Tadalafil Lilly

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

тадалафил

Предлага се от:

Eli Lilly Nederland B.V.

АТС код:

G04BE08

INN (Международно Name):

tadalafil

Терапевтична група:

Urologicals

Терапевтична област:

Ерективна дисфункция

Терапевтични показания:

Лечение на еректилна дисфункция при възрастни мъже. За да бъде ефективен тадалафил, се изисква сексуална стимулация. Tadalafil Лили не е показан за употреба от жени. Лечение на признаците и симптомите на доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза при възрастни мъже.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-03-22

Листовка

                67
Б. ЛИСТОВКА
68
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TADALAFIL LILLY
2,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
тадалафил (tadalafil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате допълнителни въпроси,
попитайте Вашия лекар или фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Tadalafil Lilly и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Tadalafil Lilly
3.
Как да приемате Tadalafil Lilly
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Tadalafil Lilly
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TADALAFIL LILLY
И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Tadalafil Lilly е за лечение на възрастни
мъже с еректилна дисфункция. Това е
състоян
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tadalafil Lilly 2,5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 2,5 mg тадалафил
(tadalafil
_) _
Помощно вещество с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 87 mg
лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Светло оранжево-жълти таблетки с
форма на бадем с размери 8,58 mm на 5,23 mm,
маркирани
от едната страна с "C 2 ½".
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на еректилна дисфункция при
възрастни мъже.
За да бъде ефективен тадалафил, се
изисква сексуална стимулация.
Tadalafil Lilly не е показан за употреба от
жени.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Възрастни мъже _
Препоръчваната доза е 10 mg, приета
преди очакваната сексуална активност,
със или без храна.
При тези пациенти, при които тадалафил
10 mg не води до подходящ ефект, може да
се опита
20 mg. Тази доза може да бъде приета поне
30 минути преди сексуална активност.
Максималната честота на прием е
веднъж дневно.
Тадалафил 10 и 20 mg е предназначен за
употреба преди очаква
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-09-2023
Листовка Листовка чешки 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-09-2023
Листовка Листовка датски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-09-2023
Листовка Листовка немски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-09-2023
Листовка Листовка естонски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-09-2023
Листовка Листовка гръцки 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-09-2023
Листовка Листовка английски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-04-2017
Листовка Листовка френски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-09-2023
Листовка Листовка италиански 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-04-2017
Листовка Листовка латвийски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-04-2017
Листовка Листовка литовски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-09-2023
Листовка Листовка унгарски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-09-2023
Листовка Листовка малтийски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-04-2017
Листовка Листовка нидерландски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-04-2017
Листовка Листовка полски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-09-2023
Листовка Листовка португалски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-04-2017
Листовка Листовка румънски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-09-2023
Листовка Листовка словашки 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-09-2023
Листовка Листовка словенски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-04-2017
Листовка Листовка фински 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-09-2023
Листовка Листовка шведски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-09-2023
Листовка Листовка норвежки 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-09-2023
Листовка Листовка исландски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-09-2023
Листовка Листовка хърватски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-04-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите