Adynovi

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

rurioctocog alfa pegol

Предлага се от:

Baxalta Innovations GmbH

АТС код:

B02BD02

INN (Международно Name):

rurioctocog alfa pegol

Терапевтична група:

Антихеморагични

Терапевтична област:

Хемофилия А

Терапевтични показания:

Лечение и профилактика на кървене при пациенти на 12 и повече години с хемофилия А (дефицит на вроден дефицит на фактор VІІІ).

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2018-01-08

Листовка

                111
Б. ЛИСТОВКА
112
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ADYNOVI 250 IU/5 ML ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
ADYNOVI 500 IU/5 ML ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
ADYNOVI 1 000 IU/5 ML ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
ADYNOVI 2 000 IU/5 ML ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
ADYNOVI 3 000 IU/5 ML ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
руриоктоког алфа пегол (rurioctocog alfa pegol)
(пегилиран рекомбинантен човешки
коагулационен фактор VIII)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос, като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Това лекарство e предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболя
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ADYNOVI 250 IU/5 ml прах и разтворител за
инжекционен разтвор
ADYNOVI 500 IU/5 ml прах и разтворител за
инжекционен разтвор
ADYNOVI 1 000 IU/5 ml прах и разтворител за
инжекционен разтвор
ADYNOVI 2 000 IU/5 ml прах и разтворител за
инжекционен разтвор
ADYNOVI 3 000 IU/5 ml прах и разтворител за
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
ADYNOVI 250 IU/5 ml прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Номиналното съдържание на всеки
флакон e 250 IU човешки коагулационен
фактор VIII
(рДНК), руриоктоког алфа пегол (rurioctocog
alfa pegol), съответстващо на
концентрация 50 IU/ml след
реконституиране в 5 ml разтворител.
ADYNOVI 500 IU/5 ml прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Номиналното съдържание на всеки
флакон e 500 IU човешки коагулационен
фактор VIII
(рДНК), руриоктоког алфа пегол (rurioctocog
alfa pegol), съответстващо на
ко
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-10-2023
Листовка Листовка чешки 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-10-2023
Листовка Листовка датски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-10-2023
Листовка Листовка немски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-10-2023
Листовка Листовка естонски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-10-2023
Листовка Листовка гръцки 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-10-2023
Листовка Листовка английски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-02-2018
Листовка Листовка френски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-10-2023
Листовка Листовка италиански 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-02-2018
Листовка Листовка латвийски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-02-2018
Листовка Листовка литовски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-10-2023
Листовка Листовка унгарски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-10-2023
Листовка Листовка малтийски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-02-2018
Листовка Листовка нидерландски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-02-2018
Листовка Листовка полски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-10-2023
Листовка Листовка португалски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-02-2018
Листовка Листовка румънски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-10-2023
Листовка Листовка словашки 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-10-2023
Листовка Листовка словенски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-02-2018
Листовка Листовка фински 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-10-2023
Листовка Листовка шведски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-10-2023
Листовка Листовка норвежки 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-10-2023
Листовка Листовка исландски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-10-2023
Листовка Листовка хърватски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 16-02-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите