Qtern

Држава: Европска Унија

Језик: Бугарски

Извор: EMA (European Medicines Agency)

Купи Сада

Активни састојак:

Саксаглиптин, dapagliflozin пропандиола монохидрат

Доступно од:

Astra Zeneca AB

АТЦ код:

A10BD21

INN (Међународно име):

saxagliptin, dapagliflozin

Терапеутска група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапеутска област:

Diabetes Mellitus, Type 2; Diabetes Mellitus; Nutritional and Metabolic Diseases; Metabolic Diseases; Glucose Metabolism Disorders

Терапеутске индикације:

Qtern, фиксирани дози комбинация саксаглиптин и dapagliflozin, е показан при възрастни на възраст 18 и повече години с диабет тип 2:за подобряване на гликемичния контрол при метформина и/или сульфонилмочевины (Су) и един от однокомпонентных от Qtern не осигуряват адекватен гликемичен контрол,когато вече съм третирани със свободен комбинация от dapagliflozin и саксаглиптин. (Вж. раздели 4. 2, 4. 4, 4. 5 и 5. 1 според доклада за комбинация учи.

Резиме производа:

Revision: 11

Статус ауторизације:

упълномощен

Датум одобрења:

2016-07-15

Информативни летак

                39
Б. ЛИСТОВКА
40
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
QTERN 5 MG/10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
саксаглиптин/дапаглифлозин
(saxagliptin/dapagliflozin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар, или
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Qtern и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Qtern
3.
Как да приемате Qtern
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Qtern
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА QTERN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Qtern съдържа активните вещества
саксаглиптин и дапаглифлозин. Всяко
                
                Прочитајте комплетан документ
                
              

Карактеристике производа

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Qtern 5 mg/10 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа
саксаглиптинов хидрохлорид (saxagliptin
hydrochloride), еквивалентен
на 5 mg саксаглиптин и дапаглифлозин
пропандиол монохидрат (dapagliflozin propanediol
monohydrate), еквивалентен на 10 mg
дапаглифлозин.
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 40 mg лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Светлокафява до кафява, двойно
изпъкнала, 0,8 cm кръгла филмирана
таблетка, с напечатано
със синьо мастило “5/10” от едната
страна и “1122” от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Qtern, фиксирана комбинация от
саксаглиптин и дапаглифлозин, е
показан при възрастни на и
над 18 години със захарен диабет тип 2:
-
за подобряване на гликемичния
контрол, когато метформин и/или
сулфонилурейни
производни (СУП) и един от
монокомпонентите на Qtern не осигуряват
достатъчен
гликемичен контрол;
-
когато вече са на лечение с
дапаглифлозин и саксаглиптин като
отделни лекарствени
продукти.
(Вижте точки
                
                Прочитајте комплетан документ
                
              

Документи на другим језицима

Информативни летак Информативни летак Шпански 07-02-2024
Информативни летак Информативни летак Чешки 07-02-2024
Информативни летак Информативни летак Дански 07-02-2024
Информативни летак Информативни летак Немачки 07-02-2024
Информативни летак Информативни летак Естонски 07-02-2024
Информативни летак Информативни летак Грчки 07-02-2024
Информативни летак Информативни летак Енглески 07-02-2024
Информативни летак Информативни летак Француски 07-02-2024
Карактеристике производа Карактеристике производа Француски 07-02-2024
Информативни летак Информативни летак Италијански 07-02-2024
Карактеристике производа Карактеристике производа Италијански 07-02-2024
Извештај о процени јавности Извештај о процени јавности Италијански 27-07-2016
Информативни летак Информативни летак Летонски 07-02-2024
Информативни летак Информативни летак Литвански 07-02-2024
Карактеристике производа Карактеристике производа Литвански 07-02-2024
Информативни летак Информативни летак Мађарски 07-02-2024
Информативни летак Информативни летак Мелтешки 07-02-2024
Информативни летак Информативни летак Холандски 07-02-2024
Карактеристике производа Карактеристике производа Холандски 07-02-2024
Информативни летак Информативни летак Пољски 07-02-2024
Информативни летак Информативни летак Португалски 07-02-2024
Карактеристике производа Карактеристике производа Португалски 07-02-2024
Извештај о процени јавности Извештај о процени јавности Португалски 27-07-2016
Информативни летак Информативни летак Румунски 07-02-2024
Информативни летак Информативни летак Словачки 07-02-2024
Информативни летак Информативни летак Словеначки 07-02-2024
Карактеристике производа Карактеристике производа Словеначки 07-02-2024
Извештај о процени јавности Извештај о процени јавности Словеначки 27-07-2016
Информативни летак Информативни летак Фински 07-02-2024
Информативни летак Информативни летак Шведски 07-02-2024
Информативни летак Информативни летак Норвешки 07-02-2024
Информативни летак Информативни летак Исландски 07-02-2024
Карактеристике производа Карактеристике производа Исландски 07-02-2024
Информативни летак Информативни летак Хрватски 07-02-2024

Обавештења о претрази у вези са овим производом

Погледајте историју докумената