Rasagiline ratiopharm

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
rasagilin
Tilgængelig fra:
Teva B.V.
ATC-kode:
N04BD02
INN (International Name):
rasagiline
Terapeutisk gruppe:
Anti-Parkinson-lægemidler
Terapeutisk område:
Parkinsons sygdom
Terapeutiske indikationer:
Rasagilin ratiopharm er indiceret til behandling af idiopatisk Parkinsons sygdom (PD) som monoterapi (uden levodopa) eller som kombinationsbehandling (med levodopa) hos patienter med slutningen af dosis udsving.
Produkt oversigt:
Revision: 6
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003957
Autorisation dato:
2015-01-12
EMEA kode:
EMEA/H/C/003957

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Rasagilin ratiopharm 1 mg tabletter

rasagilin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Rasagilin ratiopharm til Dem personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Rasagilin ratiopharm

Sådan skal De tage Rasagilin ratiopharm

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Rasagilin ratiopharm indeholder det aktive stof rasagilin og anvendes til behandling af Parkinsons

sygdom hos voksne. Det kan bruges sammen med eller uden levodopa (et andet lægemiddel, som

anvendes til behandling af Parkinsons sygdom).

Parkinsons sygdom forårsager et tab af celler, som producerer dopamin i hjernen. Dopamin er et stof i

hjernen, som er med til at styre bevægelser. Rasagilin ratiopharm er med til at øge og opretholde

dopaminniveauet i hjernen.

2.

Det skal de vide, før de begynder at tage Rasagilin ratiopharm

Tag ikke Rasagilin ratiopharm

hvis De er allergisk over for rasagilin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6).

hvis De lider af alvorlige leverlidelser.

Tag ikke følgende lægemidler, mens De er i behandling med Rasagilin ratiopharm:

Monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (f.eks. til behandling af depression eller

Parkinsons sygdom eller til behandling af andre lidelser), inkl. lægemidler eller naturlægemidler i

håndkøb, som f.eks. perikon

Pethidin (et stærkt smertestillende lægemiddel)

Der skal gå mindst 14 dage, efter at De er stoppet med Deres behandling med Rasagilin ratiopharm,

før De må påbegynde en behandling med MAO-hæmmere eller pethidin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før De tager

Rasagilin ratiopharm

hvis De har leverproblemer

hvis De får mistænkelige hudforandringer, skal De tale med Deres læge

Fortæl det til lægen, hvis De eller Deres familie/omsorgsperson bemærker, at De er ved at udvikle en

usædvanlig adfærd, hvor De ikke kan modstå lysten, fristelsen eller trangen til at udføre bestemte

handlinger, der er uønskede eller skadelige for Dem selv eller andre. En sådan adfærd kaldes

impulskontrolforstyrrelser. Hos patienter i behandling med Rasagilin ratiopharm og/eller andre

lægemidler til behandling af Parkinsons sygdom er der set tvangshandlinger, tvangstanker,

afhængighedspræget spillelyst, overdrevent pengeforbrug, impulshandling og en unormalt stor sexlyst

eller en stigning i seksuelle tanker og følelser. Lægen kan være nødt til at ændre Deres dosis eller

stoppe behandlingen (se punkt 4).

Rasagilin ratiopharm kan forårsage døsighed, og at du pludselig falder i søvn under

daglige aktiviteter, især hvis du tager andre dopaminerge lægemidler (anvendes til

behandling af Parkinsons sygdom). Se yderligere oplysninger i punktet om at føre

motorkøretøj og betjene maskiner.

Børn og unge

Der er ingen relevant brug af Rasagilin ratiopharm

til børn og unge. Rasagilin ratiopharm

anbefales

derfor ikke til unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Rasagilin ratiopharm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig.

Fortæl det især til Deres læge, inden De tager et af følgende lægemidler:

Visse former for lægemidler til behandling af depression (selektive

serotoningenoptagelseshæmmere, selektive serotonin-/noradrenalingenoptagelseshæmmere,

tricykliske eller tetracykliske antidepressive lægemidler)

Antibiotikummet ciprofloxacin til behandling af infektioner

Det hostestillende middel dextromethorphan

Øjendråber, næsedråber/-spray og slimløsende lægemidler til næse og svælg, der indeholder

sympatomimetika, samt forkølelsesmedicin, der indeholder ephedrin eller pseudoephedrin

Rasagilin ratiopharm

bør ikke indtages sammen med antidepressive lægemidler, der indeholder

fluoxetin eller fluvoxamin.

De skal vente mindst 5 uger efter at have stoppet behandling med fluoxetin, inden De påbegynder

behandling med Rasagilin ratiopharm.

De skal vente mindst 14 dage efter at have stoppet behandling med Rasagilin ratiopharm, inden De

påbegynder behandling med fluoxetin eller fluvoxamin.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis De ryger eller har til hensigt at holde op med at ryge.

Rygning kan nedsætte mængden af Rasagilin ratiopharm i blodet.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.

Du skal undgå at tage Rasagilin ratiopharm, hvis du er gravid, da virkningen af Rasagilin ratiopharm

på graviditeten og det ufødte barn er ukendt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Spørg Deres læge til råds, inden De kører bil, og inden De arbejder med maskiner, da Parkinsons

sygdom tillige med behandlingen med Rasagilin ratiopharm kan påvirke evnen til at udføre disse

handlinger. Rasagilin ratiopharm kan få Dem til at føle svimmelhed eller døsighed. Lægemidlet kan

også forårsage episoder med pludseligt opstået søvn.

Dette kan forstærkes, hvis De tager anden medicin til behandling af Deres symptomer på Parkinsons

sygdom, eller hvis De tager medicin, som kan få Dem til at føle døsighed, eller hvis De drikker

alkohol, mens De tager Rasagilin ratiopharm. Hvis De har oplevet søvnighed og/eller episoder med

pludseligt opstået søvn før, eller mens De tager Rasagilin ratiopharm, skal De undlade at køre bil eller

betjene maskiner (se punkt 2).

3.

Sådan skal De tage Rasagilin ratiopharm

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er 1 tablet (1 mg) Rasagilin ratiopharm én gang dagligt. Tabletten indtages

gennem munden. Rasagilin ratiopharm kan tages i forbindelse med et måltid eller uden for måltiderne.

Hvis De har taget for meget Rasagilin ratiopharm

Hvis De mener, at De har taget for mange Rasagilin ratiopharm tabletter, skal De straks kontakte

Deres læge eller apotekspersonalet. Medbring Rasagilin ratiopharm æsken/blisterpakningen eller

beholderen, når De opsøger Deres læge/skadestue eller apotekspersonalet.

Rapporterede symptomer efter en overdosering af Rasagilin ratiopharm omfattede let eufori (let form

for mani), ekstremt højt blodtryk og serotoninsyndrom (se punkt 4).

Hvis De har glemt at tage Rasagilin ratiopharm

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis på det

tidspunkt, hvor De normalt tager Deres Rasagilin ratiopharm.

Hvis De holder op med at tage Rasagilin ratiopharm

Hold ikke op med at tage Rasagilin ratiopharm uden først at have talt med Deres læge om det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt omgående Deres læge

, hvis De bemærker nogen af følgende symptomer. De kan have

behov for akut lægehjælp eller -behandling:

Hvis De udvikler usædvanlig adfærd som f.eks. tvangshandlinger, tvangstanker, ludomani,

uhæmmet, umådeholdent indkøb eller forbrug, impulshandlinger og en unormalt stor sexlyst

eller en stigning i seksuelle tanker (impulskontrolforstyrrelser) (se punkt 2).

Hvis De ser eller hører ting, der ikke er der (hallucinationer).

Enhver kombination af hallucinationer, feber, rastløshed, rysten og svenden (serotoninsyndrom)

Hvis De bemærker nogen mistænkelige hudforandringer, fordi der er højere risiko for hudkræft (ikke

udelukkende melanom) hos patienter med Parkinsons sygdom (se punkt 2).

Andre bivirkninger

Meget almindelig (

kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer

Ufrivillige bevægelser (dyskinesi)

Hovedpine

Almindelig (

kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

Mavesmerter

Fald

Allergi

Feber

Influenza

En følelse af at være sløj (utilpashed)

Nakkesmerter

Smerter i brystet (angina pectoris)

Blodtryksfald ved hurtig ændring fra liggende/siddende til stående stilling med

symptomer som svimmelhed (ortostatisk hypotension)

Nedsat appetit

Forstoppelse

Mundtørhed

Kvalme og opkastning

Luftafgang fra tarmen

Unormale blodprøveresultater (leukopeni (nedsat antal hvide blodlegemer))

Ledsmerter (artralgi)

Smerter i muskler og led

Betændelsestilstand i led (artritis)

Følelsesløshed og kraftesløshed i musklerne i hånden (karpaltunnelsyndrom)

Vægttab

Unormale drømme

Manglende koordination af bevægelser (balanceforstyrrelser)

Depression

Svimmelhed

Ufrivillige bevægelser af kroppen (dystoni)

Løbenæse (snue)

Irritation af huden (dermatitis)

Udslæt

Øjenbetændelse med røde øjne (conjunctivitis)

Pludseligt opstået vandladningstrang

.

Ikke almindelig (

kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

Slagtilfælde (cerebrovaskulært tilfælde)

Hjerteanfald (myokardieinfarkt)

Udslæt med blæredannelse (vesikulobulbært udslæt)

Ikke kendt

(hyppighed kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data)

Forhøjet blodtryk

Overdreven døsighed

Pludselig indsovning

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken, beholderen eller blisterpakningen efter

Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rasagilin ratiopharm indeholder:

Aktivt stof: Rasagilin. Hver tablet indeholder 1 mg rasagilin (som mesilat).

Øvrige indholdsstoffer: Mannitol, kolloid vandfri silica, majsstivelse, prægelatineret

majsstivelse, stearinsyre, talkum.

Udseende og pakningsstørrelser

Rasagilin ratiopharm tabletter fås som hvide til grålighvide, runde, flade tabletter med skrå kant,

præget på den ene side med ”GIL” og nedenunder ”1” og uden præg på den anden side.

Tabletterne findes i blisterpakninger med 7, 10, 28, 30, 100 og

112 tabletter

, i perforerede

enkeltdosisblisterpakninger med 10 x 1, 30 x 1 og 100 x 1 tabletter eller i en beholder med

30 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Fremstillere

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Pliva Croatia Ltd.

Prilaz baruna Filipovica 25

10000 Zagreb

Kroatien

Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Mogilska 80

31-546 Krakow

Polen

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 5 266 02 03

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG, Belgium

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +353 51 321 740

Deutschland

ratiopharm GmbH

Tel: +49 731 402 02

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 6677 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs GmbH

Tel: +43 1 97007 0

España

Laboratorios Davur, S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 7800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

Tel: + 385 1 37 20 000

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321 740

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +4021 230 6524

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Actavis Pharmaceuticals Iceland ehf.

Simi: +354 550 3300

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028 917 981

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Tel: +371 67 323 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628 500

Denne indlægsseddel blev senest ændret måned/ÅÅÅÅ.

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Rasagilin ratiopharm 1 mg tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Én tablet indeholder 1 mg rasagilin (som mesilat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tablet.

Hvide til grålighvide, runde, flade tabletter med skrå kant præget på den ene side med ”GIL” og

nedenunder ”1” og uden præg på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Rasagilin ratiopharm er indiceret hos voksne ved behandling af idiopatisk Parkinsons sygdom som

monoterapi (uden levodopa) eller som kombinationsbehandling (med levodopa) hos patienter med

end-of-dose fluktuationer.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Den anbefalede dosis rasagilin er 1 mg (en tablet Rasagilin ratiopharm) én gang dagligt til indtagelse

med eller uden levodopa.

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Rasagilin er kontraindiceret til patienter med alvorligt nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3). Brug af

rasagilin til patienter med moderat nedsat leverfunktion bør undgås. Der bør udvises forsigtighed ved

iværksættelse af behandling med rasagilin hos patienter med let nedsat leverfunktion. Hvis patientens

leverfunktion udvikler sig fra at være let nedsat til moderat nedsat, bør behandlingen med rasagilin

seponeres (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Der er ingen særlige forholdsregler for patienter med nedsat nyrefunktion.

Pædiatrisk population

Rasagilin ratiopharms sikkerhed og virkning hos børn og unge er ikke klarlagt. Det er ikke relevant at

anvende Rasagilin ratiopharm hos den pædiatriske population til indikationen Parkinsons sygdom.

Administration

Oral anvendelse.

Rasagilin ratiopharm kan tages

uafhængigt af

sammen med mad og drikke.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne (se pkt. 6.1).

Samtidig behandling med andre monoaminoxidase (MAO) hæmmere (inkl. lægemidler og

naturlægemidler i håndkøb, f.eks. perikon) eller pethidin (se pkt. 4.5). Der skal gå mindst 14 dage fra

seponering af rasagilin til iværksættelse af behandling med MAO-hæmmere eller pethidin.

Alvorligt nedsat leverfunktion.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Samtidig behandling med rasagilin sammen med andre lægemidler

Samtidig behandling med rasagilin og fluoxetin eller fluvoxamin bør undgås (se pkt. 4.5). Der bør gå

mindst fem uger fra seponering af fluoxetin til iværksættelse af behandling med rasagilin. Der bør gå

mindst 14 dage fra seponering af rasagilin til iværksættelse af behandling med fluoxetin eller

fluvoxamin.

Samtidig behandling med rasagilin og dextromethorfan eller sympatomimetika, såsom dem der findes

i nasale og orale ekspektorantia, eller lægemidler mod forkølelser, der indeholder ephedrin eller

pseudoephedrin (se pkt. 4.5).

Samtidig behandling med rasagilin og levodopa

Eftersom rasagilin forstærker virkningen af levodopa, kan levodopas bivirkninger øges og allerede

eksisterende dyskinesi forværres. Dosisreduktion af levodopa kan reducere denne bivirkning.

Der har været tilfælde af hypotensive bivirkninger, hvis rasagilin tages samtidig med levodopa.

Patienter med Parkinsons sygdom er særligt sårbare over for hypotension pga. deres eksisterende

gangforstyrrelser.

Dopaminerge virkninger

Episoder med ekstrem daglig søvnighed (EDS, Excessive daytime sleepiness) og pludselig opstået

søvn (SOS, sudden sleep onset)

Rasagilin kan forårsage døsighed i løbet af dagen, somnolens og undertiden indsovning under daglige

aktiviteter – især ved anvendelse sammen med andre dopaminerge lægemidler. Patienterne skal

informeres om dette og rådes til at udvise forsigtighed, mens de fører motorkøretøj eller betjener

maskiner under behandling med rasagilin. Patienter, som har oplevet somnolens og/eller en episode

med pludselig opstået søvn, skal undlade at føre motorkøretøj eller betjene maskiner (se pkt. 4.7).

Impulskontrolforstyrrelser

Impulskontrolforstyrrelser kan forekomme hos patienter i behandling med dopaminagonister og/eller

anden behandling med dopaminerg virkning. Der har også været rapporteret om tilsvarende tilfælde af

impulskontrolforstyrrelser med rasagilin efter markedsføringen. Patienterne bør regelmæssigt

kontrolleres for udvikling af impulskontrolforstyrrelser. Patienterne og deres omsorgspersoner skal

informeres om den usædvanlige adfærd med symptomer på manglende impulskontrol, der blev

observeret hos patienter i behandling med rasagilin, inklusive tilfælde af tvangshandlinger,

tvangstanker, ludomani, øget libido, hyperseksualitet, impulsiv adfærd og overdrevent

indkøbsmønster.

Melanom

Under det kliniske udviklingsprogram gav forekomsten af melanomtilfælde anledning til overvejelser

om, hvorvidt der var en mulig sammenhæng med anvendelsen af rasagilin. De indsamlede data tyder

på, at det er Parkinsons sygdom, og ikke noget specielt lægemiddel, der er forbundet med en øget

risiko for hudcancer (ikke udelukkende melanom). Enhver mistænkelig hudforandring bør vurderes af

en speciallæge.

Nedsat leverfunktion

Der bør udvises forsigtighed ved iværksættelse af behandling med rasagilin hos patienter med let

nedsat leverfunktion. Brug af rasagilin til patienter med moderat nedsat leverfunktion bør undgås.

Hvis patientens leverfunktion udvikler sig fra at være let nedsat til moderat nedsat, bør behandlingen

med rasagilin seponeres (se pkt. 5.2).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

MAO-hæmmere

Rasagilin er kontraindiceret sammen med andre MAO-hæmmere (inkl. lægemidler og naturlægemidler

i håndkøb, f.eks. perikon), da der er risiko for non-selektiv MAO hæmning, som kan medføre

hypertensive kriser (se pkt. 4.3).

Pethidin

Der er observeret alvorlige bivirkninger ved samtidig indtagelse af pethidin og MAO-hæmmere,

deriblandt en anden selektiv MAO-B-hæmmer. Samtidig indtagelse af rasagilin og pethidin er

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Sympatomimetika

Der er observeret lægemiddelinteraktion ved samtidig indtagelse af sympatomimetiske lægemidler og

MAO-hæmmere. Set i lyset af rasagilins MAO-hæmmende virkning anbefales derfor ikke samtidig

indgivelse af rasagilin og sympatomimetika, såsom dem der findes i nasale og orale ekspektorantia,

eller lægemidler mod forkølelser, der indeholder ephedrin eller pseudoephedrin (se pkt. 4.4).

Dextromethorfan

Lægemiddelinteraktion er observeret ved samtidig indtagelse af dextromethorfan og non-selektive

MAO-hæmmere. Set i lyset af rasagilins MAO-hæmmende virkning anbefales samtidig indgivelse af

rasagilin og dextromethorfan derfor ikke (se pkt. 4.4).

SNRI/SSRI/tri- og tetracykliske antidepressiva

Samtidig indtagelse af rasagilin og fluoxetin eller fluvoxamin bør undgås (se pkt. 4.4).

Hvad angår samtidig indtagelse af rasagilin og selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI’ere)/

selektive serotonin-/noradrenalingenoptagelseshæmmere (SNRI’ere) i kliniske undersøgelser henvises

der til pkt. 4.8.

Der er observeret alvorlige bivirkninger ved samtidig indtagelse af SSRI’ere, SNRI’ere, tricykliske og

tetracykliske antidepressiva samt MAO-hæmmere. Set i lyset af rasagilins MAO-hæmmende virkning

bør antidepressiva derfor gives med forsigtighed.

Midler, der indvirker på CYP1A2-aktivitet

In vitro

metaboliseringsundersøgelser har vist, at cytochrom P450 1A2 (CYP1A2) er det vigtigste

enzym i metaboliseringen af rasagilin.

CYP1A2-hæmmere

Samtidig indgift af rasagilin og ciprofloxacin (en hæmmer af CYP1A2) øgede AUC af rasagilin med

83%. Samtidig indgift af rasagilin og teofyllin (et substrat af CYP1A2) påvirkede ikke

farmakokinetikken for nogle af produkterne. Potente hæmmere af CYP1A2 kan således ændre

rasagilins plasmakoncentration og bør anvendes med forsigtighed.

CYP1A2-induktorer

Der er risiko for, at der hos patienter, som er rygere, kan ses nedsat plasmakoncentration af rasagilin

som følge af metabolisering via CYP1A2.

Andre cytochrom P450-isoenzymer

In vitro

undersøgelser viste, at rasagilin ikke hæmmede cytochrom P450 isoenzymer, CYP1A2,

CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 og CYP4A i en koncentration på

g/ml (svarende til en koncentration, som er 160 gange højere end det gennemsnitlige C

5,9 –

8,5 ng/ml hos patienter med Parkinsons sygdom efter indtagelse af 1 mg rasaglin som multipel dosis).

Disse resultater tyder på, at terapeutiske koncentrationer af rasagilin sandsynligvis ikke giver

anledning til klinisk relevant påvirkning af substrater for disse enzymer (se pkt. 5.3).

Levodopa og andre lægemidler mod Parkinsons sygdom

Hos patienter med Parkinsons sygdom, der fik rasagilin i kombination med vedvarende behandling

med levodopa sås ingen klinisk signifikant virkning af levodopa-behandlingen på rasagilin clearance.

Samtidig indtagelse af rasagilin og entakapon øgede den orale clearance af rasagilin med 28%.

Tyramin/rasagilin interaktion

Resultater fra fem undersøgelser, hvor raske frivillige og patienter med Parkinsons sygdom fik en

testdosis af tyramin, og resultaterne af hjemmeblodtryksmåling efter måltider (med 464 patienter i

behandling med 0,5 eller 1 mg rasagilin dagligt eller placebo i kombinationsbehandling med levodopa

i seks måneder uden restriktioner i patienternes tyraminindtagelse) samt det faktum, at der ikke sås

tyramin/rasagilin-interaktion i kliniske undersøgelser gennemført uden restriktioner i

tyraminindtagelse, indikerer, at det er sikkert at tage rasagilin uden at begrænse indtagelsen af tyramin

i kosten.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af rasagilin til gravide kvinder. Dyreforsøg indikerer ikke direkte

eller indirekte skadelige virkninger hvad angår reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). For en sikkerheds

skyld bør rasagilin undgås under graviditeten.

Amning

Prækliniske data indikerer, at rasagilin hæmmer prolaktinsekretionen og derfor kan hæmme

mælkedannelsen. Det vides ikke, om rasagilin udskilles i human mælk. Der bør udvises forsigtighed

ved anvendelse af rasagilin til kvinder, der ammer.

Fertilitet

Der foreligger ingen humane data om virkningen af rasagilin på fertiliteten. Prækliniske data indikerer,

at rasagilin ikke har nogen virkning på fertiliteten.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Hos patienter, der oplever somnolens/episoder med pludseligt opstået søvn, kan rasagilin i væsentlig

grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Patienter bør tilrådes forsigtighed ved betjening af maskiner, herunder også bilkørsel eller

motorcykelkørsel, indtil de er forholdsvis sikre på, at rasagilin ikke påvirker dem ugunstigt.

Patienter, der behandles med rasagilin og udviser somnolens og/eller episoder med pludselig opstået

søvn, skal undlade at føre motorkøretøj eller foretage aktiviteter, hvor nedsat årvågenhed kan udsætte

dem selv eller andre for risiko for alvorlige kvæstelser eller død (f.eks. betjening af maskiner), indtil

de har opnået tilstrækkelig erfaring med rasagilin og andre dopaminerge lægemidler til at vurdere, om

lægemidlerne forringer deres mentale og/eller motoriske funktionsevne.

Hvis der på noget tidspunkt under behandlingen opleves øget somnolens eller nye episoder med

indsovning under daglige aktiviteter (f.eks. når de ser fjernsyn, som bilpassager osv.), må patienterne

ikke føre motorkøretøj eller deltage i potentielt farlige aktiviteter.

Patienterne må ikke føre motorkøretøj, betjene maskiner eller arbejde i højder under behandlingen,

hvis de tidligere har oplevet somnolens og/eller er faldet i søvn uden forvarsel før brugen af rasagilin.

Patienterne skal advares om mulige additive effekter af sederende lægemidler, alkohol eller andre

sedativer, der indvirker på centralnervesystemet (f.eks. benzodiazepiner, antipsykotika, antidepressiva)

i kombination med rasagilin, eller om samtidig indgift af lægemidler, der øger rasagilins

plasmakoncentration (f.eks. ciprofloxacin) (se pkt. 4.4).

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofil

I kliniske studier af patienter med Parkinsons sygdom var de hyppigst rapporterede bivirkninger:

hovedpine, depression, vertigo og influenza (influenza og rhinitis) i monoterapi; dyskinesi, ortostatisk

hypotension, fald, mavesmerter, kvalme og opkastning samt tør mund ved supplerende behandling

med levodopa; smerter i knogler, led og muskler som ryg- og halssmerter og artralgi i begge

regimener. Disse bivirkninger blev ikke forbundet med en øget seponering af lægemidler.

Bivirkninger i tabelform

Bivirkningerne er angivet nedenfor i tabel 1 og 2 i henhold til systemorganklasse og hyppighed med

følgende konventioner: meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data.

Monoterapi

Nedenstående tabel over bivirkninger blev indberettet med en højere incidens i placebokontrollerede

undersøgelser hos patienter i behandling med 1 mg rasagilin dagligt.

Systemorganklasse

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Influenza

Benigne, maligne og

uspecificerede

tumorer (inkl. cyster

og polypper)

Hudkarcinom

Blod og lymfesystem

Leukopeni

Immunsystemet

Allergisk reaktion

Metabolisme og

ernæring

Nedsat appetit

Psykiske

forstyrrelser

Depression

Hallucinationer

Impulskontrol-

forstyrrelser*

Nervesystemet

Hovedpine

Cerebrovaskulært

tilfælde

Serotonin-

syndrom*,

Episoder med

ekstrem daglig

søvnighed (EDS)

og pludselig

opstået søvn

(SOS)*

Øjne

Conjunctivitis

Øre og labyrint

Vertigo

Hjerte

Angina pectoris

Myokardieinfarkt

Vaskulære

sygdomme

Hypertension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Rhinitis

Mave-tarm-kanalen

Flatulens

Hud og subkutane

væv

Dermatitis

Vesikulobulbært

udslæt

Knogler, led,

muskler og bindevæv

Muskuloskeletale

smerter

Nakkesmerter

Artritis

Nyrer og urinveje

Pludseligt opstået

vandladningstrang

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Feber

Utilpashed

* Se punktet med beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Kombinationsbehandling

Nedenstående tabel over bivirkninger blev observeret med en højere incidens i placebokontrollerede

undersøgelser hos patienter i behandling med 1 mg rasagilin dagligt.

Systemorganklasse

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Benigne, maligne og

uspecificerede

tumorer (inkl. cyster

og polypper)

Hudmelanom*

Metabolisme og

ernæring

Nedsat appetit

Psykiske

forstyrrelser

Hallucinationer*

Abnorme drømme

Forvirring

Impulskontrol-

forstyrrelser*

Nervesystemet

Dyskinesi

Dystoni

Karpaltunnel-

syndrom

Balance-

forstyrrelser

Cerebrovaskulært

tilfælde

Serotonin-

syndrom*,

Episoder med

ekstrem daglig

søvnighed (EDS)

og pludselig

opstået søvn

(SOS)*

Hjerte

Angina pectoris

Vaskulære

sygdomme

Ortostatisk

hypotension*

Hypertension

Mave-tarm-kanalen

Mavesmerter

Forstoppelse

Kvalme og

opkastning

Mundtørhed

Hud og subkutane

væv

Udslæt

Knogler, led,

muskler og bindevæv

Artralgi

Nakkesmerter

Undersøgelser

Vægttab

Traumer,

forgiftninger og

behandlingskomplik

ationer

Faldulykker

*Se punktet med beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Ortostatisk hypotension

I blindede placebokontrollerede studier blev der rapporteret om alvorlig ortostatisk hypotension hos en

forsøgsperson (0,3 %) i rasagilin-armen (kombinationsstudier) og ingen i placebo-armen. Kliniske

forsøgsdata antyder yderligere, at ortostatisk hypotension forekommer hyppigst i de første to måneder

af behandlingen med rasagilin og har tendens til at reduceres med tiden.

Hypertension

Rasagilin hæmmer selektivt MAO-B og er ikke forbundet med øget følsomhed over for tyramin ved

den indicerede dosis (1 mg/dag). I blindede placebokontrollerede studier (mono- og

kombinationsterapi) blev der ikke rapporteret om alvorlig ortostatisk hypotension hos nogen

forsøgspersoner i rasagilin-armen. Efter markedsføringen er der rapporteret om tilfælde af forhøjet

blodtryk inkl. sjældne alvorlige tilfælde af hypertensiv krise, som forbindes med indtagelse af en

ukendt mængde føde med et højt tyraminindhold, hos patienter i behandling med rasagilin.

Impulskontrolforstyrrelser

Der er rapporteret om et tilfælde af hyperseksualitet i monoterapi i et placebokontrolleret studie.

Følgende blev rapporteret efter markedsføringen med ukendt hyppighed: tvangshandlinger,

overdrevent indkøbsmønster, dermatillomani, dopamin-dysreguleringssyndrom,

impulskontrolforstyrrelser, impulsiv adfærd, kleptomani, tyveri, tvangstanker, obsessiv-kompulsiv

tilstand, stereotypi, gambling, ludomani, øget libido, hyperseksualitet, psykoseksuel lidelse, upassende

seksuel adfærd. Halvdelen af de rapporterede tilfælde med impulskontrolforstyrrelser blev vurderet

som værende alvorlige. Kun enkelte af de rapporterede tilfælde var ikke i bedring på

rapporteringstidspunktet

Episoder med ekstrem daglig søvnighed (EDS, Excessive daytime sleepiness)) og pludselig opstået

søvn (SOS, sudden sleep onset)

Ekstrem daglig søvnighed (hypersomni, letargi, sedation, søvnanfald, somnolens, pludselig opstået

søvn) kan forekomme hos patienter i behandling med dopaminagonister og/eller anden behandling

med dopaminerg virkning. Der er rapporteret om et lignende mønster med ekstrem daglig søvnighed

med rasagilin efter markedsføringen. Der er rapporteret om tilfælde med patienter, der blev behandlet

med rasagilin og andre lægemidler med dopaminerg virkning, der faldt i søvn, mens de udførte daglige

aktiviteter. Selvom mange af disse patienter rapporterede om somnolens, mens de var i behandling

med rasagilin sammen med andre lægemidler med dopaminerg virkning, bemærkede nogle, at de ikke

fik forvarsler, som f.eks. ekstrem døsighed og var af den opfattelse, at de var opmærksomme før

hændelsen. Nogle af disse hændelser er rapporteret mere end 1 år efter påbegyndelse af behandlingen.

Hallucinationer

Parkinsons sygdom er forbundet med symptomer som hallucinationer og forvirring. Efter

markedsføring er disse symptomer også set hos patienter i behandling med rasagilin for Parkinsons

syge.

Serotoninsyndrom

I de kliniske undersøgelser med rasagilin var samtidig brug af fluoxetin eller fluvoxamin ikke tilladt,

men det var tilladt at anvende følgende antidepressiva og doser: amitriptylin ≤ 50 mg dagligt, trazodon

≤ 100 mg dagligt, citalopram ≤ 20 mg dagligt, sertralin ≤ 100 mg dagligt og paroxetin ≤ 30 mg dagligt

(se pkt. 4.5).

Efter markedsføringen er der rapporteret om tilfælde af potentielt livstruende serotoninsyndrom, som

forbindes med agitation, forvirring, rigiditet, pyreksi og myoklonus af patienter, der var i behandling

med antidepressiva, meperidin, tramadol, methadon eller propoxyphen samtidig med rasagilin.

Malignt melanom

Incidensen af hudmelanom i placebokontrollerede kliniske studier var 2/380 (0,5 %) i gruppen, der

blev behandlet med 1 mg rasagalin i kombination med levodopa vs. incidensen på 1/388 (0,3 %) i

placebogruppen. Der blev rapporteret om flere tilfælde med malignt melanom efter markedsføringen.

Disse tilfælde blev betragtet som alvorlige i alle rapporter.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Symptomer

Der er rapporteret om symptomer såsom hypomani, hypertensive kriser og serotoninsyndrom efter

overdosering med rasagilin i doser fra 3 mg til 100 mg.

Overdosering kan forbindes med signifikant hæmning af både MAO-A og MAO-B. I en

enkeltdosisundersøgelse fik raske frivillige 20 mg dagligt, og i en 10 dages undersøgelse fik raske

frivillige 10 mg dagligt. Bivirkningerne var milde eller moderate og ikke relaterede til rasagilin

behandlingen. I en undersøgelse med stigende dosis til patienter i vedvarende levodopabehandling

med 10 mg rasagilin dagligt blev der observeret kardiovaskulære bivirkninger (inkl. hypertension og

ortostatisk hypotension), som forsvandt efter seponering af behandlingen. Disse symptomer kan ligne

dem, der blev observeret under behandling med non-selektive MAO-hæmmere.

Behandling

Der findes ingen specifik antidot. I tilfælde af overdosering bør patienten overvåges, og passende

symptomatisk og understøttende behandling iværksættes.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antiparkinsonmiddel, monoaminooxidase-B-hæmmer.

ATC-kode: N04BD02

Virkningsmekanisme

Det er vist, at rasagilin er en potent, irreversibel selektiv MAO-B-hæmmer, som kan forårsage en

øgning i ekstracellulær dopaminniveau i striatum. Det forhøjede dopaminniveau og den efterfølgende

øgede dopaminerge aktivitet er sandsynligvis årsagen til rasagilins gavnlige virkning, som er set i

modeller af dopaminerg motorisk dysfunktion.

l-Aminoindan er en aktiv hovedmetabolit og ikke en MAO-B-hæmmer.

Klinisk virkning og sikkerhed

Rasagilins virkning blev påvist i tre undersøgelser: som monoterapi i undersøgelse I og som

kombinationsbehandling med levodopa i undersøgelse II og III.

Monoterapi

I undersøgelse I blev 404 patienter randomiseret til behandling med enten placebo (138 patienter),

rasagilin 1 mg dagligt (134 patienter) eller rasagilin 2 mg dagligt (132 patienter) i 26 uger; man

sammenlignede ikke med et andet aktivt stof.

I denne undersøgelse var det primære effektmål ændringen fra baseline i total score på Unified

Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS, del I-III). Forskellen mellem gennemsnitlig ændring fra

baseline til uge 26/afslutning (LOCF, Last Observation Carried Forward) var statistisk signifikant

(UPDRS, del I-III: forskellen mellem rasagilin 1 mg sammenlignet med placebo var

4,2, 95% CI

5,7;

2,7]; p<0,0001; forskellen mellem rasagilin 2 mg sammenlignet med placebo var

3,6,

95% CI [

5,0;

2,1]; p<0,0001, UPDRS Motor, del II: forskellen mellem rasagilin 1 mg sammenlignet

med placebo var

2,7; 95% CI [

3,87;

1,55], p<0,0001; forskellen mellem rasagilin 2 mg

sammenlignet med placebo var

1,68; 95% CI [

2,85;

0,51], p=0,0050). Effekten var tydelig, om

end beskeden, i patientgruppen med Parkinsons sygdom i tidligt stadie. Der var en signifikant og

gavnlig effekt på livskvaliteten (målt på PD-QUALIF skalaen).

Kombinationsbehandling

I undersøgelse II blev patienterne randomiseret til behandling i 18 uger med enten placebo

(229 patienter) eller rasagilin 1 mg dagligt (231 patienter) eller til behandling med 200 mg entakapon,

en katekol-O-metyltransferase (COMT) hæmmer (227 patienter), i kombination med levodopa

(LD)/decarboxylasehæmmer. I undersøgelse III blev patienterne randomiseret til behandling i 26 uger

med enten placebo (159 patienter), rasagilin 0,5 mg dagligt (164 patienter) eller rasagilin 1 mg dagligt

(149 patienter). I begge undersøgelser var det primære effektmål ændringen fra baseline til

behandlingsperiodens afslutning målt som det gennemsnitlige antal timer i ”off-periode” (bestemt ud

fra ”24-timers” dagbøger udfyldt i hjemmet i 3 dage inden hvert kontrolbesøg).

I undersøgelse II var den gennemsnitlige forskel i antallet af timer tilbragt i ”off” tilstand

sammenlignet med placebo

0.78 timer, 95% CI [

1,18;

0,39], p=0,0001. Den gennemsnitlige totale

reduktion i ”off” timer pr. dag var omtrent det samme i entakapongruppen (

0,80 timer, 95% CI

1,20;

0,41], p<0,0001) som i rasagilin 1 mg gruppen. I undersøgelse III var den gennemsnitlige

forskel sammenlignet med placebo

0,94 timer, 95% CI [

1,36;

0,51], p<0,0001. Der sås også en

statistisk signifikant forbedring i forhold til placebo i rasagilin 0,5 mg gruppen, men forbedringen var

mindre. Resultaternes styrke for det primære effektmåls vedkommende blev bekræftet af en ekstra

række statistiske modeller og blev påvist i tre kohorter (ITT, pr. protokol og gennemførende

deltagere).

Det sekundære effektmål var en global vurdering af forbedringen, foretaget af den undersøgende læge,

ved brug af Activities of Daily Living (ADL) subskala til måling i ”off-periode” og UPDRS til måling

af motorisk funktionsevne i ”on-periode”. Rasagilin viste statistisk signifikante fordele sammenlignet

med placebo.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Rasagilin absorberes hurtigt og når peak plasmakoncentration (C

) efter ca. 0,5 timer. Den absolutte

biotilgængelighed af en enkelt dosis rasagilin er ca. 36%. Føde påvirker ikke rasagilins T

, selv om

og AUC falder med hhv. ca. 60% og 20%, når lægemidlet indtages sammen med et måltid med

højt fedtindhold. Eftersom AUC ikke påvirkes væsentligt, kan rasagilin indtages uafhængigt af

måltider.

Fordeling

Gennemsnitlig distributionsvolumen efter en enkelt intravenøs dosis rasagilin er 243 l.

Plasmaproteinbindingen efter en enkelt peroral

C-mærket dosis rasagilin er ca. 60-70%.

Biotransformation

Rasagilin gennemgår næsten fuldstændig metabolisering i leveren før udskillelse. Metaboliseringen af

rasagilin sker via to hovedmetaboliseringsveje: N-dealkylation og/eller hydroxylering til 1-

aminoindan, 3-hydroxy-N-propargyl-1 aminoindan og 3-hydroxy-1-aminoindan.

In vitro

forsøg viser,

at begge metaboliseringsveje for rasagilin er afhængig af cytokrom P450 systemet med CYP1A2 som

det vigtigste isoenzym i metaboliseringen af rasagilin. Konjugationen af rasagilin og dets metabolitter

viste sig også at være en vigtig del af metaboliseringen til glukoronider. Studier

ex vivo

in vitro

påviser, at rasagilin hverken er hæmmer eller induktor af vigtige CYP450-enzymer (se pkt. 4.5).

Elimination

Efter peroral indgift af

C-mærket rasagilin skete udskillelsen primært via urinen (62,6%) og

sekundært via fæces (21,8%) med en samlet genfindelse på 84,4% af dosis i løbet af 38 dage. Mindre

end 1% rasagilin udskilles som uændret stof i urinen.

Linearitet/non-linearitet

Rasagilins farmakokinetik er lineær i doser over 0,5-2 mg hos patienter med Parkinsons sygdom.

Halveringstiden er 0,6-2 timer.

Nedsat leverfunktion

Hos forsøgspersoner med let nedsat leverfunktion blev AUC og C

øget med hhv. 80% og 38%. Hos

forsøgspersoner med moderat nedsat leverfunktion blev AUC og C

øget med hhv. 568% og 83% (se

pkt. 4.4).

Nedsat nyrefunktion

Rasagilins farmakokinetiske egenskaber hos forsøgspersoner med let (CLcr 50-80 ml/min) og moderat

(CLcr 30-49 ml/min) nedsat nyrefunktion var de samme, som sås hos raske forsøgspersoner.

Ældre

Alder har kun ringe virkning på farmakokinetikken hos ældre patienter (> 65 år) (se pkt. 4.2)

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet, karcinogenicitet samt

reproduktions- og udviklingstoksicitet.

Rasagilin fremviste ikke genotoksisk potentiale

in vivo

eller i adskillige

in vitro

systemer med

bakterier eller hepatocyter. Ved metabolisk aktivering forårsagede rasagilin en forøgelse af

kromosomafvigelser i koncentrationer med ekscessiv cytotoksicitet, som ikke kan opnås ved klinisk

anvendelse.

Rasagilin var ikke carcinogen i rotter ved systemisk koncentration, som var 84-339 gange højere end

det forventede plasmaniveau hos mennesker, som får 1 mg/dagligt. Hos mus sås et øget antal tilfælde

af kombinerede bronchiolære/alveolære adenomer og/eller carcinomer ved systemisk koncentration,

som var 144-213 gange højere end det forventede plasmaniveau hos mennesker, som får 1 mg/dagligt.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mannitol

Majsstivelse

Prægelatineret majsstivelse

Kolloid vandfri silica

Stearinsyre

Talcum

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Blisterpakninger: 3 år.

Flasker: 3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Blisterpakninger

Aluminium/aluminiumblisterpakninger med 7, 10, 28, 30, 100 eller 112 tabletter.

Perforerede enkeltdosisblisterpakninger af aluminium/aluminium med 10 x 1, 30 x 1 og

100 x 1 tabletter.

Flasker

Hvid, ugennemsigtig polyethylen flaske med eller uden børnesikret låg indeholdende 30 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/14/977/001-010

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 12. januar 2015

Dato for seneste fornyelse:

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

MM/ÅÅÅÅ

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

EMA/723435/2014

EMEA/H/C/003957

EPAR – sammendrag for offentligheden

Rasagiline ratiopharm

rasagilin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Rasagiline ratiopharm. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale

udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en

praktisk vejledning i, hvordan Rasagiline ratiopharm bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Rasagiline ratiopharm, kan du læse

indlægssedlen eller kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Rasagiline ratiopharm, og hvad anvendes det til?

Rasagiline ratiopharm er et lægemiddel til behandling af voksne patienter med Parkinsons sygdom (en

fremadskridende hjernesygdom, som medfører rysten, langsomme bevægelser og muskelstivhed).

Rasagiline ratiopharm kan enten anvendes alene eller som tillægsbehandling til levodopa (et andet

lægemiddel mod Parkinsons sygdom) hos patienter, der får »fluktuationer« hen mod slutningen af

perioden mellem levodopa-doserne. Fluktuationer opstår, når lægemidlets virkning aftager, og

symptomerne vender tilbage. De skyldes den aftagende virkning af levodopa, når patienten oplever

pludselige skift mellem »on-perioder«, hvor patienten kan bevæge sig, og »off-perioder«, hvor

patienten har svært ved at bevæge sig.

Lægemidlet er identisk med Azilect, som allerede er godkendt i Den Europæiske Union (EU).

Virksomheden, som fremstiller Azilect, har indvilget i, at dens videnskabelige oplysninger må anvendes

for Rasagiline ratiopharm (»informeret samtykke«).

Rasagiline ratiopharm indeholder det aktive stof rasagilin.

Hvordan anvendes Rasagiline ratiopharm?

Rasagiline ratiopharm leveres som tabletter (1 mg). Den normale dosis er én tablet én gang dagligt.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan virker Rasagiline ratiopharm?

Det aktive stof i Rasagiline ratiopharm, rasagilin, er en »monoaminoxidase B-hæmmer«. Det blokerer

enzymet monoaminoxidase type B, som nedbryder neurotransmitteren dopamin i hjernen.

Neurotransmittere er kemiske signalstoffer, som nervecellerne anvender til deres indbyrdes

kommunikation. Hos patienter med Parkinsons sygdom dør de celler, der producerer dopamin,

hvorefter hjernens indhold af dopamin falder. Patienterne mister derved evnen til sikker styring af

bevægelserne. Ved at øge dopaminindholdet i de dele af hjernen, der styrer bevægelse og

koordination, bedrer Rasagiline ratiopharm symptomerne på Parkinsons sygdom som f.eks. stivhed og

langsomme bevægelser.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Rasagiline ratiopharm?

Rasagiline ratiopharm er blevet undersøgt i tre undersøgelser med 1 563 patienter, hvor det har vist

sig effektivt til både at lette symptomerne på Parkinsons sygdom og afkorte den tid, hvor patienterne

er i deres »off-periode«. I den ene af undersøgelserne resulterede 26-ugers behandling med Rasagiline

ratiopharm i et gennemsnitligt fald på 0,13 point på UPDRS-skalaen (en skala til vurdering af

symptomer på Parkinsons sygdom) fra en startværdi på 24,69. Til sammenligning var der en stigning

på 4,07 point hos de patienter, der fik placebo, fra en startværdi på 24,54. Et fald i UPDRS-score

betyder, at symptomerne bliver bedre, mens en stigning betyder, at de bliver værre.

I de to andre undersøgelser blev Rasagiline ratiopharm givet som tillægsbehandling til patienter med

sygdom i et senere stadium, som allerede var i behandling med levodopa. Det blev her sammenlignet

med placebo og et andet lægemiddel, entacapon (ligeledes som tillægsbehandling). Undersøgelserne

omfattede 1 159 patienter og varede henholdsvis 26 og 18 uger. I begge undersøgelser tilbragte de

patienter, der fik Rasagiline ratiopharm som tillægsbehandling, ca. en time mindre i »off-tilstand« end

dem, der fik placebo. Der var en tilsvarende mindskelse af tiden i »off-tilstand« hos de patienter, der

fik entacapon.

Hvilke risici er der forbundet med Rasagiline ratiopharm?

Den hyppigste bivirkning ved Rasagiline ratiopharm (som optræder hos mere end 1 ud af 10 patienter)

er hovedpine. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Rasagiline ratiopharm fremgår

af indlægssedlen.

Rasagiline ratiopharm må ikke anvendes sammen med andre MAO-hæmmere. Dette gælder både

lægemidler og håndkøbsplantepræparater såsom prikbladet perikum (der anvendes til behandling af

depression). Det må heller ikke anvendes sammen med det smertestillende middel petidin. Efter ophør

af behandlingen med Rasagiline ratiopharm skal der gå mindst 14 dage før påbegyndelse af behandling

med andre MAO-hæmmere eller petidin. Rasagiline ratiopharm må ikke anvendes hos patienter med

svære leverproblemer. Det frarådes at anvende det hos patienter med moderate leverproblemer. Hos

patienter med lettere leverproblemer bør der udvises forsigtighed ved anvendelse af Rasagiline

ratiopharm, og hvis leverproblemerne forværres, bør behandlingen ophøre.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Rasagiline ratiopharm fremgår af

indlægssedlen.

Rasagiline ratiopharm

EMA/723435/2014

Side 2/3

Hvorfor blev Rasagiline ratiopharm godkendt?

Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Rasagiline ratiopharm

opvejer risiciene, og anbefalede, at der udstedes markedsføringstilladelse for Rasagiline ratiopharm.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Rasagiline ratiopharm?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Rasagiline ratiopharm anvendes så sikkert som

muligt. På baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen

for Rasagiline ratiopharm, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal

følge.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen

Andre oplysninger om Rasagiline ratiopharm

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Rasagiline ratiopharm den 12. januar 2015.

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Rasagiline ratiopharm findes på

agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling med Rasagiline ratiopharm,

kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 01-2015.

Rasagiline ratiopharm

EMA/723435/2014

Side 3/3

Andre produkter

search_alerts

share_this_information