Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

Țară: Uniunea Europeană

Limbă: bulgară

Sursă: EMA (European Medicines Agency)

Cumpara asta acum

Descarcare Prospect (PIL)
03-04-2024

Ingredient activ:

l-dopa, карбидопа, энтакапон

Disponibil de la:

Orion Corporation

Codul ATC:

N04BA03

INN (nume internaţional):

levodopa, carbidopa, entacapone

Grupul Terapeutică:

Нервна система

Zonă Terapeutică:

Паркинсонова болест

Indicații terapeutice:

Леводопа/Carbidopa/Entacapone Орион е показан за лечение на възрастни пациенти с болестта на Паркинсон и край на доза моторни колебания не стабилизирани на леводопа / допа-декарбоксилаза (DDC)-инхибитор лечение.

Rezumat produs:

Revision: 13

Statutul autorizaţiei:

упълномощен

Data de autorizare:

2011-08-23

Prospect

                43
Б. ЛИСТОВКА
44
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЛЕВОДОПА/КАРБИДОПA/ЕНТАКАПОН ORION 50 MG/12,5
MG/200 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
леводопа/карбидопа/ентакапон
(levodopa/carbidopa/entacapone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
както Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Леводопа/Карбидопa/Ентакапон
Orion
3.
Как да приемате
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion
6.
Съдържание н
                
                Citiți documentul complet
                
              

Caracteristicilor produsului

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 50 mg/12,5
mg/200 mg
филмирани
таблетки
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 75
mg/18,75 mg/200 mg филмирани таблетки
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 100 mg/25
mg/200 mg филмирани таблетки
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 125
mg/31,25 mg/200 mg филмирани таблетки
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 150
mg/37,5 mg/200 mg филмирани таблетки
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 175
mg/43,75 mg/200 mg филмирани таблетки
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 200 mg/50
mg/200 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
50 mg/12,5 mg/200 mg
Всяка таблетка съдържа 50 mg леводопа
(levodopa), 12,5 mg карбидопa (carbidopa) и 200 mg
eнтакапон (entacapone).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 1,2 mg захароза.
75 mg/18,75 mg/200 mg
Всяка таблетка съдържа 75 mg леводопа
(levodopa), 18,75 mg карбидопa (carbidopa) и 200 mg
eнтакапон (entacapone).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 1,4 mg захароза.
100 mg/25 mg/200 mg
Всяка таблетка съдържа 100 mg леводопа
(levodopa), 25 mg карбидопa (carbidopa) и 200 mg
eнтакапон (entacapone).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 1,6 mg захароза.
125 mg/31,25 mg/200 mg
Всяка таблетка съдържа 125 
                
                Citiți documentul complet
                
              

Documente în alte limbi

Prospect Prospect spaniolă 03-04-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului spaniolă 03-04-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare spaniolă 19-09-2013
Prospect Prospect cehă 03-04-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului cehă 03-04-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare cehă 19-09-2013
Prospect Prospect daneză 03-04-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului daneză 03-04-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare daneză 19-09-2013
Prospect Prospect germană 03-04-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului germană 03-04-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare germană 19-09-2013
Prospect Prospect estoniană 03-04-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului estoniană 03-04-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare estoniană 19-09-2013
Prospect Prospect greacă 03-04-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului greacă 03-04-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare greacă 19-09-2013
Prospect Prospect engleză 03-04-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului engleză 03-04-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare engleză 19-09-2013
Prospect Prospect franceză 03-04-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului franceză 03-04-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare franceză 19-09-2013
Prospect Prospect italiană 03-04-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului italiană 03-04-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare italiană 19-09-2013
Prospect Prospect letonă 03-04-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului letonă 03-04-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare letonă 19-09-2013
Prospect Prospect lituaniană 03-04-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului lituaniană 03-04-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare lituaniană 19-09-2013
Prospect Prospect maghiară 03-04-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului maghiară 03-04-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare maghiară 19-09-2013
Prospect Prospect malteză 03-04-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului malteză 03-04-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare malteză 19-09-2013
Prospect Prospect olandeză 03-04-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului olandeză 03-04-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare olandeză 19-09-2013
Prospect Prospect poloneză 03-04-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului poloneză 03-04-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare poloneză 19-09-2013
Prospect Prospect portugheză 03-04-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului portugheză 03-04-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare portugheză 19-09-2013
Prospect Prospect română 03-04-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului română 03-04-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare română 19-09-2013
Prospect Prospect slovacă 03-04-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului slovacă 03-04-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare slovacă 19-09-2013
Prospect Prospect slovenă 03-04-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului slovenă 03-04-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare slovenă 19-09-2013
Prospect Prospect finlandeză 03-04-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului finlandeză 03-04-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare finlandeză 19-09-2013
Prospect Prospect suedeză 03-04-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului suedeză 03-04-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare suedeză 19-09-2013
Prospect Prospect norvegiană 03-04-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului norvegiană 03-04-2024
Prospect Prospect islandeză 03-04-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului islandeză 03-04-2024
Prospect Prospect croată 03-04-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului croată 03-04-2024