Levetiracetam Actavis Group

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
levetiracetam
Tilgængelig fra:
Actavis Group PTC ehf
ATC-kode:
N03AX14
INN (International Name):
levetiracetam
Terapeutisk gruppe:
Antiepileptika,
Terapeutisk område:
Epilepsi
Terapeutiske indikationer:
Levetiracetam Actavis-gruppen er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos patienter fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Actavis Group er indiceret som adjuverende behandling:i behandlingen af delvis-anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.
Produkt oversigt:
Revision: 13
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002305
Autorisation dato:
2011-12-04
EMEA kode:
EMEA/H/C/002305

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml oral opløsning

Levetiracetam

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du eller dit barn begynder at tage dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Levetiracetam Actavis Group til dig personligt. Lad derfor være med at

give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Actavis Group.

Sådan skal du tage Levetiracetam Actavis Group

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Levetiracetam er et antiepileptisk lægemiddel (et lægemiddel, som anvendes til behandling af

epileptiske anfald)

Levetiracetam Actavis Group anvendes

som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med nydiagnosticeret

epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en tilstand, hvor patienter har

gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor anfaldene til at begynde

med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide sig til større områder i begge

sider af hjernen (partiel epilepsi med eller uden sekundær generalisering). Du har fået

levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald.

som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:

partielle anfald med eller uden generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn, der er

over 1 måned gamle

myoklone anfald (korte, chok-lignende ryk i en muskel eller i en gruppe af muskler) hos

voksne og unge over 12 år med juvenil myoklon epilepsi

primært generaliserede tonisk-kloniske anfald (større anfald inklusiv bevidstløshed) hos

voksne og unge over 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi (den type epilepsi, som

menes at være genetisk forårsaget)

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Actavis Group

Tag ikke Levetiracetam Actavis Group

hvis du er allergisk over for levetiracetam, pyrrolidonderivater eller et af de øvrige

indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Levetiracetam Actavis Group

Hvis du lider af nyreproblemer. Følg lægens instruktioner. Han/hun kan beslutte om din dosis

skal justeres.

Hvis du bemærker en stagnation i væksten eller uventet pubertetsudvikling hos dit barn, så

kontakt din læge.

En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin som for eksempel

Levetiracetam Actavis Group, har haft selvmordstanker eller tanker om at skade sig selv. Hvis

du har symptomer på depression og/eller selvmordstanker, så kontakt din læge.

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis en af følgende bivirkninger bliver alvorlig eller varer

længere end et par dage:

Unormale tanker, følelse af irritation eller mere aggressive reaktioner end normalt, eller hvis du

eller din familie og venner bemærker væsentlige humør- eller adfærdsændringer hos dig.

Børn og unge

Levetiracetam Actavis Group, som eneste lægemiddel (monoterapi), er ikke indiceret til børn og unge

under 16 år.

Brug af anden medicin sammen med Levetiracetam Actavis

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig

eller planlægger at tage anden medicin.

Tag ikke macrogol (et lægemiddel, som anvendes som afføringsmiddel), en time før og en time efer

levetiracetam, da dette kan medføre en nedsat virkning af levetiracetam.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. Levetiracetam må kun anvendes under

graviditeten, hvis Deres læge efter omhyggelig vurdering mener, at det er nødvendigt.

De bør ikke standse med behandlingen uden aftale med Deres læge.

Risiko for medfødte misdannelser hos dit ufødte barn kan ikke udelukkes helt.

Det anbefales ikke at amme under behandlingen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Levetiracetam Actavis Group kan påvirke din evne til at køre eller betjene værktøj eller maskiner, da

det kan give døsighed. Dette er mere sandsynligt i begyndelsen af behandlingen eller efter forøgelse af

dosis. Du må ikke køre eller anvende maskiner, før du er helt sikker på, at din evne til at udføre

sådanne aktiviteter ikke er påvirket.

Levetiracetam Actavis Group indeholder methylparahydroxybenzoat,

propylparahydroxybenzoat, maltitol, propylenglycol og natrium

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml oral opløsning indeholder methylparahydroxybenzoat (E

218) og propylparahydroxybenzoat (E 216), som kan medføre allergiske reaktioner (muligvis

forsinket).

Levetiracetam Actavis Group indeholder også maltitol. Kontakt lægen, før du tager denne medicin,

hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Levetiracetam Actavis Group oral

opløsning indeholder propylenglycol (E1520). Hvis din baby er yngre end 4 uger, skal du tale med din

læge eller apotek, før du giver barnet dette lægemiddel, især hvis barnet får andre lægemidler, der

indeholder propylenglycol eller alkohol.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. ml, dvs. det er i det væsentlige

natrium-frit.

3.

Sådan skal du tage Levetiracetam Actavis Group

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Levetiracetam Actavis Group skal tages to gange dagligt, om morgenen og om aftenen, på omtrent

samme tidspunkt hver dag.

Tag den orale opløsning efter lægens anvisninger.

Monoterapi

Dosis til voksne og unge fra 16 år:

Til patienter på 4 år og derover afmåles den korrekte dosis med 10 ml-sprøjten, der er vedlagt

pakningen.

Sædvanlig dosis: Levetiracetam Actavis Group tages to gange dagligt i to lige store doser, idet der til

hver dosis afmåles mellem 5 ml (500 mg) og 15 ml (1.500 mg).

Når du begynder at tage Levetiracetam Actavis Group, vil din læge ordinere en

lavere dosis

i 2 uger,

før du får den laveste vedligeholdelsesdosis.

Tillægsbehandling

Dosis til voksne og unge (12 til 17 år):

Til patienter på 4 år og derover afmåles den korrekte dosis med 10 ml-sprøjten, der er vedlagt

pakningen.

Sædvanlig dosis: Levetiracetam Actavis Group tages to gange dagligt i to lige store doser, idet der til

hver dosis afmåles mellem 5 ml (500 mg) og 15 ml (1.500 mg).

Dosis til børn på 6 måneder og derover:

Lægen vil ordinere den mest hensigtsmæssige lægemiddelform af Levetiracetam Actavis Group

afhængigt af alder, vægt og dosis.

Til børn fra 6 måneder til 4 år

afmåles den korrekte dosis ved hjælp af 3 ml-sprøjten, som er vedlagt

pakningen.

Til børn over 4 år

afmåles den korrekte dosis ved hjælp af 10 ml-sprøjten, som er vedlagt pakningen.

Sædvanlig dosis: Levetiracetam Actavis Group gives to gange dagligt i to lige store doser, idet der til

hver dosis afmåles mellem 0,1 ml (10 mg) og 0,3 ml (30 mg) pr. kg af barnets legemsvægt (se tabellen

nedenfor, der indeholder eksempler på dosis).

Dosis til børn på 6 måneder og derover

Vægt

Initial dosis: 0,1 ml/kg to gange dagligt

Maksimal dosis: 0,3 ml/kg to gange

dagligt

6 kg

0,6 ml to gange dagligt

1,8 ml to gange dagligt

8 kg

0,8 ml to gange dagligt

2,4 ml to gange dagligt

10 kg

1 ml to gange dagligt

3 ml to gange dagligt

15 kg

1,5 ml to gange dagligt

4,5 ml to gange dagligt

20 kg

2 ml to gange dagligt

6 ml to gange dagligt

25 kg

2,5 ml to gange dagligt

7,5 ml to gange dagligt

Fra 50 kg

5 ml to gange dagligt

15 ml to gange dagligt

Dosis til spædbørn (1 måned til under 6 måneder):

Til spædbørn fra 1 måned til under 6 måneder

afmåles den korrekte dosis ved hjælp af

1 ml

sprøjten, som er vedlagt pakningen.

Sædvanlig dosis: Levetiracetam Actavis Group gives to gange dagligt i to lige store doser, idet der til

hver dosis afmåles mellem 0,07 ml (7 mg) og 0,21 ml (21 mg) pr. kg af spædbarnets legemsvægt (se

tabellen nedenfor, der indeholder eksempler på dosis).

Dosis til spædbørn (1 måned til under 6 måneder):

Vægt

Initial dosis: 0,07 ml/kg to gange dagligt

Maksimal dosis: 0,21 ml/kg to gange

dagligt

4 kg

0,3 ml to gange dagligt

0,85 ml to gange dagligt

5 kg

0,35 ml to gange dagligt

1,05 ml to gange dagligt

6 kg

0,45 ml to gange dagligt

1,25 ml to gange dagligt

7 kg

0,5 ml to gange dagligt

1,5 ml to gange dagligt

Indtagelsesmåde:

Efter afmåling af den korrekte dosis med en passende sprøjte kan Levetiracetam Actavis Group oral

opløsning fortyndes i et glas vand eller en sutteflaske. Du kan tage Levetiracetam Actavis Group med

eller uden mad. Den bitre smag af levetiracetam kan opleves efter oralt indtag.

Brugsanvisning:

Brugsanvisning til 10 ml sprøjter

Åben flasken. Før afmålingen påbegyndes, tjekkes det at den transparente doseringsdel af sprøjten

såvel som det hvide stempel er helt i bundposition. Til måling af doseringsmængden bruges den ene

hånd til at holde fast på doseringsdelen mens den anden hånd bruges til at trække op i stemplet indtil

du når mærket, der svarer til den mængde i milliliter (ml) som lægen har foreskrevet (figur 1).

Træk sprøjten ud af flasken ved at holde fast på doseringsdelen (figur 2).

Tøm indholdet af sprøjten i et glas med vand ved at skubbe stemplet ned. Vær sikker på at du drikker

hele glassets indhold. Indholdet af sprøjten kan også gives direkte fra sprøjten ind i munden eller ved

udtømning på en ske (figur 3).

Vask sprøjten med vand efter brug og luk flasken med plastikskruelåget (figur 4).

Brugsanvisning til 1 ml og 3 ml sprøjter med adapter

Åben flasken og pres sprøjteadapteren ned over flaskehalsen (figur 1).

Tag sprøjten og træk stemplet lidt tilbage (figur 2).

Pres spidsen af sprøjten ind i adapterens åbning. Skub stemplet langsomt ned for at indføre luft ind i

flasken (figur 3).

Vend flasken på hovedet med sprøjten stadig siddende fast (figur 4).

Træk stemplet ned og fyld sprøjten med en mængde opløsning lidt ud over den anviste dosis (figur 5).

Hvis der kommer bobler i sprøjten holdes flasken fortsat på hovedet, stemplet presses lidt ind og

derefter tilbage igen. Gentag indtil der ikke er flere bobler i sprøjten (figur 6).

Træk langsomt stemplet til mærket der svarer til den mængde i milliliter (ml), som din læge har

foreskrevet (figur 7).

Vend flasken den rigtige vej op og fjern sprøjten (figur 8).

Hos små børn placeres spidsen af sprøjten forsigtigt i barnets mund op mod indersiden af kinden. Skub

langsomt stemplet ind og lad barnet sluge indholdet af sprøjten. Indholdet af sprøjten kan også

udtømmes i et glas vand eller i en sutteflaske. Vær sikker på at hele glassets indhold drikkes (figur 9).

Vask sprøjten med vand efter brug og luk flasken med plastikskruelåget (figur 10).

Behandlingsvarighed:

Levetiracetam Actavis Group anvendes til kronisk behandling. Du skal fortsætte behandling

med Levetiracetam Actavis Group i så lang tid, som din læge har fortalt dig.

Stop ikke behandlingen uden lægens anbefaling, da dette kan øge antallet af anfald.

Hvis du har taget for meget Levetiracetam Actavis Group

Bivirkningerne af en overdosis af Levetiracetam Actavis Group er søvnighed, uro, aggressiv adfærd,

nedsat årvågenhed, vejrtrækningsbesvær og koma.

Kontakt lægen, hvis du har mere Levetiracetam Actavis Group, end du burde. Din læge vil fastlægge

den bedst mulige behandling af overdosering.

Hvis du har glemt at tage Levetiracetam Actavis Group

Kontakt lægen, hvis du har glemt en eller flere doser.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis.

Mod kinden

Langsomt

Hvis du holder op med at tage Levetiracetam Actavis Group

Ved ophør af behandling skal Levetiracetam Actavis Group ligesom andre lægemidler mod epilepsi

nedtrappes gradvist for at undgå en forøgelse af anfald. Hvis lægen beslutter at stoppe din behandling

med Levetiracetam Actavis Group, vil han/hun instruere dig i, hvordan du gradvist skal ophøre med at

tage Levetiracetam Actavis Group.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt omgående lægen eller skadestuen, hvis De oplever:

svaghed, føler Dem ør i hovedet eller svimmel, eller har vejrtrækningsbesvær, da disse

symptomer kan være tegn på en alvorlig allergisk (anafylaktisk) reaktion

hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg (Quinckes ødem)

influenzalignende symptomer og udslæt i ansigtet, som efterfølges af udbredt udslæt med feber,

forhøjede leverenzymniveauer i blodprøver og et forhøjet antal af en bestemt type hvide

blodlegemer (eosinofili) og forstørrede lymfekirtler (lægemiddelreaktion med eusinofili og

systemiske reaktioner [DRESS])

symptomer, såsom nedsat urinmængde, træthed, kvalme, opkastning, forvirring og hævelse af

benene, anklerne eller fødderne, da disse kan være tegn på pludseligt nedsat nyrefunktion

et hududslæt, der kan danne blærer, og som ligner små skydeskiver (mørk plet i midten omgivet

af et blegere område, med en mørk ring om kanten) (

erythema multiforme

et udbredt udslæt med blærer og skællende hud, især omkring munden, næsen, øjnene og

kønsorganerne (

Stevens-Johnson syndrom

et mere alvorligt udslæt, der forårsager afskalning af huden på mere end 30 % af

kropsoverfladen (

toksisk epidermal nekrolyse

tegn på alvorlige mentale forandringer, eller hvis nogen omkring Dem bemærker tegn på

forvirring, somnolens (døsighed), amnesi (hukommelsestab), hukommelsessvækkelse

(glemsomhed), unormal adfærd, eller andre neurologiske tegn, herunder ufrivillige eller

ukontrollerede bevægelser. Disse symptomer kan være tegn på hjernepåvirkning (

encefalopati

De oftest rapporterede bivirkninger er snue, døsighed, hovedpine, træthed og svimmelhed. I

begyndelsen af behandlingen eller i forbindelse med dosisøgning kan bivirkninger såsom søvnighed,

træthed og svimmelhed være mere almindelige. Disse bivirkninger vil imidlertid normalt mindskes

efterhånden.

Meget almindelig:

forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer

snue;

døsighed, hovedpine.

Almindelig:

forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

anoreksi (appetitløshed);

depression, fjendtlighed eller aggression, angst, søvnløshed, nervøsitet eller irritabilitet;

kramper, problemer med at holde balancen, svimmelhed (følelse af usikker gang), letargi

(mangel på energi og entusiasme), tremor (ufrivillig rysten);

vertigo (følelse af at snurre rundt);

hoste;

mavesmerter, diarré, dyspepsi (fordøjelsesbesvær), opkastning, kvalme;

udslæt;

kraftesløshed og svaghed/træthed.

Ikke almindelig:

forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

nedsat antal blodplader og hvide blodlegemer;

vægttab, vægtstigning;

selvmordsforsøg og selvmordstanker, mental ubalance, unormal adfærd, hallucinationer, vrede,

forvirring, panikanfald, følelsesmæssig ustabilitet/humørsvingninger, rastløs uro;

amnesi (hukommelsestab), hukommelsessvækkelse (glemsomhed), koordinationsbesvær,

paræstesi (prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden),

opmærksomhedsforstyrrelser (koncentrationsbesvær);

dobbeltsyn, sløret syn;

forhøjede/unormale værdier i leverfunktionsprøver;

hårtab, eksem, kløe;

muskelsvaghed, muskelsmerter;

skader ved uheld.

Sjælden:

forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer

infektion;

nedsat antal af alle typer blodlegemer;

alvorlige allergiske reaktioner (DRESS, anafylaktisk reaktion (alvorlig og vigtig allergisk

reaktion), Quinckes ødem (hævelse af ansigt, læber, tunge og svælg));

nedsat natriumindhold i blodet;

selvmord, personlighedsforstyrrelser (adfærdsproblemer), unormal tankevirksomhed (langsom

tankegang, koncentrationsbesvær);

delirium (uklarhed, forvirring og desorientering);

encefalopati (se underafsnittet ”Kontakt omgående lægen” for en detaljeret beskrivelse af

symptomer);

ukontrollerede muskelspasmer med indvirkning på hovedet, kroppen samt arme og ben;

vanskelighed med at kontrollere kroppens bevægelser, ufrivillige bevægelser;

betændelse i bugspytkirtlen;

leversvigt, leverbetændelse;

pludseligt nedsat nyrefunktion;

hududslæt, der kan danne blærer, og som ligner små skydeskiver (mørk plet i midten omgivet af

et blegere område, med en mørk ring om kanten) (

erythema

multiforme), et bredt udslæt med

blærer og skællende hud, især omkring munden, næsen, øjnene og kønsdelene (

Stevens-Johnson

syndrom

) og en mere alvorlig form, der forårsaget afskalning af hud på mere end 30 % af

kropsoverfladen (

toksisk epidermal

nekrolyse).

rabdomyolyse (nedbrydning af muskelvæv) og forbundet med forhøjet indhold af kreatinkinase

i blodet. Forekomsten er betydeligt højere hos patienter af japansk afstamning i forhold til

patienter af ikke-japansk afstamning.

halten eller gangbesvær.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og flasken efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Skal anvendes indenfor 7 måneder efter første åbning af flaske.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Det vil hjælpe med at beskytte miljøet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Levetiracetam Actavis Group indeholder:

Det aktive stof er levetiracetam. Hver ml indeholder 100 mg levetiracetam.

De øvrige indholdsstoffer er: Natriumcitrat, citronsyremonohydrat, methylparahydroxybenzoat

(E218), propylparahydroxybenzoat (E216), ammoniumglycyrrhizat, glycerin, glycerol (E422),

flydende maltitol (E965), aceculfamkalium (E950), drueessens, propylenglycol, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml oral opløsning er en klar, svagt gul-brun opløsning.

Glasflasken med 300 ml Levetiracetam Actavis Group (til børn fra 4 år og opefter, unge og voksne) er

pakket i en æske, der indeholder en 10 ml oral doseringssprøjte (med en målestreg for hver 0,25 ml).

Glasflasken med 300 ml Levetiracetam Actavis Group (til spædbørn og små børn fra 6 måneder til

under 4 år) er pakket i en æske, der indeholder en 3 ml oral doseringssprøjte (med en målestreg for

hver 0,1 ml) samt en adapter til sprøjten.

Glasflasken med 300 ml Levetiracetam Actavis Group (til spædbørn fra 1 måned til under 6 måneder)

er pakket i en æske, der indeholder en 1 ml oral doseringssprøjte (med en målestreg for hver 0,05 ml)

samt en adapter til sprøjten.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegur 76-78

220 Hafnarfjördur

Island

Fremstiller

Balkanpharma-Troyan AD

1 Krayrechna Str,

Troyan 5600

Bulgarien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien

Actavis Group PTC ehf.

IJsland / Islande / Island

Tél/Tel: +354 5503300

Lietuva

UAB Teva Baltics

Tel: +370 52660203

България

Актавис ЕАД

Teл.: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

Actavis Group PTC ehf.

Islande / Island

Tél/Tel: +354 5503300

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 12886400

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44985511

Malta

Actavis Ltd.

Tel: +356 21693533

Deutschland

Actavis Group PTC ehf.

Island

Tel: +354 5503300

Nederland

Actavis Group PTC ehf.

Ijsland

Tel: +354 5503300

Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66775590

Ελλάδα

Specifar ABEE

Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1970070

España

Actavis Group PTC ehf.

Islandia

Tel: +354 5503300

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. Z o.o.

Tel: +48 223459300

France

Actavis Group PTC ehf.

Islande

Tél: +354 5503300

Portugal

Actavis Group PTC ehf.

Islândia

Tel: +354 5503300

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L.

Tel: +40 212306524

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 19630330

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 15890390

Ísland

Actavis Group PTC ehf.

Sími: +354 5503300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 257267911

Italia

Actavis Group PTC ehf.

Islanda

Tel: +354 5503300

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 201805900

Κύπρος

A. Potamitis Medicare Ltd

Τηλ: +357 22583333

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42121100

Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom

Actavis UK Limited

Tel: +44 1271385257

Denne indlægsseddel blev senest ændret {

måned ÅÅÅÅ

}

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere information om Levetiracetam Actavis Group på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml oral opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml indeholder 100 mg levetiracetam

Hjælpestoffer med kendt virkning:

Hver ml indeholder 1,50 mg methylparahydroxybenzoat (E218), 0,15 mg propylparahydroxybenzoat

(E216), 290 mg flydende maltitol (E965), 3,26 mg propylenglycol (E1520) og 0,25 mg natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Oral opløsning

Klar, svag gullig-brun opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Indikationen for Levetiracetam Actavis Group er monoterapibehandling af voksne og unge over 16 år,

som for nyligt har fået stillet diagnosen partiel epilepsi med eller uden sekundær generalisering.

Indikationen for Levetiracetam Actavis Group er tillægsbehandling

af voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned med partiel epilepsi med eller uden sekundær

generalisering.

af voksne og unge over 12 år med juvenil myoklon epilepsi med myoklone anfald.

af voksne og unge over 12 år med Idiopatisk Generaliseret Epilepsi med primært generaliserede

tonisk-kloniske anfald.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Monoterapi til voksne og unge over 16 år

Den anbefalede initialdosis er 250 mg to gange daglig, som efter to uger øges til en initial terapeutisk

dosis på 500 mg to gange daglig. Dosis kan øges med yderligere 250 mg to gange daglig hver anden

uge, afhængig af den kliniske effekt. Den maksimale dosis er 1.500 mg to gange daglig.

Tillægsbehandling til voksne (

18 år) og unge (12 til 17 år) som vejer 50 kg eller mere

Den initiale terapeutiske dosis er 500 mg to gange daglig. Man kan starte med denne dosering fra den

første behandlingsdag.

Afhængig af klinisk effekt og tolerabilitet kan den daglige dosis øges til 1.500 mg to gange daglig.

Dosisændring kan gennemføres med en dosisøgning eller -reduktion på 500 mg to gange daglig hver

anden til fjerde uge.

Seponering

Hvis behandlingen med levetiracetam skal afbrydes, anbefales det at seponere gradvist (

f.eks.

voksne og unge, som vejer mere end 50 kg: reduktion med 500 mg to gange dagligt hver anden til

fjerde uge; for spædbørn over 6 måneder, børn og unge, som vejer under 50 kg: dosis bør ikke

reduceres med mere end 10 mg/kg to gange dagligt hver anden uge; for spædbørn (under 6 måneder):

dosis bør ikke reduceres med mere end 7 mg/kg to gange dagligt hver anden uge).

Særlige populationer

Ældre (65 år og ældre)

Justering af dosis anbefales hos ældre patienter med nedsat nyrefunktion (se “Nedsat nyrefunktion”

nedenfor).

Nedsat nyrefunktion

Døgndosis skal afpasses individuelt i forhold til nyrefunktion.

Til voksne patienter, se nedenstående tabel og juster dosis som angivet. For at anvende denne

doseringstabel er det nødvendigt at beregne patientens kreatininclearance (CLcr) i ml/min. Hos voksne

og unge, som vejer over 50 kg, kan CLcr i ml/min beregnes ud fra serumkreatinin (mg/dl) ved at

anvende følgende formel:

[140-alder (år)] x vægt (kg)

CLcr (ml/min) = ----------------------------------------- (x 0,85 for kvinder)

72 x serumkreatinin (mg/dl)

Derefter justeres CLcr for legemsoverfladeareal (BSA) på følgende måde:

CLcr (ml/min)

CLcr (ml/min/1,73 m

) = ---------------------------- x 1,73

Personens BSA (m

Dosisjustering for voksne og unge patienter, der vejer mere end 50 kg, med nedsat nyrefunktion

Group

Kreatininclearance

(ml/min/1.73m

Dosis og hyppighed

Normal

≥ 80

500 til 1,500 mg 2 gange dagligt

50-79

500 til 1,000 mg 2 gange dagligt

Moderate

30-49

250 til 750 mg 2 gange dagligt

Udtalt

< 30

250 til 500 mg 2 gange dagligt

Patienter i slutstadiet af

nyresygdom, som får dialyse

500 til 1,000 mg en gang dagligt

En 750 mg støddosis anbefales på første behandlingsdag med levetiracetam.

Efter dialyse anbefales 250 mg til 500 mg som supplerende dosis.

Til børn med nedsat nyrefunktion skal levetiracetam dosis justeres i forhold til nyrefunktionen, da

levetiracetamclearance er afhængigt af nyrefunktionen. Denne anbefaling er baseret på et studie med

voksne patienter med nedsat nyrefunktion.

CLcr i ml/min

1,73 m

kan, hos ganske unge, børn og spædbørn, beregnes ud fra serumkreatinin

(mg/dl) ved at anvende følgende formel (Schwartz formel):

Højde (cm) x ks

CLcr (ml/min/1,73

) = ------------------------------------

Serumkreatinin (mg/dl)

ks= 0,45 hos spædbørn op til 1 år; ks= 0,55 hos børn under 13 år og hos unge kvinder; ks= 0,7 hos

unge drenge.

Dosisjustering for spædbørn, børn og unge, der vejer mindre end 50 kg, med nedsat nyrefunktion

Gruppe

Kreatinin-clearance

(ml/min/1,73 m

Dosis og hyppighed

Spædbørn fra 1 måned

til under 6 måneder

Spædbørn mellem 6 og 23

måneder, børn og unge som vejer

under 50 kg

Normal

≥ 80

7 til 21 mg/kg (0,07 til

0,2 1 ml/kg)to gange

daglig

10 til 30 mg/kg (0.10 til

0,30 ml/kg) to gange dagligt

50-79

7 til 14 mg/kg to gange

daglig

10 til 20 mg/kg (0,10 til 0,20

ml/kg) to gange dagligt

Moderat

30-49

3,5 til 10,5 mg/kg to

gange daglig

5 til 15 mg/kg (0,05 til

0,15 ml/kg) to gange dagligt

Udtalt

< 30

3,5 til 7 mg/kg to

gange daglig

5 til 10 mg/kg (0,05 til 0,10

ml/kg) to gange dagligt

Patienter i

slutstadiet af

nyresygdom, som

får dialyse

7 til 14 mg/kg en gang

daglig

(2) (4)

10 til 20 mg/kg (0,10 til 0,20

ml/kg) to gange dagligt

(3) (5)

Levetiracetam Actavis Group oral opløsning skal anvendes ved doser under 250 mg, for doser,

som ikke er delelig med 250 mg, når anbefalet dosis ikke kan opnås ved at tage flere tabletter og

til patienter, der ikke er i stand til at sluge tabletter.

En 10,5 mg/kg (0,105 ml/kg) støddosis anbefales på den første behandlingsdag med levetiracetam.

En 15 mg/kg (0,15 ml/kg) støddosis anbefales på den første behandlingsdag med levetiracetam.

Efter dialyse anbefales 3,5 til 7 mg/kg (0,035 til 0,07 ml/kg) som supplerende dosis.

Efter dialyse anbefales 5 til 10 mg/kg (0,05 til 0,10 ml/kg) som supplerende dosis.

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion. Hos patienter

med svært nedsat leverfunktion, kan kreatininclearance underestimere nyreinsufficiensen. Derfor

anbefales en 50 % reduktion af daglig vedligeholdelsesdosis, når kreatininclearance er < 60

ml/min/1,73 m

Pædiatrisk population

Lægen bør ordinere den mest hensigtsmæssige lægemiddelform, formulering og styrke afhængigt af

alder, vægt og dosis.

Den orale opløsning foretrækkes til spædbørn og børn under 6 år. Desuden bør den orale opløsning

anvendes til initialbehandling af børn, som vejer mindre end 25 kg, til patienter, som ikke er i stand til

at synke tabletter, eller til administration af doser under 250 mg.

