Neovletta Dragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

neovletta dragerad tablett

bayer ab - etinylestradiol; levonorgestrel - dragerad tablett - etinylestradiol 30 mikrog aktiv substans; levonorgestrel 150 mikrog aktiv substans; sackaros hjälpämne; glycerol 85% hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne - levonorgestrel och etinylestradiol

Neovletta 28 Dragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

neovletta 28 dragerad tablett

bayer ab - etinylestradiol; levonorgestrel - dragerad tablett - laktosmonohydrat hjälpämne; sackaros hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne; etinylestradiol 0,03 mg aktiv substans; sackaros hjälpämne; glycerol 85% hjälpämne; levonorgestrel 0,15 mg aktiv substans - levonorgestrel och etinylestradiol

Rigevidon Dragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

rigevidon dragerad tablett

abcur ab, - etinylestradiol; levonorgestrel - dragerad tablett - etinylestradiol 0,03 mg aktiv substans; sackaros hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne; levonorgestrel 0,15 mg aktiv substans - levonorgestrel och etinylestradiol

Erlibelle 0,15 mg/0,03 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

erlibelle 0,15 mg/0,03 mg filmdragerad tablett

actavis group ptc ehf. - etinylestradiol; levonorgestrel - filmdragerad tablett - 0,15 mg/0,03 mg - etinylestradiol 0,03 mg aktiv substans; levonorgestrel 0,15 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - levonorgestrel och etinylestradiol

Abelonelle 28 150 mikrogram/30 mikrogram Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

abelonelle 28 150 mikrogram/30 mikrogram filmdragerad tablett

alternova a/s - etinylestradiol; levonorgestrel - filmdragerad tablett - 150 mikrogram/30 mikrogram - laktosmonohydrat hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne; levonorgestrel 150 mikrog aktiv substans; etinylestradiol 30 mikrog aktiv substans - levonorgestrel och etinylestradiol

Prionelle 28 150 mikrogram/30 mikrogram Dragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

prionelle 28 150 mikrogram/30 mikrogram dragerad tablett

campus pharma ab - etinylestradiol; levonorgestrel - dragerad tablett - 150 mikrogram/30 mikrogram - laktosmonohydrat hjälpämne; sackaros hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne; etinylestradiol 30 mikrog aktiv substans; sackaros hjälpämne; levonorgestrel 150 mikrog aktiv substans; glycerol hjälpämne; glycerol hjälpämne - levonorgestrel och etinylestradiol

Prionelle 150 mikrogram/30 mikrogram Dragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

prionelle 150 mikrogram/30 mikrogram dragerad tablett

campus pharma ab - etinylestradiol; levonorgestrel - dragerad tablett - 150 mikrogram/30 mikrogram - sackaros hjälpämne; levonorgestrel 150 mikrog aktiv substans; etinylestradiol 30 mikrog aktiv substans; glycerol hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne - levonorgestrel och etinylestradiol

Rigevidoncont 150 mikrogram/30 mikrogram Dragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

rigevidoncont 150 mikrogram/30 mikrogram dragerad tablett

gedeon richter plc - etinylestradiol; levonorgestrel - dragerad tablett - 150 mikrogram/30 mikrogram - para-orange aluminiumlack hjälpämne; natriumbensoat hjälpämne; sackaros hjälpämne; laktos (vattenfri) hjälpämne; sackaros hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne; etinylestradiol 30 mikrog aktiv substans; levonorgestrel 150 mikrog aktiv substans - levonorgestrel och etinylestradiol

Anastrella 150 mikrogram/30 mikrogram Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

anastrella 150 mikrogram/30 mikrogram filmdragerad tablett

orifarm generics a/s, c/o orifarm generics a/s - etinylestradiol; levonorgestrel - filmdragerad tablett - 150 mikrogram/30 mikrogram - laktosmonohydrat hjälpämne; levonorgestrel 150 mikrog aktiv substans; etinylestradiol 30 mikrog aktiv substans - levonorgestrel och etinylestradiol

Anastrella 28 150 mikrogram/30 mikrogram Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

anastrella 28 150 mikrogram/30 mikrogram filmdragerad tablett

orifarm generics a/s, c/o orifarm generics a/s - etinylestradiol; levonorgestrel - filmdragerad tablett - 150 mikrogram/30 mikrogram - etinylestradiol 30 mikrog aktiv substans; levonorgestrel 150 mikrog aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; laktos (vattenfri) hjälpämne - levonorgestrel och etinylestradiol