Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

Land: Europese Unie

Taal: Bulgaars

Bron: EMA (European Medicines Agency)

Koop het nu

Download Bijsluiter (PIL)
03-04-2024
Download Productkenmerken (SPC)
03-04-2024

Werkstoffen:

l-dopa, карбидопа, энтакапон

Beschikbaar vanaf:

Orion Corporation

ATC-code:

N04BA03

INN (Algemene Internationale Benaming):

levodopa, carbidopa, entacapone

Therapeutische categorie:

Нервна система

Therapeutisch gebied:

Паркинсонова болест

therapeutische indicaties:

Леводопа/Carbidopa/Entacapone Орион е показан за лечение на възрастни пациенти с болестта на Паркинсон и край на доза моторни колебания не стабилизирани на леводопа / допа-декарбоксилаза (DDC)-инхибитор лечение.

Product samenvatting:

Revision: 13

Autorisatie-status:

упълномощен

Autorisatie datum:

2011-08-23

Bijsluiter

                43
Б. ЛИСТОВКА
44
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЛЕВОДОПА/КАРБИДОПA/ЕНТАКАПОН ORION 50 MG/12,5
MG/200 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
леводопа/карбидопа/ентакапон
(levodopa/carbidopa/entacapone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
както Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Леводопа/Карбидопa/Ентакапон
Orion
3.
Как да приемате
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion
6.
Съдържание н
                
                Lees het volledige document
                
              

Productkenmerken

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 50 mg/12,5
mg/200 mg
филмирани
таблетки
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 75
mg/18,75 mg/200 mg филмирани таблетки
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 100 mg/25
mg/200 mg филмирани таблетки
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 125
mg/31,25 mg/200 mg филмирани таблетки
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 150
mg/37,5 mg/200 mg филмирани таблетки
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 175
mg/43,75 mg/200 mg филмирани таблетки
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 200 mg/50
mg/200 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
50 mg/12,5 mg/200 mg
Всяка таблетка съдържа 50 mg леводопа
(levodopa), 12,5 mg карбидопa (carbidopa) и 200 mg
eнтакапон (entacapone).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 1,2 mg захароза.
75 mg/18,75 mg/200 mg
Всяка таблетка съдържа 75 mg леводопа
(levodopa), 18,75 mg карбидопa (carbidopa) и 200 mg
eнтакапон (entacapone).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 1,4 mg захароза.
100 mg/25 mg/200 mg
Всяка таблетка съдържа 100 mg леводопа
(levodopa), 25 mg карбидопa (carbidopa) и 200 mg
eнтакапон (entacapone).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 1,6 mg захароза.
125 mg/31,25 mg/200 mg
Всяка таблетка съдържа 125 
                
                Lees het volledige document
                
              

Documenten in andere talen

Bijsluiter Bijsluiter Spaans 03-04-2024
Productkenmerken Productkenmerken Spaans 03-04-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Spaans 19-09-2013
Bijsluiter Bijsluiter Tsjechisch 03-04-2024
Productkenmerken Productkenmerken Tsjechisch 03-04-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Tsjechisch 19-09-2013
Bijsluiter Bijsluiter Deens 03-04-2024
Productkenmerken Productkenmerken Deens 03-04-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Deens 19-09-2013
Bijsluiter Bijsluiter Duits 03-04-2024
Productkenmerken Productkenmerken Duits 03-04-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Duits 19-09-2013
Bijsluiter Bijsluiter Estlands 03-04-2024
Productkenmerken Productkenmerken Estlands 03-04-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Estlands 19-09-2013
Bijsluiter Bijsluiter Grieks 03-04-2024
Productkenmerken Productkenmerken Grieks 03-04-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Grieks 19-09-2013
Bijsluiter Bijsluiter Engels 03-04-2024
Productkenmerken Productkenmerken Engels 03-04-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Engels 19-09-2013
Bijsluiter Bijsluiter Frans 03-04-2024
Productkenmerken Productkenmerken Frans 03-04-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Frans 19-09-2013
Bijsluiter Bijsluiter Italiaans 03-04-2024
Productkenmerken Productkenmerken Italiaans 03-04-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Italiaans 19-09-2013
Bijsluiter Bijsluiter Letlands 03-04-2024
Productkenmerken Productkenmerken Letlands 03-04-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Letlands 19-09-2013
Bijsluiter Bijsluiter Litouws 03-04-2024
Productkenmerken Productkenmerken Litouws 03-04-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Litouws 19-09-2013
Bijsluiter Bijsluiter Hongaars 03-04-2024
Productkenmerken Productkenmerken Hongaars 03-04-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Hongaars 19-09-2013
Bijsluiter Bijsluiter Maltees 03-04-2024
Productkenmerken Productkenmerken Maltees 03-04-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Maltees 19-09-2013
Bijsluiter Bijsluiter Nederlands 03-04-2024
Productkenmerken Productkenmerken Nederlands 03-04-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Nederlands 19-09-2013
Bijsluiter Bijsluiter Pools 03-04-2024
Productkenmerken Productkenmerken Pools 03-04-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Pools 19-09-2013
Bijsluiter Bijsluiter Portugees 03-04-2024
Productkenmerken Productkenmerken Portugees 03-04-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Portugees 19-09-2013
Bijsluiter Bijsluiter Roemeens 03-04-2024
Productkenmerken Productkenmerken Roemeens 03-04-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Roemeens 19-09-2013
Bijsluiter Bijsluiter Slowaaks 03-04-2024
Productkenmerken Productkenmerken Slowaaks 03-04-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Slowaaks 19-09-2013
Bijsluiter Bijsluiter Sloveens 03-04-2024
Productkenmerken Productkenmerken Sloveens 03-04-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Sloveens 19-09-2013
Bijsluiter Bijsluiter Fins 03-04-2024
Productkenmerken Productkenmerken Fins 03-04-2024
Bijsluiter Bijsluiter Zweeds 03-04-2024
Productkenmerken Productkenmerken Zweeds 03-04-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Zweeds 19-09-2013
Bijsluiter Bijsluiter Noors 03-04-2024
Productkenmerken Productkenmerken Noors 03-04-2024
Bijsluiter Bijsluiter IJslands 03-04-2024
Productkenmerken Productkenmerken IJslands 03-04-2024
Bijsluiter Bijsluiter Kroatisch 03-04-2024
Productkenmerken Productkenmerken Kroatisch 03-04-2024