Pemetrexed Baxter

Država: Europska Unija

Jezik: hrvatski

Izvor: EMA (European Medicines Agency)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
19-01-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
19-01-2023

Aktivni sastojci:

pemetrexed disodium heptahydrate

Dostupno od:

Baxter Holding B.V.

ATC koda:

L01BA04

INN (International ime):

pemetrexed

Terapijska grupa:

Antineoplastična sredstva

Područje terapije:

Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Mesothelioma

Terapijske indikacije:

Malignant pleural mesotheliomaPemetrexed Baxter in combination with cisplatin is indicated for the treatment of chemotherapy naïve patients with unresectable malignant pleural mesothelioma. Non-small cell lung cancerPemetrexed Baxter in combination with cisplatin is indicated for the first line treatment of patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology (see section 5. Pemetrexed Baxter is indicated as monotherapy for the maintenance treatment of locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology in patients whose disease has not progressed immediately following platinum-based chemotherapy (see section 5. Pemetrexed Baxter is indicated as monotherapy for the second line treatment of patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology (see section 5.

Status autorizacije:

odobren

Datum autorizacije:

2022-12-09

Uputa o lijeku

                31
B. UPUTA O LIJEKU
32
UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJE ZA KORISNIKA
PEMETREKSED BAXTER 100 MG PRAŠAK ZA KONCENTRAT ZA OTOPINU ZA INFUZIJU
PEMETREKSED BAXTER 500 MG PRAŠAK ZA KONCENTRAT ZA OTOPINU ZA INFUZIJU
pemetreksed
PAŽLJIVO PROČITAJTE CIJELU UPUTU PRIJE NEGO POČNETE PRIMATI OVAJ
LIJEK JER SADRŽI VAMA VAŽNE
PODATKE.
-
Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
-
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
-
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti
liječnika ili ljekarnika. To uključuje
i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte
dio 4.
ŠTO SE NALAZI U OVOJ UPUTI
1.
Što je Pemetreksed Baxter i za što se koristi
2.
Što morate znati prije nego počnete primati lijek Pemetreksed Baxter
3.
Kako se primjenjuje Pemetreksed Baxter
4.
Moguće nuspojave
5.
Kako čuvati lijek Pemetreksed Baxter
6.
Sadržaj pakiranja i druge informacije
1.
ŠTO JE PEMETREKSED BAXTER I ZA ŠTO SE KORISTI
Pemetreksed Baxter je lijek koji se koristi za liječenje raka.
Pemetreksed Baxter se primjenjuje u kombinaciji s cisplatinom, još
jednim protutumorskim lijekom,
za liječenje zloćudnog pleuralnog mezotelioma, oblika raka koji
zahvaća plućne ovojnice, u bolesnika
koji prethodno nisu primali kemoterapiju.
Pemetreksed Baxter se također primjenjuje u kombinaciji s cisplatinom
za početno liječenje bolesnika
s uznapredovalim stadijem raka pluća.
Pemetreksed Baxter Vam se može propisati ako imate rak pluća u
uznapredovaloj fazi i ako je Vaša
bolest reagirala na liječenje ili ostala uglavnom nepromijenjena
nakon početne kemoterapije.
Pemetreksed Baxter se također primjenjuje u bolesnika s
uznapredovalim rakom pluća u kojih je
bolest napredovala nakon primjene neke druge početne kemoterapije.
2.
ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE PRIMATI LIJEK PEMETREKSED BAXTER
NEMOJTE PRIMATI LIJEK PEMETREKSED BAXTER
-
ako ste alergični (preosjetljivi) na pemetreksed ili neki drugi
sastojak ovog lijeka
(naveden u dijelu 6).
-
ako dojite; ti
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
PRILOG I.
SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA
2
1.
NAZIV LIJEKA
Pemetreksed Baxter 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju
Pemetreksed Baxter 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju
2.
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Pemetreksed Baxter 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju
Jedna bočica sadrži 100 mg pemetrekseda (u obliku
pemetrekseddinatrija).
_Pomoćna tvar s poznatim učinkom _
Jedna bočica sadrži približno 11 mg natrija.
Pemetreksed Baxter 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju
Jedna bočica sadrži 500 mg pemetrekseda (u obliku
pemetrekseddinatrija).
_Pomoćna tvar s poznatim učinkom _
Jedna bočica sadrži približno 54 mg natrija.
Nakon rekonstitucije (vidjeti dio 6.6), jedna bočica sadrži 25 mg/ml
pemetrekseda.
Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.
3.
FARMACEUTSKI OBLIK
Prašak za koncentrat za otopinu za infuziju (prašak za koncentrat).
Bijeli do svijetložuti ili zeleno-žuti liofilizirani prašak.
4.
KLINIČKI PODACI
4.1
TERAPIJSKE INDIKACIJE
Maligni pleuralni mezoteliom
Pemetreksed Baxter je u kombinaciji s cisplatinom indiciran za
liječenje bolesnika s neoperabilnim
malignim pleuralnim mezoteliomom koji prethodno nisu primali
kemoterapiju.
Rak pluća nemalih stanica
Pemetreksed Baxter je u kombinaciji s cisplatinom indiciran u prvoj
liniji liječenja bolesnika s lokalno
uznapredovalim ili metastatskim rakom pluća nemalih stanica kod kojeg
histološki ne prevladavaju
skvamozne stanice (vidjeti dio 5.1).
Pemetreksed Baxter je indiciran kao monoterapija u terapiji
održavanja lokalno uznapredovalog ili
metastatskog raka pluća nemalih stanica kod kojeg histološki ne
prevladavaju skvamozne stanice u
bolesnika u kojih bolest nije napredovala neposredno nakon
kemoterapije na bazi platine (vidjeti
dio 5.1).
Pemetreksed Baxter je indiciran kao monoterapija u drugoj liniji
liječenja bolesnika s lokalno
uznapredovalim ili metastatskim rakom pluća nemalih stanica kod kojeg
histološki ne prevladavaju
skvamozne stanice (vidjeti dio 
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Dokumenti na drugim jezicima

