Tysabri

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

11-12-2020

Aktiv bestanddel:
natalizumab
Tilgængelig fra:
Biogen Netherlands B.V.
ATC-kode:
L04AA23
INN (International Name):
natalizumab
Terapeutisk gruppe:
Selektive immunosuppressiva
Terapeutisk område:
Multipel sclerose
Terapeutiske indikationer:
Tysabri er angivet som én af sygdomsmodificerende behandling til voksne med meget aktiv relapserende remitterende multipel sklerose til følgende patientgrupper:Patienter med meget aktiv sygdom aktivitet på trods af en fuld og dækkende kursus i behandling med mindst et af sygdomsmodificerende behandling (DMT) (for undtagelser, og oplysninger om udvaskning perioder, se afsnit 4. 4 og 5. 1)orPatients med hurtigt udviklende alvorlige relapserende remitterende multipel sklerose, der er defineret ved 2 eller flere invaliderende tilbagefald i et år, og med 1 eller flere Gadolinium øge læsioner på hjernen MR-scanning eller en betydelig stigning i T2 læsion belastning i forhold til en tidligere de seneste MR -.
Produkt oversigt:
Revision: 32
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000603
Autorisation dato:
2006-06-27
EMEA kode:
EMEA/H/C/000603

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

04-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

04-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

04-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

04-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

04-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

04-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

04-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

04-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

04-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

04-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

04-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

04-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

04-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

04-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

04-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

04-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

04-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

04-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

04-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

04-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

04-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

11-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

11-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

11-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

11-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

04-05-2020

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

TYSABRI 300 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning

natalizumab

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Foruden denne indlægsseddel vil du modtage et patientinformationskort, der indeholder vigtig

sikkerhedsinformation, som du skal kende, inden du får TYSABRI (udtales ty-SA-bri), og som du skal

være opmærksom på under behandlingen med TYSABRI.

Gem indlægssedlen og patientinformationskortet. Du kan få brug for at læse begge dele igen.

Det er vigtigt, at du har indlægssedlen og patientinformationskortet på dig under

behandlingsforløbet og i 6 måneder efter den sidste dosis TYSABRI, da bivirkninger kan

forekomme selv efter, at du er ophørt med behandlingen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne

indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge TYSABRI

Sådan skal du bruge TYSABRI

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Virkning og anvendelse

TYSABRI indeholder det aktive stof (natalizumab). Dette aktive stof kaldes et monoklonalt antistof.

Disse antistoffer virker ved at binde sig til proteiner i kroppen, så den skadelige virkning af proteinet

fjernes.

TYSABRI anvendes til behandling af multipel sklerose (MS).

MS forårsager betændelse i hjernen,

hvilket beskadiger nervecellerne. TYSABRI forhindrer de celler, der forårsager betændelsen, i at

trænge ind i hjernen. Dette reducerer nervebeskadigelse forårsaget af MS.

Hvad er symptomerne på multipel sklerose?

Symptomerne fra MS varierer fra patient til patient, og du vil måske opleve nogle af dem eller måske

ingen.

Symptomer kan omfatte

: gangproblemer; følelsesløshed i ansigt, arme eller ben; problemer med at se

ting; træthed; en følelse af at være ude af balance eller opløftet; blære- og tarmproblemer; besvær med

at tænke og koncentrere sig; depression; akut eller kronisk smerte; seksuelle problemer samt stivhed

og muskelspasmer. Når symptomerne blusser op, kaldes det et attak (også kendt som en eksacerbation

eller et relaps). Når der optræder et attak, vil du måske bemærke symptomerne pludseligt inden for

nogle få timer, eller du vil opleve, at symptomerne udvikler sig langsomt over flere dage.

Symptomerne vil derefter normalt aftage gradvis (dette kaldes en remission).

I kliniske studier

har TYSABRI cirka halveret udviklingen af invaliderende virkninger, som var

forårsaget af MS. Ligeledes har TYSABRI nedsat antallet af MS-attakker med cirka to tredjedele. Når

du får TYSABRI, vil du muligvis ikke bemærke nogen forbedring; men TYSABRI kan alligevel virke

ved at forebygge forværring i din MS.

Det skal du vide, før

du begynder at bruge TYSABRI

Inden du påbegynder behandlingen med TYSABRI, er det vigtigt, at du og din læge har diskuteret,

hvilke fordele du kan forvente at få af denne behandling, og hvilke risici der er forbundet med

behandlingen.

Brug ikke TYSABRI

Hvis du er allergisk over for natalizumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i TYSABRI

(angivet i punkt 6).

Hvis din læge har fortalt dig, at du lider af progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). PML

er en sjælden infektionssygdom i hjernen.

Hvis din læge fortæller dig, at du har et alvorligt problem med dit immunsystem (for eksempel

på grund af en sygdom såsom HIV, eller på grund af et lægemiddel, du tager eller tidligere har

taget).

Hvis du tager lægemidler, der undertrykker eller påvirker (modulerer) immunsystemet, herunder

andre lægemidler til behandling af MS. Disse lægemidler kan ikke anvendes sammen med

TYSABRI (se afsnittet nedenfor ”Anvendelse af anden medicin”).

Hvis du har aktiv kræft (medmindre det er den type hudkræft, som kaldes basalcelle karcinom).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger TYSABRI

.

Infektioner

Fortæl det

straks

til lægen, hvis du har eller tror, du har, en infektion (se bivirkninger). Andre

infektioner end PML kan også være alvorlige og kan skyldes virus, bakterier eller andre årsager.

Der har været tilfælde, hvor en sjælden hjerneinfektion, kaldet progressiv multifokal

leukoencefalopati (PML), er forekommet hos patienter, der har fået TYSABRI. PML kan føre til

svære funktionstab (invaliditet) eller død.

Symptomerne på PML kan ligne et MS-attak (f.eks. svækkelse eller synsændringer). Derfor er

det meget vigtigt, at du taler med din læge så hurtigt som muligt, hvis du tror, at din MS bliver

værre, eller hvis du bemærker nye symptomer, mens du er i behandling med TYSABRI eller i

op til 6 måneder efter behandlingen med TYSABRI er stoppet.

Fortæl din partner eller dine omsorgsgivere om behandlingen. Der kan opstå symptomer, som

du måske ikke selv bliver opmærksom på som for eksempel ændringer i humør eller opførsel,

hukommelsessvigt, besvær med at tale eller kommunikere. Det kan være nødvendigt, at din

læge undersøger disse symptomer nøjere for at udelukke PML. Du bør være opmærksom på at

der kan opstå symptomer i op til 6 måneder efter du er stoppet med TYSABRI-behandlingen.

Du kan også finde denne information i patientinformationskortet, som lægen har givet dig. Det

er vigtigt, at du gemmer patientinformationskortet og viser det til din partner eller dine hjælpere.

PML er forbundet med en ukontrolleret forøgelse af John Cunningham virus (JCV) i hjernen, selv om

grunden til denne forøgelse hos nogle patienter, der behandles med TYSABRI, er ukendt. JC-virus

forårsager også JCV-granularcelle-neuronopati (GCN), som er blevet indberettet hos patienter

behandlet med TYSABRI. Symptomerne på JCV GCN ligner symptomerne på PML. JC virus er et

almindeligt virus, som inficerer mange mennesker, men som normalt ikke forårsager mærkbar

sygdom.

Inden du påbegynder behandling med TYSABRI, vil lægen muligvis tage en blodprøve for at

undersøge, om du har antistoffer mod JC-virus i blodet. Disse antistoffer er tegn på, at du har haft en

JC-virus-infektion. Din læge kan gentage denne blodprøve, mens du er i behandling med TYSABRI,

for at undersøge, om noget har ændret sig.

Risikoen for PML i forbindelse med brug af TYSABRI er større:

Hvis du har antistoffer til JC virus i blodet.

Jo længere tid du er i behandling – især hvis du har været i behandling i mere end to år.

Hvis du tidligere er blevet behandlet med et lægemiddel, der kaldes et immunsuppressivt

lægemiddel. Disse lægemidler reducerer kroppens immunsystems aktivitet.

Hvis du har alle de tre risikofaktorer, der er beskrevet ovenfor, er din risiko for at få PML

større.

Hvis du ikke tidligere er blevet behandlet med immunsupprimerende lægemidler og er blevet

behandlet med TYSABRI i 2 år eller mere, kan niveauet af dit anti-JCV-antistof-respons være

associeret til risikoen for at få PML.

Ved lav risiko for at få PML kan din læge gentage blodprøven regelmæssigt for at undersøge, om

noget har ændret sig, hvis:

du ikke har antistoffer mod JC-virusset i dit blod, ELLER

du er blevet behandlet i mere end 2 år og har et lavt niveau af JCV-antistoffer i dit blod.

Du bør drøfte med din læge, om behandling med TYSABRI er den mest hensigtsmæssige

behandling for dig, inden du starter med at få TYSABRI, og hvis du har fået TYSABRI i mere

end to år.

Hos patienter med PML vil en reaktion, der kaldes immunrekonstitutionssyndrom (

Immune

Reconstitution Inflammatory Syndrome

, IRIS), sandsynligvis optræde efter behandling af PML, når

TYSABRI fjernes fra kroppen. IRIS kan medføre, at din tilstand bliver værre, herunder at din

hjernefunktion forringes.

Allergiske reaktioner

Nogle få patienter har fået en allergisk reaktion mod TYSABRI. Din læge vil overvåge dig under

infusionen og i en time herefter for at kontrollere, om der opstår allergiske reaktioner.

Vil TYSABRI altid virke?

Hos nogle få patienter, som anvender TYSABRI, vil kroppens naturlige forsvar i løbet af nogen tid

forhindre TYSABRI i at virke efter hensigten (kroppen udvikler antistoffer mod TYSABRI). Din læge

kan ved hjælp af en blodprøve finde ud af, om TYSABRI ikke virker, som det skal for dig. Lægen vil

om nødvendigt standse behandlingen med TYSABRI.

Brug af anden medicin sammen med TYSABRI

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at

tage anden medicin.

må ikke

bruge TYSABRI, hvis du er i behandling med andre lægemidler til behandling af

Du vil muligvis ikke kunne bruge TYSABRI, hvis du i øjeblikket får eller tidligere har fået,

lægemidler, der påvirker immunsystemet.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Brug ikke TYSABRI, hvis du er gravid, medmindre du har talt med din læge om dette. Sørg for

omgående at fortælle det til din læge, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller

hvis du planlægger at blive gravid.

Du må ikke amme, mens du får TYSABRI. Du skal tale med din læge om, hvorvidt du skal

vælge at amme eller at bruge TYSABRI.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der foreligger ingen studier af TYSABRIs indvirkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner, men hvis du oplever svimmelhed, som er en meget almindelig bivirkning, må du ikke føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

TYSABRI indeholder natrium

Hvert hætteglas med TYSABRI indeholder 2,3 mmol (eller 52 mg) natrium. Efter fortynding

indeholder dette lægemiddel 17,7 mmol (svarende til 406 mg) natrium per dosis. Dette skal tages i

betragtning, hvis du er på en natriumfattig diæt.

Sådan skal du bruge TYSABRI

Du vil få TYSABRI af en læge, der har erfaring i behandling af MS. Din læge kan skifte dig direkte

fra et andet lægemiddel for MS til TYSABRI, hvis der ikke er tegn på abnormaliteter forårsaget af din

tidligere behandling. Lægen bør tage en blodprøve for at teste for abnormaliteter og for at undersøge,

om du har antistoffer mod JC-virus. Ved skift fra visse MS-lægemidler kan lægen råde dig til at vente

i en vis periode for at sikre, at det meste af den tidligere medicin er ude af kroppen. Behandling med

TYSABRI bør normalt ikke påbegyndes efter alemtuzumab. Hvis du er blevet behandlet med

alemtuzumab, er det nødvendigt med en grundig vurdering og diskussion med lægen for at beslutte,

om det er hensigtsmæssigt for dig at skifte til TYSABRI.

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Den anbefalede dosis til voksne er 300 mg, givet én gang hver 4. uge.

TYSABRI skal fortyndes, inden du får det. Det gives som drop i en vene (ved intravenøs

infusion), sædvanligvis i armen. Dette varer cirka 1 time.

Information til læger og sundhedspersonale, om hvordan TYSABRI klargøres og indgives,

findes sidst i denne indlægsseddel.

Det er vigtigt, at du fortsætter med din medicin, så længe din læge mener, at det er gavnligt for

dig. Uafbrudt behandling med TYSABRI er vigtig, især de første par måneder af behandlingen.

Dette skyldes, at patienter, der fik én eller to behandlinger med TYSABRI og derefter ingen

behandling i en periode på tre måneder eller mere, havde større sandsynlighed for at få en

allergisk reaktion, når behandlingen blev genoptaget.

Hvis du har glemt din dosis TYSABRI

Hvis du har glemt din sædvanlige dosis TYSABRI, skal du aftale med din læge at få den så hurtigt

som muligt. Du skal derefter fortsætte med at få din dosis TYSABRI hver 4. uge.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tal omgående med din læge eller sygeplejerske, hvis du bemærker noget af følgende

Symptomer på alvorlige infektioner, herunder:

Feber af ukendt årsag

Voldsom diaré

Kortåndethed

Længerevarende svimmelhed

Hovedpine

Vægttab

Sløvhed

Synsnedsættelse

Smertende eller rødt øje/øjne

En gruppe symptomer forårsaget af en alvorlig infektion i hjernen, herunder:

Ændringer i personlighed og adfærd såsom forvirring, konfusion eller bevidsthedstab,

krampeanfald, hovedpine, kvalme/opkastning, nakkestivhed, ekstrem følsomhed for skarpt lys,

feber, udslæt (hvor som helst på kroppen).

Disse symptomer kan være forårsaget af en infektion i hjernen (

encephalitis

) eller i hjernehinden

meningitis

Tegn på allergi over for TYSABRI under eller kort tid efter din infusion:

Kløende udslæt (nældefeber)

Hævelse af ansigt, læber eller tunge

Åndedrætsbesvær

Smerte eller ubehag i brystet

Blodtryksstigning eller blodtryksfald (dette vil din læge eller sygeplejerske opdage, hvis de

overvåger dit blodtryk).

Tegn på mulige leverproblemer:

Gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene

Usædvanlig mørkfarvning af urinen.

TYSABRI kan også have andre bivirkninger.

Bivirkningerne er opstillet nedenfor efter hvor hyppigt, de er blevet indberettet i kliniske studier:

Meget almindelige bivirkninger

(påvirker flere end 1 ud af 10 personer):

Urinvejsinfektion

Ondt i halsen og løbende eller tilstoppet næse

Hovedpine

Svimmelhed

Kvalme

Ledsmerte

Træthed

Almindelige bivirkninger

(påvirker op til 1 ud af 10 personer):

Kulderystelser

Kløende udslæt (nældefeber)

Opkastning

Feber

Ikke almindelige bivirkninger (

påvirker op til 1 ud af 100 personer):

Svær allergi (overfølsomhed)

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

Sjældne bivirkninger (

påvirker op til 1 ud af 1.000 personer)

:

Usædvanlige infektioner (såkaldte “opportunistiske infektioner”)

Alvorlig anæmi (nedsat antal røde blodlegemer, som kan medføre bleghed, åndenød og

manglende energi)

Tal med din læge så hurtigt som muligt, hvis du mener, at du har en infektion.

Vis patientinformationskortet til alle læger, der er involveret i din behandling, og ikke kun til din

neurolog.

Du vil også finde denne information i det patientinformationskort, som din læge har givet dig.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du

eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og æsken. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Uåbnede hætteglas:

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Fortyndet opløsning:

Efter fortynding anbefales omgående anvendelse. Hvis den fortyndede opløsning ikke anvendes

omgående, skal den opbevares ved 2 °C – 8 °C og infunderes inden for 8 timer efter fortynding.

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker partikler i væsken, og/eller hvis væsken i hætteglasset er

misfarvet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

TYSABRI indeholder:

Aktivt stof: natalizumab. Hvert 15 ml hætteglas med koncentrat til infusionsvæske indeholder 300 mg

natalizumab (20 mg/ml). Når opløsningen er fortyndet indeholder infusionsvæsken cirka 2,6 mg/ml

natalizumab.

Øvrige indholdsstoffer:

Natriumdihydrogenphosphatmonohydrat

Dinatriumphosphatheptahydrat

Natriumchlorid (se pkt. 2 ‘TYSABRI indeholder natrium’)

Polysorbat 80 (E433)

Vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

TYSABRI er en klar, farveløs til lettere uigennemsigtig væske.

Hver karton indeholder ét hætteglas af glas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Biogen Netherlands B.V.

Prins Mauritslaan 13

1171 LP Badhoevedorp

Holland

Fremstiller

Biogen (Denmark) Manufacturing ApS

Biogen Allé 1

DK-3400 Hillerød

Danmark

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien

Biogen Belgium N.V./S.A.

Tél/Tel: +32 2 219 12 18

Lietuva

Biogen Lithuania UAB

Tel: +370 5 259 6176

България

ТП ЕВОФАРМА

Teл.: +359 2 962 12 00

Luxembourg/Luxemburg

Biogen Belgium N.V./S.A.

Tél/Tel: +32 2 219 12 18

Česká republika

Biogen (Czech Republic) s.r.o.

Tel: +420 255 706 200

Magyarország

Biogen Hungary Kft.

Tel.: +36 (1) 899 9883

Danmark

Biogen (Denmark) A/S

Tlf: +45 77 41 57 57

Malta

Pharma MT limited

Tel: +356 213 37008/9

Deutschland

Biogen GmbH

Tel: +49 (0) 89 99 6170

Nederland

Biogen Netherlands B.V.

Tel: +31 20 542 2000

Eesti

Biogen Estonia OÜ

Tel: +372 618 9551

Norge

Biogen Norway AS

Tlf: +47 23 40 01 00

Ελλάδα

Genesis Pharma SA

Τηλ: +30 210 8771500

Österreich

Biogen Austria GmbH

Tel: +43 1 484 46 13

España

Biogen Spain SL

Tel: +34 91 310 7110

Polska

Biogen Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 351 51 00

France

Biogen France SAS

Tél: +33 (0)1 41 37 95 95

Portugal

Biogen Portugal Sociedade Farmacêutica

Unipessoal, Lda

Tel: +351 21 318 8450

Hrvatska

Biogen Pharma d.o.o.

Tel: +385 (0) 1 775 73 22

România

Johnson & Johnson Romania S.R.L.

Tel: +40 21 207 18 00

Ireland

Biogen Idec (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0)1 463 7799

Slovenija

Biogen Pharma d.o.o.

Tel: +386 1 511 02 90

Ísland

Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Biogen Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 323 340 08

Italia

Biogen Italia s.r.l.

Tel: +39 02 584 9901

Suomi/Finland

Biogen Finland Oy

Puh/Tel: +358 207 401 200

Κύπρος

Genesis Pharma (Cyprus) Ltd

Τηλ: +357 22 76 57 40

Sverige

Biogen Sweden AB

Tel: +46 8 594 113 60

Latvija

Biogen Latvia SIA

Tel: +371 68 688 158

United Kingdom

Biogen Idec Limited

Tel: +44 (0) 1628 50 1000

Denne indlægsseddel blev senest ændret {

måned ÅÅÅÅ

}

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om TYSABRI på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Undersøg TYSABRI hætteglasset for partikler inden fortynding og indgivelse. Hvis der

observeres partikler, og/eller hvis væsken i hætteglasset ikke er farveløs, klar til let

opaliserende, må hætteglasset ikke anvendes.

Brug aseptisk teknik, når TYSABRI

opløsningen klargøres til intravenøs (i.v.) infusion. Tag

flip-off hætten af hætteglasset. Stik sprøjtenålen ind i hætteglasset gennem midten af

gummiproppen, og udtræk 15 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Tilfør de 15 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning til 100 ml natriumchlorid 9 mg/ml

(0,9 %) injektionsvæske, opløsning. Vend forsigtigt TYSABRI-opløsningen for at blande den

helt. Må ikke rystes.

TYSABRI må ikke blandes med andre lægemidler eller opløsningsmidler.

Undersøg det fortyndede lægemiddel visuelt for partikler eller misfarvning inden

administrationen. Produktet må ikke anvendes, hvis det er misfarvet, eller hvis der observeres

fremmede partikler.

Det fortyndede lægemiddel skal anvendes så hurtigt som muligt og inden for 8 timer efter

fortynding. Hvis det fortyndede lægemiddel opbevares ved 2

C - 8

C (må ikke nedfryses), skal

man lade opløsningen få stuetemperatur inden infusionen.

Den fortyndede opløsning skal infunderes intravenøst over 1 time med en hastighed på cirka

2 ml/minut.

Efter at infusionen er gennemført, gennemskylles i.v.-slangen med natriumchlorid 9 mg/ml

(0,9 %) injektionsvæske, opløsning.

Hvert enkelt hætteglas er til engangsbrug.

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn

(TYSABRI) og batchnummer tydeligt registreres.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i

pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

TYSABRI 300 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml koncentrat indeholder 20 mg natalizumab.

Når koncentratet er fortyndet (se pkt. 6.6), indeholder infusionsvæsken cirka 2,6 mg natalizumab/ml.

Natalizumab er et rekombinant humaniseret anti-α4-integrin-antistof, produceret i en murin cellelinje

ved rekombinant DNA-teknologi.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hvert hætteglas indeholder 2,3 mmol (eller 52 mg) natrium. Når lægemidlet er fortyndet med 100 ml

natriumchlorid 9 mg/ml (0,9

) indeholder det 17,7 mmol (sv.t. 406 mg) natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Farveløs, klar til let opaliserende opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

TYSABRI er indiceret som monoterapi til sygdomsmodificerende behandling af voksne med meget

aktiv relapsing-remitterende multipel sklerose (MS) hos følgende patientgrupper:

Patienter med højaktiv sygdom trods et fuldstændigt og tilstrækkeligt behandlingsforløb med

mindst en sygdomsmodificerende behandling (

disease modifying therapy

, DMT) (se pkt. 4.4

og 5.1 for undtagelser og oplysninger om udvaskningsperioder).

eller

Patienter med hurtigt udviklende svær relapsing-remitterende multipel sklerose, defineret som 2

eller flere invaliderende attakker på ét år og med 1 eller flere gadolinium-forstærkede læsioner

set ved MR-hjernescanning eller en signifikant stigning i T2-læsionsbyrden sammenlignet med

en tidligere nylig MR-scanning.

4.2

Dosering og administration

TYSABRI-behandling skal initieres og kontinuerligt overvåges af speciallæger med erfaring i

diagnosticering og behandling af neurologiske tilstande på hospitaler med let adgang til MR-scanning.

Patienter behandlet med TYSABRI skal have udleveret patientinformationskortet, og skal informeres

om risici ved behandling med lægemidlet (se også indlægssedlen). Efter 2 års behandling skal

patienterne igen informeres om risici ved behandling med TYSABRI, især den forøgede risiko for at

udvikle progressiv multifokal leukoencefalopati (PML), og patienterne og deres omsorgsgivere skal

informeres om tidlige tegn og symptomer på PML.

Ressourcer til håndtering af overfølsomhedsreaktioner og adgang til MR skal være tilgængelige.

Nogle patienter kan have været eksponeret for immunsupprimerende lægemidler (f.eks. mitoxantron,

cyclophosphamid, azathioprin). Disse lægemidler kan potentielt forårsage langvarig immun-

suppression, selv efter at behandlingen er afbrudt. Lægen skal derfor sikre sig, at sådanne patienter

ikke er immunkompromitterede, inden behandling med TYSABRI påbegyndes (se også pkt. 4.4).

Dosering

TYSABRI 300 mg indgives som intravenøs infusion én gang hver 4. uge.

Fortsat behandling bør overvejes nøje hos patienter, som ikke udviser tegn på terapeutisk gavn efter

6 måneders behandling.

Data vedrørende sikkerheden og effekten efter 2 års behandling med natalizumab er genereret fra

kontrollerede, dobbeltblindede studier. Efter 2 år bør fortsat behandling kun ske efter en revurdering af

mulige fordele og risici. Patienterne bør igen informeres om risikofaktorerne for PML som

behandlingsvarighed, brug af immunsupprimerende lægemidler inden behandlingen med TYSABRI

samt tilstedeværelse af anti-John Cunningham-virus-antistof (JCV) (se pkt. 4.4).

Readministration

Effekten af readministration er ikke blevet klarlagt. Vedrørende sikkerhed, se pkt. 4.4.

Særlige populationer

Ældre

TYSABRI anbefales ikke til brug hos patienter over 65 år på grund af mangel på data i denne

alderspopulation.

Nyre- og leverinsufficiens

Der er ikke gennemført studier til undersøgelse af virkningerne ved nyre- eller leverinsufficiens.

Eliminationsmekanismen og resultater fra populations-farmakokinetiske undersøgelser tyder på, at

dosisjustering ikke vil være nødvendig hos patienter med nyre- eller leverinsufficiens.

Pædiatrisk population

TYSABRIs sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Der kan ikke gives

nogen anbefalinger vedrørende dosering. De foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.8 og 5.1.

Administration

TYSABRI er til intravenøs anvendelse

For instruktioner om fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6

Efter fortynding (se pkt. 6.6) skal infusionen indgives over cirka 1 time, og patienterne skal observeres

under infusionen og i 1 time efter infusionen for tegn og symptomer på overfølsomhedsreaktioner.

TYSABRI må ikke indgives som en bolusinjektion.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for natalizumab eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML).

Patienter med øget risiko for opportunistiske infektioner, herunder immunkompromitterede patienter

(inklusive patienter, der aktuelt får immunsuppressiv behandling, eller patienter, som er

immunkompromitterede pga. tidligere behandling) (se pkt. 4.4 og 4.8).

Kombination med anden sygdomsmodificerende behandling (DMT).

Kendt aktiv malignitet. Dette gælder dog ikke patienter med kutant basalcelle-karcinom.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

Brugen af TYSABRI er blevet associeret med en øget risiko for PML, en opportunistisk infektion

forårsaget af JC-virus, som kan være letal eller resultere i svære funktionstab. På grund af den øgede

risiko for at udvikle PML bør fordele og risici ved TYSABRI-behandling genovervejes for den enkelte

patient ved drøftelse mellem speciallægen og patienten. Patienterne skal overvåges med regelmæssige

mellemrum under hele behandlingen og skal sammen med deres omsorgsgivere informeres om tidlige

tegn og symptomer på PML. JC-virus forårsager også JCV-granularcelle-neuronopati (GCN), som er

blevet indberettet hos patienter behandlet med TYSABRI. Symptomerne på JCV GCN ligner

symptomerne på PML (f.eks. cerebellart syndrom).

Følgende risikofaktorer associeres med en øget risiko for PML.

Tilstedeværelse af anti-JCV-antistof.

Behandlingens varighed, især hvis behandlingen varer mere end 2 år. Efter 2 år skal alle

patienter geninformeres om risikoen for PML ved behandling med TYSABRI.

Brugen af immunsupprimerende lægemidler inden behandling med TYSABRI.

Patienter, som er anti-JCV-antistof-positive, har en øget risiko for at udvikle PML sammenlignet med

patienter, som er anti-JCV antistof-negative. Patienter, som har alle tre risikofaktorer for PML (dvs. er

anti-JCV-antistof-positive

og

har fået mere end 2 års behandling med TYSABRI

og tidligere

har fået

immunsuppressiv behandling) har en betydeligt højere risiko for at udvikle PML.

Hos anti-JCV-antistof-positive, TYSABRI-behandlede patienter, som ikke tidligere er blevet

behandlet med immunsupprimerende lægemidler, er niveauet af anti-JCV-antistof-respons (indeks)

korreleret til risikoen for udvikling af PML.

Hos anti-JCV-antistof-positive patienter tyder det på, at dosering af TYSABRI med forlænget interval

(gennemsnitligt doseringsinterval på cirka 6 uger) er forbundet med en lavere PML-risiko

sammenlignet med godkendt dosering. Hvis der anvendes forlænget doseringsinterval, skal der

udvises forsigtighed, idet virkningen ved dosering med forlænget interval ikke er klarlagt, og det

associerede benefit/risk-forhold er ukendt på nuværende tidspunkt (se pkt. 5.1). For yderligere

oplysninger henvises der til Information til lægen og Retningslinjer for behandling.

Hos patienter, som regnes for at have en høj risiko, bør behandling med TYSABRI kun fortsættes,

hvis fordelene ved behandling overstiger risiciene. For vurdering af PML-risikoen i de forskellige

patientundergrupper henvises til Information til lægen og Retningslinjer for behandling.

Anti-JCV-antistof-analyser

Anti-JCV-antistof-analyser giver information, der kan understøtte risikostratifikation ved TYSABRI-

behandling. Testning for serum-anti-JCV-antistof anbefales før initiering af behandling med

TYSABRI og hos patienter, der får lægemidlet og har ukendt antistof-status. Anti-JCV antistof-

negative patienter kan stadig være i risiko for PML af grunde såsom en ny JCV infektion, svingende

antistof status eller et falsk negativt testresultat. Det anbefales at teste anti-JCV-antistof-negative

patienter hver 6. måned. Det anbefales at teste patienter med lavt indeks, som ikke tidligere er blevet

behandlet med immunsupprimerende lægemidler, hver 6. måned, når de når tidspunktet for 2 års

behandling.

Anti-JCV-antistoftesten (ELISA) bør ikke benyttes til at diagnosticere PML. Anvendelsen af

plasmaferese/plasmaudskiftning (PLEX) eller intravenøs immunglobulin (IVIg) kan påvirke en

korrekt fortolkning af serum-anti-JCV-antistoftestning. Patienter bør ikke testes for anti-JCV-

antistoffer inden for 2 uger efter PLEX på grund af fjernelse af antistoffer fra serum eller inden for

6 måneder efter IVIg (dvs. 6 måneder svarende til 5x halveringstiden for immunoglobuliner).

For yderligere information om anti-JCV-antistof-analyser henvises der til Information til lægen og

Retningslinjer for behandling.

MR-screening for PML

Inden behandling med TYSABRI påbegyndes, skal en nylig gennemført (sædvanligvis inden for

3 måneder) MR-scanning være tilgængelig som reference, og MR-scanningen skal gentages mindst en

gang om året. Hyppigere MR-scanninger (f.eks. hver 3. til 6. måned) vha, en forkortet protokol skal

overvejes til patienter med høj risiko for PML. Dette inkluderer:

Patienter, som har alle tre risikofaktorer for PML (dvs. er anti-JCV-antistof-positive

og

har fået mere end 2 års behandling med TYSABRI

og

tidligere har fået

immunsuppressiv behandling),

eller

Patienter med et højt anti-JCV-antistof-indeks, som er blevet behandlet i mere end 2 år

med TYSABRI, og som ikke tidligere er blevet behandlet med immunsupprimerende

lægemidler.

Aktuel viden tyder på, at risikoen for PML er lav ved en indeksværdi, der er lig med eller under 0,9,

og stiger betydeligt ved værdier over 1,5 hos patienter, som har været i behandling med TYSABRI i

mere end 2 år (se Information til lægen og Retningslinjer for behandling for yderligere information).

Der er ikke udført studier for at evaluere TYSABRIs virkning og sikkerhed i forbindelse med skift fra

en sygdomsmodificerende behandling (DMT) med immunsuppressiv virkning. Det vides ikke, om

patienter, der skifter fra en sådan behandling til TYSABRI, har en øget risiko for PML. Disse patienter

bør derfor overvåges hyppigere (dvs. som patienter, der skifter fra immunsupprimerende lægemidler

til TYSABRI).

PML bør betragtes som en differentialdiagnose hos enhver MS-patient i behandling med TYSABRI,

som har neurologiske symptomer og/eller nye læsioner set på MR-scanninger. Der er indberettet

tilfælde med asymptomatisk PML baseret på MR-scanninger og positiv JCV DNA i

cerebrospinalvæske.

Læger henvises til Information til lægen og Retningslinjer for behandling for yderligere information

om håndtering af risikoen for PML hos TYSABRI-behandlede patienter.

Hvis der er mistanke om PML eller JCV GCN, skal yderligere administration suspenderes,

indtil PML er blevet udelukket.

Lægen bør evaluere patienten for at fastslå, om symptomerne er tegn på neurologisk dysfunktion, og i

så fald, hvorvidt disse symptomer er typiske for MS, eller om de kan være tegn på PML eller JCV

GCN. Hvis der er tvivl, bør yderligere evaluering overvejes, herunder MR-scanning helst med kontrast

(sammenlignes med baseline MR inden behandlingen), analyse af cerebrospinalvæsken for JC DNA

samt gentagen neurologisk vurdering, som beskrevet i informationen til lægen og i

behandlingsvejledningen (se afsnittet Rådgivende vejledning). Så snart lægen har udelukket PML

og/eller JCV GCN (om nødvendigt ved gentagelse af kliniske undersøgelser, scanning og/eller

laboratorieundersøgelser, hvis der stadig er klinisk mistanke om PML), kan behandling med

TYSABRI genoptages.

Lægen bør være særlig på vagt over for symptomer, der kunne tyde på PML eller JCV GCN, og som

patienten muligvis ikke lægger mærke til (f.eks. kognitive, psykiatriske symptomer eller cerebellart

syndrom). Patienterne bør ligeledes rådes til at informere deres partner eller omsorgsgivere om deres

behandling, da disse kan opdage symptomer, som patienten ikke selv er opmærksom på.

PML er blevet indberettet efter seponering af TYSABRI hos patienter, hvor fundene ikke tydede på

PML på seponeringstidspunktet. Patienter og læger skal fortsætte med at følge den samme

monitoreringsprotokol og være opmærksomme på eventuelle nye tegn eller symptomer, der kan tyde

på PML, i cirka 6 måneder efter seponering af TYSABRI.

Hvis en patient udvikler PML, skal behandlingen med TYSABRI afbrydes permanent.

Efter genetablering af immunsystemet hos immunkompromitterede patienter med PML har man

observeret bedring hos patienterne.

Baseret på en retrospektiv analyse af patienter behandlet med natalizumab siden dets godkendelse er

der ikke observeret nogen forskel i overlevelse 2 år efter PML-diagnose mellem patienter, der modtog

PLEX, og patienter, der ikke gjorde. Se information til lægen og behandlingsvejledningen vedrørende

andre overvejelser omkring håndtering af PML.

PML og immunrekonstitutionssyndrom

Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome

, IRIS)

IRIS optræder hos næsten alle TYSABRI-behandlede patienter med PML efter seponering eller

fjernelse af lægemidlet. IRIS menes at være forårsaget af genetablering af immunfunktionen hos

patienter med PML, hvilket kan medføre alvorlige neurologiske komplikationer med risiko for letal

udgang. Der bør monitoreres for udvikling af IRIS, og der skal iværksættes passende behandling af

den associerede inflammation under patientens bedring fra PML (se informationen til lægen og

behandlingsvejledningen for yderligere oplysninger).

Infektioner, herunder andre opportunistiske infektioner

Der er indberettet andre opportunistiske infektioner i forbindelse med brugen af TYSABRI, primært

hos patienter med Crohns sygdom hvor patienterne var immunkompromitterede, eller hvor der forelå

signifikant co-morbiditet. Hos patienter uden disse co-morbiditeter kan en øget risiko for andre

opportunistiske infektioner i forbindelse med brug af lægemidlet dog ikke udelukkes på nuværende

tidspunkt. Opportunistiske infektioner blev også påvist hos MS-patienter behandlet med TYSABRI

som monoterapi (se pkt. 4.8).

TYSABRI øger risikoen for at udvikle encephalitis og meningitis forårsaget af herpes simplex- og

varicella-zoster-virus. Alvorlige, livstruende og til tider dødelige tilfælde er efter markedsføring blevet

rapporteret hos patienter med multipel sklerose i behandling med TYSABRI (se pkt. 4.8). Hvis herpes

encephalitis eller meningitis opstår, skal lægemidlet seponeres og passende behandling for herpes

encephalitis eller meningitis administreres.

Akut retinal nekrose (ARN) er en sjælden fulminant viral infektion af retina forårsaget af herpes-virus

(f.eks. varicella zoster). ARN er blevet observeret hos patienter, der har fået administreret TYSABRI,

og kan evt. føre til blindhed. Patienter med øjensymptomer, såsom nedsat synsskarphed, røde eller

smertende øjne, bør henvises til retinal screening for ARN. Efter en klinisk diagnose af ARN bør det

overvejes at seponere TYSABRI hos disse patienter.

Ordinerende læger bør være opmærksomme på muligheden for, at der kan optræde andre

opportunistiske infektioner under TYSABRI-behandlingen og bør inkludere disse i differential-

diagnostiseringen af infektioner, der optræder hos TYSABRI-behandlede patienter. Hvis der er

mistanke om opportunistisk infektion,

skal TYSABRI seponeres, indtil mistanken er afkræftet ved

yderligere evalueringer.

Hvis en patient, der behandles med TYSABRI, udvikler en opportunistisk infektion, skal behandlingen

med lægemidlet afbrydes permanent.

Rådgivende vejledning

Enhver læge, der påtænker at ordinere TYSABRI, skal sikre sig kendskab til indholdet i informationen

til lægen og behandlingsvejledningen.

Læger skal diskutere fordele og risici ved TYSABRI behandlingen med patienten og de skal give

patienten et patientinformationskort. Patienterne skal instrueres i at informere deres læge om, at de

bliver behandlet med TYSABRI, hvis de udvikler infektioner af nogen art.

Lægerne bør informere patienterne om vigtigheden af, at behandlingen ikke afbrydes, især i de første

måneder af behandlingen (se Overfølsomhed).

Overfølsomhed

Overfølsomhedsreaktioner er blevet associeret med TYSABRI, herunder alvorlige systemiske

reaktioner (se pkt. 4.8). Disse reaktioner optrådte sædvanligvis under infusionen eller op til 1 time

efter, at infusionen var tilendebragt. Risikoen for overfølsomhed var størst i forbindelse med de første

infusioner og hos patienter re-eksponeret for TYSABRI efter en indledende kortvarig eksponering (en

eller to infusioner) og en længerevarende periode (tre måneder eller mere) uden behandling. Risikoen

for overfølsomhedsreaktioner bør imidlertid tages i betragtning, hver gang der gives infusion.

Patienterne skal observeres under infusionen og i 1 time efter at infusionen er tilendebragt (se pkt.

4.8). Ressourcer til håndtering af overfølsomhedsreaktioner skal være tilgængelige.

Ved symptomer eller tegn på overfølsomhed skal indgivelsen af TYSABRI afbrydes, og passende

behandling påbegyndes.

Behandlingen med TYSABRI skal afbrydes permanent for patienter, som har oplevet en

overfølsomhedsreaktion.

Samtidig behandling med immunsuppressiva

Sikkerheden og effekten af TYSABRI i kombination med andre immunosuppressive og

antineoplastiske behandlinger er ikke blevet udførligt undersøgt. Brug af disse midler samtidig med

anvendelse af TYSABRI kan øge risikoen for infektioner, inklusive opportunistiske infektioner. Brug

sammen med andre immunsupprimerende og antineoplastiske behandlinger er derfor kontraindiceret

(se pkt. 4.3).

I kliniske fase III-studier med MS-patienter var samtidig behandling af attakker med kortvarig

kortikosteroid ikke associeret med øget hyppighed af infektioner. Kortvarig kortikosteroid-behandling

kan anvendes i kombination med TYSABRI.

Tidligere behandling med immunsuppressiv eller immunmodulerende terapi

Patienter med tidligere behandling med immunsupprimerende lægemidler har en øget risiko for PML.

Der er ikke udført studier for at evaluere TYSABRIs virkning og sikkerhed i forbindelse med skift fra

en sygdomsmodificerende behandling (DMT) med immunsuppressiv virkning. Det er ukendt, om

patienter, der skifter fra en sådan behandling til TYSABRI, har en øget risiko for PML. Disse patienter

bør derfor overvåges hyppigere (dvs. som patienter, der skifter fra immunsupprimerende lægemidler

til TYSABRI, se screening med MR-scanning for PML).

Der bør udvises forsigtighed hos patienter, som tidligere har modtaget immunsupprimerende midler,

så der gives tilstrækkelig tid til, at immunsystemets funktion genetableres. Læger skal evaluere hvert

enkelt tilfælde for at fastslå, hvorvidt der er tegn på en immunkompromitteret tilstand, inden

behandling med TYSABRI påbegyndes (se pkt. 4.3).

Når patienter skifter fra en anden sygdomsmodificerende behandling (DMT) til TYSABRI, skal

halveringstiden og virkningsmekanismen af den anden behandling tages i betragtning for at undgå en

additiv virkning på immunsystemet, mens risikoen for sygdomsreaktivering samtidig skal minimeres.

Komplet blodtælling (CBC inklusive lymfocytter) anbefales, før TYSABRI-behandling initieres, for at

sikre, at virkningen af den tidligere behandling på immunsystemet (dvs. cytopeni) er ophørt.

Patienter kan skifte direkte fra beta interferon eller glatirameracetat til TYSABRI, forudsat at der ikke

er relevante behandlingsrelaterede abnorme fund f.eks. neutropeni eller lymfopeni.

Når der skiftes fra dimethylfumarat, skal udvaskningsperioden være tilstrækkelig lang til, at

lymfocyttallet er normaliseret, før behandlingen med TYSABRI startes.

Efter seponering af fingolimod vender lymfocyttallet gradvist tilbage til normalområdet i løbet af 1 til

2 måneder. Udvaskningsperioden skal være tilstrækkelig lang til, at lymfocyttallet er normaliseret, før

behandlingen med TYSABRI startes.

Teriflunomid elimineres langsomt fra plasma. Uden en accelereret eliminationsprocedure kan

clearance af teriflunomid fra plasma tage fra flere måneder til op til 2 år. En accelereret

eliminationsprocedure anbefales som defineret i produktresuméet for teriflunomid, eller alternativt

skal udvaskningsperioden være minimum 3,5 måneder. Der skal udvises forsigtighed med hensyn til

mulige samtidige virkninger på immunsystemet, når patienterne skifter fra teriflunomid til TYSABRI.

Alemtuzumab har en markant langvarig immunsuppressiv virkning. Da den reelle virkningsvarighed

er ukendt, anbefales det ikke at påbegynde behandling med TYSABRI efter alemtuzumab, medmindre

fordelene for den enkelte patient klart opvejer risiciene.

