Fablyn

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

21-06-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

21-06-2012

Aktiva substanser:
Lasofoxifens tartrat
Tillgänglig från:
Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH
ATC-kod:
G03
INN (International namn):
lasofoxifene
Terapeutisk grupp:
Könshormoner och modulatorer av könsorganen,
Terapiområde:
Osteoporos, postmenopausala
Terapeutiska indikationer:
Fablyn är indicerat för behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor med ökad risk för fraktur. En signifikant minskning av förekomsten av vertebrala och icke-vertebrala frakturer men inte höftfrakturer har visats (se avsnitt 5. När du avgör valet av Fablyn eller andra terapier inklusive östrogener för en postmenopausal kvinna, att hänsyn bör tas till menopausala symtom, effekter på livmoder och bröst vävnader, och kardiovaskulära risker och förmåner (se avsnitt 5.
Produktsammanfattning:
Revision: 2
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000977
Tillstånd datum:
2009-02-24
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000977

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

21-06-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

21-06-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

22-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

21-06-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

21-06-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

22-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

21-06-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

21-06-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

22-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - danska

21-06-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

21-06-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

22-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

21-06-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

21-06-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

22-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

21-06-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

21-06-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

22-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

21-06-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

21-06-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

22-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

21-06-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

21-06-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

22-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - franska

21-06-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

21-06-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

22-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

21-06-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

21-06-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

22-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

21-06-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

21-06-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

22-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

21-06-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

21-06-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

22-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

21-06-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

21-06-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

22-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

21-06-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

21-06-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

22-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

21-06-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

21-06-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

22-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - polska

21-06-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

21-06-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

22-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

21-06-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

21-06-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

22-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

21-06-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

21-06-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

22-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

21-06-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

21-06-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

22-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

21-06-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

21-06-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

22-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - finska

21-06-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

21-06-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

22-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - norska

21-06-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

21-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

21-06-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

21-06-2012

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

FABLYN 500 mikrogram filmdragerade tabletter

lasofoxifen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

Vad FABLYN är och vad det används för

Innan du tar FABLYN

Hur du tar FABLYN

Eventuella biverkningar

Hur FABLYN ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD FABLYN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

FABLYN används för att behandla benskörhet hos kvinnor efter menopaus (s.k. postmenopausal

osteoporos), då kvinnor lätt drabbas av benbrott, särskilt i ryggrad, höfter och handleder. FABLYN

tillhör en grupp av läkemedel som kallas selektiva östrogenreceptormodulatorer (SERM-medel).

Hos kvinnor med postmenopausal osteoporos minskar FABLYN risken för fraktur både i ryggraden

(s.k. vertebrala frakturer) och i andra delar av kroppen (s.k. icke-vertebrala frakturer), men inte

höftfrakturer.

2.

INNAN DU TAR FABLYN

Ta inte FABLYN

om du är allergisk (överkänslig) mot lasofoxifen eller mot något av övriga innehållsämnen i

FABLYN.

om du behandlas eller nyligen har behandlats för blodproppar t.ex. i benen, lungorna eller i

ögonen (djup ventrombos, lungemboli eller retinal ventrombos).

om du har en vaginal blödning. Då måste din läkare undersöka dig

innan du påbörjar

behandling

om du fortfarande kan få barn.

om du är gravid eller om du ammar.

Var särskilt försiktig med FABLYN

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

om du är orörlig under en tid

, t.ex. i behov av att läggas in på sjukhus eller av att vara

sängliggande för att tillfriskna efter en operation eller sjukdom, eftersom risken för blodproppar

(djup ventrombos, lungemboli eller retinal ventrombos) kan öka.

Din läkare kan eventuellt

rekommendera dig att stoppa behandlingen minst 3 veckor före en s

ådan period.

Behandlingen med FABLYN kan återupptas så snart du återfått rörligheten och efter

överenskommelse med läkaren.

om du tar FABLYN och ska åka iväg på en längre resa. Försök då med jämna mellanrum gå

omkring lite eller röra på benen och fötterna. Att sitta i samma ställning under en längre tid kan

förhindra god blodcirkulation och kan öka din risk för blodpropp.

Det är osannolikt att FABLYN orsakar vaginal blödning. En vaginal blödning medan du tar FABLYN

är därför oväntad. Om du får en vaginal blödning bör du få denna undersökt av din läkare.

Vid följande situationer kan detta läkemedel vara olämpligt för dig.

Tala med din läkare innan du

börjar ta FABLYN:

om du har, eller har haft bröstcancer.

om du utan känd orsak upplever något onormalt i brösten.

om du har en allvarlig leversjukdom.

om du har en allvarlig njursjukdom.

Intag av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana. Om du behandlas med östrogener eller hormoner kanske inte FABLYN är lämpligt

för dig.

Intag av FABLYN med mat och dryck

FABLYN kan tas med eller utan mat och dryck.

Graviditet och amning

FABLYN är endast för kvinnor efter menopaus och får inte tas av kvinnor som fortfarande kan få barn.

Ta inte FABLYN under graviditet och amning, eftersom läkemedlet kan gå över i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns inga studier som har undersökt effekterna på förmågan att köra bil och att använda maskiner.

FABLYN har ingen känd påverkan på din förmåga att köra bil eller att använda maskiner.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i FABLYN

FABLYN innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar

detta läkemedel.

3.

HUR DU TAR FABLYN

Ta alltid FABLYN enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos är en tablett varje dag.

Svälj tabletten hel. Du kan ta den med eller utan mat.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Om du vill kan du ta den tillsammans med lite vatten eller annan, valfri dryck.

Läkaren kan även råda dig att äta kalciumtabletter och D-vitamin när du tar FABLYN om det anses att

ditt dagliga intag inte är tillräckligt.

Om du har tagit för stor mängd av FABLYN

Om du har tagit fler tabletter än du ska, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att ta FABLYN

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta nästa tablett och fortsätt sedan som vanligt.

Om du slutar att ta FABLYN

Sluta inte att ta FABLYN utan att först tala med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan FABLYN orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

De flesta biverkningar som har inträffat under studier har varit lindriga.

Dessa biverkningar kan förekomma med olika frekvenser, som definieras enligt följande:

Mycket vanliga biverkningar: drabbar fler än 1 person av 10

Vanliga biverkningar: drabbar 1 till 10 personer av 100

Mindre vanliga biverkningar: drabbar 1 till 10 personer av 1000

Sällsynta biverkningar: drabbar 1 till 10 personer av 10000

Mycket sällsynta biverkningar: drabbar mindre än 1 person av 10000

Ingen känd frekvens: frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data

Mycket vanliga biverkningar

muskelkramp

Vanliga biverkningar

värmevallningar

förstoppning

tryck i nedre delen av buken

flytning från underlivet

kraftiga svettningar

Mindre vanliga biverkningar

urinvägsinfektion, brännande känsla när man kissar, urinträngningar, urininkontinens

buksmärta eller tryck i buken, värk i rygg, nacke, leder eller bröstkorg

trötthet, onormal eller kraftig blödning (oftast från näsan)

diabetes (typiska symptom är kraftig törst, täta urineringar)

brännande känsla, yrsel, domning, nedsatt minne, nedsatt eller delvis förlust av rörelseförmågan

i armar eller ben, huvudvärk, restless legs-syndrom (oemotståndligt behov att röra på benen för

att stoppa en obekväm eller obehaglig känsla)

onormala eller oregelbundna hjärtslag, snabba hjärtslag

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

svullna händer, armar, fötter eller ben, eller värk

hosta, andningssvårigheter, nästäppa, rinnande näsa

muntorrhet, väderspänning (stor mängd luft eller gaser i mage eller tarmar), magont

torra ögon, håravfall, hudutslag, nattliga svettningar, klåda, värmekänsla, viktuppgång

stramhet i brösten, ont i brösten, underlivsblödning, underlivsklåda

Sällsynta biverkningar

infektion i öron, ögon, andningsvägar eller hud, diarré, blod i avföringen

ändrad aptit

onormala drömmar, humörsvängningar

yrsel, förändrad smak, kramper, migrän, svaghet i armar eller ben, ischias (smärta i nedre delen

av ryggen, skinkan och/eller olika delar av ben och fötter, vanligen på ena sidan av kroppen)

nedsatt syn, ögonont, klåda i ögonen, svullna ögonlock, röda ögon, öronont

skador på läpparna, förändrade avföringsvanor, sväljsvårigheter, munsår, halsbränna, ont i

munnen, ont i ändtarmen

gulsot (gul hud och gula ögon), förändrade blodvärden för leverfunktionen

torr hud, ovanlig hårstruktur, nagelproblem, hudutslag, mörkfärgad hud, förändrad form på

fingrarna, hudskador

smärta när man kissar, blod i urinen

utsöndring från bröstet, knöl i bröstet, ont i underlivet, åderbråck

minskad puls i ben, blåmärken

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5.

