Taltz

Maa: Euroopan unioni

Kieli: suomi

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
22-02-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
22-02-2023

Aktiivinen ainesosa:

ixekizumab

Saatavilla:

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

ATC-koodi:

L04AC

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

ixekizumab

Terapeuttinen ryhmä:

immunosuppressantit

Terapeuttinen alue:

psoriasis

Käyttöaiheet:

Plakin psoriasisTaltz on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean läiskäpsoriaasin hoitoon aikuisille, jotka ovat ehdokkaita systeeminen hoito. Nivelpsoriaasin arthritisTaltz, yksin tai yhdessä metotreksaatin kanssa, on tarkoitettu hoitoon aktiivinen nivelpsoriaasi aikuispotilailla, jotka ovat vastanneet huonosti, tai jotka eivät siedä yhden tai useamman disease-modifying anti-rheumatic lääke (DMARD) hoitoja.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 17

Valtuutuksen tilan:

valtuutettu

Valtuutus päivämäärä:

2016-04-25

Pakkausseloste

                76
B. PAKKAUSSELOSTE
77
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA POTILAALLE
TALTZ 80 MG INJEKTIONESTE, LIUOS, ESITÄYTETTY RUISKU
iksekitsumabi
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN ALOITAT TÄMÄN
LÄÄKKEEN KÄYTTÄMISEN, KOSKA SE
SISÄLTÄÄ TÄRKEÄÄ TIETOA SINULLE.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin,
apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle. Sitä ei tule antaa muiden
käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa
muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin,
apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan
puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia,
joita ei ole mainittu tässä
pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Taltz on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Taltz-valmistetta
3.
Miten Taltz-valmistetta käytetään
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Taltz-valmisteen säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ TALTZ ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Taltzin vaikuttava aine on iksekitsumabi.
Taltz on tarkoitettu seuraavien tulehduksellisten sairauksien hoitoon:
•
Läiskäpsoriaasi aikuisilla
_ _
•
Läiskäpsoriaasi vähintään 6-vuotiailla ja 25 kg painavilla
lapsilla ja nuorilla
_ _
•
Nivelpsoriaasi aikuisilla
_ _
•
Röntgenpositiivinen aksiaalinen spondylartriitti aikuisilla
_ _
•
Röntgennegatiivinen aksiaalinen spondylartriitti aikuisilla
_ _
Iksekitsumabi kuuluu interleukiinin (IL) estäjien lääkeryhmään.
Lääke vaikuttaa estämällä
psoriaasia sekä nivelten ja senkärangan tulehduksellista sairautta
edistävän IL-17A-proteiinin
toimintaa.
Läiskäpsoriaasi
Taltzia käytetään keskivaikean tai vaikean
läiskäpsoriaasi-ihosairauden hoitoon aikuisilla sekä
vähintään 6-vuotialla ja 25 kg painavilla lapsilla ja nuorilla.
Taltz lievittää taudin oireita ja l
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
2
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Taltz 80 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Yksi esitäytetty ruisku sisältää 80 mg iksekitsumabia 1
millilitrassa.
Iksekitsumabi on valmistettu kiinanhamsterin munasarjasoluissa
yhdistelmä-DNA-tekniikalla.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Injektioneste, liuos.
Liuos on kirkas ja väritön tai hiukan kellertävä.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Läiskäpsoriaasi
Taltz on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean läiskäpsoriaasin
hoitoon aikuisille, joille harkitaan
systeemistä hoitoa.
Läiskäpsoriaasi lapsilla
Taltz on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean läiskäpsoriaasin
hoitoon vähintään 6-vuotiaille lapsille,
jotka painavat vähintään 25 kg, sekä nuorille, joille harkitaan
systeemistä hoitoa.
Nivelpsoriaasi
Taltz on tarkoitettu yksinään tai yhdistelmänä metotreksaatin
kanssa aktiivisen nivelpsoriaasin hoitoon
aikuisille, joilla yksi tai useampi tautiprosessiin vaikuttava
reumalääke (DMARD) ei ole tuottanut
riittävää vastetta tai on huonosti siedetty (ks. kohta 5.1).
Aksiaalinen spondylartriitti
_Selkärankareuma (röntgenpositiivinen aksiaalinen spondylartriitti)
_
Taltz on tarkoitettu aktiivisen selkärankareuman hoitoon aikuisille,
jotka eivät ole saaneet riittävää
vastetta tavanomaisesta hoidosta.
_Aksiaalinen spondylartriitti ilman radiografista näyttöä
selkärankareumasta (röntgennegatiivinen _
_aksiaalinen spondylartriitti) _
Taltz on tarkoitettu aktiivisen röntgennegatiivisen aksiaalisen
spondylartriitin hoitoon aikuisille, joilla
on objektiivisina tulehduksen merkkeinä suurentunut C-reaktiivisen
proteiinin (CRP) pitoisuus ja/tai
löydöksiä magneettikuvissa (MRI), silloin kun steroideihin
kuulumattomilla tulehduskipulääkkeillä
(NSAID) ei ole saatu riittävää vastetta.
3
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu käytettäväksi sen
käyttöaiheina olevien sairauksien diagnosointiin
ja hoitoon perehtynee
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 22-02-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 22-02-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 02-05-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 22-02-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 22-02-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 22-02-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 22-02-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 22-02-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 22-02-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 22-02-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 22-02-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 22-02-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 22-02-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 22-02-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 22-02-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 22-02-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 22-02-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 02-05-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 22-02-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 22-02-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 22-02-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 22-02-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 22-02-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 22-02-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 22-02-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 22-02-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 22-02-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 22-02-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 22-02-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 22-02-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 22-02-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 22-02-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 02-05-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 22-02-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 22-02-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 22-02-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 22-02-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 02-05-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 22-02-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 22-02-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 22-02-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 22-02-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 02-05-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 22-02-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 22-02-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 02-05-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 22-02-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 22-02-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 22-02-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 22-02-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 22-02-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 22-02-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 22-02-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 22-02-2023

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia