Mycophenolate mofetil Teva

البلد: الاتحاد الأوروبي

اللغة: البلغارية

المصدر: EMA (European Medicines Agency)

اشتر الآن

العنصر النشط:

микофенолат мофетил

متاح من:

Teva Pharma B.V.

ATC رمز:

L04AA06

INN (الاسم الدولي):

mycophenolate mofetil

المجموعة العلاجية:

Имуносупресори

المجال العلاجي:

Отхвърляне на присадката

الخصائص العلاجية:

Микофенолат мофетил ТЕВА е показан в комбинация с циклоспорин и кортикостероиди за профилактика на остро отхвърляне след трансплантация при пациенти, получаващи алогенни бъбречни, сърдечни или чернодробни трансплантации.

ملخص المنتج:

Revision: 25

الوضع إذن:

упълномощен

تاريخ الترخيص:

2008-02-21

نشرة المعلومات

                56
Б. ЛИСТОВКА
57
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
МИКОФЕНОЛАТ МОФЕТИЛ TEVA 250 ТВЪРДИ
КАПСУЛИ
микофенолат мофетил (mycophenolate mofetil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите както Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Микофенолат
мофетил Teva и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Микофенолат мофетил Teva
3.
Как да приемате Микофенолат мофетил
Teva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Микофенолат
мофетил Teva
6.
Съдържание на опаковката и друга
информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МИКОФЕН
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

خصائص المنتج

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Микофенолат мофетил Teva 250 mg твърди
капсули
2
.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа 250 mg микофенолат
мофетил (mycophenolate mofetil).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула (капсула)
Тялото на капсулата е светлокафяво,
непрозрачно с означение “250”,
отпечатано по дължина с
черно мастило.
Капачето на капсулата е светлосиньо,
непрозрачно с означение “М”,
отпечатано по дължина с
черно мастило.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Микофенолат мофетил Teva в комбинация с
циклоспорин и кортикостероиди е
показан за
профилактика на остро отхвърляне на
трансплантата при пациенти с алогенна
трансплантация
на бъбрек, сърце или черен дроб.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да се започне и
поддържа от специалисти със съответна
квалификация в
областта на трансплантацията.
Дозировка
_Употреба при бъбречна трансплантация
_
Възрастни
Лечението трябва да започне до 72 часа
след трансплантацията.
Препоръчителната доза при
пациенти с бъбречна трансплантация е 1
g, пр
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإسبانية 24-06-2022
خصائص المنتج خصائص المنتج الإسبانية 24-06-2022
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإسبانية 21-07-2013
نشرة المعلومات نشرة المعلومات التشيكية 24-06-2022
خصائص المنتج خصائص المنتج التشيكية 24-06-2022
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور التشيكية 21-07-2013
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الدانماركية 24-06-2022
خصائص المنتج خصائص المنتج الدانماركية 24-06-2022
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الدانماركية 21-07-2013
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الألمانية 24-06-2022
خصائص المنتج خصائص المنتج الألمانية 24-06-2022
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الألمانية 21-07-2013
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإستونية 24-06-2022
خصائص المنتج خصائص المنتج الإستونية 24-06-2022
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإستونية 21-07-2013
نشرة المعلومات نشرة المعلومات اليونانية 24-06-2022
خصائص المنتج خصائص المنتج اليونانية 24-06-2022
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور اليونانية 21-07-2013
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإنجليزية 24-06-2022
خصائص المنتج خصائص المنتج الإنجليزية 24-06-2022
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإنجليزية 21-07-2013
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الفرنسية 24-06-2022
خصائص المنتج خصائص المنتج الفرنسية 24-06-2022
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الفرنسية 21-07-2013
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإيطالية 24-06-2022
خصائص المنتج خصائص المنتج الإيطالية 24-06-2022
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإيطالية 21-07-2013
نشرة المعلومات نشرة المعلومات اللاتفية 24-06-2022
خصائص المنتج خصائص المنتج اللاتفية 24-06-2022
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور اللاتفية 21-07-2013
نشرة المعلومات نشرة المعلومات اللتوانية 24-06-2022
خصائص المنتج خصائص المنتج اللتوانية 24-06-2022
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور اللتوانية 21-07-2013
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الهنغارية 24-06-2022
خصائص المنتج خصائص المنتج الهنغارية 24-06-2022
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الهنغارية 21-07-2013
نشرة المعلومات نشرة المعلومات المالطية 24-06-2022
خصائص المنتج خصائص المنتج المالطية 24-06-2022
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور المالطية 21-07-2013
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الهولندية 24-06-2022
خصائص المنتج خصائص المنتج الهولندية 24-06-2022
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الهولندية 21-07-2013
نشرة المعلومات نشرة المعلومات البولندية 24-06-2022
خصائص المنتج خصائص المنتج البولندية 24-06-2022
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور البولندية 21-07-2013
نشرة المعلومات نشرة المعلومات البرتغالية 24-06-2022
خصائص المنتج خصائص المنتج البرتغالية 24-06-2022
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور البرتغالية 21-07-2013
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الرومانية 24-06-2022
خصائص المنتج خصائص المنتج الرومانية 24-06-2022
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الرومانية 21-07-2013
نشرة المعلومات نشرة المعلومات السلوفاكية 24-06-2022
خصائص المنتج خصائص المنتج السلوفاكية 24-06-2022
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور السلوفاكية 21-07-2013
نشرة المعلومات نشرة المعلومات السلوفانية 24-06-2022
خصائص المنتج خصائص المنتج السلوفانية 24-06-2022
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور السلوفانية 21-07-2013
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الفنلندية 24-06-2022
خصائص المنتج خصائص المنتج الفنلندية 24-06-2022
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الفنلندية 21-07-2013
نشرة المعلومات نشرة المعلومات السويدية 24-06-2022
خصائص المنتج خصائص المنتج السويدية 24-06-2022
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور السويدية 21-07-2013
نشرة المعلومات نشرة المعلومات النرويجية 24-06-2022
خصائص المنتج خصائص المنتج النرويجية 24-06-2022
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الأيسلاندية 24-06-2022
خصائص المنتج خصائص المنتج الأيسلاندية 24-06-2022
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الكرواتية 24-06-2022
خصائص المنتج خصائص المنتج الكرواتية 24-06-2022

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات