Forsteo

Maa: Euroopan unioni

Kieli: suomi

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
20-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
20-01-2022

Aktiivinen ainesosa:

teriparatidi

Saatavilla:

Eli Lilly Nederland B.V.

ATC-koodi:

H05AA02

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

teriparatide

Terapeuttinen ryhmä:

Kalsiumin homeostaasi

Terapeuttinen alue:

Osteoporosis; Osteoporosis, Postmenopausal

Käyttöaiheet:

Osteoporoosin hoito postmenopausaalisilla naisilla ja miehillä, joilla on lisääntynyt murtumisriski. Postmenopausaalisilla naisilla on osoitettu merkittävää vähentymistä selkärangan ja ei-vertebral murtumien esiintymisessä, mutta ei lonkkamurtumia. Hoito osteoporoosi liittyy pitkäaikaiseen, systeemiseen glukokortikoidihoitoon naisilla ja miehillä on suurempi riski saada murtuma.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 24

Valtuutuksen tilan:

valtuutettu

Valtuutus päivämäärä:

2003-06-10

Pakkausseloste

                20
B. PAKKAUSSELOSTE
21
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
FORSTEO 20 MIKROGRAMMAA/80 MIKROLITRASSA, INJEKTIONESTE, LIUOS,
ESITÄYTETTY KYNÄ
teriparatidi
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN ALOITAT LÄÄKKEEN
KÄYTTÄMISEN, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ
SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin
sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka
kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä
pakkausselosteessa. Katso kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä FORSTEO on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät FORSTEO-valmistetta
3.
Miten FORSTEO-valmistetta käytetään
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
FORSTEO-valmisteen säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ FORSTEO ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
FORSTEO sisältää vaikuttavana aineena teriparatidia, joka vahvistaa
luuta ja vähentää murtumavaaraa
edistämällä luun muodostusta.
FORSTEO on tarkoitettu aikuisten osteoporoosin hoitoon. Osteoporoosi
on sairaus, joka aiheuttaa
luiden ohenemista ja haurastumista. Tämä tauti on erityisen yleinen
vaihdevuosi-iän ohittaneilla
naisilla, mutta sitä voi ilmetä myös miehillä. Osteoporoosia
esiintyy myös usein potilailla, jotka
käyttävät kortikosteroidivalmisteita (kortisonia).
2.
MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN KÄYTÄT FORSTEO-VALMISTETTA
ÄLÄ KÄYTÄ FORSTEO-VALMISTETTA
•
jos olet allerginen teriparatidille tai tämän lääkkeen jollekin
muulle aineelle (lueteltu kohdassa
6)
•
jos veresi kalsiumpitoisuus on suuri (sinulla on hyperkalsemia)
•
jos sinulla on vakavia munuaisvaivoja
•
jos sinulla on ollut luusyöpä tai muu syöpä
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
2
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
FORSTEO 20 mikrogrammaa/80 mikrolitraa, injektioneste, liuos,
esitäytetty kynä
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Yksi 80 mikrolitran annos sisältää 20 mikrogrammaa teriparatidia*.
Yksi 2,4 ml:n esitäytetty kynä sisältää 600 mikrogrammaa
teriparatidia (vastaten 250 mikrogrammaa
millilitrassa).
*
Teriparatidi, rhPTH(1-34), on identtinen ihmisen endogeenisen
lisäkilpirauhashormonin 34 N
-terminaalisen aminohappojärjestyksen kanssa, ja se tuotetaan
yhdistelmä-DNA-tekniikalla
_E._
_coli_
-bakteerissa.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Injektioneste, liuos.
Väritön, kirkas liuos.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Forsteo on tarkoitettu aikuisten hoitoon.
Osteoporoosin hoitoon postmenopausaalisille naisille sekä miehille,
joilla on suuri luun murtumavaara
(katso kohta 5.1). Nikamamurtumien ja nikaman ulkopuolisten murtumien,
mutta ei lonkkaluun
murtumien ilmaantuvuuden on osoitettu vähenevän merkitsevästi
postmenopausaalisilla naisilla.
Pitkäaikaiseen, systeemiseen glukokortikoidihoitoon liittyvän
osteoporoosin hoitoon sekä naisille että
miehille, joiden luunmurtuman vaara on suurentunut (ks. kohta 5.1).
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Annostus
FORSTEOn suositusannos on 20 mikrogrammaa kerran vuorokaudessa.
FORSTEO-lääkityksen kokonaiskeston tulisi olla enintään 24
kuukautta (ks. kohta 4.4). Tätä 24
kuukauden FORSTEO-hoitoa ei saa uusia potilaan elinaikana.
FORSTEO-hoidon aikana tulee huolehtia potilaan kalsium- ja
D-vitamiinilisästä, mikäli niitä on
ruokavaliossa liian vähän.
FORSTEO-hoidon lopettamisen jälkeen potilaille voidaan aloittaa muita
osteoporoosihoitoja.
3
Erityisryhmät
_Munuaisten vajaatoiminta _
FORSTEOta ei saa käyttää potilaille, joilla on vaikea munuaisten
vajaatoiminta (ks. kohta 4.3).
Varovaisuutta tulee noudattaa, kun FORSTEOta käytetään potilaille,
joilla on kohtalainen munuaisten
vajaatoiminta. Lievässä munuaisten vajaatoiminnassa erityiset
varotoimet eivät ole tar
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 20-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 20-01-2022
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 02-07-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 20-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 20-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 20-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 20-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 20-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 20-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 20-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 20-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 20-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 20-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 20-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 20-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 20-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 20-01-2022
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 02-07-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 20-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 20-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 20-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 20-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 20-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 20-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 20-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 20-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 20-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 20-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 20-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 20-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 20-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 20-01-2022
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 02-07-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 20-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 20-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 20-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 20-01-2022
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 02-07-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 20-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 20-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 20-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 20-01-2022
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 02-07-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 20-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 20-01-2022
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 02-07-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 20-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 20-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 20-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 20-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 20-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 20-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 20-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 20-01-2022

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia