Tecfidera

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

11-12-2020

Aktiv bestanddel:
dimethylfumarat
Tilgængelig fra:
Biogen Netherlands B.V.
ATC-kode:
L04AX
INN (International Name):
dimethyl fumarate
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske og immunomodulerende midler
Terapeutisk område:
Multipel sclerose
Terapeutiske indikationer:
Behandling af voksne patienter med recidiverende remitterende multipel sklerose.
Produkt oversigt:
Revision: 20
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002601
Autorisation dato:
2014-01-30
EMEA kode:
EMEA/H/C/002601

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

11-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

11-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

11-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

11-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

11-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

11-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

11-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

11-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

11-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

11-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

11-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

11-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

11-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

11-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

11-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

11-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

11-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

11-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

11-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

11-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

11-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

11-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

11-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

11-12-2020

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Tecfidera 120 mg enterokapsler, hårde

Tecfidera 240 mg enterokapsler, hårde

dimethylfumarat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Tecfidera

Sådan skal du tage Tecfidera

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad Tecfidera er

Tecfidera er medicin, der indeholder det aktive stof

dimethylfumarat

Hvad Tecfidera anvendes til

Tecfidera anvendes til behandling af attakvis remitterende multipel sklerose (MS) hos voksne

patienter

MS er en kronisk sygdom, der påvirker centralnervesystemet (CNS), herunder hjernen og rygmarven.

Attakvis remitterende MS er kendetegnet ved gentagne attakker (tilbagefald) af symptomer fra

nervesystemet. Symptomerne varierer fra patient til patient, men omfatter typisk gangbesvær,

balanceproblemer og synsforstyrrelser (f.eks. sløret syn eller dobbeltsyn). Disse symptomer kan

forsvinde helt, når tilbagefaldet er overstået, men nogle gener kan vare ved.

Sådan virker Tecfidera

Tecfidera lader til at virke ved at forhindre kroppens forsvarssystem i at skade din hjerne og rygmarv.

Dette kan også hjælpe med til at forsinke fremtidig forværring af MS.

2.

Det du skal vide, før du begynder at tage Tecfidera

Tag ikke Tecfidera

-

hvis du er allergisk over for dimethylfumarat

eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tecfidera

(angivet i punkt 6).

-

hvis der er formodning om, at du lider af en sjælden hjerneinfektion kaldet progressiv

multifokal leukoencefalopati (PML), eller hvis PML er blevet bekræftet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tecfidera kan påvirke

antallet af hvide blodlegemer

, dine

nyrer

og din

lever

. Inden du starter med at

tage Tecfidera, vil din læge tage en blodprøve og bestemme antallet af hvide blodlegemer i dit blod

samt kontrollere, at dine nyrer og din lever fungerer korrekt. Din læge vil tage disse blodprøver

regelmæssigt under behandlingen. Hvis antallet af dine hvide blodlegemer falder under behandlingen,

vil din læge muligvis overveje yderligere analyser eller afbryde behandlingen.

Kontakt lægen

, før du tager Tecfidera, hvis du har:

-

en alvorlig

nyresygdom

-

en alvorlig

leversygdom

-

en sygdom i

maven

eller

tarmsystemet

-

en alvorlig

infektion

(såsom lungebetændelse)

Herpes zoster (helvedesild) kan forekomme ved behandling med Tecfidera. I visse tilfælde er der

forekommet alvorlige komplikationer.

Du skal omgående informere lægen,

hvis du har mistanke

om, at du har symptomer på helvedesild.

Hvis du mener, at din MS bliver værre (f.eks. svaghed eller synsændringer), eller hvis du bemærker

nye symptomer, skal du straks tale med din læge, da dette kan være symptomer på en sjælden

hjerneinfektion kaldet progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). PML er en alvorlig lidelse, der

kan resultere i svær invaliditet eller død.

En sjælden, men alvorlig nyresygdom (Fanconis syndrom) er blevet indberettet for lægemidler

indeholdende dimethylfumarat i kombination med andre fumarsyreestere anvendt til behandling af

psoriasis (en hudsygdom). Hvis du bemærker, at du tisser mere, er mere tørstig og drikker mere end

normalt, at dine muskler virker svagere, du brækker en knogle eller blot har ømhed og smerter, skal du

kontakte lægen hurtigst muligt, så det kan blive undersøgt nærmere.

Børn og unge

Tecfidera anbefales ikke til brug hos børn og unge, da der er begrænset erfaring med brug af Tecfidera

hos denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Tecfidera

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet

, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden

medicin eller planlægger at tage anden medicin. Oplys især, hvis du tager følgende:

medicin, der indeholder

fumarsyreestere

(fumarater), som anvendes til behandling af psoriasis

medicin, der påvirker kroppens immunsystem,

herunder

andre lægemidler, der anvendes

til behandling af MS

, såsom fingolimod, natalizumab, teriflunomid, alemtuzumab,

ocrelizumab eller cladribin, eller nogle hyppigt anvendte lægemidler mod kræft (rituximab eller

mitoxantron)

medicin, der påvirker nyrerne, herunder nogle

antibiotika

(til behandling af infektioner),

vanddrivende medicin (

diuretika

visse typer smertestillende midler

(såsom ibuprofen og

andre lignende lægemidler mod gigt og medicin, som købes uden recept) og medicin, der

indeholder

lithium

vaccination med visse typer vacciner (

levende, svækkede vacciner

) under behandling med

Tecfidera kan forårsage, at du får en infektion, og skal derfor undgås. Din læge vil rådgive dig

om, hvorvidt andre typer vacciner (

ikke-levende vacciner

) skal gives.

Brug af Tecfidera sammen med alkohol

Indtagelse af mere end en lille mængde (mere end 50 ml) stærk alkohol (mere end 30 volumen%;

f.eks. spiritus) skal undgås den første time efter indtagelse af Tecfidera, da alkohol kan interagere med

denne medicin. Dette kan medføre irritation i maven, især hos personer der allerede har tilbøjelighed

til dette.

Graviditet

og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Tag ikke Tecfidera, hvis du er gravid, medmindre du har drøftet det med din læge.

Amning

Det vides ikke, om det aktive stof i Tecfidera udskilles i modermælk. Tecfidera bør ikke anvendes

under amning. Din læge vil hjælpe dig med at afgøre, hvorvidt du skal stoppe med at amme eller med

at tage Tecfidera. Denne overvejelse vil afveje fordelen for dit barn ved at amme og fordelen for dig

ved behandling.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Virkningen af Tecfidera på din evne til at føre motorkøretøjer og betjene maskiner er ikke kendt. Det

forventes ikke, at Tecfidera påvirker din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

3.

Sådan skal du tage Tecfidera

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Startdosis

120 mg to gange dagligt.

Tag denne startdosis de første 7 dage og tag derefter den normale dosis.

Normal dosis

240 mg to gange dagligt.

Tecfidera er til oral brug

Hver enterokapsel skal sluges hel

med lidt vand. Kapslen må ikke deles, knuses, opløses, suttes eller

tygges, idet dette kan øge hyppigheden af nogle af bivirkningerne.

Tag Tecfidera sammen med mad

– det kan hjælpe med at reducere nogle af de meget almindelige

bivirkninger (angivet i punkt 4).

Hvis du har taget for meget Tecfidera

Kontakt omgående din læge

, hvis du har taget for mange kapsler. Du kan opleve bivirkninger, som

ligner dem, der beskrives herunder i punkt 4.

Hvis du har glemt at tage Tecfidera

Du må ikke tage en dobbeltdosis

som erstatning for den glemte dosis.

Du kan tage den glemte dosis, hvis du lader mindst 4 timer gå mellem hver dosis, eller skal du vente til

næste planlagte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Tecfidera kan sænke antallet af lymfocytter (en type hvide blodlegemer). Har du et lavt antal hvide

blodlegemer, kan det øge din risiko for infektion, herunder risikoen for en sjælden hjerneinfektion

kaldet progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). PML kan resultere i svær invaliditet eller død.

PML er forekommet efter 1 til 5 års behandling, og din læge bør derfor fortsætte med at overvåge dine

hvide blodlegemer under hele din behandling, og du skal være opmærksom på eventuelle symptomer

på PML som beskrevet nedenfor. Risikoen for PML kan være højere, hvis du tidligere har taget et

lægemiddel, der forringer funktionaliteten af din krops immunsystem.

Symptomerne på PML kan ligne et MS-attak. Symptomer kan inkludere ny eller forværret svaghed i

den ene side af kroppen, klodsethed, synsændringer, ændret tankegang eller hukommelse, forvirring

eller personlighedsændringer eller tale- og kommunikationsvanskeligheder, der varer længere end

nogle dage. Hvis du mener, at din MS bliver værre, eller hvis du bemærker nye symptomer under

behandlingen med Tecfidera, er det derfor meget vigtigt, at du taler med din læge så hurtigt som

muligt. Du skal også tale med din partner eller omsorgspersoner og fortælle dem om din behandling.

Der kan opstå symptomer, som du ikke selv er opmærksom på.

Ring straks til din læge, hvis du får nogle af disse symptomer

Svære overfølsomhedsreaktioner

Hyppigheden af svære overfølsomhedsreaktioner kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data

(ikke kendt). Rødme i ansigtet eller på kroppen er en meget almindelig bivirkning. Hvis rødmen

ledsages af et rødt udslæt eller nældefeber,

og

du samtidig får et eller flere af følgende symptomer:

hævelse af ansigt, læber, mund eller tunge

(angioødem)

hivende vejrtrækning, vejrtrækningsbesvær eller kortåndethed

(dypnø, hypoksi)

svimmelhed eller bevidstløshed

(hypotension)

kan dette dog være tegn på en svær overfølsomhedsreaktion

(anafylaksi)

Stop med at tage Tecfidera, og ring omgående til en læge

Meget almindelige bivirkninger

Disse kan påvirke

flere end 1 ud af 10 personer:

rødme i ansigtet eller på kroppen med en varm, eventuel meget varm, brændende fornemmelse

eller kløe (

blussen

løs afføring

(diaré)

kvalme

mavesmerter eller mavekramper

Hvis du tager medicinen sammen med mad

, kan det hjælpe med at reducere ovennævnte

bivirkninger

Stoffer, der kaldes ketoner, som kroppen producerer naturligt, er meget almindelige i urinanalyser

under Tecfidera-behandling.

Tal med lægen om

, hvordan disse bivirkninger skal håndteres. Lægen sætter muligvis din dosis ned.

Sæt ikke dosis ned, medmindre din læge beder dig om det.

Almindelige bivirkninger

Disse kan påvirke

op til 1 ud af 10 personer:

tarmirritation

opkastning

dårlig fordøjelse

irritation i slimhinden i mave-tarmkanalen (

mavekatar

gener i mave og tarm

brændende fornemmelse

hedeture, varm fornemmelse

hudkløe

udslæt

lyserøde eller røde pletter på huden

Bivirkninger, som kan påvises i blod- eller urinprøver

lavt antal hvide blodlegemer i blodet. Nedsat antal hvide blodlegemer kan betyde, at din

krop er dårligere i stand til at bekæmpe en infektion. Såfremt du får en alvorlig infektion

(eksempelvis lungebetændelse), skal du straks kontakte din læge.

protein i urinen

forhøjet niveau af leverenzymer (

ALAT, ASAT

) i blodet

Ikke almindelige bivirkninger

Disse kan påvirke

op til 1 ud af 100 personer:

Allergiske reaktioner (

overfølsomhed

nedsat antal blodplader

Ikke kendt

(hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

leverbetændelse og forhøjede niveauer af leverenzymer (

ALAT eller ASAT i kombination med

bilirubin

herpes zoster (helvedesild) med symptomer såsom blærer, brændende, kløende eller smertende

hud, typisk på den ene side af overkroppen eller ansigtet og andre symptomer såsom feber og

svaghed i de tidlige stadier af infektionen, efterfulgt af følelsesløshed, kløe elle røde plamager

med svære smerter.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterpakningen og kartonen efter “EXP”.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ºC.

Opbevar blisterpakningen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tecfidera indeholder:

Aktivt stof:

dimethylfumarat.

Tecfidera 120 mg: Hver enterokapsel indeholder 120 mg dimethylfumarat.

Tecfidera 240 mg: Hver enterokapsel indeholder 240 mg dimethylfumarat.

Øvrige indholdsstoffer:

mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, talcum, silica, kolloid,

vandfri, magnesiumstearat, triethylcitrat, methacrylsyre-methylmethacrylat copolymer (1:1),

methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1) dispension 30%, simeticon, natriumlaurilsulfat, polysorbat

80, gelatine, titandioxid (E171), brilliant blue FCF (E133), gul jernoxid (E172), shellac,

kaliumhydroxid og sort jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Tecfidera 120 mg hårde enterokapsler er grønne og hvide og præget med ‘BG-12 120 mg’. De kan fås

i pakker med 14 kapsler.

Tecfidera 240 mg hårde enterokapsler er grønne og præget med ‘BG-12 240 mg’. De kan fås i pakker

med 56 eller 168 kapsler.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Biogen Netherlands B.V.

Prins Mauritslaan 13

1171 LP Badhoevedorp

Holland

Fremstiller

Biogen (Denmark) Manufacturing ApS

Biogen Allé 1

DK - 3400 Hillerød

Danmark

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Biogen Belgium NV/SA

Tél/Tel: +32 2 2191218

Lietuva

Biogen Lithuania UAB

Tel: +370 5 259 6176

България

ТП ЕВОФАРМА

Teл: +359 2 962 12 00

Luxembourg/Luxemburg

Biogen Belgium NV/SA

Tél/Tel: +32 2 2191218

Česká republika

Biogen (Czech Republic) s.r.o.

Tel: +420 255 706 200

Magyarország

Biogen Hungary Kft.

Tel: + 36 1 899 9883

Danmark

Biogen (Denmark) A/S

Tlf: +45 77 41 57 57

Malta

Pharma. MT Ltd.

Tel: +356 21337008

Deutschland

Biogen GmbH

Tel: +49 (0) 89 99 6170

Nederland

Biogen Netherlands B.V.

Tel: +31 20 542 2000

Eesti

Biogen Estonia OÜ

Tel: +372 618 9551

Norge

Biogen Norway AS

Tlf: +47 23 40 01 00

Ελλάδα

Genesis Pharma SA

Tηλ: +30 210 8771500

Österreich

Biogen Austria GmbH

Tel: +43 1 484 46 13

España

Biogen Spain, S.L.

Tel: +34 91 310 7110

Polska

Biogen Poland Sp. z o.o.

Tel: +48 22 351 51 00

France

Biogen France SAS

Tél: +33 (0)1 41 37 95 95

Portugal

Biogen Portugal Sociedade Farmacêutica,

Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 318 8450

Hrvatska

Biogen Pharma d.o.o.

Tel: +385 (0) 1 775 73 22

România

Johnson & Johnson Romania S.R.L.

Tel: +40 21 207 18 00

Ireland

Biogen Idec (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0)1 463 7799

Slovenija

Biogen Pharma d.o.o.

Tel: +386 1 511 02 90

Ísland

Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Biogen Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 323 340 08

Italia

Biogen Italia s.r.l.

Tel: +39 02 5849901

Suomi/Finland

Biogen Finland Oy

Puh/Tel: +358 207 401 200

Κύπρος

Genesis Pharma Cyprus Ltd

Tηλ: +3572 2 765740

Sverige

Biogen Sweden AB

Tel: +46 8 594 113 60

Latvija

Biogen Latvia SIA

Tel: +371 68 688 158

United Kingdom

Biogen Idec Limited

Tel: +44 (0) 1628 50 1000

Denne indlægsseddel blev senest ændret

MM/ÅÅÅÅ

.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tecfidera 120 mg enterokapsler, hårde

Tecfidera 240 mg enterokapsler, hårde

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Tecfidera 120 mg enterokapsler, hårde

Hver hård enterokapsel indeholder 120 mg dimethylfumarat

Tecfidera 240 mg enterokapsler, hårde

Hver hård enterokapsel indeholder 240 mg dimethylfumarat

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hård enterokapsel

Tecfidera 120 mg enterokapsler, hårde

Grønne og hvide, hårde enterokapsler, størrelse 0, præget med ‘BG-12 120 mg’, der indeholder

mikrotabletter.

Tecfidera 240 mg enterokapsler, hårde

Grønne, hårde enterokapsler, størrelse 0, præget med ‘BG-12 240 mg’, der indeholder mikrotabletter.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Tecfidera er indiceret til behandling af voksne patienter med relapsing-remitterende multipel sklerose

(se pkt. 5.1 for vigtig information om, hos hvilke patienter der er konstateret effekt).

4.2

Dosering og administration

Behandling skal påbegyndes under supervision af en læge med erfaring i behandling af multipel

sklerose.

Dosering

Startdosis er 120 mg to gange dagligt. Efter 7 dage øges dosis til den anbefalede vedligeholdelsesdosis

på 240 mg to gange dagligt (se pkt. 4.4).

Hvis en patient glemmer en dosis, må der ikke tages en dobbeltdosis. Patienten må kun tage den

glemte dosis, hvis doserne kan tages med 4 timers mellemrum. Ellers skal patienten vente indtil den

næste planlagte dosis.

En midlertidig dosisreduktion til 120 mg to gange dagligt kan reducere forekomsten af rødme og

gastrointestinale bivirkninger. Den anbefalede vedligeholdelsesdosis på 240 mg to gange dagligt bør

genoptages inden for 1 måned.

Tecfidera skal tages sammen med mad (se pkt. 5.2). Hos de patienter, der måtte opleve rødme eller

gastrointestinale bivirkninger, kan indtagelse af Tecfidera sammen med mad forbedre tolerancen (se

pkt. 4.4, 4.5 og 4.8).

Særlige populationer

Ældre

Der foreligger begrænsede data fra de kliniske studier om anvendelse af Tecfidera hos patienter fra og

med 55 år, og studierne inkluderede ikke et tilstrækkeligt antal patienter fra og med 65 år til at kunne

fastslå, om de reagerer anderledes end yngre patienter (se pkt. 5.2). Baseret på det aktive stofs

virkningmekanisme er der intet teoretisk grundlag for, at dosisjustering hos ældre er nødvendig.

Nyre- og leverinsufficiens

Tecfidera er ikke blevet undersøgt hos patienter med nyre- eller leverinsufficiens. Baseret på kliniske,

farmakologiske studier er dosisjustering ikke nødvendig (se pkt. 5.2). Der skal udvises forsigtighed

ved behandling af patienter med alvorlig nyre- eller leverinsufficiens (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Tecfideras sikkerhed og virkning hos børn og unge i alderen 10-18 år er endnu ikke klarlagt. De

foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.8, 5.1 og 5.2, men der kan ikke gives nogen anbefalinger

vedrørende dosering. Det er ikke relevant at bruge Tecfidera til børn under 10 år på indikationen

relapsing-remitterende multipel sklerose.

Administration

Til oral brug.

Kapslen skal sluges hel. Kapslen eller dens indhold må ikke knuses, deles, opløses, suttes eller tygges,

da mikrotabletternes syreresistente overtræk forebygger gastrointestinal irritation.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Formodet eller bekræftet progressiv multifokal leukoencefalopati (PML).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Blodprøver/laboratorietests

Der er set ændringer i laboratorieværdier på nyreparametre i kliniske forsøg hos patienter behandlet

med dimethylfumarat (se pkt. 4.8). Den kliniske betydning af disse ændringer kendes ikke. Vurdering

af nyrefunktion (f.eks. kreatinin, blodureanitrogen og urinundersøgelse) anbefales inden

behandlingsstart, 3 og 6 måneder efter behandlingsstart og derefter hver 6. til 12. måned samt på

klinisk indikation.

Lægemiddelinduceret leverskade, herunder forhøjede leverenzymer (≥ 3 øvre normalgrænse,

upper

limit of normal

(ULN)) og forhøjede niveauer af totalt bilirubin (≥ 2 ULN), kan forekomme som følge

af behandling med dimethylfumarat. Dette kan opstå umiddelbart, efter adskillige uger eller efter

længere tid. Det er observeret, at bivirkningerne ophørte efter seponering af behandlingen. En

vurdering af niveauerne af serum-aminotransferaser (f.eks.alaninaminotransferase (ALAT),

aspartataminotransferase (ASAT)) og totalt bilirubin anbefales før behandlingsstart og under

behandlingen, efter klinisk indikation.

Patienter behandlet med Tecfidera kan udvikle lymfopeni (se pkt. 4.8). Inden behandling med

Tecfidera skal der foretages en aktuel komplet blodtælling, der inkluderer lymfocytter.

Hvis lymfocyttallet ligger under normalområdet, skal en grundig evaluering af mulige årsager være

gennemført, før behandlingen med Tecfidera indledes. Dimethylfumarat er ikke blevet undersøgt hos

patienter med eksisterende lave lymfocyttal, og der skal udvises forsigtighed ved behandling af disse

patienter. Tecfidera bør ikke påbegyndes hos patienter med svær lymfopeni (lymfocyttal

< 0,5 × 10

/l).

Efter behandlingsstart skal der foretages komplet blodtælling, der inkluderer lymfocytter, hver 3.

måned.

På grund af en øget risiko for progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) anbefales særlig

overvågning af patienter med lymfopeni som følger:

Tecfidera bør seponeres hos patienter med langvarig, svær lymfopeni (lymfocyttal

< 0.5 × 10

/l), der varer i mere end 6 måneder.

Benefit/risk-forholdet ved behandlingen med Tecfidera hos patienter med vedvarende

moderat nedsat absolut lymfocyttal ≥ 0,5 × 10

/l og < 0.8 × 10

/l, der varer mere end seks

måneder, skal revurderes.

Hos patienter med lymfocyttal under nedre normalgrænse (

lower limit of normal

(LLN))

som fastsat i den lokale laboratoriereference, anbefales regelmæssig kontrol af det

absolutte lymfocyttal. Øvrige faktorer, der kan øge den individuelle PML-risiko

yderligere, bør overvejes (se underpunktet om PML nedenfor).

Lymfocyttallene skal følges indtil normalisering. Efter normalisering, og hvis der ikke er andre

behandlingsmuligheder, skal beslutningen om at genstarte behandlingen med Tecfidera efter

behandlingsafbrydelse baseres på et klinisk skøn.

Magnetisk resonansskanning (MR-skanning)

Før behandlingen med Tecfidera indledes, skal en

baseline

-MR-skanning være til rådighed

(sædvanligvis inden for 3 måneder) som reference. Behovet for yderligere MR-scanning bør overvejes

i overensstemmelse med nationale og lokale anbefalinger. MR-billeddiagnostik kan overvejes som en

del af en nøjere overvågning af patienter, der menes at have en øget risiko for PML. Skulle der være

klinisk mistanke om PML, skal MR-skanning foretages med det samme til diagnostisk formål.

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

Der er indberettet PML hos patienter behandlet med Tecfidera (se pkt. 4.8). PML er en opportunistisk

infektion, forårsaget af John Cunningham-virus (JCV). PML kan være dødelig eller resultere i svær

invaliditet.

Der er observeret tilfælde af PML ved behandling med dimethylfumarat og andre lægemidler, der

indeholder fumarater, hos patienter med lymfopeni (lymfocyttal under LLN). Moderat til svær,

langvarig lymfopeni synes at øge risikoen for PML med Tecfidera. Dog kan risikoen ikke udelukkes

hos patienter med let lymfopeni.

Øvrige faktorer, der kan bidrage til en øget risiko for PML i forbindelse med lymfopeni er:

varigheden af behandlingen med Tecfidera. Der er forekommet tilfælde af PML efter cirka

1 til 5 års behandling, selvom det nøjagtige forhold med behandlingsvarigheden er ukendt.

udtalte fald i CD4+ og især i CD8+ T-celletal, som er vigtige for immunforsvaret (se pkt.

4.8), og

tidligere immunsuppressiv eller immunmodulatorisk behandling (se nedenfor).

Læger skal evaluere deres patienter for at afgøre, om symptomerne indikerer neurologisk dysfunktion,

og, hvis dette er tilfældet, om disse symptomer er typiske for MS eller kan være tegn på PML.

Ved det første tegn eller symptom, der tyder på PML, bør Tecfidera seponeres, og der skal udføres

passende diagnostiske evalueringer, herunder undersøgelse af cerebrospinalvæsken for JCV-DNA ved

hjælp af den kvantitative PCR-teknik (

Polymerase Chain Reaction

). Symptomer på PML kan ligne et

MS-attak. Typiske symptomer forbundet med PML er forskellige, udvikles i løbet af dage eller uger

og omfatter progressiv svaghed i den ene side af kroppen eller klodsethed af lemmer, synsforstyrrelser

og ændret tankegang, hukommelse og orientering, hvilket fører til forvirring og

personlighedsændringer. Læger skal navnlig være opmærksomme på symptomer, der tyder på PML,

som patienten muligvis ikke selv bemærker. Patienten skal også rådgives om at informere sin partner

eller omsorgspersoner om behandlingen, da de kan bemærke symptomer, som patienten ikke selv er

klar over.

PML kan kun opstå, hvis patienten har JCV-infektion. Man skal være opmærksom på, at det ikke er

undersøgt, om lymfopeni har indflydelse på nøjagtigheden af testning af serum for anti-JVC-

antistoffer hos patienter behandlet med dimethylfumarat. Det skal også bemærkes, at en negativ anti-

JVC-antistoftest (ved tilstedeværelsen af normale lymfocyttal) ikke udelukker muligheden for senere

JCV-infektion.

Hvis en patient udvikler PML, skal Tecfidera seponeres permanent.

Tidligere behandling med immunsuppressive eller immunmodulerende præparater

Der er ikke udført studier, som evaluerer Tecfideras effektivitet og sikkerhed hos patienter, der er

skiftet fra andre sygdomsmodificerende behandlinger til Tecfidera. Det er muligt, at tidligere

immunsuppressiv behandling kan have indflydelse på udviklingen af PML hos patienter behandlet

med dimethylfumarat.

Der er observeret tilfælde af PML hos patienter, der tidligere havde været i behandling med

natalizumab, som er kendt for at medføre en risiko for udvikling af PML. Læger bør være

opmærksomme på, at tilfælde af PML, der optræder kort tid efter seponering af natalizumab, ikke

nødvendigvis er ledsaget af lymfopeni.

Endvidere er størstedelen af bekræftede PML-tilfælde i forbindelse med Tecfidera indtruffet hos

patienter, der tidligere har gennemgået immunmodulerende behandling.

Når patienter skifter fra en anden sygdomsmodificerende behandling til Tecfidera, skal den anden

terapis halveringstid og virkningsmekanisme tages i betragtning for at undgå en additiv immuneffekt

og samtidig nedsætte risikoen for reaktivering af MS.

Det anbefales at foretage en komplet blodtælling, før behandling med Tecfidera indledes og

regelmæssigt under behandlingen (se Blodprøver/laboratorietests ovenfor).

Alvorlig nyre- og leverinsufficiens

Tecfidera er ikke blevet undersøgt hos patienter med alvorlig nyre- eller leverinsufficiens, og der skal

derfor udvises forsigtighed ved brug hos disse patienter (se pkt. 4.2).

Alvorlig, aktiv gastrointestinal sygdom

Tecfidera er ikke blevet undersøgt hos patienter med alvorlig, aktiv gastrointestinal sygdom, og der

skal derfor udvises forsigtighed hos disse patienter.

Rødme (

flushing

I kliniske studier har 34% af Tecfidera-behandlede patienter oplevet rødme. Hos hovedparten af de

patienter, der oplevede rødme, var sværhedsgraden let til moderat. Data fra studier med raske frivillige

tyder på, at rødme relateret til dimethylfumarat sandsynligvis er medieret via prostaglandin. Et kort

behandlingsforløb med 75 mg acetylsalicylsyre uden entero-overtræk kan gavne patienter, der er

påvirket af intolerabel rødme (se pkt. 4.5). I to studier med raske frivillige blev forekomsten og

sværhedsgraden af rødme reduceret i doseringsperioden.

I kliniske studier oplevede 3 ud af i alt 2.560 patienter behandlet med dimethylfumarat alvorlig rødme,

der formodentlig var overfølsomheds- eller anafylaktoide reaktioner. Tilfældene var ikke livstruende,

men førte til indlæggelse. Ordinerende læger og patienter skal være opmærksomme på dette i tilfælde

af svær blussen eller rødme (se pkt. 4.2, 4.5 og 4.8).

Analfylaktiske reaktioner

Tilfælde med anafylaksi/anafylaktoide reaktioner er blevet rapporteret efter administration af

Tecfidera hos patienter efter markedsføringen. Symptomerne kan inkludere dyspnø, hypoksi,

hypotension, angioødem, udslæt eller nældefeber. Mekanismen bag anafylaksi induceret af

dimethylfumarat er ikke kendt. Generelt opstår disse reaktioner efter den første dosis, men de kan også

opstå når som helst i løbet af behandlingen og kan være alvorlige og livstruende. Patienterne skal

informeres om, at de skal afbryde behandlingen og straks søge lægehjælp, hvis de oplever tegn eller

symptomer på anafylaksi. Behandlingen må ikke genoptages (se pkt. 4.8).

Infektioner

I placebokontrollerede fase III-studier var forekomsten af infektioner (60% mod 58%) og alvorlige

infektioner (2% mod 2%) sammenlignelig hos patienter behandlet med henholdsvis Tecfidera og

placebo. På grund af Tecfideras immunmodulerende egenskaber (se pkt. 5.1) skal det imidlertid

overvejes at seponere behandlingen med Tecfidera, hvis patienten udvikler en alvorlig infection, og

fordele og risici skal revurderes, før behandlingen genoptages. Patienter, der får Tecfidera, skal

informeres om at indberette symptomer på infektioner til en læge. Patienter med alvorlige infektioner

bør ikke starte behandling med Tecfidera, før infektionen/infektionerne er overstået.

Der blev ikke observeret øget forekomst af alvorlige infektioner hos patienter med lymfocyttal

< 0,8 × 10

/l eller < 0,5 × 10

/l (se pkt. 4.8). Hvis behandling fortsættes hos patienter med moderat til

svær, langvarig lymfopeni, kan risikoen for en opportunistisk infektion, herunder PML, ikke

udelukkes (se pkt. 4.4, underafsnittet om PML).

Herpes zoster-infektioner

Der er forekommet tilfælde af herpes zoster med Tecfidera. De fleste af tilfældene var ikke alvorlige,

men der er indberettet alvorlige tilfælde, herunder dissemineret herpes zoster, herpes zoster

ophthalmicus, herpes zoster oticus, neurologisk herpes zoster-infektion, herpes zoster-

meningoencefalitis og herpes zoster-meningomyelitis. Disse tilfælde kan forekomme når som helst

under behandlingen. Overvåg patienter, der tager Tecfidera, for tegn og symptomer på herpes zoster,

især hvis der er rapporteret samtidig lymfocytopeni. Dersom der forekommer herpes zoster, skal der

administreres en egnet behandling mod herpes zoster. Overvej at pausere Tecfidera-behandlingen hos

patienter med alvorlige infektioner, indtil infektionen er overstået (se pkt. 4.8).

Påbegyndelse af behandlingen

Behandlingen med Tecfidera skal startes gradvist for at reducere forekomsten af rødme og

gastrointestinale bivirkninger (se pkt. 4.2).

Fanconis syndrom

Der er indberettet tilfælde af Fanconis syndrom for et lægemiddel indeholdende dimethylfumarat i

kombination med andre fumarsyreestere. En tidlig diagnosticering af Fanconis syndrom og seponering

af dimethylfumarat-behandlingen er vigtig for at forhindre opståen af nyreinsufficiens og osteomalaci,

da syndromet normalt er reversibelt. De vigtigste tegn er: proteinuri, glukosuri (med normalte

blodsukkerniveauer), hyperaminoaciduri og fosfaturi (muligvis samtidigt med hypofosfatæmi).

Progression kan omfatte symptomer såsom polyuri, polydipsi og proksimal muskelsvaghed. I sjældne

tilfælde kan der forekomme hypofosfatæmisk osteomalaci med ikke-lokaliserede knoglesmerter,

forhøjet alkalisk fosfatase i serum og stress-frakturer. Det skal fremhæves, at Fanconis syndrom kan

forekomme uden forhøjede kreatininniveauer eller lav glomerulær filtrationshastighed. I tilfælde af

uklare symptomer bør Fanconis syndrom overvejes, og passende undersøgelser foretages.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Tecfidera er ikke blevet undersøgt i kombination med anti-neoplastiske eller immunsuppressive

terapier, og der skal derfor udvises forsigtighed ved samtidig administration. I kliniske studier af

multipel sklerose blev samtidig kortvarig, intravenøs kortikosteroidbehandling af attakker ikke

forbundet med en klinisk relevant stigning i infektioner.

Samtidig administration af ikke-levende vacciner i henhold til nationale vaccinationsprogrammer kan

overvejes under behandling med Tecfidera. I et klinisk studie med deltagelse af i alt 71 patienter med

relapsing-remitterende multipel sklerose som fik 240 mg Tecfidera to gange dagligt i mindst

6 måneder (n=38) eller ikke-pegyleret interferon i mindst 3 måneder (n=33) sås et sammenligneligt

immunrespons (defineret som en ≥ fordobling af titer fra før til efter vaccinationen) over for

tetanustoksoid (recall-antigen) og en konjugeret meningokok C polysaccharid-vaccine (neoantigen).

Immunresponset over for forskellige serotyper af en ukonjugeret 23-valent pneumokok polysaccharid-

vaccine (T-celle-uafhængigt antigen) varierede imidlertid i begge behandlingsgrupper. Et positivt

immunrespons defineret som en ≥ firedobling af antigentiter over for de tre vacciner, blev opnået hos

færre personer i begge behandlingsgrupper. Der sås små numeriske forskelle i responset over for

tetanustoksoid og pheumokok serotype 3-polysaccharid i ikke-pegyleret interferons favør.

Der foreligger ingen kliniske data om effekt og sikkerhed ved levende, svækkede vacciner hos

patienter, der får Tecfidera. Levende vacciner kan medføre en øget risiko for klinisk infektion og bør

ikke gives til patienter i behandling med Tecfidera, medmindre denne potentielle risiko i ganske

særlige tilfælde anses for at blive opvejet af risikoen for den enkelte ved ikke at blive vaccineret.

Under behandling med Tecfidera bør samtidig brug af andre fumarsyrederivater (topiske eller

systemiske) undgås.

Hos mennesker metaboliseres dimethylfumarat ekstensivt af esteraser, inden det når systemkredsløbet,

og der sker en yderligere metabolisering vha. tricarboxylsyrecyklussen uden involvering af CYP-

systemet. Der blev ikke identificeret potentielle risici for interaktion med andre lægemidler i

in vitro

studier af CYP-hæmning og -induktion, et p-glykoprotein-studie eller studier af dimethylfumarats og

monomethylfumarats proteinbinding (en primær metabolit af dimethylfumarat).

Hyppigt anvendte lægemidler til patienter med multipel sklerose, intramuskulær interferon beta-1a og

glatirameracetat, blev testet klinisk for potentielle interaktioner med dimethylfumarat og ændrede ikke

dimethylfumarats farmakokinetiske profil.

Evidens fra studier med raske frivillige tyder på, at rødme relateret til Tecfidera sandsynligvis er

medieret via prostaglandin. I to studier med raske frivillige medførte administration af 325 mg (eller

ækvivalent hermed) acetylsalicylsyre uden entero-overtræk, 30 minutter før Tecfidera med

administration i henholdsvis 4 dage og 4 uger, ikke en ændring i Tecfideras farmakokinetiske profil.

Det bør overvejes, om der er potentielle risici i forbindelse med acetylsalicylsyrebehandling før

samtidig administration af Tecfidera hos patienter med relapsing-remitterende MS. Langvarig

(> 4 uger) vedvarende brug af acetylsalicylsyre er ikke blevet undersøgt (se pkt. 4.4 og 4.8).

Samtidig behandling med nefrotoksiske lægemidler (såsom aminoglykosider, diuretika, non-steroide

antiinflammatoriske lægemidler eller lithium) kan øge risikoen for renale bivirkninger (f.eks.

proteinuri, se pkt. 4.8) hos patienter, der tager Tecfidera (se pkt. 4.4 Blodprøver/laboratorietests).

Indtagelse af moderate mængder alkohol øgede ikke eksponeringen for dimethylfumarat og var ikke

forbundet med flere bivirkninger. Indtagelse af store mængder stærke alkoholiske drikke (mere end 30

volumen-% alkohol) bør undgås inden for en time efter indtagelse af Tecfidera, da alkohol kan

medføre en øget hyppighed af gastrointestinale bivirkninger.

In vitro

-studier af CYP-induktion viste ikke interaktion mellem Tecfidera og p-piller. Der er ikke

udført

in vivo

-interaktionsstudier med orale præventionsmidler. I et

in vivo

-studie medførte samtidig

administration af Tecfidera og et oralt præventionsmiddel (norgestimat og etinylestradiol) ingen

relevant ændring i virkningen af det orale præventionsmiddel. Der er ikke udført interaktionsstudier

med orale præventionsmidler med andre progestogener, men det forventes ikke, at Tecfidera påvirker

deres virkning.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af dimethylfumarat til gravide kvinder.

Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Tecfidera bør ikke anvendes under

graviditeten og til kvinder i den fertile alder, som ikke anvender sikker kontraception (se pkt. 4.5).

Tecfidera bør kun anvendes under graviditet, hvis det er strengt nødvendigt, og den potentielle fordel

for kvinden opvejer den potentielle risiko for fosteret.

Amning

Det er ukendt, om dimethylfumarat eller dets metabolitter udskilles i human mælk. En risiko for

nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. Det skal besluttes, om amning eller behandling med Tecfidera

skal ophøre, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske

fordele for moderen.

Fertilitet

Der er ingen data om virkningerne af dimethylfumarat på fertiliteten hos mennesker. Data fra non-

kliniske studier tyder ikke på, at dimethylfumarat er forbundet med en øget risiko for nedsat fertilitet

(se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Tecfidera påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Der er ikke foretaget studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner, men

der blev ikke set virkninger, der potentielt påvirker denne evne, i relation til dimethylfumarat i kliniske

studier.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigste bivirkninger (≥ 10%) hos patienter behandlet med dimethylfumarat var rødme og

gastrointestinale gener (dvs. diaré, kvalme, abdominalsmerter, smerter i den øverste del af abdomen).

Rødme og gastrointestinale gener er tilbøjelige til at opstå tidligt i behandlingen (primært den første

måned), og hos patienter, der får disse bivirkninger, kan de forekomme med mellemrum under den

fortsatte behandling. De hyppigst rapporterede bivirkninger, som førte til seponering (> 1%) hos

patienter behandlet med Tecfidera, var rødme (3%) og gastrointestinale lidelser (4%).

I placebokontrollerede og ikke-kontrollerede kliniske studier har i alt 2.468 patienter fået Tecfidera, og

de er blevet fulgt i en periode på op til 4 år med en total eksponering, der svarer til 3.588 personår.

Cirka 1.056 patienter har fået behandling med Tecfidera i mere end 2 år. Erfaringen fra ikke-

kontrollerede kliniske forsøg svarer til erfaringen fra de placebokontrollerede kliniske forsøg.

Resumé af bivirkninger i tabelform

De bivirkninger, som blev rapporteret hyppigere hos patienter behandlet med Tecfidera end hos

patienter behandlet med placebo, angives i tabellen nedenfor. Disse data er udledt fra 2 pivotale,

placebo-kontrollerede, dobbeltblinde kliniske fase 3-forsøg med i alt 1.529 patienter behandlet med

Tecfidera i op til 24 måneder med en total eksponering på 2.371 personår (se pkt. 5.1).

Hyppighederne, som beskrives i tabellen nedenfor, er baseret på 769 patienter behandlet med

Tecfidera 240 mg to gange dagligt og 771 patienter behandlet med placebo.

Bivirkningerne angives med MedDRA-foretrukne termer i henhold til MedDRA-systemorganklassen.

Forekomsten af bivirkninger herunder udtrykkes i henhold til følgende kategorier:

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden (< 1/10.000)

Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

MedDRA-systemorganklasse

Bivirkning

Hyppighedskategori

Infektioner og parasitære

sygdomme

Gastroenteritis

Almindelig

Progressiv multifokal

leukoencefalopati (PML)

Ikke kendt

Herpes zoster

Ikke kendt

Blod og lymfesystem

Lymfopeni

Almindelig

Leukopeni

Almindelig

Trombocytopeni

Ikke almindelig

Immunsystemet

Overfølsomhed

Ikke almindelig

Anafylaksi

Ikke kendt

Dyspnø

Ikke kendt

Hypoksi

Ikke kendt

Hypotension

Ikke kendt

Angioødem

Ikke kendt

Nervesystemet

Brændende fornemmelse

Almindelig

Vaskulære sygdomme

Rødme (

flushing

Meget almindelig

Hedestigning

Almindelig

Mave-tarm-kanalen

Diaré

Meget almindelig

Kvalme

Meget almindelig

Smerter i den øverste del af

abdomen

Meget almindelig

Abdominalsmerter

Meget almindelig

Opkastning

Almindelig

Dyspepsi

Almindelig

Gastritis

Almindelig

Gastrointestinale gener

Almindelig

Lever og galdeveje

Forhøjet

aspartataminotransferase

Almindelig

Forhøjet alaninaminotransferase

Almindelig

Lægemiddelinduceret

leverskade

Ikke kendt

Hud og subkutane væv

Pruritus

Almindelig

Udslæt

Almindelig

Erytem

Almindelig

Nyrer og urinveje

Proteinuri

Almindelig

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Varmefølelse

Almindelig

MedDRA-systemorganklasse

Bivirkning

Hyppighedskategori

Undersøgelser

Ketoner i urinen

Meget almindelig

Albuminuri

Almindelig

Forhøjet antal hvide

blodlegemer

Almindelig

Bivirkninger kun fra erfaring efter markedsføring

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Rødme (flushing)

I de placebo-kontrollerede studier var hyppigheden af rødme (34%

versus

4%) og hedestigning

versus

2%) højere hos patienter behandlet med Tecfidera sammenlignet med placebo. Rødme

beskrives sædvanligvis som rødme eller hedestigning, men kan inkludere andre gener (f.eks. varme,

rødlige pletter, kløe og brændende fornemmelse). Rødme er tilbøjelig til at starte tidligt under

behandlingen (primært den første måned), og kan hos patienter, som oplever rødme, optræde med

mellemrum under hele Tecfidera-behandlingen. Hos patienter med rødme var bivirkningen let til

moderat hos flertallet. I alt 3% af patienterne behandlet med Tecfidera afbrød behandlingen pga.

rødme. Hyppigheden af alvorlig rødme, som kan kendetegnes ved generaliseret erytem, udslæt og/eller

pruritus, blev set hos under 1% af patienterne behandlet med Tecfidera (se pkt. 4.2 og 4.5).

Mave-tarm-kanalen

Hyppigheden af gastrointestinale gener (f.eks. diaré [14%

versus

10%], kvalme [12%

versus

9%], øvre

abdominalsmerter [10%

versus

6%], abdominalsmerter [9%

versus

4%], opkastning [8%

versus

og dyspepsi [5%

versus

3%]) var højere hos de patienter, der fik Tecfidera, sammenlignet med

placebo. Gastrointestinale gener er tilbøjelige til at begynde tidligt i behandlingen (primært den første

måned) og kan hos patienter, som oplever gastrointestinelle gener, optræde med mellemrum under

hele behandlingen. Hos hovedparten af de patienter, der oplevede gastrointestinale gener, var de lette

til moderate. Fire procent (4%) af patienterne behandlet med Tecfidera afbrød behandlingen pga.

gastrointestinale hændelser. Alvorlige gastrointestinale hændelser, herunder gastroenteritis og gastritis,

blev set hos 1% af patienterne behandlet med Tecfidera (se pkt. 4.2).

Leverfunktion

Baseret på data fra placebokontrollerede studier havde størstedelen af de patienter, der oplevede en

stigning, leveraminotransferaser, som lå under 3 gange den øvre normalgrænse (ULN). Den øgede

hyppighed af forhøjede leveraminotransferaser hos patienter behandlet med Tecfidera i forhold til

placebo sås primært i de første 6 måneder af behandlingen. Der blev set forhøjede

alaninaminotransferase og aspartataminotransferase ≥ 3 gange ULN hos henholdsvis 5% og 2% af

patienterne behandlet med placebo og hos 6% og 2% af patienterne behandlet med Tecfidera.

Seponering på grund af forhøjede leveraminotransferaser var < 1% og sammenlignelig hos patienter

behandlet med Tecfidera og placebo. Forhøjede aminotransferaser ≥ 3 gange ULN med samtidige

forhøjelser i totalt bilirubin > 2 gange ULN blev ikke observeret i placebokontrollerede studier.

Forhøjede leverenzymer og tilfælde med lægemiddelinduceret leverskade (forhøjelser i

aminotransferaser ≥ 3 gange ULN med samtidige forhøjelser i totalt bilirubin > 2 gange ULN) er

blevet rapporteret efter markedsføring efter administration af Tecfidera. Forhøjelserne ophørte, efter

behandlingen blev seponeret.

Lymfopeni

I de placebokontrollerede studier havde de fleste patienter (> 98%) normale lymfocytværdier inden

behandlingsstart. Ved behandling med Tecfidera faldt de gennemsnitlige lymfocyttal i løbet af det

første år, hvorefter de nåede et plateau. I gennemsnit faldt lymfocyttallene cirka 30% under

baseline-

værdien. Middel og mediane lymfocyttal forblev inden for normalgrænserne. Lymfocyttal

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/613755/2020

EMEA/H/C/002601

Tecfidera (dimethylfumarat)

En oversigt over Tecfidera, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Tecfidera, og hvad anvendes det til?

Tecfidera er et lægemiddel, der anvendes til behandling af multipel sklerose, en sygdom, hvor

betændelse beskadiger det beskyttende lag omkring nerverne (demyelinisering) og selve nerverne.

Det anvendes specifikt til voksne ved en form af sygdommen, der kaldes recidiverende-remitterende

multipel sklerose, hvor patientens symptomer blusser op (tilbagefald) efterfulgt af perioder med

bedring (remission).

Tecfidera indeholder det aktive stof dimethylfumarat.

Hvordan anvendes Tecfidera?

Tecfidera fås kun på recept, og behandlingen bør iværksættes under opsyn af en læge med erfaring i

behandling af multipel sklerose.

Tecfidera fås som kapsler (120 mg og 240 mg), der tages gennem munden. Dosis er 120 mg to gange

dagligt i de første syv dage og øges derefter til 240 mg to gange dagligt. Dosis kan midlertidigt

nedsættes hos patienter, som får bivirkninger i form af rødme og problemer med mave-tarm-kanalen.

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Tecfidera, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Tecfidera?

Ved multipel sklerose opstår der fejl i immunsystemet (kroppens naturlige forsvar), som angriber dele

af centralnervesystemet (hjernen, rygmarven og synsnerven), og det medfører betændelse, der

beskadiger nerverne og det beskyttende lag omkring dem. Det aktive stof, dimethylfumarat, menes at

virke ved at aktivere et protein kaldet "Nrf2", som regulerer visse gener, der producerer

"antioxidanter", som er med til at beskytte cellerne fra skader. Dimethylfumarat har vist sig at

reducere betændelsestilstande og modulere immunsystemets aktivitet.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Tecfidera?

Det er påvist, at Tecfidera nedsætter risikoen for tilbagefald og hyppigheden, hvormed de forekommer

hos patienter med recidiverende-remitterende multipel sklerose.

Tecfidera (dimethylfumarat)

EMA/613755/2020

Side 2/2

I et hovedstudie, hvori der indgik 1.234 patienter, var den andel af patienterne, der fik tilbagefald i

løbet af to år, betydeligt lavere ved behandling med Tecfidera end med placebo (en uvirksom

behandling): 27 % mod 46 %.

I endnu et hovedstudie med 1.417 patienter fik patienterne Tecfidera, placebo eller glatirameracetat,

et andet lægemiddel mod multipel sklerose. Studiet viste, at Tecfidera er mere effektivt end placebo til

at mindske antallet af tilbagefald i løbet af to år: Antallet af tilbagefald pr. patient pr. år var ca. 0,2

med Tecfidera, sammenholdt med 0,4 med placebo. Antallet af tilbagefald pr. patient pr. år for

glatirameracetat var 0,3.

Hvilke risici er der forbundet med Tecfidera?

De hyppigste bivirkninger ved Tecfidera (som forekommer hos mere end 1 ud af 10 patienter) er

rødme og mave-tarm-problemer (såsom diarré, kvalme og mavesmerter). Disse bivirkninger plejer at

begynde tidligt i behandlingen, sædvanligvis i den første måned, og kan fortsætte i perioder under hele

behandlingsforløbet.

Tecfidera må ikke anvendes hos patienter, der har eller muligvis har progressiv multifokal

leukoencefalopati (PML), som er en alvorlig hjernebetændelse, der er blevet sat i forbindelse med visse

lægemidler mod multipel sklerose.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Tecfidera fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Tecfidera godkendt i EU?

Det er påvist, at Tecfidera er effektivt til at nedsætte risikoen for tilbagefald hos patienter med

recidiverende-remitterende multipel sklerose og hyppigheden, hvormed de forekommer. De vigtigste

risici, der er påvist med Tecfidera, anses for at kunne håndteres og omfatter rødme og mave-tarm-

problemer (de hyppigste bivirkninger), nedsat antal hvide blodlegemer og protein i urinen.

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede derfor, at fordelene ved Tecfidera opvejer risiciene,

og at det kan godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Tecfidera?

En række studier med Tecfidera planlægges eller pågår for at tilvejebringe yderligere data om

sikkerheden på længere sigt og for at overvåge lægemidlet.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Tecfidera.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Tecfidera løbende overvåget. De

indberettede bivirkninger ved Tecfidera vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige

forholdsregler for at beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Tecfidera

Tecfidera fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 30. januar 2014.

Yderligere information om Tecfidera findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/tecfidera.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 11-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information