Adenuric

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

фебуксостат

Предлага се от:

Menarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

АТС код:

M04AA03

INN (Международно Name):

febuxostat

Терапевтична група:

Препарати против изгаряне

Терапевтична област:

подагра

Терапевтични показания:

80 mg съдържание:лечение на хронична гиперурикемии в условия, когато уратные натрупвания вече имаше (включително и в миналото, или наличието, отлагането на соли и/или подагрического артрит). Adenuric, се посочва в възрастни. 120 мг сила:Adenuric се предписват за лечение на хронична гиперурикемии в условия, когато уратные натрупвания вече имаше (включително и в миналото, или наличието, отлагането на соли и/или подагрического артрит). Adenuric предписват за лечение и профилактика на гиперурикемии при възрастни пациенти, подложени на химиотерапия, за гематологических злобностей на средни предприятия с висок риск от развитие на синдром на лизиса тумори (TLS). Adenuric, се посочва в възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-04-21

Листовка

                51
Б. ЛИСТОВКА
52
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ADENURIC 80 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ADENURIC 120 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Фебуксостат (Febuxostat)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване,
са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява ADENURIC и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете ADENURIC
3.
Как да приемате ADENURIC
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате ADENURIC
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ADENURIC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
ADENURIC таблетки съдържат активното
вещество фебукс
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ADENURIC 80 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 80 mg
фебуксостат (febuxostat).
Помощно(и) вещество(а) с известно
дейстие:
Всяка таблетка съдържа 76,50 mg лактоза
(като монохидрат)
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Бледожълти до жълти филмирани
таблетки с форма на капсула, с
гравирано ”80”от едната
страна и делителна черта от другата
страна.
Делителната черта е само за
улесняване на счупването с цел
по-лесно гълтане, а не за разделяне
на равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на хронична хиперурикемия при
състояния, при които вече е настъпило
отлагане на
урати (включително анамнеза или
наличие на тофи и/или подагрозен
артрит).
_ _
ADENURIC е показан при възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчваната доза ADENURIC е 80 mg един
път дневно, независимо от храната. Ако
пикочната киселина в серума е > 6 mg/dl (357
µmol/l) след 2-4 седмици, може да се
обмисли
прилагането на ADENURIC 120 mg един път
дневно.
ADENURIC действа достатъ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-08-2022
Листовка Листовка чешки 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-08-2022
Листовка Листовка датски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-08-2022
Листовка Листовка немски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-08-2022
Листовка Листовка естонски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-08-2022
Листовка Листовка гръцки 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-08-2022
Листовка Листовка английски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-05-2015
Листовка Листовка френски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-08-2022
Листовка Листовка италиански 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-05-2015
Листовка Листовка латвийски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-05-2015
Листовка Листовка литовски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-08-2022
Листовка Листовка унгарски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-08-2022
Листовка Листовка малтийски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-05-2015
Листовка Листовка нидерландски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-05-2015
Листовка Листовка полски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-08-2022
Листовка Листовка португалски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-05-2015
Листовка Листовка румънски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-08-2022
Листовка Листовка словашки 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-08-2022
Листовка Листовка словенски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-05-2015
Листовка Листовка фински 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-08-2022
Листовка Листовка шведски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-08-2022
Листовка Листовка норвежки 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-08-2022
Листовка Листовка исландски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-08-2022
Листовка Листовка хърватски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-05-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите