Effentora

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

03-09-2020

Aktiv bestanddel:
fentanyl
Tilgængelig fra:
Teva B.V.
ATC-kode:
N02AB03
INN (International Name):
fentanyl
Terapeutisk gruppe:
analgetika
Terapeutisk område:
Smerte, Kræft
Terapeutiske indikationer:
Effentora er indiceret til behandling af gennembrudssmerter (BTP) hos voksne med cancer, som allerede modtager vedligeholdelsesopioidbehandling til kronisk kræftpine. BTP er en forbigående forværring af smerter, der opstår på baggrund af en ellers kontrolleret vedvarende smerter. Patienter, der modtager vedligeholdelse opioidbehandling er dem, der tager mindst 60 mg oral morfin dagligt, mindst 25 mikrogram af transdermal fentanyl per time, mindst 30 mg oxycodon dagligt, mindst 8 mg oral hydromorphone dagligt eller en equianalgesic dosis af et andet opioid for en uge eller længere.
Produkt oversigt:
Revision: 22
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000833
Autorisation dato:
2008-04-04
EMEA kode:
EMEA/H/C/000833

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

14-04-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

14-04-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

14-04-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

14-04-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

14-04-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

14-04-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

14-04-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

14-04-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

14-04-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

14-04-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

14-04-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

14-04-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

14-04-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

14-04-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

14-04-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

14-04-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

14-04-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

14-04-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

14-04-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

14-04-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

14-04-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

03-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

03-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

03-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

03-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

14-04-2014

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Effentora 100 mikrogram bukkaltabletter

Effentora 200 mikrogram bukkaltabletter

Effentora 400 mikrogram bukkaltabletter

Effentora 600 mikrogram bukkaltabletter

Effentora 800 mikrogram bukkaltabletter

Fentanyl

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Effentora til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Effentora

Sådan skal De tage Effentora

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Effentora er fentanylcitrat. Effentora er et smertestillende lægemiddel, også kaldet et

opioid, som anvendes til behandling af gennembrudssmerter hos voksne kræftpatienter, der allerede

tager andre opioide lægemidler for deres vedvarende kræftsmerter (smerter, der er der hele døgnet).

Gennembrudssmerte er en yderligere pludselig smerte, der optræder på trods af, at De tager Deres

normale smertestillende medicin.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage effentora

Tag IKKE Effentora:

hvis De ikke regelmæssigt bruger ordineret medicin (opioider) (f.eks. codein, fentanyl,

hydromorphon, morfin, oxycodon, pethidin), hver dag i henhold til et regelmæssigt skema, i

mindst en uge, for at kontrollere Deres vedvarende smerte. Hvis De ikke har brugt denne slags

medicin,

må De ikke

anvende Effentora, fordi det kan øge risikoen for, at Deres åndedræt kunne

blive faretruende langsomt og/eller overfladisk eller endda helt ophøre.

hvis De er allergisk over for fentanyl eller et af de øvrige indholdsstoffer i Effentora (angivet i

punkt 6).

hvis De lider af alvorlige åndedrætsproblemer eller alvorlig obstruktiv lungesygdom.

hvis De lider af andre kortvarige smerter end gennembrudssmerter, såsom smerter fra skader eller

efter en operation, hovedpine eller migræne.

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortsæt med at tage Deres smertestillende medicin (opioider) for Deres vedvarende kræftsmerter

(smerter, der er der hele døgnet), mens De bliver behandlet med Effentora.

Brug ikke andre fentanylpræparater tidligere ordineret for Deres gennembrudssmerter, mens De bliver

behandlet med Effentora. Hvis De stadig har nogle af disse fentanylpræparater hjemme, skal De

kontakte apoteket angående bortskaffelse.

Gentagen brug af dette produkt kan medføre, at lægemidlet bliver mindre effektivt (De vænner Dem til

det), eller De bliver afhængig af det.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet,

FØR

De bruger Effentora, hvis:

Deres anden smertestillende medicin (opioider), som De tager for Deres vedvarende (som er der

hele døgnet) kræftsmerter, endnu ikke er stabiliseret.

De har en lidelse, der påvirker Deres åndedræt (som for eksempel astma, hiven efter vejret eller

kortåndethed).

De har en hovedlæsion.

De har usædvanlig langsom hjerterytme eller andre hjerteproblemer.

De har lever- eller nyreproblemer, da disse organer har indvirkning på, hvordan medicinen bliver

nedbrudt i kroppen.

De har blodmangel eller lavt blodtryk.

De er over 65 år - De kan have behov for en lavere dosis, og alle dosisforhøjelser vil blive meget

grundigt gennemgået af Deres læge.

De har problemer med Deres hjerte, især en meget langsom hjertefrekvens.

De bruger benzodiazepiner (se pkt. 2 under ”Brug af anden medicin sammen med Effentora”).

Brugen af benzodiazepiner kan øge risikoen for at få alvorlige bivirkninger, herunder død

De bruger antidepressiv eller antipsykotisk medicin (selektive serotoningenoptagelseshæmmere

[SSRI'er], serotonin-noradrenalingenoptagelseshæmmere [SNRI'er], monoaminoxidasehæmmere

(MAO-hæmmere); se pkt. 2 under ”Brug ikke Effentora” og ”Brug af anden medicin sammen med

Effentora”). Brugen af disse lægemidler sammen med Effentora kan føre til et

serotoninsyndrom,

en mulig livstruende tilstand

(se pkt. 2 under ”Brug af anden medicin sammen med Effentora”).

De nogensinde har udviklet binyreinsufficiens, en tilstand, hvor binyrerne ikke danner nok

hormoner, eller mangel på kønshormoner (androgenmangel) ved anvendelse af et opioid (se

punkt 4 under ”Alvorlige bivirkninger”).

De nogensinde har misbrugt eller været afhængig af opioider eller noget andet lægemiddel,

alkohol eller ulovlige stoffer.

De drikker alkohol, se punktet om brug af Effentora sammen med mad, drikke og alkohol.

Kontakt lægen,

MENS

De bruger Effentora, hvis:

De oplever smerter eller øget følsomhed for smerte (hyperalgesi), der ikke reagerer på en højere

dosis af Deres medicin, som lægen har ordineret.

De oplever en kombination af følgende symptomer: kvalme, opkastning, spisevægring, træthed,

svaghed, svimmelhed og lavt blodtryk. Sammen kan disse symptomer være tegn på en potentielt

livstruende tilstand, der kaldes binyreinsufficiens, en tilstand, hvor binyrerne ikke danner nok

hormoner.

Søg

AKUT

lægehjælp, hvis:

De får symptomer, såsom åndedrætsbesvær eller svimmelhed, hævelse af tungen, læberne eller

halsen, mens De bruger Effentora. Det kan være tidlige symptomer på en alvorlig allergisk

reaktion (anafylaksi, overfølsomhed, se pkt. 4 under ”Alvorlige bivirkninger”)

Hvad De skal gøre, hvis en anden person utilsigtet tager Effentora

Hvis De mener, at en anden person utilsigtet har taget Effentora, skal De omgående søge lægehjælp.

Forsøg at holde personen vågen, indtil ambulancen kommer.

Hvis en anden person utilsigtet tager Effentora, kan de opleve de samme bivirkninger, som de

bivirkninger, der er beskrevet i afsnit 3 “Hvis De har taget for meget Effentora”.

Børn og unge

Giv ikke denne medicin til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Effentora

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, inden De begynder at tage Effentora, hvis De tager et

eller flere af følgende lægemidler eller har gjort det for nylig:

Brug af Effentora sammen med sløvende lægemidler, såsom benzodiazepiner eller relaterede

lægemidler, øger risikoen for døsighed, åndedrætsbesvær (respirationsdepression), koma og kan

være livstruende. På grund af dette må en samtidig anvendelse kun overvejes, når andre

behandlingsmuligheder ikke er mulige.

Hvis din læge imidlertid ordinerer Effentora sammen med sløvende lægemidler, skal dosis og

varighed af den samtidige behandling begrænses af lægen.

Fortæl lægen om alle sløvende lægemidler, De tager (såsom sovepiller, angstdæmpende medicin,

nogle lægemidler til behandling af allergiske reaktioner (antihistaminer) eller beroligende

medicin), og følg nøje lægens dosisanbefaling. Det kan være en hjælp af informere venner eller

slægtninge, så de er opmærksomme på de tegn og symptomer, der angives ovenfor. Kontakt

lægen, når De oplever sådanne symptomer.

Nogle muskelafslappende midler - såsom baclofen, diazepam (se også pkt. ”Advarsler og

forsigtighedsregler”.

Lægemidler, der kunne påvirke den måde, hvorpå Deres krop nedbryder Effentora, såsom

ritonavir, nelfinavir, amprenavir og fosamprenavir (lægemidler, der hjælper med til at kontrollere

HIV-infektion) eller andre såkaldte CYP3A4-hæmmere såsom ketoconazol, itraconazol eller

fluconazol (anvendes til behandling af svampeinfektioner), troleandomycin, clarithromycin eller

erythromycin (lægemidler til behandling af bakterieinfektioner), aprepitant (anvendes mod svær

kvalme) og diltiazem og verapamil (lægemidler, der anvendes til behandling af højt blodtryk eller

hjertesygdomme).

Lægemidler, der kaldes monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (anvendes mod svær

depression), eller hvis De har taget disse inden for de sidste to uger.

Visse former for kraftige smertelindrende lægemidler, delvise agonister/antagonister, f.eks.

buprenorfin, nalbufin og pentazocin (lægemidler til behandling af smerte). De kan opleve

abstinenssymptomer (kvalme, opkastning, diarré, angst, kulderystelser, tremor og svedtendens),

mens De anvender disse lægemidler.

Risikoen for bivirkninger øges, hvis De tager medicin såsom visse former for medicin mod

depression eller antipsykotiske midler. Effentora kan påvirke disse lægemidler, og De kan opleve

ændringer af Deres mentale status (f.eks. ophidselse, hallucinationer, koma) og andre virkninger

som en kropstemperatur over 38 °C, øget hjertefrekvens, ustabilt blodtryk og overdrevne reflekser,

muskelstivhed, manglende koordination og/eller mave-tarm-symptomer (f.eks. kvalme, opkastning,

diarré). Deres læge vil fortælle Dem, om Effentora er egnet til Dem.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Brug af Effentora sammen med mad, drikke og alkohol

Effentora kan anvendes før eller efter, men ikke under måltider. Inden De tager Effentora, må De

gerne drikke lidt vand som en hjælp til at gøre munden fugtig, men De må ikke drikke eller spise

noget som helst, mens De tager medicinen.

De må ikke drikke grapefrugtjuice, mens De tager Effentora, da det kan påvirke den måde, hvorpå

Effentora bliver nedbrudt i kroppen.

De må ikke drikke alkohol, mens De tager Effentora, da alkohol kan øge risikoen for alvorlige,

herunder dødelige bivirkninger.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.

Graviditet

Effentora bør ikke anvendes under graviditet, medmindre De har drøftet det med Deres læge. Hvis

Effentora anvendes i lang tid under graviditeten, er der også en risiko for, at det nyfødte barn får

abstinenssymptomer, som kan være livstruende, hvis de ikke opdages og behandles af lægen.

De bør ikke anvende Effentora under fødsel, da fentanyl kan forårsage respirationsdepression hos det

nyfødte barn.

Amning

Fentanyl kan passere over i modermælken og kan forårsage bivirkninger hos det diende barn. De må

ikke anvende Effentora, hvis De ammer. De må først begynde at amme mindst 5 dage efter den sidste

dosis Effentora.

Trafik- og arbejdssikkerhed

De bør drøfte med Deres læge, hvorvidt det er sikkert for Dem at køre bil eller betjene maskiner, efter

at De har taget Effentora. Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle eller arbejde med

maskiner, hvis De: føler Dem søvnig eller svimmel; har sløret syn eller dobbeltsyn; eller hvis De har

vanskeligt ved at koncentrere Dem. Det er vigtigt, at De ved, hvordan De reagerer på Effentora, inden

De kører bil eller arbejder med maskiner.

Effentora indeholder natrium

Effentora 100 mikrogram

Dette lægemiddel indeholder 10 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr.

bukkaltablet. Dette svarer til 0,5 % af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en

voksen.

Effentora 200 mikrogram, Effentora 400 mikrogram,Effentora 600 mikrogram, Effentora

800 mikrogram

Dette lægemiddel indeholder 20 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr.

bukkaltablet. Dette svarer til 1 % af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en

voksen.

3.

Sådan skal de tage Effentora

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Dosering og hyppighed

Når De starter med at tage Effentora, vil Deres læge hjælpe Dem med at finde lige netop den dosis, der

kan lindre Deres gennembrudssmerter. Det er meget vigtigt, at De tager Effentora nøjagtigt efter

lægens anvisning. Startdosis er 100 mikrogram. Under fastsættelsen af den dosis, der er bedst egnet til

Dem, vil Deres læge muligvis bede Dem om at tage mere end én tablet pr. episode. Hvis Deres

gennembrudssmerter ikke er lindret efter 30 minutter, må De kun tage 1 ekstra Effentora-tablet i

titreringsperioden.

Så snart den rigtige dosis er blevet fastsat af Dem og Deres læge, skal De generelt tage 1 tablet mod en

episode af gennembrudssmerter. Deres behov for smertestillende medicin kan ændre sig i løbet af

behandlingen. Det kan være nødvendigt med højere doser. Hvis Deres gennembrudssmerter ikke er

lindret efter 30 minutter, må De kun tage 1 ekstra Effentora-tablet i denne dosisjusteringsperiode.

Kontakt Deres læge, hvis Deres fastsatte Effentora-dosis ikke lindrer Deres gennembrudssmerter.

Deres læge vil tage stilling til, hvorvidt det er nødvendigt at ændre Deres dosis.

Vent mindst fire timer, inden De behandler et nyt anfald af gennembrudssmerter med Effentora.

De skal omgående fortælle det til Deres læge, hvis De tager Effentora mere end fire gange om dagen,

da det kan være nødvendigt at ændre Deres behandlingsprogram. Lægen kan ændre behandlingen for

Deres vedvarende smerte, når Deres vedvarende smerte er under kontrol, kan det være nødvendigt for

lægen at foretage ændring i doseringen af Effentora. Hvis lægen mistænker en Effentora-relateret øget

følsomhed over for smerter (hyperalgesi), kan det overvejes at nedsætte Deres dosis af Effentora (se

pkt. 2 under ”Advarsler og forsigtighedsregler”). For at opnå den mest effektive smertelindring skal

De fortælle Deres læge om Deres smerter og om, hvordan Effentora virker for Dem, så lægen om

nødvendigt kan ændre Deres dosis.

De må ikke selv ændre Deres dosis af Effentora eller Deres andre smertestillende lægemidler. En

ændring i doseringen skal ordineres og overvåges af Deres læge.

Hvis De ikke er sikker på, hvilken dosis der er den rigtige til Dem, eller hvis De har spørgsmål

vedrørende brugen af dette lægemiddel, bør De kontakte Deres læge.

Administration

Effentora-bukkaltabletter er til anvendelse i mundhulen. Når De placerer en tablet i munden, bliver

tabletten opløst, og lægemidlet absorberes gennemslimhinderne i munden ind i blodsystemet. Når

medicinen tages på denne måde, bliver den absorberet hurtigt og kan dermed lindre Deres

gennembrudssmerter.

Hvordan De tager medicinen

Åbn først blister-enheden, når De er klar til at tage tabletten. Tabletten skal tages omgående, så

snart den er taget ud af blisteren.

Fjern én blister-enhed fra blisterkortet ved at rive den af langs perforeringerne.

Bøj blister-enheden langs stregen, som vist.

Træk blister-enhedens bagside af for at blotlægge tabletten. Forsøg IKKE at presse tabletten ud

gennem blistret, da dette kan beskadige tabletten.

Tag tabletten ud af blisteren, og placer

omgående

hele tabletten nær en kindtand mellem gummen

og kinden (som vist på billedet). I nogle tilfælde kan lægen give Dem besked om, at De skal

placere tabletten under tungen i stedet.

Forsøg ikke at knuse eller dele tabletten.

De må ikke bide i, suge/sutte på, tygge eller synke tabletten, da dette vil resultere i mindre

smertelindring, end hvis tabletten tages som anvist.

Tabletten bør blive liggende mellem gummen og kinden, indtil den er opløst, hvilket normalt tager

cirka 14 til 25 minutter.

De vil muligvis mærke en svagt boblende fornemmelse mellem gummen og kinden, mens

tabletten opløses.

I tilfælde af irritation kan De ændre placeringen af tabletten på gummen.

Hvis der efter 30 minutter stadig er rester af Effentora-tabletten tilbage, kan de synkes sammen

med et glas vand.

Hvis De har taget for meget Effentora

De hyppigste bivirkninger er, at man bliver søvnig, føler at man skal kaste op eller bliver svimmel.

Hvis De begynder at føle Dem meget svimmel eller meget søvnig, inden tabletten er helt opløst,

skal De straks skylle munden med vand og spytte de resterende tabletstykker ud enten i vasken

eller i toilettet.

En alvorlig bivirkning fra Effentora er langsomt og/eller overfladisk åndedræt. Dette kan

forekomme, hvis Deres Effentora-dosis er for stor, eller hvis De tager for meget Effentora. Hvis

dette sker, skal De omgående søge lægehjælp.

Hvis De har glemt at tage Effentora

Hvis De får et anfald af gennembrudssmerter, skal De tage Effentora som anvist af Deres læge. Så

længe De ikke oplever gennembrudssmerter, skal De ikke tage Effentora. Når De igen får et anfald af

gennembrudssmerter, skal De igen tage Effentora.

Hvis De holder op med at tage Effentora

De bør ophøre med at tage Effentora, når De ikke længere har gennembrudssmerter. De skal imidlertid

fortsætte med at tage Deres normale smertelindrende lægemidler med opioider til at behandle Deres

vedvarende kræftsmerter efter lægens anvisning. De kan opleve abstinenssymptomer, der ligner de

mulige bivirkninger ved Effentora, når De afbryder Effentora. Hvis De oplever abstinenssymptomer,

eller Deres smertelindring bekymrer Dem, bør De kontakte lægen. Deres læge vil evaluere, om De

behøver medicin til at reducere eller eliminere abstinenssymptomer.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hvis De

oplever en eller flere af disse bivirkninger, bør De kontakte Deres læge.

Alvorlige bivirkninger

De alvorligste bivirkninger er overfladisk vejrtrækning, lavt blodtryk og shock. Effentora

kan i lighed med anden medicin indeholdende fentanyl forårsage meget alvorlige

vejrtrækningsproblemer, som kan medføre død. Hvis De bliver meget søvnig eller har

langsomt og/eller overfladisk vejrtrækning, skal De eller Deres hjælper/plejer omgående

kontakte Deres læge og ringe efter ambulancen.

Kontakt straks lægen, hvis De oplever en kombination af følgende symptomer

Kvalme, opkastning, spisevægring, træthed, svaghed, svimmelhed og lavt blodtryk.

I kombination kan disse symptomer være et tegn på en muligvis livstruende tilstand, der kaldes

adrenal insufficiens. En tilstand, hvor binyrerne ikke danner nok hormoner.

Andre bivirkninger

Meget almindelige:

kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer

Svimmelhed, hovedpine

kvalme, opkastning

smerte, sår, irritation, blødning, sovende fornemmelse, følelsesløshed, rødme, hævelse eller pletter

på det sted, hvor tabletten lægges op

Almindelige:

kan påvirke op til 1 ud af 10 personer

følelse af angst eller forvirring, depression, søvnløshed

unormal smagssans, vægttab

søvnighed, sedation, voldsom træthed, svaghed, migræne, følelsesløshed, hævede arme eller ben,

abstinenser (kan manifestere sig ved, at der opstår de følgende bivirkninger kvalme, opkastning,

diarré, angst, kulderystelser, tremor og svedtendens), rystelser, faldtendens, kulderystelser

forstoppelse, betændelse i munden, tør mund, diare, halsbrand, appetitmangel, mavesmerter,

maveubehag, fordøjelsesbesvær, tandpine, trøske

kløe, voldsom svedtendens, udslæt

åndenød, smertende svælg

nedsat antal hvide og røde blodlegemer, nedsat eller forhøjet blodtryk, usædvanlig hurtig

hjerterytme (puls)

muskelsmerter, rygsmerter

træthed

Ikke almindelige:

kan påvirke op til 1 ud af 100 personer

ondt i halsen

fald i antallet af celler, der hjælper med til at få blodet til at størkne (blodplader)

følelse af at være opstemt, nervøs, unormal, anspændt eller langsom; se eller høre ting, der faktisk

slet ikke er der (hallucinationer), nedsat bevidsthed, ændring i den mentale tilstand,

medicinafhængighed, desorientering, manglende koncentration, manglende balance, svimmelhed,

taleproblemer, ringen for ørerne, ubehag i ørerne

forstyrret eller sløret syn, røde øjne

usædvanlig langsom hjerterytme, følelse af, at have det meget varmt (hedeture)

svære vejrtrækningsproblemer, vejrtrækningbesvær under søvn

ét eller flere af følgende problemer i munden: sår, følelsesløshed, ubehag, unormal farve,

problemer i det bløde væv, tungelidelse, smerte eller blæner eller sår på tungen, smerte i

gummerne, sprukne læber, tandlidelse

betændelse i spiserøret, tarmslyng, galdeblærelidelse

koldsved, hævet ansigt, generel kløe, hårtab, muskeltrækninger, muskelsvaghed, en følelse af ikke

at have det godt, ubehag i brystet, tørst, man fryser eller har det varmt, besvær med at lade vandet

utilpashed

rødme

Sjældne:

kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer

tankeforstyrrelse, bevægelsesforstyrrelse

blærer i munden, tørre læber, ansamling af pus under huden i munden

for lavt testosteron, unormal følelse i øjet, observation af lysglimt, skøre negle

allergiske reaktioner, såsom udslæt, rødme, hævelse af læber og ansigt, nældefeber

Ikke kendt

: kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data

bevidsthedstab, vejrtrækningsstop, krampeanfald (kramper)

mangel på kønshormoner (androgenmangel)

stofafhængighed

stofmisbrug

delirium (symptomer kan omfatte en kombination af ophidselse, rastløshed, desorientering,

forvirring, angst, se eller høre ting, der faktisk slet ikke er der, søvnforstyrrelser, mareridt)

langvarig behandling med fentanyl under graviditet kan forårsage abstinenssymptomer hos det

nyfødte barn, som kan være livstruende (se punkt 2)

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Det smertelindrende stof i Effentora er meget stærkt, og det kan være livstruende, hvis et barn

utilsigtet kommer til at tage det. Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterkortet og på æsken efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Effentora indeholder:

Aktivt stof: fentanyl. Hver tablet indeholder enten:

100 mikrogram fentanyl (som citrat)

200 mikrogram fentanyl (som citrat)

400 mikrogram fentanyl (som citrat)

600 mikrogram fentanyl (som citrat)

800 mikrogram fentanyl (som citrat)

Øvrige indholdsstoffer: mannitol, natriumstivelseglycolat type A, natriumhydrogencarbonat,

natriumcarbonat, citronsyre, magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Bukkaltabletterne er flade, runde tabletter med skrå kanter, præget på den ene side med et “C” og på

den anden side med “1” for Effentora 100 mikrogram, med “2” for Effentora 200 mikrogram, med “4”

for Effentora 400 mikrogram, med “6” for Effentora 600 mikrogram og med “8” for Effentora

800 mikrogram.

Hvert blisterkort indeholder 4 bukkaltabletter og leveres i æsker af 4 eller 28 bukkaltabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

TEVA B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Fremstiller

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Swensweg 5

2031 GA HAARLEM

Holland

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB Teva Baltics

Tel: +370 5 266 02 03

България

Актавис ЕАД

Teл.: +359 2 489 95 85

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG.

Tél: +32 3 820 73 73

eská republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: (+ 36) 1 288 6400

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 19630330

Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 800 0228 400

Eesti

Teva Baltics

Eesti filiaal

Tel: + 372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 197007 0

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tel: + 34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

Tel: + 385 1 37 20 000

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 476 75 50

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L.

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 1912-7700

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Teva Finland Oy

Finnland

Sími: +358 201805900

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421257267911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 (0)42 12 11 00

Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67 323 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977628500

Denne indlægsseddel blev senest ændret

{MM/ÅÅÅÅ}.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Effentora 100 mikrogram bukkaltabletter

Effentora 200 mikrogram bukkaltabletter

Effentora 400 mikrogram bukkaltabletter

Effentora 600 mikrogram bukkaltabletter

Effentora 800 mikrogram bukkaltabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Effentora 100 mikrogram bukkaltabletter

Hver bukkaltablet indeholder 100 mikrogram fentanyl (som citrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 10 mg natrium.

Effentora 200 mikrogram bukkaltabletter

Hver bukkaltablet indeholder 200 mikrogram fentanyl (som citrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 20 mg natrium.

Effentora 400 mikrogram bukkaltabletter

Hver bukkaltablet indeholder 400 mikrogram fentanyl (som citrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 20 mg natrium.

Effentora 600 mikrogram bukkaltabletter

Hver bukkaltablet indeholder 600 mikrogram fentanyl (som citrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 20 mg natrium.

Effentora 800 mikrogram bukkaltabletter

Hver bukkaltablet indeholder 800 mikrogram fentanyl (som citrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 20 mg natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Bukkaltablet.

Effentora 100 mikrogram bukkaltabletter

Flad, hvid, rund tablet med skrå kanter, præget på den ene side med et “C” og på den anden side

med “1”

Effentora 200 mikrogram bukkaltabletter

Flad, hvid, rund tablet med skrå kanter, præget på den ene side med et “C” og på den anden side

med “2”

Effentora 400 mikrogram bukkaltabletter

Flad, hvid, rund tablet med skrå kanter, præget på den ene side med et “C” og på den anden side

med “4”

Effentora 600 mikrogram bukkaltabletter

Flad, hvid, rund tablet med skrå kanter, præget på den ene side med et “C” og på den anden side

med “6”

Effentora 800 mikrogram bukkaltabletter

Flad, hvid, rund tablet med skrå kanter, præget på den ene side med et “C” og på den anden side

med “8”

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Effentora er indiceret til behandling af gennembrudssmerter hos voksne med cancer, der i forvejen

modtager opioid-vedligeholdelsesbehandling for kroniske cancersmerter.

Gennembrudssmerter er en forbigående forværring af smerte, der fremkommer hos patienter, som

ellers har en kontrolleret vedvarende smerte.

Patienter, der modtager opioid-vedligeholdelsesbehandling, er patienter, der tager mindst 60 mg oral

morfin daglig, mindst 25 mikrogram transdermal fentanyl pr. time, mindst 30 mg oxycodon daglig,

mindst 8 mg oral hydromorfon daglig eller en tilsvarende analgetisk dosis af et andet opioid i en uge

eller længere.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen bør påbegyndes og gennemføres under vejledning af en læge med erfaring i

opioidbehandling af cancerpatienter. Lægen bør være opmærksom på risikoen for misbrug af fentanyl.

Patienten bør instrueres om ikke sideløbende at bruge to forskellige fentanylformuleringer til

behandling af gennembrudssmerter samt at kassere ethvert fentanylprodukt, der er ordineret til

behandling af gennembrudssmerter, når der skiftes til Effentora. Antallet af tabletstyrker, som til

enhver tid er tilgængelige for patienten, bør minimeres for at forhindre forvirring og mulig

overdosering.

Dosering

Dosistitrering

Effentora bør titreres individuelt for at finde frem til en “effektiv” dosis, der giver tilstrækkelig

analgesi og minimerer bivirkningerne. I kliniske studier kunne den effektive Effentora-dosis for

gennembrudssmerter ikke forudsiges ud fra den daglige vedligeholdelsesdosis af opioider.

Patienterne bør monitoreres omhyggeligt, indtil den effektive dosis nås.

Titrering hos patienter, der ikke skifter fra andre produkter, der indeholder fentanyl

Startdosis af

Effentora bør være 100 mikrogram, hvorefter der optitreres efter behov ved brug af de

tilgængelige tabletstyrker (100, 200, 400, 600, 800 mikrogram).

Titrering hos patienter, der skifter fra andre produkter, der indeholder fentanyl

På grund af forskellige absorptionsprofiler må der ikke skiftes i forholdet 1:1. Hvis der skiftes fra et

andet oralt produkt, der indeholder fentanylcitrat, kræves der uafhængig Effentora dosistitrering, da

biotilgængeligheden produkterne imellem er signifikant forskellig. Til disse patienter kan en startdosis

højere end 100 mikrogram dog overvejes.

Titreringsmetode

Hvis der under titreringen ikke opnås tilstrækkelig analgesi inden for 30 minutter efter, at patienten har

taget en enkelt tablet, kan patienten tage endnu en Effentora-tablet af samme styrke.

Hvis behandling af et anfald af gennembrudssmerter kræver mere end én tablet, bør man overveje en

dosisforhøjelse til næste tilgængelige højere styrke til behandling af det næste anfald af

gennembrudssmerter.

Under titreringen kan der anvendes flere tabletter. Der må anvendes op til fire 100 mikrogram eller op

til fire 200 mikrogram tabletter til behandling af et enkelt anfald af gennembrudssmerter under

dosistitreringen som angivet nedenfor:

Hvis den første 100 mikrogram tablet ikke har nogen virkning, instrueres patienten i at behandle

det næste anfald af gennembrudssmerter med to 100 mikrogram tabletter. Det anbefales at placere

én tablet i hver side af munden. Hvis denne dosis synes at være effektiv, kan efterfølgende anfald

af gennembrudssmerter behandles med en enkelt 200 mikrogram Effentora-tablet

.

Hvis en enkelt 200 mikrogram Effentora-tablet (eller to 100 mikrogram tabletter) ikke synes at

være effektiv, instrueres patienten i at anvende to 200 mikrogram tabletter (eller fire

100 mikrogram tabletter) til at behandle det næste anfald af gennembrudssmerter. Det anbefales, at

to tabletter placeres i hver side af munden. Hvis denne dosis synes at være effektiv, kan

efterfølgende anfald af gennembrudssmerter behandles med en enkelt 400 mikrogram Effentora-

tablet.

Til titrering til 600 mikrogram og 800 mikrogram bør der anvendes tabletter af 200 mikrogram.

Der blev ikke evalueret doser over 800 mikrogram i kliniske studier.

Der bør ikke anvendes mere end to tabletter til at behandle et enkelt anfald af gennembrudssmerter

bortset fra under titrering med op til fire tabletter, som beskrevet ovenfor.

Under titreringen bør patienterne vente mindst fire timer, inden de behandler et nyt anfald af

gennembrudssmerter med Effentora.

Vedligeholdelsesbehandling

Når der først er blevet fastsat en effektiv dosis under titreringen, bør patienten fortsætte med at tage

denne dosis som en enkelt tablet af den givne styrke. Intensiteten af anfaldene af gennembrudssmerter

kan variere, og den nødvendige Effentora-dosis kan stige med tiden på grund af progression af den

tilgrundliggende cancersygdom. I disse tilfælde kan yderligere én Effentora-tablet af samme styrke

anvendes. Hvis tillæg af én Effentora-tablet har været påkrævet flere gange i træk, skal den sædvanlige

vedligeholdelsesdosis justeres (se nedenstående).

Under vedligeholdelsesbehandlingen bør patienten vente mindst fire timer, inden et nyt anfald af

gennembrudssmerter behandles med Effentora.

Efterjustering af dosis

Vedligeholdelsesdosen af Effentora bør øges, hvis en patient har behov for mere end én tablet pr.

anfald af gennembrudssmerter ved flere på hinanden følgende anfald. For justering af dosis gælder

samme principper, som beskrevet for

dosistitrering

(se ovenfor).

Det kan være nødvendigt at justere baggrundsbehandlingen med opioider, hvis patienten konsekvent

har flere end fire anfald af gennembrudssmerter i løbet af 24 timer.

Hvis der ikke er tilstrækkelig smertekontrol, bør muligheden for hyperalgesi, tolerans og progression

af tilgrundliggende sygdom overvejes (se pkt. 4.4.)

Seponering

Effentora skal straks seponeres, når patienten ikke længere har episoder med gennembrudssmerter.

Behandlingen for vedvarende baggrundssmerter skal opretholdes i henhold til ordinationen.

Hvis det er påkrævet at seponere al opioidbehandling, skal lægen følge patienten nøje, for at håndtere

risikoen for abstinensymptomer fra pludeligt ophør.

Nedsat lever- eller nyrefunktion

Effentora bør administreres med forsigtighed til patienter med moderat eller svært nedsat lever- eller

nyrefunktion (se pkt. 4.4).

Patienter med xerostomi

Patienter, der oplever xerostomi, rådes til at drikke vand for at fugte mundhulen, inden de anvender

Effentora. Hvis dette ikke giver tilstrækkelig brusende virkning, kan det være tilrådeligt af skifte til en

anden behandlingsform.

Brugen hos ældre (over 65 år)

I kliniske studier blev patienter over 65 år generelt titreret til en lavere effektiv dosis end yngre

patienter. Det anbefales at udvise særlig forsigtighed i forbindelse med titrering af Effentora-doser til

ældre patienter.

Pædiatrisk population

Effentoras sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0 til 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data.

Administration

Så snart en Effentora-tablet kommer i kontakt med fugt, reagerer den ved at bruse op, hvorved det

aktive stof afgives. Patienterne bør derfor instrueres i ikke at tage tabletten ud af blisterpakningen, før

de er klar til at placere tabletten i mundhulen.

Åbning af blisterpakningen

Patienterne bør informeres om, at de IKKE må forsøge at presse tabletten ud gennem blistret, da dette

kan beskadige tabletten. Den korrekte måde at tage en tablet ud af blisterpakningen er:

Riv én af blister-enhederne af blisterkortet ved perforeringerne. Bøj derefter blister-enheden langs

stregen på folien på bagsiden af blistret. Træk folien på bagsiden af blister-enheden af for at blotlægge

tabletten.

Patienterne bør informeres om, at de ikke må forsøge at knuse eller dele tabletten.

Så snart tabletten er taget ud af blistret, må den ikke gemmes, da tablettens beskaffenhed i så fald ikke

kan garanteres, og fordi der kan ske utilsigtet eksponering over for tabletten.

Anvendelsesmåde

Patienterne skal tage tabletten ud af blisterpakningen og straks placere hele Effentora-tabletten i

mundhulen (nær en kindtand mellem gummen og kinden).

Effentora-tabletten må ikke suges/suttes på, tygges eller synkes, da dette vil resultere i lavere

plasmakoncentrationer, end når tabletten tages som anvist.

Effentora-tabletten bør placeres og forblive inde i mundhulen indtil, den er helt opløst, hvilket normalt

tager cirka 14-25 minutter.

Alternativt kan tabletten placeres sublingualt (se pkt. 5.2).

Hvis der efter 30 minutter stadig er rester af Effentora-tabletten tilbage, kan de synkes sammen med et

glas vand.

Hvor længe det tager tabletten at blive fuldstændig opløst efter oromukosal administration synes ikke

at have indflydelse på, hvor tidligt den systemiske eksponering for fentanyl indtræder.

Patienterne må ikke indtage mad eller drikke, mens de har en tablet i munden.

Hvis der optræder irritation i gummen/kinden, anbefales det at finde en ny placering til tabletten.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt 6.1.

Patienter der ikke modtager opioid-vedligeholdelsesbehandling, da der er øget risiko for

respirationsdepression.

Svær respirationsdepression eller svære obstruktive lungesygdomme.

Behandling af andre akutte smerter end gennembrudssmerter.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Utilsigtet brug hos børn

Patienter og deres plejere/hjælpere skal informeres om, at Effentora indeholder et aktivt stof i en

mængde, der kan være dødelig især for børn. Derfor skal alle tabletter opbevares utilgængeligt for

børn.

Monitorering

For at mindske risikoen for opioidrelaterede bivirkninger og fastlægge den "effektive" dosis er det af

største vigtighed, at patienten nøje overvåges af uddannet sundhedspersonale under

titreringsprocessen.

Opioid-vedligeholdelsesbehandling

Det er vigtigt, at opioid-vedligeholdelsesbehandlingen mod vedvarende smerter er stabiliseret, inden

behandlingen med Effentora indledes, og at patienten fortsat får opioid-vedligeholdelsesbehandling

under behandlingen med Effentora. Dette produkt må ikke gives til patienter, der ikke modtager

opioid-vedligeholdelsesbehandling, da der er øget risiko for respirationsdespression og død.

Respirationsdepression

Som med alle opioider er der en risiko for klinisk signifikant respirationsdepression i forbindelse med

brugen af fentanyl. Dårlig patientudvælgelse (f.eks. brug hos patienter, der ikke er i opioid-

vedligeholdelsesbehandling) og/eller fejldosering har medført død med Effentora og med andre

fentanylpræparater.

Effentora bør kun bruges ved tilstande som anført i pkt. 4.1.

Kronisk obstruktiv lungesygdom

Der skal derfor udvises særlig forsigtighed i forbindelse med titrering af Effentora hos patienter med

ikke alvorlig kronisk obstruktiv lungesygdom eller andre medicinske tilstande, der gør dem

disponerede for respirationsdepression, da selv normale terapeutiske doser af Effentora yderligere kan

nedsætte respirationsrefleksen indtil respirationssvigt.

Alkohol

Samtidig brug af alkohol og fentanyl kan potensere de suppressive virkninger, hvilket kan resultere i

død (se pkt. 4.5).

Risici ved administration sammen med benzodiazepiner eller relaterede lægemidler

Brug af opioider, herunder Effentora, sammen med benzodiazepiner eller relaterede lægemidler kan

føre til dyb sedation, respirationsdepression, koma og død. På grund af disse risici må opioider og

benzodiazepiner eller relaterede lægemidler kun ordineres sammen med Effentora hos patienter, hvor

alternative behandlingsmuligheder er utilstrækkelige.

Hvis det besluttes at ordinere Effentora sammen med benzodiazepiner eller relaterede lægemidler, skal

der vælges den lavest effektive dosering og den samtidige anvendelse skal være af minimal varighed.

Patienterne skal overvåges nøje for tegn og symptomer på respirationsdepression og sedation (se

pkt. 4.5).

Forhøjet intrakranielt tryk, svækket bevidsthed

Effentora bør kun administreres med yderste forsigtighed til patienter, der kan være specielt følsomme

over for de intrakranielle virkninger af CO

-retention, såsom patienter med tegn på forhøjet

intrakranielt tryk eller svækket bevidsthed. Opioider kan maskere det kliniske forløb hos en patient

med en hovedlæsion og bør kun anvendes, hvis det er klinisk forsvarligt.

Bradyarytmi

Fentanyl kan forårsage bradykardi. Fentanyl bør anvendes med forsigtighed til patienter med tidligere

eller allerede eksisterende bradyarytmier.

Nedsat lever- eller nyrefunktion

Effentora bør desuden administreres med forsigtighed til patienter med nedsat lever- eller

nyrefunktion. Betydningen af nedsat lever- eller nyrefunktion på lægemidlets farmakokinetik er ikke

blevet evalueret. Ved intravenøs administration er det dog påvist, at clearance af fentanyl ændres på

grund af ændringer i den metaboliske clearance og i plasma proteiner hos patienter med nedsat lever-

eller nyrefunktion. Efter administration af Effentora kan nedsat lever- og nyrefunktion både øge

biotilgængeligheden og nedsætte den systemiske clearance af slugt fentanyl. Dette kan medføre øgede

og forlængede opioide virkninger. Der bør derfor udvises særlig forsigtighed under titreringen hos

patienter med moderat eller svær lever- eller nyresygdom.

Behandling af hypovolæmiske patienter og patienter med hypotension bør kun ske efter nøje

overvejelse.

Serotonergt syndrom

Der rådes til forsigtighed, når Effentora administreres sammen med lægemidler, der påvirker de

serotonerge neurotransmittersystemer.

Udviklingen af et muligt livstruende serotonergt syndrom kan forekomme ved samtidig brug af

serotonerge lægemidler, såsom selektive serotoningenoptagelseshæmmere (selective serotonin re-

uptake inhibitors, SSRI’er) og serotonin-noradrenalingenoptagelseshæmmere (serotonin

norepinephrine re-uptake inhibitors, SNRI’er), og sammen med lægemidler, der hæmmer

serotoninmetabolismen (herunder monoaminoxidasehæmmere [monoamine oxidase inhibitors, MAO-

hæmmere]). Dette kan forekomme med den anbefalede dosis.

Serotonergt syndrom kan omfatte ændringer i mental status (f.eks. ophidselse, hallucinationer, koma),

autonom instabilitet (f.eks. takykardi, labilt blodtryk, hypertermi), neuromuskulære anomalier (f.eks.

hyperrefleksi, manglende koordination, rigiditet) og/eller mave-tarm-symptomer (f.eks. kvalme,

opkastning, diarré).

Hvis et serotonergt syndrom mistænkes, bør behandling med Effentora seponeres.

Lægemiddelafhængighed og misbrugspotentiale

Der kan udvikles tolerance, fysisk afhængighed og psykisk afhængighed efter gentagen administration

af opioider. Iatrogen afhængighed efter administration af opioider kan forekomme. Fentanyl kan

misbruges på lignende vis som andre opioider, og alle patienter i behandling med opioider skal

monitoreres for tegn på misbrug og afhængighed. Patienter med tidligere

lægemiddelafhængighed/alkoholmisbrug i anamnesen har større risiko for at udvikle afhængighed og

misbrug under behandling med opioider. Patienter med øget risiko for opioidmisbrug kan stadig

behandles hensigtsmæssigt med opioider. Disse patienter skal dog monitoreres yderligere for tegn på

forkert brug, misbrug eller afhængighed. Misbrug eller tilsigtet forkert brug af fentanyl bukkaltabletter

kan resultere i overdosering og/eller død.

Endokrine virkninger

Opioider kan muligvis påvirke hypothalamus-hypofyse-binyre- eller -gonade-aksen. Nogle af de

forandringer, der kan observeres, omfatter en stigning i serumprolaktin og et fald i plasmakortisol og

plasmatestosteron. Kliniske tegn og symptomer kan være manifestationer fra disse hormonale

forandringer.

Hyperalgesi

Som ved andre opioider skal muligheden for opioidinduceret hyperalgesi overvejes i tilfælde af

utilstrækkelig smertekontrol som reaktion på en øget dosis af fentanyl. En reduktion af fentanyldosis

eller seponering af behandling med fentanyl eller en behandlingsgennemgang kan være indiceret.

Anafylaksi og overfølsomhed

Der er blevet rapporteret om anafylaksi og overfølsomhed i forbindelse med anvendelse af orale

transmukøse fentanylpræparater (se pkt. 4.8).

Hjælpestof(fer)

Natrium

Effentora 100 mikrogram bukkaltabletter

Dette lægemiddel indeholder 10 mg natrium pr. bukkaltablet, svarende til 0,5 % af den WHO

anbefalede maximale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen.

Effentora 200 mikrogram bukkaltabletter

Effentora 400 mikrogram bukkaltabletter

Effentora 600 mikrogram bukkaltabletter

Effentora 800 mikrogram bukkaltabletter

Dette lægemiddel indeholder 20 mg natrium pr. bukkaltablet, svarende til 1 % af den WHO anbefalede

maximale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Stoffer, der påvirker CYP3A4-aktivitet

Fentanyl metaboliseres hovedsagelig via det humane CYP3A4-isoenzymsystem (CYP3A4). Der kan

derfor optræde potentielle interaktioner, når Effentora gives samtidig med stoffer, der påvirker

CYP3A4-aktivitet.

CYP3A4-induktorer

Samtidig administration med stoffer, der inducerer CYP3A4-aktivitet, kan reducere effekten af

Effentora.

CYP3A4-hæmmere

Samtidig brug af Effentora og stærke CYP3A4-hæmmere (f.eks. ritonavir, ketoconazol, itraconazol,

troleandomycin, clarithromycin og nelfinavir) eller moderate CYP3A4-hæmmere (f.eks. amprenavir,

aprepitant, diltiazem, erythromycin, fluconazol, fosamprenavir, grapefrugtjuice og verapamil) kan

resultere i forhøjede plasmakoncentrationer af fentanyl, hvilket potentielt kan forårsage alvorlige

bivirkninger herunder dødelig respirationsdepression. Patienter, der behandles med Effentora samtidig

med moderate eller stærke CYP3A4-hæmmere bør monitoreres omhyggeligt i længere tid.

Dosisstigning bør foretages med forsigtighed.

Stoffer, der kan potensere de suppressive virkninger på CNS

Samtidig administration af fentanyl og andre CNS-depressiva, herunder andre opioider, sedativa eller

hypnotika (herunder benzodiazepiner), medikamenter til generel anæstesi, fenotiaziner, beroligende

midler, skeletmuskel-relaxantia, sederende antihistaminer og alkohol kan potensere yderligere

suppressive virkninger, hvilket kan resultere i død (se pkt. 4.4).

Sederende lægemidler, såsom benzodiazepiner eller relaterede lægemidler

Hvis opioider bruges sammen med sederende lægemidler, såsom benzodiazepiner eller relaterede

lægemidler, øger det risikoen for sedation, respirationsdepression, koma og død på grund af den

additive CNS-undertrykkende virkning. Dosis og varigheden af samtidig anvendelse skal begrænses

(se pkt. 4.4).

Partielle opioide agonister/antagonister

Samtidig brug af partielle opioide agonister/antagonister (f.eks. buprenorfin, nalbufin, pentazocin)

frarådes. De har høj affinitet til opioide receptorer med relativt lav egenvirkning og modvirker derfor

delvist fentanyls analgetiske virkning og kan forårsage abstinenssymptomer hos opioidafhængige

patienter.

Serotonerge stoffer:

Samtidig administration af fentanyl og et serotonergt stof, såsom en selektiv

serotoningenoptagelseshæmmer (SSRI) eller en serotonin-noradrenalingenoptagelseshæmmer (SNRI)

eller en monoamineoxidasehæmmer (MAO-hæmmer), kan øge risikoen for serotonergt syndrom, en

muligt livstruende sygdom. Effentora bør ikke anvendes til patienter, som er blevet behandlet med

MAO-hæmmere inden for de seneste 14 dage, da der er rapporteret alvorlig og uforudsigelig øget

virkning af MAO-hæmmere i forbindelse med opioide analgetika.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af fentanyl til gravide kvinder. Dyrestudier har påvist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt. Effentora bør

ikke anvendes under graviditeten, medmindre det er klart nødvendigt.

Ved langvarig anvendelse af fentanyl under graviditeten, er der en risiko for neonatalt opioidt

abstinenssyndrom, som kan være livstruende hvis det ikke opdages og behandles.Det kræver

behandling i henhold til instruktioner udarbejdet af eksperter i neonatalogi. Hvis anvendelse af

opioider er nødvendigt i lange perioder til en gravid kvinde, skal patienten informeres om risikoen for

neonatalt opioidt abstinenssyndrom, og det skal sikres, at passende behandling er tilgængelig (se

pkt. 4.8).

Det frarådes at bruge fentanyl under veer og fødsel (herunder kejsersnit), da fentanyl passerer

placentaen og kan forårsage respirationsdepression hos fostret. Hvis der administreres Effentora, skal

der være en antidot parat til barnet.

Amning

Fentanyl udskilles i modermælken og kan forårsage sedation og respirationsdepression hos det diende

barn. Fentanyl bør ikke anvendes af ammende kvinder, og amning bør ikke genoptages før mindst

5 dage efter den sidste dosis fentanyl.

Fertilitet

Der foreligger ingen humane data vedrørende virkningen af fentanyl på fertilitet. I dyreforsøg var

fertiliteten hos hanner nedsat (se pkt 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke foretaget studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Imidlertid nedsætter opioide analgetika den mentale og/eller fysiske evne, der kræves til at udføre

farlige opgaver (f.eks. at køre bil eller betjene maskiner). Patienterne bør rådes til ikke at køre bil eller

betjene maskiner, hvis de oplever søvnighed, svimmelhed eller synsforstyrrelser, mens de tager

Effentora, og til først at køre bil eller betjene maskiner når de ved, hvordan de reagerer på medicinen.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil

Der kan forventes typiske opioide bivirkninger fra Effentora-behandlingen. Ofte ophører disse eller

aftager i intensitet ved fortsat brug af lægemidlet, når medicinen er titreret til den rette dosis til

patienten. De mest alvorlige bivirkninger er dog respirationsdepression (der kan føre til apnø eller

respirationsophør), kredsløbsdepression, hypotension og shock, og alle patienter bør overvåges nøje

for disse bivirkninger.

De kliniske studier af Effentora blev gennemført med henblik på at evaluere sikkerhed og effekt af

behandling af gennembrudssmerter. Samtlige patienter tog endvidere opioider såsom morfin som

depottabletter eller transdermal fentanyl for deres vedvarende smerte. Det er derfor ikke muligt

definitivt at skelne virkningerne fra Effentora fra virkningerne fra anden smertestillende medicin.

Bivirkninger i tabelform

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret med Effentora og/eller andre fentanyl-holdige stoffer i

kliniske studier og efter markedsføring. Bivirkningerne er anført herunder i henhold til foretrukken

MedDRA-terminologi efter systemorganklasser og hyppighed (hyppigheder defineres som: meget

almindelig ≥1/10, almindelig ≥1/100 til <1/10, ikke almindelig ≥ 1/1.000 til < 1/100, sjælden (≥

1/10.000 til < 1/1.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver

enkelt frekvensgruppe angives bivirkningerne efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger

angives først:

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Oral candidiasis

Faryngitis

Pustler i

munden

Immun-

systemet

Overfølsom-

hed*

Blod og

lymfesystem

Anæmi

Neutropeni

Trombocytopeni

endokrine

system

Hypogonadisme Adrenal

insufficiens

Androgenmangel

Metabolisme

og ernæring

Anoreksi

Psykiske

forstyrrelser

Depression

Angst

Konfusion

Søvnløshed

Euforisk

stemning

Nervøsitet

Hallucination

Synshallucination

Ændring af

mental tilstand

Desorientering

Stofafhængighed

Stofmisbrug (se

punkt 4.4)

Delirium

Nervesystem

Svimmelhed

Hovedpine

Dysgeusi

Døsighed

Letargi

Tremor

Sedation

Hypæstesi

Migræne

Nedsat bevidst-

hedsniveau

Opmærksomheds

forstyrrelse

Balanceforstyr-

relse

Dysartri

Kognitiv

forstyrrelse

Motorisk

dysfunktion

Bevidsthedstab*

Krampe-anfald

Øjne

Synsforstyrrelse

Okular hyperæmi

Sløret syn

Nedsat syn

Unormal

fornemmelse i

øjet

Fotopsi

Øre og

labyrint

Vertigo

Tinnitus

Øreproblemer

Hjerte

Takykardi

Bradykardi

Vaskulære

sygdomme

Hypotension

Hypertension

Rødme

Hedeture

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/141931/2014

EMEA/H/C/000833

EPAR - sammendrag for offentligheden

Effentora

fentanyl

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Effentora. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet

og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine

anbefalinger om, hvordan Effentora skal anvendes.

