Pritor

Država: Evropska unija

Jezik: bolgarščina

Source: EMA (European Medicines Agency)

Kupite ga zdaj

Prenos Navodilo za uporabo (PIL)
10-12-2020
Prenos Lastnosti izdelka (SPC)
10-12-2020
Prenos Javno poročilo o oceni (PAR)
05-11-2015

Aktivna sestavina:

Телмисартан

Dostopno od:

Bayer AG

Koda artikla:

C09CA07

INN (mednarodno ime):

telmisartan

Terapevtska skupina:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Terapevtsko območje:

Хипертония

Terapevtske indikacije:

HypertensionTreatment эссенциальной хипертония при възрастни. Сърдечно-съдови preventionReduction сърдечно-съдовата заболеваемост при пациенти с:манифест атеротромботических сърдечно-съдово заболяване (анамнеза за коронарна болест на сърцето, инсулт или периферна съдова болест) или захарен диабет 2-ри тип с задокументированным увреждания на органи-цели.

Povzetek izdelek:

Revision: 29

Status dovoljenje:

упълномощен

Datum dovoljenje:

1998-12-11

Navodilo za uporabo

                36
Б. ЛИСТОВКА
37
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PRITOR 20 MG ТАБЛЕТКИ
телмисартан (telmisartan)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите како Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Pritor и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Pritor
3.
Как да приемате Pritor
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Pritor
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PRITOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Pritor принадлежи към групата
лекарствени продукти, известни като
рецепторни антагонисти
на ангиотензин ІІ. Ангиотензин І
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Lastnosti izdelka

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Pritor 20 mg таблетки
Pritor 40 mg таблетки
Pritor 80 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Pritor 20 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 20 mg
телмисартан (telmisartan).
Pritor 40 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 40 mg
телмисартан (telmisartan).
Pritor 80 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 80 mg
телмисартан (telmisartan).
Помощни вещества с известно действие
Всяка таблетка 20 mg съдържа 84 mg
сорбитол (E420).
Всяка таблетка 40 mg съдържа 169 mg
сорбитол (E420).
Всяка таблетка 80 mg съдържа 338 mg
сорбитол (E420).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетки
Pritor 20 mg таблетки
Таблетките са бели, кръгли (2,5 mm), с
гравиран код “50Н” от едната страна и
логото на
компанията от другата страна.
Pritor 40 mg таблетки
Таблетките са бели, продълговати (3,8 mm),
с гравиран код “51H” от едната страна.
Pritor 80 mg таблетки
Таблетките са бели, продълговати (4,6 mm),
с гравиран код “52H” от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Хипертония
Лечение на есенциална хипертония при
възрастни.
Сърдечно-съдова профилактика
Намаляване на сърдечно-съдовата
заболеваемост при възрастни с:

                
                Preberite celoten dokument
                
              

Dokumenti v drugih jezikih

Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo španščina 10-12-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka španščina 10-12-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni španščina 05-11-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo češčina 10-12-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka češčina 10-12-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni češčina 05-11-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo danščina 10-12-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka danščina 10-12-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni danščina 05-11-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo nemščina 10-12-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka nemščina 10-12-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni nemščina 05-11-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo estonščina 10-12-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka estonščina 10-12-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni estonščina 05-11-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo grščina 10-12-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka grščina 10-12-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni grščina 05-11-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo angleščina 10-12-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka angleščina 10-12-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni angleščina 05-11-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo francoščina 10-12-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka francoščina 10-12-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni francoščina 05-11-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo italijanščina 10-12-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka italijanščina 10-12-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni italijanščina 05-11-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo latvijščina 10-12-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka latvijščina 10-12-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni latvijščina 05-11-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo litovščina 10-12-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka litovščina 10-12-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni litovščina 05-11-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo madžarščina 10-12-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka madžarščina 10-12-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni madžarščina 05-11-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo malteščina 10-12-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka malteščina 10-12-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni malteščina 05-11-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo nizozemščina 10-12-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka nizozemščina 10-12-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni nizozemščina 05-11-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo poljščina 10-12-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka poljščina 10-12-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni poljščina 05-11-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo portugalščina 10-12-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka portugalščina 10-12-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni portugalščina 05-11-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo romunščina 10-12-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka romunščina 10-12-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni romunščina 05-11-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo slovaščina 10-12-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka slovaščina 10-12-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni slovaščina 05-11-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo slovenščina 10-12-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka slovenščina 10-12-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni slovenščina 05-11-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo finščina 10-12-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka finščina 10-12-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni finščina 05-11-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo švedščina 10-12-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka švedščina 10-12-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni švedščina 05-11-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo norveščina 10-12-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka norveščina 10-12-2020
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo islandščina 10-12-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka islandščina 10-12-2020
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo hrvaščina 10-12-2020
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka hrvaščina 10-12-2020
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni hrvaščina 05-11-2015

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom

Ogled zgodovine dokumentov