Pregabalin Zentiva

Negara: Uni Eropa

Bahasa: Bulgar

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Beli Sekarang

Unduh Selebaran informasi (PIL)
19-03-2024
Unduh Karakteristik produk (SPC)
19-03-2024

Bahan aktif:

прегабалин

Tersedia dari:

Zentiva, k.s.

Kode ATC:

N03AX16

INN (Nama Internasional):

pregabalin

Kelompok Terapi:

Противоэпилептические средства,

Area terapi:

Anxiety Disorders; Epilepsy

Indikasi Terapi:

Neuropathic pain , Pregabalin Zentiva is indicated for the treatment of peripheral and central neuropathic pain in adults. , Epilepsy , Pregabalin Zentiva is indicated as adjunctive therapy in adults with partial seizures with or without secondary generalisation. , Generalised anxiety disorder , Pregabalin Zentiva is indicated for the treatment of generalised anxiety disorder (GAD) in adults.

Ringkasan produk:

Revision: 15

Status otorisasi:

упълномощен

Tanggal Otorisasi:

2015-07-17

Selebaran informasi

                51
Б. ЛИСТОВКА
52
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PREGABALIN ZENTIVA25 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA50 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA75 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA100 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA150 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA200 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA225 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA300 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
прегабалин (pregabalin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Pregabalin Zentivaи за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Прегабалин Zentiva
3.
Как да приемате Прегабалин Zentiva
4.
Възможни нежелани 
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Karakteristik produk

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Pregabalin Zentiva25 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva50 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva75 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva100 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva150 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva200 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva225 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva300 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Pregabalin Zentiva25 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 25 mg
прегабалин (pregabalin).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа също 47,57
mg лактоза монохидрат.
Pregabalin Zentiva50 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 50 mg
прегабалин (pregabalin).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа също 5 mg
лактоза монохидрат.
Pregabalin Zentiva75 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 75 mg
прегабалин (pregabalin).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа също 7,5 mg
лактоза монохидрат.
Pregabalin Zentiva100 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 100 mg
прегабалин (pregabalin).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа също 10 mg
лактоза монохидрат.
Pregabalin Zentiva150 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 150 mg
прег
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Selebaran informasi Selebaran informasi Spanyol 19-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Spanyol 19-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Spanyol 27-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Cheska 19-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Cheska 19-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Cheska 27-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Dansk 19-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Dansk 19-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Dansk 27-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Jerman 19-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Jerman 19-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Jerman 27-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Esti 19-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Esti 19-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Esti 27-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Yunani 19-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Yunani 19-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Yunani 27-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Inggris 19-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Inggris 19-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Inggris 27-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Prancis 19-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Prancis 19-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Prancis 27-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Italia 19-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Italia 19-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Italia 27-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Latvi 19-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Latvi 19-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Latvi 27-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Lituavi 19-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Lituavi 19-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Lituavi 27-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Hungaria 19-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Hungaria 19-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Hungaria 27-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Malta 19-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Malta 19-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Malta 27-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Belanda 19-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Belanda 19-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Belanda 27-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Polski 19-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Polski 19-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Polski 27-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Portugis 19-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Portugis 19-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Portugis 27-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Rumania 19-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Rumania 19-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Rumania 27-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Slovak 19-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Slovak 19-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Slovak 27-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Sloven 19-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Sloven 19-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Sloven 27-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Suomi 19-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Suomi 19-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Suomi 27-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Swedia 19-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Swedia 19-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Swedia 27-07-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Norwegia 19-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Norwegia 19-03-2024
Selebaran informasi Selebaran informasi Islandia 19-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Islandia 19-03-2024
Selebaran informasi Selebaran informasi Kroasia 19-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Kroasia 19-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Kroasia 27-07-2015

Peringatan pencarian terkait dengan produk ini