HUR FABLYN SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blister- eller burketikett och på kartongen efter ”Utg. dat.”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad..

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är lasofoxifen. Varje filmdragerad tablett innehåller lasofoxifentartrat,

motsvarande 500 mikrogram lasofoxifen.

Övriga innehållsämnen är vattenfri laktos; mikrokristallin cellulosa; kroskarmellosnatrium;

kolloidal vattenfri kiseldioxid; magnesiumstearat; para-orange (E110); hypromellos;

laktosmonohydrat; titandioxid (E171) och triacetin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

FABLYN tabletter är triangulära, persikofärgade, filmdragerade tabletter, präglade med ”Pfizer” på

ena sidan och ”OPR 05” på den andra sidan.

Tabletterna finns i blisterförpackning med 7, 28 eller 30 tabletter samt i burk med 90 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Innehavare av godkännande för försäljning: Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH, Am Bahnhof 2,

92289 Ursensollen, Tyskland.

Tillverkare: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Heinrich Mack Strasse 35, 89257 Illertissen,

Tyskland.

Denna bipacksedel godkändes senast {MM/ÅÅÅÅ}

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMEAs)

hemsida http://www.emea.europa.eu/

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

FABLYN 500 mikrogram filmdragerade tabletter.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller lasofoxifentartrat, motsvarande 500 mikrogram lasofoxifen.

Hjälpämne: Varje filmdragerad tablett innehåller 71,34 mg laktos.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Triangulära, persikofärgade, filmdragerade tabletter, präglade med ”Pfizer” på ena sidan och ”OPR

05” på den andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

FABLYN är indicerat för behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor med ökad risk för

frakturer. En signifikant reduktion i incidensen av vertebrala och icke-vertebrala frakturer, men ej av

höftfrakturer har visats (se avsnitt 5.1).

Vid val av behandling med FABLYN eller andra terapier inklusive östrogener för en postmenopausal

kvinna, ska hänsyn tas till menopausala symtom, effekter på uterus- och bröstvävnader samt

kardiovaskulär nytta och risk (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Vuxna (postmenopausala kvinnor):

Rekommenderad dosering är en 500 mikrogram tablett dagligen.

Tabletten kan tas när som helst under dagen och oberoende av måltider och dryck.

Tillskott av kalcium och/eller vitamin D bör ges till kvinnor med otillräckligt dagligt intag.

Postmenopausala kvinnor behöver i genomsnitt 1 500 mg dagligen av enkelt kalcium. Rekommenderat

intag av vitamin D är 400-800 IE dagligen.

Barn och ungdomar under 18 år :

Det finns ingen indikation för FABLYN hos barn och ungdomar under 18 år, läkemedlet är endast är

avsett för postmenopausala kvinnor. Därför har inte säkerhet och effekt studerats hos barn och

ungdomar under 18 år (se avsnitt 5.2).

Äldre kvinnor (65 år och äldre):

Ingen dosjustering är nödvändig för äldre kvinnor (se avsnitt 5.2).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Leverinsufficiens:

Ingen dosjustering krävs för patienter med lätt till måttlig leverinsufficiens (se avsnitt 5.2). Säkerheten

och effekten av lasofoxifen har inte studerats hos patienter med leverinsufficiens med

leverfunktionstest > 1,5 ULN (Upper Limit of Normal). Försiktighet bör därför iakttas vid användning

av FABLYN hos dessa patienter.

Njurinsufficiens:

Ingen dosjustering är nödvändig för patienter med lätt till måttlig njurinsufficiens (se avsnitt 5.2).

Säkerheten och effekten av lasofoxifen har inte studerats hos patienter med grav njurinsufficiens.

Försiktighet bör därför iakttas vid användning av FABLYN hos dessa patienter.

På grund av sjukdomens kroniska natur är FABLYN avsett för långtidsbehandling (se avsnitt 5.1).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Pågående eller anamnes på venös tromboemboli, inkluderande djup ventrombos, lungemboli och

retinal ventrombos.

Uterin blödning av okänd orsak.

Graviditet och amning: FABLYN ska endast ges till postmenopausala kvinnor. FABLYN får inte

användas av fertila, gravida eller ammande kvinnor (se avsnitt 4.6).

4.4

Varningar och försiktighet

I kliniska prövningar hade kvinnor som behandlades med FABLYN en ökad risk för venös

tromboemboli (djup ventrombos och lungemboli), jämfört med placebo. Andra typer av venös

tromboemboli kan också inträffa. En mindre allvarlig händelse, superficiell tromboflebit, har också

rapporterats oftare med FABLYN än med placebo. Hos patienter där det föreligger risk för venös

tromboemboli ska, oavsett orsak, risk-nytta balansen beaktas (se avsnitten 4.3 och 4.8).

Immobilisering ökar risken för venös tromboemboli, oavsett terapi, och FABLYN ska därför utsättas

minst 3 veckor före och under långvarig immobilisering (t.ex. under tillfrisknandeperioden efter

operation och vid långvarigt sängläge) och inte återinsättas förrän patienten åter är fullt rörlig. Kvinnor

som tar FABLYN ska också rådas att röra på sig ofta under långvariga resor.

Varje oförklarad vaginal blödning ska utredas. Incidensen av endometriehyperplasi och

endometriecancer var likartad hos de patientgrupper som fick FABLYN och dem som fick placebo (se

avsnitt 5.1).

Lasofoxifen har associerats med benigna endometrieeffekter. Dessa innefattade, hos vissa patienter, en

mindre ökning i incidensen av vaginal blödning, liksom även en cystisk förändring i endometriet som

har setts på ultraljud samt histologisk benign cystisk atrofi (en variant av atrofiskt endometrium).

Dessa cystiska fynd bidrog till en ökning av endometriets medeltjocklek med cirka 1,5 mm. Till följd

av dessa benigna effekter fick fler FABLYN-behandlade patienter än placebobehandlade patienter

diagnostik av uterus i PEARL-studien (se avsnitt 5.1). Dessa benigna fynd ger i klinisk praxis inte stöd

för ytterligare utredning hos kvinnor utan vaginal blödning (i enlighet med riktlinjerna för

postmenopausala kvinnor), då risken med diagnostik av uterus hos asymtomatiska kvinnor uppväger

eventuella fördelar. Patologer ska uppmärksammas på eventuell tidigare behandling med lasofoxifen

vid bedömning av endometriehistologi, för att säkerställa en precis diagnosticering av benign cystisk

atrofi när sådan uppvisas.

Samtidig användning av FABLYN och systemiska östrogener eller hormonbehandling har inte

studerats och därför rekommenderas inte att FABLYN ges i kombination med systemiska östrogener.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

FABLYN har inte studerats hos kvinnor med bröstcancer i anamnesen. Inga data finns tillgängliga

från samtidig användning med medel som används vid behandling av tidig eller avancerad bröstcancer.

