Xofigo

Ország: Európai Unió

Nyelv: bolgár

Forrás: EMA (European Medicines Agency)

Vedd Meg Most

Aktív összetevők:

radium (223Ra) dichloride

Beszerezhető a:

Bayer AG

ATC-kód:

V10XX03

INN (nemzetközi neve):

radium Ra223 dichloride

Terápiás csoport:

Терапевтични радиофармацевтици

Terápiás terület:

Простатни неоплазми

Terápiás javallatok:

Xofigo е показан за лечение на възрастни с кастрационен резистентен рак на простатата, симптоматични костни метастази и без известни висцерални метастази.

Termék összefoglaló:

Revision: 14

Engedélyezési státusz:

упълномощен

Engedély dátuma:

2013-11-13

Betegtájékoztató

                28
Б. ЛИСТОВКА
29
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
XOFIGO 1100 KBQ/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
радиев [
223
Ra] дихлорид (radium Ra 223 dichloride)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4).
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО
ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар, който
контролира
процедурата.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Xofigo и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да се
използа Xofigo
3.
Как се използва Xofigo
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как се съхранява Xofigo
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВ
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Termékjellemzők

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се изисква
да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на нежелани реакции
вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Xofigo 1100 kBq/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml от разтвора съдържа 1100 kBq
радиев [
223
Ra] дихлорид (radium Ra 223 dichloride),
съответстващи на 0,58 ng радий [
223
Ra] към референтната дата. В разтвора
радият е под формата на
свободен йон.
Всеки флакон съдържа 6 ml разтвор (6,6 MBq
радиев [
223
Ra] дихлорид към референтната дата).
Радий [
223
Ra] е източник на алфа-частици с
полуживот 11,4 дни. Специфичната
активност на радий
[
223
Ra] е 1,9 MBq/ng.
Шестстепенният разпад на радий [
223
Ra] до олово-207 се осъществява чрез
дъщерни продукти с
кратък живот и е придружен от редица
алфа-, бета- и гама-емисии с различна
енергия и вероятности
за разпад. Количеството енергия,
излъчено от радий [
223
Ra] и неговите дъщерни продукти като
алфа-
частици, е 95,3% (енергиен диапазон 5,0 - 7,5
MeV). Излъч
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Dokumentumok más nyelveken

Betegtájékoztató Betegtájékoztató spanyol 30-10-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők spanyol 30-10-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató cseh 30-10-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők cseh 30-10-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató dán 30-10-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők dán 30-10-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató német 30-10-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők német 30-10-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató észt 30-10-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők észt 30-10-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató görög 30-10-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők görög 30-10-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató angol 30-10-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők angol 30-10-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató francia 30-10-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők francia 30-10-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató olasz 30-10-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők olasz 30-10-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató lett 30-10-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők lett 30-10-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató litván 30-10-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők litván 30-10-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató magyar 30-10-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők magyar 30-10-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató máltai 30-10-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők máltai 30-10-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató holland 30-10-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők holland 30-10-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató lengyel 30-10-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők lengyel 30-10-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató portugál 30-10-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők portugál 30-10-2023
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés portugál 11-10-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató román 30-10-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők román 30-10-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató szlovák 30-10-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők szlovák 30-10-2023
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés szlovák 11-10-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató szlovén 30-10-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők szlovén 30-10-2023
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés szlovén 11-10-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató finn 30-10-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők finn 30-10-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató svéd 30-10-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők svéd 30-10-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató norvég 30-10-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők norvég 30-10-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató izlandi 30-10-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők izlandi 30-10-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató horvát 30-10-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők horvát 30-10-2023

A termékkel kapcsolatos riasztások keresése

Dokumentumelőzmények megtekintése