Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

Maa: Euroopan unioni

Kieli: bulgaria

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Lataa Pakkausseloste (PIL)
03-04-2024
Lataa Valmisteyhteenveto (SPC)
03-04-2024

Aktiivinen ainesosa:

l-dopa, карбидопа, энтакапон

Saatavilla:

Orion Corporation

ATC-koodi:

N04BA03

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

levodopa, carbidopa, entacapone

Terapeuttinen ryhmä:

Нервна система

Terapeuttinen alue:

Паркинсонова болест

Käyttöaiheet:

Леводопа/Carbidopa/Entacapone Орион е показан за лечение на възрастни пациенти с болестта на Паркинсон и край на доза моторни колебания не стабилизирани на леводопа / допа-декарбоксилаза (DDC)-инхибитор лечение.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 13

Valtuutuksen tilan:

упълномощен

Valtuutus päivämäärä:

2011-08-23

Pakkausseloste

                43
Б. ЛИСТОВКА
44
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЛЕВОДОПА/КАРБИДОПA/ЕНТАКАПОН ORION 50 MG/12,5
MG/200 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
леводопа/карбидопа/ентакапон
(levodopa/carbidopa/entacapone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
както Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Леводопа/Карбидопa/Ентакапон
Orion
3.
Как да приемате
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion
6.
Съдържание н
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 50 mg/12,5
mg/200 mg
филмирани
таблетки
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 75
mg/18,75 mg/200 mg филмирани таблетки
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 100 mg/25
mg/200 mg филмирани таблетки
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 125
mg/31,25 mg/200 mg филмирани таблетки
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 150
mg/37,5 mg/200 mg филмирани таблетки
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 175
mg/43,75 mg/200 mg филмирани таблетки
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 200 mg/50
mg/200 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
50 mg/12,5 mg/200 mg
Всяка таблетка съдържа 50 mg леводопа
(levodopa), 12,5 mg карбидопa (carbidopa) и 200 mg
eнтакапон (entacapone).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 1,2 mg захароза.
75 mg/18,75 mg/200 mg
Всяка таблетка съдържа 75 mg леводопа
(levodopa), 18,75 mg карбидопa (carbidopa) и 200 mg
eнтакапон (entacapone).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 1,4 mg захароза.
100 mg/25 mg/200 mg
Всяка таблетка съдържа 100 mg леводопа
(levodopa), 25 mg карбидопa (carbidopa) и 200 mg
eнтакапон (entacapone).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 1,6 mg захароза.
125 mg/31,25 mg/200 mg
Всяка таблетка съдържа 125 
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 03-04-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 03-04-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 03-04-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 03-04-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 03-04-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 03-04-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 03-04-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 03-04-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 03-04-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 03-04-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 03-04-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 03-04-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 03-04-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 03-04-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 19-09-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 03-04-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 03-04-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 03-04-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 03-04-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 03-04-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 03-04-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 03-04-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 03-04-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 03-04-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 03-04-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 03-04-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 03-04-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 03-04-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 03-04-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 19-09-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 03-04-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 03-04-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 03-04-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 03-04-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 19-09-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 03-04-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 03-04-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 03-04-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 03-04-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 19-09-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 03-04-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 03-04-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 19-09-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste suomi 03-04-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto suomi 03-04-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 03-04-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 03-04-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 03-04-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 03-04-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 03-04-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 03-04-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 03-04-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 03-04-2024