Uputa o lijeku Uputa o lijeku bugarski 19-01-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka bugarski 19-01-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog bugarski 19-01-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku španjolski 19-01-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka španjolski 19-01-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog španjolski 19-01-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku češki 19-01-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka češki 19-01-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog češki 19-01-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku danski 19-01-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka danski 19-01-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog danski 19-01-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku njemački 19-01-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka njemački 19-01-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog njemački 19-01-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku estonski 19-01-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka estonski 19-01-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog estonski 19-01-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku grčki 19-01-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka grčki 19-01-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog grčki 19-01-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku engleski 19-01-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka engleski 19-01-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog engleski 19-01-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku francuski 19-01-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka francuski 19-01-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog francuski 19-01-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku talijanski 19-01-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka talijanski 19-01-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog talijanski 19-01-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku latvijski 19-01-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka latvijski 19-01-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog latvijski 19-01-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku litavski 19-01-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka litavski 19-01-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog litavski 19-01-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku mađarski 19-01-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka mađarski 19-01-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog mađarski 19-01-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku malteški 19-01-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka malteški 19-01-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog malteški 19-01-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku nizozemski 19-01-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka nizozemski 19-01-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog nizozemski 19-01-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku poljski 19-01-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka poljski 19-01-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog poljski 19-01-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku portugalski 19-01-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka portugalski 19-01-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog portugalski 19-01-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku rumunjski 19-01-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka rumunjski 19-01-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog rumunjski 19-01-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku slovački 19-01-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka slovački 19-01-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog slovački 19-01-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku slovenski 19-01-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka slovenski 19-01-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog slovenski 19-01-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku finski 19-01-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka finski 19-01-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog finski 19-01-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku švedski 19-01-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka švedski 19-01-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog švedski 19-01-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku norveški 19-01-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka norveški 19-01-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku islandski 19-01-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka islandski 19-01-2023

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod

Pogledajte povijest dokumenata