Pioglitazone Actavis

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

16-09-2020

Aktiv bestanddel:
pioglitazonhydrochlorid
Tilgængelig fra:
Actavis Group PTC ehf  
ATC-kode:
A10BG03
INN (International Name):
pioglitazone
Terapeutisk gruppe:
Lægemidler, der anvendes i diabetes,
Terapeutisk område:
Diabetes Mellitus, Type 2
Terapeutiske indikationer:
Pioglitazone is indicated as second or third line treatment of type 2 diabetes mellitus as described below:as monotherapyin adult patients (particularly overweight patients) inadequately controlled by diet and exercise for whom metformin is inappropriate because of contraindications or intolerance. as dual oral therapy in combination withmetformin, in adult patients (particularly overweight patients) with insufficient glycaemic control despite maximal tolerated dose of monotherapy with metformin. a sulphonylurea, only in adult patients who show intolerance to metformin or for whom metformin is contraindicated, with insufficient glycaemic control despite maximal tolerated dose of monotherapy with a sulphonylurea. as triple oral therapy in combination withmetformin and a sulphonylurea, in adult patients (particularly overweight patients) with insufficient glycaemic control despite dual oral therapy. Pioglitazone is also indicated for combination with insulin in type 2 diabetes mellitus adult patients with insuf
Produkt oversigt:
Revision: 7
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002324
Autorisation dato:
2012-03-15
EMEA kode:
EMEA/H/C/002324

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

31-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

31-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

31-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

31-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

31-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

31-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

31-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

31-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

31-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

31-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

31-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

31-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

31-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

31-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

31-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

31-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

31-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

31-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

31-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

31-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

31-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

16-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

16-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

31-01-2017

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pioglitazon Actavis 15 mg, 30 mg og 45 mg tabletter

Pioglitazon Actavis 15 mg tabletter

Pioglitazon Actavis 30 mg tabletter

Pioglitazon Actavis 45 mg tabletter

pioglitazon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Pioglitazon Actavis til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Pioglitazon Actavis.

Sådan skal du tage Pioglitazon Actavis

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Pioglitazon Actavis indeholder pioglitazon. Det er en antidiabetisk medicin, der anvendes til

behandling af type 2-diabetes mellitus (ikke-insulinkrævende sukkersyge), når metformin ikke er

egnet eller ikke har haft tilstrækkelig virkning. Dette er den diabetesform, der normalt udvikler sig i

voksenalderen.

Pioglitazon Actavis hjælper med at kontrollere sukkerniveauet i dit blod, hvis du har type 2-

diabetes, ved at hjælpe din krop til bedre at udnytte den insulin, kroppen producerer. Din læge vil

undersøge om Pioglitazon Actavis virker 3 til 6 måneder efter du starter med at tage det.

Pioglitazon Actavis kan anvendes alene til patienter, som ikke er i stand til at tage metformin, og

hos hvem diæt og motion ikke har været i stand til at kontrollere blodsukkeret, eller det kan

anvendes som supplement til andre lægemidler (såsom metformin, sulfonylurinstof eller insulin),

hvis dette ikke har været i stand til at kontrollere blodsukkeret tilstrækkeligt.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Pioglitazon Actavis

Tag ikke Pioglitazon Actavis

hvis du er allergisk over for pioglitazon, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pioglitazon

Actavis (angivet i punkt 6), hvis du lider af hjertesvigt eller tidligere har haft hjertesvigt.

hvis du en har leversygdom.

hvis du har haft diabetisk ketoacidose (en komplikation ved diabetes, der giver hurtigt vægttab,

kvalme eller opkastning).

hvis du har eller har haft blærekræft

hvis du har blod i urinen som din læge endnu ikke har undersøgt.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Pioglitazon Actavis:

hvis du har vand i kroppen (ødemer) eller har problemer med hjertesvigt, specielt hvis du er

over 75 år. Hvis De tager antiinflammatoriske (betændelseshæmmende) lægemidler, som også

kan forårsage væskeophobning og hævelse, skal De også fortælle det til lægen.

hvis du lider af en særlig diabetisk øjenlidelse, som hedder makulaødem (væskeansamling i det

bagerste af øjet).

hvis du har cyster på æggestokkene (polycystisk ovariesyndrom). Der kan være større

sandsynlighed for at blive gravid, fordi du kan få ægløsning igen, når du tager Pioglitazon

Actavis. Hvis dette er relevant for dig, skal du anvende sikker prævention, så du undgår uønsket

graviditet.

hvis du har problemer med lever eller hjerte. Før du begynder at tage Pioglitazon Actavis, vil

du få taget en blodprøve til kontrol af leverfunktionen. Denne kontrol skal måske udføres

løbende. Nogle patienter, som har haft type 2-diabetes i mange år og samtidig har

hjertesygdom, eller som har haft et slagtilfælde, har udviklet hjertesvigt, når de blev behandlet

med pioglitazon og insulin samtidig. Kontakt lægen hurtigst muligt, hvis du oplever tegn på

hjertesvigt såsom usædvanlig åndenød, hurtig vægtstigning eller lokale væskeansamlinger

(ødemer).

Hvis du tager Pioglitazon Actavis sammen med anden diabetesmedicin, er der en større risiko for, at

dit blodsukker falder til under det normale niveau (hypoglykæmi).

Du kan også få blodmangel (anæmi).

Knoglebrud

Der er set et øget antal knoglebrud hos patienter, særligt kvinder, der tog pioglitazon. Din læge vil

tage dette i betragtning ved planlægning af din behandling.

Børn og unge

Brug hos børn under 18 år anbefales ikke.

