Mycophenolate mofetil Teva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

микофенолат мофетил

Предлага се от:

Teva Pharma B.V.

АТС код:

L04AA06

INN (Международно Name):

mycophenolate mofetil

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Отхвърляне на присадката

Терапевтични показания:

Микофенолат мофетил ТЕВА е показан в комбинация с циклоспорин и кортикостероиди за профилактика на остро отхвърляне след трансплантация при пациенти, получаващи алогенни бъбречни, сърдечни или чернодробни трансплантации.

Каталог на резюме:

Revision: 25

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-02-21

Листовка

                56
Б. ЛИСТОВКА
57
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
МИКОФЕНОЛАТ МОФЕТИЛ TEVA 250 ТВЪРДИ
КАПСУЛИ
микофенолат мофетил (mycophenolate mofetil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите както Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Микофенолат
мофетил Teva и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Микофенолат мофетил Teva
3.
Как да приемате Микофенолат мофетил
Teva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Микофенолат
мофетил Teva
6.
Съдържание на опаковката и друга
информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МИКОФЕН
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Микофенолат мофетил Teva 250 mg твърди
капсули
2
.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа 250 mg микофенолат
мофетил (mycophenolate mofetil).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула (капсула)
Тялото на капсулата е светлокафяво,
непрозрачно с означение “250”,
отпечатано по дължина с
черно мастило.
Капачето на капсулата е светлосиньо,
непрозрачно с означение “М”,
отпечатано по дължина с
черно мастило.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Микофенолат мофетил Teva в комбинация с
циклоспорин и кортикостероиди е
показан за
профилактика на остро отхвърляне на
трансплантата при пациенти с алогенна
трансплантация
на бъбрек, сърце или черен дроб.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да се започне и
поддържа от специалисти със съответна
квалификация в
областта на трансплантацията.
Дозировка
_Употреба при бъбречна трансплантация
_
Възрастни
Лечението трябва да започне до 72 часа
след трансплантацията.
Препоръчителната доза при
пациенти с бъбречна трансплантация е 1
g, пр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-06-2022
Листовка Листовка чешки 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-06-2022
Листовка Листовка датски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-06-2022
Листовка Листовка немски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-06-2022
Листовка Листовка естонски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-06-2022
Листовка Листовка гръцки 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-06-2022
Листовка Листовка английски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-07-2013
Листовка Листовка френски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-06-2022
Листовка Листовка италиански 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-07-2013
Листовка Листовка латвийски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-07-2013
Листовка Листовка литовски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-06-2022
Листовка Листовка унгарски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-06-2022
Листовка Листовка малтийски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-07-2013
Листовка Листовка полски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-06-2022
Листовка Листовка португалски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-07-2013
Листовка Листовка румънски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-06-2022
Листовка Листовка словашки 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-06-2022
Листовка Листовка словенски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-07-2013
Листовка Листовка фински 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-06-2022
Листовка Листовка шведски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-06-2022
Листовка Листовка норвежки 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-06-2022
Листовка Листовка исландски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-06-2022
Листовка Листовка хърватски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-06-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите