Macugen

Страна: Європейський Союз

мова: фінська

Джерело: EMA (European Medicines Agency)

купити це зараз

Активний інгредієнт:

pegaptanibia

Доступна з:

PharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

Код атс:

S01LA03

ІПН (Міжнародна Ім'я):

pegaptanib

Терапевтична група:

Silmätautien

Терапевтична области:

Märkä makuladegeneraatio

Терапевтичні свідчення:

Macugen on tarkoitettu neovaskulaaristen (märkä) iästä johtuvan makulaarisen degeneraation (AMD) hoitoon,.

Огляд продуктів:

Revision: 15

Статус Авторизація:

peruutettu

Дата Авторизація:

2006-01-31

інформаційний буклет

                23
B. PAKKAUSSELOSTE
Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa
24
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA POTILAALLE
MACUGEN 0,3 MG INJEKTIONESTE, LIUOS
pegaptanibi
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALOITAT HOIDON
TÄLLÄ LÄÄKKEELLÄ, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ
SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin,
apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin,
apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan
puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia,
joita ei ole mainittu tässä
pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN
:
1.
Mitä Macugen on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat Macugenia
3.
Miten saat Macugenia
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Macugenin säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ MACUGEN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Macugen on silmään pistettävä liuos. Lääkkeen vaikuttava aine,
pegaptanibi, estää endoteeli-
kasvutekijä 165:n (VEGF
165
) eli erään silmän poikkeavaan uudissuonimuodostukseen osallistuvan
tekijän toimintaa.
Macugenilla hoidetaan silmänpohjan rappeumaa, jonka riski lisääntyy
iän myötä. Tämä sairaus johtaa
näönmenetykseen, joka johtuu silmän takaosassa olevan verkkokalvon
keskeisen osan (makula)
vaurioitumisesta. Makula mahdollistaa tarkan keskeisen näön, jota
tarvitaan autoa ajettaessa,
pienikokoista tekstiä luettaessa ja muissa samantyyppisissä
tehtävissä.
Makulan rappeumassa verkkokalvon ja sen keskeisen osan (makulan) alle
kasvaa epänormaaleja
verisuonia (tätä nimitetään suonikalvoston uudissuonittumiseksi).
Näistä uusista verisuonista voi
vuotaa verta ja nestettä, mikä aiheuttaa makulan pullistumisen tai
työntymisen ylöspäin. Tällöin
keskeinen näöntarkkuus vääristyy tai tuhoutuu. Jos näin käy,
potilas voi menettää näkönsä nopeasti ja
vaikea-asteisesti. Macugen
                
                Прочитайте повний документ
                
              

Характеристики продукта

                1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa
2
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Macugen 0,3 mg injektioneste, liuos
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Yksi esitäytetty ruisku sisältää riittävän määrän lääkettä
yhteen 90 mikrolitran kerta-annokseen, joka
sisältää pegaptanibinatriumia vastaten 0,3 mg:aa oligonukleotidin
vapaata happoa.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Injektioneste, liuos.
Kirkas, väritön neste.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Macugen on tarkoitettu uudissuonitteisen, nesteisen, ikääntymiseen
liittyvän makulan rappeuman
hoitoon aikuisilla (ks. kohta 5.1).
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Magucen-injektion antavalla silmälääkärillä on oltava kokemusta
lasiaisen sisään annettavista
injektioista.
Annostus
Potilaan anamneesissa mahdollisesti olevat yliherkkyystiedot on
arvioitava tarkoin ennen silmän
lasiaiseen kohdistuvaa toimenpidettä (ks. kohta 4.4).
Suositusannos on 0,3 mg pegaptanibia, vastaten 90 mikrolitraa,
injisoituna kuuden viikon välein
(9 injektiota/vuosi) sairaan silmän lasiaiseen.
Silmänpaineen on havaittu nousevan injektion jälkeen ohimenevästi
Macugenilla hoidetuilla potilailla.
Siksi näköhermon pään perfuusiota ja silmänpainetta on
seurattava. Potilasta on tarkkailtava
huolellisesti myös lasiaisen verenvuodon ja endoftalmiitin varalta
kahden viikon ajan injektiosta.
Potilasta on kehotettava ilmoittamaan viipymättä kaikista edellä
mainittuihin viittaavista oireista (ks.
kohta 4.4).
Jos kahden perättäisen Macugen-injektion jälkeen viikon 12
käynnillä näöntarkkuus on heikentynyt
vähintään 15 kirjainta, Macugen-hoidon lopettamista tai
keskeyttämistä on harkittava.
Erityisryhmät
_Iäkkäät potilaat _
Mitään erityistoimia ei tarvita.
_Heikentynyt maksan toiminta _
Vaikka Macugenia ei ole tutkittu potilailla, joiden maksan toiminta on
heikentynyt, ei tämän
potilasryhmän suhteen kuitenkaan tarvita erityisiä
varotoimenpiteitä (ks. kohta 5.2).
Lääkevalmisteella ei ole enää
                
