Filgrastim ratiopharm Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

filgrastim ratiopharm

ratiopharm gmbh - filgrastim - neutropenia; hematopoietic stem cell transplantation; cancer - immunostimulants, - filgrastim ratiopharm er indiceret til reduktion i varigheden af neutropeni og forekomst af febril neutropeni hos patienter behandlet med etableret cytotoksisk kemoterapi for malignitet (med undtagelse af kronisk myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndrom) og for reduktionen i varigheden af neutropeni i patienter gennemgår myeloablative behandling efterfulgt af knoglemarvstransplantation anses for at være øget risiko for langvarig svær neutropeni. sikkerheden og effekten af ​​filgrastim er ens hos voksne og børn, der får cytotoksisk kemoterapi. filgrastim ratiopharm er indiceret til anvendelse af perifert blod progenitorceller (pbpc). hos patienter, børn eller voksne, med alvorlige medfødte, cyklisk, eller idiopatisk neutropeni med en absolut neutrophil count (anc) 0. 5 x 109/l, og en historie af svær eller tilbagevendende infektioner, langsigtet administration af filgrastim ratiopharm er indiceret at øge neutrofile tæller og reducere hyppigheden og varigheden af infektion-relaterede hændelser. filgrastim ratiopharm er indiceret til behandling af vedvarende neutropeni (anc mindre end eller lig med 1. 0 x 109 / l) hos patienter med avanceret hiv-infektion for at reducere risikoen for bakterielle infektioner, når andre muligheder for at håndtere neutropeni er upassende.

Desloratadine ratiopharm Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

desloratadine ratiopharm

ratiopharm gmbh - desloratadin - rhinitis, allergic, perennial; urticaria; rhinitis, allergic, seasonal - antihistaminer til systemisk brug, - desloratadine ratiopharm is indicated in adults for the relief of symptoms associated with:allergic rhinitischronic idiopathic urticaria as initially diagnosed by a physician.

Levetiracetam ratiopharm Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

levetiracetam ratiopharm

ratiopharm gmbh - levetiracetam - epilepsi - antiepileptika, - levetiracetam ratiopharm er indiceret som monoterapi til behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos patienter fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. levetiracetam ratiopharm er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

Memantine ratiopharm Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

memantine ratiopharm

ratiopharm gmbh - memantinhydrochlorid - alzheimers sygdom - psychoanaleptics, - behandling af patienter med moderat til svær alzheimers sygdom.

Leflunomide ratiopharm Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

leflunomide ratiopharm

ratiopharm gmbh - leflunomid - arthritis, reumatoid - immunosuppressiva - leflunomid er indiceret til behandling af voksne patienter med aktiv leddegigt, som en 'sygdomsmodificerende antireumatiske stof" (dmard);aktiv psoriasis artrit. senere eller samtidig behandling med hepatotoksiske eller haematotoxic dmard (e. methotrexat) kan resultere i en øget risiko for alvorlige bivirkninger; derfor skal indledningen af ​​leflunomidbehandling nøje overvejes med hensyn til disse fordele / risikofaktorer. desuden skifter fra leflunomid til en anden dmard uden at følge udvaskningen procedure kan også øge risikoen for alvorlige bivirkninger selv i lang tid efter skifte.

Sildenafil ratiopharm Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

sildenafil ratiopharm

ratiopharm gmbh - sildenafil - erektil dysfunktion - urologicals - behandling af mænd med erektil dysfunktion, som er manglende evne til at opnå eller opretholde en penile erektion tilstrækkelig til tilfredsstillende seksuel præstation. for at sildenafil skal være effektiv, kræves seksuel stimulation.