Filgrastim ratiopharm

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

20-07-2011

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

20-07-2011

Aktiv bestanddel:
filgrastim
Tilgængelig fra:
Ratiopharm GmbH
ATC-kode:
L03AA02
INN (International Name):
filgrastim
Terapeutisk gruppe:
Immunostimulants,
Terapeutisk område:
Neutropeni, Hæmatopoietisk Stamcelle Transplantation, Kræft
Terapeutiske indikationer:
Filgrastim ratiopharm er indiceret til reduktion i varigheden af neutropeni og forekomst af febril neutropeni hos patienter behandlet med etableret cytotoksisk kemoterapi for malignitet (med undtagelse af kronisk myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndrom) og for reduktionen i varigheden af neutropeni i patienter gennemgår myeloablative behandling efterfulgt af knoglemarvstransplantation anses for at være øget risiko for langvarig svær neutropeni. Sikkerheden og effekten af ​​filgrastim er ens hos voksne og børn, der får cytotoksisk kemoterapi. Filgrastim ratiopharm er indiceret til anvendelse af perifert blod progenitorceller (PBPC). Hos patienter, børn eller voksne, med alvorlige medfødte, cyklisk, eller idiopatisk neutropeni med en absolut neutrophil count (ANC) 0. 5 x 109/l, og en historie af svær eller tilbagevendende infektioner, langsigtet administration af Filgrastim ratiopharm er indiceret at øge neutrofile tæller og reducere hyppigheden og varigheden af infektion-relaterede hændelser. Filgrastim ra
Produkt oversigt:
Revision: 1
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000824
Autorisation dato:
2008-09-15
EMEA kode:
EMEA/H/C/000824

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

20-07-2011

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

20-07-2011

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

20-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

20-07-2011

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

20-07-2011

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

20-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

20-07-2011

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

20-07-2011

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

20-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

20-07-2011

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

20-07-2011

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

20-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

20-07-2011

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

20-07-2011

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

20-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

20-07-2011

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

20-07-2011

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

20-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

20-07-2011

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

20-07-2011

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

20-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

20-07-2011

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

20-07-2011

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

20-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

20-07-2011

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

20-07-2011

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

20-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

20-07-2011

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

20-07-2011

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

20-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

20-07-2011

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

20-07-2011

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

20-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

20-07-2011

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

20-07-2011

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

20-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

20-07-2011

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

20-07-2011

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

20-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

20-07-2011

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

20-07-2011

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

20-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

20-07-2011

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

20-07-2011

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

20-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

20-07-2011

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

20-07-2011

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

20-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

20-07-2011

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

20-07-2011

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

20-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

20-07-2011

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

20-07-2011

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

20-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

20-07-2011

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

20-07-2011

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

20-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

20-07-2011

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

20-07-2011

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

20-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

20-07-2011

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

20-07-2011

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

20-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

20-07-2011

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

20-07-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

20-07-2011

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

20-07-2011

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Filgrastim ratiopharm 30 mio. IE/0,5 ml injektions- og infusionsvæske, opløsning

Filgrastim ratiopharm 48 mio. IE/0,8 ml injektions- og infusionsvæske, opløsning

Filgrastim

Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Filgrastim ratiopharm til Dem personligt. Lad derfor være med at give det

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at bruge Filgrastim ratiopharm

Sådan skal De bruge Filgrastim ratiopharm

Bivirkninger

Opbevaring6.

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Virkning

Filgrastim ratiopharm indeholder det aktive stof filgrastim. Filgrastim er et protein, der

fremstilles ved bioteknologi i bakterien

Escherichia coli

. Det hører til en gruppe proteiner, der kaldes

cytokiner, og som er meget lig et naturligt protein (granulocytkolonistimulerende faktor [G-CSF]),

som produceres af Deres organisme. Filgrastim stimulerer knoglemarven (det væv, hvor nye

blodlegemer opstår) til at fremstille flere blodlegemer, især visse typer hvide blodlegemer. Hvide

blodlegemer spiller en vigtig rolle i bekæmpelse af infektioner.

Anvendelse

Deres læge har ordineret Filgrastim ratiopharm til Dem for at hjælpe Deres krop med at producere

flere hvide blodceller. Lægen kan forklare Dem nærmere om, hvorfor De får Filgrastim ratiopharm.

Filgrastim ratiopharm kan bruges ved følgende lidelser:

Kemoterapi

Knoglemarvstransplantation,

Almen sløjhed grundet lav mængde af hvide blodlegemer (kronisk neutropeni),

Neutropeni hos patienter med hiv-infektion,

Til at øge dannelsen af stamceller i blodet (mobilisering af perifere blodstamceller).

2.

DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE FILGRASTIM

RATIOPHARM

Brug ikke Filgrastim ratiopharm

Hvis De er overfølsom (allergisk) over for filgrastim eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Filgrastim ratiopharm

Hvis De får hoste, feber og vejrtrækningsbesvær. Det kan skyldes en lungelidelse (se pkt. 4

bivirkninger).

Hvis De har seglcellesygdom, eller

Hvis De får ondt øverst til venstre i maven eller under skulderbladet. Det kan skyldes en lidelse

i milten (se pkt. 4 bivirkninger).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Under behandlingen med Filgrastim ratiopharm skal De have regelmæssige blodprøver for at tælle

antallet af hvide blodlegemer, blandt andet den type, der hedder neutrofilocytter. Derved kan lægen se,

hvordan behandlingen virker, og om der er grund til at afbryde den.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det fornylig. Det gælder også

medicin, som ikke er købt på recept.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.

Filgrastim ratiopharm er ikke undersøgt hos gravide kvinder. Det er vigtigt, at De fortæller det til

lægen, hvis De er gravid, tror at De kunne være gravid eller forsøger at blive det. I så fald vil lægen

måske beslutte, at De ikke skal have medicinen.

Det vides ikke, om filgrastim udskilles i modermælk. Hvis De ammer, vil lægen måske beslutte, at De

ikke skal bruge denne medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

De må ikke arbejde med værktøjer eller maskiner eller køre bil, hvis De føler Dem træt.

Vigtiginformation om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Filgrastim ratiopharm

Denne medicin indeholder sorbitol (en sukkerart). Hvis Deres læge har oplyst Dem om, at De ikke kan

tåle visse sukkerarter, bør De kontakte lægen, før De tager dette lægemiddel.

3.

SÅDAN SKAL DE BRUGE FILGRASTIM RATIOPHARM

Tag altid Filgrastim ratiopharm nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Den sædvanlige dosis

Hvor meget Filgrastim ratiopharm, De skal have, afhænger af, hvorfor De skal have Filgrastim

ratiopharm, og hvor meget De vejer. Lægen fortæller Dem, når det er tid til at stoppe med Filgrastim

ratiopharm. Det er helt normalt at få flere behandlingsforløb med Filgrastim ratiopharm.

Filgrastim ratiopharm og kemoterapi

Den sædvanlige dosis er 0,5 millioner internationale enheder (mio. IE) pr. kg legemsvægt om dagen.

Hvis De for eksempel vejer 60 kg, vil Deres daglige dosis være 30 mio. IE. Behandlingen varer

sædvanligvis ca. 14 dage. Ved nogle sygdomsformer kan der dog være behov for længere behandling

af op til en måneds varighed.

Filgrastim ratiopharm og knoglemarvstransplantation

Den sædvanlige startdosis er 1 million internationale enheder (mio. IE) pr. kg legemsvægt om dagen.

Hvis De for eksempel vejer 60 kg, vil Deres daglige dosis være 60 mio. IE. Normalt vil De få den

første dosis Filgrastim ratiopharm mindst 24 timer efter Deres kemoterapi, men inden for 24 timer

efter at De får knoglemarvstransfusion. Dernæst tager lægen dagligt en blodprøve for at undersøge,

hvor godt behandlingen virker, og for at finde den rette dosis for Dem. Behandlingen stoppes, når et

passende antal hvide blodceller opnås.

Filgrastim ratiopharm og alvorlig lav mængde af hvide blodlegemer (kronisk neutropeni)

Den sædvanlige startdosis er mellem 0,5 og 1,2 millioner internationale enheder (mio. IE) pr. kg

legemsvægt hver dag som enkeltdosis eller fordelt på flere doser. Dernæst tager lægen en blodprøve

for at undersøge, hvor godt behandlingen virker, og hvilken dosis De bør have. Det er nødvendigt at

give langtidsbehandling mod neutropeni.

Filgrastim ratiopharm og lav mængde af hvide blodlegemer (neutropeni) hos patienter med hiv-

infektion

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Den sædvanlige startdosis er mellem 0,1 og 0,4 millioner internationale enheder (mio. IE) pr. kg

legemsvægt om dagen. Lægen vil tage blodprøver med jævne mellemrum for at undersøge, hvor godt

behandlingen virker. Når først antallet af hvide blodlegemer er normaliseret, kan doseringen muligvis

nedsættes, så injektionen ikke skal gives hver dag. Lægen vil fortsat tage regelmæssige blodprøver for

at fastlægge den dosis, som virker bedst hos Dem. Det kan være nødvendigt at give langtidsbehandling

med Filgrastim ratiopharm for at opretholde et normalt antal hvide blodlegemer.

Filgrastim ratiopharm og forøget dannelse af stamceller i blodet (mobilisering af perifere

blodstamceller)

Hvis De donerer stamceller til eget brug, er den sædvanlige dosis 0,5 til 1 million internationale

enheder (mio. IE) pr. kg legemsvægt om dagen. Behandlingen med Filgrastim ratiopharm varer i op til

2 uger og kan undtagelsesvis vare længere. For at finde frem til, hvornår det er bedst at høste

stamcellerne, skal De til blodprøvekontrol hos lægen.

Hvis De donerer stamceller til en anden person, er den sædvanlige dosis 1 million internationale

enheder (mio. IE) pr. kg legemsvægt om dagen. Behandlingen med Filgrastim ratiopharm varer i 4-5

dage.

Indgivelsesmåde

Medicinen gives som indsprøjtning – enten som drop (infusion) i en åre eller i vævet lige under huden

(som subkutan (SC) injektion). Hvis De får medicinen som subkutan injektion, vil lægen muligvis

foreslå, at De selv lærer at tage indsprøjtningerne. Lægen eller sygeplejersken kan vejlede Dem i,

hvordan De skal gøre. Forsøg ikke at gøre det selv uden at have fået vejledningen. Nogle af de

oplysninger, De får brug for, er angivet sidst i denne indlægsseddel, men Deres sygdom kræver et tæt

og konstant samarbejde med lægen for at opnå den rette behandling.

Hver fyldt injektionssprøjte må kun bruges en enkelt gang.

Hvis De har taget for meget Filgrastim ratiopharm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket snarest muligt, hvis De har taget for meget Filgrastim

ratiopharm.

Hvis De har glemt at tage Filgrastim ratiopharm

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte indsprøjtning.

Hvis De holder op med at bruge Filgrastim ratiopharm

Tal med lægen, før De stopper behandlingen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Filgrastim ratiopharm kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende frekvenssystem er brugt ved vurderingen af bivirkningerne:

Meget almindelige:

flere end 1 ud af 10 patienter

Almindelige:

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter

Ikke almindelige:

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter

Sjældne:

mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter

Meget sjældne:

færre end 1 ud af 10.000 patienter)

Ikke kendt:

frekvensen kan ikke bestemmes ud fra af eksisterende data

Der er indberettet allergiske reaktioner på filgrastim, der omfatter hududslæt, hævede hudområder med

kløe og anafylaksi (svækkelse, blodtryksfald, vejrtrækningsbesvær og hævelser i ansigtet). Stop

omgående indsprøjtning af Filgrastim ratiopharm og søg lægehjælp, hvis De mener, at De oplever

denne type reaktion.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Der er indberettet forstørret milt og meget sjældne tilfælde af miltruptur. Nogle tilfælde af miltruptur

var dødelige.

Det er vigtigt, at De

straks kontakter lægen

, hvis De får

smerter øverst i venstre side af maven

eller i venstre skulderparti

, da det kan skyldes, at der er noget galt med milten.

Det er også yderst vigtigt, at De kontakter lægen, hvis De tror, at De har fået en infektion. Infektioner

kan vise sig på mange forskellige måder. Vær opmærksom på, om Deres temperatur er over 37,8 °C,

eller De har andre tegn på infektion såsom udslæt, ondt i halsen, diarré, ørepine, vejrtrækningsbesvær

eller smerter, når De trækker vejret, eller andre problemer såsom hoste, hiven efter vejret. Disse

symptomer kan være tegn på alvorlige bivirkninger i lungerne såsom lungebetændelse og akut

lungesvigt hos voksne (

adult respiratory distress syndrome)

, hvilket kan føre til dødsfald. Kontakt

omgående lægen, hvis De får feber eller et af disse symptomer, og tag direkte på hospitalet

Hvis De har seglcellesygdom, skal De fortælle det til lægen, før De begynder at få Filgrastim

ratiopharm. Nogle patienter med seglcellesygdom har fået seglcellekrise efter behandling med

filgrastim.

Som en meget almindelige bivirkning kan filgrastim give knogle- og muskelsmerter. Spørg deres læge

hvilken medicin De kan tage for at afhjælpe dette.

Yderligere kan De få følgende bivirkninger:

fald i antallet af røde blodlegemer, som kan give bleghed og svaghed eller åndenød; fald i

antallet af blodplader, som øger risikoen for blødning eller buler; øget antal hvide blodlegemer.

afstødning af transplanteret knoglemarv (hyppighed ukendt)

forhøjet niveau af visse lever- eller blodenzymer, højt niveau af urinsyre, lavt blodsukker

hovedpine

midlertidigt lavt blodtrykt, forstyrrelser i blodkarrene (som kan give smerter, rødmen og

hævelser i benene)

næseblod, hoste, ondt i halsen

hoste, feber og åndedrætsbesvær eller ophosten af blod (hyppighed ukendt)

kvalme, opkastning, forstoppelse, diarré, appetitløshed, mucositis (smertefuld betændelse og

sårdannelse i fordøjelseskanalens slimhinder)

smerter eller problemer i forbindelse med vandladning (meget sjælden), blod i urinen, proteiner

i urinen

forstørret lever

betændelse i blodkar, ofte med udslet (meget sjælden); der kan opstå blommefarvede,

smertefulde hævelser med læsioner på arme og ben (sommetider også i ansigtet og på halsen)

ledsaget af feber (Sweets syndrom, meget sjældent); hårtab; smerter ved injektionsstedet, udslæt

ledsmerter, brystsmerter, forværring af reumatiske lidelser, calciumtab fra knoglerne, smerter og

hævelse af led, som kan minde om urinsyregigt (hyppighed ukendt)

træthed, generel svaghed, uspecifik smerte

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er genererende eller bliver værre eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Filgrastim ratiopharm efter den udløbsdato, der står på den ydre karton og på den fyldte

injektionssprøjte efter EXP. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2

C – 8

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Brug ikke Filgrastim ratiopharm, hvis opløsningen er uklar eller indeholder partikler.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden..

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Filgrastim ratiopharm indeholder:

Aktivt stof: filgrastim. Hver ml af opløsning til injektion eller infusion indeholder 60 millioner

internationale enheder [mio. IE] (600 mikrogram) filgrastim

Filgrastim ratiopharm 30 mio. IE/0,5 ml: En fyldt injektionssprøjte indeholder 30 millioner

internationale enheder [mio. IE] (300 mikrogram) filgrastim i 0,5 ml.

Filgrastim ratiopharm 48 mio. IE/0,8 ml: En fyldt injektionssprøjte indeholder 48 millioner

internationale enheder [mio. IE] (480 mikrogram) filgrastim i 0,8 ml.

Øvrige indholdsstoffer: Natriumhydroxid, eddikesyre, sorbitol, polysorbat 80, vand til

injektionsvæsker.

Nærmere oplysninger om indholdsstoffet sorbitol (en sukkerart) er angivet i afsnit 2 under

"Vigtige oplysninger om visse af indholdsstofferne i Filgrastim ratiopharm".

Udseende og pakningsstørrelser

Filgrastim ratiopharm er en injektions- og infusionsvæske i en fyldt injektionssprøjte. Filgrastim

ratiopharm er en klar og farveløs væske. Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 0,5 ml eller 0,8 ml

opløsning.

Filgrastim ratiopharm leveres i pakker á 1, 5 eller 10 fyldte injektionssprøjter eller multipakker á 10 (2

pakker á 5) fyldte injektionssprøjter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Straße 3

D-89079 Ulm

Tyskland

info@ratiopharm.de

Fremstiller

Merckle Biotec GmbH

Dornierstraße 10

D-89079 Ulm

Tyskland

Hvis De vil have yderligere oplysninger om Filgrastim ratiopharm, skal De henvende Dem til den

lokale repræsentant:

België/Belgique/Belgien

ratiopharm Belgium S.A.

Tél/Tel: +32 2 761 10 11

Luxembourg/Luxemburg

ratiopharm S.A. Luxemburg

Tél/Tel: +35 2 40 37 27

България

ratiopharm GmbH, Германия

Teл: +49 731 402 02

Magyarország

ratiopharm Hungária Kft.

Tel: +36 1 273 2730

Česká republika

ratiopharm CZ s.r.o.

Tel: +420 2 510 21 122

Malta

ratiopharm GmbH, Il Ġermanja

Tel: +49 731 402 02

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Danmark

ratiopharm A/S

Tlf: +45 45 46 06 60

Nederland

ratiopharm Nederland bv

Tel: +31 75 653 00 00

Deutschland

ratiopharm GmbH

Tel: +49 731 402 02

Norge

ratiopharm AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Eesti

ratiopharm Eesti büroo

Tel: +372 6838 006

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 007

Ελλάδα

ratiopharm GmbH, Γερμανία

Τηλ: +49 731 402 02

Polska

ratiopharm Polska Sp.z.o.o

Tel: +48 22 335 39 20

España

ratiopharm España, S.A.

Division ratiopharm direct

Tel: +34 91 567 29 70

Portugal

ratiopharm, Comércio e Indústria de Produtos

farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 424 80 00

France

Laboratoire ratiopharm S.A.

Tél: +33 1 42 07 97 04

România

ratiopharm GmbH, Germania

Tel: +49 731 402 02

Ireland

ratiopharm UK Ltd, United Kingdom

Tel: +44 239 238 6330

Slovenija

ratiopharm GmbH, Nemčija

Tel: +49 731 402 02

Ísland

ratiopharm GmbH, Þýskaland

Sími: +49 731 402 02

Slovenská republika

ratiopharm Slovensko s.r.o.

Tel: +421 2 57 200 300

Italia

ratiopharm Italia s.r.l.

Division ratiopharm direct

Tel: +39 02 28 87 71

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

ratiopharm GmbH, Γερμανία

Τηλ: +49 731 402 02

Sverige

ratiopharm AB

Tel: +46 42 37 0740

Latvija

ratiopharm Latvijas pārstāvniecība

Tel: +371 67499110

United Kingdom

ratiopharm UK Ltd

Tel: +44 239 238 6330

Lietuva

ratiopharm atstovas Lietuvoje

Tel: + 370 5 212 3295

Denne indlægsseddel blev senest godkendt

De kan finde yderligere information om Filgrastim ratiopharm på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.em

a.europa.eu/.

<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

SÅDAN GIVER DE DEM SELV INDSPRØJTNINGER

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan De kan give Dem selv indsprøjtninger med

Filgrastim ratiopharm. Det er vigtigt, at De ikke forsøger at tage en indsprøjtning selv, før De har fået

den fornødne vejledning af en læge eller sygeplejerske. Det er ligeledes vigtigt, at De anbringer den

brugte sprøjte i en særlig beholder til skarpe genstande. Spørg lægen eller sygeplejersken til råds, hvis

De ikke er sikker på, at De kan injicere Dem selv, eller hvis De har spørgsmål.

Sådan injicerer De Filgrastim ratiopharm

De skal give indsprøjtningen i væv lige under huden. Det kaldes en subkutan injektion. De skal have

indsprøjtningerne på omtrent samme tidspunkt hver dag.

Nødvendigt udstyr

For at give Dem selv en subkutan injektion skal De bruge:

en fyldt medicinsprøjte med Filgrastim ratiopharm

spritservietter eller lignende

en beholder til skarpe genstande (plastbeholder, der udleveres af hospitalet eller apoteket), så De

kan kassere brugte sprøjter på sikker vis.

Sådan gør De Dem klar til at give Dem selv en subkutan injektion af Filgrastim ratiopharm

Forsøg at give indsprøjtningen på omtrent samme tidspunkt hver dag.

Tag medicinsprøjten med Filgrastim ratiopharm ud af køleskabet.

Kontroller udløbsdatoen på etiketten på den fyldte injektionssprøjte (EXP). Brug ikke sprøjten,

hvis den sidste dato i den nævnte måned er overskredet.

Kontroller Filgrastim ratiopharms udseende. Opløsningen skal være klar og farveløs. Hvis den

indeholder partikler, må De ikke bruge den.

For at gøre indsprøjtningen så bekvem som muligt bør De lade den fyldte medicinsprøjte ligge i

30 minutter ved stuetemperatur eller holde den fyldte sprøjte forsigtigt i hånden i nogle få

minutter. De må ikke opvarme Filgrastim ratiopharm på anden vis (for eksempel hverken ved at

lægge den i mikroovnen eller i varmt vand).

Fjern ikke

beskyttelseshætten fra medicinsprøjten, før De er klar til at injicere.

Vask hænderne grundigt.

Find et bekvemt og veloplyst sted og anbring udstyret, hvor De let kan nå det (den fyldte sprøjte

med Filgrastim ratiopharm, spritservietter og beholderen til affald).

Sådan forbereder De indsprøjtningen af Filgrastim ratiopharm

Før injektion af Filgrastim ratiopharm skal De foretage følgende:

Hold i sprøjtecylinderen og træk forsigtigt beskyttelseshætten af kanylen uden at vride den. Hiv

den ligeud som vist på figur 1 og 2. Undgå at berøre kanylen eller skubbe til stemplet.

1

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

2

Måske kan De se en lille luftboble i den fyldte injektionssprøjte. I tilfælde af luftbobler bank let

på sprøjten med fingrene, indtil luftboblerne stiger til vejrs. Hold sprøjten lodret med kanylen

opad og fjern al luften fra sprøjten ved at trykke stemplet opad.

Sprøjtecylinderen er forsynet med en skala. Tryk stemplet i til det antal millimeter (ml), der

svarer til den ordinerede dosis Filgrastim ratiopharm.

Tjek en ekstra gang for at sikre, at medicinsprøjten indeholder den korrekte dosis Filgrastim

ratiopharm.

Nu kan De give indsprøjtningen.

Hvor skal indsprøjtningen gives?

De mest velegnede steder til indsprøjtningen er:

øverst på hofterne

i maven, undtagen i området omkring navlen (se figur 3).

3

4

Hvis indsprøjtningen gives af en anden, kan den også gives bag på armene (se figur 4).

Det er bedst at give indsprøjtningen et nyt sted hver dag for at undgå risiko for ømhed ved

injektionsstedet.

Sådan gives indsprøjtningen

Desinficer huden med en spritserviet, og tag godt fat i huden mellem tommel- og pegefinger

uden at klemme til (se figur 5).

Før kanylen helt ind under huden, som sygeplejersken eller lægen har vist Dem (se figur 6).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Træk stemplet lidt tilbage for at kontrollere, at De ikke har ramt et blodkar. Fjern kanylen, hvis

der er blod i sprøjten, og giv injektionen et andet sted.

Injicer opløsningen støt og roligt, mens De bevarer taget i huden.

Injicer kun den dosis, lægen har ordineret.

Fjern kanylen, når injektionen er færdig, og slip huden.

Hver medicinsprøjte må kun bruges til én injektion. Eventuelle rester af Filgrastim ratiopharm i

sprøjten må ikke anvendes.

5

6

OBS!

Hvis De har problemer, må De endelig bede lægen eller sygeplejersken om hjælp og vejledning.

Bortskaffelse af brugte medicinsprøjter

Sæt ikke beskyttelseshætten på igen efter brug af kanylen.

Anbring brugte medicinsprøjter i den særlige beholder til skarpe genstande, og opbevar

beholderen utilgængeligt for børn.

Kasser beholderen til skarpe genstande som anvist af lægen, sygeplejersken eller apoteket.

Brugte medicinsprøjter må ikke kasseres sammen med husholdningsaffaldet.

FØLGENDE OPLYSNINGER ER TILTÆNKT LÆGER OG SUNDHEDSPERSONALE:

Filgrastim ratiopharm indeholder ingen konserveringsmidler. Med tanke på den mikrobiologiske

kontamineringsrisiko er Filgrastim ratiopharm injektionssprøjter kun til engangsbrug.

Utiltænkt nedfrysning af påvirker ikke stabiliteten af Filgrastim ratiopharm negativt.

Filgrastim ratiopharm bør ikke fortyndes i natriumklorid. Dette lægemiddel bør ikke blandes med

andre lægemidler end dem, som nævnes nedenfor. Hvis filgrastim fortyndes på anden måde end de

nedenstående, kan det absorberes af glas og plast.

Filgrastim ratiopharm kan fortyndes efter behov med 50 mg/ml (5 %) glucose infusionsvæske.

Fortynding til en slutkoncentration på under 0,2 mio. IE (2 μg) pr. mil frarådes under alle

omstændigheder.

Opløsningen skal kontrolleres visuelt før brug. Kun klare opløsninger uden partikler bør anvendes. Til

patienter, der behandles med filgrastim, der er fortyndet til en koncentration under 1,5 mio. IE (15 μg)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

pr. ml, bør der tilføjes humant serumalbumin (HSA) til en slutkoncentration på 2 mg/ml. Eksempel:

Ved et slutvolumen til injektion på 20 ml bør totaldoser af filgrastim på mindre end 30 mio. IE

(300 μg) gives efter tilsætning af 0,2 ml 20 mg/ml (20 %) human serumalbuminopløsning. Ved

fortynding i 50 mg/ml (5 %) glucose infusionsvæske er Filgrastim ratiopharm kompatibelt med glas og

flere plastmaterialer inklusive PVC, polyolefin (et copolymer af polypropylen og polyethylen) og

polypropylen.

Efter fortynding: Kemisk og fysisk stabilitet af den fortyndede infusionsopløsning er påvist i 24 timer

ved 2 °C - 8 °C. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør opløsningen bruges umiddelbart. Hvis den ikke

bruges umiddelbart, har brugeren ansvaret for opbevaringstider og forhold før brug, som normalt ikke

bør være mere end 24 timer ved 2 °C - 8 °C, med mindre fortyndingen er foretaget under kontrollerede

og godkendte aseptiske forhold.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Filgrastim ratiopharm 30 mio. IE/0,5 ml injektions- og infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml af opløsning til injektion eller infusion indeholder 60 millioner internationale enheder [mio.

IE] (600 µg) af filgrastim.

En fyldt injektionssprøjte indeholder 30 mio. IE (300 µg) filgrastim i 0,5 ml injektions- og

infusionsvæske, opløsning.

Filgrastim (rekombinant methionyl human granulocytkolonistimulerende faktor) fremstilles i

Escherichia coli K802 ved hjælp af rekombinant DNA-teknologi.

Hjælpestof: 1 ml opløsning indeholder 50 mg sorbitol.

En liste over alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektions- og infusionsvæske, opløsning

Klar, farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Filgrastim ratiopharm er indiceret til reduktion af varigheden af neutropeni og incidensen af febril

neutropeni hos patienter, der behandles med standard cytotoksisk kemoterapi for malign sygdom (med

undtagelse af kronisk myeloid leukæmi og myelodysplastiske syndromer), og til reduktion af

neutropeni hos patienter, som behandles med myeloablativ terapi efterfulgt af

knoglemarvstransplantation og anses for at have en øget risiko for at få langvarig svær neutropeni.

Filgrastims sikkerhed og virkning er den samme hos voksne og børn, der får cytotoksisk kemoterapi.

Filgrastim ratiopharm er indiceret til mobilisering af perifere blodstamceller (PBPC).

Hos patienter, såvel børn som voksne, med svær kongenit cyklisk eller idiopatisk neutropeni med et

absolut neutrofiltal (ANC) på ≤ 0,5 x 10

/l og svære eller recidiverende infektioner i anamnesen er

langtidsbehandling med Filgrastim ratiopharm indiceret for at øge neutrofiltallet og reducere

forekomst og varighed af hændelser relateret til infektionen.

Filgrastim ratiopharm er indiceret til behandling af vedvarende neutropeni (ANC

1,0 x 10

/l) hos

patienter med fremskreden hiv-infektion for at reducere risikoen for bakterielle infektioner, når andre

behandlingsmuligheder ved neutropeni ikke er hensigtsmæssige.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Særlige forholdsregler

Filgrastimterapi må kun gives i samarbejde med et onkologisk center, som har erfaring i at behandle

med granulocytkolonistimulerende faktorer (G-CSF) og hæmatologi, og som har det nødvendige

diagnostiske udstyr. Mobiliserings- og afereseprocedurer bør udføres i samarbejde med et onkologisk

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

og hæmatologisk center med tilstrækkelig erfaring inden for dette område og kapacitet til at udføre

korrekt monitorering af hæmatopoietiske stamceller.

Standard cytotoksisk kemoterapi

Den anbefalede dosis filgrastim er 0,5 mio. IE (5 μg)/kg/døgn. Den første dosis filgrastim må ikke

administreres inden for de første 24 timer efter cytotoksisk kemoterapi. Filgrastim kan gives som en

daglig subkutan injektion eller som en daglig intravenøs infusion efter fortynding med 50 mg/ml (5 %)

glucose infusionsvæske over 30 minutter (se fortyndingsvejledningen i pkt. 6.6).

Subkutan administration foretrækkes i de fleste tilfælde. Det fremgik af et studie med administration af

enkeltdosis, at intravenøs indgift kan afkorte virkningens varighed. Det står ikke klart, hvad den

kliniske relevans af dette fund er ved administration af flere doser. Valg af administrationsvej bør

afhænge af den enkelte patients kliniske situation. I randomiserede kliniske forsøg anvendtes en

subkutan dosis på 23 mio. IE (230 μg)/m

/døgn (4,0 til 8,4 μg/kg/døgn)

Daglig administration af filgrastim bør fortsætte, indtil det forventede neutrofilnadir passeres, og

neutrofiltallet atter ligger inden for normalområdet. Efter standard kemoterapi for solide tumorer,

lymfomer og lymfatisk leukæmi forventes det, at den nødvendige behandlingsvarighed for at opfylde

disse kriterier vil være op til 14 dage. Efter induktion og konsoliderende behandling for akut myeloid

leukæmi kan behandlingsvarigheden være væsentligt længere (op til 38 dage) afhængigt af den

anvendte type kemoterapi, dosering og behandlingsplan.

Hos patienter, der får kemoterapi, vil der typisk opstå en forbigående stigning i neutrofiltallet 1-2 dage

efter indledning af behandling med filgrastim. For at opnå et vedvarende terapeutisk respons må

filgrastimterapien dog ikke afbrydes, før det forventede nadir er passeret, og neutrofiltallet atter ligger

inden for normalområdet. Det frarådes at seponere filgrastim præmaturt, d.v.s. før tidspunktet for det

forventede nadir er indtruffet.

Patienter, der behandles med myeloablativ terapi efterfulgt af knoglemarvstransplantation

Den anbefalede initialdosis for filgrastim er 1,0 mio. IE (10 μg)/kg/døgn, der gives over 30 minutter

eller som en 24 timers intravenøs infusion, eller 1,0 mio. IE (10 μg)/kg/døgn, der gives som

kontinuerlig subkutan infusion over 24 timer. Filgrastim skal fortyndes med 20 ml 50 mg/ml (5 %)

glucose infusionsvæske (se fortyndingsvejledningen i pkt. 6.6).

Den første dosis filgrastim bør ikke administreres, før der er gået 24 timer efter kemoterapi eller inden

for 24 timer efter knoglemarvstransfusion.

Når neutrofiltallets nadir er passeret, bør filgrastims døgndosis atter titreres over for det neutrofile

respons som følger:

Neutrofiltal

Justering af filgrastimdosis

> 1,0 x 10

/l i 3 dage i træk

Reducer til 0,5 mio. IE (5 µg)/kg/døgn

Hvis det absolutte neutrofiltal holder sig > 1,0 x

/l i over 3 dage i træk

Seponer filgrastim

Hvis det absolutte neutrofiltal falder til < 1,0 x 10

/l i løbet af behandlingen, bør doseringen af filgrastim

øges igen ved at følge ovennævnte procedure i omvendt rækkefølge.

Til mobilisering af perifere blodstamceller(PBPC) hos patienter i myelosuppressiv eller myeloablativ

terapi efterfulgt af autolog perifer blodstamcelletransfusion

Den anbefalede dosering af filgrastim til perifer blodstamcellemobilisering, når det gives alene, er

1,0 mio. IE (10 μg)/kg/døgn, der gives over 24 timer som subkutan kontinuerlig infusion eller som en

enkelt daglig subkutan injektion 5-7 dage i træk. Til infusioner skal filgrastim fortyndes med 20 ml af

50 mg/ml (5 %) glucose infusionsvæske (se fortyndingsvejledningen i pkt. 6.6). Tidsplan for

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

leukaferese: Ofte vil 1-2 leukafereser på dag 5 og 6 være tilstrækkeligt. Under andre omstændigheder

kan der være behov for flere leukafereser. Filgrastim skal gives indtil den sidste leukaferese.

Den anbefalede dosis filgrastim til perifer blodstamcellemobilisering efter myelosuppressiv

kemoterapi er 0,5 mio. IE (5 μg)/kg/døgn, der gives dagligt som subkutan injektion fra den første dag

efter afslutning af kemoterapien og indtil det forventede neutrofilnadir passeres, og neutrofiltallet atter

ligger inden for normalområdet. Der bør gives leukaferese, mens det absolutte neutrofiltal stiger fra <

0,5 x 10

/l til > 5,0 x 10

/l. Hos patienter, som ikke har fået omfattende kemoterapi, er en enkelt

leukaferese ofte tilstrækkeligt. Under andre omstændigheder anbefales det at give flere leukafereser.

Mobilisering af PBPC hos raske donorer før allogen perifer blodstamcelletransplantation

Til perifer blodstamcellemobilisering hos raske donorer bør filgrastim administreres subkutant i doser

på 1,0 mio. IE (10 μg)/kg/døgn i 4-5 dage i træk. Leukaferese skal indledes på dag 5 og fortsættes efter

behov indtil dag 6, så der kan høstes 4 x 10

CD34

celler/kg legemsvægt hos recipienten.

Hos patienter med svær kronisk neutropeni (SCN)

Medfødt neutropeni

Den anbefalede initialdosis er 1,2 mio. IE (12 μg)/kg/døgn, der gives subkutant som enkeltdosis eller

fordelt på flere doser.

Idiopatisk eller cyklisk neutropeni

Den anbefalede initialdosis er 0,5 mio. IE (5 μg)/kg/døgn, der gives subkutant som enkeltdosis eller

fordelt på flere doser.

Dosisjustering

Filgrastim bør administreres dagligt som subkutan injektion, indtil neutrofiltallet er over 1,5 x 10

/l og

kan fastholdes på dette niveau. Når der er opnået respons, bør den mindste dosis, der effektivt kan

opretholde dette niveau, fastlægges. Daglig administration over længere tid er nødvendig for at

opretholde et tilstrækkeligt neutrofiltal. Efter 1-2 ugers behandling kan initialdosis fordobles eller

halveres afhængigt af patientens respons. Efterfølgende kan dosis justeres individuelt hver eller hver

anden uge for at opretholde et gennemsnitligt neutrofiltal mellem 1,5 x 10

/l og 10 x 10

/l. Hurtigere

dosisøgning kan overvejes hos patienter med svære infektioner. I kliniske forsøg opnåede 97 % af

respondenterne fuldstændigt respons ved doser på 2,4 mio. IE (24 μg)/kg/døgn. Langtidssikkerhed er

ikke påvist for filgrastim ved administration af doser over 2,4 mio. IE (24 μg)/kg/døgn til patienter

med SCN.

Patienter med hiv-infektion

Reversering af neutropeni

Den anbefalede initialdosis filgrastim er 0,1 mio. IE (1 μg)/kg/døgn, der gives dagligt som subkutan

injektion med optitrering til maksimalt 0,4 mio. IE (4 μg)/kg/døgn, indtil neutrofiltallet atter er normalt

og kan fastholdes på dette niveau (ANC > 2,0 x10

/l). I kliniske forsøg responderede > 90 % af

patienterne på disse doser og opnåede reversering af neutropeni på 2 dage i gennemsnit.

Hos et mindre antal patienter (< 10 %) var det nødvendigt at give doser på op til 1,0 mio. IE

(10 μg)/kg/døgn for at reversere neutropeni.

Opretholdelse af normalt neutrofiltal

Efter reversering af neutropeni fastlægges den mindste effektive dosis, der kan opretholde et normalt

neutrofiltal. Det anbefales at justere initialdosis til administration hver anden dag af 30 mio. IE

(300 μg)/døgn som subkutan injektion. Der kan opstå behov for yderligere dosisjustering afhængigt af

patientens ANC for at opretholde et neutrofiltal på > 2.0 x 10

/l. I kliniske forsøg var det nødvendigt at

give 30 mio. IE (300 μg)/døgn i 1-7 dage om ugen for at opretholde ANC > 2,0 x 10

/l, med en

gennemsnitlig doseringshyppighed på 3 dage om ugen. For at opretholde et ANC > 2,0 x 10

/l kan

langtidsbehandling være nødvendig.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Særlige befolkningsgrupper

Ældre

I kliniske forsøg med filgrastim indgik et mindre antal ældre patienter, men der foreligger ingen

studier specielt med denne gruppe, hvorfor der ikke kan gives specifikke dosisanbefalinger.

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Studier af filgrastim hos patienter med svært nedsat nyre- eller leverfunktion har vist, at stoffet udviser

samme farmakokinetiske og farmakodynamiske profil som hos raske mennesker. Dosisjustering er

ikke nødvendigt under disse omstændigheder.

Børn med SCN og cancer

65 % af de patienter, der indgik i SCN-forsøgsprogrammet, var under 18 år. Der sås en tydelig

behandlingseffekt hos denne aldersgruppe, der omfattede de fleste patienter med medfødt neutropeni.

Der var ingen forskelle i sikkerhedsprofilen hos børn, der blev behandlet for svær kronisk neutropeni.

Data fra kliniske forsøg med børn tyder på, at filgrastim udviser samme sikkerhed og effekt hos

voksne og børn, der får cytotoksisk kemoterapi.

Dosisrekommandationerne til børn er de samme som til voksne, der får myelosuppressiv cytotoksisk

kemoterapi.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige advarsler

Filgrastim bør ikke anvendes til at øge dosis af cytotoksisk kemoterapi ud over de fastlagte

behandlingsplaner (se nedenfor).

Filgrastim bør ikke gives til patienter med svær medfødt neutropeni (Kostmans syndrom) og anormal

cytogenetik (se nedenfor).

Særlige forsigtighedsregler hos patienter med akut myeloid leukæmi

Ondartet cellevækst

Granulocytkolonistimulerende faktor kan fremme væksten af myeloide celler in vitro, og lignende

virkninger kan også ses på visse ikke-myeloide celler in vitro.

Filgrastims sikkerhed og effekt efter administration til patienter med myelodysplastisk syndrom eller

kronisk myeloid leukæmi er ikke fastlagt. Derfor er filgrastim ikke indiceret til behandling af disse

tilstande. Det er særlig vigtigt at skelne mellem diagnoserne blasttransformation ved kronisk myeloid

leukæmi og akut myeloid leukæmi (AML).

Da der foreligger begrænsede data om sikkerhed og effekt hos patienter med sekundær AML, bør der

udvises forsigtighed ved administration af filgrastim.

Sikkerhed og effekt af filgrastim ved administration til patienter under 55 år med de novo-AML og

god cytogenetik [t(8;21), t(15;17) og inv(16)] er ikke fastlagt.

Andre særlige forsigtighedsregler

Kontrol af knogletæthed kan være indiceret hos patienter med samtidig osteoporotisk knoglesygdom,

som har været i kontinuerlig behandling med filgrastim i over 6 måneder.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Der er rapporteret sjældne pulmonale bivirkninger, især interstitiel pneumoni, efter administration af

G-CSF. Patienter med nylig forekomst af lungeinfiltrater eller pneumoni kan have en øget risiko.

Debut af pulmonale symptomer som hoste, feber og dyspnø i forbindelse med radiologiske fund af

lungeinfiltrater og nedsat lungefunktion kan være tidlige tegn på

Adult Respiratory Distress Syndrome

(ARDS). I så fald bør filgrastim seponeres, og der gives passende behandling.

Særlige forsigtighedsregler hos cancerpatienter

Leukocytose

Der er observeret leukocyttal på 100 x 10

/l eller større hos færre end 5 % af de patienter, der fik

filgrastim

i doser større end 0,3 mio. IE/kg/døgn (3 μg/kg/døgn). Der er ikke rapporteret bivirkninger,

der direkte kunne tilskrives denne grad af leukocytose. Leukocyttallet bør dog kontrolleres

regelmæssigt under filgrastimterapi på grund af den potentielle risiko, der er forbundet med svær

leukocytose. Hvis leukocyttallet ligger over 50 x 10

/l efter det forventede nadir, skal

filgrastimbehandlingen omgående seponeres. Ved administration af filgrastim til perifer

blodstamcellemobilisering skal filgrastim seponeres eller doseringen af filgrastim reduceres, hvis

leukocyttallet stiger til > 70 x 10

Risici forbundet med øgede doser kemoterapi

Der bør udvises særlig forsigtighed ved behandling af patienter med højdosis kemoterapi, da det ikke

er påvist, at dette giver øget tumorrespons, og intensiv kemoterapi kan medføre øget toksicitet i form

af påvirkning af hjerte, lunger, nervesystem og hud (se produktresumeet for de respektive

kemoterapeutiske midler).

Behandling med filgrastim alene udelukker ikke trombocytopeni og anæmi fremkaldt af

myelosuppressiv kemoterapi. På grund af muligheden for behandling med større doser kemoterapi (fx

opretholde fuld dosering i behandlingsplanen) kan patienten have en øget risiko for at få

trombocytopeni og anæmi. Regelmæssig kontrol af trombocyttal og hæmatokrit anbefales. Der bør

udvises særlig forsigtighed ved administration af et enkelt kemoterapeutisk middel eller et

kombinationspræparat, da de er kendt for at kunne medføre svær trombocytopeni.

Brug af filgrastim-mobiliserede perifere blodstamceller har vist sig at reducere graden og varigheden

af trombocytopeni efter myelosuppressiv eller myeloablativ kemoterapi.

Andre særlige forsigtighedsregler

Der er ikke foretaget studier af filgrastims virkninger hos patienter med væsentlig nedsættelse af

myeloide stamceller. Filgrastim påvirker primært neutrofile forstadier, hvor effekten er en stigning i

neutrofiltallet. Hos patienter med et nedsat antal forstadier kan effekten være nedsat. Dette kan være

tilfældet hos patienter, der behandles med kraftig radioterapi eller kemoterapi, eller hvor en tumor

infiltrerer knoglemarven.

Der har været rapporter om

graft versus host

-sygdom (GvHD) og dødsfald hos patienter, der fik

G-CSF efter allogen knoglemarvstransplantation (se pkt. 5.1).

Øget hæmatopoietisk aktivitet i knoglemarven ved behandling med væksthormoner har været

forbundet med forbigående positive knoglescanningsresultater. Der bør tages højde for dette ved

fortolkning af knoglescanningsresultater.

Særlige forsigtighedsregler hos patienter, der får foretaget mobilisering af perifere blodstamceller

Mobilisering

Der er ikke foretaget prospektivt randomiserede sammenligninger af de to anbefalede mobiliserings-

metoder (filgrastim alene eller i kombination med myelosuppressiv kemoterapi) hos samme

patientpopulation. Omfanget af forskelle mellem patienterne og mellem forskellige

laboratorieundersøgelser af CD34

-celler gør det vanskeligt at udføre direkte sammenligninger af

forskellige afprøvninger. Det er derfor vanskeligt at anbefale en optimal metode. Valg af

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

mobiliseringsmetode bør sammenholdes med de overordnede målsætninger for behandlingen af den

enkelte patient.

Tidligere eksponering for cytostatika

Patienter, som tidligere har fået meget omfattende myelosuppressiv kemoterapi, vil ikke altid opnå

tilstrækkelig mobilisering af perifere blodstamceller til at opnå den anbefalede mindstehøst (2,0 x 10

CD34

-celler/kg) eller acceleration af trombocytregeneration i samme grad.

Visse cytostatika udviser især toksicitet over for de hæmatopoietiske stamceller og kan påvirke

mobilisering af stamceller negativt. Når midler som melphalan, carmustin (BCNU) og carboplatin

gives over længere perioder før indledning af stamcellemobilisering, kan de reducere høsten af

stamceller. Det er dog vist, at administration af melphalan, carboplatin eller BCNU sammen med

filgrastim er effektivt til stamcellemobilisering. Ved overvejelse af transplantation af perifere

blodstamceller anbefales det at udføre stamcellemobiliseringen tidligt i patientens behandlingsforløb.

Opmærksomheden bør især rettes mod antallet af stamceller, der mobiliseres hos denne patientgruppe,

før administration af højdosis kemoterapi. Hvis høsten er utilstrækkelig målt ud fra de ovennævnte

kriterier, bør det overvejes at vælge andre behandlingsformer, der ikke kræver supplerende

stamcelleterapi.

Vurdering af stamcellehøst

Ved vurdering af antallet af stamceller høstet hos patienter efter behandling med filgrastim er det

særlig vigtigt at være opmærksom på kvantificeringsmetoden. Resultaterne af flowcytometrisk analyse

af antallet af CD34

-celler afhænger af den anvendte metodik, og derfor bør rekommandationer af

celleantal, der baseres på undersøgelser udført i andre laboratorier, fortolkes med forsigtighed.

Statistiske analyser af forholdet mellem antallet af reinfunderede CD34

-celler og hastigheden af

trombocytøgningen tyder på en kompleks, men sikker sammenhæng.

Anbefalingen af en minimumshøst på 2,0 x 10

CD34

-celler/kg er baseret på publicerede erfaringer,

der medførte tilstrækkelig hæmatologisk rekonstitution. Større høstudbytte end dette synes at kunne

korreleres til hurtigere bedring, mens mindre udbytte giver langsommere bedring.

Særlige forsigtighedsregler hos raske donorer, der får foretaget mobilisering af perifere

blodstamceller

Mobilisering af perifere blodstamceller giver ikke raske donorer en direkte klinisk fordel, og det bør

kun anvendes til allogen stamcelletransplantation.

Mobilisering af perifere stamceller bør kun udføres hos donorer, der opfylder normale kliniske og

laboratoriemæssige kriterier for stamcelledonation. Opmærksomheden bør især rettes mod hæmatologi

og infektionssygdomme.

Filgrastims sikkerhed og effekt er ikke undersøgt hos raske donorer < 16 år eller > 60 år.

Der observeredes forbigående trombocytopeni (trombocyttal < 100 x 10

/l) efter administration af

filgrastim og leukaferese hos 35 % af de undersøgte donorer. Herunder rapporteredes to tilfælde af

trombocyttal < 50 x 10

/l, som tilskrives leukafereseproceduren.

Hvis der kræves mere end én leukaferese, er det særlig vigtigt før leukaferesen at være opmærksom på

donorer med trombocyttal < 100 x 10

/l. Generelt bør leukaferese ikke udføres, hvis trombocyttallet er

< 75 x 10

Leukaferese bør ikke udføres hos donorer, som får antikoagulationsterapi, eller som har kendte

hæmostasedefekter.

Hvis leukocyttallet stiger til > 70 x10

/l, bør filgrastim seponeres eller doseringen reduceres.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Donorer, der får G-CSF til mobilisering af perifere blodstamceller, skal monitoreres, indtil deres

hæmatologiske værdier atter er normale.

Der er observeret forbigående cytogene ændringer hos raske donorer efter brug af G-CSF. Det vides

ikke, hvilken betydning disse ændringer har for udviklingen af hæmatologisk malign sygdom. Der

foretages langtidsopfølgning af sikkerheden hos donorer. Risikoen for dannelse af et malignt myeloidt

klon kan ikke udelukkes. Det anbefales at aferesecentret systematisk registrerer data for

stamcelledonorer i mindst 10 år af hensyn til langtidssikkerheden.

Der er rapporteret om almindelige, men generelt symptomfri tilfælde af splenomegali og meget

sjældne tilfælde af miltruptur hos raske donorer og patienter efter administration af G-CSF. Nogle

tilfælde af miltruptur var dødelige. Derfor bør miltstørrelsen monitoreres nøje (fx klinisk undersøgelse,

ultralyd). Diagnosen miltruptur bør overvejes hos donorer og/eller patienter, der klager over smerter i

venstre side af øvre abdomen eller ved nederste del af skulderbladet.

Efter markedsføring er der meget sjældent blevet rapporteret om bivirkninger i lungerne (hæmoptyse,

pulmonal blødning, lungeinfiltrater, dyspnø og hypoksi) hos normale donorer. I tilfælde af mistænkte

eller bekræftede bivirkninger i lungerne bør seponering af filgrastim overvejes og passende behandling

iværksættes.

Særlige forsigtighedsregler hos recipienter af allogene PBPC mobiliseret med filgrastim

Aktuelle data tyder på, at immunologiske interaktioner mellem et allogent transplantat af perifere

blodstamceller og recipienten kan være forbundet med en øget risiko for akut og kronisk GvHD

sammenlignet med knoglemarvstransplantation.

Særlige forsigtighedsregler hos patienter med SCN

Hæmatologiske undersøgelser

Trombocyttal bør monitoreres nøje, især i de første ugers behandling med filgrastim. Det bør

overvejes at indstille behandlingen midlertidigt eller nedsætte dosis af filgrastim hos patienter, der får

trombocytopeni, d.v.s. trombocyttal vedvarende < 100.000/mm

Der kan opstå andre forandringer i blodværdier, inklusive anæmi og forbigående øgning af myeloide

stamceller, der kræver nøje monitorering af disse værdier.

Transformation til leukæmi eller myelodysplastisk syndrom

Der bør udvises særlig forsigtighed, når diagnosen svær kronisk neutropeni stilles, for at differentiere

fra andre hæmatopoietiske lidelser såsom aplastisk anæmi, myelodysplasi og myeloid leukæmi. Før

behandlingen bør der udføres komplet blodstatus med differentialtælling og trombocyttal samt

evaluering af knoglemarvsmorfologi og karyotype.

I kliniske forsøg observeredes en lav frekvens (ca. 3 %) af myeloplastiske syndromer (MDS) eller

leukæmi hos patienter med SCN, der fik filgrastim. Denne observation er kun gjort hos patienter med

medfødt neutropeni. MDS og leukæmi er naturlige komplikationer til sygdommen, og forbindelse til

filgrastimterapi er ikke afklaret. En delgruppe på ca. 12 % af patienterne, som havde normal

cytogenetik ved baseline, fik siden konstateret anomalier inklusive monosomi 7 ved en ny

rutineundersøgelse. Hvis patienter med SCN udvikler anormal cytogenetik, bør fordele og ulemper

ved at fortsætte behandlingen med filgrastim nøje afvejes, og filgrastimbehandlingen bør seponeres,

hvis myeloplastisk syndrom eller leukæmi forekommer. Det er aktuelt ikke afklaret, om

langtidsbehandling af patienter med SCN gør disse patienter disponeret for cytogenetiske anomalier,

myelodysplastiske syndromer eller leukæmisk transformation. Det anbefales at udføre regelmæssige

morfologiske og cytogenetiske knoglemarvsundersøgelser hos patienterne (ca. hver 12. måned).

Andre særlige forsigtighedsregler

Årsager til forbigående neutropeni såsom virusinfektioner skal udelukkes.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Forstørrelse af milten er en direkte virkning af behandling med filgrastim. I kliniske studier havde

31 % af patienterne palpabel splenomegali. Radiografisk påviste volumenforstørrelser opstod tidligt i

filgrastimterapien og stabiliseredes for det meste. Det bemærkedes, at dosisreduktioner nedsatte eller

standsede progressionen af miltforstørrelse, og hos 3 % af patienterne opstod behov for splenektomi.

Størrelsen på milten bør vurderes regelmæssigt. Abdominal palpation skulle være tilstrækkeligt til at

påvise anormale forstørrelser af milten.

Hæmaturi/proteinuri forekom hos et mindre antal patienter. Der bør udføres regelmæssige urinanalyser

for at monitorere denne hændelse.

Sikkerhed og effekt hos nyfødte og patienter med autoimmun neutropeni er ikke fastlagt.

Særlige forsigtighedsregler hos patienter med hiv-infektion

Hæmatologiske undersøgelser

ANC bør monitoreres nøje, især i de første ugers behandling med filgrastim. Nogle patienter kan

respondere meget hurtigt på den første dosis filgrastim og med en betragtelig stigning i neutrofiltallet.

Det anbefales at måle ANC hver dag i de første 2-3 dage af filgrastimbehandlingen. Derefter anbefales

det at måle ANC mindst to gange om ugen i de første to uger og derefter en gang ugentligt eller en

gang hver anden uge under vedligeholdelsesbehandlingen. Under intermitterende administration af 30

mio. IE (300 μg)/døgn kan der med tiden forekomme store udsving i patientens ANC. For at bestemme

patientens ANC-minimum eller -nadir anbefales det at tage blodprøver til ANC-måling umiddelbart

før planlagt indgift af filgrastim.

Risici forbundet med øgede doser af myelosuppressive lægemidler

Behandling med filgrastim alene udelukker ikke trombocytopeni og anæmi fremkaldt af

myelosuppressive lægemidler. Som følge af, at patienten kan tåle at få højere doser eller et større antal

af disse lægemidler under filgrastimterapien, kan der være en øget risiko for, at patienten udvikler

trombocytopeni og anæmi. Regelmæssig monitorering af blodværdier anbefales (se ovenfor).

Infektioner og maligne sygdomme, der forårsager myelosuppression

Neutropeni kan forekomme i forbindelse med opportunistiske infektioner, der infiltrerer

knoglemarven, såsom

Mycobacterium avium

-kompleks eller ved maligne sygdomme som lymfom.

Hos patienter med infektioner, der vides at infiltrere knoglemarven, eller maligne sygdomme bør en

passende behandling af den tilgrundliggende sygdom overvejes ud over administration af filgrastim til

behandling af neutropeni. Filgrastims virkninger på neutropeni, der skylder knoglemarvsinfiltration

ved infektion eller malign sygdom er ikke ordentligt fastlagt.

Særlige forsigtighedsregler ved seglcellesygdom

Der er rapporteret seglcellekriser, der kan være letale, ved brug af filgrastim hos patienter med

seglcellesygdom. Læger skal udvise forsigtighed, når de overvejer at give filgrastim til patienter med

seglcellesygdom, og lægemidler må kun anvendes efter nøje afvejning af potentielle fordele og risici.

Hjælpestoffer

Filgrastim ratiopharm indeholder sorbitol og bør ikke anvendes til patienter med hereditær

fruktoseintolerans.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Filgrastims sikkerhed og effekt, når det gives på samme dag som myelosuppressiv cytotoksisk

kemoterapi, er ikke endeligt fastlagt. I betragtning af de hurtigtdelende myeloide cellers følsomhed

over for myelosuppressiv cytotoksisk kemoterapi bør filgrastim ikke anvendes i tidsrummet fra 24

timer før til 24 timer efter kemoterapi. Præliminær dokumentation fra et mindre antal patienter, der

blev behandlet samtidig med filgrastim og 5-fluorouracil, tyder på, at sværhedsgraden af neutropeni

kan tage til.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Mulig interaktion med andre hæmatopoietiske vækstfaktorer og cytokiner er ikke blevet undersøgt i

kliniske forsøg.

Da lithium øger frisætningen af neutrofile granulocytter, vil det sandsynligvis forstærke virkningen af

filgrastim. Et specifikt studie af denne interaktion er ikke udført, men der foreligger ingen

dokumentation, der viser, at en sådan interaktion skulle være skadelig.

4.6

Graviditet og amning

Der foreligger ikke tilstrækkelige data fra anvendelse af filgrastim til gravide kvinder. Litteraturen

omfatter rapporter, der viser, at filgrastim passerer placenta hos gravide kvinder. Dyreforsøg har påvist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker kendes ikke. Filgrastim bør

ikke anvendes under graviditet, med mindre det er klart nødvendigt.

Det vides ikke, om filgrastim udskilles i modermælk. Det er ikke undersøgt hos dyr, om filgrastim

udskilles i mælken. Ved beslutning om at fortsætte/indstille amningen eller fortsætte/indstille

behandling med filgrastim skal der tages højde for barnets fordele ved amningen og moderens fordele

ved filgrastimbehandlingen.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Filgrastim påvirker i mindre eller ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Hvis patienten føler træthed bør forsigtighed udvises ved bilkørsel eller brug af maskiner.

4.8

Bivirkninger

I en række kliniske forsøg blev 541 cancerpatienter og 188 raske forsøgspersoner eksponeret for

Filgrastim ratiopharm. Sikkerhedsprofilen for Filgrastim ratiopharm i disse kliniske forsøg svarede til

profilen for det referenceprodukt, der blev anvendt i forsøgene.

Følgende bivirkninger med angivelse af hyppighed som observeret under behandling med filgrastim,

er baseret på publicerede oplysninger.

Bivirkningerne opdeles efter hyppighed som følger:

Meget almindelige:

≥1/10

Almindelige:

≥1/100, <1/10

Ikke almindelig:

≥1/1,000, <1/100

Sjældne:

≥1/10,000, <1/1,000

Meget sjældne:

<1/10,000

Ikke kendt:

Kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data

Inden for hver angivet hyppighed angives bivirkningerne i forhold til, hvor alvorlige de er, med de

alvorligste først.

Hos cancerpatienter

I kliniske forsøg var de hyppigste bivirkninger, der kunne henføres til filgrastim i den anbefalede

dosering, lette til moderate smerter i skeletmuskulaturen, hvilket forekom hos 10 %, og svære smerter

i skeletmuskulaturen hos 3 % af patienterne. Smerter i skeletmuskulaturen kan sædvanligvis

kontrolleres med standard analgetika. Blandt de mindre hyppige bivirkninger sås urinvejsproblemer,

herunder især let til moderat dysuri.

I randomiserede, placebokontrollerede kliniske forsøg medførte filgrastim ikke stigning i incidensen af

de bivirkninger, der forbindes med cytotoksisk kemoterapi. Bivirkninger, der rapporteredes med

samme hyppighed hos patienter, der fik filgrastim/kemoterapi og placebo/kemoterapi, omfattede

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

kvalme og opkastning, alopeci, diarré, træthed, anoreksi, mukosit, hovedpine, hoste, hududslæt,

brystsmerter, almen svækkelse, ondt i halsen, forstoppelse og uspecificerede smerter.

Reversible, dosisafhængige og sædvanligvis lette til moderate forhøjelser af lactatdehydrogenase

(LDH), basisk fosfatase, serumurinsyre og gammaglutamyltransferase (GGT) sås hos henholdsvis ca.

50 %, 35 %, 25 % og 10 % af de patienter, der fik filgrastim i de anbefalede doser.

Der er lejlighedsvist rapporteret om forbigående, ikke behandlingskrævende blodtryksfald.

Der har været rapporter om GvHD og dødsfald hos patienter, der fik G-CSF efter allogen

knoglemarvstransplantation (se pkt. 5.1).

Vaskulære sygdomme, der omfatter veneokklusion og forstyrrelser i væskebalancen, er lejlighedsvist

rapporteret hos patienter, der blev behandlet med højdosis kemoterapi efterfulgt af autolog

knoglemarvstransplantation. Der er dog ikke påvist en kausal sammenhæng med filgrastim.

Der er rapporteret meget sjældne tilfælde af kutan vaskulit hos patienter i behandling med filgrastim.

Mekanismen bag udvikling af vaskulit hos patienter, der får filgrastim, kendes ikke.

Forekomsten af Sweets syndrom (akut febril dermatose) er lejlighedsvist rapporteret. En betydelig

procentdel af disse patienter led imidlertid af leukæmi, en lidelse der associeres med Sweets syndrom,

og en kausal sammenhæng med filgrastim er derfor ikke påvist.

Forværring af reumatoid artrit er observeret i enkeltstående tilfælde.

Pseudo-arthritis urica er blevet rapporteret hos cancerpatienter behandlet med filgrastim.

Der er rapporteret sjældne pulmonale bivirkninger, herunder interstitiel pneumoni, lungeødem og

lungeinfiltrater, som i nogle tilfælde førte til respirationssvigt eller

adult respiratory stress syndrome

som kan være letalt (se pkt. 4.4).

Allergiske reaktioner: Der er rapporteret allergilignende reaktioner hos patienter, der fik filgrastim. De

omfattede anafylaksi, hududslæt, urticaria, angioødem, dyspnø og hypotension og opstod ved

indledning af behandlingen eller under vedligeholdelsesbehandling. Generelt sås de hyppigere efter

intravenøs administration. I nogle tilfælde genopstod symptomerne efter fornyet provokation, hvilket

tyder på en kausal sammenhæng. Filgrastimbehandlingen skal seponeres permanent hos patienter, der

få en alvorlig allergisk reaktion.

Der er rapporteret enkeltstående tilfælde af seglcellekriser hos patienter med seglcellesygdom (se pkt.

4.4).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Metabolisme og ernæring

Meget almindelige

Forhøjet basisk fosfatase, forhøjet

LDH, forhøjet urinsyre

Nervesystemet

Almindelige

Hovedpine

Vaskulære sygdomme

Sjældne

Vaskulære sygdomme

Almindelige

Hoste, ondt i halsen

Luftveje, thorax og mediastinum

Meget sjældne

Lungeinfiltrater

Meget almindelige

Kvalme/opkastning

Mave-tarmkanalen

Almindelige

Obstipation, anoreksi, diarré,

mukosit

Lever og galdeveje

Meget almindelige

Forhøjet GGT

Almindelige

Alopeci, hududslæt

Hud og subkutane væv

Meget sjældne

Sweets syndrom, kutan vaskulit

Meget almindelige

Brystsmerter, muskuloskeletale

smerter

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Meget sjældne

Forværring af reumatoid artrit

Nyrer og urinveje

Meget sjældne

Urinvejsproblemer

Almindelige

Træthed, almen svækkelse

Ikke almindelige

Uspecificerede smerter

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Meget sjældne

Allergisk reaktion

Ved mobilisering af perifere blodstamceller hos raske donorer

De hyppigst rapporterede bivirkninger var lette til moderate forbigående smerter i skeletmuskulaturen.

Leukocytose (leukocyttal > 50 x 10

/l) observeredes hos 41 % af donorer, og forbigående

trombocytopeni (trombocyttal < 100 x 10

/l) efter filgrastim og leukaferese observeredes hos 35 % af

donorerne.

Forbigående, mindre stigninger i basisk fosfatase, LDH, ALAT (alaninaminotransferase) og urinsyre

er rapporteret hos raske donorer, der fik filgrastim, men uden kliniske følger.

Der er set meget sjældne tilfælde med forværring af symptomerne på artrit.

Symptomer, der tydede på svære allergiske reaktioner, rapporteredes i meget sjældne tilfælde.

Fra forsøg med donorer af perifere blodstamceller, rapporteredes om hovedpine, der mentes udløst af

filgrastim.

Der er rapporteret om almindelige, men generelt symptomfri tilfælde af splenomegali og meget

sjældne tilfælde af miltruptur hos raske donorer og patienter efter administration af G-CSF (se pkt.

4.4).

Efter markedsføring er der blevet rapporteret om bivirkninger i lungerne (hæmoptyse, pulmonal

blødning, lungeinfiltrater, dyspnø og hypoksi) hos normale donorer (se pkt. 4.4).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Meget almindelige

Leukocytose, trombocytopeni

Blod og lymfesystem

Ikke almindelige

Lidelser i milten

Almindelige

Forhøjet basisk fosfatase, forhøjet

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelige

Forhøjet ALAT, hyperurikæmi

Nervesystemet

Meget almindelige

Hovedpine

Meget almindelige

Muskuloskeletale smerter

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Ikke almindelige

Forværring af reumatoid artrit

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Ikke almindelige

Alvorlig allergisk reaktion

Hos patienter med SCN

Der er rapporteret bivirkninger med forbindelse til filgrastimterapi hos denne patientpopulation, og

hos nogle synes hyppigheden at aftage med tiden.

De hyppigste bivirkninger, der kunne henføres til filgrastim, var knoglesmerter og generelle smerter i

skeletmuskulaturen.

Desuden omfatter de observerede bivirkninger forstørret milt, som kan være progredierende hos et

mindretal af tilfældene, og trombocytopeni. Der er rapporteret hovedpine og diarré kort tid efter

indledning af filgrastimterapi – typisk hos færre end 10 % af patienterne. Endvidere er der rapporteret

anæmi og næseblod.

Der er observeret forbigående forhøjelser i serumurinsyre, lactatdehydrogenase og basisk fosfatase

uden kliniske symptomer. Desuden er der set forbigående, moderate fald i ikke-fastende blodglukose.

Bivirkninger med mulig forbindelse til filgrastimterapi og typisk en forekomst på < 2 % af patienter

med svær kronisk neuropati omfattede reaktioner ved injektionsstedet, hepatomegali, artralgi, alopeci,

osteoporose og udslæt.

Under langtidsbehandling rapporteredes kutan vaskulit hos 2 % af denne patientpopulation. Der

forekom meget få tilfælde af proteinuri/hæmaturi.

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Meget almindelige

Anæmi, splenomegali

Almindelige

Trombocytopeni

Blod og lymfesystem

Ikke almindelige

Lidelser i milten

Metabolisme og ernæring

Meget almindelige

Fald i blodglukose, forhøjet

basisk fosfatase, forhøjet LDH,

hyperurikæmi

Nervesystemet

Almindelige

Hovedpine

Luftveje, thorax og mediastinum

Meget almindelige

Epistaxis

Mave-tarmkanalen

Almindelige

Diarré

Lever og galdeveje

Almindelige

Hepatomegali

Hud og subkutane væv

Almindelige

Alopeci, kutan vaskulit, smerter

ved injektionsstedet, udslæt

Meget almindelige

Muskuloskeletale smerter

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Almindelige

Osteoporose

Nyrer og urinveje

Ikke almindelige

Hæmaturi, proteinuri

Patienter med hiv-infektion

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

I kliniske forsøg var de eneste bivirkninger, som konsekvent ansås for at være forbundet med indgift

af filgrastim, muskuloskeletale smerter, hovedsageligt lette til moderate knoglesmerter og myalgi.

Incidensen af disse hændelser var den samme som rapporteret for cancerpatienter.

Forstørrelse af milten rapporteredes at være forbundet med filgrastimterapi hos < 3 % af patienterne.

Ved et objektivt studie viste alle tilfælde sig at være lette til moderate, og det kliniske forløb var

godartet, idet ingen af patienterne fik diagnosticeret hypersplenisme, og ingen af dem fik splenektomi.

Da forstørrelse af milten ses hyppigt hos patienter med hiv-infektion og i forskelligt omfang hos de

fleste aids-patienter, er det uklart, om der er en sammenhæng med behandling med filgrastim.

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Blod og lymfesystem

Almindelige

Lidelser i milten

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Meget almindelige

Muskuloskeletale smerter

4.9

Overdosering

Der er ikke indberettet tilfælde af overdosering.

Afbrydelse af behandlingen medfører sædvanligvis et fald på 50 % i cirkulerende neutrofile

granulocytter i løbet af 1-2 døgn, hvorefter værdierne normaliseres i løbet af 1-7 døgn.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Terapeutisk klassifikation Kolonistimulerende faktorer, ATC-kode: L03AA02

Humant G-CSF er et glycoprotein, der regulerer dannelse og frigivelse af funktionelle neutrofile

granulocytter fra knoglemarven. Filgrastim ratiopharm indeholder r-metHuG-CSF (filgrastim), og det

udvirker markante stigninger i neutrofiltallet i perifert blod i løbet af 24 timer samt mindre stigninger i

antallet af monocytter. Hos nogle patienter med SCN kan filgrastim også fremkalde en mindre stigning

i antallet af cirkulerende eosinofile og basofile blodlegemer i forhold til baseline, og nogle af disse

patienter kan have eosinofili eller basofili før behandlingen. Ved de anbefalede doser er forhøjelse af

neutrofiltal dosisafhængig. Neutrofile granulocytter dannet ved induktion af filgrastim udviser normal

eller forstærket funktion, hvilket kan påvises ved tests af kemotaktisk og fagocytotisk funktion. Efter

seponering af filgrastimbehandling falder det cirkulerende neutrofiltal med 50 % i løbet af 1-2 dage og

normaliseres inden for 1-7 dage.

Brug af filgrastim til patienter i cytotoksisk kemoterapi medfører signifikant reduktion af incidens,

sværhedsgrad og varighed af neutropeni og febril neutropeni. Ligeledes medfører behandling med

filgrastim signifikant reduktion af varigheden af febril neutropeni, brug af antibiotika og

hospitalsindlæggelse efter behandling af akut myeloid leukæmi med induktionskemoterapi eller

myeloablativ terapi efterfulgt af knoglemarvstransplantation. Incidensen af feber og påviste

infektioner blev ikke reduceret ved disse behandlinger. Feberens varighed blev ikke reduceret hos

patienter, der fik myeloablativ terapi efterfulgt af knoglemarvstransplantation.

Brug af filgrastim alene eller efter kemoterapi mobiliserer hæmatopoietiske stamceller til perifert blod.

Disse autologe perifere blodstamceller (PBPC) kan høstes og infunderes efter højdosis cytotoksisk

kemoterapi – enten i stedet for eller i tilgift til knoglemarvstransplantation. Infusion af PBPC

accelererer hæmatopoietisk bedring med reduktion af varigheden for risiko for hæmoragiske

komplikationer og behov for trombocyttransfusion.

Modtagere af allogene PBPC mobiliseret med filgrastim oplevede signifikant hurtigere

hæmatopoietisk bedring, hvilket førte til et signifikant fald i behandlingstiden med trombocytter

sammenlignet med allogen knoglemarvstransplantation.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Et retrospektivt europæisk studie, der evaluerede anvendelsen af G-CSF efter allogen

knoglemarvstransplantation hos patienter med akutte leukæmier, indikerede, at der er en øget risiko for

GvHD, behandlingsrelateret mortalitet (BRM) og mortalitet efter indgift af G-CSF. I et separat

retrospektivt internationalt studie med patienter med akutte og kroniske myelogene leukæmier blev der

ikke observeret nogen indflydelse på risikoen for GvHD, BRM og mortalitet. I en metaanalyse af

studier med allogene transplantationer, som omfattede resultaterne fra ni prospektive, randomiserede

forsøg, otte retrospektive studier og et case-kontrolleret studie, blev der ikke påvist nogen indflydelse

på risikoen for akut GvHD, kronisk GvHD eller tidlig behandlingsrelateret mortalitet.

Relativ risiko (95 % CI) for GvHD og BRM efter behandling med G-CSF efter

knoglemarvstransplantation

Publikation

Studieperiode

N

Akut grad

II-IV GvHD

Kronisk

GvHD

BRM

Metaanalyse

(2003)

1986-2001

1.198

1,08

(0,87; 1,33)

1,02

(0,82; 1,26)

0,70

(0,38; 1,31)

Europæisk

retrospektivt

studie (2004)

1992-2002

1.789

1,33

(1,08; 1,64)

1,29

(1,02; 1,61)

1,73

(1,30; 2,32)

Internationalt

retrospektivt

studie (2006)

1995-2000

2.110

1,11

(0,86; 1,42)

1,10

(0,86; 1,39)

1,26

(0,95; 1,67)

Analysen omfatter studier med knoglemarvstransplantationer i denne periode; i nogle studier blev

GM-CSF (granulocykolonistimulerende faktor) anvendt.

Analysen omfatter patienter, der fik knoglemarvstransplantater i denne periode.

Behandling med filgrastim før allogen PBPC-transplantation til mobilisering af PBPC hos raske

donorer gør det muligt at høste 4 x 10

CD34

-celler/kg legemsvægt hos recipienten hos de fleste af

donorerne efter to leukafereser. Raske donorer får en dosis på 10 μg/kg/døgn, som administreres

subkutant 4-5 dage i træk.

Når filgrastim gives til børn eller voksne med SCN (svær medfødt, cyklisk og idiopatisk neutropeni),

opnås en vedvarende stigning i det absolutte neutrofiltal i perifert blod og en reduktion af forekomsten

af infektioner og lignende hændelser.

Når filgrastim gives til patienter med hiv-infektion, fastholdes et normalt neutrofiltal, hvilket øger

muligheden for at give den planlagte dosis af antiviral og/eller myelosuppressiv medicin. Der er ikke

påvist øget hiv-replikation hos patienter med hiv-infektion, der får filgrastim.

Som andre hæmatopoietiske vækstfaktorer har G-CSF udvist in vitro-stimulerende egenskaber i

humane endotelceller.

Filgrastim ratiopharms sikkerhed og effekt er undersøgt i randomiserede, kontrollerede fase III-forsøg

hos patienter med brystcancer, lungecancer og non-Hodgkin-lymfom. Der sås ingen relevante forskelle

mellem Filgrastim ratiopharm og referenceproduktet, hvad angår varighed af svær neutropeni og

incidens af febril neutropeni.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Randomiserede, enkeltblinde, crossover-forsøg med enkeltdosis, der omfattede 196 raske

forsøgspersoner, viste, at Filgrastim ratiopharms farmakokinetiske profil var sammenlignelig med

profilen af referenceproduktet efter subkutan og intravenøs administration.

Clearance af filgrastim udviser førsteordens farmakokinetik efter både subkutan og intravenøs

administration. Filgrastims eliminationshalveringstid er ca. 3,5 timer med en clearancehastighed på ca.

0,6 ml/min/kg. Kontinuerlig infusion af filgrastim over maksimalt 28 døgn hos patienter i restitution

efter autolog knoglemarvstransplantation viste sammenlignelige eliminationshalveringstider og ingen

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

tegn på akkumulering. Der er en positiv lineær korrelation mellem dosis og serumkoncentration af

filgrastim, uanset om det blev administreret intravenøst eller subkutant. Efter subkutan administration

af de anbefalede doser opretholdtes en serumkoncentration på over 10 ng/ml i 8-16 timer.

Fordelingsvolumenet i blod er ca. 150 ml/kg.

Hos cancerpatienter var den farmakokinetiske profil af Filgrastim ratiopharm og referenceproduktet

sammenlignelige efter en enkelt og gentagne subkutane doser.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De ikke-kliniske data viser ingen særlige farer for mennesker på basis af traditionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, genotoksicitet og lokal tolerans.

Prækliniske data fra konventionelle studier af gentagen dosistoksicitet viste de forventede

farmakologiske virkninger inklusive forhøjet leukocyttal, myeloid hyperplasi i knoglemarv,

ekstramedullær hæmopoiese og forstørrelse af milten.

Der sås ingen virkning på fertiliteten hos han- og hunrotter eller på graviditet hos rotter. Dyreforsøg

med rotter og kaniner har ikke vist, at filgrastim er teratogent. Der sås en øget incidens af embryonal

død hos kaniner, men ingen misdannelser.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Eddikesyre

Natriumhydroxid)

Sorbitol (E420)

Polysorbat 80

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Filgrastim ratiopharm bør ikke fortyndes med natriumchloridopløsning.

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

Fortyndet filgrastim kan adsorberes til glas- og plastmaterialer, med mindre det fortyndes som angivet

i pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Efter fortynding: Kemisk og fysisk stabilitet efter åbning er dokumenteret i 24 timer ved 2 °C til 8 °C.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes med det samme. Hvis det ikke bruges med

det samme, er opbevaringsbetingelserne på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved

C – 8

C, med mindre fortynding har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske

betingelser.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2

C – 8

Vedrørende opbevaringsbetingelser for det fortyndede lægemiddel, se pkt. 6.3.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Fyldt injektionssprøjte af type I-glas med fastmonteret kanyle af rustfrit stål.

Pakker indeholdende 1, 5 eller 10 fyldte injektionssprøjter med 0,5 ml injektions- eller

infusionsvæske, opløsning eller multipakker indeholdende 10 (2 pakker á 5) fyldte injektionssprøjter

med 0,5 ml injektions- eller infusionsvæske.

Det er ikke alle pakningsstørrelser, som er markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Filgrastim ratiopharm kan fortyndes efter behov med 50 mg/ml (5 %) glucose infusionsvæske.

Fortynding til en slutkoncentration på under 0,2 mio. IE (2 μg) pr. mil frarådes under alle

omstændigheder.

Opløsningen skal kontrolleres visuelt før brug. Kun klare opløsninger uden partikler bør anvendes.

Til patienter, der er behandlet med filgrastim, som er fortyndet til en koncentration under 1,5 mio. IE

(15 μg) pr. ml, bør der tilføjes humant serumalbumin (HSA) til en slutkoncentration på 2 mg/ml.

Eksempel: Ved et slutvolumen til injektion på 20 ml bør totaldoser af filgrastim på mindre end 30 mio.

IE (300 μg) gives efter tilsætning af 0,2 ml 20 mg/ml (20 %) human serumalbuminopløsning.

Ved fortynding i 50 mg/ml (5 %) glucose infusionsvæske er Filgrastim ratiopharm kompatibelt med

glas og flere plastmaterialer inklusive PVC, polyolefin (et copolymer af polypropylen og polyethylen)

og polypropylen.

Filgrastim ratiopharm indeholder ikke konserveringsmiddel. Da der er risiko for mikrobiel

kontaminering, er Filgrastim ratiopharm injektionssprøjter kun til engangsbrug.

Utilsigtet opbevaring ved temperaturer under frysepunktet skader ikke Filgrastim ratiopharms

stabilitet.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald herfra bør bortskaffes i overensstemmelse med lokale krav.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str. 3

D-89079 Ulm

Tyskland

info@ratiopharm.de

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/449/001

EU/1/08/449/002

EU/1/08/449/003

EU/1/08/449/004

9.

DATO FOR FØRSTE MAKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Dato for første markedsføringstilladelse: 15. september 2008

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.eu.int/

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Filgrastim ratiopharm 48 mio.IE/0,8 ml injektions- og infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml af opløsning til injektion eller infusion indeholder 60 millioner internationale enheder [mio.

IE] (600 µg) af filgrastim.

En fyldt injektionssprøjte indeholder 48 mio. IE (480 µg) filgrastim i 0,8 ml injektions- og

infusionsvæske, opløsning.

Filgrastim (rekombinant methionyl human granulocytkolonistimulerende faktor) fremstilles i

Escherichia coli K802 ved hjælp af rekombinant DNA-teknologi.

Hjælpestof: 1 ml opløsning indeholder 50 mg sorbitol.

En liste over alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektions- og infusionsvæske, opløsning

Klar, farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Filgrastim ratiopharm er indiceret til reduktion af varigheden af neutropeni og incidensen af febril

neutropeni hos patienter, der behandles med standard cytotoksisk kemoterapi for malign sygdom (med

undtagelse af kronisk myeloid leukæmi og myelodysplastiske syndromer), og til reduktion af

neutropeni hos patienter, som behandles med myeloablativ terapi efterfulgt af

knoglemarvstransplantation og anses for at have en øget risiko for at få langvarig svær neutropeni.

Filgrastims sikkerhed og virkning er den samme hos voksne og børn, der får cytotoksisk kemoterapi.

Filgrastim ratiopharm er indiceret til mobilisering af perifere blodstamceller (PBPC).

Hos patienter, såvel børn som voksne, med svær kongenit cyklisk eller idiopatisk neutropeni med et

absolut neutrofiltal (ANC) på ≤ 0,5 x 10

/l og svære eller recidiverende infektioner i anamnesen er

langtidsbehandling med Filgrastim ratiopharm indiceret for at øge neutrofiltallet og reducere

forekomst og varighed af hændelser relateret til infektionen.

Filgrastim ratiopharm er indiceret til behandling af vedvarende neutropeni (ANC

1,0 x 10

/l) hos

patienter med fremskreden hiv-infektion for at reducere risikoen for bakterielle infektioner, når andre

behandlingsmuligheder ved neutropeni ikke er hensigtsmæssige.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Særlige forholdsregler

Filgrastimterapi må kun gives i samarbejde med et onkologisk center, som har erfaring i at behandle

med granulocytkolonistimulerende faktorer (G-CSF) og hæmatologi, og som har det nødvendige

diagnostiske udstyr. Mobiliserings- og afereseprocedurer bør udføres i samarbejde med et onkologisk

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

og hæmatologisk center med tilstrækkelig erfaring inden for dette område og kapacitet til at udføre

korrekt monitorering af hæmatopoietiske stamceller.

Standard cytotoksisk kemoterapi

Den anbefalede dosis filgrastim er 0,5 mio. IE (5 μg)/kg/døgn. Den første dosis filgrastim må ikke

administreres inden for de første 24 timer efter cytotoksisk kemoterapi. Filgrastim kan gives som en

daglig subkutan injektion eller som en daglig intravenøs infusion efter fortynding med 50 mg/ml (5 %)

glucose infusionsvæske over 30 minutter (se fortyndingsvejledningen i pkt. 6.6).

Subkutan administration foretrækkes i de fleste tilfælde. Det fremgik af et studie med administration af

enkeltdosis, at intravenøs indgift kan afkorte virkningens varighed. Det står ikke klart, hvad den

kliniske relevans af dette fund er ved administration af flere doser. Valg af administrationsvej bør

afhænge af den enkelte patients kliniske situation. I randomiserede kliniske forsøg anvendtes en

subkutan dosis på 23 mio. IE (230 μg)/m

/døgn (4,0 til 8,4 μg/kg/døgn)

Daglig administration af filgrastim bør fortsætte, indtil det forventede neutrofilnadir passeres, og

neutrofiltallet atter ligger inden for normalområdet. Efter standard kemoterapi for solide tumorer,

lymfomer og lymfatisk leukæmi forventes det, at den nødvendige behandlingsvarighed for at opfylde

disse kriterier vil være op til 14 dage. Efter induktion og konsoliderende behandling for akut myeloid

leukæmi kan behandlingsvarigheden være væsentligt længere (op til 38 dage) afhængigt af den

anvendte type kemoterapi, dosering og behandlingsplan.

Hos patienter, der får kemoterapi, vil der typisk opstå en forbigående stigning i neutrofiltallet 1-2 dage

efter indledning af behandling med filgrastim. For at opnå et vedvarende terapeutisk respons må

filgrastimterapien dog ikke afbrydes, før det forventede nadir er passeret, og neutrofiltallet atter ligger

inden for normalområdet. Det frarådes at seponere filgrastim præmaturt, d.v.s. før tidspunktet for det

forventede nadir er indtruffet.

Patienter, der behandles med myeloablativ terapi efterfulgt af knoglemarvstransplantation

Den anbefalede initialdosis for filgrastim er 1,0 mio. IE (10 μg)/kg/døgn, der gives over 30 minutter

eller som en 24 timers intravenøs infusion, eller 1,0 mio. IE (10 μg)/kg/døgn, der gives som

kontinuerlig subkutan infusion over 24 timer. Filgrastim skal fortyndes med 20 ml 50 mg/ml (5 %)

glucose infusionsvæske (se fortyndingsvejledningen i pkt. 6.6).

Den første dosis filgrastim bør ikke administreres, før der er gået 24 timer efter kemoterapi eller inden

for 24 timer efter knoglemarvstransfusion.

Når neutrofiltallets nadir er passeret, bør filgrastims døgndosis atter titreres over for det neutrofile

respons som følger:

Neutrofiltal

Justering af filgrastimdosis

> 1,0 x 10

/l i 3 dage i træk

Reducer til 0,5 mio. IE (5 µg)/kg/døgn

Hvis det absolutte neutrofiltal holder sig > 1,0 x

/l i over 3 dage i træk

Seponer filgrastim

Hvis det absolutte neutrofiltal falder til < 1,0 x 10

/l i løbet af behandlingen, bør doseringen af filgrastim

øges igen ved at følge ovennævnte procedure i omvendt rækkefølge.

Til mobilisering af perifere blodstamceller(PBPC) hos patienter i myelosuppressiv eller myeloablativ

terapi efterfulgt af autolog perifer blodstamcelletransfusion

Den anbefalede dosering af filgrastim til perifer blodstamcellemobilisering, når det gives alene, er

1,0 mio. IE (10 μg)/kg/døgn, der gives over 24 timer som subkutan kontinuerlig infusion eller som en

enkelt daglig subkutan injektion 5-7 dage i træk. Til infusioner skal filgrastim fortyndes med 20 ml af

50 mg/ml (5 %) glucose infusionsvæske (se fortyndingsvejledningen i pkt. 6.6). Tidsplan for

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

leukaferese: Ofte vil 1-2 leukafereser på dag 5 og 6 være tilstrækkeligt. Under andre omstændigheder

kan der være behov for flere leukafereser. Filgrastim skal gives indtil den sidste leukaferese.

Den anbefalede dosis filgrastim til perifer blodstamcellemobilisering efter myelosuppressiv

kemoterapi er 0,5 mio. IE (5 μg)/kg/døgn, der gives dagligt som subkutan injektion fra den første dag

efter afslutning af kemoterapien og indtil det forventede neutrofilnadir passeres, og neutrofiltallet atter

ligger inden for normalområdet. Der bør gives leukaferese, mens det absolutte neutrofiltal stiger fra <

0,5 x 10

/l til > 5,0 x 10

/l. Hos patienter, som ikke har fået omfattende kemoterapi, er en enkelt

leukaferese ofte tilstrækkeligt. Under andre omstændigheder anbefales det at give flere leukafereser.

Mobilisering af PBPC hos raske donorer før allogen perifer blodstamcelletransplantation

Til perifer blodstamcellemobilisering hos raske donorer bør filgrastim administreres subkutant i doser

på 1,0 mio. IE (10 μg)/kg/døgn i 4-5 dage i træk. Leukaferese skal indledes på dag 5 og fortsættes efter

behov indtil dag 6, så der kan høstes 4 x 10

CD34

celler/kg legemsvægt hos recipienten.

Hos patienter med svær kronisk neutropeni (SCN)

Medfødt neutropeni

Den anbefalede initialdosis er 1,2 mio. IE (12 μg)/kg/døgn, der gives subkutant som enkeltdosis eller

fordelt på flere doser.

Idiopatisk eller cyklisk neutropeni

Den anbefalede initialdosis er 0,5 mio. IE (5 μg)/kg/døgn, der gives subkutant som enkeltdosis eller

fordelt på flere doser.

Dosisjustering

Filgrastim bør administreres dagligt som subkutan injektion, indtil neutrofiltallet er over 1,5 x 10

/l og

kan fastholdes på dette niveau. Når der er opnået respons, bør den mindste dosis, der effektivt kan

opretholde dette niveau, fastlægges. Daglig administration over længere tid er nødvendig for at

opretholde et tilstrækkeligt neutrofiltal. Efter 1-2 ugers behandling kan initialdosis fordobles eller

halveres afhængigt af patientens respons. Efterfølgende kan dosis justeres individuelt hver eller hver

anden uge for at opretholde et gennemsnitligt neutrofiltal mellem 1,5 x 10

/l og 10 x 10

/l. Hurtigere

dosisøgning kan overvejes hos patienter med svære infektioner. I kliniske forsøg opnåede 97 % af

respondenterne fuldstændigt respons ved doser på 2,4 mio. IE (24 μg)/kg/døgn. Langtidssikkerhed er

ikke påvist for filgrastim ved administration af doser over 2,4 mio. IE (24 μg)/kg/døgn til patienter

med SCN.

Patienter med hiv-infektion

Reversering af neutropeni

Den anbefalede initialdosis filgrastim er 0,1 mio. IE (1 μg)/kg/døgn, der gives dagligt som subkutan

injektion med optitrering til maksimalt 0,4 mio. IE (4 μg)/kg/døgn, indtil neutrofiltallet atter er normalt

og kan fastholdes på dette niveau (ANC > 2,0 x10

/l). I kliniske forsøg responderede > 90 % af

patienterne på disse doser og opnåede reversering af neutropeni på 2 dage i gennemsnit.

Hos et mindre antal patienter (< 10 %) var det nødvendigt at give doser på op til 1,0 mio. IE

(10 μg)/kg/døgn for at reversere neutropeni.

Opretholdelse af normalt neutrofiltal

Efter reversering af neutropeni fastlægges den mindste effektive dosis, der kan opretholde et normalt

neutrofiltal. Det anbefales at justere initialdosis til administration hver anden dag af 30 mio. IE

(300 μg)/døgn som subkutan injektion. Der kan opstå behov for yderligere dosisjustering afhængigt af

patientens ANC for at opretholde et neutrofiltal på > 2.0 x 10

/l. I kliniske forsøg var det nødvendigt at

give 30 mio. IE (300 μg)/døgn i 1-7 dage om ugen for at opretholde ANC > 2,0 x 10

/l, med en

gennemsnitlig doseringshyppighed på 3 dage om ugen. For at opretholde et ANC > 2,0 x 10

/l kan

langtidsbehandling være nødvendig.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Særlige befolkningsgrupper

Ældre

I kliniske forsøg med filgrastim indgik et mindre antal ældre patienter, men der foreligger ingen

studier specielt med denne gruppe, hvorfor der ikke kan gives specifikke dosisanbefalinger.

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Studier af filgrastim hos patienter med svært nedsat nyre- eller leverfunktion har vist, at stoffet udviser

samme farmakokinetiske og farmakodynamiske profil som hos raske mennesker. Dosisjustering er

ikke nødvendigt under disse omstændigheder.

Børn med SCN og cancer

65 % af de patienter, der indgik i SCN-forsøgsprogrammet, var under 18 år. Der sås en tydelig

behandlingseffekt hos denne aldersgruppe, der omfattede de fleste patienter med medfødt neutropeni.

Der var ingen forskelle i sikkerhedsprofilen hos børn, der blev behandlet for svær kronisk neutropeni.

Data fra kliniske forsøg med børn tyder på, at filgrastim udviser samme sikkerhed og effekt hos

voksne og børn, der får cytotoksisk kemoterapi.

Dosisrekommandationerne til børn er de samme som til voksne, der får myelosuppressiv cytotoksisk

kemoterapi.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige advarsler

Filgrastim bør ikke anvendes til at øge dosis af cytotoksisk kemoterapi ud over de fastlagte

behandlingsplaner (se nedenfor).

Filgrastim bør ikke gives til patienter med svær medfødt neutropeni (Kostmans syndrom) og anormal

cytogenetik (se nedenfor).

Særlige forsigtighedsregler hos patienter med akut myeloid leukæmi

Ondartet cellevækst

Granulocytkolonistimulerende faktor kan fremme væksten af myeloide celler in vitro, og lignende

virkninger kan også ses på visse ikke-myeloide celler in vitro.

Filgrastims sikkerhed og effekt efter administration til patienter med myelodysplastisk syndrom eller

kronisk myeloid leukæmi er ikke fastlagt. Derfor er filgrastim ikke indiceret til behandling af disse

tilstande. Det er særlig vigtigt at skelne mellem diagnoserne blasttransformation ved kronisk myeloid

leukæmi og akut myeloid leukæmi (AML).

Da der foreligger begrænsede data om sikkerhed og effekt hos patienter med sekundær AML, bør der

udvises forsigtighed ved administration af filgrastim.

Sikkerhed og effekt af filgrastim ved administration til patienter under 55 år med de novo-AML og

god cytogenetik [t(8;21), t(15;17) og inv(16)] er ikke fastlagt.

Andre særlige forsigtighedsregler

Kontrol af knogletæthed kan være indiceret hos patienter med samtidig osteoporotisk knoglesygdom,

som har været i kontinuerlig behandling med filgrastim i over 6 måneder.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Der er rapporteret sjældne pulmonale bivirkninger, især interstitiel pneumoni, efter administration af

G-CSF. Patienter med nylig forekomst af lungeinfiltrater eller pneumoni kan have en øget risiko.

Debut af pulmonale symptomer som hoste, feber og dyspnø i forbindelse med radiologiske fund af

lungeinfiltrater og nedsat lungefunktion kan være tidlige tegn på

Adult Respiratory Distress Syndrome

(ARDS). I så fald bør filgrastim seponeres, og der gives passende behandling.

Særlige forsigtighedsregler hos cancerpatienter

Leukocytose

Der er observeret leukocyttal på 100 x 10

/l eller større hos færre end 5 % af de patienter, der fik

filgrastim

i doser større end 0,3 mio. IE/kg/døgn (3 μg/kg/døgn). Der er ikke rapporteret bivirkninger,

der direkte kunne tilskrives denne grad af leukocytose. Leukocyttallet bør dog kontrolleres

regelmæssigt under filgrastimterapi på grund af den potentielle risiko, der er forbundet med svær

leukocytose. Hvis leukocyttallet ligger over 50 x 10

/l efter det forventede nadir, skal

filgrastimbehandlingen omgående seponeres. Ved administration af filgrastim til perifer

blodstamcellemobilisering skal filgrastim seponeres eller doseringen af filgrastim reduceres, hvis

leukocyttallet stiger til > 70 x 10

Risici forbundet med øgede doser kemoterapi

Der bør udvises særlig forsigtighed ved behandling af patienter med højdosis kemoterapi, da det ikke

er påvist, at dette giver øget tumorrespons, og intensiv kemoterapi kan medføre øget toksicitet i form

af påvirkning af hjerte, lunger, nervesystem og hud (se produktresumeet for de respektive

kemoterapeutiske midler).

Behandling med filgrastim alene udelukker ikke trombocytopeni og anæmi fremkaldt af

myelosuppressiv kemoterapi. På grund af muligheden for behandling med større doser kemoterapi (fx

opretholde fuld dosering i behandlingsplanen) kan patienten have en øget risiko for at få

trombocytopeni og anæmi. Regelmæssig kontrol af trombocyttal og hæmatokrit anbefales. Der bør

udvises særlig forsigtighed ved administration af et enkelt kemoterapeutisk middel eller et

kombinationspræparat, da de er kendt for at kunne medføre svær trombocytopeni.

Brug af filgrastim-mobiliserede perifere blodstamceller har vist sig at reducere graden og varigheden

af trombocytopeni efter myelosuppressiv eller myeloablativ kemoterapi.

Andre særlige forsigtighedsregler

Der er ikke foretaget studier af filgrastims virkninger hos patienter med væsentlig nedsættelse af

myeloide stamceller. Filgrastim påvirker primært neutrofile forstadier, hvor effekten er en stigning i

neutrofiltallet. Hos patienter med et nedsat antal forstadier kan effekten være nedsat. Dette kan være

tilfældet hos patienter, der behandles med kraftig radioterapi eller kemoterapi, eller hvor en tumor

infiltrerer knoglemarven.

Der har været rapporter om

graft versus host

-sygdom (GvHD) og dødsfald hos patienter, der fik

G-CSF efter allogen knoglemarvstransplantation (se pkt. 5.1).

Øget hæmatopoietisk aktivitet i knoglemarven ved behandling med væksthormoner har været

forbundet med forbigående positive knoglescanningsresultater. Der bør tages højde for dette ved

fortolkning af knoglescanningsresultater.

Særlige forsigtighedsregler hos patienter, der får foretaget mobilisering af perifere blodstamceller

Mobilisering

Der er ikke foretaget prospektivt randomiserede sammenligninger af de to anbefalede mobiliserings-

metoder (filgrastim alene eller i kombination med myelosuppressiv kemoterapi) hos samme

patientpopulation. Omfanget af forskelle mellem patienterne og mellem forskellige

laboratorieundersøgelser af CD34

-celler gør det vanskeligt at udføre direkte sammenligninger af

forskellige afprøvninger. Det er derfor vanskeligt at anbefale en optimal metode. Valg af

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

mobiliseringsmetode bør sammenholdes med de overordnede målsætninger for behandlingen af den

enkelte patient.

Tidligere eksponering for cytostatika

Patienter, som tidligere har fået meget omfattende myelosuppressiv kemoterapi, vil ikke altid opnå

tilstrækkelig mobilisering af perifere blodstamceller til at opnå den anbefalede mindstehøst (2,0 x 10

CD34

-celler/kg) eller acceleration af trombocytregeneration i samme grad.

Visse cytostatika udviser især toksicitet over for de hæmatopoietiske stamceller og kan påvirke

mobilisering af stamceller negativt. Når midler som melphalan, carmustin (BCNU) og carboplatin

gives over længere perioder før indledning af stamcellemobilisering, kan de reducere høsten af

stamceller. Det er dog vist, at administration af melphalan, carboplatin eller BCNU sammen med

filgrastim er effektivt til stamcellemobilisering. Ved overvejelse af transplantation af perifere

blodstamceller anbefales det at udføre stamcellemobiliseringen tidligt i patientens behandlingsforløb.

Opmærksomheden bør især rettes mod antallet af stamceller, der mobiliseres hos denne patientgruppe,

før administration af højdosis kemoterapi. Hvis høsten er utilstrækkelig målt ud fra de ovennævnte

kriterier, bør det overvejes at vælge andre behandlingsformer, der ikke kræver supplerende

stamcelleterapi.

Vurdering af stamcellehøst

Ved vurdering af antallet af stamceller høstet hos patienter efter behandling med filgrastim er det

særlig vigtigt at være opmærksom på kvantificeringsmetoden. Resultaterne af flowcytometrisk analyse

af antallet af CD34

-celler afhænger af den anvendte metodik, og derfor bør rekommandationer af

celleantal, der baseres på undersøgelser udført i andre laboratorier, fortolkes med forsigtighed.

Statistiske analyser af forholdet mellem antallet af reinfunderede CD34

-celler og hastigheden af

trombocytøgningen tyder på en kompleks, men sikker sammenhæng.

Anbefalingen af en minimumshøst på 2,0 x 10

CD34

-celler/kg er baseret på publicerede erfaringer,

der medførte tilstrækkelig hæmatologisk rekonstitution. Større høstudbytte end dette synes at kunne

korreleres til hurtigere bedring, mens mindre udbytte giver langsommere bedring.

Særlige forsigtighedsregler hos raske donorer, der får foretaget mobilisering af perifere

blodstamceller

Mobilisering af perifere blodstamceller giver ikke raske donorer en direkte klinisk fordel, og det bør

kun anvendes til allogen stamcelletransplantation.

Mobilisering af perifere stamceller bør kun udføres hos donorer, der opfylder normale kliniske og

laboratoriemæssige kriterier for stamcelledonation. Opmærksomheden bør især rettes mod hæmatologi

og infektionssygdomme.

Filgrastims sikkerhed og effekt er ikke undersøgt hos raske donorer < 16 år eller > 60 år.

Der observeredes forbigående trombocytopeni (trombocyttal < 100 x 10

/l) efter administration af

filgrastim og leukaferese hos 35 % af de undersøgte donorer. Herunder rapporteredes to tilfælde af

trombocyttal < 50 x 10

/l, som tilskrives leukafereseproceduren.

Hvis der kræves mere end én leukaferese, er det særlig vigtigt før leukaferesen at være opmærksom på

donorer med trombocyttal < 100 x 10

/l. Generelt bør leukaferese ikke udføres, hvis trombocyttallet er

< 75 x 10

Leukaferese bør ikke udføres hos donorer, som får antikoagulationsterapi, eller som har kendte

hæmostasedefekter.

Hvis leukocyttallet stiger til > 70 x10

/l, bør filgrastim seponeres eller doseringen reduceres.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Donorer, der får G-CSF til mobilisering af perifere blodstamceller, skal monitoreres, indtil deres

hæmatologiske værdier atter er normale.

Der er observeret forbigående cytogene ændringer hos raske donorer efter brug af G-CSF. Det vides

ikke, hvilken betydning disse ændringer har for udviklingen af hæmatologisk malign sygdom. Der

foretages langtidsopfølgning af sikkerheden hos donorer. Risikoen for dannelse af et malignt myeloidt

klon kan ikke udelukkes. Det anbefales at aferesecentret systematisk registrerer data for

stamcelledonorer i mindst 10 år af hensyn til langtidssikkerheden.

Der er rapporteret om almindelige, men generelt symptomfri tilfælde af splenomegali og meget

sjældne tilfælde af miltruptur hos raske donorer og patienter efter administration af G-CSF. Nogle

tilfælde af miltruptur var dødelige. Derfor bør miltstørrelsen monitoreres nøje (fx klinisk undersøgelse,

ultralyd). Diagnosen miltruptur bør overvejes hos donorer og/eller patienter, der klager over smerter i

venstre side af øvre abdomen eller ved nederste del af skulderbladet.

Efter markedsføring er der meget sjældent blevet rapporteret om bivirkninger i lungerne (hæmoptyse,

pulmonal blødning, lungeinfiltrater, dyspnø og hypoksi) hos normale donorer. I tilfælde af mistænkte

eller bekræftede bivirkninger i lungerne bør seponering af filgrastim overvejes og passende behandling

iværksættes.

Særlige forsigtighedsregler hos recipienter af allogene PBPC mobiliseret med filgrastim

Aktuelle data tyder på, at immunologiske interaktioner mellem et allogent transplantat af perifere

blodstamceller og recipienten kan være forbundet med en øget risiko for akut og kronisk GvHD

sammenlignet med knoglemarvstransplantation.

Særlige forsigtighedsregler hos patienter med SCN

Hæmatologiske undersøgelser

Trombocyttal bør monitoreres nøje, især i de første ugers behandling med filgrastim. Det bør

overvejes at indstille behandlingen midlertidigt eller nedsætte dosis af filgrastim hos patienter, der får

trombocytopeni, d.v.s. trombocyttal vedvarende < 100.000/mm

Der kan opstå andre forandringer i blodværdier, inklusive anæmi og forbigående øgning af myeloide

stamceller, der kræver nøje monitorering af disse værdier.

Transformation til leukæmi eller myelodysplastisk syndrom

Der bør udvises særlig forsigtighed, når diagnosen svær kronisk neutropeni stilles, for at differentiere

fra andre hæmatopoietiske lidelser såsom aplastisk anæmi, myelodysplasi og myeloid leukæmi. Før

behandlingen bør der udføres komplet blodstatus med differentialtælling og trombocyttal samt

evaluering af knoglemarvsmorfologi og karyotype.

I kliniske forsøg observeredes en lav frekvens (ca. 3 %) af myeloplastiske syndromer (MDS) eller

leukæmi hos patienter med SCN, der fik filgrastim. Denne observation er kun gjort hos patienter med

medfødt neutropeni. MDS og leukæmi er naturlige komplikationer til sygdommen, og forbindelse til

filgrastimterapi er ikke afklaret. En delgruppe på ca. 12 % af patienterne, som havde normal

cytogenetik ved baseline, fik siden konstateret anomalier inklusive monosomi 7 ved en ny

rutineundersøgelse. Hvis patienter med SCN udvikler anormal cytogenetik, bør fordele og ulemper

ved at fortsætte behandlingen med filgrastim nøje afvejes, og filgrastimbehandlingen bør seponeres,

hvis myeloplastisk syndrom eller leukæmi forekommer. Det er aktuelt ikke afklaret, om

langtidsbehandling af patienter med SCN gør disse patienter disponeret for cytogenetiske anomalier,

myelodysplastiske syndromer eller leukæmisk transformation. Det anbefales at udføre regelmæssige

morfologiske og cytogenetiske knoglemarvsundersøgelser hos patienterne (ca. hver 12. måned).

Andre særlige forsigtighedsregler

Årsager til forbigående neutropeni såsom virusinfektioner skal udelukkes.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Forstørrelse af milten er en direkte virkning af behandling med filgrastim. I kliniske studier havde

31 % af patienterne palpabel splenomegali. Radiografisk påviste volumenforstørrelser opstod tidligt i

filgrastimterapien og stabiliseredes for det meste. Det bemærkedes, at dosisreduktioner nedsatte eller

standsede progressionen af miltforstørrelse, og hos 3 % af patienterne opstod behov for splenektomi.

Størrelsen på milten bør vurderes regelmæssigt. Abdominal palpation skulle være tilstrækkeligt til at

påvise anormale forstørrelser af milten.

Hæmaturi/proteinuri forekom hos et mindre antal patienter. Der bør udføres regelmæssige urinanalyser

for at monitorere denne hændelse.

Sikkerhed og effekt hos nyfødte og patienter med autoimmun neutropeni er ikke fastlagt.

Særlige forsigtighedsregler hos patienter med hiv-infektion

Hæmatologiske undersøgelser

ANC bør monitoreres nøje, især i de første ugers behandling med filgrastim. Nogle patienter kan

respondere meget hurtigt på den første dosis filgrastim og med en betragtelig stigning i neutrofiltallet.

Det anbefales at måle ANC hver dag i de første 2-3 dage af filgrastimbehandlingen. Derefter anbefales

det at måle ANC mindst to gange om ugen i de første to uger og derefter en gang ugentligt eller en

gang hver anden uge under vedligeholdelsesbehandlingen. Under intermitterende administration af 30

mio. IE (300 μg)/døgn kan der med tiden forekomme store udsving i patientens ANC. For at bestemme

patientens ANC-minimum eller -nadir anbefales det at tage blodprøver til ANC-måling umiddelbart

før planlagt indgift af filgrastim.

Risici forbundet med øgede doser af myelosuppressive lægemidler

Behandling med filgrastim alene udelukker ikke trombocytopeni og anæmi fremkaldt af

myelosuppressive lægemidler. Som følge af, at patienten kan tåle at få højere doser eller et større antal

af disse lægemidler under filgrastimterapien, kan der være en øget risiko for, at patienten udvikler

trombocytopeni og anæmi. Regelmæssig monitorering af blodværdier anbefales (se ovenfor).

Infektioner og maligne sygdomme, der forårsager myelosuppression

Neutropeni kan forekomme i forbindelse med opportunistiske infektioner, der infiltrerer

knoglemarven, såsom

Mycobacterium avium

-kompleks eller ved maligne sygdomme som lymfom.

Hos patienter med infektioner, der vides at infiltrere knoglemarven, eller maligne sygdomme bør en

passende behandling af den tilgrundliggende sygdom overvejes ud over administration af filgrastim til

behandling af neutropeni. Filgrastims virkninger på neutropeni, der skylder knoglemarvsinfiltration

ved infektion eller malign sygdom er ikke ordentligt fastlagt.

Særlige forsigtighedsregler ved seglcellesygdom

Der er rapporteret seglcellekriser, der kan være letale, ved brug af filgrastim hos patienter med

seglcellesygdom. Læger skal udvise forsigtighed, når de overvejer at give filgrastim til patienter med

seglcellesygdom, og lægemidler må kun anvendes efter nøje afvejning af potentielle fordele og risici.

Hjælpestoffer

Filgrastim ratiopharm indeholder sorbitol og bør ikke anvendes til patienter med hereditær

fruktoseintolerans.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Filgrastims sikkerhed og effekt, når det gives på samme dag som myelosuppressiv cytotoksisk

kemoterapi, er ikke endeligt fastlagt. I betragtning af de hurtigtdelende myeloide cellers følsomhed

over for myelosuppressiv cytotoksisk kemoterapi bør filgrastim ikke anvendes i tidsrummet fra 24

timer før til 24 timer efter kemoterapi. Præliminær dokumentation fra et mindre antal patienter, der

blev behandlet samtidig med filgrastim og 5-fluorouracil, tyder på, at sværhedsgraden af neutropeni

kan tage til.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Mulig interaktion med andre hæmatopoietiske vækstfaktorer og cytokiner er ikke blevet undersøgt i

kliniske forsøg.

Da lithium øger frisætningen af neutrofile granulocytter, vil det sandsynligvis forstærke virkningen af

filgrastim. Et specifikt studie af denne interaktion er ikke udført, men der foreligger ingen

dokumentation, der viser, at en sådan interaktion skulle være skadelig.

4.6

Graviditet og amning

Der foreligger ikke tilstrækkelige data fra anvendelse af filgrastim til gravide kvinder. Litteraturen

omfatter rapporter, der viser, at filgrastim passerer placenta hos gravide kvinder. Dyreforsøg har påvist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker kendes ikke. Filgrastim bør

ikke anvendes under graviditet, med mindre det er klart nødvendigt.

Det vides ikke, om filgrastim udskilles i modermælk. Det er ikke undersøgt hos dyr, om filgrastim

udskilles i mælken. Ved beslutning om at fortsætte/indstille amningen eller fortsætte/indstille

behandling med filgrastim skal der tages højde for barnets fordele ved amningen og moderens fordele

ved filgrastimbehandlingen.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Filgrastim påvirker i mindre eller ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Hvis patienten føler træthed bør forsigtighed udvises ved bilkørsel eller brug af maskiner.

4.8

Bivirkninger

I en række kliniske forsøg blev 541 cancerpatienter og 188 raske forsøgspersoner eksponeret for

Filgrastim ratiopharm. Sikkerhedsprofilen for Filgrastim ratiopharm i disse kliniske forsøg svarede til

profilen for det referenceprodukt, der blev anvendt i forsøgene.

Følgende bivirkninger med angivelse af hyppighed som observeret under behandling med filgrastim,

er baseret på publicerede oplysninger.

Bivirkningerne opdeles efter hyppighed som følger:

Meget almindelige:

≥1/10

Almindelige:

≥1/100, <1/10

Ikke almindelig:

≥1/1,000, <1/100

Sjældne:

≥1/10,000, <1/1,000

Meget sjældne:

<1/10,000

Ikke kendt:

Kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data

Inden for hver angivet hyppighed angives bivirkningerne i forhold til, hvor alvorlige de er, med de

alvorligste først.

Hos cancerpatienter

I kliniske forsøg var de hyppigste bivirkninger, der kunne henføres til filgrastim i den anbefalede

dosering, lette til moderate smerter i skeletmuskulaturen, hvilket forekom hos 10 %, og svære smerter

i skeletmuskulaturen hos 3 % af patienterne. Smerter i skeletmuskulaturen kan sædvanligvis

kontrolleres med standard analgetika. Blandt de mindre hyppige bivirkninger sås urinvejsproblemer,

herunder især let til moderat dysuri.

I randomiserede, placebokontrollerede kliniske forsøg medførte filgrastim ikke stigning i incidensen af

de bivirkninger, der forbindes med cytotoksisk kemoterapi. Bivirkninger, der rapporteredes med

samme hyppighed hos patienter, der fik filgrastim/kemoterapi og placebo/kemoterapi, omfattede

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

kvalme og opkastning, alopeci, diarré, træthed, anoreksi, mukosit, hovedpine, hoste, hududslæt,

brystsmerter, almen svækkelse, ondt i halsen, forstoppelse og uspecificerede smerter.

Reversible, dosisafhængige og sædvanligvis lette til moderate forhøjelser af lactatdehydrogenase

(LDH), basisk fosfatase, serumurinsyre og gammaglutamyltransferase (GGT) sås hos henholdsvis ca.

50 %, 35 %, 25 % og 10 % af de patienter, der fik filgrastim i de anbefalede doser.

Der er lejlighedsvist rapporteret om forbigående, ikke behandlingskrævende blodtryksfald.

Der har været rapporter om GvHD og dødsfald hos patienter, der fik G-CSF efter allogen

knoglemarvstransplantation (se pkt. 5.1).

Vaskulære sygdomme, der omfatter veneokklusion og forstyrrelser i væskebalancen, er lejlighedsvist

rapporteret hos patienter, der blev behandlet med højdosis kemoterapi efterfulgt af autolog

knoglemarvstransplantation. Der er dog ikke påvist en kausal sammenhæng med filgrastim.

Der er rapporteret meget sjældne tilfælde af kutan vaskulit hos patienter i behandling med filgrastim.

Mekanismen bag udvikling af vaskulit hos patienter, der får filgrastim, kendes ikke.

Forekomsten af Sweets syndrom (akut febril dermatose) er lejlighedsvist rapporteret. En betydelig

procentdel af disse patienter led imidlertid af leukæmi, en lidelse der associeres med Sweets syndrom,

og en kausal sammenhæng med filgrastim er derfor ikke påvist.

Forværring af reumatoid artrit er observeret i enkeltstående tilfælde.

Pseudo-arthritis urica er blevet rapporteret hos cancerpatienter behandlet med filgrastim.

Der er rapporteret sjældne pulmonale bivirkninger, herunder interstitiel pneumoni, lungeødem og

lungeinfiltrater, som i nogle tilfælde førte til respirationssvigt eller

adult respiratory stress syndrome

som kan være letalt (se pkt. 4.4).

Allergiske reaktioner: Der er rapporteret allergilignende reaktioner hos patienter, der fik filgrastim. De

omfattede anafylaksi, hududslæt, urticaria, angioødem, dyspnø og hypotension og opstod ved

indledning af behandlingen eller under vedligeholdelsesbehandling. Generelt sås de hyppigere efter

intravenøs administration. I nogle tilfælde genopstod symptomerne efter fornyet provokation, hvilket

tyder på en kausal sammenhæng. Filgrastimbehandlingen skal seponeres permanent hos patienter, der

få en alvorlig allergisk reaktion.

Der er rapporteret enkeltstående tilfælde af seglcellekriser hos patienter med seglcellesygdom (se pkt.

4.4).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Metabolisme og ernæring

Meget almindelige

Forhøjet basisk fosfatase, forhøjet

LDH, forhøjet urinsyre

Nervesystemet

Almindelige

Hovedpine

Vaskulære sygdomme

Sjældne

Vaskulære sygdomme

Almindelige

Hoste, ondt i halsen

Luftveje, thorax og mediastinum

Meget sjældne

Lungeinfiltrater

Meget almindelige

Kvalme/opkastning

Mave-tarmkanalen

Almindelige

Obstipation, anoreksi, diarré,

mukosit

Lever og galdeveje

Meget almindelige

Forhøjet GGT

Almindelige

Alopeci, hududslæt

Hud og subkutane væv

Meget sjældne

Sweets syndrom, kutan vaskulit

Meget almindelige

Brystsmerter, muskuloskeletale

smerter

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Meget sjældne

Forværring af reumatoid artrit

Nyrer og urinveje

Meget sjældne

Urinvejsproblemer

Almindelige

Træthed, almen svækkelse

Ikke almindelige

Uspecificerede smerter

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Meget sjældne

Allergisk reaktion

Ved mobilisering af perifere blodstamceller hos raske donorer

De hyppigst rapporterede bivirkninger var lette til moderate forbigående smerter i skeletmuskulaturen.

Leukocytose (leukocyttal > 50 x 10

/l) observeredes hos 41 % af donorer, og forbigående

trombocytopeni (trombocyttal < 100 x 10

/l) efter filgrastim og leukaferese observeredes hos 35 % af

donorerne.

Forbigående, mindre stigninger i basisk fosfatase, LDH, ALAT (alaninaminotransferase) og urinsyre

er rapporteret hos raske donorer, der fik filgrastim, men uden kliniske følger.

Der er set meget sjældne tilfælde med forværring af symptomerne på artrit.

Symptomer, der tydede på svære allergiske reaktioner, rapporteredes i meget sjældne tilfælde.

Fra forsøg med donorer af perifere blodstamceller, rapporteredes om hovedpine, der mentes udløst af

filgrastim.

Der er rapporteret om almindelige, men generelt symptomfri tilfælde af splenomegali og meget

sjældne tilfælde af miltruptur hos raske donorer og patienter efter administration af G-CSF (se pkt.

4.4).

Efter markedsføring er der blevet rapporteret om bivirkninger i lungerne (hæmoptyse, pulmonal

blødning, lungeinfiltrater, dyspnø og hypoksi) hos normale donorer (se pkt. 4.4).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Meget almindelige

Leukocytose, trombocytopeni

Blod og lymfesystem

Ikke almindelige

Lidelser i milten

Almindelige

Forhøjet basisk fosfatase, forhøjet

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelige

Forhøjet ALAT, hyperurikæmi

Nervesystemet

Meget almindelige

Hovedpine

Meget almindelige

Muskuloskeletale smerter

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Ikke almindelige

Forværring af reumatoid artrit

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Ikke almindelige

Alvorlig allergisk reaktion

Hos patienter med SCN

Der er rapporteret bivirkninger med forbindelse til filgrastimterapi hos denne patientpopulation, og

hos nogle synes hyppigheden at aftage med tiden.

De hyppigste bivirkninger, der kunne henføres til filgrastim, var knoglesmerter og generelle smerter i

skeletmuskulaturen.

Desuden omfatter de observerede bivirkninger forstørret milt, som kan være progredierende hos et

mindretal af tilfældene, og trombocytopeni. Der er rapporteret hovedpine og diarré kort tid efter

indledning af filgrastimterapi – typisk hos færre end 10 % af patienterne. Endvidere er der rapporteret

anæmi og næseblod.

Der er observeret forbigående forhøjelser i serumurinsyre, lactatdehydrogenase og basisk fosfatase

uden kliniske symptomer. Desuden er der set forbigående, moderate fald i ikke-fastende blodglukose.

Bivirkninger med mulig forbindelse til filgrastimterapi og typisk en forekomst på < 2 % af patienter

med svær kronisk neuropati omfattede reaktioner ved injektionsstedet, hepatomegali, artralgi, alopeci,

osteoporose og udslæt.

Under langtidsbehandling rapporteredes kutan vaskulit hos 2 % af denne patientpopulation. Der

forekom meget få tilfælde af proteinuri/hæmaturi.

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Meget almindelige

Anæmi, splenomegali

Almindelige

Trombocytopeni

Blod og lymfesystem

Ikke almindelige

Lidelser i milten

Metabolisme og ernæring

Meget almindelige

Fald i blodglukose, forhøjet

basisk fosfatase, forhøjet LDH,

hyperurikæmi

Nervesystemet

Almindelige

Hovedpine

Luftveje, thorax og mediastinum

Meget almindelige

Epistaxis

Mave-tarmkanalen

Almindelige

Diarré

Lever og galdeveje

Almindelige

Hepatomegali

Hud og subkutane væv

Almindelige

Alopeci, kutan vaskulit, smerter

ved injektionsstedet, udslæt

Meget almindelige

Muskuloskeletale smerter

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Almindelige

Osteoporose

Nyrer og urinveje

Ikke almindelige

Hæmaturi, proteinuri

Patienter med hiv-infektion

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

I kliniske forsøg var de eneste bivirkninger, som konsekvent ansås for at være forbundet med indgift

af filgrastim, muskuloskeletale smerter, hovedsageligt lette til moderate knoglesmerter og myalgi.

Incidensen af disse bivirkninger var den samme som rapporteret for cancerpatienter.

Forstørrelse af milten rapporteredes at være forbundet med filgrastimterapi hos < 3 % af patienterne.

Ved et objektivt studie viste alle tilfælde sig at være lette til moderate, og det kliniske forløb var

godartet, idet ingen af patienterne fik diagnosticeret hypersplenisme, og ingen af dem fik splenektomi.

Da forstørrelse af milten ses hyppigt hos patienter med hiv-infektion og i forskelligt omfang hos de

fleste aids-patienter, er det uklart, om der er en sammenhæng med behandling med filgrastim.

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Blod og lymfesystem

Almindelige

Lidelser i milten

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Meget almindelige

Muskuloskeletale smerter

4.9

Overdosering

Der er ikke indberettet tilfælde af overdosering.

Afbrydelse af behandlingen medfører sædvanligvis et fald på 50 % i cirkulerende neutrofile

granulocytter i løbet af 1-2 døgn, hvorefter værdierne normaliseres i løbet af 1-7 døgn.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Terapeutisk klassifikation Kolonistimulerende faktorer, ATC-kode: L03AA02

Humant G-CSF er et glycoprotein, der regulerer dannelse og frigivelse af funktionelle neutrofile

granulocytter fra knoglemarven. Filgrastim ratiopharm indeholder r-metHuG-CSF (filgrastim), og det

udvirker markante stigninger i neutrofiltallet i perifert blod i løbet af 24 timer samt mindre stigninger i

antallet af monocytter. Hos nogle patienter med SCN kan filgrastim også fremkalde en mindre stigning

i antallet af cirkulerende eosinofile og basofile blodlegemer i forhold til baseline, og nogle af disse

patienter kan have eosinofili eller basofili før behandlingen. Ved de anbefalede doser er forhøjelse af

neutrofiltal dosisafhængig. Neutrofile granulocytter dannet ved induktion af filgrastim udviser normal

eller forstærket funktion, hvilket kan påvises ved tests af kemotaktisk og fagocytotisk funktion. Efter

seponering af filgrastimbehandling falder det cirkulerende neutrofiltal med 50 % i løbet af 1-2 dage og

normaliseres inden for 1-7 dage.

Brug af filgrastim til patienter i cytotoksisk kemoterapi medfører signifikant reduktion af incidens,

sværhedsgrad og varighed af neutropeni og febril neutropeni. Ligeledes medfører behandling med

filgrastim signifikant reduktion af varigheden af febril neutropeni, brug af antibiotika og

hospitalsindlæggelse efter behandling af akut myeloid leukæmi med induktionskemoterapi eller

myeloablativ terapi efterfulgt af knoglemarvstransplantation. Incidensen af feber og påviste

infektioner blev ikke reduceret ved disse behandlinger. Feberens varighed blev ikke reduceret hos

patienter, der fik myeloablativ terapi efterfulgt af knoglemarvstransplantation.

Brug af filgrastim alene eller efter kemoterapi mobiliserer hæmatopoietiske stamceller til perifert blod.

Disse autologe perifere blodstamceller (PBPC) kan høstes og infunderes efter højdosis cytotoksisk

kemoterapi – enten i stedet for eller i tilgift til knoglemarvstransplantation. Infusion af PBPC

accelererer hæmatopoietisk bedring med reduktion af varigheden for risiko for hæmoragiske

komplikationer og behov for trombocyttransfusion.

Modtagere af allogene PBPC mobiliseret med filgrastim oplevede signifikant hurtigere

hæmatopoietisk bedring, hvilket førte til et signifikant fald i behandlingstiden med trombocytter

sammenlignet med allogen knoglemarvstransplantation.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Et retrospektivt europæisk studie, der evaluerede anvendelsen af G-CSF efter allogen

knoglemarvstransplantation hos patienter med akutte leukæmier, indikerede, at der er en øget risiko for

GvHD, behandlingsrelateret mortalitet (BRM) og mortalitet efter indgift af G-CSF. I et separat

retrospektivt internationalt studie med patienter med akutte og kroniske myelogene leukæmier blev der

ikke observeret nogen indflydelse på risikoen for GvHD, BRM og mortalitet. I en metaanalyse af

studier med allogene transplantationer, som omfattede resultaterne fra ni prospektive, randomiserede

forsøg, otte retrospektive studier og et case-kontrolleret studie, blev der ikke påvist nogen indflydelse

på risikoen for akut GvHD, kronisk GvHD eller tidlig behandlingsrelateret mortalitet.

Relativ risiko (95 % CI) for GvHD og BRM efter behandling med G-CSF efter

knoglemarvstransplantation

Publikation

Studieperiode

N

Akut grad

II-IV GvHD

Kronisk

GvHD

BRM

Metaanalyse

(2003)

1986-2001

1198

1,08

(0,87; 1,33)

1,02

(0,82; 1,26)

0,70

(0,38; 1,31)

Europæisk

retrospektivtstudie

(2004)

1992-2002

1789

1,33

(1,08; 1,64)

1,29

(1,02; 1,61)

1,73

(1,30; 2,32)

Internationalt

retrospektivt

studie (2006)

1995-2000

2110

1,11

(0,86; 1,42)

1,10

(0,86; 1,39)

1,26

(0,95; 1,67)

Analysen omfatter studier med knoglemarvstransplantationer i denne periode; i nogle studier blev

GM-CSF (granulocykolonistimulerende faktor) anvendt.

Analysen omfatter patienter, der fik knoglemarvstransplantater i denne periode.

Behandling med filgrastim før allogen PBPC-transplantation til mobilisering af PBPC hos raske

donorer gør det muligt at høste 4 x 10

CD34

-celler/kg legemsvægt hos recipienten hos de fleste af

donorerne efter to leukafereser. Raske donorer får en dosis på 10 μg/kg/døgn, som administreres

subkutant 4-5 dage i træk.

Når filgrastim gives til børn eller voksne med SCN (svær medfødt, cyklisk og idiopatisk neutropeni),

opnås en vedvarende stigning i det absolutte neutrofiltal i perifert blod og en reduktion af forekomsten

af infektioner og lignende hændelser.

Når filgrastim gives til patienter med hiv-infektion, fastholdes et normalt neutrofiltal, hvilket øger

muligheden for at give den planlagte dosis af antiviral og/eller myelosuppressiv medicin. Der er ikke

påvist øget hiv-replikation hos patienter med hiv-infektion, der får filgrastim.

Som andre hæmatopoietiske vækstfaktorer har G-CSF udvist in vitro-stimulerende egenskaber i

humane endotelceller.

Filgrastim ratiopharms sikkerhed og effekt er undersøgt i randomiserede, kontrollerede fase III-forsøg

hos patienter med brystcancer, lungecancer og non-Hodgkin-lymfom. Der sås ingen relevante forskelle

mellem Filgrastim ratiopharm og referenceproduktet, hvad angår varighed af svær neutropeni og

incidens af febril neutropeni.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Randomiserede, enkeltblinde, crossover-forsøg med enkeltdosis, der omfattede 196 raske

forsøgspersoner, viste, at Filgrastim ratiopharms farmakokinetiske profil var sammenlignelig med

profilen af referenceproduktet efter subkutan og intravenøs administration.

Clearance af filgrastim udviser førsteordens farmakokinetik efter både subkutan og intravenøs

administration. Filgrastims eliminationshalveringstid er ca. 3,5 timer med en clearancehastighed på ca.

0,6 ml/min/kg. Kontinuerlig infusion af filgrastim over maksimalt 28 døgn hos patienter i restitution

efter autolog knoglemarvstransplantation viste sammenlignelige eliminationshalveringstider og ingen

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

tegn på akkumulering. Der er en positiv lineær korrelation mellem dosis og serumkoncentration af

filgrastim, uanset om det blev administreret intravenøst eller subkutant. Efter subkutan administration

af de anbefalede doser opretholdtes en serumkoncentration på over 10 ng/ml i 8-16 timer.

Fordelingsvolumenet i blod er ca. 150 ml/kg.

Hos cancerpatienter var den farmakokinetiske profil af Filgrastim ratiopharm og referenceproduktet

sammenlignelige efter en enkelt og gentagne subkutane doser.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De ikke-kliniske data viser ingen særlige farer for mennesker på basis af traditionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, genotoksicitet og lokal tolerans.

Prækliniske data fra konventionelle studier af gentagen dosistoksicitet viste de forventede

farmakologiske virkninger inklusive forhøjet leukocyttal, myeloid hyperplasi i knoglemarv,

ekstramedullær hæmopoiese og forstørrelse af milten.

Der sås ingen virkning på fertiliteten hos han- og hunrotter eller på graviditet hos rotter. Dyreforsøg

med rotter og kaniner har ikke vist, at filgrastim er teratogent. Der sås en øget incidens af embryonal

død hos kaniner, men ingen misdannelser.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Eddikesyre

Natriumhydroxid)

Sorbitol (E420)

Polysorbat 80

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Filgrastim ratiopharm bør ikke fortyndes med natriumchloridopløsning.

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

Fortyndet filgrastim kan adsorberes til glas- og plastmaterialer, med mindre det fortyndes som angivet

i pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Efter fortynding: Kemisk og fysisk stabilitet efter åbning er dokumenteret i 24 timer ved 2 °C til 8 °C.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes med det samme. Hvis det ikke bruges med

det samme, er opbevaringsbetingelserne på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved

C – 8

C, med mindre fortynding har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske

betingelser.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2

C – 8

Vedrørende opbevaringsbetingelser for det fortyndede lægemiddel, se pkt. 6.3.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Fyldt injektionssprøjte af type I-glas med fastmonteret kanyle af rustfrit stål.

Pakker indeholdende 1, 5 eller 10 fyldte injektionssprøjter med 0,8 ml injektions- eller

infusionsvæske, opløsning eller multipakker indeholdende 10 (2 pakker á 5) fyldte injektionssprøjter

med 0,8 ml injektions- eller infusionsvæske.

Det er ikke alle pakningsstørrelser, som er markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Filgrastim ratiopharm kan fortyndes efter behov med 50 mg/ml (5 %) glucose infusionsvæske.

Fortynding til en slutkoncentration på under 0,2 mio. IE (2 μg) pr. mil frarådes under alle

omstændigheder.

Opløsningen skal kontrolleres visuelt før brug. Kun klare opløsninger uden partikler bør anvendes.

Til patienter, der er behandlet med filgrastim, som er fortyndet til en koncentration under 1,5 mio. IE

(15 μg) pr. ml, bør der tilføjes humant serumalbumin (HSA) til en slutkoncentration på 2 mg/ml.

Eksempel: Ved et slutvolumen til injektion på 20 ml bør totaldoser af filgrastim på mindre end 30 mio.

IE (300 μg) gives efter tilsætning af 0,2 ml 20 mg/ml (20 %) human serumalbuminopløsning.

Ved fortynding i 50 mg/ml (5 %) glucose infusionsvæske er Filgrastim ratiopharm kompatibelt med

glas og flere plastmaterialer inklusive PVC, polyolefin (et copolymer af polypropylen og polyethylen)

og polypropylen.

Filgrastim ratiopharm indeholder ikke konserveringsmiddel. Da der er risiko for mikrobiel

kontaminering, er Filgrastim ratiopharm injektionssprøjter kun til engangsbrug.

Utilsigtet opbevaring ved temperaturer under frysepunktet skader ikke Filgrastim ratiopharms

stabilitet.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald herfra bør bortskaffes i overensstemmelse med lokale krav.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str. 3

D-89079 Ulm

Tyskland

info@ratiopharm.de

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/449/005

EU/1/08/449/006

EU/1/08/449/007

EU/1/08/449/008

9.

DATO FOR FØRSTE MAKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Dato for første markedsføringstilladelse: 15. september 2008

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.eu.int/

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2008. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/824

EUROPÆISK OFFENTLIG VURDERINGSRAPPORT (EPAR)

FILGRASTIM RATIOPHARM

EPAR - Sammendrag for offentligheden

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Det

forklarer, hvordan Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) vurderede de

gennemførte undersøgelser og nåede frem til sine anbefalinger om, hvordan lægemidlet skal

anvendes.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om din sygdomstilstand eller behandling, kan du læse

indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om baggrunden for CHMP’s anbefalinger, kan du læse den faglige

drøftelse (også en del af denne EPAR).

Hvad er Filgrastim ratiopharm?

Filgrastim ratiopharm er en opløsning til injektion eller infusion (drop i en vene). Det indeholder det

aktive stof filgrastim.

Filgrastim ratiopharm er et ‘biosimilært’ lægemiddel. Det betyder, at Filgrastim ratiopharm svarer til

et biologisk lægemiddel, som allerede er godkendt i Den Europæiske Union (EU), og som indeholder

det samme aktive stof (også kendt som "referencelægemidlet"). Referencelægemidlet for Filgrastim

ratiopharm er Neupogen. Der kan indhentes yderligere oplysninger om biosimilære lægemidler i

dokumentet med spørgsmål og svar her

Hvad anvendes Filgrastim ratiopharm til?

Filgrastim ratiopharm anvendes til at stimulere dannelsen af hvide blodlegemer i følgende tilfælde:

til at reducere varigheden af neutropeni (lavt antal af neutrofiler, en type hvide blodlegemer) og

forekomsten af febril neutropeni (neutropeni med feber) hos patienter, der får kemoterapi

(cancerbehandling), som er cytotoksisk (celledræbende)

til at reducere varigheden af neutropeni hos patienter, der er under behandling, for at tilintetgøre

knoglemarvsceller inden en knoglemarvstransplantation (som for eksempel hos visse patienter

med leukæmi), hvis der er risiko for, at de får langvarig svær neutropeni

til at øge neutrofiltallet og reducere risikoen for infektion (betændelse) hos patienter med

neutropeni, der gentagne gange tidligere har haft alvorlige infektioner

til at behandle vedvarende neutropeni hos patienter med fremskreden hiv-infektion for at reducere

risikoen for bakterielle infektioner, når andre behandlingsmuligheder ikke er hensigtsmæssige.

Filgrastim ratiopharm kan også anvendes til patienter, der skal donere blodstamceller til

transplantation, for at bidrage til at frigøre disse celler fra knoglemarven.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Filgrastim ratiopharm?

Filgrastim ratiopharm gives ved injektion under huden eller ved infusion i en vene. Hvordan

lægemidlet gives, doseres og hvor længe behandlingen skal vare, afhænger af, hvorfor lægemidlet

anvendes, hvor meget patienten vejer, og hvordan patienten reagerer på behandlingen. Filgrastim

ratiopharm gives sædvanligvis på et specialiseret behandlingscenter, selvom de patienter, der får

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

lægemidlet gennem injektion under huden, selv kan give injektionerne, når de først er blevet behørigt

instrueret heri. Yderligere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Filgrastim ratiopharm?

Det aktive stof i Filgrastim ratiopharm, filgrastim, svarer i høj grad til et humant protein kaldet

granulocyt kolonistimulerende faktor (G-CSF). Filgrastim produceres via en metode, der er kendt som

‘rekombinant DNA-teknologi’: Det produceres af en bakterie, der har modtaget et gen (DNA), som

gør den i stand til at producere filgrastim. Det kunstigt fremstillede middel virker på samme måde som

det naturligt fremstillede G-CSF ved at tilskynde knoglemarven til at producere flere hvide

blodlegemer.

Hvordan blev Filgrastim ratiopharm undersøgt?

Filgrastim ratiopharm blev undersøgt for at påvise, at det er sammenligneligt med referencelægemidlet

Neupogen.

Filgrastim ratiopharm blev sammenlignet med Neupogen og placebo (en virkningsløs behandling) i en

hovedundersøgelse af 348 patienter med brystcancer. Undersøgelsen så på varigheden af svær

neutropeni i løbet af patienternes første cytotoksiske kemoterapicyklus.

For at undersøge sikkerheden af Filgrastim ratiopharm blev der gennemført to undersøgelser af

patienter med lungecancer og non-Hodgkin's lymfom (en form for lymfekræft).

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Filgrastim ratiopharm?

Behandling med Filgrastim ratiopharm mindskede varigheden af svær neutropeni på tilsvarende måde

som Neupogen. I løbet af deres første kemoterapicyklus på 21 dage havde patienter behandlet med

Filgrastim ratiopharm eller Neupogen svær neutropeni i gennemsnitligt 1,1 dag sammenlignet med 3,8

dage hos dem, der fik placebo. Virkningen af Filgrastim ratiopharm viste sig derfor at svare til

virkningen af Neupogen.

Hvilken risiko er der forbundet med Filgrastim ratiopharm?

Den hyppigste bivirkning ved Filgrastim ratiopharm (som ses hos mere end 1 ud af hver 10 patienter)

er muskelsmerter (smerter i muskler og knogler). Andre bivirkninger kan optræde hos flere end 1 ud af

10 patienter, afhængig af den tilstand, som Filgrastim ratiopharm anvendes til behandling af. Den

fuldstændige liste over alle de indberettede bivirkninger ved Filgrastim ratiopharm fremgår af

indlægssedlen.

Filgrastim ratiopharm bør ikke anvendes hos patienter, der kan være overfølsomme (allergiske) over

for filgrastim eller andre af indholdsstofferne.

Hvorfor blev Filgrastim ratiopharm godkendt?

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) fandt, at Filgrastim ratiopharm i

overensstemmelse med EU’s krav har en profil med hensyn til kvalitet, sikkerhed og virkning, som

svarer til Neupogen. Det var derfor CHMP's opfattelse, at fordelene opvejer de identificerede risici

som for Neupogen. Udvalget anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Filgrastim

ratiopharm.

Andre oplysninger om Filgrastim ratiopharm:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Filgrastim ratiopharm til ratiopharm GmbH den 15. september 2008.

Den fuldstændige EPAR for Filgrastim ratiopharm findes her

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 09-2008.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information