Xolair

Држава: Европска Унија

Језик: Бугарски

Извор: EMA (European Medicines Agency)

Купи Сада

Активни састојак:

омализумаб

Доступно од:

Novartis Europharm Limited

АТЦ код:

R03DX05

INN (Међународно име):

omalizumab

Терапеутска група:

Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Терапеутска област:

Asthma; Urticaria

Терапеутске индикације:

Алергични asthmaXolair, се посочва в възрастни, юноши и деца (от 6 до.

Резиме производа:

Revision: 48

Статус ауторизације:

упълномощен

Датум одобрења:

2005-10-25

Информативни летак

                164
Б. ЛИСТОВКА
165
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
XOLAIR 75 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
(предварително напълнена спринцовка с
прикрепена игла 26G, син предпазител на
спринцовката)
омализумаб (omalizumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Xolair и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Xolair
3.
Как да използвате Xolair
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Xolair
6.
Съдържание на опаковката и
допълни
                
                Прочитајте комплетан документ
                
              

Карактеристике производа

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Xolair 75 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Xolair 75 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Xolair 75 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 75 mg омализумаб
(omalizumab)* в 0,5 ml
разтвор.
Xolair 75 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Всяка предварително напълнена
писалка съдържа 75 mg омализумаб (omalizumab)*
в 0,5 ml
разтвор.
*Омализумаб е хуманизирано
моноклонално антитяло, получено в
клетъчна линия от яйчник
на бозайник – китайски хамстер (CHO)
чрез рекомбинантна ДНК технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Бистър до леко опалесцентен,
безцветен до бледо кафяво-жълтеникав
разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Алергична астма
Xolair е показан при възрастни, юноши и
деца (на възраст от 6 до <12 години).
Лечение с Xolair трябва да се обмисля
само при пациенти с убедителни данни
за IgE
(имуноглобулин Е) медиирана астма
                
                Прочитајте комплетан документ
                
              

Документи на другим језицима

Информативни летак Информативни летак Шпански 21-12-2023
Информативни летак Информативни летак Чешки 21-12-2023
Информативни летак Информативни летак Дански 21-12-2023
Информативни летак Информативни летак Немачки 21-12-2023
Информативни летак Информативни летак Естонски 21-12-2023
Информативни летак Информативни летак Грчки 21-12-2023
Информативни летак Информативни летак Енглески 21-12-2023
Информативни летак Информативни летак Француски 21-12-2023
Карактеристике производа Карактеристике производа Француски 21-12-2023
Информативни летак Информативни летак Италијански 21-12-2023
Карактеристике производа Карактеристике производа Италијански 21-12-2023
Извештај о процени јавности Извештај о процени јавности Италијански 24-08-2020
Информативни летак Информативни летак Летонски 21-12-2023
Информативни летак Информативни летак Литвански 21-12-2023
Карактеристике производа Карактеристике производа Литвански 21-12-2023
Информативни летак Информативни летак Мађарски 21-12-2023
Информативни летак Информативни летак Мелтешки 21-12-2023
Информативни летак Информативни летак Холандски 21-12-2023
Карактеристике производа Карактеристике производа Холандски 21-12-2023
Информативни летак Информативни летак Пољски 21-12-2023
Информативни летак Информативни летак Португалски 21-12-2023
Карактеристике производа Карактеристике производа Португалски 21-12-2023
Извештај о процени јавности Извештај о процени јавности Португалски 24-08-2020
Информативни летак Информативни летак Румунски 21-12-2023
Информативни летак Информативни летак Словачки 21-12-2023
Информативни летак Информативни летак Словеначки 21-12-2023
Карактеристике производа Карактеристике производа Словеначки 21-12-2023
Извештај о процени јавности Извештај о процени јавности Словеначки 24-08-2020
Информативни летак Информативни летак Фински 21-12-2023
Информативни летак Информативни летак Шведски 21-12-2023
Информативни летак Информативни летак Норвешки 21-12-2023
Информативни летак Информативни летак Исландски 21-12-2023
Карактеристике производа Карактеристике производа Исландски 21-12-2023
Информативни летак Информативни летак Хрватски 21-12-2023

Обавештења о претрази у вези са овим производом

Погледајте историју докумената