Pregabalin Zentiva

Country: Kesatuan Eropah

Bahasa: Bulgaria

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Beli sekarang

Download Risalah maklumat (PIL)
19-03-2024
Download Ciri produk (SPC)
19-03-2024
Download Laporan Penilaian Awam (PAR)
27-07-2015

Bahan aktif:

прегабалин

Boleh didapati daripada:

Zentiva, k.s.

Kod ATC:

N03AX16

INN (Nama Antarabangsa):

pregabalin

Kumpulan terapeutik:

Противоэпилептические средства,

Kawasan terapeutik:

Anxiety Disorders; Epilepsy

Tanda-tanda terapeutik:

Neuropathic pain , Pregabalin Zentiva is indicated for the treatment of peripheral and central neuropathic pain in adults. , Epilepsy , Pregabalin Zentiva is indicated as adjunctive therapy in adults with partial seizures with or without secondary generalisation. , Generalised anxiety disorder , Pregabalin Zentiva is indicated for the treatment of generalised anxiety disorder (GAD) in adults.

Ringkasan produk:

Revision: 15

Status kebenaran:

упълномощен

Tarikh kebenaran:

2015-07-17

Risalah maklumat

                51
Б. ЛИСТОВКА
52
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PREGABALIN ZENTIVA25 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA50 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA75 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA100 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA150 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA200 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA225 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA300 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
прегабалин (pregabalin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Pregabalin Zentivaи за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Прегабалин Zentiva
3.
Как да приемате Прегабалин Zentiva
4.
Възможни нежелани 
                
                Baca dokumen lengkap
                
              

Ciri produk

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Pregabalin Zentiva25 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva50 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva75 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva100 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva150 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva200 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva225 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva300 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Pregabalin Zentiva25 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 25 mg
прегабалин (pregabalin).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа също 47,57
mg лактоза монохидрат.
Pregabalin Zentiva50 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 50 mg
прегабалин (pregabalin).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа също 5 mg
лактоза монохидрат.
Pregabalin Zentiva75 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 75 mg
прегабалин (pregabalin).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа също 7,5 mg
лактоза монохидрат.
Pregabalin Zentiva100 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 100 mg
прегабалин (pregabalin).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа също 10 mg
лактоза монохидрат.
Pregabalin Zentiva150 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 150 mg
прег
                
                Baca dokumen lengkap
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Risalah maklumat Risalah maklumat Sepanyol 19-03-2024
Ciri produk Ciri produk Sepanyol 19-03-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Sepanyol 27-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Czech 19-03-2024
Ciri produk Ciri produk Czech 19-03-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Czech 27-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Denmark 19-03-2024
Ciri produk Ciri produk Denmark 19-03-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Denmark 27-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Jerman 19-03-2024
Ciri produk Ciri produk Jerman 19-03-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Jerman 27-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Estonia 19-03-2024
Ciri produk Ciri produk Estonia 19-03-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Estonia 27-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Greek 19-03-2024
Ciri produk Ciri produk Greek 19-03-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Greek 27-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Inggeris 19-03-2024
Ciri produk Ciri produk Inggeris 19-03-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Inggeris 27-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Perancis 19-03-2024
Ciri produk Ciri produk Perancis 19-03-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Perancis 27-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Itali 19-03-2024
Ciri produk Ciri produk Itali 19-03-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Itali 27-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Latvia 19-03-2024
Ciri produk Ciri produk Latvia 19-03-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Latvia 27-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Lithuania 19-03-2024
Ciri produk Ciri produk Lithuania 19-03-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Lithuania 27-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Hungary 19-03-2024
Ciri produk Ciri produk Hungary 19-03-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Hungary 27-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Malta 19-03-2024
Ciri produk Ciri produk Malta 19-03-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Malta 27-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Belanda 19-03-2024
Ciri produk Ciri produk Belanda 19-03-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Belanda 27-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Poland 19-03-2024
Ciri produk Ciri produk Poland 19-03-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Poland 27-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Portugis 19-03-2024
Ciri produk Ciri produk Portugis 19-03-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Portugis 27-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Romania 19-03-2024
Ciri produk Ciri produk Romania 19-03-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Romania 27-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Slovak 19-03-2024
Ciri produk Ciri produk Slovak 19-03-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Slovak 27-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Slovenia 19-03-2024
Ciri produk Ciri produk Slovenia 19-03-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Slovenia 27-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Finland 19-03-2024
Ciri produk Ciri produk Finland 19-03-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Finland 27-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Sweden 19-03-2024
Ciri produk Ciri produk Sweden 19-03-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Sweden 27-07-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Norway 19-03-2024
Ciri produk Ciri produk Norway 19-03-2024
Risalah maklumat Risalah maklumat Iceland 19-03-2024
Ciri produk Ciri produk Iceland 19-03-2024
Risalah maklumat Risalah maklumat Croat 19-03-2024
Ciri produk Ciri produk Croat 19-03-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Croat 27-07-2015

Cari amaran yang berkaitan dengan produk ini