Alimta

Maa: Euroopan unioni

Kieli: suomi

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Lataa Pakkausseloste (PIL)
03-05-2022
Lataa Valmisteyhteenveto (SPC)
03-05-2022

Aktiivinen ainesosa:

pemetreksedi

Saatavilla:

Eli Lilly Nederland B.V.

ATC-koodi:

L01BA04

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

pemetrexed

Terapeuttinen ryhmä:

Antineoplastiset aineet

Terapeuttinen alue:

Mesothelioma; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung

Käyttöaiheet:

Pahanlaatuinen keuhkopussin mesotheliomaAlimta yhdessä sisplatiinin kanssa on tarkoitettu hoitoon kemoterapia-aiemmin hoitamattomat potilaat, joilla on leikattavissa oleva pahanlaatuinen keuhkopussin mesoteliooma. Non-small-cell lung cancerAlimta yhdessä sisplatiinin kanssa on tarkoitettu ensilinjan hoito potilailla, joilla on paikallisesti pitkälle edennyt tai metastaattinen ei-small-cell lung cancer muu kuin levyepiteelikarsinooma hallitsevana tyyppinä. Alimta on tarkoitettu monoterapiana huolto hoito on paikallisesti edennyt tai metastasoitunut ei-small-cell lung cancer muu kuin levyepiteelikarsinooma hallitsevana tyyppinä potilailla, joiden sairaus ei ole edennyt välittömästi platinapohjaisen kemoterapian. Alimta on tarkoitettu monoterapiana toisen linjan hoidoksi potilaille, joilla on paikallisesti pitkälle edennyt tai metastaattinen ei-small-cell lung cancer muu kuin levyepiteelikarsinooma hallitsevana tyyppinä.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 27

Valtuutuksen tilan:

valtuutettu

Valtuutus päivämäärä:

2004-09-20

Pakkausseloste

                31
B. PAKKAUSSELOSTE
32
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
ALIMTA 100 MG KUIVA-AINE VÄLIKONSENTRAATIKSI INFUUSIONESTETTÄ
VARTEN, LIUOS
ALIMTA 500 MG KUIVA-AINE VÄLIKONSENTRAATIKSI INFUUSIONESTETTÄ
VARTEN, LIUOS
pemetreksedi
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN ALOITAT LÄÄKKEEN
OTTAMISEN, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ
SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai
apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee
myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu
tässä pakkausselosteessa.
Ks.kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN
:
1.
Mitä ALIMTA on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät ALIMTA-valmistetta
3.
Miten ALIMTA-valmistetta käytetään
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
ALIMTA-valmisteen säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ ALIMTA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
ALIMTA on syöpälääke.
ALIMTA-valmiste on tarkoitettu pahanlaatuisen keuhkopussin kasvaimen,
mesoteliooman hoitoon, ja
sitä annetaan yhdessä toisen syöpälääkkeen sisplatiinin kanssa
potilaille, jotka eivät ole aiemmin
saaneet kemoterapiahoitoa.
ALIMTA-valmistetta voidaan myös antaa yhdessä sisplatiinilääkkeen
kanssa pitkälle edennyttä
keuhkosyöpää sairastavien potilaiden alkuhoidoksi.
ALIMTA-valmistetta voidaan määrätä pitkälle edenneeseen
keuhkosyöpään, johon on saatu hoitovaste
tai sairaudentila on pääosin muuttumaton ensilinjan kemoterapian
jälkeen.
ALIMTA on tarkoitettu myös pitkälle edennyttä keuhkosyöpää
sairastaville potilaille, joiden sairaus
on edennyt muun ensilinjan kemoterapian jälkeen.
2.
MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN KÄYTÄT ALIMTA-VALMISTETTA
ÄLÄ KÄYTÄ ALIMTA-VALMISTETTA
-
jos olet allerginen (yliherkkä) pemetreksedille tai tämän
lääkkeen jollekin muulle aineelle
(lueteltu kohdassa
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
2
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
ALIMTA 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä
varten, liuos
ALIMTA 500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä
varten, liuos
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
ALIMTA 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä
varten, liuos
Yksi injektiopullo sisältää 100 mg pemetreksediä
(pemetreksedidinatriumina).
_Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan _
Yksi injektiopullo sisältää noin 11 mg natriumia.
ALIMTA 500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä
varten, liuos
Yksi injektiopullo sisältää 500 mg pemetreksediä
(pemetreksedidinatriumina).
_Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan _
Yksi injektiopullo sisältää noin 54 mg natriumia.
Käyttökuntoon saatetun liuoksen (välikonsentraatin) pitoisuus on 25
mg/ml pemetreksediä (ks. kohta
6.6).
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos.
Valkoinen tai vaaleankeltainen tai vihertävänkeltainen
kylmäkuivattu jauhe.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Keuhkopussin pahanlaatuinen mesoteliooma
ALIMTA on tarkoitettu yhdessä sisplatiinin kanssa pahanlaatuisen
keuhkopussin mesoteliooman
hoitoon potilaille, jotka eivät ole saaneet aiempaa
kemoterapiahoitoa, ja kun leikkaushoito ei ole
mahdollinen.
Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä
ALIMTA on tarkoitettu yhdessä sisplatiinin kanssa ensilinjan hoidoksi
potilaille, joilla on paikallisesti
levinnyt tai metastaattinen, histologialtaan pääosin muunlainen kuin
levyepiteeliperäinen
ei-pienisoluinen keuhkosyöpä (ks. kohta 5.1).
ALIMTA on tarkoitettu monoterapiana ylläpitohoidoksi välittömästi
platinapohjaisen kemoterapian
jälkeen potilaille, joilla on paikallisesti levinnyt tai
metastaattinen, histologialtaan pääosin muunlainen
kuin levyepiteeliperäinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä, joka ei ole
edennyt ensilinjan hoitosyklien
jälkeen (ks. kohta 5.1).
ALIMTA on tarkoitettu monoterapiana toisen linjan hoidoksi potilaille,
joill
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 03-05-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 03-05-2022
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 09-12-2011
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 03-05-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 03-05-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 03-05-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 03-05-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 03-05-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 03-05-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 03-05-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 03-05-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 03-05-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 03-05-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 03-05-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 03-05-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 03-05-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 03-05-2022
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 09-12-2011
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 03-05-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 03-05-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 03-05-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 03-05-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 03-05-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 03-05-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 03-05-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 03-05-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 03-05-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 03-05-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 03-05-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 03-05-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 03-05-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 03-05-2022
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 09-12-2011
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 03-05-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 03-05-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 03-05-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 03-05-2022
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 09-12-2011
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 03-05-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 03-05-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 03-05-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 03-05-2022
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 09-12-2011
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 03-05-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 03-05-2022
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 09-12-2011
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 03-05-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 03-05-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 03-05-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 03-05-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 03-05-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 03-05-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 03-05-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 03-05-2022

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia