Aerivio Spiromax

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

xinafoate салметерол, флутиказона пропионат

Предлага се от:

Teva B.V.

АТС код:

R03AK06

INN (Международно Name):

salmeterol, fluticasone propionate

Терапевтична група:

Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Терапевтична област:

Pulmonary Disease, Chronic Obstructive; Asthma

Терапевтични показания:

Aerivio Spiromax е предназначен само за възрастни на възраст 18 и повече години. AsthmaAerivio Spiromax е показан за редовна лечение на пациенти с тежка форма на астма, където използването на комбинации на продукта (ингаляционных кортикостероид и дълго действащ β2-агонист) подходящ:пациентите недостатъчно контролиран в по-малка сила кортикостероидни комбиниран продукт orpatients вече се контролира на високи дози ингаляционных кортикостероид и дълго действащ β2-агонист. Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)Spiromax Aerivio е показан за симптоматично лечение на пациенти с хронична обструктивна белодробна болест с ОФВ1.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2016-08-18

Листовка

                32
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
33
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
AERIVIO SPIROMAX 50 МИКРОГРАМА/500 МИКРОГРАМА
ПРАХ ЗА ИНХАЛАЦИЯ
салметерол/флутиказонов пропионат
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или медицинска
сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да им
навреди, независимо че признаците на
тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или медицинска
сестра. Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Aerivio Spiromax и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Aerivio Spiromax
3.
Как да използвате Aerivio Spiromax
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Aerivio Spiromax
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информа
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Aerivio Spiromax 50 микрограма/500 микрограма
прах за инхалация
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка отмерена доза съдържа 50
микрограма салметерол (salmeterol) (под
формата на салметеролов
ксинафоат) и 500 микрограма
флутиказонов пропионат (fluticasone propionate).
Всяка доставена доза (дозата от
мундщука) съдържа 45 микрограма
салметерол (под формата на
салметеролов ксинафоат) и 465
микрограма флутиказонов пропионат.
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка доза съдържа около 10 милиграма
лактоза (под формата на монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инхалация
Бял прах
Бял инхалатор с полупрозрачно жълто
капаче на мундщука
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Aerivio Spiromax е показан за употреба само
при възрастни на 18 години и повече._ _
Астма
Aerivio Spiromax е показан за редовно лечение
на пациенти с тежка форма на астма, при
които е
подходящo използването на комбиниран
продукт (инхалаторен кортикостероид и
дългодействащ
β
2
агонист):
-
пацие
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-01-2020
Листовка Листовка чешки 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-01-2020
Листовка Листовка датски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-01-2020
Листовка Листовка немски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-01-2020
Листовка Листовка естонски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-01-2020
Листовка Листовка гръцки 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-01-2020
Листовка Листовка английски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-01-2020
Листовка Листовка френски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-01-2020
Листовка Листовка италиански 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-01-2020
Листовка Листовка латвийски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-01-2020
Листовка Листовка литовски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-01-2020
Листовка Листовка унгарски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-01-2020
Листовка Листовка малтийски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-01-2020
Листовка Листовка нидерландски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-01-2020
Листовка Листовка полски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-01-2020
Листовка Листовка португалски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-01-2020
Листовка Листовка румънски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-01-2020
Листовка Листовка словашки 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-01-2020
Листовка Листовка словенски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-01-2020
Листовка Листовка фински 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-01-2020
Листовка Листовка шведски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-01-2020
Листовка Листовка норвежки 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-01-2020
Листовка Листовка исландски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-01-2020
Листовка Листовка хърватски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-01-2020

Преглед на историята на документите