Tecfidera

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
dimethylfumarat
Tilgængelig fra:
Biogen Netherlands B.V.
ATC-kode:
L04AX
INN (International Name):
dimethyl fumarate
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske og immunomodulerende midler
Terapeutisk område:
Multipel sclerose
Terapeutiske indikationer:
Behandling af voksne patienter med recidiverende remitterende multipel sklerose.
Produkt oversigt:
Revision: 19
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002601
Autorisation dato:
2014-01-30
EMEA kode:
EMEA/H/C/002601

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Tecfidera 120 mg enterokapsler, hårde

Tecfidera 240 mg enterokapsler, hårde

dimethylfumarat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Tecfidera

Sådan skal du tage Tecfidera

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad Tecfidera er

Tecfidera er medicin, der indeholder det aktive stof

dimethylfumarat

Hvad Tecfidera anvendes til

Tecfidera anvendes til behandling af attakvis remitterende multipel sklerose (MS) hos voksne

patienter

MS er en kronisk sygdom, der påvirker centralnervesystemet (CNS), herunder hjernen og rygmarven.

Attakvis remitterende MS er kendetegnet ved gentagne attakker (tilbagefald) af symptomer fra

nervesystemet. Symptomerne varierer fra patient til patient, men omfatter typisk gangbesvær,

balanceproblemer og synsforstyrrelser (f.eks. sløret syn eller dobbeltsyn). Disse symptomer kan

forsvinde helt, når tilbagefaldet er overstået, men nogle gener kan vare ved.

Sådan virker Tecfidera

Tecfidera lader til at virke ved at forhindre kroppens forsvarssystem i at skade din hjerne og rygmarv.

Dette kan også hjælpe med til at forsinke fremtidig forværring af MS.

2.

Det du skal vide, før du begynder at tage Tecfidera

Tag ikke Tecfidera:

-

hvis du er allergisk over for dimethylfumarat

eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tecfidera

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Tecfidera kan påvirke

antallet af hvide blodlegemer

, dine

nyrer

og din

lever

. Inden du starter med at

tage Tecfidera, vil din læge tage en blodprøve og bestemme antallet af hvide blodlegemer i dit blod

samt kontrollere, at dine nyrer og din lever fungerer korrekt. Din læge vil tage disse blodprøver

regelmæssigt under behandlingen. Hvis antallet af dine hvide blodlegemer falder under behandlingen,

vil din læge muligvis overveje at afbryde behandlingen.

Kontakt lægen

, før du tager Tecfidera, hvis du har:

-

en alvorlig

nyresygdom

-

en alvorlig

leversygdom

-

en sygdom i

maven

eller

tarmsystemet

-

en alvorlig

infektion

(såsom lungebetændelse)

Herpes zoster (helvedesild) kan forekomme ved behandling med Tecfidera. I visse tilfælde er der

forekommet alvorlige komplikationer.

Du skal omgående informere lægen,

hvis du har mistanke

om, at du har symptomer på helvedesild.

En sjælden, men alvorlig nyresygdom (Fanconis syndrom) er blevet indberettet for lægemidler

indeholdende dimethylfumarat i kombination med andre fumarsyreestere anvendt til behandling af

psoriasis (en hudsygdom). Hvis du bemærker, at du tisser mere, er mere tørstig og drikker mere end

normalt, at dine muskler virker svagere, du brækker en knogle eller blot har ømhed og smerter, skal du

kontakte lægen hurtigst muligt, så det kan blive undersøgt nærmere.

Børn og unge

Tecfidera anbefales ikke til brug hos børn og unge, da der er begrænset erfaring med brug af Tecfidera

hos denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Tecfidera

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet

, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og

mineraler. Oplys især, hvis du tager følgende:

medicin, der indeholder

fumarsyreestere

(fumarater), som anvendes til behandling af psoriasis

medicin, der påvirker kroppens immunsystem,

herunder

andre lægemidler, der anvendes

til behandling af MS

, såsom fingolimod, natalizumab, teriflunomid, alemtuzumab,

ocrelizumab eller cladribin, eller nogle hyppigt anvendte lægemidler mod kræft (rituximab eller

mitoxantron)

medicin, der påvirker nyrerne, herunder nogle

antibiotika

(til behandling af infektioner),

vanddrivende medicin (

diuretika

visse typer smertestillende midler

(såsom ibuprofen og

andre lignende lægemidler mod gigt og medicin, som købes uden recept) og medicin, der

indeholder

lithium

vaccination med visse typer vacciner (

levende, svækkede vacciner

) under behandling med

Tecfidera kan forårsage, at du får en infektion, og skal derfor undgås. Din læge vil rådgive dig

om, hvorvidt andre typer vacciner (

ikke-levende vacciner

) skal gives.

Brug af Tecfidera sammen med alkohol

Indtagelse af mere end en lille mængde (mere end 50 ml) stærk alkohol (mere end 30 volumen%;

f.eks. spiritus) skal undgås den første time efter indtagelse af Tecfidera, da alkohol kan interagere med

denne medicin. Dette kan medføre irritation i maven, især hos personer der allerede har tilbøjelighed

til dette.

Graviditet

og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Tag ikke Tecfidera, hvis du er gravid, medmindre du har drøftet det med din læge.

Amning

Det vides ikke, om det aktive stof i Tecfidera udskilles i modermælk. Tecfidera bør ikke anvendes

under amning. Din læge vil hjælpe dig med at afgøre, hvorvidt du skal stoppe med at amme eller med

at tage Tecfidera. Denne overvejelse vil afveje fordelen for dit barn ved at amme og fordelen for dig

ved behandling.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Virkningen af Tecfidera på din evne til at føre motorkøretøjer og betjene maskiner er ikke kendt. Det

forventes ikke, at Tecfidera påvirker din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

3.

Sådan skal du tage Tecfidera

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Startdosis

120 mg to gange dagligt.

Tag denne startdosis de første 7 dage og tag derefter den normale dosis.

Normal dosis

240 mg to gange dagligt.

Tecfidera er til oral brug

Hver enterokapsel skal sluges hel

med lidt vand. Kapslen må ikke deles, knuses, opløses, suttes eller

tygges, idet dette kan øge hyppigheden af nogle af bivirkningerne.

Tag Tecfidera sammen med mad

– det kan hjælpe med at reducere nogle af de meget almindelige

bivirkninger (angivet i punkt 4).

Hvis du har taget for meget Tecfidera

Kontakt omgående din læge

, hvis du har taget for mange kapsler. Du kan opleve bivirkninger, som

ligner dem, der beskrives herunder i punkt 4.

Hvis du har glemt at tage Tecfidera

Du må ikke tage en dobbeltdosis

som erstatning for den glemte dosis.

Du kan tage den glemte dosis, hvis du lader mindst 4 timer gå mellem hver dosis, eller skal du vente til

næste planlagte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Moderat lave til meget lave lymfocyttal – Antallet af lymfocytter (en type hvide blodlegemer) kan

være nedsat i en længere periode. Har du et lavt antal hvide blodlegemer gennem længere tid, kan det

øge din risiko for infektion, herunder risikoen for en sjælden hjerneinfektion kaldet progressiv

multifokal leukoencefalopati (PML). Symptomerne på PML kan ligne et MS-attak. Symptomerne kan

inkludere ny eller forværret svaghed i den ene side af kroppen, klodsethed, synsændringer, ændret

tankevirksomhed eller hukommelse, forvirring eller personlighedsforandringer, der varer mere end

nogle dage.

Ring straks til din læge, hvis du får nogle af disse symptomer

Svære overfølsomhedsreaktioner

Hyppigheden af svære overfølsomhedsreaktioner kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data

(ikke kendt). Rødme i ansigtet eller på kroppen er en meget almindelig bivirkning. Hvis rødmen

ledsages af et rødt udslæt eller nældefeber,

og

du samtidig får et eller flere af følgende symptomer:

hævelse af ansigt, læber, mund eller tunge

(angioødem)

hivende vejrtrækning, vejrtrækningsbesvær eller kortåndethed

(dypnø, hypoksi)

svimmelhed eller bevidstløshed

(hypotension)

kan dette dog være tegn på en svær overfølsomhedsreaktion

(anafylaksi)

Stop med at tage Tecfidera, og ring omgående til en læge

Meget almindelige bivirkninger

Disse kan påvirke

flere end 1 ud af 10 personer:

rødme i ansigtet eller på kroppen med en varm, eventuel meget varm, brændende fornemmelse

eller kløe (

blussen

løs afføring

(diaré)

kvalme

mavesmerter eller mavekramper

Hvis du tager medicinen sammen med mad

, kan det hjælpe med at reducere ovennævnte

bivirkninger

Stoffer, der kaldes ketoner, som kroppen producerer naturligt, er meget almindelige i urinanalyser

under Tecfidera-behandling.

Tal med lægen om

, hvordan disse bivirkninger skal håndteres. Lægen sætter muligvis din dosis ned.

Sæt ikke dosis ned, medmindre din læge beder dig om det.

Almindelige bivirkninger

Disse kan påvirke

op til 1 ud af 10 personer:

tarmirritation

opkastning

dårlig fordøjelse

irritation i slimhinden i mave-tarmkanalen (

mavekatar

gener i mave og tarm

brændende fornemmelse

hedeture, varm fornemmelse

hudkløe

udslæt

lyserøde eller røde pletter på huden

Bivirkninger, som kan påvises i blod- eller urinprøver

lavt antal hvide blodlegemer i blodet. Nedsat antal hvide blodlegemer kan betyde, at din krop er

dårligere i stand til at bekæmpe en infektion. Såfremt du får en alvorlig infektion (eksempelvis

lungebetændelse), skal du straks kontakte din læge.

protein i urinen

forhøjet niveau af leverenzymer (

ALAT, ASAT

) i blodet

Ikke almindelige bivirkninger

Disse kan påvirke

op til 1 ud af 100 personer:

Allergiske reaktioner (

overfølsomhed

nedsat antal blodplader

Ikke kendt

(hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

leverbetændelse og forhøjede niveauer af leverenzymer (

ALAT eller ASAT i kombination med

bilirubin

herpes zoster (helvedesild) med symptomer såsom blærer, brændende, kløende eller smertende

hud, typisk på den ene side af overkroppen eller ansigtet og andre symptomer såsom feber og

svaghed i de tidlige stadier af infektionen, efterfulgt af følelsesløshed, kløe elle røde plamager

med svære smerter.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterpakningen og kartonen efter “EXP”.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ºC.

Opbevar blisterpakningen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tecfidera indeholder:

Aktivt stof:

dimethylfumarat.

Tecfidera 120 mg: Hver enterokapsel indeholder 120 mg dimethylfumarat.

Tecfidera 240 mg: Hver enterokapsel indeholder 240 mg dimethylfumarat.

Øvrige indholdsstoffer:

mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, talcum, silica, kolloid,

vandfri, magnesiumstearat, triethylcitrat, methacrylsyre-methylmethacrylat copolymer (1:1),

methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1) dispension 30%, simeticon, natriumlaurilsulfat, polysorbat

80, gelatine, titandioxid (E171), brilliant blue FCF (E133), gul jernoxid (E172), shellac,

kaliumhydroxid og sort jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Tecfidera 120 mg hårde enterokapsler er grønne og hvide og præget med ‘BG-12 120 mg’. De kan fås

i pakker med 14 kapsler.

Tecfidera 240 mg hårde enterokapsler er grønne og præget med ‘BG-12 240 mg’. De kan fås i pakker

med 56 eller 168 kapsler.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Biogen Netherlands B.V.

Prins Mauritslaan 13

1171 LP Badhoevedorp

Holland

Fremstiller

Biogen (Denmark) Manufacturing ApS

Biogen Allé 1

DK - 3400 Hillerød

Danmark

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Biogen Belgium NV/SA

Tél/Tel: +32 2 2191218

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tel: +370 5 278 68 88

България

ТП ЕВОФАРМА

Teл: +359 2 962 12 00

Luxembourg/Luxemburg

Biogen Belgium NV/SA

Tél/Tel: +32 2 2191218

Česká republika

Biogen (Czech Republic) s.r.o.

Tel: +420 255 706 200

Magyarország

Biogen Hungary Kft.

Tel: + 36 1 899 9883

Danmark

Biogen (Denmark) A/S

Tlf: +45 77 41 57 57

Malta

Pharma. MT Ltd.

Tel: +356 21337008

Deutschland

Biogen GmbH

Tel: +49 (0) 89 99 6170

Nederland

Biogen Netherlands B.V.

Tel: +31 20 542 2000

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Tel: +372 617 7410

Norge

Biogen Norway AS

Tlf: +47 23 40 01 00

Ελλάδα

Genesis Pharma SA

Tηλ: +30 210 8771500

Österreich

Biogen Austria GmbH

Tel: +43 1 484 46 13

España

Biogen Spain, S.L.

Tel: +34 91 310 7110

Polska

Biogen Poland Sp. z o.o.

Tel: +48 22 351 51 00

France

Biogen France SAS

Tél: +33 (0)1 41 37 95 95

Portugal

Biogen Portugal Sociedade Farmacêutica,

Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 318 8450

Hrvatska

Medis Adria d.o.o.

Tel: +385 (0) 1 230 34 46

România

Johnson & Johnson Romania S.R.L.

Tel: +40 21 207 18 00

Ireland

Biogen Idec (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0)1 463 7799

Slovenija

Biogen Pharma d.o.o.

Tel: +386 1 511 02 90

Ísland

Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Biogen Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 323 340 08

Italia

Biogen Italia s.r.l.

Tel: +39 02 5849901

Suomi/Finland

Biogen Finland Oy

Puh/Tel: +358 207 401 200

Κύπρος

Genesis Pharma Cyprus Ltd

Tηλ: +3572 2 765740

Sverige

Biogen Sweden AB

Tel: +46 8 594 113 60

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Tel: +371 678 93561

United Kingdom

Biogen Idec Limited

Tel: +44 (0) 1628 50 1000

Denne indlægsseddel blev senest ændret

MM/ÅÅÅÅ

.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

BILAG IV

VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF

BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/-TILLADELSERNE

Videnskabelige konklusioner

Under hensyntagen til PRAC’s vurderingsrapport om PSUR’en/PSUR’erne for dimethylfumarat

(multipel sklerose) er CHMP nået frem til følgende videnskabelige konklusioner:

Der var ingen rapporter om eksplicitte tilfælde af Fanconis syndrom ved indikationen multipel

sklerose (MS), men i litteraturen er det dog rapporteret, at kvindelige patienter med psoriasis, som har

fået langtidsbehandling med fumarsyreestere, ser ud til at have en særlig risiko. Den begrænsede

langtidserfaring med Tecfidera kan bidrage til den lave evidens angående en potentiel forbindelse

mellem dimethylfumarat og Fanconis syndron ved indikationen MS. Da tidlig diagnosticering af

Fanconis syndrom og seponering af det potentielle kausale lægemiddel, f.eks. dimethylfumarat, er

vigtige elementer for at forhindre opståen af nyreinsufficiens og osteomalaci, anbefaler PRAC, at

inkludere en advarsel i produktresuméets pkt. 4.4 for at gøre lægerne opmærksomme på den

potentielle risiko for Fanconis syndrom, herunder beskrivelsen af de tilhørende symptomer.

Indlægssedlen skal opdateres i overensstemmelse hermed.

CHMP tilslutter sig PRAC’s videnskabelige konklusioner.

Begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne

På baggrund af de videnskabelige konklusioner for dimethylfumarat (multipel sklerose) er CHMP af

den opfattelse, at benefit/risk-forholdet for det lægemiddel/de lægemidler, der indeholder

dimethylfumarat (multipel sklerose), forbliver uændret under forudsætning af, at de foreslåede

ændringer indføres i produktinformationen.

CHMP anbefaler, at betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne ændres.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tecfidera 120 mg enterokapsler, hårde.

Tecfidera 240 mg enterokapsler, hårde.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Tecfidera 120 mg enterokapsler, hårde

Hver hård enterokapsel indeholder 120 mg dimethylfumarat.

Tecfidera 240 mg enterokapsler, hårde

Hver hård enterokapsel indeholder 240 mg dimethylfumarat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hård enterokapsel

Tecfidera 120 mg enterokapsler, hårde

Grønne og hvide, hårde enterokapsler, størrelse 0, præget med ‘BG-12 120 mg’, der indeholder

mikrotabletter.

Tecfidera 240 mg enterokapsler, hårde

Grønne, hårde enterokapsler, størrelse 0, præget med ‘BG-12 240 mg’, der indeholder mikrotabletter.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Tecfidera er indiceret til behandling af voksne patienter med relapsing-remitterende multipel sklerose

(se pkt. 5.1 for vigtig information om, hos hvilke patienter der er konstateret effekt).

4.2

Dosering og administration

Behandling skal påbegyndes under supervision af en læge med erfaring i behandling af multipel

sklerose.

Dosering

Startdosis er 120 mg to gange dagligt. Efter 7 dage øges dosis til den anbefalede vedligeholdelsesdosis

på 240 mg to gange dagligt (se pkt. 4.4).

Hvis en patient glemmer en dosis, må der ikke tages en dobbeltdosis. Patienten må kun tage den

glemte dosis, hvis doserne kan tages med 4 timers mellemrum. Ellers skal patienten vente indtil den

næste planlagte dosis.

En midlertidig dosisreduktion til 120 mg to gange dagligt kan reducere forekomsten af rødme og

gastrointestinale bivirkninger. Den anbefalede vedligeholdelsesdosis på 240 mg to gange dagligt bør

genoptages inden for 1 måned.

Tecfidera skal tages sammen med mad (se pkt. 5.2). Hos de patienter, der måtte opleve rødme eller

gastrointestinale bivirkninger, kan indtagelse af Tecfidera sammen med mad forbedre tolerancen (se

pkt. 4.4, 4.5 og 4.8).

Særlige populationer

Ældre

Der foreligger begrænsede data fra de kliniske studier om anvendelse af Tecfidera hos patienter fra og

med 55 år, og studierne inkluderede ikke et tilstrækkeligt antal patienter fra og med 65 år til at kunne

fastslå, om de reagerer anderledes end yngre patienter (se pkt. 5.2). Baseret på det aktive stofs

virkningmekanisme er der intet teoretisk grundlag for, at dosisjustering hos ældre er nødvendig.

Nyre- og leverinsufficiens

Tecfidera er ikke blevet undersøgt hos patienter med nyre- eller leverinsufficiens. Baseret på kliniske,

farmakologiske studier er dosisjustering ikke nødvendig (se pkt. 5.2). Der skal udvises forsigtighed

ved behandling af patienter med alvorlig nyre- eller leverinsufficiens (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Tecfideras sikkerhed og virkning hos børn og unge i alderen 10-18 år er endnu ikke klarlagt. De

foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.8, 5.1 og 5.2, men der kan ikke gives nogen anbefalinger

vedrørende dosering. Det er ikke relevant at bruge Tecfidera til børn under 10 år på indikationen

relapsing-remitterende multipel sklerose.

Administration

Til oral brug.

Kapslen skal sluges hel. Kapslen eller dens indhold må ikke knuses, deles, opløses, suttes eller tygges,

da mikrotabletternes syreresistente overtræk forebygger gastrointestinal irritation.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Blodprøver/laboratorietests

Der er set ændringer i laboratorieværdier på nyreparametre i kliniske forsøg hos patienter behandlet

med dimethylfumarat (se pkt. 4.8). Den kliniske betydning af disse ændringer kendes ikke. Vurdering

af nyrefunktion (f.eks. kreatinin, blodureanitrogen og urinundersøgelse) anbefales inden

behandlingsstart, 3 og 6 måneder efter behandlingsstart og derefter hver 6. til 12. måned samt på

klinisk indikation.

Lægemiddelinduceret leverskade, herunder forhøjede leverenzymer (≥ 3 øvre normalgrænse,

upper

limit of normal

(ULN)) og forhøjede niveauer af totalt bilirubin (≥ 2 ULN), kan forekomme som følge

af behandling med dimethylfumarat. Dette kan opstå umiddelbart, efter adskillige uger eller efter

længere tid. Det er observeret, at bivirkningerne ophørte efter seponering af behandlingen. En

vurdering af niveauerne af serum-aminotransferaser (f.eks.alaninaminotransferase (ALAT),

aspartataminotransferase (ASAT)) og totalt bilirubin anbefales før behandlingsstart og under

behandlingen, efter klinisk indikation.

Patienter behandlet med Tecfidera kan udvikle svær, langvarig lymfopeni (se pkt. 4.8).

Dimethylfumarat er ikke blevet undersøgt hos patienter med eksisterende lave lymfocyttal, og der skal

udvises forsigtighed ved behandling af disse patienter. Inden behandling med Tecfidera bør der

foretages en aktuel komplet blodtælling, der inkluderer lymfocytter. Hvis lymfocyttallet ligger under

normalområdet, skal der foretages en grundig evaluering af mulige årsager, før behandlingen med

Tecfidera indledes.

Efter behandlingsstart skal der foretages komplet blodtælling, der inkluderer lymfocytter, hver 3.

måned.

Afbrydelse af behandlingen med Tecfidera bør overvejes hos patienter med lymfocyttal < 0,5x10

/l i

mere end 6 måneder. Forholdet mellem fordele og risici ved behandlingen bør afvejes og drøftes med

patienten i relation til andre tilgængelige behandlingsmuligheder. Kliniske faktorer samt evaluering af

eventuelle laboratorie- og diagnostiske billedundersøgelser kan inkluderes som en del af denne

overvejelse. Hvis behandlingen fortsættes på trods af et vedvarende lymfocyttal < 0,5x10

/l, anbefales

nøjere overvågning (se også underafsnittet om progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)).

Lymfocyttallene skal følges indtil normalisering. Efter normalisering, og hvis der ikke er andre

behandlingsmuligheder, skal beslutningen om at genstarte behandlingen med Tecfidera efter

behandlingsafbrydelse baseres på et klinisk skøn.

Benefit/risk for patienter med

lymfocyttal

≥ 0,5x10

/l og < 0,8x10

/l i mere end 6 måneder skal

vurderes.

Magnetisk resonansskanning (MR-skanning)

Før behandlingen med Tecfidera indledes, skal en

baseline

-MR-skanning være til rådighed

(sædvanligvis inden for 3 måneder) som reference. Behovet for yderligere MR-scanning bør overvejes

i overensstemmelse med nationale og lokale anbefalinger. MR-billeddiagnostik kan overvejes som en

del af en nøjere overvågning af patienter, der menes at have en øget risiko for PML. Skulle der være

klinisk mistanke om PML, skal MR-skanning foretages med det samme til diagnostisk formål.

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

Der er observeret PML med dimethylfumarat og andre lægemidler, der indeholder fumarater, hos

patienter med moderat til svær, langvarig lymfopeni. PML er en opportunistisk infektion forårsaget af

John-Cunningham-virus (JCV), som kan være dødelig eller resultere i svær invaliditet. PML kan kun

opstå, hvis patienten har JCV-infektion. Såfremt der foretages en JCV-test, skal man være opmærksom

på, at det ikke er blevet undersøgt, om lymfopeni har indflydelse på nøjagtigheden af en JCV-

antistoftest hos patienter behandlet med dimethylfumarat. Det skal også bemærkes, at en test, der er

negativ for JCV-antistoffer (ved normale lymfocyttal), ikke udelukker muligheden for efterfølgende

JCV-infektion.

Ved det første tegn eller symptom, der tyder på PML, bør Tecfidera seponeres, og der skal udføres

passende diagnostiske evalueringer. Symptomer på PML kan ligne et MS-attak. Typiske symptomer

forbundet med PML er forskellige, udvikles i løbet af dage eller uger og omfatter progressiv svaghed i

den ene side af kroppen eller klodsethed af lemmer, synsforstyrrelser og ændret tankegang,

hukommelse og orientering, hvilket fører til forvirring og personlighedsændringer.

Tidligere behandling med immunsuppressive eller immunmodulerende præparater

Der er ikke udført studier, som evaluerer Tecfideras effektivitet og sikkerhed hos patienter, der er

skiftet fra andre sygdomsmodificerende behandlinger til Tecfidera. Det er ukendt, om tidligere

immunsuppressiv behandling kan have indflydelse på udviklingen af PML hos patienter behandlet

med dimethylfumarat. Når patienter skifter fra en anden sygdomsmodificerende behandling til

Tecfidera, skal den anden terapis halveringstid og virkningsmekanisme tages i betragtning for at undgå

en additiv immuneffekt og samtidig nedsætte risikoen for reaktivering af MS.

Det anbefales at foretage en komplet blodtælling, før behandling med Tecfidera indledes og

regelmæssigt under behandlingen (se Blodprøver/laboratorietests ovenfor).

Behandling med Tecfidera kan generelt indledes umiddelbart efter seponering af interferon eller

glatirameracetat.

Alvorlig nyre- og leverinsufficiens

Tecfidera er ikke blevet undersøgt hos patienter med alvorlig nyre- eller leverinsufficiens, og der skal

derfor udvises forsigtighed ved brug hos disse patienter (se pkt. 4.2).

Alvorlig, aktiv gastrointestinal sygdom

Tecfidera er ikke blevet undersøgt hos patienter med alvorlig, aktiv gastrointestinal sygdom, og der

skal derfor udvises forsigtighed hos disse patienter.

Rødme (

flushing

I kliniske studier har 34% af Tecfidera-behandlede patienter oplevet rødme. Hos hovedparten af de

patienter, der oplevede rødme, var sværhedsgraden let til moderat. Data fra studier med raske frivillige

tyder på, at rødme relateret til dimethylfumarat sandsynligvis er medieret via prostaglandin. Et kort

behandlingsforløb med 75 mg acetylsalicylsyre uden entero-overtræk kan gavne patienter, der er

påvirket af intolerabel rødme (se pkt. 4.5). I to studier med raske frivillige blev forekomsten og

sværhedsgraden af rødme reduceret i doseringsperioden.

I kliniske studier oplevede 3 ud af i alt 2.560 patienter behandlet med dimethylfumarat alvorlig rødme,

der formodentlig var overfølsomheds- eller anafylaktoide reaktioner. Tilfældene var ikke livstruende,

men førte til indlæggelse. Ordinerende læger og patienter skal være opmærksomme på dette i tilfælde

af svær blussen eller rødme (se pkt. 4.2, 4.5 og 4.8).

Analfylaktiske reaktioner

Tilfælde med anafylaksi/anafylaktoide reaktioner er blevet rapporteret efter administration af

Tecfidera hos patienter efter markedsføringen. Symptomerne kan inkludere dyspnø, hypoksi,

hypotension, angioødem, udslæt eller nældefeber. Mekanismen bag anafylaksi induceret af

dimethylfumarat er ikke kendt. Generelt opstår disse reaktioner efter den første dosis, men de kan også

opstå når som helst i løbet af behandlingen og kan være alvorlige og livstruende. Patienterne skal

informeres om, at de skal afbryde behandlingen og straks søge lægehjælp, hvis de oplever tegn eller

symptomer på anafylaksi. Behandlingen må ikke genoptages (se pkt. 4.8).

Infektioner

I placebokontrollerede fase III-studier var forekomsten af infektioner (60% mod 58%) og alvorlige

infektioner (2% mod 2%) sammenlignelig hos patienter behandlet med henholdsvis Tecfidera og

placebo. På grund af Tecfideras immunmodulerende egenskaber (se pkt. 5.1) skal det imidlertid

overvejes at seponere behandlingen med Tecfidera, hvis patienten udvikler en alvorlig infection, og

fordele og risici skal revurderes, før behandlingen genoptages. Patienter, der får Tecfidera, skal

informeres om at indberette symptomer på infektioner til en læge. Patienter med alvorlige infektioner

bør ikke starte behandling med Tecfidera, før infektionen/infektionerne er overstået.

Der blev ikke observeret øget forekomst af alvorlige infektioner hos patienter med lymfocyttal

< 0,8x10

/l eller < 0,5x10

/l (se pkt. 4.8). Hvis behandling fortsættes hos patienter med moderat til

svær, langvarig lymfopeni, kan risikoen for en opportunistisk infektion, herunder PML, ikke

udelukkes (se pkt. 4.4, underafsnittet om PML).

Herpes zoster-infektioner

Der er forekommet tilfælde af herpes zoster med Tecfidera. De fleste af tilfældene var ikke alvorlige,

men der er indberettet alvorlige tilfælde, herunder dissemineret herpes zoster, herpes zoster

ophthalmicus, herpes zoster oticus, neurologisk herpes zoster-infektion, herpes zoster-

meningoencefalitis og herpes zoster-meningomyelitis. Disse tilfælde kan forekomme når som helst

under behandlingen. Overvåg patienter, der tager Tecfidera, for tegn og symptomer på herpes zoster,

især hvis der er rapporteret samtidig lymfocytopeni. Dersom der forekommer herpes zoster, skal der

administreres en egnet behandling mod herpes zoster. Overvej at pausere Tecfidera-behandlingen hos

patienter med alvorlige infektioner, indtil infektionen er overstået (se pkt. 4.8).

Påbegyndelse af behandlingen

Behandlingen med Tecfidera skal startes gradvist for at reducere forekomsten af rødme og

gastrointestinale bivirkninger (se pkt. 4.2).

Fanconis syndrom

Der er indberettet tilfælde af Fanconis syndrom for et lægemiddel indeholdende dimethylfumarat i

kombination med andre fumarsyreestere. En tidlig diagnosticering af Fanconis syndrom og seponering

af dimethylfumarat-behandlingen er vigtig for at forhindre opståen af nyreinsufficiens og osteomalaci,

da syndromet normalt er reversibelt. De vigtigste tegn er: proteinuri, glukosuri (med normalte

blodsukkerniveauer), hyperaminoaciduri og fosfaturi (muligvis samtidigt med hypofosfatæmi).

Progression kan omfatte symptomer såsom polyuri, polydipsi og proksimal muskelsvaghed. I sjældne

tilfælde kan der forekomme hypofosfatæmisk osteomalaci med ikke-lokaliserede knoglesmerter,

forhøjet alkalisk fosfatase i serum og stress-frakturer. Det skal fremhæves, at Fanconis syndrom kan

forekomme uden forhøjede kreatininniveauer eller lav glomerulær filtrationshastighed. I tilfælde af

uklare symptomer bør Fanconis syndrom overvejes, og passende undersøgelser foretages.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Tecfidera er ikke blevet undersøgt i kombination med anti-neoplastiske eller immunsuppressive

terapier, og der skal derfor udvises forsigtighed ved samtidig administration. I kliniske studier af

multipel sklerose blev samtidig kortvarig, intravenøs kortikosteroidbehandling af attakker ikke

forbundet med en klinisk relevant stigning i infektioner.

Samtidig administration af ikke-levende vacciner i henhold til nationale vaccinationsprogrammer kan

overvejes under behandling med Tecfidera. I et klinisk studie med deltagelse af i alt 71 patienter med

relapsing-remitterende multipel sklerose som fik 240 mg Tecfidera to gange dagligt i mindst

6 måneder (n=38) eller ikke-pegyleret interferon i mindst 3 måneder (n=33) sås et sammenligneligt

immunrespons (defineret som en ≥ fordobling af titer fra før til efter vaccinationen) over for

tetanustoksoid (recall-antigen) og en konjugeret meningokok C polysaccharid-vaccine (neoantigen).

Immunresponset over for forskellige serotyper af en ukonjugeret 23-valent pneumokok polysaccharid-

vaccine (T-celle-uafhængigt antigen) varierede imidlertid i begge behandlingsgrupper. Et positivt

immunrespons defineret som en ≥ firedobling af antigentiter over for de tre vacciner, blev opnået hos

færre personer i begge behandlingsgrupper. Der sås små numeriske forskelle i responset over for

tetanustoksoid og pheumokok serotype 3-polysaccharid i ikke-pegyleret interferons favør.

Der foreligger ingen kliniske data om effekt og sikkerhed ved levende, svækkede vacciner hos

patienter, der får Tecfidera. Levende vacciner kan medføre en øget risiko for klinisk infektion og bør

ikke gives til patienter i behandling med Tecfidera, medmindre denne potentielle risiko i ganske

særlige tilfælde anses for at blive opvejet af risikoen for den enkelte ved ikke at blive vaccineret.

Under behandling med Tecfidera bør samtidig brug af andre fumarsyrederivater (topiske eller

systemiske) undgås.

Hos mennesker metaboliseres dimethylfumarat ekstensivt af esteraser, inden det når systemkredsløbet,

og der sker en yderligere metabolisering vha. tricarboxylsyrecyklussen uden involvering af CYP-

systemet. Der blev ikke identificeret potentielle risici for interaktion med andre lægemidler i

in vitro

studier af CYP-hæmning og -induktion, et p-glykoprotein-studie eller studier af dimethylfumarats og

monomethylfumarats proteinbinding (en primær metabolit af dimethylfumarat).

Hyppigt anvendte lægemidler til patienter med multipel sklerose, intramuskulær interferon beta-1a og

glatirameracetat, blev testet klinisk for potentielle interaktioner med dimethylfumarat og ændrede ikke

dimethylfumarats farmakokinetiske profil.

Evidens fra studier med raske frivillige tyder på, at rødme relateret til Tecfidera sandsynligvis er

medieret via prostaglandin. I to studier med raske frivillige medførte administration af 325 mg (eller

ækvivalent hermed) acetylsalicylsyre uden entero-overtræk, 30 minutter før Tecfidera med

administration i henholdsvis 4 dage og 4 uger, ikke en ændring i Tecfideras farmakokinetiske profil.

Det bør overvejes, om der er potentielle risici i forbindelse med acetylsalicylsyrebehandling før

samtidig administration af Tecfidera hos patienter med relapsing-remitterende MS. Langvarig

(> 4 uger) vedvarende brug af acetylsalicylsyre er ikke blevet undersøgt (se pkt. 4.4 og 4.8).

Samtidig behandling med nefrotoksiske lægemidler (såsom aminoglykosider, diuretika, non-steroide

antiinflammatoriske lægemidler eller lithium) kan øge risikoen for renale bivirkninger (f.eks.

proteinuri, se pkt. 4.8) hos patienter, der tager Tecfidera (se pkt. 4.4 Blodprøver/laboratorietests).

Indtagelse af moderate mængder alkohol øgede ikke eksponeringen for dimethylfumarat og var ikke

forbundet med flere bivirkninger. Indtagelse af store mængder stærke alkoholiske drikke (mere end 30

volumen-% alkohol) bør undgås inden for en time efter indtagelse af Tecfidera, da alkohol kan

medføre en øget hyppighed af gastrointestinale bivirkninger.

In vitro

-studier af CYP-induktion viste ikke interaktion mellem Tecfidera og p-piller. Der er ikke

udført

in vivo

-interaktionsstudier med orale præventionsmidler. I et

in vivo

-studie medførte samtidig

administration af Tecfidera og et oralt præventionsmiddel (norgestimat og etinylestradiol) ingen

relevant ændring i virkningen af det orale præventionsmiddel. Der er ikke udført interaktionsstudier

med orale præventionsmidler med andre progestogener, men det forventes ikke, at Tecfidera påvirker

deres virkning.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af dimethylfumarat til gravide kvinder.

Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Tecfidera bør ikke anvendes under

graviditeten og til kvinder i den fertile alder, som ikke anvender sikker kontraception (se pkt. 4.5).

Tecfidera bør kun anvendes under graviditet, hvis det er strengt nødvendigt, og den potentielle fordel

for kvinden opvejer den potentielle risiko for fosteret.

Amning

Det er ukendt, om dimethylfumarat eller dets metabolitter udskilles i human mælk. En risiko for

nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. Det skal besluttes, om amning eller behandling med Tecfidera

skal ophøre, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske

fordele for moderen.

Fertilitet

Der er ingen data om virkningerne af dimethylfumarat på fertiliteten hos mennesker. Data fra

prækliniske studier tyder ikke på, at dimethylfumarat er forbundet med en øget risiko for nedsat

fertilitet (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Tecfidera påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Der er ikke foretaget studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner, men

der blev ikke set virkninger, der potentielt påvirker denne evne, i relation til dimethylfumarat i kliniske

studier.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigste bivirkninger (≥ 10%) hos patienter behandlet med dimethylfumarat var rødme og

gastrointestinale gener (dvs. diaré, kvalme, abdominalsmerter, smerter i den øverste del af abdomen).

Rødme og gastrointestinale gener er tilbøjelige til at opstå tidligt i behandlingen (primært den første

måned), og hos patienter, der får disse bivirkninger, kan de forekomme med mellemrum under den

fortsatte behandling. De hyppigst rapporterede bivirkninger, som førte til seponering (> 1%) hos

patienter behandlet med Tecfidera, var rødme (3%) og gastrointestinale lidelser (4%).

I placebokontrollerede og ikke-kontrollerede kliniske studier har i alt 2.468 patienter fået Tecfidera, og

de er blevet fulgt i en periode på op til 4 år med en total eksponering, der svarer til 3.588 personår.

Cirka 1.056 patienter har fået behandling med Tecfidera i mere end 2 år. Erfaringen fra ikke-

kontrollerede kliniske forsøg svarer til erfaringen fra de placebokontrollerede kliniske forsøg.

Resumé af bivirkninger i tabelform

De bivirkninger, som blev rapporteret hyppigere hos patienter behandlet med Tecfidera end hos

patienter behandlet med placebo, angives i tabellen nedenfor. Disse data er udledt fra 2 pivotale,

placebo-kontrollerede, dobbeltblinde kliniske fase 3-forsøg med i alt 1.529 patienter behandlet med

Tecfidera i op til 24 måneder med en total eksponering på 2.371 personår (se pkt. 5.1).

Hyppighederne, som beskrives i tabellen nedenfor, er baseret på 769 patienter behandlet med

Tecfidera 240 mg to gange dagligt og 771 patienter behandlet med placebo.

Bivirkningerne angives med MedDRA-foretrukne termer i henhold til MedDRA-systemorganklassen.

Forekomsten af bivirkninger herunder udtrykkes i henhold til følgende kategorier:

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden (< 1/10.000)

Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

MedDRA-systemorganklasse

Bivirkning

Hyppighedskategori

Infektioner og parasitære

sygdomme

Gastroenteritis

Almindelig

Progressiv multifokal

leukoencefalopati (PML)

Ikke kendt

Herpes zoster

Ikke kendt

Blod og lymfesystem

Lymfopeni

Almindelig

Leukopeni

Almindelig

Trombocytopeni

Ikke almindelig

Immunsystemet

Overfølsomhed

Ikke almindelig

Anafylaksi

Ikke kendt

Dyspnø

Ikke kendt

Hypoksi

Ikke kendt

Hypotension

Ikke kendt

Angioødem

Ikke kendt

Nervesystemet

Brændende fornemmelse

Almindelig

MedDRA-systemorganklasse

Bivirkning

Hyppighedskategori

Vaskulære sygdomme

Rødme (

flushing

Meget almindelig

Hedestigning

Almindelig

Mave-tarm-kanalen

Diaré

Meget almindelig

Kvalme

Meget almindelig

Smerter i den øverste del af

abdomen

Meget almindelig

Abdominalsmerter

Meget almindelig

Opkastning

Almindelig

Dyspepsi

Almindelig

Gastritis

Almindelig

Gastrointestinale gener

Almindelig

Lever og galdeveje

Forhøjet

aspartataminotransferase

Almindelig

Forhøjet alaninaminotransferase

Almindelig

Lægemiddelinduceret

leverskade

Ikke kendt

Hud og subkutane væv

Pruritus

Almindelig

Udslæt

Almindelig

Erytem

Almindelig

Nyrer og urinveje

Proteinuri

Almindelig

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Varmefølelse

Almindelig

Undersøgelser

Ketoner i urinen

Meget almindelig

Albuminuri

Almindelig

Forhøjet antal hvide

blodlegemer

Almindelig

Bivirkninger kun fra erfaring efter markedsføring

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Rødme (flushing)

I de placebo-kontrollerede studier var hyppigheden af rødme (34%

versus

4%) og hedestigning

versus

2%) højere hos patienter behandlet med Tecfidera sammenlignet med placebo. Rødme

beskrives sædvanligvis som rødme eller hedestigning, men kan inkludere andre gener (f.eks. varme,

rødlige pletter, kløe og brændende fornemmelse). Rødme er tilbøjelig til at starte tidligt under

behandlingen (primært den første måned), og kan hos patienter, som oplever rødme, optræde med

mellemrum under hele Tecfidera-behandlingen. Hos patienter med rødme var bivirkningen let til

moderat hos flertallet. I alt 3% af patienterne behandlet med Tecfidera afbrød behandlingen pga.

rødme. Hyppigheden af alvorlig rødme, som kan kendetegnes ved generaliseret erytem, udslæt og/eller

pruritus, blev set hos under 1% af patienterne behandlet med Tecfidera (se pkt. 4.2 og 4.5).

Mave-tarm-kanalen

Hyppigheden af gastrointestinale gener (f.eks. diaré [14%

versus

10%], kvalme [12%

versus

9%], øvre

abdominalsmerter [10%

versus

6%], abdominalsmerter [9%

versus

4%], opkastning [8%

versus

og dyspepsi [5%

versus

3%]) var højere hos de patienter, der fik Tecfidera, sammenlignet med

placebo. Gastrointestinale gener er tilbøjelige til at begynde tidligt i behandlingen (primært den første

måned) og kan hos patienter, som oplever gastrointestinelle gener, optræde med mellemrum under

hele behandlingen. Hos hovedparten af de patienter, der oplevede gastrointestinale gener, var de lette

til moderate. Fire procent (4%) af patienterne behandlet med Tecfidera afbrød behandlingen pga.

gastrointestinale hændelser. Alvorlige gastrointestinale hændelser, herunder gastroenteritis og gastritis,

blev set hos 1% af patienterne behandlet med Tecfidera (se pkt. 4.2).

Leverfunktion

Baseret på data fra placebokontrollerede studier havde størstedelen af de patienter, der oplevede en

stigning, leveraminotransferaser, som lå under 3 gange den øvre normalgrænse (ULN). Den øgede

hyppighed af forhøjede leveraminotransferaser hos patienter behandlet med Tecfidera i forhold til

placebo sås primært i de første 6 måneder af behandlingen. Der blev set forhøjede

alaninaminotransferase og aspartataminotransferase ≥ 3 gange ULN hos henholdsvis 5% og 2% af

patienterne behandlet med placebo og hos 6% og 2% af patienterne behandlet med Tecfidera.

Seponering på grund af forhøjede leveraminotransferaser var < 1% og sammenlignelig hos patienter

behandlet med Tecfidera og placebo. Forhøjede aminotransferaser ≥ 3 gange ULN med samtidige

forhøjelser i totalt bilirubin > 2 gange ULN blev ikke observeret i placebokontrollerede studier.

Forhøjede leverenzymer og tilfælde med lægemiddelinduceret leverskade (forhøjelser i

aminotransferaser ≥ 3 gange ULN med samtidige forhøjelser i totalt bilirubin > 2 gange ULN) er

blevet rapporteret efter markedsføring efter administration af TecfideraForhøjelserne ophørte, efter

behandlingen blev seponeret.

Infektioner

Der er indberettet herpes zoster-infektioner ved brug af Tecfidera. I et igangværende

langtidsforlængelsesstudie, hvor 1.736 MS-patienter bliver behandlet med Tecfidera, oplevede cirka

5 % af patienterne et eller flere tilfælde af herpes zoster, hvoraf hovedparten var af let til moderat

sværhedsgrad. De fleste patienter, herunder de, der oplevede en alvorlig herpes zoster-infektion, havde

lymfocyttal over den nedre normalgrænse. Lymfopeni af grad 2 og 3 var udbredt hos patienter med

samtidig lymfocytopeni. Efter markedsføring var de fleste tilfælde af herpes zoster-infektion ikke

alvorlige og ophørte ved behandling. Der er begrænsede tilgængelige data om ALC hos patienter med

herpes zoster-infektion efter markedsføringen. Når det blev indberettet, oplevede de fleste patienter

dog grad 2 (< 0,8×10

/l til 0,5×10

/l) eller grad 3 (< 0,5×10

/l til 0,2×10

/l) lymfopeni (se pkt. 4.4).

Lymfopeni

I de placebokontrollerede studier havde de fleste patienter (> 98%) normale lymfocytværdier inden

behandlingsstart. Efter behandling med Tecfidera faldt de gennemsnitlige lymfocyttal i løbet af det

første år, hvorefter de nåede et plateau. I gennemsnit faldt lymfocyttallene cirka 30% under

baseline-

værdien. Middel og mediane lymfocyttal forblev inden for normalgrænserne. Lymfocyttal < 0,5x10

blev observeret hos < 1% af de placebobehandlede patienter hos og 6% af de Tecfiderabehandlede

patienter. Et lymfocyttal < 0,2x10

/l blev observeret hos 1 Tecfiderabehandlet patient og hos ingen af

de placebobehandlede patienter.

I kliniske studier (både kontrollerede og ikke kontrollerede) havde 9% af patienterne lymfocyttal

≥ 0,5x10

/l og < 0,8x10

/l i mindst 6 måneder. 2% af patienterne oplevede lymfocyttal <0,5x10

/l i

mindst 6 måneder, og hos denne gruppe forblev størstedelen af lymfocyttællingerne < 0,5x10

/l ved

fortsat behandling.

PML er opstået i forbindelse med moderat til svær, langvarig lymfopeni (se pkt. 4.4).

Laboratorieabnormiteter

I de placebo-kontrollerede studier var måling af ketoner i urinen (1+ eller højere) højere hos patienter

behandlet med Tecfidera (45%) sammenlignet med placebo (10%). Der blev ikke observeret nogen

negative kliniske konsekvenser i de kliniske forsøg.

Niveauet af 1,25-dihydroxyvitamin D faldt hos patienter behandlet med Tecfidera sammenlignet med

placebo (mediant fald i procent fra

baseline

efter 2 år på henholdsvist 25% og 15%), og niveauet for

parathyroideahormon (PTH) steg hos patienter behandlet med Tecfidera sammenlignet med placebo

(median stigning i procent fra

baseline

efter 2 år på henholdsvist 29% og 15%). Middelværdierne for

begge parametre forblev inden for normalværdierne.

EMA/119613/2014

EMEA/H/C/002601

EPAR - sammendrag for offentligheden

Tecfidera

dimethylfumarat

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Tecfidera. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Tecfidera bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Tecfidera, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Tecfidera, og hvad anvendes det til?

Tecfidera er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof dimethylfumarat. Det anvendes til

behandling af voksne med multipel sklerose, som er en sygdom, hvor inflammation ødelægger den

beskyttende skede, der omgiver nerverne. Det anvendes specielt hos voksne med den form af

sygdommen, der kaldes recidiverende-remitterende multipel sklerose, hvor patienten gentagne gange

har tilbagefald af symptomer (recidiv) efterfulgt af perioder uden symptomer (remission).

Hvordan anvendes Tecfidera?

Tecfidera udleveres kun efter recept, og behandlingen bør iværksættes under opsyn af en læge med

erfaring i behandling af multipel sklerose.

Tecfidera leveres som orale kapsler (120 og 240 mg), der tages med et måltid. Dosis er 120 mg to

gange dagligt i de første syv dage og øges derefter til 240 mg to gange dagligt. Dosis kan midlertidigt

nedsættes hos patienter, som får bivirkninger i form af rødme og mave-tarm-problemer.

Hvordan virker Tecfidera?

Ved multipel sklerose fungerer kroppens immunsystem forkert og angriber dele af centralnervesystemet

(hjernen og rygmarven), så der opstå inflammation, der beskadiger nervernes skeder. Det aktive stof,

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. EMA Gengivelse af indholdet heri er tilladt med kildeangivelse.

dimethylfumarat, menes at virke ved at aktivere proteinet “Nrf2”, der regulerer visse “antioxidant”-

gener, som er med til at beskytte cellerne mod beskadigelse. Dimethylfumarat har i undersøgelserne

vist sig at nedsætte inflammation og tilpasse immunsystemets aktivitet.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Tecfidera?

Tecfidera er påvist at nedsætte antallet af tilbagefald hos patienter med recidiverende-remitterende

multipel sklerose og at nedsætte det antal patienter, der får dem.

I en hovedundersøgelse med 1 234 patienter var den andel af patienterne, der fik tilbagefald i løbet af

to år, betydeligt lavere ved behandling med Tecfidera end med placebo (en virkningsløs behandling),

nemlig 27 % mod 46 %.

I endnu en hovedundersøgelse fik 1 417 patienter enten Tecfidera, placebo eller et andet lægemiddel,

glatirameracetat. Undersøgelsen viste, at Tecfidera er mere effektivt end placebo til at nedsætte

antallet af tilbagefald i løbet af to år: Antallet af tilbagefald pr. patient pr. år var cirka 0,2 med

Tecfidera, sammenholdt med 0,4 med placebo. Antallet af tilbagefald pr. patient pr. år for

glatirameracetat var 0,3.

Hvilke risici er der forbundet med Tecfidera?

De hyppigste bivirkninger ved Tecfidera (som optræder hos mere end 1 ud af 10 patienter) er rødme og

mave-tarm-problemer (såsom diarré, kvalme og mavesmerter). Disse bivirkninger plejer at begynde

tidligt i behandlingen, sædvanligvis i den første måned, og kan med afbrydelser fortsætte i hele

behandlingsperioden. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Tecfidera fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor blev Tecfidera godkendt?

Tecfidera er påvist at være effektivt til at nedsætte antallet af tilbagefald hos patienter med

recidiverende-remitterende multiple sklerose og at nedsætte det antal patienter, der får tilbagefald

under behandlingen. De vigtigste risici, der er påvist med Tecfidera, anses for at kunne håndteres og

består i rødme og mave-tarm-problemer (de hyppigste bivirkninger), nedsat antal hvide blodlegemer og

protein i urinen.

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Tecfidera

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Tecfidera?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Tecfidera anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Tecfidera, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Desuden er der planlagt eller igangsat en række undersøgelser med Tecfidera for at skaffe yderligere

oplysninger om den langsigtede sikkerhed og overvåge lægemidlet.

Andre oplysninger om Tecfidera

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Tecfidera den 30. januar 2014.

Tecfidera

EMA/119613/2014

Side 2/3

Den fuldstændige EPAR for Tecfidera findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Tecfidera, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 01-2014.

Tecfidera

EMA/119613/2014

Side 3/3

Andre produkter

search_alerts

share_this_information