Xolair

Država: Europska Unija

Jezik: bugarski

Izvor: EMA (European Medicines Agency)

Kupi sada

Preuzimanje Uputa o lijeku (PIL)
21-12-2023
Preuzimanje Svojstava lijeka (SPC)
21-12-2023

Aktivni sastojci:

омализумаб

Dostupno od:

Novartis Europharm Limited

ATC koda:

R03DX05

INN (International ime):

omalizumab

Terapijska grupa:

Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Područje terapije:

Asthma; Urticaria

Terapijske indikacije:

Алергични asthmaXolair, се посочва в възрастни, юноши и деца (от 6 до.

Proizvod sažetak:

Revision: 48

Status autorizacije:

упълномощен

Datum autorizacije:

2005-10-25

Uputa o lijeku

                164
Б. ЛИСТОВКА
165
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
XOLAIR 75 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
(предварително напълнена спринцовка с
прикрепена игла 26G, син предпазител на
спринцовката)
омализумаб (omalizumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Xolair и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Xolair
3.
Как да използвате Xolair
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Xolair
6.
Съдържание на опаковката и
допълни
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Xolair 75 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Xolair 75 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Xolair 75 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 75 mg омализумаб
(omalizumab)* в 0,5 ml
разтвор.
Xolair 75 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Всяка предварително напълнена
писалка съдържа 75 mg омализумаб (omalizumab)*
в 0,5 ml
разтвор.
*Омализумаб е хуманизирано
моноклонално антитяло, получено в
клетъчна линия от яйчник
на бозайник – китайски хамстер (CHO)
чрез рекомбинантна ДНК технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Бистър до леко опалесцентен,
безцветен до бледо кафяво-жълтеникав
разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Алергична астма
Xolair е показан при възрастни, юноши и
деца (на възраст от 6 до <12 години).
Лечение с Xolair трябва да се обмисля
само при пациенти с убедителни данни
за IgE
(имуноглобулин Е) медиирана астма
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Dokumenti na drugim jezicima

Uputa o lijeku Uputa o lijeku španjolski 21-12-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka španjolski 21-12-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog španjolski 24-08-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku češki 21-12-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka češki 21-12-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog češki 24-08-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku danski 21-12-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka danski 21-12-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog danski 24-08-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku njemački 21-12-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka njemački 21-12-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog njemački 24-08-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku estonski 21-12-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka estonski 21-12-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog estonski 24-08-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku grčki 21-12-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka grčki 21-12-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog grčki 24-08-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku engleski 21-12-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka engleski 21-12-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog engleski 24-08-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku francuski 21-12-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka francuski 21-12-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog francuski 24-08-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku talijanski 21-12-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka talijanski 21-12-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog talijanski 24-08-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku latvijski 21-12-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka latvijski 21-12-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog latvijski 24-08-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku litavski 21-12-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka litavski 21-12-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog litavski 24-08-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku mađarski 21-12-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka mađarski 21-12-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog mađarski 24-08-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku malteški 21-12-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka malteški 21-12-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog malteški 24-08-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku nizozemski 21-12-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka nizozemski 21-12-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog nizozemski 24-08-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku poljski 21-12-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka poljski 21-12-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog poljski 24-08-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku portugalski 21-12-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka portugalski 21-12-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog portugalski 24-08-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku rumunjski 21-12-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka rumunjski 21-12-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog rumunjski 24-08-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku slovački 21-12-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka slovački 21-12-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog slovački 24-08-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku slovenski 21-12-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka slovenski 21-12-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog slovenski 24-08-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku finski 21-12-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka finski 21-12-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog finski 24-08-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku švedski 21-12-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka švedski 21-12-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog švedski 24-08-2020
Uputa o lijeku Uputa o lijeku norveški 21-12-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka norveški 21-12-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku islandski 21-12-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka islandski 21-12-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku hrvatski 21-12-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka hrvatski 21-12-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog hrvatski 24-08-2020

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod

Pogledajte povijest dokumenata