Brug af anden medicin sammen med Pioglitazon Actavis

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du kan normalt blive ved med at tage anden medicin, mens du får Pioglitazon Actavis. Visse typer

medicin er dog særlig tilbøjelige til at påvirke blodsukkeret:

gemfibrozil (til at sænke kolesteroltallet)

rifampicin (mod tuberkulose og andre infektioner)

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du får et af disse lægemidler. Du vil få kontrolleret

blodsukkeret for at se, om du skal have ændret dosis af Pioglitazon Actavis.

Brug af Pioglitazon Actavis sammen med mad og drikke

Du kan tage Pioglitazon Actavis med eller uden et måltid. Du skal sluge tabletterne med et glas vand.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Din læge vil råde dig til at stoppe med at tage denne medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pioglitazon vil ikke påvirke din evne til at køre bil eller arbejde med maskiner. Vær forsigtig, hvis du

får synsforstyrrelser.

Pioglitazon Actavis indeholder lactosemonohydrat

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Pioglitazon Actavis

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den normale start dosis er 1tablet på 15 mg eller 30 mg pioglitazon en gang daglig. Deres læge kan

øge dosis til maksimalt 45 mg en gang daglig. Deres læge vil fortælle Dem hvilken dosis De skal tage.

Tal med lægen, hvis du har indtryk af, at effekten af Pioglitazon Actavis er for svag.

Pioglitazon Actavis kan tages med eller uden et måltid.

Når Pioglitazon Actavis tages sammen med andre lægemidler, der anvendes til behandling af

sukkersyge (f.eks. insulin, chlorpropamid, glibenclamid, gliclazid, tolbutamid), vil din læge give dig

besked på, om du skal tage en mindre dosis af lægemidlerne.

Din læge vil bede dig om at få taget blodprøver periodevis, mens du er i behandling med Pioglitazon

Actavis. Dette sker for at checke, at din lever fungerer normalt.

Hvis du følger en diabetesdiæt, skal du fortsætte med denne, mens du tager Pioglitazon Actavis.

Din vægt bør checkes med jævne mellemrum; hvis din vægt stiger, underret da din læge.

Hvis du har taget for mange Pioglitazon Actavis filmovertrukne tabletter

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du ved en fejltagelse har taget for mange

tabletter, eller hvis en anden eller et barn tager din medicin.

Blodsukkeret kan derved falde til under det normale niveau og kan bringes til at stige igen ved

indtagelse af sukker. Det anbefales, at du altid medbringer sukkerknalder, slik, kiks eller sød

frugtjuice.

Hvis du har glemt at tage Pioglitazon Actavis

Tag Pioglitazon Actavis dagligt som foreskrevet. Hvis du glemmer en dosis, skal du dog bare

fortsætte med den næste dosis som normalt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis.

For tabletterne i 14, 28, 56, 84 og 98-styks pakningerne kan du tjekke på hvilken ugedag, du sidst tog

din tablet Pioglitazon Actavis ved at se på kalenderen trykt på blisterpakningen.

Hvis du holder op med at tage Pioglitazon Actavis

For at opnå den ønskede virkning skal du tage Pioglitazon Actavis hver dag. Hvis du holder op med at

tage Pioglitazon Actavis, kan dit blodsukker stige. Tal med lægen, før du stopper behandlingen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Patienter har især oplevet følgende alvorlige bivirkninger:

Patienter der tager pioglitazon samtidig med insulin har almindeligvis oplevet hjertesvigt (op til 1 ud

af 10 personer). Symptomerne er stakåndethed, hurtig vægtforøgelse eller lokal hævelse (ødem). Hvis

du oplever nogle af disse symptomer, især hvis du er over 65 år, skal du søge lægehjælp med det

samme.

Patienter der tager pioglitazon har ikke almindeligvis oplevet blærekræft (op til 1 ud af 100 personer).

Tegn og symptomer er blod i urinen, smerter ved vandladning eller pludselig vandladningstrang. Hvis

du oplever nogle af disse symptomer skal du fortælle det til lægen hurtigst muligt.

Patienter der tager pioglitazon samtidig med insulin har også meget almindeligt oplevet lokale

hævelser (ødemer). Hvis du får denne bivirkning skal du fortælle det til lægen hurtigst muligt.

Kvindelige patienter der tager pioglitazon har almindeligvis rapporteret om knoglebrud (op til 1 ud af

10 personer), og det er ligeledes indberettet hos mandlige patienter (hyppighed kan ikke vurderes ud

fra de tilgængelige data). Hvis du får denne bivirkning skal du fortælle det til lægen hurtigst muligt.

Yderligere har patienter der tager pioglitazon rapporteret om sløret syn på bagsiden af øjet pga.

hævelse (eller væske) (hyppigheden kendes ikke). Hvis du for første gang får dette symptom skal du

tale med lægen hurtigst muligt. Det samme gælder, hvis du allerede har sløret syn og symptomerne

forværres.

Der er rapporteret om allergiske reaktioner (hyppighed ikke kendt) hos patienter, der tager

pioglitazon. Hvis du får en alvorlig allergisk reaktion, herunder nældefeber og hævelse af ansigtet,

læber, tunge eller svælg, der kan forårsage vejrtræknings- eller synkebesvær, skal du afbryde

behandlingen og kontakte en læge så hurtigt som muligt.

Andre bivirkninger oplevet af patienter der tager pioglitazon:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

luftvejsinfektion

synsforstyrrelser

vægtforøgelse

følelsesløshed

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

bihulebetændelse (sinusitis)

søvnløshed (insomi)

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data)

forhøjede leverenzymer

allergiske reaktioner

Andre bivirkninger oplevet af patienter når pioglitazon tages samtidig med anden diabetesmedicin er:

Meget almindelige (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer)

lavt blodsukker (hypoglykæmi)

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

hovedpine

svimmelhed

ledsmerter

impotens

rygsmerter

stakåndethed

mindre fald i antallet af røde blodlegemer

flatulens (luftafgang fra tarmen)

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

sukker i urinen, proteiner i urinen

forhøjet enzymtal

svimmelhed, hvor alting drejer rundt (vertigo)

svedudbrud

træthed

øget appetit

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Pioglitazon Actavis efter den udløbsdato, der står på pakningen af ”EXP”. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pioglitazon Actavis indeholder:

Det aktive stof er pioglitazon.

Hver tablet indeholder 15 mg, 30 mg eller 45 mg pioglitazon (som hydrochlorid).

Hver tablet indeholder 15 mg pioglitazon (som hydrochlorid).

Hver tablet indeholder 30 mg pioglitazon (som hydrochlorid).

Hver tablet indeholder 45 mg pioglitazon (som hydrochlorid).

De øvrige indholdsstoffer er lactosemonohydrat, hydroxypropylcellulose, carmellosecalcium og

magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Pioglitazon Actavis 15 mg tabletter er hvide, runde, flade, skråkantede, 5,5 mm i diameter og mærket

med ”TZ15” på den ene side.

Pioglitazon Actavis 30 mg tabletter er hvide, runde, flade, skråkantede, 7 mm i diameter og mærket

med ”TZ30” på den ene side.

Pioglitazon Actavis 45 mg tabletter er hvide, runde, flade, skråkantede, 8 mm i diameter og mærket

med ”TZ45” på den ene side.

Tabletterne leveres i aluminiumblisterpakninger a 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 og 100 tabletter.

Pakningerne med 14, 28, 56, 84 og 98 tabletter indeholder blisterpakninger med forkortelser for

ugedagene trykt på blisterpakningen (Man., Tirs., Ons., Tors., Fre., Lør., Søn.).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegur 76-78

220 Hafnarfjördur,

Island

Fremstiller

Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien

Actavis Group PTC ehf.

IJsland / Islande / Island

Lietuva

UAB "Sicor Biotech"

Tel: +370 5 266 0203

България

Актавис ЕАД

Teл.: +359 2 489 95 85

Luxembourg/Luxemburg

Actavis Group PTC ehf.

Islande / Island

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 6400

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Actavis Ltd.

Tel: +35621693533

Deutschland

Actavis Group PTC ehf.

Island

Nederland

Aurobindo Pharma B.V.

Tel: +31 (0)35 542 99 33

Eesti

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Specifar ABEE

Τηλ: +30 210 5401500

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43(0)1 97007 0

España

Actavis Group PTC ehf.

Islandia

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: (+48 22) 512 29 00

France

Actavis Group PTC ehf.

Islande

Portugal

Aurovitas, Unipessoal, Lda

Tel: +351 214 185 104

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Actavis Group PTC ehf.

Sími: +354 550 3300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l.

Tel: +39 0296392601

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 (0)20 180 5900

Κύπρος

Specifar ABEE

Τηλ: +30 210 5401500

Ελλάδα

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

United Kingdom

Actavis UK Limited

Tel: +44 1271 385257

Denne indlægsseddel blev senest ændret {

MM/ÅÅÅÅ

}

Du kan finde yderligere information om Pioglitazon Actavis på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Pioglitazon Actavis 15 mg tabletter

Pioglitazon Actavis 30 mg tabletter

Pioglitazon Actavis 45 mg tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Pioglitazon Actavis 15 mg tabletter

Hver tablet indeholder 15 mg pioglitazon (som hydrochlorid).

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 37,77 mg lactosemonohydrat (se pkt. 4.4).

Pioglitazon Actavis 30 mg tabletter

Hver tablet indeholder 30 mg pioglitazon (som hydrochlorid).

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 75,54 mg lactosemonohydrat (se pkt. 4.4).

Pioglitazon Actavis 45 mg tabletter

Hver tablet indeholder 45 mg pioglitazon (som hydrochlorid).

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 113,31 mg lactosemonohydrat (se pkt. 4.4).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tablet.

Pioglitazon Actavis 15 mg tabletter

Tabletterne er hvide, runde, flade, skråkantede, 5,5 mm i diameter og mærket med ‘TZ15’ på den ene

side.

Pioglitazon Actavis 30 mg tabletter

Tabletterne er hvide, runde, flade, skråkantede, 7 mm i diameter og mærket med ‘TZ30’ på den ene

side.

Pioglitazon Actavis 45 mg tabletter

Tabletterne er hvide, runde, flade, skråkantede, 8 mm i diameter og mærket med ‘TZ45’ på den ene

side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Pioglitazon er indiceret som anden- eller tredjevalgsbehandling af type 2-diabetes mellitus som

beskrevet nedenfor:

monoterapi

hos voksne patienter (specielt overvægtige patienter), der er utilstrækkeligt reguleret via diæt

og motion, og for hvem metformin ikke er velegnet på grund af kontraindikationer eller

intolerans.

oral kombinationsbehandling

, sammen med

metformin hos voksne patienter (specielt overvægtige patienter) med utilstrækkelig glykæmisk

kontrol på metformin-monoterapi på trods af maksimalt tolereret metformindosis

sulfonylurinstof hos voksne patienter med utilstrækkelig glykæmisk kontrol på monoterapi med

sulfonylurinstof på trods af maksimalt tolereret sulfonylurinstofdosis; dog kun hos patienter,

der udviser intolerans over for metformin, eller for hvem metformin er kontraindiceret

trippel oral kombinationsbehandling

, sammen med

metformin og sulfonylurinstof hos voksne patienter (specielt overvægtige patienter) med

utilstrækkelig glykæmisk kontrol på trods af

oral kombinationsbehandling med to præparater.

Pioglitazon er også indiceret til kombinationsbehandling med insulin hos voksne patienter med

type 2 diabetes mellitus, der har utilstrækkelig glykæmisk kontrol med insulin, og for hvem

metformin er uhensigtsmæssig på grund af kontraindikationer eller intolerans (se pkt. 4.4).

Efter initiering af behandlingen med pioglitazon bør patienten revurderes efter 3 til 6 måneder for at

vurdere tilstrækkeligheden af respons på behandlingen (fx reduktion i HbA1c). Hos patienter, der ikke

er i stand til at opnå et tilfredsstillende respons bør behandling med pioglitazon seponeres. I lyset af

mulige risici med langvarig behandling bør lægen bekræfte ved efterfølgende undersøgelser at

fordelen ved brug af pioglitazon er opretholdt (se pkt. 4.4).

4.2

Dosering og administration

Dosering

Pioglitazon behandling kan initieres med 15 mg eller 30 mg én gang dagligt. Dosis kan øges gradvist

op til 45 mg dagligt.

I kombination med insulin kan den aktuelle insulindosis fortsættes efter pioglitazonbehandlingen er

påbegyndt. Hvis patienter oplever hypoglykæmi, bør insulin dosis nedsættes.

Særlige populationer

Ældre

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos ældre patienter (se pkt. 5.2). Lægen bør starte

behandlingen med den lavest tilgængelige dosis og herefter gradvist øge dosis, især når pioglitazon

anvendes i kombination med insulin (se pkt. 4.4 Ødemer og hjerteinsufficiens).

Nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med nedsat nyrefunktion (kreatininclearance > 4

ml/min) (se pkt. 5.2). Der er ingen tilgængelige data fra dialysepatienter, og derfor bør pioglitazon

ikke anvendes til denne patientkategori.

Nedsat leverfunktion

Pioglitazon bør ikke anvendes hos patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3 og 4.4).

Pædiatrisk population

Pioglitazons sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data.

Administration

Pioglitazon-tabletter indtages peroralt en gang dagligt alene eller i forbindelse med et måltid.

Tabletterne skal tages med et glas vand.

4.3

Kontraindikationer

Pioglitazon er kontraindiceret hos patienter med:

overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.

hjerteinsufficiens eller hjerteinsufficiens i anamnesen (NYHA-klasse I til IV)

nedsat leverfunktion

diabetisk ketoacidose

nuværende eller tidligere blærekræft

ubehandlet makroskopisk hæmaturi

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ødemer og hjerteinsufficiens

Pioglitazon kan forårsage væskeretention, hvilket kan forværre eller forårsage hjerteinsufficiens. Ved

behandling af patienter, der har mindst én risikofaktor for udvikling af hjerteinsufficiens (f.eks.

tidligere hjerteinfarkt eller symptomgivende koronar arteriel sygdom eller ældre), bør lægen starte

med den lavest tilgængelige dosis, som derefter øges gradvist. Patienterne bør observeres med henblik

på tegn og symptomer på hjerteinsufficiens, vægtøgning og ødemer. Dette gælder især patienter med

nedsat kardiel arbejdskapacitet. Efter markedsføringen har der været indrapporteret tilfælde af

hjerteinsufficiens, hvor pioglitazon har været anvendt i kombination med insulin, eller hvor

pioglitazon har været anvendt hos patienter der tidligere har haft hjerteinsufficiens. Patienterne bør

observeres for på tegn og symptomer på hjerteinsufficiens, vægtøgning og ødemer, når pioglitazon

bruges i kombination med insulin. Da insulin og pioglitazon er associeret med væskeretention, kan

samtidig indgift måske øge risikoen for ødemer. Efter markedsføringen er der også rapporteret om

perifere ødemer og hjertesvigt hos patienter, der fik samtidig behandling med pioglitazon og non-

steroide antiinflammatoriske lægemidler, inklusive selektive COX-2-hæmmere. Pioglitazon bør

seponeres, hvis der opstår en forværring i hjertestatus.

En kardiovaskulær endepunktsstudie med pioglitazon er udført hos patienter under 75 år med type 2-

diabetes mellitus og betydende makrovaskulær sygdom. Pioglitazon eller placebo blev føjet til

eksisterende antidiabetisk og kardiovaskulær behandling i op til 3,5 år. Dette studie viste et øget antal

rapporter om hjertesvigt, men det førte ikke til en øget dødelighed i studiet.

Ældre

Samtidig brug med insulin skal overvejes med forsigtighed hos ældre på grund af en øget risiko for

alvorlig hjerteinsufficiens.

I lyset af aldersrelaterede risici (især blærekræft, frakturer og hjerteinsufficiens) bør fordele og

ulemper overvejes med forsigtighed både før og under behandlingen af ældre.

Blærekræft

I metaanalyser ved kontrollerede kliniske forsøg med pioglitazon blev tilfælde af blærekræft

rapporteret hyppigere (19 tilfælde ud af 12506 patienter, 0,15 %) end i kontrolgrupperne (7 tilfælde

ud af 10212, 0,07 %) HR = 2,64 (95 % CI 1,11-6,31, P = 0,029). Efter udelukkelse af patienter for

hvem eksponeringen for det undersøgte lægemiddel var under et år ved diagnosen af blærekræft, var

der 7 tilfælde (0,06 %) med pioglitazon og 2 tilfælde (0,02 %) i kontrolgrupperne. Epidemiologiske

studier har også antydet en lille øget risiko for blærekræft hos diabetespatienter behandlet med

pioglitazon, selv om ikke alle studier fandt en statistisk signifikant øget risiko.

Risikofaktorer for blærekræft bør vurderes før initiering af behandling med pioglitazon (risici

inkluderer alder, rygehistorie, eksponering for visse faglige eller kemoterapeutiske agenter f.eks.

cyclophosphamid eller forudgående strålebehandling i bækkenområdet). Før opstart af behandling

med pioglitazon bør der undersøges for eventuelle makroskopisk hæmaturi.