Immunogenicitet

Sygdomsforværring eller infusionsrelaterede hændelser kan indikere udvikling af antistoffer mod

natalizumab. I disse tilfælde bør det evalueres, om der er antistoffer til stede, og hvis disse forbliver

positive ved en bekræftende test efter mindst seks uger, bør behandlingen afbrydes, da persisterende

antistoffer associeres med en væsentlig nedsættelse af TYSABRIs effekt og en øget forekomst af

overfølsomhedsreaktioner (se pkt. 4.8).

Da patienter, der kortvarigt er blevet eksponeret for TYSABRI og derefter har haft en længerevarende

periode uden behandling, har en højere risiko for at udvikle antistoffer mod natalizumab og/eller

overfølsomhed ved readministration, bør tilstedeværelse af antistoffer evalueres, og hvis disse

forbliver positive ved en bekræftende test efter mindst 6 uger, bør patienten ikke modtage yderligere

behandling med TYSABRI.

Hepatiske bivirkninger

Spontane, alvorlige bivirkninger med leverskade er blevet rapporteret i post-marketingfasen. Disse

leverskader kan forekomme når som helst under behandlingen selv efter den første dosis. I nogle

tilfælde forekom reaktionen igen, når TYSABRI blev re-introduceret. Nogle patienter, som tidligere

har haft en abnorm leverfunktionstest, har oplevet en forværring af de abnorme leverværdier, mens de

fik TYSABRI. Patienterne bør overvåges for nedsat leverfunktion og instrueres om at kontakte deres

læge i tilfælde af tegn og symptomer, der tyder på leverskade, såsom gulsot og opkastning. I tilfælde

af signifikant leverskade bør TYSABRI afbrydes.

Afbrydelse af TYSABRI behandling

Hvis det besluttes at standse behandlingen med natalizumab, bør lægen erindre, at natalizumab

forbliver i blodet og har farmakodynamiske virkninger (f.eks. forhøjet lymfocyttal) i cirka 12 uger

efter den sidste dosisindgift. Påbegyndelse af andre behandlinger i dette tidsinterval vil resultere i en

samtidig eksponering for natalizumab. For lægemidler som interferon og glatirameracetat blev

samtidig eksponering af denne varighed i kliniske studier ikke associeret med sikkerhedsrisici. Der er

ingen tilgængelige data fra MS-patienter vedrørende samtidig eksponering med immunsupprimerende

lægemidler. Brugen af sådanne lægemidler kort tid efter afbrydelse af behandling med natalizumab

kan føre til additive immunsupprimerende virkninger. Dette bør overvejes nøje på individuel basis,

sammen med hensigtsmæssigheden af en udvaskningsperiode af natalizumab. Kortvarig

steroidbehandling af attakker blev i kliniske studier ikke associeret med en øget forekomst af

infektioner.

TYSABRIs natriumindhold

TYSABRI indeholder 2,3 mmol (eller 52 mg) natrium per hætteglas med lægemiddel. Efter fortynding

med 100 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9

) indeholder lægemidlet 17,7 mmol (eller 406 mg) natrium

per dosis. Dette skal tages i betragtning hos patienter, der er på en kontrolleret natriumdiæt.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

TYSABRI er kontraindiceret i kombination med andre DMT’er (se pkt. 4.3).

Immunisering

I et randomiseret, åbent studie med 60 patienter med relapsing MS blev der ikke observeret nogen

signifikant forskel i humoral immunrespons på et recall-antigen (tetanustoksoid) og kun en lidt

langsommere og reduceret humoral immunrespons på et neoantigen (keyhole limpet haemocyanin)

hos patienter, der blev behandlet med TYSABRI i seks måneder sammenlignet med en ubehandlet

kontrolgruppe. Levende vacciner er ikke blevet undersøgt.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Data fra kliniske studier, fra et prospektivt graviditetsregister, fra tilfælde efter markedsføring og fra

litteraturen tyder ikke på, at TYSABRI påvirker fostret.

Det komplette prospektive TYSABRI-graviditetsregister indeholdt 355 graviditeter med data for

udfald. Der var 316 levendefødte, hvoraf 29 havde medfødte misdannelser. Af disse 29 blev de 16

klassificeret som alvorlige. Dette antal svarer til, hvad der er rapporteret i andre graviditetsregistre for

MS-patienter. Der er ikke påvist et specifikt mønster for misdannelser relateret til TYSABRI.

I litteraturen er der rapporteret forbigående let til moderat trombocytopeni og anæmi hos børn af

kvinder behandlet med TYSABRI i tredje trimester af graviditeten. Det anbefales derfor, at børn af

kvinder behandlet med lægemidlet i tredje trimester observeres for potentielle hæmatologiske

abnormiteter.

Hvis en kvinde bliver gravid, mens hun får TYSABRI, bør det overvejes at seponere lægemidlet.

Fordele og ulemper ved behandling med TYSABRI under graviditet skal afvejes i forhold til

patientens kliniske tilstand og risikoen for fornyet sygdomsaktivitet ved behandlingsstop med

lægemidlet.

Amning

Natalizumab udskilles i human mælk. Virkningen af natalizumab på nyfødte/spædbørn er ukendt.

Amning skal ophøre under behandling med TYSABRI.

Fertilitet

Nedsat fertilitet blev observeret i ét studie med marsvinehunner ved doser, der overskred dosis hos

mennesker; natalizumab påvirkede ikke fertiliteten hos hanner. Det anses for usandsynligt, at

natalizumab vil påvirke fertiliteten hos mennesker ved den anbefalede maksimumdosis.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke gennemført studier af evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner under behandling

med TYSABRI. Men i betragtning af at svimmelhed er blevet indberettet som en meget almindelig

bivirkning, bør patienter, der oplever denne bivirkning, informeres om ikke at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner, før svimmelheden er forsvundet.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

I placebo-kontrollerede studiermed 1.617 MS-patienter, der blev behandlet med natalizumab i op til

2 år (placebo: 1.135), forekom der hos 5,8 % af de natalizumab-behandlede patienter (placebo: 4,8 %)

bivirkninger, der førte til afbrydelse af behandlingen. I løbet af studiernes 2 års varighed rapporterede

43,5 % af de patienter, der blev behandlet med natalizumab, bivirkninger (placebo: 39,6 %).

De hyppigst indberettede bivirkninger, identificeret i placebokontrollerede studier hos patienter med

multipel sklerose, hvor natalizumab blev givet ved den anbefalede dosis, er svimmelhed, kvalme,

urticaria og rigor associeret med infusioner.

Liste over bivirkninger

Bivirkninger, som blev indberettet i forbindelse med natalizumab med en incidens på 0,5 % højere end

indberettet for placebo, er vist nedenfor. Reaktionerne er listet som foretrukne termer i henhold til

MedDRA's primære systemorganklasser. Hyppighed er defineret på følgende måde:

Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (

1/100 til < 1/10), ikke almindelig (

1/1.000 til < 1/100).

Inden for hver enkelt gruppe med samme hyppighed skal bivirkningerne opstilles efter, hvor alvorlige

de er. De alvorligste bivirkninger skal anføres først.

Official address Domenico Scarlattilaan 6 1083 HS Amsterdam The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/173111/2020

EMEA/H/C/000603

Tysabri (natalizumab)

En oversigt over Tysabri, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Tysabri, og hvad anvendes det til?

Tysabri er et lægemiddel til behandling af multipel sklerose (MS) hos voksne, hvis sygdom ikke kan

reguleres tilstrækkeligt med en anden sygdomsmodificerende behandling, eller hvis sygdom hurtigt er

blevet forværret.

Multipel sklerose er en nervesygdom, hvor betændelse beskadiger nerverne og ødelægger den

beskyttende kappe, der omgiver dem.

Tysabri anvendes ved recidiverende-remitterende MS, en form for multipel sklerose hvor patienten har

tilbagefald af symptomer (recidiver) ind mellem perioder uden symptomer (remissioner).

Det indeholder det aktive stof natalizumab.

Hvordan anvendes Tysabri?

Behandling med Tysabri bør indledes og overvåges af en læge med erfaring i behandling af sygdomme

i nervesystemet og med adgang til en MRI-scanner. Denne scanner sætter lægerne i stand til at

kontrollere ændringer i hjernen eller rygmarven forbundet med multipel sklerose eller

hjerneinfektionen kaldet progressiv multifokal leukoencefalopati (PML), som er blevet sat i forbindelse

med Tysabri og andre lægemidler mod multipel sklerose.

Tysabri gives som infusion (drop) i en vene i løbet af en time hver fjerde uge. Da infusionen kan udløse

en overfølsomhedsreaktion, skal patienten overvåges under infusionen og én time efter infusionen.

Hvis behandlingen ikke viser sig at være til klar fordel for patienten efter seks måneder, skal lægen

tage behandlingen op til fornyet overvejelse.

Lægemidlet fås kun på recept.

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Tysabri, kan du læse indlægssedlen eller kontakte

lægen eller apotekspersonalet.

Tysabri

EMA/173111/2020

Side 2/3

Hvordan virker Tysabri?

Det aktive stof i Tysabri, natalizumab, er et monoklonalt antistof, som er målrettet et protein kaldet

α4β1-integrin, som findes på overfladen af hvide blodlegemer, der er en medvirkende årsag til

betændelse. Ved at binde sig til integrinet menes natalizumab at kunne forhindre hvide blodlegemer i

at trænge ind i hjernen og rygmarven og derved mindske betændelsen og den deraf følgende

beskadigelse af nerverne. Dette bidrager til at mindske symptomerne på sygdommen.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Tysabri?

Tysabri var effektivt til at reducere antallet af tilbagefald og forværringen af funktionsevnen (målt ved

hjælp af Expanded Disability Status Scale).

I et studie, der sammenligner Tysabri med placebo (en virkningsløs behandling), faldt antallet af MS-

anfald hos patienter behandlet med Tysabri med ca. 68 % efter 1 år, sammenlignet med patienter, der

fik placebo. Desuden blev risikoen for forværring af funktionsevnen mindsket med 42 % i løbet af 2 år

med Tysabri i forhold til placebo.

Et andet studie viste, at Tysabri som supplement til behandling med et andet lægemiddel, interferon

beta-1a, var mere effektivt end tilføjelse af placebo, idet det mindskede både risikoen for forværring af

funktionsevnen og antallet af tilbagefald. Undersøgelsen viste, at Tysabri var effektivt, men den gav

også anledning til bekymring for, at kombinationen med interferon beta-1a øgede risikoen for den

alvorlige hjerneinfektion PML.

Endelig har et tredje studie, der stadig pågår, vist et fald i det gennemsnitlige antal MS-anfald pr. år

fra 2 til 0,2 hos patienter behandlet med Tysabri (uanset hvilken type sygdomsmodificerende

behandling de tidligere har fået). Virkningen blev fastholdt i op til fem år.

Hvilke risici er der forbundet med Tysabri?

Tysabri kan øge risikoen for infektion, herunder hjerneinfektionen kaldet PML. PML er en meget alvorlig

sygdom, der kan føre til svær invaliditet eller død. Risikoen for PML øges, jo længere en patient har

fået Tysabri, navnlig hos patienter, som er blevet behandlet med Tysabri i mere end 2 år. Risikoen for

PML er også højere hos patienter, der har fået immundæmpende lægemidler, inden behandlingen med

Tysabri, eller hvis patienten har antistoffer mod den virus, som forårsager PML. Hvis der er mistanke

om PML, skal lægerne stoppe behandlingen, indtil det vides med sikkerhed, at patienten ikke har

infektionen.

De hyppigste bivirkninger ved Tysabri (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer) er

urinvejsbetændelse, nasopharyngitis (betændelse i hals og næse), hovedpine, svimmelhed, kvalme,

ledsmerter og træthed.

Cirka 6 % af patienterne i studierne udviklede længerevarende antistoffer mod natalizumab, hvilket

mindskede lægemidlets effekt.

Tysabri må ikke gives til patienter, som har PML eller risiko for at pådrage sig infektioner, herunder

patienter med svækket immunsystem. Det må ikke gives i kombination med andre

sygdomsmodificerende lægemidler eller til patienter, som har kræft (medmindre det er en form for

hudkræft kaldet basalcellecarcinom).

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Tysabri fremgår af indlægssedlen.

Tysabri

EMA/173111/2020

Side 3/3

Hvorfor er Tysabri godkendt i EU?

Studier har vist, at Tysabri er effektivt til at behandle recidiverende-remitterende multipel sklerose. På

grund af sikkerhedsrisici bør det dog kun anvendes til patienter, som har et reelt behov for lægemidlet,

enten fordi deres sygdom ikke er tilstrækkelig reguleret med mindst en anden sygdomsmodificerende

behandling, eller hurtigt forværres.

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Tysabri opvejer risiciene, og at det

kan godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Tysabri?

Virksomheden, der fremstiller Tysabri, er desuden nået til enighed med medlemsstaterne om at træffe

foranstaltninger for at forbedre patientovervågningen (ved hjælp af f.eks. registre og undersøgelser af

patienter, som får Tysabri). Virksomheden skal også påse, at alle læger, der ordinerer Tysabri, får

udleveret en informationspakke med sikkerhedsoplysninger om Tysabri, herunder oplysninger om,

hvilke patienter der kan have højere eller lavere risiko for PML. Patienterne skal modtage disse

oplysninger, når de begynder behandling med Tysabri, når behandlingen varer over 2 år, og når

behandlingen stopper, da risikoen for PML varer ved i 6 måneder efter behandlingens afslutning.

Pakken skal også indeholde oplysninger om andre risici ved lægemidlet for patienter.

Patienter, der får Tysabri, skal have udleveret et særligt patientinformationskort, der sammenfatter de

vigtigste sikkerhedsoplysninger vedrørende lægemidlet. Patienter skal læse dette kort omhyggeligt og

altid have det på sig. Patienter skal sørge for, at deres partner eller omsorgsgiver samt læger, der

behandler dem, kender dets indhold.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Tysabri.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brug af Tysabri løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Tysabri vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Tysabri

Tysabri fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 27. juni 2006.

Yderligere oplysninger om Tysabri findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/tysabri

Denne oversigt blev sidst ajourført i 04-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information