Monoterapi

Levetiracetams sikkerhed og virkning som monoterapibehandling hos børn og unge under 16 år er

ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data.

Tillægsbehandling til spædbørn i alderen 6 til 23 måneder, børn (2 til 11 år) og unge (12 til 17 år),

som vejer mindre end 50 kg

Den initiale terapeutiske dosis er 10 mg/kg to gange dagligt.

Afhængigt af klinisk respons og tolerabilitet kan dosis øges til højst 30 mg/kg to gange dagligt.

Dosisændring bør ikke overskride en dosisøgning eller -reduktion på mere end 10 mg/kg to gange

dagligt hver anden uge. Den laveste effektive dosis bør anvendes.

Dosis til børn, som vejer 50 kg eller mere, er den samme som til voksne.

Dosisanbefalinger til spædbørn fra 6 måneder, børn og unge:

Vægt

Initialdosis:

10 mg/kg to gange daglig

Maksimal dosis:

30 mg/kg to gange daglig

6 kg

60 mg (0,6 ml) to gange daglig

180 mg (1,8 ml) to gange daglig

10 kg

100 mg (1 ml) to gange daglig

300 mg (3 ml) to gange daglig

15 kg

150 mg (1,5 ml) to gange

daglig

450 mg (4,5 ml) to gange daglig

20 kg

200 mg (2 ml) to gange daglig

600 mg (6 ml) to gange daglig

25 kg

250 mg to gange daglig

750 mg to gange daglig

Fra 50 kg

500 mg to gange daglig

1.500 mg to gange daglig

Børn på 25 kg og derunder bør starte behandlingen med Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml

oral opløsning.

Dosis til børn og unge over 50 kg er den samme som til voksne.

Tillægsbehandling til spædbørn i alderen fra 1 måned til mindre end 6 måneder

Den initiale terapeutiske dosis er 7 mg/kg to gange dagligt.

Afhængigt af klinisk respons og tolerabilitet kan dosis øges til højst 21 mg/kg to gange dagligt.

Dosisændring bør ikke overskride en dosisøgning eller -reduktion på mere end 7 mg/kg to gange

dagligt hver anden uge.

Den laveste effektive dosis bør anvendes.

Spædbørn bør starte behandlingen med Levetiracetam 100 mg/ml oral opløsning.

Dosisanbefalinger til spædbørn i alderen fra 1 måned til under 6 måneder:

Vægt

Initialdosis:

7 mg/kg to gange dagligt

Maksimal dosis:

21 mg/kg to gange dagligt

4 kg

28 mg (0,3 ml) to gange

dagligt

84 mg (0,85 ml) to gange

dagligt

5 kg

35 mg (0,35 ml) to gange

dagligt

105 mg (1,05 ml) to

gange dagligt

7 kg

49 mg (0,5 ml) to gange

dagligt

147 mg (1,5 ml) to gange

dagligt

Der er tre tilgængelige pakningsstørrelser:

En 300 ml flaske med en 10 ml oral sprøjte (som afgiver op til 1.000 mg levetiracetam) med

en målestreg for hver 0,25 ml (svarende til 25 mg). Denne pakningsstørrelse bør ordineres til

børn over 4 år, unge og voksne.

En 300 ml flaske med en 3 ml oral sprøjte (som afgiver op til 300 mg levetiracetam) med en

målestreg for hver 0,1 ml (svarende til 10 mg). For at sikre nøjagtig dosering bør denne

pakningsstørrelse ordineres til spædbørn og småbørn i alderen fra 6 måneder til under 4 år.

En 300 ml flaske med en 1 ml oral sprøjte (som afgiver op til 100 mg levetiracetam) med en

målestreg for hver 0,05 ml (svarende til 5 mg). For at sikre nøjagtig dosering bør denne

pakningsstørrelse ordineres til spædbørn i alderen 1 måned til under 6 måneder.

Administration

Den orale opløsning kan fortyndes i et glas vand eller i en sutteflaske, og kan tages med eller uden

mad. Den bitre smag af levetiracetam kan opleves efter oralt indtag.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller andre pyrrolidonderivater eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nedsat nyrefunktion

Anvendelse af levetiracetam til patienter med nedsat nyrefunktion kan kræve dosisjustering. Hos

patienter med svært nedsat leverfunktion anbefales bestemmelse af nyrefunktion før valg af dosis (se

pkt. 4.2).

Akut nyreskade

Brug af levetiracetam er i meget sjældne tilfælde blevet forbundet med akut nyreskade, som indtræffer

fra få dage til flere måneder efter behandlingsstart.

Blodtælling

Der er blevet beskrevet sjældne tilfælde med fald i blodcelletallet (neutropeni, agranulocytose,

leukopeni, trombocytopeni og pancytopeni) i forbindelse med administration af levetiracetam, især i

begyndelsen af behandlingen. Det anbefales, at foretage en komplet blodtælling hos patienter, som

oplever betydelig svækkelse, pyreksi, tilbagevendende infektioner eller koagulationsforstyrrelser (se

pkt. 4.8).

Selvmord

Selvmord, selvmordsforsøg, selvmordstanker og -adfærd er rapporteret hos patienter i behandling med

antiepileptika (inklusive levetiracetam). En metaanalyse af randomiserede, placebokontrollerede

forsøg med antiepileptika har vist en let øget risiko for selvmordstanker og -adfærd. Mekanismen bag

denne risiko er ikke kendt.

Derfor bør patienterne overvåges for tegn på depression og/eller selvmordstanker og -adfærd, og

passende behandling bør overvejes. Patienter (og plejepersonale) bør rådes til straks at kontakte læge,

hvis der opstår tegn på depression og/eller selvmordstanker eller -adfærd.

Unormal og aggressiv adf

ærd

Levetiracetam kan forårsage psykotiske symptomer og unormal adfærd, inklusive irritabilitet og

aggressivitet. Patienter, der behandles med levetiracetam, bør overvåges for udvikling af psykiatriske

tegn, der tyder på væsentlige humør- og/eller personlighedsændringer. Hvis sådan adfærd bemærkes,

bør justering eller gradvis seponering af behandlingen overvejes. Hvis seponering overvejes, se

pkt. 4.2.

Pædiatrisk population

Tilgængelige data for børn tyder ikke på nogen indvirkning på vækst og pubertet. Langtidsvirkninger

på indlæring, intelligens, vækst, endokrin funktion, pubertet og fertilitetspotentiale hos børn kendes

imidlertid ikke.

Hjælpestoffer:

Methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216)

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml oral opløsning indeholder methylparahydroxybenzoat (E

218) og propylparahydroxybenzoat (E 216), som kan medføre allergiske reaktioner (muligvis

forsinket).

Flydende maltitol

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml oral opløsning indeholder også flydende maltitol. Bør ikke

anvendes til patienter med hereditær fructoseintolerans.

Propylenglycol (E1520)

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml oral opløsning indeholder 3,26 mg propylenglycol (E1520) I

hver ml.

Samtidig administration med substrater til alkoholdehydrogenase, såsom ethanol, kan fremkalde

alvorlige bivirkninger hos nyfødte.

Natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. ml, dvs. den er i det væsentlige

natrium-fri.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Antiepileptika

Præ-marketing data fra kliniske undersøgelser med voksne tyder på, at levetiracetam ikke påvirker

serumkoncentrationerne af eksisterende antiepileptika (phenytoin, carbamazepin, valproat,

phenobarbital, lamotrigin, gabapentin og primidon), og at disse antiepileptika ikke påvirker

levetiracetams farmakokinetik.

Som for voksne er der ikke nogen evidens for klinisk signifikante lægemiddelinteraktioner i

pædiatriske patienter doseret med op til 60 mg/kg levetiracetam pr. dag.

Retrospektiv vurdering af farmakokinetiske interaktioner hos børn og unge (4 til 17 år) med epilepsi

bekræftede, at samtidig behandling med oralt administreret levetiracetam ikke havde indflydelse på

steady-state serumkoncentrationer af samtidigt administreret carbamazepin og valproat. Data tydede

imidlertid på en 20 % højere levetiracetamclearance hos børn, som tog enzyminducerende

antiepileptiske lægemidler. Dosisjustering er ikke nødvendig.

Probenecid

Det er påvist, at probenecid (500 mg fire gange daglig), en substans som blokerer den tubulære

sekretion i nyrerne, hæmmer renal udskillelse af den primære metabolit, men ikke af levetiracetam.

Ikke desto mindre vedbliver koncentrationen af denne metabolit at være lav.

Methotrexat

Der er rapporteret fald i methotraxat-clearance ved samtidig administration af levetiracetam og

methotrexat, hvilket resulterede i forhøjet/forlænget methotrexat-koncentration i blodet til potentielt

toksiske niveauer. Niveauet af methotrexat og levetiracetam i blodet bør omhyggeligt monitoreres hos

patienter, som behandles samtidigt med de to lægemidler.

Orale kontraceptiva og andre farmakokinetiske interaktioner

Levetiracetam 1.000 mg daglig påvirker ikke farmakokinetikken af orale kontraceptiva

(ethinylestradiol og levonorgestrel); endokrine parametre (luteiniserende hormon og progesteron) blev

ikke ændret. Levetiracetam 2.000 mg daglig påvirkede ikke farmakokinetik af digoxin og warfarin;

protrombintider blev ikke ændret. Samtidig indtagelse af digoxin, orale kontraceptiva og warfarin

påvirkede ikke levetiracetams farmakokinetik.

Laksantia

Der foreligger enkeltstående indberetninger om nedsat effekt af levetiractam i tilfælde, hvor osmotisk

afførende macrogol blev administreret samtidig med oral levetiracetam. Derfor bør macrogol ikke

indtages oralt i en time før og en time efter indtagelse af levetiracetam.

Mad og alkohol

Absorptionen af levetiracetam blev ikke ændret ved fødeindtagelse, men absorptionshastigheden blev

lettere reduceret.

Der foreligger ikke data over interaktion mellem levetiracetam og alkohol.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Der bør gives medicinsk specialistrådgivning til kvinder i den fertile alder. Behandling med

levetiracetam bør revurderes, når en kvinde planlægger at blive gravid. Som med alle typer

antiepileptikum bør pludselig seponering af levetiracetam undgås, da dette kan medføre

gennembrudsanfald, der vil kunne få alvorlige følger for både kvinden og det ufødte barn. Hvis det er

muligt så foretrækkes monoterapi, da behandling med flere antiepileptika (AED’er) kunne være

forbundet med højere risiko for medfødte misdannelser end behandling med monoterapi, afhængigt af

de pågældende antiepileptika.

Graviditet

En stor mængde data indsamlet efter markedsføring fra gravide kvinder, der har fået levetiracetam

monoterapi (flere end 1.800, hvoraf eksponeringen hos flere end 1.500 forekom i løbet af 1. trimester)

tyder ikke på en stigning i risikoen for alvorlige medfødte misdannelser. Der findes kun begrænset

evidens på neuroudvikling hos børn udsat for levetiracetam monoterapi

in utero.

De nuværende

epidemiologiske undersøgelser (med ca. 100 børn) tyder imidlertid ikke på øget risiko for neuro-

udviklingsmæssige forstyrrelser eller forsinkelser.

Levetiracetam kan anvendes under graviditeten, hvis det efter omhyggelig vurdering anses for klinisk

nødvendigt. I så fald anbefales den laveste effektive dosis.

Fysiologiske forandringer under graviditeten påvirke koncentrationen af levetiracetam. Der er

observeret fald i plasmakoncentration af levetiracetam under graviditet. Dette fald er mere udtalt i

tredje trimester (op til 60 % af

baseline

-koncentrationen før graviditet). Der skal sikres en passende

klinisk kontrol af gravide kvinder, som behandles med levetiracetam..

Amning

Levetiracetam udskilles i human mælk og bør ikke anvendes under amning.

Hvis behandling med levetiracetam imidlertid er nødvendig under amning, skal fordele/risici ved

behandlingen afvejes i forhold til fordele ved amning.

Fertilitet

Der er ikke fundet nogen indvirkning på fertilitet i dyrestudier (se pkt. 5.3). Der findes ingen

tilgængelige kliniske data. Den potentielle risiko for mennesker er ukendt.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Levetiracetam påvirker i mindre grad eller i moderat grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Da den individuelle følsomhed er forskellig, kan nogle patienter opleve døsighed eller andre

central nervesystems relaterede symptomer især i begyndelsen af behandlingen eller ved øgning af

dosis. Derfor tilrådes forsigtighed hos disse patienter ved udførelse af krævende opgaver, f.eks. kørsel

og betjening af maskiner. Patienter skal rådes til ikke at føre motorkøretøj og betjene maskiner, før det

er bevist, at deres evne til at udføre sådanne aktiviteter ikke er påvirket.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger var nasofaryngitis, døsighed, hovedpine, træthed og

svimmelhed. Nedenfor nævnte bivirkningsprofil er baseret på analyse af sammenfattede

placebokontrollerede kliniske studier med alle indikationer med i alt 3.416 patienter, der blev

behandlet med levetiracetam. Disse data er suppleret med data fra brug af levetiracetam i tilsvarende

åbne forlængede studier og erfaringer efter markedsføring. Sikkerhedsprofilen for levetiracetam er

generelt den samme på tværs af aldersgrupper (voksne og pædiatriske patienter) og for alle godkendte

epilepsi-indikationer.

Liste over bivirkninger i tabelform

Bivirkninger rapporteret i kliniske undersøgelser (voksne, unge, børn og spædbørn >1 måned) og fra

erfaring efter markedsføring vises i nedenstående tabel med organklasse og frekvens. Bivirkningerne

er præsenteret i rækkefølge efter faldende alvorlighed, og deres frekvens er defineret på følgende

måde: meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100);

sjælden: (≥1/10.000 til <1/1.000) og meget sjælden (<1/10.000).

Systemorganklasse

(MedDRA-

terminologi)

Hyppighed

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Nasofaryngitis

Infektion

Blod og lymfesystem

Trombocytopeni,

leukopeni

Pancytopeni,

neutropeni,

agranulocytose

Immunsystemet

Medikamentelt udslæt

med eosinofili og

systemiske symptomer

(DRESS),

hypersensitivitet

(inklusive angioødem

og anafylaksi)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Vægttab,

vægtstigning

Hyponatriæmi

Psykiske

forstyrrelser

Depression,

fjendtlighed/

aggression,

angst, insomni,

nervøsitet/

irritabilitet

Selvmordsforsøg

selvmordstanker,

psykose, unormal

adfærd,

hallucinationer,

vrede, konfusion,

Selvmord,

personligheds-

forstyrrelse, abnorm

tankegang, delirium

panikanfald,

affektlabilitet/

humørsvingninger,

agitation

Nervesystemet

Døsighed,

hovedpine

Konvulsioner,

balance-

forstyrrelser,

svimmelhed,

letargi, tremor

Amnesi,

hukommelses-

svækkelse,

koordinations-

forstyrrelser/ataksi,

paræstesi,

opmærksomheds-

forstyrrelser

Koreoatetose,

dyskinesi, hyperkinesi,

gangforstyrrelse,

encefalopati

Øjne

Diplopi, sløret syn

Øre og labyrinth

Vertigo

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hoste

Mave-tarm-kanalen

Abdominal-

smerter, diarré,

dyspepsi,

opkastning,

kvalme

Pankreatitis

Lever og galdeveje

Unormale

leverfunktionsprøver

Leverinsufficiens,

hepatitis

Nyrer og urinveje

Akut nyreskade

Hud og subkutane

væv

Udslæt

Alopeci, eksem,

pruritus

Toksisk epidermal

nekrolyse, Stevens-

Johnsons syndrom,

erythema multiforme

Knogler, led,

muskler og bindevæv

Muskelsvækkelse,

myalgi

Rabdomyolyse og

forhøjet indhold af

kreatinkinase i blodet*

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Asteni/træthed

Traumer,

forgiftninger og

behandlingskomplika

tioner

Skader ved uheld

* Prævalensen er signifikant højere hos patienter af japansk afstamning i forhold til patienter af ikke-

japansk afstamning.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Risikoen for anoreksi er større, når levetiracetam administreres samtidigt med topiramat.

I flere tilfælde af alopeci blev der observeret en bedring af tilstanden, når levetiracetam blev seponeret.

Knoglemarvssupression identificeres i nogle af tilfældene af pancytopeni.

Tilfælde af encefalopati forekom generelt i begyndelsen af behandlingen (fra få dage til flere måneder)

og var reversible efter seponering af behandlingen.

Pædiatrisk population

I alt 190 patienter i alderen 1 måned til under 4 år er blevet behandlet med levetiracetam i

placebokontrollerede og åbne, forlængede studier. 60 af disse patienter blev behandlet med

levetiracetam i placebokontrollerede studier. I alt 645 patienter i alderen 4-16 år er blevet behandlet

med levetiracetam i placebokontrollerede og åbne, forlængede studier. 233 af disse patienter blev

behandlet med levetiracetam i placebokontrollerede studier. I begge disse aldersgrupper er data

suppleret med erfaringer fra anvendelse af levetiracetam efter markedsføring.

Herudover har 101 spædbørn under 12 måneder været eksponeret i et post-marketing sikkerhedsstudie.

Der blev ikke identificeret nye sikkerhedsmæssige betænkeligheder ved levertiracetam hos spædbørn

under 12 måneder med epilepsi.

Bivirkningsprofilen for levetiracetam er generelt den samme på tværs af aldersgruppe og for alle

godkendte epilepsi-indikationer. Sikkerhedsresultaterne for pædiatriske patienter, som deltog i de

placebokontrollerede kliniske studier, var i overensstemmelse med levetiracetams sikkerhedsprofil hos

voksne bortset fra adfærdsmæssige og psykiatriske bivirkninger, som var hyppigere hos børn end hos

voksne. Hos børn og unge i alderen 4-16 år blev der hyppigere rapporteret om opkastning (meget

almindelig, 11,2 %), agitation (almindelig, 3,4 %), humørsvingninger (almindelig, 2,1 %),

affektlabilitet (almindelig, 1,7 %), aggression (almindelig, 8,2 %), unormal adfærd (almindelig, 5,6 %)

og letargi (almindelig, 3,9 %) end i andre aldersgrupper eller i den samlede sikkerhedsprofil. Hos

spædbørn og børn i alderen 1 måned til under 4 år blev der hyppigere rapporteret om irritabilitet

(meget almindelig, 11,7 %) og koordinationsforstyrrelser (almindelig, 3,3 %) end i andre

aldersgrupper eller i den samlede sikkerhedsprofil.

Levetiracetams kognitive og neuropsykologiske virkning hos 4-16 årige børn med anfald af partiel

type blev undersøgt i en dobbeltblind, placebokontrolleret pædiatrisk sikkerhedsundersøgelse med

non-inferiort design. Undersøgelsen konkluderede, at levetiracetam ikke adskilte sig fra placebo (non-

inferiort) i forhold til ændring fra

baseline

med hensyn til Leiter-R Opmærksomhed og Hukommelse,

Hukommelsesscreening samlede score per-protokol population. Resultater relateret til adfærds- og

følelsesmæssig funktion indikerede en forværring i aggressiv adfærd, vurderet ved brug af et

systematisk og valideret instrument (CBLC – Achenbach Child Behaviour Checklist), hos patienter

behandlet med levetiracetam. Dog oplevede individer behandlet med levetiracetam i langtids-open-

labelopfølgningsundersøgelsen i gennemsnit ikke forværring af deres adfærds- og følelsesmæssige

funktion; særligt blev graden af aggressiv adfærd ikke forværret i forhold til

baseline

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle mistænkte bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Symptomer

Døsighed, agitation aggression, nedsat bevidsthed, respirationshæmning og koma blev set ved

overdosering med levetiracetam.

Behandling af overdosering

Efter en akut overdosis bør maven tømmes ved hjælp af maveskylning og induktion af opkastning.

Der er ingen specifik antidot for levetiracetam. Behandling af overdosering er symptomatisk og kan

omfatte hæmodialyse. Effektiviteten ved dialyse ekstraktion er 60 % for levetiracetam og 74 % for den

primære metabolit.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: antiepileptica, ATC-kode: NO3AX14.

Det aktive stof, levetiracetam, er et pyrrolidon derivat (S-enantiomer af α-ethyl-2-oxo-1-pyrrolidin

acetamid), og er kemisk set ikke beslægtet med kendte antiepileptisk aktive stoffer.

Virkningsmekanisme

Virkningsmekanismen for levetiracetam mangler stadig at blive fuldstændigt belyst.

In vitro

in vivo

forsøg tyder på, at levetiracetam ikke ændrer cellens basale egenskaber og normale neurotransmission.

In vitro

forsøg viser, at levetiracetam påvirker de intraneuronale Ca

niveauer ved delvis hæmning af

strømme af N-type og ved at reducere frigivelsen af Ca

fra intraneuronale lagre. Desuden

ophæver det delvist reduktionen i GABA-og glycin medierede strømme induceret af zink og β-

carboliner. Endvidere er det ved

in vitro

forsøg påvist, at levetiracetam binder sig til et specifikt sted i

hjernevæv hos gnavere. Dette bindingssted er det synaptiske vesikel protein 2A, som formodes at være

involveret i vesikelfusion og exocytose af neurotransmittere. Levetiracetam og beslægtede analoger

udviser en rangordnet affinitet for binding til det synaptiske vesikelprotein 2A, som korrelerer med

styrken af deres anti-anfalds beskyttelse i den audiogene epilepsimodel hos mus. Dette fund tyder på,

at interaktionen mellem levetiracetam og det synaptiske vesikelprotein 2A ser ud til at bidrage til

lægemidlets antiepileptiske virkningsmekanisme.

Farmakodynamiske effekter

Levetiracetam giver beskyttelse i en lang række dyrestudiemodeller med partielle og primært

generaliserede anfald uden at udvise en pro-konvulsiv virkning. Den primære metabolit er inaktiv. Hos

mennesket har virkning ved tilstande med både partiel og generaliseret epilepsi (epileptiforme

afladninger/fotoparoxysmalt respons) bekræftet den bredspektrede farmakologiske profil af

levetiracetam.

Klinisk effekt og sikkerhed

Tillægsbehandling af voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned med partiel epilepsi med eller

uden sekundær generalisering

Effekten af levetiracetam hos voksne er blevet demonstreret i 3 dobbeltblinde placebokontrollerede

forsøg med hhv. 1.000 mg, 2.000 mg eller 3.000 mg/dag, fordelt på to doser, med en

behandlingsvarighed på op til 18 uger. I en samlet analyse var den procentdel af patienterne, som

opnåede 50 % eller større reduktion fra

baseline

i frekvensen af partielle anfald pr. uge ved stabil dosis

(12/14 uger) på 27,7 %, 31,6 % og 41,3 % for patienter, som fik hhv. 1.000, 2.000 eller 3.000 mg

levetiracetam og på 12,6 % hos patienter, som fik placebo.

Pædiatrisk population

Effekten af levetiracetam hos pædiatriske patienter (4-16 år) blev påvist i et dobbeltblindt

placebokontrolleret forsøg med 198 patienter og en behandlingsvarighed på 14 uger. I dette forsøg fik

patienterne levetiracetam som en fast dosis på 60 mg/kg/dag (fordelt på to doser daglig).

44,6 % af de patienter, som fik levetiracetam og 19,6 % af de patienter, som fik placebo, havde 50 %

eller større reduktion i frekvensen af partielle anfald pr. uge, i forhold til

baseline

. Ved fortsat

langtidsbehandling var 11,4 % af patienterne anfaldsfrie i mindst 6 måneder, og 7,2 % var anfaldsfrie i

mindst 1 år.

Effekten af levetiracetam hos pædiatriske patienter (1 måned til under 4 år) blev påvist i et

dobbelblindt, placebokontrolleret forsøg med 116 patienter og en behandlingsvarighed på 5 dage. I

dette forsøg fik patienterne en daglig dosis oral opløsning på 20 mg/kg, 25 mg/kg, 40 mg/kg eller

50 mg/kg baseret på en titreringsplan i forhold til deres alder. Der blev anvendt en dosis på

20 mg/kg/dag titreret til 40 mg/kg/dag for spædbørn fra 1 måned op til 6 måneder og en dosis på

25 mg/kg/dag titreret til 50 mg/kg/dag for spædbørn og børn fra 6 måneder op til 4 år i denne

undersøgelse. Den daglige dosis blev administreret 2 gange daglig.

Det primære mål for effektivitet var responsraten (procent af patienter med ≥ 50 % reduktion i

frekvensen af daglige partielle anfald i forhold til

baseline

) vurderet af en centralt blindet læser ved

brug af 48 timers video EEG. Effektanalyserne omfattede 109 patienter, som havde mindst 24 timers

video EEG i både

baseline

samt i evalueringsperioderne. 43,6 % af de patienter, som blev behandlet

med levetiracetam, og 19,6 % af de patienter, som fik placebo, blev betragtet som responderende.

Resultaterne er konsistente på tværs af aldersgrupper. Ved fortsat langtidsbehandling var 8,6 % af

patienterne anfaldsfrie i mere end 6 måneder, og 7,8 % var anfaldsfrie i mindst 1 år.

35 spædbørn under 1 år med partiel epilepsi har været eksponeret i et placebokontrolleret klinisk

studie, heraf var kun 13 yngre end 6 måneder.

Monoterapi behandling af patienter over 16 år med nyligt diagnosticeret partiel epilepsi med eller

uden sekundær generalisering

Effekten af levetiracetam som monoterapi behandling blev påvist i et dobbeltblindt, ækvivalensstudie

med parallelle grupper med carbamazepin depottabletter (CR) hos 576 patienter over 16 år med ny

eller nyligt diagnosticeret epilepsi. Patienterne skulle have uprovokerede partielle anfald eller have

generaliserede tonisk-kloniske anfald. Patienterne blev randomiseret til carbamazepin CR 400-1.200

mg/dag eller levetiracetam 1.000-3.000 mg/dag, varigheden af behandlingen var op til 121 uger

afhængigt af respons.

6 måneders anfaldsfrihed blev opnået hos 73,0 % af de patienter, som blev behandlet med

levetiracetam og hos 72,8 % af de patienter, som blev behandlet med carbamazepin CR; den tilpassede

absolutte forskel mellem behandlingerne var 0,2 % (95 % CI: -7,8 8,2). Mere end halvdelen af

patienterne forblev anfaldsfrie i 12 måneder (hhv. 56,6 % på levetiracetam og 58,5 % på carbamazepin

CR).

I et forsøg, som afspejlede klinisk praksis, kunne samtidig antiepileptisk medicin seponeres hos et

afgrænset antal patienter, som responderede på levetiracetam som tillægsbehandling (36 voksne

patienter ud af 69).

Tillægsbehandling af voksne og unge over 12 år med juvenil myoklon epilepsi med myoklone anfald

Effekten af levetiracetam, hos patienter over 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi med myoklone

anfald i forskellige syndromer, blev påvist i et dobbeltblindt placebokontrolleret forsøg med en

behandlingsvarighed på 16 uger. De fleste af patienterne havde juvenil myoklon epilepsi.

I dette forsøg var dosis af levetiracetam 3.000 mg/dag fordelt på 2 doser.

58,3 % af de patienter, som fik levetiracetam, og 23,3 % af de patienter, som fik placebo, havde

mindst 50 % reduktion i antal dage med myoklone anfald pr. uge. Ved fortsat langtidsbehandling var

28,6 % af patienterne fri for myoklone anfald i mindst 6 måneder, og 21,0 % var fri for myoklone

anfald i mindst 1 år.

Tillægsbehandling af voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi med primært

generaliserede tonisk-kloniske anfald:

Effekten af levetiracetam blev påvist i et 24 ugers dobbeltblindt placebokontrolleret forsøg, som

omfattede voksne og unge samt et begrænset antal børn med idiopatisk generaliseret epilepsi med

primært generaliserede tonisk-kloniske anfald (PGTC) i forskellige syndromer (juvenil myoklon

epilepsi, juvenil absence epilepsi, børne absence epilepsi eller epilepsi med Grand Mal anfald ved

opvågning). I dette forsøg var dosis af levetiracetam 3.000 mg/dag for voksne og unge eller

60 mg/kg/dag for børn, fordelt på 2 doser.

72,2 % af de patienter, som blev behandlet med levetiracetam, og 45,2 % af de patienter, som fik

placebo, havde 50 % eller større reduktion i frekvensen af PGTC anfald pr. uge. Ved fortsat

langtidsbehandling var 47,4 % af patienterne fri for tonisk-kloniske anfald i mindst 6 måneder og

31,5 % var fri for tonisk-kloniske anfald i mindst 1 år.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Levetiracetam er en højt opløselig og permeabel substans. Den farmakokinetiske profil er lineær med

lille variation hos det enkelte individ og mellem individer. Der ses ikke ændringer i clearance efter

gentagen dosering. Der er ikke holdepunkter for nogen relevant køn, race eller døgnvariation. Den

farmakokinetiske profil er sammenlignelig hos raske forsøgspersoner og hos patienter med epilepsi.

På grund af fuldstændig og lineær absorption kan plasmaniveauerne forudsiges ud fra oral dosis af

levetiracetam udtrykt som mg/kg legemsvægt. Der er derfor ikke behov for monitorering af

plasmakoncentrationen af levetiracetam.

Signifikant korrelation mellem spyt- og plasmakoncentrationer er blevet påvist hos voksne og børn

(ratio af spyt/plasmakoncentrationer strakte sig fra 1 til 1,7 for henholdsvis orale tabletformuleringer

og orale opløsningsformuleringer 4 timer efter dosering).

Voksne og unge

Absorption

Levetiracetam absorberes hurtigt efter oral indgift. Den absolutte orale biotilgængelighed er næsten

100 %.

Maksimale plasmakoncentrationer (C

) opnås 1,3 time efter indtagelse. Stabilt plasmaniveau (steady

state) opnås indenfor 2 dage med dosering 2 gange dagligt.

Maksimale koncentrationer er (C

) er normalt 31 og 43 ug/ml efter henholdsvis en enkelt dosis på

1.000 mg og gentagen dosering 1.000 mg 2 gange daglig.

Absorptionen er ikke dosisafhængig og ændres ikke ved fødeindtagelse.

Fordeling

Der foreligger ingen data vedrørende vævsfordeling hos mennesker.

Hverken levetiracetam eller den primære metabolit bindes signifikant til plasmaproteiner (<10 %).

Fordelingsvolumen for levetiracetam er ca. 0,5 til 0,7 l/kg, en værdi der ligger tæt på total volumen af

kropsvæske.

Biotransformation

Levetiracetam metaboliseres ikke i udtalt grad hos mennesker. Den vigtigste metaboliseringsvej (24 %

af dosis) er enzymatisk hydrolyse af acetamid gruppen. Dannelse af den primære metabolit, ucb L057

er ikke afhængigt af lever cytochrom P

isoformer. Hydrolyse af acetamidgruppen var målelig i en

lang række væv inklusive blodceller. Metabolitten ucb LO57 er farmakologisk inaktiv.

To mindre metabolitter blev også identificeret. En blev opnået ved hydroxylering af pyrrolidonringen

(1,6 % af dosis) og den anden ved åbning af pyrrolidonringen (0,9 % af dosis).

Andre uidentificerede komponenter udgjorde kun 0,6 % af dosis.

In vivo

blev der ikke påvist enantiomerisk omdannelse for levetiracetam og dets primære metabolit.

In vitro

undersøgelser viste, at levetiracetam og dets primære metabolit ikke hæmmer de vigtigste

human lever cytochrom P

isoformer (CYP3A4, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 og 1A2),

glucuronyltransferase (UGT1A1 og UGT1A6) og epoxid hydroxylase aktiviteter. Desuden påvirker

levetiracetam ikke

in vitro

glukuronidering af valproatsyre.

Levetiracetam fremkaldte ikke enzyminduktion i dyrkede humane hepatocytter, og levetiracetam

havde ingen eller lille effekt på CYP1A2, SULT1E1 eller UGT1A1. Levetiracetam forårsagede let

induktion af CYP2B6 og CYP3A4.

In vitro

data og

in vivo

interaktionsdata med orale

antikonceptionsmidler, digoxin og warfarin viste, at der ikke kan forventes signifikant enzyminduktion

in vivo

. Derfor er interaktion mellem levetiracetam og andre lægemidler eller

vice vers

a ikke

sandsynlig.

Elimination

Plamahalveringstiden for levetiracetam hos voksne var 7±1 timer og påvirkedes hverken af dosis,

administrationsvej eller gentagen dosering. Den gennemsnitlige helkrops clearance var

0,96 ml/min/kg.

Hovedparten blev udskilt

via

urinen, gennemsnitligt 95 % af dosis (ca. 93 % af dosis var udskilt

indenfor 48 timer). Udskillelse

via

fæces omfattede kun 0,3 % af dosis.

Den akkumulerede urinudskillelse af levetiracetam og dets primære metabolit var indenfor de første

48 timer henholdsvis 66 % og 24 % af dosis.

Renal udskillelse af levetiracetam og ucb L057 er henholdsvis 0,6 og 4,2 ml/min/kg, hvilket tyder på

at levetiracetam udskilles ved hjælp af glomerulær filtration og efterfølgende tubulær reabsorption og

at den primære metabolit også udskilles ved hjælp af aktiv tubulær sekretion som tillæg til glomerulær

filtration. Elimination af levetiracetam er korreleret til kreatininclearance.

Ældre

Hos ældre er halveringstiden øget med ca. 40 % (10 til 11 timer). Dette er relateret til nedsat

nyrefunktion hos denne population (se pkt. 4.2).

Nedsat nyrefunktion

Den tilsyneladende clearance af levetiracetam og dens primære metabolit fra kroppen er korreleret til

kreatininclearance. Hos patienter med moderat og udtalt nyrefunktionsnedsættelse anbefales det derfor

at justere daglig vedligeholdelsesdosis af Levetiracetam Actavis Group i forhold til kreatininclearance

(se pkt. 4.2).

Hos voksne patienter i anurisk slutstadium af nyresygdom var halveringstiden henholdsvis ca. 25 og

3,1 timer mellem og i dialyseperioderne.

Den fraktionelle eliminering af levetiracetam var 51 % under et typisk 4-timers dialyseforløb.

Nedsat leverfunktion

Hos personer med let og moderat leverfunktionsnedsættelse fandtes der ikke nogen relevant ændring

af levetiracetamclearance. Hos de fleste personer med svært nedsat leverfunktion var

levetiracetamclearance nedsat med mere end 50 % på grund af samtidig nyrefunktionsnedsættelse (se

pkt. 4.2).

Pædiatrisk population

Børn (4 til 12 år)

Efter indgivelse af en enkelt oral dosis (20 mg/kg) til børn (6-12 år) med epilepsi, var halveringstiden

for levetiracetam 6,0 timer. Den tilsyneladende vægtjusterede krops clearance var ca. 30 % højere end

hos voksne med epilepsi.

Efter gentagen oral dosering (20 til 60 mg/kg/dag) til epileptiske børn (4-12 år) blev levetiracetam

hurtigt absorberet. Peak-plasmakoncentration blev observeret 0,5 til 1,0 timer efter dosering. Lineær

og dosisproportional stigning blev observeret for peak-plasmakoncentrationer og AUC.

Elimineringshalveringstiden var tilnærmelsesvis 5 timer. Den tilsyneladende clearance fra kroppen var

1,1 ml/min/kg.

Spædbørn og børn (1 måned til 4 år)

Efter administration af en enkelt dosis (20 mg/kg) 100 mg/ml oral opløsning til epileptiske børn (1

måned til 4 år) blev levetiracetam hurtigt absorberet og peak-plasmakoncentrationer blev observeret

ca. 1 time efter administration. Farmakokinetiske resultater indikerer, at halveringstiden var kortere

(5,3 timer) end for voksne (7,2 timer), og clearance er tilsyneladende hurtigere (1,5 ml/min/kg) end

hos voksne (0,96 ml/min/kg).

I den populationsbaserede farmakokinetiske analyse udført med patienter i alderen fra 1 måned til 16

år var kropsvægten korreleret til den tilsyneladende clearance (clearance steg med øget kropsvægt) og

tilsyneladende fordelingsvolumen i signifikant grad. Alder havde også en indflydelse på begge

parametre. Denne effekt var udtalt for de yngste spædbørn og aftog med stigende alder for til sidst at

forsvinde omkring 4 års alderen.

I begge populationsbaserede farmakokinetiske analyser var der omkring 20 % stigning i den

tilsyneladende clearance for levetiracetam, når levetiracetam blev administreret samtidig med et

enzyminducerende antiepileptikum.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Præ-kliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker på basis af traditionelle undersøgelser af

sikkerhedsfarmakologi, genotoksicitet og karcinogenicitet.

Bivirkninger som ikke var observeret i kliniske studier, men set hos rotte og i mindre udstrækning hos

mus ved eksponeringsniveauer der svarede til eksponeringsniveauet hos menneske og med mulig

relevans for klinisk anvendelse, var leverændringer, som tyder på et adaptivt respons så som

vægtstigning, centrilobulær hypertrofi, fedtinfiltration og forhøjede leverenzymer i plasma.

Der blev ikke observeret bivirkninger mht. mandlig eller kvindelig fertilitet eller andre

reproduktionsparametre hos rotter ved doser på op til 1.800 mg/kg/dag (6 x MRHD på basis af mg/m

i forældre og F1-afkom.

Der blev udført to embryo-føtale udviklingsstudier med 400, 1.200 og 3.600 mg/kg/dag i rotter. Kun i

ét af de to embryo-føtale udviklingsstudier med 3.600 mg/kg/dag var der et lille fald i fostervægt

forbundet med en marginal forøgelse af skeletale ændringer/mindre anomalier. Der var ingen effekt på

embryo mortaliteten og ingen øget forekomst af malformationer. NOAEL (No Observed Adverse

Effect Level) var 3.600 mg/kg/dag for gravide hunrotter (12 x MRHD (Maximum Recommended

Human Dose) på basis af mg/m

) og 1.200 mg/kg/dag for fostre.

Der blev udført fire embryo-føtale udviklingsstudier med doser på 200, 600, 800, 1.200 og

1.800 mg/kg/dag i kaniner. Dosisniveauet på 1.800 mg/kg/dag inducerede markant maternel toksicitet

samt et fald i fostervægt associeret med en øget forekomst af fostre med kardiovaskulære/skeletale

anomalier. NOAEL var < 200 mg/kg/dag for hunnerne og 200 mg/kg/dag for fostrene (svarende til

MRHD på basis af mg/m

Der blev udført et peri- og postnatalt udviklingsstudier med levetiracetam-doser på 70, 350 og

1.800 mg/kg/dag i rotter. NOAEL var ≥ 1.800 mg/kg/dag for F0-hunnerne samt for overlevelse, vækst

og udvikling af F1-afkom indtil ophør af diegivning (6 x MRHD på basis af mg/m

Neonatale og juvenile dyrestudier med rotter og hunde demonstrerede, at der med doser op til

1.800 mg/kg/dag (6-17 x MRHD på basis af mg/m

) ikke var uønskede virkninger på

standardudvikling og modningsmålepunkter.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumcitrat

Citronsyremonohydrat

Methylparahydroxybenzoat (E 218)

Propylparahydroxybenzoat (E 216)

Ammoniumglycyrrhizat

Glycerin

Glycerol (E 422)

Maltitol, flydende (E 965)

Acesulfamkalium (E 950)

Drueessens

(indeholder Propylenglycol)

Vand, renset

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Efter første åbning: 7 måneder

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

300 ml gyldenbrun glasflaske (type III) med et hvidt børnesikret låg (polypropylen) i en papkarton,

som også indeholder en 10 ml måleinddelt oral doseringssprøjte (polypropylen, polyetylen).

300 ml gyldenbrun glasflaske (type III) med et hvidt børnesikret låg (polypropylen) i en papkarton,

som også indeholder en 3 ml måleinddelt oral doseringssprøjte (polypropylen, polyethylen) og en

adapter til sprøjten (polyethylen).

300 ml gyldenbrun glasflaske (type III) med et hvidt børnesikret låg (polypropylen) i en papkarton,

som også indeholder en 1 ml måleinddelt oral doseringssprøjte (polypropylen, polyetylen) og en

adapter til sprøjten (polyethylen).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjördur

Island

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/738/001

EU/1/11/738/002

EU/1/11/738/003

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 5. december 2011

Dato for seneste fornyelse: 8. august 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

{MM/YYYY}

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside .

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+4 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/818898/2011

EMEA/H/C/0002305

EPAR - sammendrag for offentligheden

Levetiracetam Actavis Group

levetiracetam

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Levetiracetam Actavis Group. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP)

vurderede lægemidlet og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en

markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om anvendelsesbetingelserne for Levetiracetam

Actavis Group.

Hvad er Levetiracetam Actavis Group?

Levetiracetam Actavis Group er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof levetiracetam. Det fås

som en opløsning (100 mg/ml).

Levetiracetam Actavis Group er et ‘generisk lægemiddel’. Det betyder, at Levetiracetam Actavis Group

er identisk med et ‘referencelægemiddel’, der allerede er godkendt i Den Europæiske Union (EU), og

som hedder Keppra. Der kan indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler i dokumentet

med spørgsmål og svar her

Hvad anvendes Levetiracetam Actavis Group til?

Levetiracetam Actavis Group kan uden supplerende behandling anvendes til patienter på 16 år og

derover med nydiagnosticeret epilepsi til behandling af partielle anfald med eller uden sekundær

generalisering. Det er en form for epilepsi, hvor for stærk elektrisk aktivitet i en side af hjernen giver

symptomer som pludselige, sætvise bevægelser af en del af kroppen, forvrænget hørelse, lugt- eller

synshallucinationer, følelsesløshed eller pludselig angst. Sekundær generalisering vil sige, at den

stærke aktivitet senere breder sig til hele hjernen.

Levetiracetam Actavis Group kan også anvendes som tillægsbehandling til andre antiepileptika til

behandling af:

partielle anfald med eller uden generalisering hos patienter i alderen en måned og opefter

myoklone anfald (kortvarige, rykvise trækninger i en muskel eller muskelgruppe) hos patienter

fra 12-års alderen med juvenil myoklon epilepsi

primære generaliserede tonisk-kloniske anfald (alvorlige krampeanfald, herunder med

bevidsthedstab) hos patienter fra 12-års alderen med idiopatisk generaliseret epilepsi (en form

for epilepsi, som menes at have en genetisk årsag).

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Levetiracetam Actavis Group?

Når Levetiracetam Actavis anvendes alene, er startdosis 250 mg to gange dagligt, som efter to uger

øges til 500 mg to gange dagligt. Afhængigt af patientens reaktion på behandlingen kan dosis med to

ugers mellemrum yderligere øges til en maksimal dosis på 1500 mg to gange dagligt.

Når Levetiracetam Actavis Group anvendes som tillægsbehandling til en anden behandling med

antiepileptika, er startdosis til patienter over 12 år, som vejer over 50 kg, 500 mg to gange dagligt.

Derefter kan dosis øges indtil 1500 mg to gange dagligt. Hos patienter i alderen mellem seks måneder

og 17 år, som vejer under 50 kg, er startdosis 10 mg pr. kg legemsvægt to gange dagligt, hvilket kan

øges til op til 30 mg/kg to gange dagligt. Til spædbørn i alderen mellem en og seks måneder er

startdosis 7 mg/kg to gange dagligt i form af den orale opløsning. Denne kan øges op til 21 mg/kg to

gange dagligt.

Til patienter med nyreproblemer (såsom ældre patienter) anvendes der lavere doser.

Den orale opløsning kan blandes i et glas vand, inden den tages.

Hvordan virker Levetiracetam Actavis Group?

Det aktive stof i Levetiracetam Actavis Group, levetiracetam, er et antiepileptikum. Epilepsi skyldes for

stærk elektrisk aktivitet i hjernen. De nøjagtige virkemåde af levetiracetam er endnu ikke klarlagt,

men det ser ud til, at stoffet griber ind i funktionen af et protein kaldet det synaptiske vesikelprotein

2A, som findes i spalterne mellem nerverne, og som medvirker ved udskillelsen af kemiske

signalstoffer mellem nervecellerne. På denne måde stabiliserer levetiracetam den elektriske aktivitet i

hjernen og forhindrer anfald.

Hvordan blev Levetiracetam Actavis Group undersøgt?

Da Levetiracetam Actavis Group er et generisk lægemiddel, har patientundersøgelserne været

begrænset til tests for at påvise, at det er bioækvivalent med referencelægemidlet, Keppra. To

lægemidler er bioækvivalente, når de danner den samme mængde af det aktive stof i kroppen.

Hvilken fordel viste Levetiracetam Actavis Group sig at have i

undersøgelserne?

Da Levetiracetam Actavis Group er et generisk lægemiddel, som er bioækvivalent med

referencelægemidlet, anses benefit/risk-forholdet for at være det samme som for referencelægemidlet.

Hvilken risiko er der forbundet med Levetiracetam Actavis Group?

De hyppigste bivirkninger ved Levetiracetam Actavis Group (som optræder hos flere end 1 ud af 10

patienter) er somnolens (søvnighed), kraftesløshed og træthed. Den fuldstændige liste over alle de

indberettede bivirkninger ved Levetiracetam Actavis Group fremgår af indlægssedlen.

Levetiracetam Actavis Group

Side 2/3

Levetiracetam Actavis Group

Side 3/3

Levetiracetam Actavis Group må ikke anvendes til patienter, der er overfølsomme (allergiske) over for

levetiracetam, andre pyrrolidonderivater (lægemidler med en struktur, der ligner levetiracetam) eller

andre af indholdsstofferne.

Hvorfor blev Levetiracetam Actavis Group godkendt?

CHMP konkluderede, at det i overensstemmelse med EU’s krav er blevet påvist, at Levetiracetam

Actavis Group er af sammenlignelig kvalitet og er bioækvivalent med Keppra. Det var derfor CHMP's

opfattelse, at fordelene opvejer de identificerede risici som for Keppra. Udvalget anbefalede udstedelse

af markedsføringstilladelse for Levetiracetam Actavis Group.

Andre oplysninger om Levetiracetam Actavis Group

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Levetiracetam Actavis Group den 5 december 2011.

Den fuldstændige EPAR for Levetiracetam Actavis Group findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger om behandling med Levetiracetam Actavis Group, kan du læse indlægssedlen

(også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 10-2011.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information