Pritor

Țară: Uniunea Europeană

Limbă: bulgară

Sursă: EMA (European Medicines Agency)

Cumpara asta acum

Descarcare Prospect (PIL)
10-12-2020

Ingredient activ:

Телмисартан

Disponibil de la:

Bayer AG

Codul ATC:

C09CA07

INN (nume internaţional):

telmisartan

Grupul Terapeutică:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Zonă Terapeutică:

Хипертония

Indicații terapeutice:

HypertensionTreatment эссенциальной хипертония при възрастни. Сърдечно-съдови preventionReduction сърдечно-съдовата заболеваемост при пациенти с:манифест атеротромботических сърдечно-съдово заболяване (анамнеза за коронарна болест на сърцето, инсулт или периферна съдова болест) или захарен диабет 2-ри тип с задокументированным увреждания на органи-цели.

Rezumat produs:

Revision: 29

Statutul autorizaţiei:

упълномощен

Data de autorizare:

1998-12-11

Prospect

                36
Б. ЛИСТОВКА
37
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PRITOR 20 MG ТАБЛЕТКИ
телмисартан (telmisartan)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите како Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Pritor и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Pritor
3.
Как да приемате Pritor
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Pritor
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PRITOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Pritor принадлежи към групата
лекарствени продукти, известни като
рецепторни антагонисти
на ангиотензин ІІ. Ангиотензин І
                
                Citiți documentul complet
                
              

Caracteristicilor produsului

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Pritor 20 mg таблетки
Pritor 40 mg таблетки
Pritor 80 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Pritor 20 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 20 mg
телмисартан (telmisartan).
Pritor 40 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 40 mg
телмисартан (telmisartan).
Pritor 80 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 80 mg
телмисартан (telmisartan).
Помощни вещества с известно действие
Всяка таблетка 20 mg съдържа 84 mg
сорбитол (E420).
Всяка таблетка 40 mg съдържа 169 mg
сорбитол (E420).
Всяка таблетка 80 mg съдържа 338 mg
сорбитол (E420).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетки
Pritor 20 mg таблетки
Таблетките са бели, кръгли (2,5 mm), с
гравиран код “50Н” от едната страна и
логото на
компанията от другата страна.
Pritor 40 mg таблетки
Таблетките са бели, продълговати (3,8 mm),
с гравиран код “51H” от едната страна.
Pritor 80 mg таблетки
Таблетките са бели, продълговати (4,6 mm),
с гравиран код “52H” от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Хипертония
Лечение на есенциална хипертония при
възрастни.
Сърдечно-съдова профилактика
Намаляване на сърдечно-съдовата
заболеваемост при възрастни с:

                
                Citiți documentul complet
                
              

Documente în alte limbi

Prospect Prospect spaniolă 10-12-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului spaniolă 10-12-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare spaniolă 05-11-2015
Prospect Prospect cehă 10-12-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului cehă 10-12-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare cehă 05-11-2015
Prospect Prospect daneză 10-12-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului daneză 10-12-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare daneză 05-11-2015
Prospect Prospect germană 10-12-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului germană 10-12-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare germană 05-11-2015
Prospect Prospect estoniană 10-12-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului estoniană 10-12-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare estoniană 05-11-2015
Prospect Prospect greacă 10-12-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului greacă 10-12-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare greacă 05-11-2015
Prospect Prospect engleză 10-12-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului engleză 10-12-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare engleză 05-11-2015
Prospect Prospect franceză 10-12-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului franceză 10-12-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare franceză 05-11-2015
Prospect Prospect italiană 10-12-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului italiană 10-12-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare italiană 05-11-2015
Prospect Prospect letonă 10-12-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului letonă 10-12-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare letonă 05-11-2015
Prospect Prospect lituaniană 10-12-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului lituaniană 10-12-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare lituaniană 05-11-2015
Prospect Prospect maghiară 10-12-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului maghiară 10-12-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare maghiară 05-11-2015
Prospect Prospect malteză 10-12-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului malteză 10-12-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare malteză 05-11-2015
Prospect Prospect olandeză 10-12-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului olandeză 10-12-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare olandeză 05-11-2015
Prospect Prospect poloneză 10-12-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului poloneză 10-12-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare poloneză 05-11-2015
Prospect Prospect portugheză 10-12-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului portugheză 10-12-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare portugheză 05-11-2015
Prospect Prospect română 10-12-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului română 10-12-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare română 05-11-2015
Prospect Prospect slovacă 10-12-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului slovacă 10-12-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare slovacă 05-11-2015
Prospect Prospect slovenă 10-12-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului slovenă 10-12-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare slovenă 05-11-2015
Prospect Prospect finlandeză 10-12-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului finlandeză 10-12-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare finlandeză 05-11-2015
Prospect Prospect suedeză 10-12-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului suedeză 10-12-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare suedeză 05-11-2015
Prospect Prospect norvegiană 10-12-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului norvegiană 10-12-2020
Prospect Prospect islandeză 10-12-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului islandeză 10-12-2020
Prospect Prospect croată 10-12-2020
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului croată 10-12-2020
Raport public de evaluare Raport public de evaluare croată 05-11-2015

Căutați alerte legate de acest produs

Vizualizați istoricul documentelor