Pregabalin Zentiva

Maa: Euroopan unioni

Kieli: bulgaria

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Lataa Pakkausseloste (PIL)
19-03-2024
Lataa Valmisteyhteenveto (SPC)
19-03-2024

Aktiivinen ainesosa:

прегабалин

Saatavilla:

Zentiva, k.s.

ATC-koodi:

N03AX16

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

pregabalin

Terapeuttinen ryhmä:

Противоэпилептические средства,

Terapeuttinen alue:

Anxiety Disorders; Epilepsy

Käyttöaiheet:

Neuropathic pain , Pregabalin Zentiva is indicated for the treatment of peripheral and central neuropathic pain in adults. , Epilepsy , Pregabalin Zentiva is indicated as adjunctive therapy in adults with partial seizures with or without secondary generalisation. , Generalised anxiety disorder , Pregabalin Zentiva is indicated for the treatment of generalised anxiety disorder (GAD) in adults.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 15

Valtuutuksen tilan:

упълномощен

Valtuutus päivämäärä:

2015-07-17

Pakkausseloste

                51
Б. ЛИСТОВКА
52
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PREGABALIN ZENTIVA25 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA50 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA75 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA100 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA150 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA200 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA225 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA300 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
прегабалин (pregabalin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Pregabalin Zentivaи за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Прегабалин Zentiva
3.
Как да приемате Прегабалин Zentiva
4.
Възможни нежелани 
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Pregabalin Zentiva25 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva50 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva75 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva100 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva150 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva200 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva225 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva300 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Pregabalin Zentiva25 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 25 mg
прегабалин (pregabalin).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа също 47,57
mg лактоза монохидрат.
Pregabalin Zentiva50 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 50 mg
прегабалин (pregabalin).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа също 5 mg
лактоза монохидрат.
Pregabalin Zentiva75 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 75 mg
прегабалин (pregabalin).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа също 7,5 mg
лактоза монохидрат.
Pregabalin Zentiva100 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 100 mg
прегабалин (pregabalin).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа също 10 mg
лактоза монохидрат.
Pregabalin Zentiva150 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 150 mg
прег
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 19-03-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 19-03-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 19-03-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 19-03-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 19-03-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 19-03-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 19-03-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 19-03-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 19-03-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 19-03-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 19-03-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 19-03-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 19-03-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 19-03-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 27-07-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 19-03-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 19-03-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 19-03-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 19-03-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 19-03-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 19-03-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 19-03-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 19-03-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 19-03-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 19-03-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 19-03-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 19-03-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 19-03-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 19-03-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 27-07-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 19-03-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 19-03-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 19-03-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 19-03-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 27-07-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 19-03-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 19-03-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 19-03-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 19-03-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 27-07-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 19-03-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 19-03-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 27-07-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste suomi 19-03-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto suomi 19-03-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 19-03-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 19-03-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 19-03-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 19-03-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 19-03-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 19-03-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 19-03-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 19-03-2024

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia