Pregabalin Accord

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
09-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
09-01-2023

Aktiv bestanddel:

pregabalin

Tilgængelig fra:

Accord Healthcare S.L.U.

ATC-kode:

N03AX16

INN (International Name):

pregabalin

Terapeutisk gruppe:

Antiepileptika,

Terapeutisk område:

Anxiety Disorders; Epilepsy

Terapeutiske indikationer:

EpilepsyPregabalin Overenskomst er indiceret som adjuverende behandling til voksne med partielle anfald med eller uden sekundær generalisering. Generaliseret Angst DisorderPregabalin Accord er indiceret til behandling af Generaliseret Angst (GAD) hos voksne.

Produkt oversigt:

Revision: 15

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2015-08-28

Indlægsseddel

                78
B. INDLÆGSSEDDEL
79
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PREGABALIN ACCORD 25 MG HÅRDE KAPSLER
PREGABALIN ACCORD 50 MG HÅRDE KAPSLER
PREGABALIN ACCORD 75 MG HÅRDE KAPSLER
PREGABALIN ACCORD 100 MG HÅRDE KAPSLER
PREGABALIN ACCORD 150 MG HÅRDE KAPSLER
PREGABALIN ACCORD 200 MG HÅRDE KAPSLER
PREGABALIN ACCORD 225 MG HÅRDE KAPSLER
PREGABALIN ACCORD 300 MG HÅRDE KAPSLER
pregabalin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret Pregabalin Accord til dig personligt. Lad derfor
være med at give
medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har
de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Pregabalin Accord
3.
Sådan skal du tage Pregabalin Accord
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Pregabalin Accord tilhører den gruppe medicin, der anvendes til
behandling af epilepsi, neuropatiske
smerter og generaliseret angst hos voksne.
Perifere og centrale neuropatiske smerter
Dette lægemiddel anvendes til behandling af langvarige smerter, som
skyldes beskadigede nervebaner.
Flere forskellige sygdomme kan være årsag til disse perifere
neuropatiske smerter, f.eks. diabetes eller
helvedesild. Smertefornemmelsen kan beskrives som varm, brændende,
dunkende, jagende, skærende,
skarp, krampagtig, smertende, snurrende, følelsesløs, prikkende og
stikkende. Perifere og centrale
neuropatiske smerter kan også være forbundet med humørsvingninger,
søvnforstyrrelser, træthed
(udmattelse) og kan have indflydelse på det fysis
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Pregabalin Accord 25 mg hårde kapsler
Pregabalin Accord 50 mg hårde kapsler
Pregabalin Accord 75 mg hårde kapsler
Pregabalin Accord 100 mg hårde kapsler
Pregabalin Accord 150 mg hårde kapsler
Pregabalin Accord 200 mg hårde kapsler
Pregabalin Accord 225 mg hårde kapsler
Pregabalin Accord 300 mg hårde kapsler
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Pregabalin Accord 25 mg hårde kapsler
1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin.
Pregabalin Accord 50 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 50 mg pregabalin.
Pregabalin Accord 75 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 75 mg pregabalin.
Pregabalin Accord 100 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 100 mg pregabalin.
Pregabalin Accord 150 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 150 mg pregabalin.
Pregabalin Accord 200 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 200 mg pregabalin.
Pregabalin Accord 225 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 225 mg pregabalin.
Pregabalin Accord 300 mg hårde kapsler
Hver kapsel indeholder 300 mg pregabalin.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hård kapsel.
Pregabalin Accord 25 mg hårde kapsler
25 mg: Hvide uigennemsigtige/hvide uigennemsigtige hårde
gelatinekapsler, størrelse “4”, præget med
‘‘PG’ på hætten og ‘25’ på kroppen. Hver kapsel er ca.
14,4 mm lang.
Pregabalin Accord 50 mg hårde kapsler
50 mg: Hvide uigennemsigtige/hvide uigennemsigtige hårde
gelatinekapsler, størrelse ”3”, præget med
‘‘PG’ på hætten og ‘50’ på kroppen. Hver kapsel er ca.
15,8 mm lang.
Pregabalin Accord 75 mg hårde kapsler
75 mg: Røde uigennemsigtige/hvide uigennemsigtige hårde
gelatinekapsler, størrelse ”4”, præget med
‘‘PG’ på hætten og ‘75’ på kroppen. Hver kapsel er ca.
14,4 mm lang.
3
Pregabalin Accord 100 mg hårde kapsler
100 mg: Røde uigennemsigtige/røde uigennemsigtige hårde
gelatinekapsler, størrelse ”3”, præget med
‘‘PG’ på hætten og ‘100’ på kroppen. Hver kapsel er ca.
15,
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 09-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 09-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 06-07-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 09-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 09-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 06-07-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 09-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 09-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 06-07-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 09-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 09-01-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 09-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 09-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 06-07-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 09-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 09-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 06-07-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 09-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 09-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 06-07-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 09-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 09-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 06-07-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 09-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 09-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 06-07-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 09-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 09-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 06-07-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 09-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 09-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 06-07-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 09-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 09-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 06-07-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 09-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 09-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 06-07-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 09-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 09-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 06-07-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 09-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 09-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 06-07-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 09-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 09-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 06-07-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 09-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 09-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 06-07-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 09-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 09-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 06-07-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 09-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 09-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 06-07-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 09-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 09-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 06-07-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 09-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 09-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 06-07-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 09-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 09-01-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 09-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 09-01-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 09-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 09-01-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 06-07-2017

Søg underretninger relateret til dette produkt