Därför ska FABLYN användas för behandling av osteoporos först efter det att behandlingen av

bröstcancer, inklusive adjuvant terapi, har avslutats.

Varje oförklarad avvikelse i bröstet som inträffar under behandling med FABLYN ska undersökas.

FABLYN eliminerar inte risken för bröstcancer (se avsnitt 5.1).

FABLYN kan öka incidensen av värmevallningar och har ingen effekt mot värmevallningar som beror

på brist på östrogener. Hos vissa asymtomatiska patienter kan värmevallningar uppträda vid start av

behandling.

Begränsade kliniska data tyder på att hos patienter som tidigare haft oral östrogeninducerad

hypertriglyceridemi (>5,6 mmol/liter), kan lasofoxifen vara associerad med en markant ökning av

serumtriglycerider. Hos patienter med denna anamnes bör serumtriglycerider monitoreras under

behandling med lasofoxifen.

Lasofoxifen binds i hög grad till proteiner, elimineras huvudsakligen genom metabolism och

genomgår sannolikt enterohepatisk cirkulation (se avsnitt 5.2). Säkerheten och effekten av FABLYN

har inte studerats hos patienter med leverfunktionstest > 1,5 ULN (Upper Limit of Normal).

Försiktighet bör därför iakttas vid användning av FABLYN hos dessa patienter.

Säkerheten och effekten av FABLYN har inte studerats hos patienter med grav njurinsufficiens.

Försiktighet bör därför iakttas vid användning av FABLYN hos dessa patienter (se avsnitt 4.2 och

avsnitt 5.2).

FABLYN innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte

använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

På grund av frånvaron av kliniskt relevanta effekter av kolestyramin (anjonbytarresin), flukonazol

(CYP2C9-hämmare), ketokonazol (CYP3A4/5-hämmare) och paroxetin (CYP2D6-hämmare) på

lasofoxifens farmakokinetik, orsakas troligen inte några kliniskt betydelsefulla förändringar i

FABLYN-exponeringen på grund av andra anjonbytarresiner och andra hämmare av dessa CYP-

isoformer, varför dosjustering inte krävs.

Lasofoxifens clearance kan öka hos patienter som behandlas under lång tid med inducerare av

CYP3A4 och UGT (UDP-glukuronosyltransferas) (t. ex. fenytoin, karbamazepin, barbiturater och

johannesört), vilket leder till reducerade steady-state koncentrationer och kan leda till minskad effekt.

Ketokonazol

- Den starka CYP3A4/5-hämmaren ketokonazol ökade den systemiska exponeringen av

lasofoxifen med 20 %, vilket inte betraktas som kliniskt relevant.

Paroxetin

- Den starka CYP2D6-hämmaren paroxetin ökade den systemiska exponeringen av

lasofoxifen med 35 %, vilket inte betraktas som kliniskt relevant.

Protonpumpshämmare

- Data på effekten av samtidig administrering av protonpumpshämmare med

lasofoxifen saknas. Försiktighet bör därför iakttas vid samtidig användning av dessa läkemedel med

lasofoxifen.

I kliniska studier förändrade lasofoxifen inte metabolismen av dextrometorfan (CYP2D6-substrat) och

klorzoxazon (CYP2E1-substrat) eller farmakokinetiken hos warfarin (CYP2C9-substrat),

metylprednisolon (CYP3A4-substrat) eller digoxin (MDR1 P-glykoproteinsubstrat). FABLYN torde

därför inte förändra farmakokinetiken hos läkemedel som elimineras genom metabolism via dessa

CYP-isoformer eller transporteras av MDR1 P-glykoprotein.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Warfarin

- Lasofoxifen hade ingen effekt på farmakokinetiken hos R- och S-warfarin. Genomsnittligt

AUC för INR och maximalt INR-värde efter en engångsdos av warfarin i kombination med

lasofoxifen var cirka 8 % respektive 16 % lägre än efter administrering av enbart warfarin. Dessa

förändringar anses inte kliniskt relevanta.

4.6

Graviditet och amning

Graviditet

FABLYN ska endast ges till postmenopausala kvinnor. FABLYN får inte användas av fertila kvinnor

(se avsnitt 4.3). Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med lasofoxifen saknas. Djurstudier

har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Risken för människa är okänd.

Amning

FABLYN ska endast ges till postmenopausala kvinnor. FABLYN får inte användas under amning (se

avsnitt 4.3). Det är inte känt om lasofoxifen utsöndras i human bröstmjölk. Djurstudier har visat att

lasofoxifen utsöndras i mjölk.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts.

FABLYN har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Säkerheten hos FABLYN vid behandling av osteoporos har undersökts i en stor (8 556 patienter),

dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad, multinationell, Fas 3-studie avseende frakturer

(PEARL-studien). Behandlingstiden för postmenopausala kvinnor var 60 månader; 2 852 kvinnor

randomiserades till FABLYN och 2 852 till placebo.

I denna studie, avbröts behandlingen på grund av biverkningar för 12,9 % av de FABLYN-behandlade

kvinnorna och för 12,3 % av dem som fick placebo.

Venösa tromboemboliska händelser:

Den allvarligaste biverkningen relaterad till FABLYN var VTE

(djup ventrombos, lungemboli och retinal ventrombos). Under en uppföljningsperiod på 5 år hade 37

kvinnor som behandlades med FABLYN (1,3 %, eller 2,90 per 1000 patientår) en VTE, jämfört med

18 kvinnor som fick placebo (0,6 % , eller 1,41 per 1000 patientår); riskförhållandet var 2,06 (95 %

KI: 1,17; 3,61).

Såsom observerat för andra selektiva östrogenreceptormodulatorer (SERM), observerades en liten

minskning (ungefär 4 %) i antalet blodplättar hos lasofoxifen-behandlade patienter i PEARL.

Vanliga biverkningar, som ansågs relaterade till FABLYN-behandling, var muskelkramp,

värmevallningar och vaginal flytning. Muskelkramp inträffade hos cirka 1 patient av 9.

Värmevallningar inträffade hos cirka 1 patient av 11 och rapporterades vanligen under de första 6

behandlingsmånaderna. Vaginal flytning inträffade hos cirka 1 patient av 26.

Säkerheten hos FABLYN vid behandling av osteoporos har också utvärderats i en placebokontrollerad

Fas 2 prövning på japanska, koreanska och taiwanesiska kvinnor. Behandlingstiden för

postmenopausala kvinnor var 12 månader; 124 kvinnor exponerades för FABLYN och 125 för

placebo. I denna studie, avbröts behandlingen på grund av biverkningar för 3,2 % av de FABLYN-

behandlade kvinnorna och för 8,0 % av dem som fick placebo.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 1 visar de biverkningar som inträffat i de två kliniska prövningarna avseende

osteoporosbehandling i större incidens än placebo.

De flesta av biverkningarna som inträffade under studierna var lindriga och krävde i allmänhet inte

utsättande av behandlingen.