Patienter bør rådes til straks at søge lægehjælp hvis der opstår makroskopisk hæmaturi eller andre

symptomer som for eksempel dysuri eller vandladningstrang, under behandlingen.

Monitorering af leverfunktion

Der er været sjældne rapporteringer vedrørende hepatocellulær funktionssvigt under post-marketing

undersøgelser (se pkt. 4.8). Det anbefales derfor, at patienter behandlet med pioglitazon med

regelmæssige mellemrum får foretaget monitorering af leverenzymer. Leverenzymer bør checkes

forud for igangsættelse af behandling med pioglitazon hos alle patienter. Behandling med pioglitazon

bør ikke igangsættes hos patienter med forhøjede leverenzymer (ALT > 2,5 X øvre normal grænse)

eller hos patienter med tegn på leversygdom.

Efter igangsættelse af behandling med pioglitazon anbefales det, at leverenzymer monitoreres med

jævne mellemrum baseret på en klinisk vurdering. Hvis ALT-niveauer øges til 3 X den øvre normale

grænse under pioglitazonbehandling, bør leverenzymniveauer vurderes igen så hurtigt som muligt.

Hvis ALT-niveauer forbliver > 3 X den øvre normale grænse, bør behandlingen seponeres. Hvis en

patient udvikler symptomer, der tyder på leverfunktionssvigt (disse kan omfatte uforklarlig kvalme,

opkastninger, mavesmerter, træthed, anoreksi og/eller mørk urin), så bør leverenzymer checkes.

Beslutningen om, hvorvidt patienten skal fortsætte med behandlingen med pioglitazon bør støtte sig

til løbende klinisk bedømmelse af laboratorieværdier. Hvis der observeres gulsot, bør lægemidlet

seponeres.

Vægtøgning

I kliniske forsøg med pioglitazon var der tegn på dosisrelateret vægtøgning, hvilket kan skyldes

fedtophobning og i nogle tilfælde som følge af væskeretention. I nogle tilfælde kan vægtøgning være

et symptom på hjertesvigt, så derfor bør vægten monitoreres nøje. En del af diabetesbehandlingen er

diætkontrol. Patienterne bør rådgives med hensyn til nøje at overholde en kaloriekontrolleret diæt.

Hæmatologi

Der var en lille reduktion i middel-hæmoglobin (4 % relativ reduktion) og hæmatokrit (4,1 % relativ

reduktion) under behandling med pioglitazon, foreneligt med blodfortynding. Lignende ændringer

blev observeret for metformin (hæmoglobin 3-4 % og hæmatokrit 3,6-4,1 % relative reduktioner) og i

mindre grad for sulfonylurinstof og insulin (hæmoglobin 1-2 % og hæmatokrit 1-3,2 % relative

reduktioner) hos patienter i kontrollerede sammenlignende undersøgelser med pioglitazon.

Hypoglykæmi

Patienter, der er i behandling med pioglitazon i kombination med sulfonylurinstof, eller i

kombinationsbehandling med insulin, kan have risiko for dosisrelateret hypoglykæmi, som en

konsekvens af øget insulinfølsomhed. Det kan være nødvendigt at reducere dosis af sulfonylurinstof

eller insulin.

Øjenlidelser

I post-marketing forsøg er der - ved brug af thiazolidindioner inklusive pioglitazon - blevet rapporteret

nye tilfælde af eller forværring af diabetisk makulaødem med forringet visuel skarphed. Mange af

disse patienter rapporterede samtidigt perifere ødemer. Selvom det er uklart, om der er en direkte

sammenhæng mellem pioglitazon og makulaødem, tilrådes læger at være opmærksomme på

muligheden for makulaødem i tilfælde, hvor patienter rapporterer forstyrrelser i synsskarpheden. I

disse tilfælde bør det overvejes at henvise til en passende øjenundersøgelse.

Andre

I en poolet analyse af bivirkninger i form af knoglefrakturer fra randomiserede, kontrollerede,

dobbeltblindede kliniske forsøg med over 8.100 patienter på pioglitazon og 7.400 patienter på

komparator, der blev behandlet i op til 3,5 år, blev der set en forøget incidens af frakturer hos kvinder.

Der blev observeret frakturer hos 2,6 % af de kvinder, der blev behandlet med pioglitazon,

sammenlignet med hos 1,7 % af de kvinder, der blev behandlet med komparator. Der sås ingen øget

hyppighed af frakturer hos mænd, der blev behandlet med pioglitazon (1,3 %) sammenlignet med

komparator (1,5 %).

Incidensen af frakturer er beregnet til 1,9 frakturer pr. 100 patientår hos de kvinder, der blev

behandlet med pioglitazon, og 1,1 frakturer pr. 100 patientår hos de kvinder, der blev behandlet med

en komparator. Den observerede overhyppighed af frakturer hos pioglitazonbehandlede kvinder i dette

datasæt er derfor 0,8 frakturer pr. 100 patientår.

I PROactive-forsøget (kardiovaskulært risikostudium), som forløb over 3,5 år, fik 44/870 (5,1 %; 1,0

frakturer pr. 100 patientår) af de pioglitazonbehandlede kvindelige patienter frakturer. Til

sammenligning opstod der frakturer hos 23/905 (2,5 %; 0,5 frakturer pr. 100 patientår) af de patienter,

som fik behandling med komparator. Der sås ingen øget hyppighed af frakturer hos mænd, der blev

behandlet med pioglitazon (1,7 %) sammenlignet med komparator (2,1 %).

Visse epidemiologiske studier har tydet på en lignende øget risiko for frakturer hos både mænd og

kvinder.

Man bør være opmærksom på risikoen for frakturer ved langtidsbehandling af patienter med

pioglitazon (se pkt. 4.8).

Som en konsekvens af forøget insulinvirkning kan behandling med pioglitazon hos patienter med

polycystisk ovariesyndrom måske resultere i fornyet ovulation. Disse patienter risikerer derfor at blive

gravide. Patienterne skal være opmærksomme på risikoen for graviditet, og hvis en patient ønsker at

blive gravid, eller hvis graviditet forekommer, bør behandlingen seponeres (se pkt. 4.6).

Pioglitazon bør bruges med forsigtighed ved samtidig administration af cytochrom P450 2C8-

hæmmere (f.eks. gemfibrozil) eller -inducere (f.eks. rifampicin). Omhyggelig glykæmisk kontrol er

nødvendig. Dosisjustering af pioglitazon inden for det anbefalede område eller ændringer i

diabetesbehandlingen bør overvejes (se pkt. 4.5).

Pioglitazon Actavis tabletter indeholder lactosemonohydrat og bør derfor ikke anvendes til patienter

med arvelig fructoseintolerans, galactoseintolerans, en særlig form af arvelig lactasemangel (Lapp

lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktionsundersøgelser har vist, at pioglitazon ikke har nogen relevant effekt på hverken

farmakokinetik eller farmakodynamik af digoxin, warfarin, phenprocoumon og metformin. Samtidig

indgivelse af pioglitazon og sulfonylurinstoffer synes ikke at påvirke sulfonylurinstoffers

farmakokinetik. Undersøgelser hos mennesker tyder ikke på induktion af det vigtigste inducerbare

cytokrom P450, 1A, 2C8/9 og 3A4.

In vitro-

undersøgelser har ikke vist hæmning af nogen undertype

af cytokrom P450. Interaktion med præparater, der metaboliseres af disse enzymer, f.eks. orale

kontraceptiva, cyclosporin, calciumkanalblokkere og HMGCoA reduktasehæmmere, kan ikke

forventes.

Der er rapporter om, at samtidig administration af pioglitazon og gemfibrozil (en hæmmer af

cytochrom P450 2C8) har resulteret i en 3 gange stigning i AUC for pioglitazon. Da der er en risiko

for en stigning i dosisrelaterede bivirkninger, kan det være nødvendigt med en nedsættelse af

pioglitazon dosis, når gemfibrozil gives samtidigt. Nøje monitorering af den glykæmiske regulering

bør overvejes (se pkt. 4.4). Der er rapporter om, at samtidig administration af pioglitazon og

rifampicin (en inducer af cytochrom P450 2C8) har resulteret i en 54 % nedsættelse af AUC for

pioglitazon. Det er muligt, at pioglitazon dosis skal øges, når rifampicin gives samtidigt. Nøje

monitorering af den glykæmiske regulering bør overvejes (se pkt. 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data for mennesker til at bedømme sikkerheden af pioglitazon under

en graviditet. Der var tydelig forsinket fosterudvikling ved dyreforsøg med pioglitazon. Dette blev

tilskrevet pioglitazons virkning, idet det mindsker den maternelle hyperinsulinæmi, samt øget

insulinresistens, som forekommer under graviditet, hvorved de tilgængelige metaboliske substrater til

fostrets vækst reduceres. Relevansen af en sådan mekanisme hos mennesker er uklar, og pioglitazon

bør ikke anvendes hos gravide.

Amning

Tilstedeværelse af pioglitazon i mælken hos diegivende rotter er påvist. Det vides ikke, om

pioglitazon udskilles i human mælk. Pioglitazon bør derfor ikke indgives til ammende kvinder.

Fertilitet

I dyreforsøg fandt man ingen effekt på kopulation, befrugtning eller fertilitetsindeks.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Pioglitazon Actavis påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Patienter, som får synsforstyrrelser, skal dog udvise forsigtighed, når de færdes i trafikken

eller betjener maskiner.

4.8

Bivirkninger

Bivirkninger, der er rapporteret hyppigere end (> 0,5 %) placebo, og som er rapporteret med mere end

et isoleret tilfælde hos patienter, der fik pioglitazon i dobbeltblinde forsøg, er anført nedenfor efter

MedDRA-terminologien med systemorganklasse og absolut hyppighed. Hyppigheden er defineret

som: Meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til <

1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres

ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter,

hvor alvorlige de er. De hyppigste og alvorligste bivirkninger er anført først.

Bivirkning

Hyppighed af pioglitazons bivirkninger ved forskellige behandlinger

Kombinationsbehandling

Mono

terapi

med

metformin

med

sulfonyl-

urea

med

metformin

og sulfonyl-

urea

med insulin

Infektioner og

parasitære

sygdomme

øvre

luftvejsinfektion

almindelig

almindelig

almindelig

almindelig

almindelig

bronkitis

almindelig

sinuitis

ikke

almindelig

ikke

almindelig

ikke

almindelig

ikke

almindelig

ikke

almindelig

Blod og

lymfesystem

anæmi

almindelig

Immunsystemet

Overfølsomhed

og allergiske

reaktioner

ikke kendt

ikke kendt

ikke kendt

ikke kendt

ikke kendt

Metabolisme og

ernæring

hypoglykæmi

ikke

almindelig

meget

almindelig

almindelig

øget appetit

ikke

almindelig

Nervesystemet

hypæstesi

almindelig

almindelig

almindelig

almindelig

almindelig

hovedpine

almindelig

ikke

almindelig

svimmelhed

almindelig

insomni

ikke

almindelig

ikke

almindelig

ikke

almindelig

ikke

almindelig

ikke

almindelig

Øjne

synsforstyrrelser

almindelig

almindelig

ikke

almindelig

makulaødem

ikke kendt

ikke kendt

ikke kendt

ikke kendt

ikke kendt

Øre og labyrint

vertigo

ikke

almindelig

Hjerte

hjerte-

insufficiens

almindelig

God-, ondartede

og

uspecificerede

neoplasmer

(inklusiv cyster

og polypper)

blærekræft

ikke

almindelig

ikke

almindelig

ikke

almindelig

ikke

almindelig

ikke

almindelig

Luftveje, thorax

og mediastinum

dyspnø

almindelig

Mave-tarm-

kanalen

flatulens

ikke

almindelig

almindelig

Hud og

subkutane væv

svedudbrud

ikke

almindelig

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Knoglefraktur

almindelig

almindelig

almindelig

almindelig

almindelig

artralgi

almindelig

almindelig

almindelig

rygsmerter

almindelig

Bivirkning

Hyppighed af pioglitazons bivirkninger ved forskellige behandlinger

Kombinationsbehandling

Monoterapi

metformin

sulfonylurea

metformin

og sulfonyl-

urea

med insulin

Nyrer og

urinveje

hæmaturi

almindelig

glukosuri

ikke

almindelig

proteinuri

ikke

almindelig

Det

reproduktive

system og

mammae

erektil

dysfunktion

almindelig

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

ødemer

meget

almindelig

træthed

ikke

almindelig

Undersøgelser

øget vægt

almindelig

almindelig

almindelig

almindelig

almindelig

forhøjet

kreatinkinase

almindelig

forhøjet laktat-

dehydrogenase

ikke

almindelig

forhøjet alanin-

aminotransferase

ikke kendt

ikke kendt

ikke kendt

ikke kendt

ikke kendt

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Efter markedsføring er der rapporteret om overfølsomhedsreaktioner hos patienter behandlet med

pioglitazon. Disse reaktioner omfatter anafylaksi, angioødem og urticaria.

Synsforstyrrelser er primært blevet indberettet tidligt i behandlingsforløbet og er relateret til

ændringer i blodglucoseværdier. Synsforstyrrelserne er forårsaget af en forbigående hævelse og en

forandring af linsens brydningsindeks som det også er set med andre hypoglykæmiske behandlinger.

I kontrollerede kliniske undersøgelser er hyppigheden af rapporteret hjerteinsufficiens ved

pioglitazonbehandling den samme som for placebo-, metformin- og sulfonylurinstof-grupperne, men

var forøget ved kombinationsbehandling med insulin. I et outcome forsøg med patienter med

betydende makrovaskulær sygdom var hyppigheden af alvorlig hjerteinsufficiens ved

kombinationsbehandling med insulin 1,6 % højere med pioglitazon end med placebo. Dette førte

imidlertid ikke til øget dødelighed i dette studie. Hos de patienter, der fik pioglitazon og insulin i dette

studie, var procentdelen af patienter med hjertesvigt højere hos patienterne ≥ 65 år end hos

patienterne under 65 år (9,7 % sammenlignet med 4,0 %). Hos de patienter, der fik insulin uden

pioglitazon, var incidensen af hjertesvigt 8,2 % hos patienter ≥ 65 år og 4,0 % hos patienter under 65

år. Der er rapporteret om hjerteinsufficiens under anvendelse af pioglitazon post-marketing og

hyppigere, når pioglitazon bruges i kombination med insulin og hos patienter med tidligere

hjerteinsufficiens.

Der blev udført en poolet analyse af bivirkninger i form af knoglefrakturer fra randomiserede,

komparatorkontrollerede, dobbeltblindede kliniske forsøg med over 8.100 patienter i den

pioglitazonbehandlede gruppe og 7.400 patienter i den komparatorbehandlede gruppe, der blev

behandlet i op til 3,5 år. Der blev observeret en øget hyppighed af frakturer hos kvinder, der tog

pioglitazon (2,6 %) sammenlignet med komparator (1,7 %). Der sås ingen øget hyppighed af frakturer

hos mænd, der blev behandlet med pioglitazon (1,3 %) sammenlignet med komparator (1,5 %). I

PROactive-forsøget, som forløb over 3,5 år, fik 44/870 (5,1 %) af de pioglitazonbehandlede

kvindelige patienter frakturer. Til sammenligning opstod der frakturer hos 23/905 (2,5 %) af de

kvindelige patienter, som fik behandling med komparator. Der sås ingen øget hyppighed af frakturer

hos mænd, der blev behandlet med pioglitazon (1,7 %) sammenlignet med komparator (2,1 %). Der er

efter markedsføring indberettet knoglefrakturer hos både mandlige og kvindelige patienter (se pkt.

4.4).

Der blev rapporteret ødemer hos 6-9% af patienterne, der blev behandlet i et år med pioglitazon i

kontrollerede kliniske studier. Hyppigheden af ødemer i de sammenlignende grupper

(sulfonylurinstof, metformin) var 2-5%. De rapporterede ødemer var generelt milde til moderate og

krævede sædvanligvis ikke seponering af behandlingen.

I kontrollerede kliniske forsøg med aktive stoffer som sammenligning var den gennemsnitlige

vægtøgning 2-3 kg i løbet af et år med pioglitazon givet som monoterapi. Lignende blev observeret i

den sammenlignende gruppe, der fik sulfonylurinstof. I undersøgelser med kombinationsbehandling

medførte pioglitazon givet som tillæg til metformin en gennemsnitlig vægtøgning på 1,5 kg i løbet af

et år og på 2,8 kg, hvis pioglitazon blev givet som tillæg til sulfonylurinstof. I

sammenligningsgrupperne medførte sulfonylurinstof givet som tillæg til metformin en gennemsnitlig

vægtøgning på 1,3 kg, og metformin givet i tillæg til sulfonylurinstof medførte et gennemsnitligt

vægttab på 1,0 kg.