                Прочитайте повний документ
                
              

Документи іншими мовами

інформаційний буклет інформаційний буклет болгарська 27-06-2019
Характеристики продукта Характеристики продукта болгарська 27-06-2019
інформаційний буклет інформаційний буклет іспанська 27-06-2019
Характеристики продукта Характеристики продукта іспанська 27-06-2019
інформаційний буклет інформаційний буклет чеська 27-06-2019
інформаційний буклет інформаційний буклет данська 27-06-2019
інформаційний буклет інформаційний буклет німецька 27-06-2019
Характеристики продукта Характеристики продукта німецька 27-06-2019
інформаційний буклет інформаційний буклет естонська 27-06-2019
Характеристики продукта Характеристики продукта естонська 27-06-2019
інформаційний буклет інформаційний буклет грецька 27-06-2019
інформаційний буклет інформаційний буклет англійська 27-06-2019
Характеристики продукта Характеристики продукта англійська 27-06-2019
інформаційний буклет інформаційний буклет французька 27-06-2019
Характеристики продукта Характеристики продукта французька 27-06-2019
інформаційний буклет інформаційний буклет італійська 27-06-2019
Характеристики продукта Характеристики продукта італійська 27-06-2019
інформаційний буклет інформаційний буклет латвійська 27-06-2019
Характеристики продукта Характеристики продукта латвійська 27-06-2019
інформаційний буклет інформаційний буклет литовська 27-06-2019
Характеристики продукта Характеристики продукта литовська 27-06-2019
інформаційний буклет інформаційний буклет угорська 27-06-2019
Характеристики продукта Характеристики продукта угорська 27-06-2019
інформаційний буклет інформаційний буклет мальтійська 27-06-2019
Характеристики продукта Характеристики продукта мальтійська 27-06-2019
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка мальтійська 27-06-2019
інформаційний буклет інформаційний буклет голландська 27-06-2019
Характеристики продукта Характеристики продукта голландська 27-06-2019
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка голландська 27-06-2019
інформаційний буклет інформаційний буклет польська 27-06-2019
Характеристики продукта Характеристики продукта польська 27-06-2019
інформаційний буклет інформаційний буклет португальська 27-06-2019
Характеристики продукта Характеристики продукта португальська 27-06-2019
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка португальська 27-06-2019
інформаційний буклет інформаційний буклет румунська 27-06-2019
Характеристики продукта Характеристики продукта румунська 27-06-2019
інформаційний буклет інформаційний буклет словацька 27-06-2019
Характеристики продукта Характеристики продукта словацька 27-06-2019
інформаційний буклет інформаційний буклет словенська 27-06-2019
Характеристики продукта Характеристики продукта словенська 27-06-2019
інформаційний буклет інформаційний буклет шведська 27-06-2019
Характеристики продукта Характеристики продукта шведська 27-06-2019
інформаційний буклет інформаційний буклет норвезька 27-06-2019
Характеристики продукта Характеристики продукта норвезька 27-06-2019
інформаційний буклет інформаційний буклет ісландська 27-06-2019
Характеристики продукта Характеристики продукта ісландська 27-06-2019
інформаційний буклет інформаційний буклет хорватська 27-06-2019
Характеристики продукта Характеристики продукта хорватська 27-06-2019

Сповіщення про пошук, пов’язані з цим продуктом

Переглянути історію документів