Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

Ország: Európai Unió

Nyelv: bolgár

Forrás: EMA (European Medicines Agency)

Vedd Meg Most

Aktív összetevők:

l-dopa, карбидопа, энтакапон

Beszerezhető a:

Orion Corporation

ATC-kód:

N04BA03

INN (nemzetközi neve):

levodopa, carbidopa, entacapone

Terápiás csoport:

Нервна система

Terápiás terület:

Паркинсонова болест

Terápiás javallatok:

Леводопа/Carbidopa/Entacapone Орион е показан за лечение на възрастни пациенти с болестта на Паркинсон и край на доза моторни колебания не стабилизирани на леводопа / допа-декарбоксилаза (DDC)-инхибитор лечение.

Termék összefoglaló:

Revision: 13

Engedélyezési státusz:

упълномощен

Engedély dátuma:

2011-08-23

Betegtájékoztató

                43
Б. ЛИСТОВКА
44
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЛЕВОДОПА/КАРБИДОПA/ЕНТАКАПОН ORION 50 MG/12,5
MG/200 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
леводопа/карбидопа/ентакапон
(levodopa/carbidopa/entacapone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
както Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Леводопа/Карбидопa/Ентакапон
Orion
3.
Как да приемате
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion
6.
Съдържание н
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Termékjellemzők

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 50 mg/12,5
mg/200 mg
филмирани
таблетки
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 75
mg/18,75 mg/200 mg филмирани таблетки
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 100 mg/25
mg/200 mg филмирани таблетки
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 125
mg/31,25 mg/200 mg филмирани таблетки
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 150
mg/37,5 mg/200 mg филмирани таблетки
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 175
mg/43,75 mg/200 mg филмирани таблетки
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 200 mg/50
mg/200 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
50 mg/12,5 mg/200 mg
Всяка таблетка съдържа 50 mg леводопа
(levodopa), 12,5 mg карбидопa (carbidopa) и 200 mg
eнтакапон (entacapone).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 1,2 mg захароза.
75 mg/18,75 mg/200 mg
Всяка таблетка съдържа 75 mg леводопа
(levodopa), 18,75 mg карбидопa (carbidopa) и 200 mg
eнтакапон (entacapone).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 1,4 mg захароза.
100 mg/25 mg/200 mg
Всяка таблетка съдържа 100 mg леводопа
(levodopa), 25 mg карбидопa (carbidopa) и 200 mg
eнтакапон (entacapone).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 1,6 mg захароза.
125 mg/31,25 mg/200 mg
Всяка таблетка съдържа 125 
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Dokumentumok más nyelveken

Betegtájékoztató Betegtájékoztató spanyol 03-04-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők spanyol 03-04-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató cseh 03-04-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők cseh 03-04-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató dán 03-04-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők dán 03-04-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató német 03-04-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők német 03-04-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató észt 03-04-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők észt 03-04-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató görög 03-04-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők görög 03-04-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató angol 03-04-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők angol 03-04-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató francia 03-04-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők francia 03-04-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató olasz 03-04-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők olasz 03-04-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató lett 03-04-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők lett 03-04-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató litván 03-04-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők litván 03-04-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató magyar 03-04-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők magyar 03-04-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató máltai 03-04-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők máltai 03-04-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató holland 03-04-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők holland 03-04-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató lengyel 03-04-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők lengyel 03-04-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató portugál 03-04-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők portugál 03-04-2024
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés portugál 19-09-2013
Betegtájékoztató Betegtájékoztató román 03-04-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők román 03-04-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató szlovák 03-04-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők szlovák 03-04-2024
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés szlovák 19-09-2013
Betegtájékoztató Betegtájékoztató szlovén 03-04-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők szlovén 03-04-2024
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés szlovén 19-09-2013
Betegtájékoztató Betegtájékoztató finn 03-04-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők finn 03-04-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató svéd 03-04-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők svéd 03-04-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató norvég 03-04-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők norvég 03-04-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató izlandi 03-04-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők izlandi 03-04-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató horvát 03-04-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők horvát 03-04-2024