Canigen L4

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Инактивированных щамове лептоспир: l. interrogans серогруппы Кашницкого серовара Портланд-вяра (щам Sa-12-000); l. interrogans серовара Copenhageni серогруппы Icterohaemorrhagiae (щам SK-02-001); l. interrogans серогруппы Аустралис серовара Братислава (щам на Ас-05-073); л. kirschneri серогруппы Grippotyphosa серовара Dadas (щам гр-01-005)

Предлага се от:

Intervet International B.V.

АТС код:

QI07AB01

INN (Международно Name):

Canine leptospirosis vaccine (inactivated)

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Имуномодулатори за псовые, инактивированных бактериални ваксини (включително и микоплазма, анатоксин и хламидия)

Терапевтични показания:

За активна имунизация на кучета срещу: L. interrogans серогруппы Кашницкого Кашницкого серовара за намаляване на инфекция и экскреция;л. interrogans серогруппы Icterohaemorrhagiae Copenhageni серовара за намаляване на инфекция и экскреция;л. interrogans серогруппы Аустралис серовара Братислава за намаляване на инфекция;л. kirschneri серогрупа Grippotyphosa serovar Bananal / Lianguang за намаляване на инфекцията и екскреция на урината.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-07-03

Листовка

                13
B.
ЛИСТОВКА
14
ЛИСТОВКА:
CANIGEN L4 ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer
The Netherlands
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Canigen L4, инжекционна суспензия за
кучета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една доза (1ml) съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ
:
Инактивирани
_Leptospira _
щамове:
-
_L_
.
_interrogans_
серогрупа Canicola серотип Portland-vere (щам
Ca-12-000)
3350-7100 U
1
-
_L.interrogans_
серогрупа Icterohaemorrhagiae серотип Copenhageni
290-1000 U
1
(щам Ic-02-001)
-
_ L_
.
_interrogans _
серогрупа Australis серотип Bratislava (щам
As-05-073)
500-1700 U
1
-
_L_
.
_kirschneri _
серогрупа Grippotyphosa серотип Dadas (щам
Gr-01-005)
650-1300 U
1
1
Антигенно количество ELISA единици
Безцветна суспензия.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на кучета срещу:
-
_L.interrogans_
серогрупа Canicola серотип Canicola за
ограничаване на инфекцията и
уринарната екскреция.
-
_L.interrogans _
серогрупа Icterohaemorrhagiae серотип Copenhageni за
ограничаване на
инфекцията и уринарната екскреция.
-
_L.interrogans_
серогрупа Australis серотип Bratislava за

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Canigen L4, инжекционна суспензия за
кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН И СЪСТАВ
Една доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ
:
Инактивирани
_Leptospira _
щамове:
-
_L_
.
_interrogans_
серогрупа Canicola серотип Portland-vere (щам
Ca-12-000)
3350-7100 U
1
-
_L. interrogans_
серогрупа Icterohaemorrhagiae серотип Copenhageni
290-1000 U
1
(щам Ic-02-001)
-
_ L_
.
_interrogans _
серогрупа Australis серотип Bratislava (щам
As-05-073)
500-1700 U
1
-
_L_
.
_kirschneri _
серогрупа Grippotyphosa серотип Dadas (щам
Gr-01-005)
650-1300 U
1
1
Антигенно количество ELISA единици
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Безцветна суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на кучета срещу:
-
_L.interrogans_
серогрупа Canicola серотип Canicola за
ограничаване на инфекцията и
уринарната екскреция.
-
_L.interrogans_
серогрупа Icterohaemorrhagiae серотип Copenhageni за
ограничаване на
инфекцията и уринарната екскреция.
-
_L.interrogans_
серогрупа Australis серотип Bratislava за
ограничаване на инфекцията
-
_L.kirschneri _
серогрупа Grippotyphosa серотип Bananal/
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-07-2021
Листовка Листовка чешки 08-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-07-2021
Листовка Листовка датски 08-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-07-2021
Листовка Листовка немски 08-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-07-2021
Листовка Листовка естонски 08-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-07-2021
Листовка Листовка гръцки 08-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-07-2021
Листовка Листовка английски 07-05-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-05-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 30-07-2015
Листовка Листовка френски 08-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-07-2021
Листовка Листовка италиански 08-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 30-07-2015
Листовка Листовка латвийски 08-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 30-07-2015
Листовка Листовка литовски 08-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-07-2021
Листовка Листовка унгарски 08-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-07-2021
Листовка Листовка малтийски 08-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 30-07-2015
Листовка Листовка нидерландски 08-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 30-07-2015
Листовка Листовка полски 08-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-07-2021
Листовка Листовка португалски 08-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 30-07-2015
Листовка Листовка румънски 08-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-07-2021
Листовка Листовка словашки 08-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-07-2021
Листовка Листовка словенски 08-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 30-07-2015
Листовка Листовка фински 08-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-07-2021
Листовка Листовка шведски 08-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-07-2021
Листовка Листовка норвежки 08-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-07-2021
Листовка Листовка исландски 08-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-07-2021
Листовка Листовка хърватски 08-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 30-07-2015

Преглед на историята на документите