Pregabalin Zentiva

Država: Evropska unija

Jezik: bolgarščina

Source: EMA (European Medicines Agency)

Kupite ga zdaj

Prenos Navodilo za uporabo (PIL)
19-03-2024
Prenos Lastnosti izdelka (SPC)
19-03-2024
Prenos Javno poročilo o oceni (PAR)
27-07-2015

Aktivna sestavina:

прегабалин

Dostopno od:

Zentiva, k.s.

Koda artikla:

N03AX16

INN (mednarodno ime):

pregabalin

Terapevtska skupina:

Противоэпилептические средства,

Terapevtsko območje:

Anxiety Disorders; Epilepsy

Terapevtske indikacije:

Neuropathic pain , Pregabalin Zentiva is indicated for the treatment of peripheral and central neuropathic pain in adults. , Epilepsy , Pregabalin Zentiva is indicated as adjunctive therapy in adults with partial seizures with or without secondary generalisation. , Generalised anxiety disorder , Pregabalin Zentiva is indicated for the treatment of generalised anxiety disorder (GAD) in adults.

Povzetek izdelek:

Revision: 15

Status dovoljenje:

упълномощен

Datum dovoljenje:

2015-07-17

Navodilo za uporabo

                51
Б. ЛИСТОВКА
52
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PREGABALIN ZENTIVA25 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA50 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA75 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA100 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA150 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA200 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA225 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA300 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
прегабалин (pregabalin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Pregabalin Zentivaи за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Прегабалин Zentiva
3.
Как да приемате Прегабалин Zentiva
4.
Възможни нежелани 
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Lastnosti izdelka

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Pregabalin Zentiva25 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva50 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva75 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva100 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva150 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva200 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva225 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva300 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Pregabalin Zentiva25 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 25 mg
прегабалин (pregabalin).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа също 47,57
mg лактоза монохидрат.
Pregabalin Zentiva50 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 50 mg
прегабалин (pregabalin).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа също 5 mg
лактоза монохидрат.
Pregabalin Zentiva75 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 75 mg
прегабалин (pregabalin).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа също 7,5 mg
лактоза монохидрат.
Pregabalin Zentiva100 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 100 mg
прегабалин (pregabalin).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа също 10 mg
лактоза монохидрат.
Pregabalin Zentiva150 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 150 mg
прег
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Dokumenti v drugih jezikih

Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo španščina 19-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka španščina 19-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni španščina 27-07-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo češčina 19-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka češčina 19-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni češčina 27-07-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo danščina 19-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka danščina 19-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni danščina 27-07-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo nemščina 19-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka nemščina 19-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni nemščina 27-07-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo estonščina 19-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka estonščina 19-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni estonščina 27-07-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo grščina 19-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka grščina 19-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni grščina 27-07-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo angleščina 19-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka angleščina 19-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni angleščina 27-07-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo francoščina 19-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka francoščina 19-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni francoščina 27-07-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo italijanščina 19-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka italijanščina 19-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni italijanščina 27-07-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo latvijščina 19-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka latvijščina 19-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni latvijščina 27-07-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo litovščina 19-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka litovščina 19-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni litovščina 27-07-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo madžarščina 19-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka madžarščina 19-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni madžarščina 27-07-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo malteščina 19-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka malteščina 19-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni malteščina 27-07-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo nizozemščina 19-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka nizozemščina 19-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni nizozemščina 27-07-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo poljščina 19-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka poljščina 19-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni poljščina 27-07-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo portugalščina 19-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka portugalščina 19-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni portugalščina 27-07-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo romunščina 19-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka romunščina 19-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni romunščina 27-07-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo slovaščina 19-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka slovaščina 19-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni slovaščina 27-07-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo slovenščina 19-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka slovenščina 19-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni slovenščina 27-07-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo finščina 19-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka finščina 19-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni finščina 27-07-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo švedščina 19-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka švedščina 19-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni švedščina 27-07-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo norveščina 19-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka norveščina 19-03-2024
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo islandščina 19-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka islandščina 19-03-2024
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo hrvaščina 19-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka hrvaščina 19-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni hrvaščina 27-07-2015

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom