Topotecan Actavis Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

topotecan actavis

actavis group ptc ehf - topotecan - uterine cervical neoplasms; small cell lung carcinoma - antineoplastiske midler - topotecan monoterapi er indiceret til behandling af patienter med recidiverende småcellet lungekræft [sclc] for hvem genbehandling med første-line regime ikke er fundet hensigtsmæssigt. topotecan i kombination med cisplatin er indiceret til patienter med carcinoma af livmoderhalsen tilbagevendende efter strålebehandling, og for patienter med stadium iv sygdom. patienter med tidligere udsættelse for cisplatin kræver en vedvarende behandling gratis interval til at retfærdiggøre, at behandling med kombination.

Desloratadine Actavis Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

desloratadine actavis

actavis group ptc ehf - desloratadin - rhinitis, allergic, perennial; urticaria; rhinitis, allergic, seasonal - antihistaminer til systemisk brug, - behandling af allergisk rhinitis og urticaria.

Losartankalium/hydrochlorthiazid "Actavis" 100 mg+12,5 mg filmovertrukne tabletter Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

losartankalium/hydrochlorthiazid "actavis" 100 mg+12,5 mg filmovertrukne tabletter

actavis group ptc ehf. - hydrochlorthiazid, losartankalium - filmovertrukne tabletter - 100 mg+12,5 mg

Losartankalium/hydrochlorthiazid "Actavis" 100 mg+25 mg filmovertrukne tabletter Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

losartankalium/hydrochlorthiazid "actavis" 100 mg+25 mg filmovertrukne tabletter

actavis group ptc ehf. - hydrochlorthiazid, losartankalium - filmovertrukne tabletter - 100 mg+25 mg

Losartankalium/hydrochlorthiazid "Actavis" 50 mg+12,5 mg filmovertrukne tabletter Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

losartankalium/hydrochlorthiazid "actavis" 50 mg+12,5 mg filmovertrukne tabletter

actavis group ptc ehf. - hydrochlorthiazid, losartankalium - filmovertrukne tabletter - 50 mg+12,5 mg