Biverkningarna är klassificerade enligt organsystem och i följande frekvensområden: mycket vanliga

(≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100) och sällsynta (≥1/10 000, <1/1

000). Biverkningarna presenteras inom varje organsystemklass och frekvensområde i alfabetisk

ordning och inte efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 1: Biverkningar som observerats i placebokontrollerade kliniska prövningar avseende

osteoporosbehandling hos fler kvinnor som behandlats med FABLYN än hos kvinnor som fått

placebo

Infektioner och infestationer

Mindre

vanliga:

Urinvägsinfektion, vaginal candidainfektion, vaginal infektion, vulvovaginit

Sällsynta:

Bronkit, cellulit, cervicit, divertikulit, furunkel, genital candidainfektion, impetigo,

infektiös artrit, labyrintit, oftalmisk herpes simplex, pyelonefrit, pyometra, svampinfektion

Neoplasier, benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper)

Mindre

vanliga:

Fibrom, uterin leiomyom

Sällsynta:

Benign bröstneoplasm, benign paratyreoideatumör, bröstfibrom, endometrieneoplasm,

hemangiom, kronisk lymfocytisk leukemia, leiomyom, malign hepatisk neoplasm,

melanocytnevus, multipelt myelom, neoplasm, neoplasm i kvinnliga reproduktionsorgan

Blodet och lymfsystemet

Mindre

vanliga:

Anemi, makrocytos, trombocytopeni

Sällsynta:

Hypokromasi, megaloblastisk anemi

Immunsystemet

Sällsynta:

Årstidsallergi

Endokrina systemet

Sällsynta:

Hyperparatyreos

Metabolism och nutrition

Mindre

vanliga:

Diabetes mellitus

Sällsynta:

Anorexi, diabetes mellitus typ 2, hypertriglyceridemi, hypoalbuminemi, hypofosfatemi,

minskad aptit, tetani, ökad aptit

Psykiska störningar

Sällsynta:

Abnorma drömmar, cyklotym störning

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre

vanliga:

Brännande känsla, hjärninfarkt, huvudvärk, restless legs-syndrom

Sällsynta:

Amnesi, demens av Alzheimertyp, dysgeusi, epilepsi, försämrat mine, hydrocefalus,

hypogeusi, ischias, migrän, migrän med aura, motorneuronsjukdom, nervkompression,

pares, postural yrsel, presynkope, vaskulär huvudvärk

Ögon

Mindre

vanliga:

Torra ögon

Sällsynta:

Afaki, keratoconjunctivitis sicca, konjunktival blödning, konjunktival hyperemi,

korioretinopati, makuladegeneration, näthinneavlossning, okulär hyperemi, olika stora

pupiller, reducerad synskärpa, retinopati, störning i näthinnans kärl, synstörning,

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

ögonblödning, ögonklåda, ögonlocksödem

Öron och balansorgan

Sällsynta:

Positionell svindel, störning i innerörat, öronobehag

Hjärtat

Mindre

vanliga:

Hjärtklappning, takykardi

Sällsynta:

Cor pulmonale, hjärtsvikt, kardiomegali, sinusstopp, supraventrikulär extrasystole,

trikuspidalinsufficiens

Blodkärl

Vanliga:

Värmevallningar

Mindre

vanliga:

Blodvallning, djup ventrombos, flebit, superficiell tromboflebit, tromboflebit, venös stas

Sällsynta:

Aortaaneurysm, artärocklusionssjukdom, blödning, claudicatio intermittens, emboli,

hematom, kapillärstörning, lymfstas, trombos, vaskulär stenos, ventrombos, ventrombos i

extremitet

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre

vanliga:

Allergisk rinit, hosta, lungemboli

Sällsynta:

Kronisk obstruktiv lungsjukdom, lunggranulom, vasomotorisk rinit

Magtarmkanalen

Vanliga:

Förstoppning

Mindre

vanliga

Buksmärta, flatulens, gastrit, irritabel tarm, muntorrhet, smärta i nedre delen av buken,

smärta i övre delen av buken

Sällsynta:

Analfissur, analspasm, duodenalt sår, duodenit, dysfagi, esofagit, gastrisk polyp,

inguinalbråck, keilit, keilos, magbesvär, munsmärta, munsår, polyp i rectum, sår i rectum,

ulcerös kolit, ömhet i buken

Lever och gallvägar

Mindre

vanliga:

Fettdegeneration i levern, gallstenslidande

Sällsynta:

Gallsten, gulsot, hepatit, kolecystit, leverstörning

Hud och subkutan vävnad

Vanliga:

Hyperhidros

Mindre

vanliga:

Alopeci, erytem, nattliga svettningar, pruritus

Sällsynta:

Angioödem, brutna naglar, generaliserad pruritus, hudirritation, hudskada, hudödem,

hyperpigmentering i huden, kliande utslag, ljuskänslighetsreaktion, makulopapulöst utslag,

onormal hårstruktur, rosacea, sjuklig förändring i naglarna, torr hud, urtikaria

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mycket

vanliga:

Muskelkramp

Mindre

vanliga:

Nacksmärta, ryggsmärta, smärta i extremiteterna

Sällsynta:

Artropati, bursit, daktylit, exostos, extremitetskontraktur, hemartros, klubbfingrar,

koccygodyni, kostokondrit, ledstelhet, muskelkontraktur, muskelryckningar,

muskuloskeletala besvär, periartrit, reumatoid artrit, rotatorkuffsyndrom, smärta i käken,

tenosynovit

Njur och urinvägar

Mindre

vanliga:

Nykturi, pollakisuri, uretral störning, urininkontinens, urinträngningar

Sällsynta:

Hyperkalciuri, hyperton urinblåsa, nefroskleros, polyp i urinblåsan, sten i urinblåsan,

störning i urinvägarna, uretral blödning

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Vanliga:

Cystocele, endometriehypertrofi* (sonografisk endometrietjocklek), endometrierubbning,

uteruspolyp, vaginal flytning, vaginal rubbning

Mindre

vanliga:

Bröstinduration, bröstsmärta, bröststörning hos kvinnan, cervikal dysplasi, cervikal polyp,

cervixstörning, endometriehyperplasi** (baserat på prövarrapporter), genital blödning,

genital flytning, hydrometra, koleocele, metrorragi, postmenopausal blödning, rektocele,

uterin cervikal erosion, uterin prolaps, vaginal blödning, vaginal prolaps, vulvovaginal

pruritus

Sällsynta:

Adenomyos, adnexa uteri cyst, adnexa uteri mass, bröstfibros, bröstvårtebesvär,

bröstöverfyllnad, cysta i äggledaren, förstorad klitoris, genital pruritus, perinealbristning,

smärta i bröstvårtorna, stockning i vaginaväggen, uterin blödning, uterin cervikal

skivepitelmetaplasi, uterin svullnad, utsöndring från bröstet, vaginal erosion, vaginal

inflammation, vaginal smärta, vulvastörning, åderbråck i vulva

Medfödda och/eller genetiska störningar

Sällsynta:

Venös missbildning

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga:

Oväntat terapisvar

Mindre

vanliga:

Smärta i bröstkorgen, perifert ödem, trötthet, värmekänsla

Sällsynta:

Berusningskänsla, hypertermi, inflammation, obehag i bröstkorgen, polyp, svullnad, ödem

Undersökningar

Vanliga:

Förhöjt ASAT-värde

Mindre

vanliga:

Förhöjt ALAT-värde, förhöjt blodglukosvärde, förhöjt transaminasvärde, onormalt

utstryksprov från cervix, viktökning

Sällsynta:

Blod i urinen, förhöjt blodtriglyceridvärde, förhöjt gamma-glutamyltransferasvärde, förhöjt

LDL-värde, förhöjt 5’ nukleotidasvärde, minskad bentäthet, minskad fotryggspuls, minskat

blodalbuminvärde, minskat HDL-värde, minskat trombocytvärde, onormalt

blodkreatininvärde, onormalt resultat från lungröntgen, onormal T-vågsvärde vid EKG,

onormalt ultraljud för bröstet, onormalt ultraljud för äggstockarna, positivt hepatit B-

ytantigenvärde

Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer

Sällsynta:

Avskavning av hud, extremitetsskada, fraktur i bröstkotorna, genital skada,

mjukvävnadsskada, ryggradsfraktur, skelettskada, tandfraktur

* Endometriehypertrofi är en MedDRA-term som står för sonografiska fynd avseende

endometrietjocklek.

** Endometriehyperplasi-biverkningarna baseras snarare på prövarrapporter än på histopatologiska

fynd och ingen histologisk bekräftelse krävdes.

4.9

Överdosering

Inga fall av överdosering med FABLYN har rapporterats.

Lasofoxifen har getts till postmenopausala kvinnor i så höga engångsdoser som 100 mg (200 gånger

högre dos än den rekommenderade dosen) och i så höga multipeldoser som 10 mg dagligen (20 gånger

högre dos än den rekommenderade dosen) i upp till ett år, utan allvarliga, dosrelaterade biverkningar.

Det finns ingen specifik antidot mot FABLYN. I fall av överdosering ska allmänt stödjande åtgärder

insättas, baserat på patientens tecken och symtom.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Farmakoterapeutisk grupp: Selektiv östrogenreceptormodulator (SERM), ATC-kod {not yet assigned}

Den minskning i östrogennivå som inträffar efter menopaus eller ooforektomi leder till tilltagande

förlust av benmassa på grund av ökad benomsättning när benresorptionen överskrider

bennybildningen. Den ökade omsättningen medför en tilltagande förlust av benmassa, eftersom den

ökade nybildningen av ben inte är tillräcklig för att kompensera för den ökade benresorptionen. Hos

vissa kvinnor kommer dessa förändringar till slut att leda till minskad benmassa (osteoporos) och ökad

risk för fraktur, särskilt i ryggrad, höft och handled. Vertebrala frakturer är den vanligaste typen av

osteoporotisk fraktur hos postmenopausala kvinnor.

Lasofoxifen är ett SERM-medel, vars biologiska effekt i stor utsträckning medieras genom bindning

till östrogenreceptorer. Denna bindning leder till aktivering av vissa östrogena vägar och blockering av

andra. Lasofoxifen har vävnads- och cellspecifika effekter på vävnader som påverkas av östrogen.

Kliniska data tyder på att FABLYN har en östrogenliknande, agonistisk effekt på ben och

antagonistisk effekt på bröstvävnad. FABLYNs effekter på ben visar sig som en minskning av

benomsättningsmarkörerna i serum och urin, ökad benmineraltäthet (BMD) och minskad incidens av

frakturer.

Effekter på skelettet:

Omsättning av benmassa

I kliniska prövningar avseende osteoporosbehandling resulterade FABLYN-behandling konsekvent i

statistiskt signifikant minskad benresorptionen samt ökad bennybildningen, vilket speglades genom

förändrade benomsättningmarkörer i serum och urin (t.ex. C-telopeptid och markörer för nybildning

av ben: osteokalcin, prokollagen typ 1 N-terminal propeptid och benspecifikt alkalinfosfatas).

Undertryckandet av benomsättningsmarkörerna var tydlig efter 3 månader och kvarstod under hela

observationsperioden på 36 månader i en substudie av PEARL-studien.

5-årsresultat från en stor multinationell prövning avseende frakturer (PEARL)

FABLYNs effekter på frakturincidensen (tabell 2) undersöktes under 5 år, och BMD och biomarkörer

för benmassa hos postmenopausala kvinnor med osteoporos undersöktes i 3 år i PEARL-studien.

Studiepopulationen bestod av 8 556 postmenopausala kvinnor med osteoporos, vilket definierats som

låg bentäthet (BMD-värde för ryggrad eller höft på minst 2,5 standardavvikelser under medelvärdet

hos friska, unga kvinnor). De kvinnor som inkluderades i denna studie hade en medianålder om 67 år

(från 59 år till 80 år) och en mediantid sedan menopausen om 20 år. Alla kvinnorna i studien fick

kalcium (1 000 mg dagligen) och vitamin D (400-800 IE dagligen).

Tabell 2: Frakturincidens hos postmenopausala kvinnor under en period på 5 år

FABLYN Placebo Relativ riskreduktion (95 % KI)

jämfört med placebo

Nya radiografiska vertebrala frakturer

Andel patienter med ny fraktur

n=2748

5,6%

n=2744

9,3%

(28%, 52%)

Ny radiografisk vertebral fraktur hos patienter med

≥1 fraktur vid början av studien

Andel patienter med ny fraktur

n=778

8,7%

n=774

14,2%

(21%, 57%)

Ny radiografisk vertebral fraktur hos patienter utan

existerande fraktur vid början av studien

Andel patienter med ny fraktur

n=1970

4,4%

n=1970

7,4%

(23%, 55%)

Icke-vertebral fraktur

Andel patienter med icke-vertebral fraktur

n=2852

8,1%

n=2852

10,4%

(9%, 36%)

Alla kliniska frakturer

Andel patienter med klinisk fraktur

n=2852

9,3%

n=2852

12,1%

(12%, 36%)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Förkortningar: n= antal patienter; KI = konfidensintervall

p < 0,0001;

p = 0,0004;

p = 0,0002;

= 0,0020;

p = 0,0004

Radiografiska vertebrala frakturer

FABLYN minskade signifikant incidensen av nya radiografiska vertebrala frakturer (exklusive

försämring av tidigare frakturer) från 9,3 % för placebo till 5,6 % för FABLYN (relativ riskreduktion

= 41 %, p <0,0001). Denna minskning observerades under det första året och kvarstod under hela 5-

årsperioden.

Hos kvinnor med existerande vertebral fraktur vid början av studien minskade FABLYN signifikant

incidensen av nya vertebrala radiografiska frakturer från 14,2 % för placebo till 8,7 % för FABLYN

(relativ riskreduktion = 42 %, p = 0,0004). Hos kvinnor utan existerande vertebral fraktur vid början

av studien minskade signifikant incidensen av nya radiografiska vertebrala frakturer från 7,4 % för

placebo till 4,4 % för FABLYN (relativ riskreduktion = 41 %, p = 0,0002).

Signifikant färre kvinnor i behandlingsgruppen som fick FABLYN upplevde multipla radiografiska

vertebrala frakturer, jämfört med placebogruppen, under hela 5-årsperioden med behandling (p

<0,0001).

Signifikant färre kvinnor som fick FABLYN upplevde måttliga eller svåra vertebrala frakturer

(fastställdes med hjälp av Genant-skalan), jämfört med kvinnor som fick placebo (5,2 % för

placebobehandlade kvinnor mot 3,3 % för FABLYN-behandlade kvinnor, p = 0,0006).

Icke-vertebrala frakturer

FABLYN minskade signifikant incidensen av icke-vertebrala frakturer från 10,4 % för placebo till

8,1 % för FABLYN (relativ riskreduktion = 24 %, p = 0,0020). Denna minskning observerades under

det första året och kvarstod under hela 5-årsperioden. Minskad incidens av icke-vertebrala frakturer

observerades också hos postmenopausala kvinnor med svår osteoporos (definierat som BMD T-poäng

i ländryggen vid början av studien ≤-2,5 + existerande fraktur eller BMD T-poäng ≤-3), (p = 0,0183).

Alla kliniska frakturer

FABLYN minskade signifikant incidensen av alla kliniska frakturer från 12,1 % för placebo till 9,3 %

för FABLYN (relativ riskreduktion = 25 %, p = 0,0004). Denna minskning observerades under det

första året och kvarstod under hela 5-årsperioden.

Benmineraltäthet

I en 3-årig substudie i PEARL-studien (n = 760), ökade FABLYN signifikant BMD (jämfört med

placebo) i ländrygg (3,3 %), totalt höft (3,0 %), lårbenshals (3,3 %), trochanter major (3,6 %), det

intertrokantära området (2,6 %), Wards triangel (5,9 %) och underarm (1,8 %) efter 3 år. FABLYN

ökade också benmineralinnehållet (BMC) i hela kroppen signifikant, jämfört med placebo, efter 3 år.

Signifikanta ökningar av BMD observerades så tidigt som 3 månader för ländrygg och totalt höft.

En analys utfördes på de försökspersoner som remitterades till läkare för diskussion om behandling av

sin osteoporos med ett alternativt läkemedel om något av följande observerades: a) ≥7 % BMD-förlust

i ländrygg eller ≥10 % BMD-förlust i lårbenshals efter 12 månader, b) ≥11 % BMD-förlust i ländrygg

eller ≥14 % BMD-förlust i lårbenshals efter 24 månader, c) ≥2 radiografiska vertebrala frakturer under

studiens gång efter 24 månader. Remisserna var markant färre i FABLYN-gruppen (0,9 %) än i

placebogruppen (3,3 %).

Resultat från en 1-årsprövning på asiatiska försökspersoner

Effekterna av FABLYN på BMD hos postmenopausala japanska, koreanska och taiwanesiska kvinnor

med osteoporos undersöktes också i en randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

behandlingsstudie avseende osteoporos under 1 år. Studiepopulationen bestod av 497 kvinnor med

osteoporos, som definierats genom lågt BMD i vertebra (T-poäng ≤2,5). Kvinnorna i denna studie

hade en medianålder om 63 år (från 44 år till 79 år) och en mediantid sedan menopausen om 13 år.

Alla kvinnorna i studien fick kalcium (600-1 200 mg dagligen) och vitamin D (400-800 IE dagligen).

I denna studie ökade FABLYN signifikant BMD i ryggrad och höft (totalt höft och alla

delkomponenter av höften) med 2-4 %. FABLYN reducerade också benomsättningsmarkörerna.

Benmassans histomorfometri

Den benmassa som bildas under 2 års behandling med lasofoxifen är av normal kvalitet. För att

bedöma benkvaliteten togs benbiopsier från 71 postmenopausala kvinnor efter 2 års behandling i

BMD-prövningar. Det fanns inga tecken på osteomalaci, märgfibros, celltoxicitet, icke-lamellärt ben

eller annat onormalt som påverkar kvaliteten på benmassan efter behandling med lasofoxifen.

Effekter på endometriet:

Följande resultat av FABLYNs effekter på endometriet efter 5 års exponering har rapporterats från

PEARL-studien.

Det var ingen skillnad mellan de kvinnor som fick FABLYN och dem som fick placebo vad gäller

incidens av endometriekarcinom och endometriehyperplasi.

Lasofoxifen kan associeras med benigna endometrieeffekter, såsom cystisk förändring i endometriet

som setts på ultraljud samt histologisk benign cystisk atrofi (en variant av atrofiskt endometrium),

vilket bidrar till en ökning av endometriets medeltjocklek med cirka 1,5 mm. Dessa benigna fynd ger i

klinisk praxis inte stöd för ytterligare utredning hos kvinnor utan vaginal blödning, i enlighet med

riktlinjerna för postmenopausala kvinnor (se avsnitt 4.4).

Incidensen av cystisk förändring i endometriet och endometrietjockleken analyserades hos en

subgrupp av studiepopulationen (298 patienter) med ett transvaginalt ultraljud (TVU) en gång årligen i

3 år. Placebobehandlade kvinnor hade en incidens om 1,9 % av cystisk förändring över en 3-års period,

medan de kvinnor som fick FABLYN hade en incidens om 20,4 %. Alla histologiska fynd var benigna.

Placebobehandlade kvinnor hade en genomsnittlig minskning om 0,7 mm av endometrietjockleken

över 3 år, jämfört med studiestart, medan de kvinnor som behandlades med FABLYN hade en

genomsnittlig ökning om 1,4 mm. Ökningen sågs efter 12 månader och ökade inte signifikant därefter

under de 3 åren. I vissa fall avtog dessa fynd spontant under behandlingens gång.

Hos alla kvinnor med uterus vid studiestart rapporterades histologiskt benigna endometriepolyer hos

34 kvinnor av 2 302 (1,5 %) som fick FABLYN, jämfört med 18 kvinnor av 2 309 (0,8 %) som fick

placebo. I en subgrupp av studiepopulationen, som utformats för att titta på endometriehistologi (1 080

patienter) med transvaginalt ultraljud efter 3 år rapporterades histologiskt benigna endometriepolyer

hos 20 kvinnor av 366 (5,5 %) som fick FABLYN och hos 12 kvinnor av 360 (3,3 %) som fick

placebo.

Den totala incidensen av vaginal blödning var låg (≤2,6 % i alla behandlingsgrupperna). Vaginal

blödning rapporterades hos 74 kvinnor (2,6 %) som fick FABLYN, jämfört med 37 kvinnor (1,3 %)

som fick placebo. Antalet försökspersoner som avbröt behandlingen på grund av vaginal blödning var

lågt (FABLYN:4 (0,1 %), placebo:0).

Antalet hysterektomier i gruppen som fick FABLYN (27 patienter av 2 302, 1,2 %) och i

placebogruppen (24 patienter av 2 309, 1,0 %) var likartad. För att bedöma effekten av FABLYN på

diagnostik av uterus (t.ex. hysteroskopi, sonohysterogram med infundering av saltlösning,

endometriebiopsy, polypektomi eller dilatation och kyrettage) utfördes en analys på kvinnor utan

planerad transvaginal övervakning (4 055 patienter). Fler FABLYN-behandlade patienter (7,0 %) fick

diagnostik av uterus, jämfört med placebobehandlade patienter (2,7 %). Diagnostik av uterus utfördes

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

på ett större antal FABLYN-behandlade patienter på grund av vaginal blödning (vilket förordnats i

protokollet) och asymtomatiska endometriefynd (t.ex. misstänkt uteruspolyp, endometrietjocklek).

Effekter på bröstvävnad:

Under de 5 år som PEARL-studien pågick (med 8 556 patienter) minskade FABLYN, i jämförelse

med placebo, risken för invasiv bröstcancer med 85 % (placebo: 20 (0,7 %), FABLYN 3 (0,1 %); HR

0,15 (KI 0,04; 0,50)), risken för bröstcancer totalt sett med 79 % (placebo: 24 (0,9 %), FABLYN: 5

(0,2 %); HR 0,21 (KI 0,08; 0,55)), risken för östrogenreceptor (ER)-positiv invasiv bröstcancer med

83 % (placebo: 18 (0,7 %), FABLYN: 3 (0,1 %); HR 0,17 (KI 0,05; 0,57)) och risken för

östrogenreceptor (ER)-positiv bröstcancer med 81 % (placebo: 21 (0,8 %), FABLYN: 4 (0,1 %); HR

0,19 (KI 0,07; 0,56)). FABLYN har ingen effekt på risken för ER-negativ bröstcancer eller ER-negativ

invasiv bröstcancer. Dessa observationer stödjer slutsatsen att lasofoxifen inte har någon egen

östrogen agonistverkan på bröstvävnad.

Effekter på lipidmetabolism och kardiovaskulär risk:

Effekten av FABLYN på lipidprofilen undersöktes i en 3-årig substudie till PEARL.studien;

substudien inkluderade 1 014 postmenopausala kvinnor. I jämförelse med placebo sänkte FABLYN

markant totalkolesterol, LDL-kolesterol, LDL-associerat apolipoprotein B-100 och högsensitivt C-

reaktivt protein (medelförändringar -10,4 %, -15,8 %, -11,8 % respektive -12,5 %). Inga signifikanta

förändringar, jämfört med placebo, sågs för HDL-kolesterol eller VLDL-kolesterol. Statistiskt

signifikanta höjningar sågs för apolipoprotein A-1, vilket associeras med HDL-kolesterol, och

serumtriglycerider (medelförändringar mot placebo 6,1 % respektive 4,9 %).

Efter 5 år var för den totala studiepopulationen (N = 8 556) incidensen av större koronara händelser,

inklusive koronar mortalitet, icke-fatal hjärtinfarkt, ny ischemisk hjärtsjukdom, sjukhusvård på grund

av instabil angina samt revaskulariseringsbehandlingar, signifikant lägre. Det inträffade 0,51 händelser

per 100 patientår hos FABLYN-behandlade patienter, jämfört med 0,75 händelser per 100 patientår

hos placebobehandlade patienter (HR 0,68; 95 % KI 0,50; 0,93, p = 0,016). I samma studie sågs efter 5

år ingen ökad risk för stroke, inklusive hemorragisk, ischemisk, embolisk stroke, ospecificerad typ av

stroke och övergående ischemiska attacker, hos de patienter som behandlats med FABLYN. Det

inträffade 0,48 händelser per 100 patientår i placebogruppen och 0,36 händelser per 100 patientår

bland de FABLYN-behandlade patienterna (HR = 0,75; 95 % KI 0,51; 1,10, p = 0,140).

Effekter på vulva- och vaginal atrofi (VVA):

Effekten av FABLYN vid behandling av VVA undersöktes i två 12-veckors Fas 3 studier på

postmenopausala kvinnor med måttliga eller svåra tecken och symtom på VVA, oavsett

osteoporosstatus (involverande 889 patienter). I båda studierna minskade FABLYN svårighetsgraden

för patientens mest besvärliga VVA-symtom vid studiestart, sänkte pH-värdet i vagina, sänkte andelen

parabasala celler i vagina från mognadsindex (MI) och ökade andelen superficiella celler i vagina från

MI. Likartade resultat för vaginalt pH och MI observerades i PEARL-studien.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Lasofoxifens disposition har utvärderats hos 758 försökspersoner i konventionella kliniska

farmakologiska studier. Farmakokinetiska data från över 2 000 postmenopausala kvinnor, inklusive

patienter i utvalda kliniska prövningar avseende osteoporos, har bidragit till en

populationsfarmakokinetisk analys.

Absorption:

Lasofoxifen absorberas långsamt från magtarmkanalen och maximala plasmakoncentrationer uppnås i

genomsnitt cirka 6 timmar efter dosering. Intag av fettrik måltid förändrar inte lasofoxifens orala

biotillgänglighet. FABLYN kan tas när som helst under dagen och oberoende av måltider och dryck.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Distribution:

Lasofoxifens skenbara distributionsvolym (V/F) hos postmenopausala kvinnor är cirka 1 350 liter.

Lasofoxifen binds i hög grad till proteiner i human plasma (>99 %). Lasofoxifen binds till både

albumin och alfa-1-syraglykoprotein men påverkar inte bindningen av vare sig warfarin eller

propranolol.

Metabolism:

Lasofoxifens biotransformation och disposition hos människa har fastställts efter peroral

administrering av 14C-märkt lasofoxifen. Lasofoxifen metaboliseras i stor utsträckning hos människa.

Fem metaboliska vägar för lasofoxifen har identifierats: direkt glukuronidering; direkt sulfation;

hydroxylering vid fenyltetralindelen (med åtföljande konjugativ metabolism av katekolintermediärerna

genom metylering och glukuronidering); oxidering vid pyrrolidinringen samt fenylhydroxylering. Tre

metaboliter av lasofoxifen har detekterats i plasma: direkt glukuronidkonjugat, glukuronid av en

hydroxylerad metabolit och metylerat katekol.

Bindningsaffiniteterna hos lasofoxifens främsta cirkulerande metaboliter var minst 31-faldigt och 18-

faldigt mindre än dem hos lasofoxifen för östrogenreceptor-alfa respektive östrogenreceptor-beta,

vilket tyder på att dessa metaboliter inte torde bidra till lasofoxifens farmakologiska aktivitet.

Oxidering, genom flera cytokrom P450, inkluderande CYP2D6 och 3A4/5, och konjugering av

lasofoxifen, är de två främsta mekanismerna för eliminering av lasofoxifen från den systemiska

cirkulationen. Lasofoxifens skenbara orala clearance (CL/F) hos postmenopausala kvinnor är cirka 6,6

liter/timme.

Elimination:

Lasofoxifen har en halveringstid om cirka 6 dagar. Lasofoxifen och dess metaboliter utsöndras primärt

i feces; med en mindre utsöndring i urin av material relaterat till aktiv substans. Efter peroral

administrering av 14C-märkt lasofoxifen i lösning till människa återvanns cirka 72 % av den

radioaktiva dosen efter 24 dagar (cirka 66 % i feces och 6 % i urin). Mindre än 2 % av den

administrerade dosen återfanns i urin som oförändrat lasofoxifen.

Linjäritet/Icke-linjäritet :

Lasofoxifen uppvisar linjär farmakokinetik över ett brett dosområde efter en engångsdos (upp till 100

mg) och multipeldos (upp till 20 mg en gång dagligen). Lasofoxifens steady state-farmakokinetik

överensstämmer med förväntningarna från dess farmakokinetik vid endosadministrering.

Vid steady state är lasofoxifens halveringstid hos postmenopausala kvinnor cirka 6 dagar, vilket ger

små koncentrationssvängningar över doseringsintervallet på 24 timmar.

Barn:

Lasofoxifens farmakokinetik har inte utvärderats på barn.

Äldre:

Inga kliniskt viktiga skillnader har observerats i lasofoxifens farmakokinetik inom åldersspannet 40-80

år, baserat på resultaten från en populationsfarmakokinetisk analys. Ingen dosjustering av FABLYN är

nödvändig för äldre patienter.

Ras:

I en populationsfarmakokinetisk analys av olika rasgrupper upptäcktes ingen märkbar skillnad i

lasofoxifens farmakokinetik. Denna analys inkluderade 2 049 postmenopausala kvinnor; 85,5 %

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

kaukasier, 8,6 % latinamerikaner, 3,4 % asiater och 1,9 % afroamerikaner. Resultaten från en Fas 1-

studie på japanska och kaukasiska kvinnor överensstämde med den populationsfarmakokinetiska

analysen, och ingen märkbar skillnad i lasofoxifens farmakokinetik sågs hos dessa två populationer.

ön:

Eftersom FABLYN endast är indicerat för användning på postmenopausala kvinnor har könets

inverkan på lasofoxifens farmakokinetik inte utvärderats.

Patienter med nedsatt leverfunktion:

Lasofoxifen har undersökts, som engångsdos om 0,25 mg, på friska försökspersoner och

försökspersoner med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion. Lasofoxifenexponeringen i plasma var

ungefär densamma hos friska försökspersoner som hos försökspersoner med lätt nedsatt leverfunktion

(Child-Pugh Klass A) och var blygsamt förhöjd (38 %) hos försökspersoner med måttligt nedsatt

leverfunktion (Child-Pugh Klass B), jämfört med friska försökspersoner. Dessa skillnader anses inte

kliniskt relevanta. Ingen dosjustering för FABLYN behövs för patienter med lätt eller måttlig

leverinsufficiens. Försökspersoner med gravt nedsatt leverfunktion har inte undersökts (se avsnitt 4.4).

Patienter med nedsatt njurfunktion:

Eftersom mindre än 2 % av lasofoxifen återfinns i urin som oförändrad aktiv substans har ingen studie

utförts på försökspersoner med njurinsufficiens. I en populationsfarmakokinetisk analys sågs inga

kliniskt betydelsefulla skillnader i lasofoxifens farmakokinetik mellan postmenopausala kvinnor med

så lågt uppskattat kreatininclearance som 32 ml/minut och dem med normalt kreatininclearance. Ingen

dosjustering för FABLYN behövs för patienter med lätt eller måttlig njurinsufficiens (se avsnitt 4.4).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Lasofoxifen visade ingen gentoxicitet i de tester som genomförts. I 2-års karcinogenicitets studier som

utförts på råtta (≥1 mg/kg/dag; 7 gånger högre systemisk exponering än efter en dos om 0,5 mg/dag till

människa, baserat på plasma-AUC), noterades en ökad incidens av renala tubulära adenom och

karcinom hos hanråttor och granulosa celltumörer i äggstockarna hos honråttor. I den motsvarande 2-

års studien hos möss (≥2 mg/kg/dag; mindre systemisk exponering än efter en dos om 0,5 mg/dag till

människa, baserat på plasma-AUC), noterades en ökad incidens av binjurebarkadenom och

binjurebarkkarcinom, interstitiala celltumörer i testikeln, benigna och maligna äggstockstumörer och

benigna glandulära polyper i livmodern. Även om alla dessa tumörer anses bero på specifika

hormonmekanismer hos gnagare, är deras relevans för människor för närvarande okända. Baserat på 3-

och 5-års humandata i kliniska prövningar, var incidensen av cancer under behandling med lasofoxifen

inte högre än för placebo.

Lasofoxifen var inte teratogent hos råtta upp till en dos av 10 mg/kg (cirka 53 gånger AUC-värdet hos

människa) eller kanin upp till en dos av 3 mg/kg (under nivån för systemisk exponering hos människa).

Ökad incidens av imperforerad anus, hypoplastisk svans, ödem och veck i extremiteter har noterats i

fetus hos dräktiga råttor som erhållit en dos av 100 mg/kg (cirka 400 gånger AUC-värdet hos

människa) och associerades med ökad embryo-fetal dödlighet och generella svårigheter att utvecklas. I

fertilitetsstudier som utförts med lasofoxifen på råtta sågs små effekter på handjurets

fortplantningsförmåga vid ≥10 mg/kg/dag (cirka 42 gånger AUC-värdet hos människa), vilket visade

sig genom minskningar i kopulationsindex, implantationsställen och foster. Reducerad fertilitet samt

ökad pre- och postimplantationsförlust som ledde till minskad kullstorlek och förlängd dräktighet

observerades hos djurhonor som fick ≥0,01 mg/kg/dag (under nivån för systemisk exponering hos

människa). I en prenatal och postnatal studie på råtta med ≥0,01 mg/kg/dag av lasofoxifen fördröjdes

och/eller avbröts nedkomsten och dödligheten hos avkomman vid födseln ökade. Tidpunkterna för

utvecklingen förändrades också och tillväxten minskade. Totalt sett överensstämmer de effekter på

reproduktion och utveckling som observerats hos djur med SERM-klassen av läkemedel.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Laktos, vattenfri

Mikrokristallin cellulosa

Kroskarmellosnatrium

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Magnesiumstearat

Tabletthölje:

Para-orange (E110)

Hypromellos

Laktosmonohydrat

Titandioxid (E171)

Triacetin

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

4 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

FABLYN filmdragerade tabletter tillhandahålls i blisterförpackningar av PVC med baksida av

aluminiumfolie eller i HDPE-burkar med polyeten/aluminiumfolie-fodrade barnsäkra polypropenlock.

Blisterförpackningar med 7, 28 eller 30 tabletter och burkar med 90 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Am Bahnhof 2

92289 Ursensollen

Tyskland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/08/500/001

EU/1/08/500/002

EU/1/08/500/003

EU/1/08/500/004

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

24 februari 2009

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMEAs)

hemsida http://www.emea.europa.eu/

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/355467/2012

EMEA/H/C/000977

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Fablyn

lasofoxifen

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Fablyn. Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till

sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur

läkemedlet ska användas.

Vad är Fablyn?

Fablyn är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen lasofoxifen. Det finns som tabletter

(500 mikrogram).

Vad används Fablyn för?

Fablyn används för att behandla osteoporos (benskörhet) hos kvinnor efter klimakteriet. Det ges till

kvinnor med ökad risk för frakturer (benbrott). Fablyn har visats minska ryggradsfrakturer och

frakturer på andra ställen i kroppen, men inte på höften.

När läkare bestämmer om Fablyn eller andra behandlingar ska ordineras ska de ta hänsyn till om

patienten har haft klimakteriesymtom samt vilka effekter behandlingen kan ha på livmodern, bröstet,

hjärtat och blodkärlen.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Fablyn?

Den rekommenderade dosen Fablyn är en tablett en gång dagligen. Den kan tas när som helst under

dagen. Patienterna kan också få kalcium- och D-vitamintillskott om de inte får tillräckligt av dessa

ämnen via kosten. Fablyn är avsett för långtidsbehandling.

Fablyn ska ges med försiktighet till kvinnor med allvarliga lever- eller njurproblem.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Hur verkar Fablyn?

Osteoporos inträffar när den nya benvävnad som bildas inte räcker för att ersätta den som bryts ner

naturligt. Undan för undan blir skelettet tunt och skört och benen bryts lättare. Hos kvinnor är

osteoporos vanligare efter klimakteriet, när halterna av det kvinnliga könshormonet östrogen sjunker.

Östrogen bromsar nedbrytningen av benvävnad och gör att risken för benfrakturer minskar.

Den aktiva substansen i Fablyn, lasofoxifen, är en selektiv östrogenreceptormodulator (SERM) med

agonisteffekter på östrogenreceptorn (stimulerar receptorn) i vissa vävnader i kroppen. Lasofoxifen har

samma effekt på skelettet som östrogen.

Hur har Fablyns effekt undersökts?

Effekterna av Fablyn prövades först i olika experimentmodeller innan de studerades på människor.

Två doser Fablyn (250 och 500 mikrogram en gång om dagen) har jämförts med placebo (overksam

behandling) i en huvudstudie som gjordes på knappt 9 000 kvinnor efter klimakteriet med osteoporos i

åldern 60–80 år. Huvudeffektmåttet var antalet kvinnor hos vilka en ny ryggradsfraktur upptäckts

genom röntgen. I studien tittade man också på befintliga ryggradsfrakturer som förvärrats, nya

frakturer i andra delar av kroppen och bentätheten i hela kroppen.

Vilken nytta har Fablyn visat vid studierna?

Fablyn var effektivare än placebo när det gällde att minska antalet nya frakturer. Under loppet av fem

år fick 6 procent av kvinnorna som tog Fablyn i dosen 500 mikrogram en ny ryggradsfraktur (155 av

2 748), jämfört med 9 procent av dem som tog placebo (255 av 2 744). Resultaten av dosen på

250 mikrogram tydde också på att 500 mikrogram var effektivare. Färre kvinnor som tog den högre

dosen fick en fraktur utanför ryggraden och uppvisade större ökningar i bentäthet. Fablyn minskade

inte antalet höftfrakturer till en nivå som kunde ha betydelse för patienterna.

Vilka är riskerna med Fablyn?

Den vanligaste biverkningen som orsakas av Fablyn (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är

muskelkramper. En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Fablyn finns i

bipacksedeln.

Fablyn får inte ges till personer som är överkänsliga (allergiska) mot lasofoxifen eller mot något annat

innehållsämne. Det får inte ges till patienter som haft problem med venös tromboembolism, däribland

djup ventrombos (blodpropp i benet), lungemboli (blodpropp i lungan) och retinal ventrombos

(blodpropp i bakre delen av ögat). Det får inte ges till kvinnor med oförklarliga blödningar från

livmodern. Fablyn ska endast ges till kvinnor efter klimakteriet. Det får således inte ges till kvinnor

som kan bli gravida eller till kvinnor som är gravida eller ammar.

Varför har Fablyn godkänts?

CHMP fann att nyttan med Fablyn är större än riskerna och rekommenderade att Fablyn skulle

godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker användning av Fablyn?

Företaget som tillverkar Fablyn kommer att se till att ett utbildningsprogram finns tillgängligt i samtliga

EU-länder för all vårdpersonal som förskriver Fablyn eller ordinerar undersökningar med

bäckenultraljud för kvinnor som tar läkemedlet. Programmet kommer att innefatta information om

Fablyn

EMA/355467/2012

Sida 2/3

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Fablyn

EMA/355467/2012

Sida 3/3

risken för venös tromboembolism, förändringar i livmodern som kan uppstå när man tar läkemedlet

och behovet av att undersöka oförklarliga blödningar från livmodern.

Mer information om Fablyn

Den 24 februari 2009 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Fablyn

som gäller i hela Europeiska unionen.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Mer information

om behandling med Fablyn finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare

eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning aktualiserades senast 06-2012.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen