Ristempa

Negara: Uni Eropa

Bahasa: Bulgar

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Beli Sekarang

Unduh Selebaran informasi (PIL)
07-03-2018
Unduh Karakteristik produk (SPC)
07-03-2018

Bahan aktif:

пегфилграстин

Tersedia dari:

Amgen Europe B.V.

Kode ATC:

L03AA13

INN (Nama Internasional):

pegfilgrastim

Kelompok Terapi:

Иммуностимуляторы,

Area terapi:

Неутропения

Indikasi Terapi:

Намаляване на продължителността на неутропения и честотата на фебрилна неутропения при възрастни пациенти, лекувани с цитотоксична химиотерапия за злокачествено заболяване (с изключение на хронична миелоидна левкемия и миелодиспластични синдроми).

Ringkasan produk:

Revision: 3

Status otorisasi:

Отменено

Tanggal Otorisasi:

2015-04-13

Selebaran informasi

                26
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
RISTEMPA 6 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
пегфилграстим (pegfilgrastim)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неоп
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Karakteristik produk

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ristempa 6 mg инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 6 mg пегфилграстим
(pegfilgrastim)* в
0,6 ml инжекционен разтвор.
Концентрацията е 10 mg/ml на базата само
на протеин**.
*Произведен от клетки на
_Escherichia coli_
чрез рекомбинантна ДНК технология,
последвано от
конюгация с полиетиленгликол (ПЕГ).
**Концентрацията е 20 mg/ml, ако е включена
частта от молекулата на ПЕГ.
Активността на този продукт не трябва
да се сравнява с активността на други
пегилирани или
непегилирани протеини от същия
терапевтичен клас. За повече
информация вижте точка 5.1.
Помощни вещества с известно действие:
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 30 mg сорбитол (Е420)
Всяка п
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Selebaran informasi Selebaran informasi Spanyol 07-03-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Spanyol 07-03-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Spanyol 07-03-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Cheska 07-03-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Cheska 07-03-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Cheska 07-03-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Dansk 07-03-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Dansk 07-03-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Dansk 07-03-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Jerman 07-03-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Jerman 07-03-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Jerman 07-03-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Esti 07-03-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Esti 07-03-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Esti 07-03-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Yunani 07-03-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Yunani 07-03-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Yunani 07-03-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Inggris 07-03-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Inggris 07-03-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Inggris 07-03-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Prancis 07-03-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Prancis 07-03-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Prancis 07-03-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Italia 07-03-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Italia 07-03-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Italia 07-03-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Latvi 07-03-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Latvi 07-03-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Latvi 07-03-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Lituavi 07-03-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Lituavi 07-03-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Lituavi 07-03-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Hungaria 07-03-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Hungaria 07-03-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Hungaria 07-03-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Malta 07-03-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Malta 07-03-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Malta 07-03-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Belanda 07-03-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Belanda 07-03-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Belanda 07-03-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Polski 07-03-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Polski 07-03-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Polski 07-03-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Portugis 07-03-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Portugis 07-03-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Portugis 07-03-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Rumania 07-03-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Rumania 07-03-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Rumania 07-03-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Slovak 07-03-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Slovak 07-03-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Slovak 07-03-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Sloven 07-03-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Sloven 07-03-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Sloven 07-03-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Suomi 07-03-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Suomi 07-03-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Suomi 07-03-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Swedia 07-03-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Swedia 07-03-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Swedia 07-03-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Norwegia 07-03-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Norwegia 07-03-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Islandia 07-03-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Islandia 07-03-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Kroasia 07-03-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Kroasia 07-03-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Kroasia 07-03-2018

Peringatan pencarian terkait dengan produk ini

Lihat riwayat dokumen