Ristempa

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пегфилграстин

Предлага се от:

Amgen Europe B.V.

АТС код:

L03AA13

INN (Международно Name):

pegfilgrastim

Терапевтична група:

Иммуностимуляторы,

Терапевтична област:

Неутропения

Терапевтични показания:

Намаляване на продължителността на неутропения и честотата на фебрилна неутропения при възрастни пациенти, лекувани с цитотоксична химиотерапия за злокачествено заболяване (с изключение на хронична миелоидна левкемия и миелодиспластични синдроми).

Каталог на резюме:

Revision: 3

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2015-04-13

Листовка

                26
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
RISTEMPA 6 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
пегфилграстим (pegfilgrastim)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неоп
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ristempa 6 mg инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 6 mg пегфилграстим
(pegfilgrastim)* в
0,6 ml инжекционен разтвор.
Концентрацията е 10 mg/ml на базата само
на протеин**.
*Произведен от клетки на
_Escherichia coli_
чрез рекомбинантна ДНК технология,
последвано от
конюгация с полиетиленгликол (ПЕГ).
**Концентрацията е 20 mg/ml, ако е включена
частта от молекулата на ПЕГ.
Активността на този продукт не трябва
да се сравнява с активността на други
пегилирани или
непегилирани протеини от същия
терапевтичен клас. За повече
информация вижте точка 5.1.
Помощни вещества с известно действие:
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 30 mg сорбитол (Е420)
Всяка п
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-03-2018
Листовка Листовка чешки 07-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-03-2018
Листовка Листовка датски 07-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-03-2018
Листовка Листовка немски 07-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-03-2018
Листовка Листовка естонски 07-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-03-2018
Листовка Листовка гръцки 07-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-03-2018
Листовка Листовка английски 07-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-03-2018
Листовка Листовка френски 07-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-03-2018
Листовка Листовка италиански 07-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-03-2018
Листовка Листовка латвийски 07-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-03-2018
Листовка Листовка литовски 07-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-03-2018
Листовка Листовка унгарски 07-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-03-2018
Листовка Листовка малтийски 07-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-03-2018
Листовка Листовка нидерландски 07-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-03-2018
Листовка Листовка полски 07-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-03-2018
Листовка Листовка португалски 07-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-03-2018
Листовка Листовка румънски 07-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-03-2018
Листовка Листовка словашки 07-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-03-2018
Листовка Листовка словенски 07-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-03-2018
Листовка Листовка фински 07-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-03-2018
Листовка Листовка шведски 07-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-03-2018
Листовка Листовка норвежки 07-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-03-2018
Листовка Листовка исландски 07-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-03-2018
Листовка Листовка хърватски 07-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-03-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите