Ceplene

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

01-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

01-08-2018

Aktiv bestanddel:
Histamin dihydrochlorid
Tilgængelig fra:
Noventia Pharma Srl
ATC-kode:
L03AX14
INN (International Name):
histamine dihydrochloride
Terapeutisk gruppe:
Immunostimulants,
Terapeutisk område:
Leukæmi, myeloid, akut
Terapeutiske indikationer:
Ceplene vedligeholdelsesbehandling er indiceret til voksne patienter med akut myeloid leukæmi ved første remission samtidig behandlet med interleukin-2 (IL-2). Effekten af ​​Ceplene er ikke fuldt ud demonstreret hos patienter ældre end 60 år.
Produkt oversigt:
Revision: 12
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000796
Autorisation dato:
2008-10-07
EMEA kode:
EMEA/H/C/000796

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

01-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

01-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

01-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

01-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

01-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

01-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

01-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

01-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

01-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

01-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

01-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

01-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

01-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

01-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

01-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

01-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

01-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

01-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

01-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

01-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

01-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

01-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

01-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

01-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

01-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

01-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

01-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

01-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

01-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

01-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

01-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

01-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

01-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

01-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

01-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

01-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

01-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

01-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

01-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

01-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

01-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

01-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

01-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

01-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

01-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

01-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

01-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

01-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

01-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

01-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

01-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

01-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

01-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

01-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

01-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

01-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

01-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

01-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

01-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

01-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

01-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

01-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

01-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

01-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

01-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

01-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

01-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

01-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

01-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

01-08-2018

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ceplene 0,5 mg/0,5 ml injektionsvæske, opløsning

histamindihydrochlorid

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes

nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst

i afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Ceplene til dig personligt. Lad derfor være med at give Ceplene til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Ceplene

Sådan skal du tage Ceplene

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ceplene hører til en medicingruppe kaldet immunmodulerende lægemidler. Disse lægemidler hjælper

kroppens immunsystem med at bekæmpe sygdomme som kræft ved at forbedre immunsystemets

naturlige rolle i bekæmpelse af sygdommen. Det aktive indholdsstof i Ceplene er

histamindihydrochlorid, som er identisk med et stof, der forekommer naturligt i kroppen. Det

anvendes sammen med lave doser af interleukin-2 (IL-2), som er et andet lægemiddel, der hjælper

immunsystemet til at bekæmpe sygdomme som kræft.

Ceplene anvendes til voksne patienter sammen med IL-2 til behandling af en særlig form for leukæmi,

som kaldes akut myeloid leukæmi (AML), som

kræft i knoglemarvens bloddannende celler.

anvendes til at bevare

remissionen (den periode, hvorunder sygdommen er mindre alvorlig eller ikke

kan påvises).

Ceplene med IL-2 vil hjælpe dit immunsystem med at angribe resterende kræftceller

efter en forudgående behandling mod kræft.

Under behandlingen vil du altid få

IL-2 OG Ceplene. Spørg din læge, hvis du har spørgsmål om

Ceplene eller IL-2.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Ceplene

Tag ikke Ceplene

Hvis du er overfølsom (allergisk) over for histamin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Ceplene (angivet i afsnit 6).

Hvis du har alvorlige hjerteproblemer.

Hvis du får et af følgende lægemidler:

Steroider såsom prednison og dexamethason. De anvendes til at hæmme

immunsystemets aktivitet og til at reducere betændelsestilstande.

Clonidin, et lægemiddel, der anvendes til at nedsætte forhøjet blodtryk.

-blokkere såsom cimetidin, ranitidin, famotidin eller nizatidin, som anvendes til

behandling af mavesår, fordøjelsesbesvær (dyspepsi) eller halsbrand.

Hvis du har fået en stamcelletransplantation (en slags knoglemarvstransplantation) fra en donor.

Hvis du er gravid.

Hvis du ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, før du tager Ceplene.

Ceplene og IL-2 må ikke injiceres samtidig. IL-2 skal injiceres først. Ceplene skal injiceres 1 til 3

minutter senere.

Ceplene skal injiceres langsomt i vævslaget lige under huden (subkutant) over en periode på cirka 5 til

minutter. Hurtig injektion kan medføre blodtryksfald og få dig til at føle dig svag eller tilmed

besvime.

Du påbegynder behandlingen med Ceplene på hospitalet under overvågning af en læge. Du skal

overvåges, for at lægen kan kontrollere, hvordan du reagerer på behandlingen. Lægen kontrollerer dit

blodtryk, din puls og lungefunktionen. Din læge vil også tage nogle blodprøver under behandlingen.

Hvis du har haft nogen af følgende lidelser, vil du blive overvåget på hospitalet under de næste

behandlingsdage eller de næste omgange af behandlingen:

blødende sår,

slagtilfælde,

forsnævring af arterierne (systemisk perifer arteriel sygdom),

hjertesygdom (for alvorlige hjerteproblemer, se ovenfor under “Tag ikke Ceplene”),

tidligere autoimmun sygdom (en sygdom, hvor immunsystemet angriber kroppens egne celler

eller væv, såsom systemisk lupus, rheumatoid artritis, inflammatorisk tarmsygdom eller

psoriasis).

Hvis du tager anden medicin, som er nævnt under

Anvendelse af anden medicin sammen med

Ceplene”, eller hvis du skal gennemgå en operation eller speciel røntgenundersøgelse, som kræver en

injektion, så tal med lægen om det.

Hvis du har en infektion, vil din læge omhyggeligt overvåge dig. Hvis du har haft en infektion inden

for de sidste 14 dage før denne behandling påbegyndtes, som indebar, at du var nødt til at tage

medicin for at behandle infektionerne (antibiotika, svampemidler eller virusbekæmpende medicin), vil

din læge ligeledes overvåge dig omhyggeligt.

Hvis du har nyreproblemer, så tal med din læge, før du tager denne medicin. Du kan opleve

blodtryksfald.

Hvis du har leverproblemer, så tal med din læge, før du tager denne medicin. Din læge kan ændre

dosis.

Børn og unge

Ceplene bør normalt ikke anvendes til børn og unge, da der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger

om anvendelse af denne medicin til disse aldersgrupper.

Brug af anden medicin sammen med Ceplene

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du anvender anden medicin eller har anvendt det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er receptpligtig.

Hvis du anvender nogen af følgende lægemidler, skal du huske at drøfte det med din læge eller

apoteket, før du anvender Ceplene. Nogle af dem må ikke tages samtidigt med behandling med

Ceplene eller kan kræve særlige forholdsregler:

Medicin

anvendes til at hæmme immunsystemets aktivitet (immunsuppressiva) og til at

reducere betændelsestilstande. (se ovenfor under “Tag ikke Ceplene”).

Det drejer sig om

steroider

såsom prednison og dexamethason.

Medicin,

som anvendes til behandling af mavesår, fordøjelsesbesvær (dyspepsi) eller halsbrand

(se ovenfor under “Tag ikke Ceplene”). Det drejer sig om såkaldte

H

2

-blokkere

såsom

cimetidin, ranitidin, famotidin eller nizatidin.

Medicin, som

anvendes til behandling af allergi (

antihistaminer)

Visse typer medicin, som anvendes til behandling af psykiske lidelser (

antipsykotika)

så som

chlorpromazin, flupenthixol, thoridazin, clozapin og risperidon.

Visse typer medicin mod depression: tricykliske antidepressiva,

såsom amitryptilin,

imipramin eller

monoaminoxidase-hæmmere

, såsom phenelzin, isocarboxazid,

tranylcypromin eller moclobemid.

Malariamedicin eller lægemidler, der anvendes til at behandle den infektion, der kaldes

sovesyge

Betablokkere

, såsom propranolol, metoprolol, atenolol mod angina og

hjertefunktionsproblemer eller behandling af

forhøjet blodtryk

(for eksempel thiazid-diuretika

(bendrofluazid), ACE-hæmmere (captopril), calciumantagonister (nifedipin) og alfa-blokkere

(prazosin).

Hvis du skal gennemgå en

operation

eller speciel

røntgenundersøgelse,

som kræver injektion, skal

du først sikre dig, at din læge ved, at du får Ceplene. Visse lægemidler, der bruges ved en operation

(for eksempel neuromuskulært blokerende lægemidler og narkotiske smertestillende midler) eller

kontraststoffer, der bruges til visse røntgenundersøgelser, kan påvirke virkningen af dette lægemiddel.

Graviditet og amning

Der findes ingen oplysninger vedrørende anvendelse af Ceplene til gravide kvinder.

Derfor må der ikke behandles med Ceplene og IL-2 under graviditet.

Både mænd og kvinder, som får denne behandling, skal anvende præventionsmidler, da det er vigtigt,

at der ikke opstår graviditet under behandling med Ceplene og IL-2.

Det vides ikke, om Ceplene udskilles i mælk. Derfor må Ceplene og IL-2 ikke anvendes under

amning.

Spørg din læge eller dit apotek til råds, inden du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Efter du har fået en Ceplene-injektion, skal der gå mindst en time, inden du må køre bil eller

motorcykel eller arbejde med værktøj eller maskiner. Årsagen er, at Ceplene-injektionen kan nedsætte

blodtrykket og give svimmelhed i forskellige grader og uskarpt syn, hvilket kan påvirke din evne til at

køre bil og betjene maskiner.

3.

Sådan skal du tage Ceplene

Tag altid Ceplene efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Denne behandling skal ordineres og overvåges af en læge, der har kendskab til akut myeloid leukæmi.

Anbefalet dosis

Da du skal bruge både IL-2 og Ceplene i en kombineret behandling, får du information om begge

doser:

Interleukin-2 (IL-2)

IL-2 injiceres to gange daglig som en subkutan injektion (i vævslaget lige under huden) 1 til 3

minutter før injektionen med Ceplene. Hver dosis er beregnet ud fra din kropsvægt. Din læge vil

fortælle dig, hvor meget det er, og hvordan du skal injicere det.

Ceplene

Den normale dosis Ceplene er 0,5 ml opløsning to gange daglig givet som en langsom subkutan

injektion (i vævslaget lige under huden).

Ceplene skal injiceres 1 til 3 minutter efter IL-2.

De to lægemidler IL-2 og Ceplene skal begge injiceres to gange daglig med minimum 6 timers

mellemrum mellem injektionerne.

Behandlingsperioder og behandlingspauser

Behandlingerne med IL-2 og Ceplene varer i 81 uger og sker i perioder.

I de første 18 uger skal du anvende IL-2 og Ceplene daglig i 3 uger efterfulgt af en 3 ugers pause

(overhovedet ingen behandlinger).

I de efterfølgende 63 uger skal du anvende IL-2 og Ceplene daglig i 3 uger efterfulgt af en

6 ugers pause (overhovedet ingen behandlinger).

Selvinjektion af Ceplene

Din læge kan beslutte, at det vil være mere praktisk for dig at injicere IL-2 og Ceplene selv.

Din læge eller sygeplejerske vil vise dig, hvordan du selv injicerer. Forsøg ikke at give dig selv

injektioner, medmindre du har fået særlig instruktion i det af en læge eller sygeplejerske.

Det anbefales, at du altid har nogen hos dig, når du injicerer lægemidlet, som f.eks. et voksent

familiemedlem, en ven eller anden omsorgsperson, som kan hjælpe dig, hvis du føler dig svimmel

eller besvimer.

For yderligere oplysninger om, hvordan du skal injicere lægemidlet, kan du læse afsnittet

“VEJLEDNING I SELVINJEKTION AF CEPLENE” sidst i indlægssedlen.

Din læge kan tilråde, at du bruger en sprøjtepumpe for at regulere indsprøjtningen af Ceplene. Hvis du

bruger en sprøjtepumpe, bør du gennemlæse pumpeproducentens vejledning og få særlig instruktion

hos din læge eller sygeplejerske.

Hvis du har taget for meget Ceplene

Du skal anvende dette lægemiddel nøjagtigt, som det er ordineret. Hvis du kommer til at injicere

mere, end du har fået besked om, skal du kontakte din læge eller apoteket med det samme.

Hvis du har glemt at tage Ceplene

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis. Fortsæt med at behandle som

ordineret. Hvis du har glemt en af dine daglige doser, skal du kontakte din læge eller apoteket.

Hvis du holder op med at tage Ceplene

Hvis du ønsker at stoppe med at tage Ceplene skal du kontakte din læge på forhånd. Kontakt straks

din læge hvis, du på egen beslutning, er stoppet med at tage Ceplene.

Spørg din læge eller dit apotek, hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende anvendelsen af dette

lægemiddel.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger, der er observeret, når Ceplene anvendes som beskrevet i denne indlægsseddel

Hypotension (lavt blodtryk) kan forekomme meget almindeligt og fører til svimmelhed og besvimelse.

Hvis du bemærker et kraftig blodtryksfald efter anvendelse af Ceplene, skal du kontakte din læge

straks, eller i det mindste før du igen skal tage Ceplene,

Meget almindelige bivirkninger

(det sker hos flere end 1 ud af 10 personer)

Infektion i de øvre luftveje

Forhøjelse i antallet af en vis type hvide blodlegemer i blodet (eosinofili) og en reduktion i

antallet af blodplader (trombocytopeni)

Hovedpine og svimmelhed

Smagsforandring (dysgeusi)

Hurtig puls (takykardi)

Rødmen

Hoste, åndedrætsbesvær (dyspnø)

Kvalme, fordøjelsesbesvær (dyspepsi) og diarré

Udslæt

Led- og muskelsmerter (artralgi og myalgi)

Betændt, ru hud på injektionsstedet, træthed, feber (pyreksi), rødme på injektionsstedet,

varmefølelse, reaktion på injektionsstedet, kløe på injektionsstedet, influenza-lignende

symptomer, rystelser (kuldegysninger), betændelse og smerter på injektionsstedet.

Almindelige bivirkninger

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer)

Nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni)

Nedsat antal af en bestemt type hvide blodlegemer (neutropeni)

Lungebetændelse

Appetitløshed

Søvnbesvær (insomni)

Hjertebanken (palpitationer)

Tilstoppet næse

Opkastning, smerter i øverste del af maven og mundtørhed

Betændelse i maven (gastritis)

Opsvulmet mave (abdominal distension)

Abnorm hudrødme (erythem), øget svedafsondring (hyperhidrose), nattesved og kløe (pruritus)

Smerter i lemmer og ryg

Nældefeber, blå mærker, udslæt og hævelse på injektionsstedet, svækkelse (asteni) og

brystsmerter

Yderligere bivirkninger, der er observeret, når Ceplene blev brugt til andre typer behandling

Meget almindelige bivirkninger

(det sker hos flere end 1 ud af 10 personer)

Tør hud

Angst

Følelse af alment ubehag eller gener

Væskeansamling i kroppen, især i benene (ødem)

Vægttab

Almindelige bivirkninger

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer)

Følelse af, at “det hele kører rundt” (vertigo)

Kroppen danner ikke tilstrækkeligt thyroxin, et kemikalie i kroppen, som kaldes et hormon

(hypothyroidisme)

Fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi)

Udtørring af kroppen (dehydrering)

Depression

Sovende, prikkende fornemmelse eller følelsesløshed i huden (paræstesi)

Hedeture

Hvæsende vejrtrækning

Forstoppelse, oppustet mave, mundbetændelse

Smerter og ekstra vævsdannelse omkring injektionsstedet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Ceplene efter den udløbsdato, der står på æsken og hætteglassets etiket efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke nedfryses.

Kontrollere visuelt hvert hætteglas inden indgivelse for partikler og misfarvning. Opløsningen skal

være klar og farveløs.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ceplene indeholder:

Aktivt stof: histamindihydrochlorid. Et hætteglas indeholder 0,5 mg histamindihydrochlorid i

0,5 ml opløsning.

Øvrige indholdsstoffer: vand til injektionsvæsker, natriumchlorid og eventuelt natriumhydroxid

og/eller saltsyre for at justere pH-værdien.

Udseende og pakningsstørrelser

Ceplene er en klar, farveløs væske. Den leveres i et hætteglas af glas med en grå gummiprop og en blå

sikkerhedsforsegling af aluminium, som vippes og trækkes af.

Ceplene fås i pakninger med 14 hætteglas

.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Noventia Pharma srl

Via Carlo PISACANE 31

I-47121 Forli (FC)

Italien

Fremstiller

Labiana Pharmaceuticals, S.L.U.

C/ Casanova, 27-31

08757 Corbera de Llobregat (Barcelona)

Spanien

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Dette lægemiddel er godkendt under “særlige vilkår”. Det betyder, at det ikke har været muligt at opnå

fuldstændig dokumentation for Ceplene, fordi det anvendes til en sjælden sygdom. Det Europæiske

Lægemiddelagentur vil hvert år vurdere nye oplysninger om Ceplene, og denne indlægsseddel vil om

nødvendigt blive ajourført.

Du kan finde yderligere oplysninger om Ceplene på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu/. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme og om,

hvordan de behandles.

VEJLEDNING I SELVINJEKTION AF CEPLENE

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du selv injicerer Ceplene.

For generelle oplysninger om dosering og anvendelse af Ceplene og IL-2 henvises til afsnit 3,

“Sådan skal du tage Ceplene”

Læs omhyggeligt nedenstående vejledning. Det er vigtigt, at du ikke forsøger at give dig selv

injektioner, medmindre du har fået særlig instruktion heri af din læge eller sygeplejerske. Hvis du ikke

er sikker på, hvordan du giver injektionen, eller hvis du har spørgsmål, bør du bede din læge eller

sygeplejerske om hjælp.

Hvis du føler dig svag eller svimmel under eller efter injektionerne, bør du fortælle din læge det, før

du injicerer næste dosis. Lægen vil måske øge den tid, injektionen skal foretages over, eller ændre din

dosis.

Du skal injicere Ceplene og IL-2 to gange daglig ved subkutan injektion (i vævslaget lige under

huden) efter de retningslinjer, du har fået af din læge.

Injicér altid IL-2 først. Ceplene skal injiceres

1 til 3 minutter senere

Ceplene må ikke blandes med andre produkter og må ikke fortyndes.

Din læge vil forklare dig, hvordan du skal klargøre og injicere IL-2.

Det anbefales, at du altid har nogen hos dig, når du injicerer Ceplene, som f.eks. et voksent

familiemedlem, en ven eller anden omsorgsperson, som kan hjælpe dig, hvis du føler dig svimmel

eller besvimer.

KLARGØRING TIL INJEKTION AF CEPLENE

Til klargøring af en dosis Ceplene skal du bruge følgende:

1 hætteglas med Ceplene-opløsning (0,5 ml)

1 steril sprøjte med kanyle

1 spritserviet.

Metode

Tag 1 hætteglas ud af æsken. Kontrollér udløbsdatoen (EXP) på hætteglassets etiket.

Produktet må ikke anvendes, hvis den sidste dag i den måned, der er angivet, er overskredet.

Vask dine hænder omhyggeligt med vand og sæbe.

Kontrollér hætteglasset en gang til for at sikre dig, at du anvender den rigtige medicin.

Opløsningen skal være klar og farveløs. Er den ikke det, bør du bruge et andet hætteglas og

informere din læge eller apoteket.

Tag plastichætten af hætteglasset, så proppen med den indvendige gummicirkel kan ses.

Brug en spritserviet til at rengøre gummidelen af proppen. Berør ikke proppen direkte med

hænderne.

Tag den sterile sprøjte. Bemærk de nummererede markeringer på den. Hver markering (0,1,

0,2, 0,3 osv.) udgør en tiendedel milliliter (0,1 ml). Træk sprøjten tilbage, mens kanylehætten stadig

sidder på, og træk luft ind i sprøjten op til det niveau (antal milliliter), du har fået besked på af din

læge.

Se Figur 1.

Figur 1

Træk kanylehætten lige af. Stil hætteglasset på en plan flade og stik kanylen lige gennem

gummiproppen og ned i hætteglasset.

Skub sprøjtens stempel ned for at sprøjte luft ind i hætteglasset.

Se Figur 2.

Hold fast i både hætteglas og sprøjte og vend hætteglasset om. Justér sprøjten sådan, at spidsen af

kanylen er lidt over gummiproppen, men stadig i opløsningen.

Se Figur 3.

Figur 3

Træk stemplet langsomt tilbage for at trække opløsningen op i sprøjten, så den fyldes op til den

niveaumarkering (antal milliliter), din læge har angivet. Hvis der kommer bobler til syne i

sprøjten, trykker du opløsningen langsomt tilbage i hætteglasset, og trækker den op i sprøjten

igen.

Tag nålen ud af hætteglasset. Læg ikke sprøjten fra dig, og lad ikke kanylen berøre noget.

Sæt hætten på kanylen igen. Anbring sprøjten på en ren, plan flade.

Der kan være en lille smule opløsning tilbage i hætteglasset. Dette skal returneres til apoteket til

destruktion.

BEMÆRK: Hætteglassene indeholder et overskud af opløsning (overfyldning) for at lette

udtagning af en enkelt 0,5 ml dosis.

Kontrollér sprøjten en ekstra gang for at sikre dig, at du har trukket den rette mængde op.

Tag fat i sprøjten og følg informationen “VEJLEDNING I INJEKTION” nedenfor.

VEJLEDNING I INJEKTION

Du skal i reglen injicere to doser á 0,5 ml om dagen, medmindre din læge har ordineret en lavere dosis

til dig.

Til injektionen skal du bruge følgende:

1 klargjort sprøjte til din IL-2-injektion (følg indlægssedlen for IL-2 og din læges

dosisvejledning).

1 klargjort sprøjte med Ceplene.

Spritserviet(ter).

Figur 2

Et stopur eller et ur med sekundviser.

En sikker beholder til bortskaffelse af dine spidse, brugte kanyler.

Metode

Find et bekvemt, velbelyst sted at sidde, hvor du kan læne dig tilbage. Anbring dernæst de

klargjorte sprøjter med IL-2, Ceplene og en åbnet spritserviet på et sted, hvor du kan nå dem. Af

hensyn til din sikkerhed er det meget vigtigt, at du sidder, så du kan læne dig tilbage eller ligger

fladt, når du foretager injektionerne.

Injicér IL-2 i henhold til vejledningen.

Vent 1 til 3 minutter.

Beslut, hvor du vil injicere Ceplene. Du kan vælge mellem inder- eller ydersiden af låret, armene

eller maven.

Ceplene og IL-2 må ikke injiceres i samme område.

Hvis du f.eks. injicerer IL-2 i

venstre arm, kan du injicere Ceplene i venstre eller højre lår, maven eller højre arm. Sørg for

altid at skifte injektionssted. Mulige injektionssteder kan ses på

Figur 4.

Kontrollér, at der er adgang til det hudområde, du har valgt. Brug en spritserviet til at rense

huden. Lad området tørre i 10 sekunder.

Tag fat om et stykke renset hud mellem tommel- og pegefinger uden at klemme det.

Se Figur 5.

Figur 5

Hold kanylen enten lodret (90°) eller i en 45° vinkel i forhold til huden og før den så langt ind

under huden, den kan komme, i én hurtig bevægelse. Kanylen skal indsættes i huden, men må

ikke ramme blodkar under huden.

Se Figur 6.

Figur 4

Træk stemplet let tilbage.

Hvis der kommer blod til syne, må du ikke injicere Ceplene, da

nålen er kommet ind i et blodkar.

Træk kanylen ud og kassér den som anvist. Tag nye

forsyninger frem og start forfra igen, selvom der er gået 3 minutter efter injektion af IL-2.

Bemærk de nummererede markeringer på sprøjten. Hver markering (0,1, 0,2, 0,3 osv.) udgør en

tiendedel milliliter (0,1 ml).

Tryk stemplet ned og injicér en tiendedel milliliter (0,1 ml) i minuttet eller langsommere, hvis

din læge har instrueret dig om det.

Se Figur 7.

Injicér aldrig Ceplene hurtigere eller det hele på en gang.

Når sprøjten er tom, tager du kanylen ud af huden.

Tryk let på injektionsstedet med spritservietten uden at gnide.

Bliv siddende eller liggende i 20 minutter

efter injektion af Ceplene.

Kassér kanylen i den sikre beholder til spidse genstande i henhold til de givne instrukser.

Figur 6

Figur 7

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ceplene 0,5 mg/0,5 ml til injektionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Et hætteglas med 0,5 ml opløsning indeholder 0,5 mg histamindihydrochlorid.

En liste over alle hjælpestoffer er anført under punkt 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Opløsning til injektion.

Klar, farveløs, vandig opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Ceplene vedligeholdelsesbehandling er indiceret til voksne patienter med akut myeloid leukæmi i

første remission, som er under behandling med interleukin-2 (IL-2). Ceplenes virkning er ikke påvist

fuldstændigt hos patienter over 60 år.

4.2

Dosering og administration

Vedligeholdelsesbehandling med Ceplene bør gennemføres efter afsluttet konsolideringsbehandling af

patienter, som er under behandling med IL-2, under overvågning af en læge med erfaring i behandling

af akut myeloid leukæmi.

Dosering

Doseringsvejledningen for Ceplene i kombination med IL-2 fremgår nedenfor.

Interleukin-2 (IL-2)

IL-2 administreres 2 gange dagligt som en subkutan injektion 1-3 minutter inden administration af

Ceplene. Hver IL-2-dosis er 16.400 IE/kg (1 µg/kg).

Interleukin-2 (IL-2) er kommercielt tilgængeligt som rekombinant IL-2; aldesleukin. Retningslinjer

for dispensering og opbevaring i punkt 6.6 er specifikke for aldesleukin.

Ceplene

0,5 ml opløsning er tilstrækkeligt til en enkelt dosis (se punkt 6.6).

Ceplene gives 1 til 3 minutter efter hver injektion af IL-2. Hver dosis 0,5 ml Ceplene injiceres

langsomt over 5-15 minutter.

Behandlingscyklusser

Ceplene og IL-2 gives over 10 behandlingscyklusser: Hver cyklus består af en behandlingsperiode på

21 dage (3 uger) efterfulgt af en 3-ugers eller 6-ugers behandlingsfri periode.

For cyklus 1-3 består hver cyklus af 3 ugers behandling efterfulgt af en 3-ugers behandlingsfri

periode. For cyklus 4-10 består hver cyklus af 3 ugers behandling efterfulgt af en 6-ugers

behandlingsfri periode.

Det anbefalede doseringsregime er vist i tabel 1 og 2.

Tabel 1

: Behandlingscyklus 1-3 med Ceplene og IL-2

Ugenummer (u)*

Behandling*

Cyklus 1

Cyklus 2

Cyklus 3

u.1 til u.3

(Dag 1-21)

u.7 til u.9

(Dag 1-21)

u.13 til u.15

(Dag 1-21)

IL-2 16.400 IE/kg efterfulgt af 0,5 ml Ceplene.

To gange daglig.

u.4 til u.6

u.10 til u.12

u.16 til u.18

Behandlingsfri (3 uger)

*se dosisjustering vedrørende bestemmelser for ændring af dosis og doseringsplan

Tabel 2:

Behandlingscyklus 4-10 med Ceplene og IL-2 er den samme som i tabel 1 ovenfor bortset fra

antallet af cyklusser og varigheden af de behandlingsfri perioder

Ugenummer (u)*

Behandling*

Cyklusser

u.19

til

u.21

u.28

til

u.30

u.37

til

u.39

u.46

til

u.48

u.55

til

u.57

u.46

til

u.66

u.73

til

u.75

IL-2

16.400 IE/kg

efterfulgt

0,5 ml

Ceplene. To gange daglig.

u.22

til

u.27

u.31

til

u.36

u.40

til

u.45

u.49

til

u.54

u.58

til

u.63

u.67

til

u.72

u.76

til

u.81

Behandlingsfri (6 uger)

*se dosisjustering vedrørende bestemmelser for ændring af dosis og doseringsplan

Dosisjustering

Patienterne bør overvåges med hensyn til forventede symptomatiske bivirkninger og

laboratorieændringer forbundet med denne behandling. Ceplene og IL-2-doserne bør justeres efter

behov på grundlag af den enkelte patients tolerance over for behandlingen. Det anbefales, at

dosisjustering foretages tidligt i behandlingsforløbet. Dosisreduktion kan være midlertidig eller

permanent.

Hvis der forekommer Ceplene relaterede toksiciteter (såsom hypotension, hovedpine), kan

injektionstiden øges fra 5 minutters varighed til maksimalt 15 minutter.

Patienter, som oplever grad 1-toksicitet hændelser

Ingen anbefalinger om ændret dosis undtagen ved grad 1-neurologisk toksicitet og grad 1-

generaliseret toksisk dermatitis. Se de relevante afsnit herunder vedrørende anbefalinger vedrørende

disse hændelser af grad 1-toksicitet:

Patienter, der oplever grad 1-neurologisk toksicitet

Ved grad 1 til 3-toksicitet bør behandlingen seponeres, indtil toksiciteten er reduceret til

grad 0. Behandling bør derefter genoptages med 20 % dosisreduktion for både Ceplene og

IL-2.

Ved grad 4-toksicitet bør seponering af behandlingen overvejes.

Patienter, som oplever grad 1-4 generaliseret toksisk dermatitis

Ved grad 1-toksicitet bør behandlingen udsættes i 48 timer, eller indtil alle symptomer er

afhjulpet. Behandling bør derefter genoptages med fuld dosis Ceplene, men med 20 %

reduktion af IL-2-dosis.

Ved grad 2-toksicitet bør IL-2-dosis reduceres med 50 % og kun øges til fuld dosis, hvis

symptomerne ikke opstår igen. Der skal gå 60 minutter mellem indgivelsen af Ceplene-

dosen og IL-2-dosen. Dette tidsinterval bør opretholdes gennem hele behandlingsforløbet.