Hvad er Effentora?

Effentora er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof fentanyl. Det fås som bukkaltabletter

(tabletter, der opløses i munden). Tabletterne indeholder 100, 200, 400, 600 eller 800 mikrogram

fentanyl.

Hvad anvendes Effentora til?

Effentora anvendes til behandling af "gennembrudssmerter" hos voksne kræftpatienter, der allerede

får opioider (en gruppe smertestillende midler såsom morfin og fentanyl) for at kontrollere langvarig

kræftsmerte. Gennembrudssmerte er, når en patient oplever yderligere, pludselig smerte på trods af

igangværende behandling med smertestillende midler.

Lægemidlet udleveres kun efter "særlig" recept. Dette betyder, at lægemidlet anvendes under

strengere betingelser end normalt, fordi det kan misbruges eller medføre afhængighed.

Hvordan anvendes Effentora?

Behandling med Effentora bør indledes og gennemføres under vejledning af en læge, der har erfaring

med opioidbehandling af kræftpatienter.

Effentora tages, når en episode med gennembrudssmerte starter. Tabletten bør først fjernes fra

pakningen, lige før den placeres mellem gummen og kinden. Alternativt kan tabletten lægges under

tungen. Tabletten opløses typisk i løbet af 14-25 minutter og frigiver det aktive stof, der absorberes

direkte ind i blodbanen. Efter 30 minutter kan eventuelle resterende dele af tabletten synkes med et

Effentora

EMA/141931/2014

Side 2/3

glas vand. Tabletten må ikke knækkes eller knuses, og den må ikke suttes, tygges eller synkes hel.

Patienterne bør ikke spise eller drikke noget som helst, mens tabletten er i munden.

Når en patient starter med at tage Effentora, er lægen nødt til at beregne, hvilken dosis der lindrer

patientens smerter tilstrækkeligt med så få bivirkninger som muligt. Patienten overvåges omhyggeligt,

mens dosis øges. Når der er fastlagt en egnet dosis for patienten, bør patienten tage denne dosis som

en enkelt tablet. Hvis smerten ikke længere kan kontrolleres tilstrækkeligt med denne dosis, skal

lægen fastlægge en ny individuel dosis. Doser af Effentora over 800 mikrogram er ikke blevet afprøvet.

Der skal være et tidsrum på mindst fire timer mellem behandling af hver enkelt smerteepisode.

Patienterne må ikke besidde eller anvende andre lægemidler indeholdende fentanyl til behandling af

gennembrudssmerte ved kræft samtidig med, at de tager Effentora. De bør kun have adgang til

Effentora-tabletter i de nødvendige styrker for at undgå forvekslinger og eventuel overdosering.

Yderligere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Effentora?

Det aktive stof i Effentora, fentanyl, er et opioid. Det er et velkendt stof, der har været brugt i mange

år til at kontrollere smerter. Med Effentora gives fentanyl som en bukkaltablet, således at fentanyl

absorberes gennem mundslimhinden. Når først fentanyl er i blodbanen, påvirker det receptorer i

hjernen og rygmarven og har derigennem en smerteforebyggende virkning.

Hvordan blev Effentora undersøgt?

Da fentanyl har været anvendt i mange år, fremlagde virksomheden data fra faglitteraturen og fra de

undersøgelser, virksomheden har gennemført.

Virkningen af Effentora ved behandling af gennembrudssmerte er blevet undersøgt i to

hovedundersøgelser, hvori der deltog i alt 150 voksne kræftpatienter, der blev behandlet med opioider.

I begge undersøgelser blev alle patienter behandlet under 10 separate episoder med

gennembrudssmerte: I syv af episoderne blev alle patienterne behandlet med Effentora, og i de tre

andre med placebo (uvirksom tablet). Virkningen blev hovedsagelig målt på ændringen i

smerteintensitet i de første 30 eller 60 minutter efter indtagelse af tabletten. Hver patient vurderede

sin smerteintensitet på en skala med 11 point.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Effentora?

Effentora var mere effektivt end placebo til at nedsætte smerterne i begge undersøgelser. I den første

undersøgelse faldt smerteintensiteten gennemsnitligt med 3,2 point 30 minutter efter indtagelsen af

Effentora og med 2,0 point, efter at patienterne havde taget placebo. I den anden undersøgelse faldt

smerteintensiteten med 9,7 point 60 minutter efter indtagelse af Effentora og med 4,9 point efter

indtagelse af placebo.

Hvilken risiko er der forbundet med Effentora?

De hyppigste bivirkninger ved Effentora (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er

svimmelhed, hovedpine, kvalme, opkastning og reaktioner på applikationsstedet, herunder blødning,

smerte, sår, irritation, unormal fornemmelse, følelsesløshed, rødmen, hævelse og pletter. Effentora

kan også medføre de bivirkninger, der typisk ses ved andre opioider, men bivirkningerne har tendens

til at aftage eller helt forsvinde ved fortsat brug. De mest alvorlige bivirkninger blandt disse er

respirationsdepression (hæmmet vejrtrækning), kredsløbsdepression (langsom hjerterytme),

hypotension (lavt blodtryk) og chok (kraftigt blodtryksfald). Patienterne bør følges tæt med hensyn til

Effentora

EMA/141931/2014

Side 3/3

disse bivirkninger. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Effentora fremgår af

indlægssedlen.

Effentora må ikke anvendes hos patienter, som ikke allerede tager opioider for at holde smerterne

under kontrol, som har svær respirationsdepression, eller som har svære obstruktive lungesygdomme

(sygdomme, der giver alvorlige vejrtrækningsproblemer). Det må ikke anvendes til behandling af

anden kortvarig smerte end gennembrudssmerte. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår

af indlægssedlen.

Hvorfor blev Effentora godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Effentora opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af en

markedsføringstilladelse for Effentora.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Effentora?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Effentora anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Effentora, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Virksomheden, der fremstiller Effentora, vil desuden udarbejde undervisningsmateriale i hver enkelt

EU-medlemsstat for at sikre, at patienter og læger er klar over, hvordan lægemidlet anvendes sikkert,

hvilke risici der er forbundet med utilsigtet eksponering for fentanyl, og hvordan Effentora skal

bortskaffes.

Andre oplysninger om Effentora

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Effentora den 4. april 2008.

Den fuldstændige EPAR for Effentora findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Effentora, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 03-2014.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information