Viraferon Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

viraferon

schering-plough europe - interferon alfa-2b - hepatitis c, chronic; hepatitis b, chronic - immunostimulants, - kronisk hepatitis b: behandling af voksne patienter med kronisk hepatitis b, der er forbundet med bevis for hepatitis b viral replikation (tilstedeværelse af hbv-dna eller hbeag), forhøjet alanin aminotransferase (alt) og histologisk påvist aktive leverbetændelse og/eller fibrose. kronisk hepatitis c:voksne patienter:introna er indiceret til behandling af voksne patienter med kronisk hepatitis c, der har forhøjede transaminaser uden leveren dekompensation, og der er positive for serum hcv-rna eller anti-hcv (se afsnit 4. den bedste måde at bruge introna i denne betegnelse, er i kombination med ribavirin. boern og unge:introna er beregnet til brug i en kombination regime med ribavirin til behandling af børn og unge 3 år og ældre, som har kronisk hepatitis c, der ikke tidligere er behandlet, uden at leveren dekompensation, og der er positive for serum hcv-rna. beslutningen om at behandling skal ske på grundlag af en individuel vurdering under hensyntagen til eventuelle tegn på sygdom progression, sådan som leve

Infanrix Penta Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

infanrix penta

glaxosmithkline biologicals s.a. - diphtheria toxoid, tetanus toxoid, bordetella pertussis antigens (pertussis toxoid, filamentous haemagglutinin, pertactin), poliovirus (inactivated) (type 1 (mahoney strain), type 2 (mef-1 strain), type 3 (saukett strain)), hepatitis b surface antigen - hepatitis b; tetanus; immunization; whooping cough; poliomyelitis; diphtheria - vacciner, - infanrix penta er indiceret til primær- og boostervaccination af spædbørn mod difteri, stivkrampe, pertussis, hepatitis b og poliomyelitis..

Dimethyl fumarate Polpharma Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

dimethyl fumarate polpharma

zaklady farmafarmaceutyczne polpharma s.aceutyczne polpharma s.a. - dimethylfumarat - multipel sklerose, recidiverende-remitterende - immunosuppressiva - dimethyl fumarate polpharma is indicated for the treatment of adult patients with relapsing remitting multiple sclerosis.

Protopy Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

protopy

astellas pharma gmbh - tacrolimus - dermatitis, atopisk - andre dermatologiske præparater - behandling af moderat til alvorlig atopisk dermatitis hos voksne, som ikke er tilstrækkeligt lydhør overfor eller er intolerante over for konventionelle terapier som topisk kortikosteroider. behandling af moderat til alvorlig atopisk dermatitis hos børn (2 år og derover), som ikke svarede tilstrækkeligt på konventionelle terapier som topiske kortikosteroider. vedligeholdelse behandling af moderat til svær atopisk dermatitis for forebyggelse af nødblus og forlængelse af flare-gratis intervaller i patienter, der oplever en høj frekvens af sygdom eksacerbationer (jeg. forekommer 4 eller flere gange om året), der har haft et første respons på maksimalt 6 uger behandling af to gange daglig tacrolimus salve (læsioner ryddet, næsten ryddet eller mildt ramt).

Sonata Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

sonata

meda ab - zaleplons - søvninitierings- og vedligeholdelsesforstyrrelser - psycholeptics, - sonata er indiceret til behandling af patienter med søvnløshed, som har svært ved at falde i søvn. det indikeres kun, når lidelsen er alvorlig, invaliderende eller udsættes for ekstrem lidelse.

Avonex Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

avonex

biogen netherlands b.v.  - interferon beta-la - multipel sclerose - immunostimulants, - avonex er indiceret til behandling af:patienter med attakvis multipel sklerose (ms). i kliniske forsøg, denne var karakteriseret ved to eller flere akutte eksacerbationer (tilbagefald) i de foregående tre år uden dokumentation for kontinuerlig progression mellem tilbagefald; avonex forsinker progression af handicap, og nedsætter hyppigheden af tilbagefald;patienter med en enkelt demyeliniserende hændelse med en aktiv inflammatorisk proces, hvis det er alvorlig nok til at berettige behandling med intravenøs kortikosteroider, hvis alternative diagnoser er blevet udelukkede, og hvis de er fast besluttet på at være i høj risiko for at udvikle klinisk definitiv ms. avonex bør seponeres hos patienter, der udvikler progressiv ms.

Fampyra Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

fampyra

biogen netherlands b.v.  - fampridine - multipel sclerose - andre nervesystem lægemidler, - fampyra er indiceret til forbedring af vandring hos voksne patienter med multipel sklerose med gangbegrænsning (udvidet disability status scale 4-7).

Tecfidera Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

tecfidera

biogen netherlands b.v. - dimethylfumarat - multipel sclerose - immunosuppressiva - tecfidera is indicated for the treatment of adult and paediatric patients aged 13 years and older with relapsing remitting multiple sclerosis (rrms).

Plegridy Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

plegridy

biogen netherlands b.v. - peginterferon beta-la - multipel sclerose - immunostimulants, - behandling af recidiverende remitterende multipel sklerose hos voksne patienter.

Tysabri Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

tysabri

biogen netherlands b.v. - natalizumab - multipel sclerose - selektive immunosuppressiva - tysabri er angivet som én af sygdomsmodificerende behandling til voksne med meget aktiv relapserende remitterende multipel sklerose til følgende patientgrupper:patienter med meget aktiv sygdom aktivitet på trods af en fuld og dækkende kursus i behandling med mindst et af sygdomsmodificerende behandling (dmt) (for undtagelser, og oplysninger om udvaskning perioder, se afsnit 4. 4 og 5. 1)orpatients med hurtigt udviklende alvorlige relapserende remitterende multipel sklerose, der er defineret ved 2 eller flere invaliderende tilbagefald i et år, og med 1 eller flere gadolinium øge læsioner på hjernen mr-scanning eller en betydelig stigning i t2 læsion belastning i forhold til en tidligere de seneste mr -.