Olanzapine Mylan

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

olanzapín

Dostupné z:

Mylan Pharmaceuticals Limited

ATC kód:

N05AH03

INN (Medzinárodný Name):

olanzapine

Terapeutické skupiny:

Psycholeptics,

Terapeutické oblasti:

Schizophrenia; Bipolar Disorder

Terapeutické indikácie:

AdultsOlanzapine je indikovaný na liečbu schizofrénie. Olanzapínu je účinný pri udržiavaní klinické zlepšenie počas pokračovanie liečby u pacientov, ktorí ukázali, počiatočné reakcie na liečbu. Olanzapínu je indikovaný na liečbu stredne silnej až silnej manická epizóda. U pacientov, ktorých manické epizódy reagovala na olanzapínu liečby, olanzapínu je indikovaný na prevenciu recidívy v prípade pacientov s bipolárnou poruchou.

Prehľad produktov:

Revision: 18

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2008-10-06

Príbalový leták

                
84
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
85
Písomná informácia pre používateľa
OLANZAPIN MYLAN 2,5 mg filmom obalené tablety
OLANZAPIN MYLAN 5 mg filmom obalené tablety
OLANZAPIN MYLAN 7,5 mg filmom obalené tablety
OLANZAPIN MYLAN 10 mg filmom obalené tablety
OLANZAPIN MYLAN 15 mg filmom obalené tablety
OLANZAPIN MYLAN 20 mg filmom obalené tablety
olanzapín
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať
tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je OLANZAPIN MYLAN a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete OLANZAPIN MYLAN
3.
Ako užívať OLANZAPIN MYLAN
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať OLANZAPIN MYLAN
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je OLANZAPIN MYLAN a na čo sa používa
OLANZAPIN MYLAN obsahuje liečivo olanzapín. Olanzapín patrí do skupiny liekov nazývaných
antipsychotiká a používa sa na liečbu nasledujúcich ochorení:

Schizofrénia, ochorenie s príznakmi ako sú pocity, že počujete, vidíte alebo
cítite veci, ktoré neexistujú, chybné presvedčenia, nezvyčajná
podozrievavosť a následné uzatvorenie sa. Ľudia trpiaci týmto ochorením
môžu tiež cítiť skľúčenosť (depresiu), úzkosť alebo napätie.

Mierne až závažné manické epizódy, stav s príznakmi vzrušenia alebo
eufórie.
Ukázalo sa, že OLANZAPIN MYLAN zab
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
OLANZAPIN MYLAN 2,5 mg filmom obalené tablety
OLANZAPIN MYLAN 5 mg filmom obalené tablety
OLANZAPIN MYLAN 7,5 mg filmom obalené tablety
OLANZAPIN MYLAN 15 mg filmom obalené tablety
OLANZAPIN MYLAN 10 mg filmom obalené tablety
OLANZAPIN MYLAN 20 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
OLANZAPIN MYLAN 2,5 mg filmom obalené tablety
Jedna filmom obalená tableta obsahuje 2,5 mg olanzapínu.
Pomocné látky so známym účinkom
Jedna filmom obalená tableta obsahuje 76 mg laktózy (vo forme monohydrátu).
Filmový obal jednej 2,5 mg tablety obsahuje 0,06 mg sójového lecitínu.
OLANZAPIN MYLAN 5 mg filmom obalené tablety
Jedna filmom obalená tableta obsahuje 5 mg olanzapínu.
Pomocné látky so známym účinkom
Jedna filmom obalená tableta obsahuje 152 mg laktózy (vo forme monohydrátu).
Filmový obal jednej 5 mg tablety obsahuje 0,12 mg sójového lecitínu.
OLANZAPIN MYLAN 7,5 mg filmom obalené tablety
Jedna filmom obalená tableta obsahuje 7,5 mg olanzapínu.
Pomocné látky so známym účinkom
Jedna filmom obalená tableta obsahuje 228 mg laktózy (vo forme monohydrátu).
Filmový obal jednej 7,5 mg tablety obsahuje 0,18 mg sójového lecitínu.
OLANZAPIN MYLAN 10 mg filmom obalené tablety
Jedna filmom obalená tableta obsahuje 10 mg olanzapínu.
Pomocné látky so známym účinkom
Jedna filmom obalená tableta obsahuje 304 mg laktózy (vo forme monohydrátu).
Filmový obal jednej 10 mg tablety obsahuje 0,24 mg sójového lecitínu.
OLANZAPIN MYLAN 15 mg filmom obalené tablety
Jedna filmom obalená tableta obsahuje 15 mg olanzapínu.
Pomocné látky so známym účinkom
Jedna filmom obalená tableta obsahuje 183 mg laktózy (vo forme monohydrátu).
Filmový obal jednej 15 mg tablety obsahuje 0,15 mg sójového lecitínu.
OLANZAPIN MYLAN 20 mg filmom obalené tablety
Jedna filmom obalená tableta obsahuje 20 mg olanzapínu.
Pomocné látky so známym účinkom
Jedna filmom obalená tableta ob
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 16-10-2008
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 16-10-2008
Príbalový leták Príbalový leták čeština 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 16-10-2008
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 16-10-2008
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 16-10-2008
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 16-10-2008
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 16-10-2008
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 16-10-2008
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 16-10-2008
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 16-10-2008
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 16-10-2008
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 16-10-2008
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 16-10-2008
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 16-10-2008
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 16-10-2008
Príbalový leták Príbalový leták poľština 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 16-10-2008
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 16-10-2008
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 16-10-2008
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 16-10-2008
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 16-10-2008
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 16-10-2008
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 17-01-2023
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 17-01-2023
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 17-01-2023

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov