Tadalafil Lilly

Country: Kesatuan Eropah

Bahasa: Bulgaria

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Beli sekarang

Risalah maklumat Risalah maklumat (PIL)
21-09-2023
Ciri produk Ciri produk (SPC)
21-09-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam (PAR)
07-04-2017

Bahan aktif:

тадалафил

Boleh didapati daripada:

Eli Lilly Nederland B.V.

Kod ATC:

G04BE08

INN (Nama Antarabangsa):

tadalafil

Kumpulan terapeutik:

Urologicals

Kawasan terapeutik:

Ерективна дисфункция

Tanda-tanda terapeutik:

Лечение на еректилна дисфункция при възрастни мъже. За да бъде ефективен тадалафил, се изисква сексуална стимулация. Tadalafil Лили не е показан за употреба от жени. Лечение на признаците и симптомите на доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза при възрастни мъже.

Ringkasan produk:

Revision: 6

Status kebenaran:

упълномощен

Tarikh kebenaran:

2017-03-22

Risalah maklumat

                67
Б. ЛИСТОВКА
68
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TADALAFIL LILLY
2,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
тадалафил (tadalafil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате допълнителни въпроси,
попитайте Вашия лекар или фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Tadalafil Lilly и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Tadalafil Lilly
3.
Как да приемате Tadalafil Lilly
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Tadalafil Lilly
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TADALAFIL LILLY
И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Tadalafil Lilly е за лечение на възрастни
мъже с еректилна дисфункция. Това е
състоян
                
                Baca dokumen lengkap
                
              

Ciri produk

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tadalafil Lilly 2,5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 2,5 mg тадалафил
(tadalafil
_) _
Помощно вещество с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 87 mg
лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Светло оранжево-жълти таблетки с
форма на бадем с размери 8,58 mm на 5,23 mm,
маркирани
от едната страна с "C 2 ½".
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на еректилна дисфункция при
възрастни мъже.
За да бъде ефективен тадалафил, се
изисква сексуална стимулация.
Tadalafil Lilly не е показан за употреба от
жени.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Възрастни мъже _
Препоръчваната доза е 10 mg, приета
преди очакваната сексуална активност,
със или без храна.
При тези пациенти, при които тадалафил
10 mg не води до подходящ ефект, може да
се опита
20 mg. Тази доза може да бъде приета поне
30 минути преди сексуална активност.
Максималната честота на прием е
веднъж дневно.
Тадалафил 10 и 20 mg е предназначен за
употреба преди очаква
                
                Baca dokumen lengkap
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Risalah maklumat Risalah maklumat Sepanyol 21-09-2023
Ciri produk Ciri produk Sepanyol 21-09-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Sepanyol 07-04-2017
Risalah maklumat Risalah maklumat Czech 21-09-2023
Ciri produk Ciri produk Czech 21-09-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Czech 07-04-2017
Risalah maklumat Risalah maklumat Denmark 21-09-2023
Ciri produk Ciri produk Denmark 21-09-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Denmark 07-04-2017
Risalah maklumat Risalah maklumat Jerman 21-09-2023
Ciri produk Ciri produk Jerman 21-09-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Jerman 07-04-2017
Risalah maklumat Risalah maklumat Estonia 21-09-2023
Ciri produk Ciri produk Estonia 21-09-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Estonia 07-04-2017
Risalah maklumat Risalah maklumat Greek 21-09-2023
Ciri produk Ciri produk Greek 21-09-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Greek 07-04-2017
Risalah maklumat Risalah maklumat Inggeris 21-09-2023
Ciri produk Ciri produk Inggeris 21-09-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Inggeris 07-04-2017
Risalah maklumat Risalah maklumat Perancis 21-09-2023
Ciri produk Ciri produk Perancis 21-09-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Perancis 07-04-2017
Risalah maklumat Risalah maklumat Itali 21-09-2023
Ciri produk Ciri produk Itali 21-09-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Itali 07-04-2017
Risalah maklumat Risalah maklumat Latvia 21-09-2023
Ciri produk Ciri produk Latvia 21-09-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Latvia 07-04-2017
Risalah maklumat Risalah maklumat Lithuania 21-09-2023
Ciri produk Ciri produk Lithuania 21-09-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Lithuania 07-04-2017
Risalah maklumat Risalah maklumat Hungary 21-09-2023
Ciri produk Ciri produk Hungary 21-09-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Hungary 07-04-2017
Risalah maklumat Risalah maklumat Malta 21-09-2023
Ciri produk Ciri produk Malta 21-09-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Malta 07-04-2017
Risalah maklumat Risalah maklumat Belanda 21-09-2023
Ciri produk Ciri produk Belanda 21-09-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Belanda 07-04-2017
Risalah maklumat Risalah maklumat Poland 21-09-2023
Ciri produk Ciri produk Poland 21-09-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Poland 07-04-2017
Risalah maklumat Risalah maklumat Portugis 21-09-2023
Ciri produk Ciri produk Portugis 21-09-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Portugis 07-04-2017
Risalah maklumat Risalah maklumat Romania 21-09-2023
Ciri produk Ciri produk Romania 21-09-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Romania 07-04-2017
Risalah maklumat Risalah maklumat Slovak 21-09-2023
Ciri produk Ciri produk Slovak 21-09-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Slovak 07-04-2017
Risalah maklumat Risalah maklumat Slovenia 21-09-2023
Ciri produk Ciri produk Slovenia 21-09-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Slovenia 07-04-2017
Risalah maklumat Risalah maklumat Finland 21-09-2023
Ciri produk Ciri produk Finland 21-09-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Finland 07-04-2017
Risalah maklumat Risalah maklumat Sweden 21-09-2023
Ciri produk Ciri produk Sweden 21-09-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Sweden 07-04-2017
Risalah maklumat Risalah maklumat Norway 21-09-2023
Ciri produk Ciri produk Norway 21-09-2023
Risalah maklumat Risalah maklumat Iceland 21-09-2023
Ciri produk Ciri produk Iceland 21-09-2023
Risalah maklumat Risalah maklumat Croat 21-09-2023
Ciri produk Ciri produk Croat 21-09-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Croat 07-04-2017

Cari amaran yang berkaitan dengan produk ini

Lihat sejarah dokumen