I kliniske forsøg med pioglitazon var hyppigheden af et forhøjet ALAT, som var større end tre gange

den øvre normalgrænse, den samme som med placebo, men mindre end det observerede i

sammenligningsgrupperne med metformin og sulfonylurinstof. De gennemsnitlige niveauer af

leverenzymer faldt ved behandling med pioglitazon. Efter markedsføringen er set sjældne tilfælde af

forhøjede leverenzymer og hepatocellulær dysfunktion. Selvom der i meget sjældne tilfælde har været

rapporteret tilfælde med letal udgang, er kausal sammenhæng ikke blevet fastslået.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/734871/2016

EMEA/H/C/002324

EPAR - sammendrag for offentligheden

Pioglitazone Actavis

Pioglitazon

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Pioglitazone Actavis. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale

udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en

praktisk vejledning i, hvordan Pioglitazone Actavis bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Pioglitazone Actavis, kan du læse indlægssedlen

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Pioglitazone Actavis, og hvad anvendes det til?

Pioglitazone Actavis anvendes til behandling af type 2-diabetes hos voksne (på 18 år og derover), især

overvægtige. Det anvendes sammen med diæt og motion på følgende måder:

som enebehandling til patienter, hos hvem metformin (et andet lægemiddel mod diabetes) ikke er

egnet

i kombination med metformin til patienter, som ikke er tilfredsstillende reguleret med metformin

alene, eller sammen med et sulfonylurinstof (en anden type lægemiddel mod diabetes), når

metformin ikke er egnet til patienter, som ikke er tilfredsstillende reguleret med et sulfonylurinstof

alene

sammen med både metformin og et sulfonylurinstof hos patienter, som ikke reguleres

tilfredsstillende, selv om de tager to lægemidler gennem munden

sammen med insulin hos patienter, som ikke er tilfredsstillende reguleret med insulin alene, og

som ikke kan tage metformin.

Pioglitazone Actavis er et "generisk lægemiddel". Det betyder, at Pioglitazone Actavis er identisk med

et "referencelægemiddel", som allerede er godkendt i Den Europæiske Union (EU), og som hedder

Actos. Der kan indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler i dokumentet med

spørgsmål og svar her

Pioglitazone Actavis

EMA/734871/2016

Side 2/3

Pioglitazone Actavis indeholder det aktive stof pioglitazon.

Hvordan anvendes Pioglitazone Actavis?

Pioglitazone Actavis udleveres kun efter recept.

Lægemidlet fås som tabletter (15, 30 og 45 mg), og den anbefalede startdosis er 15 eller 30 mg en

gang dagligt. Denne dosis skal muligvis øges efter en til to uger til en dosis på op til 45 mg en gang

dagligt, hvis der er behov for en bedre kontrol af blodsukkerkoncentrationen i blodet.

Behandlingen med Pioglitazone Actavis skal tages op til fornyet vurdering efter tre til seks måneder og

afbrydes hos patienter, der ikke får tilstrækkelig gavn af behandlingen. Lægen skal ved efterfølgende

kontroller bekræfte, at patienten stadig får gavn af behandlingen.

Hvordan virker Pioglitazone Actavis?

Ved type 2-sukkersyge producerer bugspytkirtlen enten ikke nok insulin til at regulere blodsukkeret,

eller også er kroppen ikke i stand til at udnytte insulinet tilstrækkeligt. Det aktive stof i Pioglitazone

Actavis, pioglitazon, gør cellerne (fedt, muskel og lever) mere følsomme over for insulin, hvilket

betyder, at kroppen bedre udnytter den insulin, den selv danner. Derved reduceres mængden af

blodsukker, og dette medvirker til at regulere type 2-diabetes.

Hvordan blev Pioglitazone Actavis undersøgt?

Da Pioglitazone Actavis er et generisk lægemiddel, har undersøgelserne hos patienter været begrænset

til at påvise, at det er bioækvivalent med referencelægemidlet Actos. To lægemidler er bioækvivalente,

når de danner den samme mængde af det aktive stof i kroppen.

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Pioglitazone Actavis?

Da Pioglitazone Actavis er et generisk lægemiddel, som er bioækvivalent med referencelægemidlet,

anses benefit/risk-forholdet for at være det samme som for referencelægemidlet.

Hvorfor blev Pioglitazone Actavis godkendt?

Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at det i overensstemmelse med EU's

krav er påvist, at Pioglitazone Actavis er af sammenlignelig kvalitet og er bioækvivalent med Actos.

CHMP var derfor af den opfattelse, at fordelene er større end de identificerede risici, ligesom det er

tilfældet med Actos. Udvalget anbefalede, at Pioglitazone Actavis godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Pioglitazone Actavis?

Virksomheden, der markedsfører Pioglitazone Actavis, skal udarbejde oplysningsmateriale til de læger,

der ordinerer lægemidlet. Materialet skal redegøre for den mulige risiko for hjertesvigt og blærekræft

ved lægemidler, der indeholder pioglitazon, kriterier for udvælgelse af patienterne og behovet for

regelmæssig gennemgang og indstilling af behandlingen, hvis patienten ikke længere har gavn af den.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Pioglitazone

Actavis.

Pioglitazone Actavis

EMA/734871/2016

Side 3/3

Andre oplysninger om Pioglitazone Actavis

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Pioglitazone Actavis den 15. marts 2012.

Den fuldstændige EPAR for Pioglitazone Actavis findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger om behandling med Pioglitazone Actavis, kan du læse indlægssedlen (også en

del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Dette sammendrag blev sidst ajourført 11-2016.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information