Ved grad 3 til 4-toksicitet bør behandlingen seponeres og først genoptages, når

hændelserne ikke længere forekommer. Behandling bør ikke genoptages, før der er

foretaget en risk/benefit-vurdering for patienten.

Patienter, som oplever grad 2-toksicitet (inklusive kardial, renal, hepatisk funktion)

Behandling bør seponeres, indtil hændelsen er returneret til grad 1

Injektionstiden for Ceplene bør udvides til maksimalt 15 minutter.

Ved kardial, hepatisk eller renal toksicitet bør dosis reduceres med 20 % for både

Cepleneog IL-2.

Patienter, som oplever grad 3- og 4-toksicitet (inklusive hypotension, arytmi)

Behandling bør seponeres, indtil hændelsen er afhjulpet. Det kan overvejes at udsætte

behandlingen med maksimalt én behandlingscyklus for at bringe grad 3- og 4-

hændelserne til ophør.

Ved vedvarende hypotension, hovedpine, arytmi samt kardial, hepatisk, renal toksicitet

Injektionstiden for Ceplene bør udvides til maksimalt 15 minutter.

Dosis for både Ceplene og IL-2 bør reduceres med 20 %.

Feber

IL-2-indgift kan seponeres i 24 timer og derefter genoptages ved et 20 % reduceret

dosisniveau.

Abnormt leukocyttal

IL-2-dosis kan reduceres med 20 % i den resterende del af behandlingsforløbet, og hvis

abnorme leukocyttal forekommer igen i den efterfølgende cyklus, anbefales en permanent

IL-2-reduktion.

Lokaliseret toksisk dermatitis

Behandlingen bør seponeres, indtil symptomerne er forsvundet. Behandlingen kan

genoptages med en fuld dosis Ceplene og en 50 % IL-2-dosis.

Specielle patientpopulationer

Ældre patienter

Ceplenes virkning er ikke påvist fuldstændigt hos patienter over 60 år.

Nyreinsufficiens

Patienter med nyreinsufficiens kan være mere følsomme over for den blodtrykssænkende virkning af

Ceplene. Selvom graden af nyreinsufficiens ikke har nogen påviselig effekt på Ceplenes

farmakokinetiske egenskab, anbefales det, at der udvises forsigtighed, når Ceplene gives til patienter

med svær nyreinsufficiens. Dosisreduktion af Ceplene er dog normalt ikke påkrævet hos patienter

med nyreinsufficiens.

Leverinsufficiens

Ceplene bør anvendes med forsigtighed til patienter med moderat til svær leverinsufficiens (se punkt

5.2). Plasmaniveauerne af Ceplene er højere hos patienter med moderat og svær leverinsufficiens, og

disse patientgrupper har en tendens til at opleve mere takykardi og lavere blodtryk efter Ceplene-doser

end patienter med normal eller mild leverinsufficiens. Lægemiddelniveauerne i plasma var dog ikke

prædiktiv for bivirkninger, og virkningen af lægemidlet korrelerede ikke fuldt ud med eksponeringen

for lægemidlet. Dosisreduktion af Ceplene er normalt ikke påkrævet hos patienter med

leverinsufficiens, men der bør udvises forsigtighed hos disse patienter.

Pædiatrisk population

Ceplene’s sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data.

Administration

Ceplene er kun til subkutan anvendelse.

Ét til 3 minutter efter den subkutane indgivelse af IL-2 bør Ceplene indgives ved langsom subkutan

injektion med en hastighed, som ikke må overskride 0,1 ml (0,1 mg histamindihydrochlorid) pr.

minut. Den normale indgivelsestid for en dosis på 0,5 ml Ceplene er 5 minutter. For at mindske

eventuelle bivirkninger kan indgivelsestiden forlænges til maksimalt 15 minutter, se nedenfor.

Ceplene kan gives intravenøst med en

bærbar infusionspumpe eller subkutant ved kontrolleret manuel

injektion med en tidsstyret injektionssprøjte.

Den første dosis Ceplene og IL-2 på dag 1 ved initiering af første behandlingscyklus bør indgives på

klinikken/afdelingen under direkte overvågning af en læge.

Overvågning af patienten på dag 1 bør

omfatte vitale tegn såsom puls, blodtryk og respirationsfrekvens. Hvis der forekommer signifikant

ændring i en patients vitale tegn, bør lægen vurdere patientens tilstand og fortsætte overvågningen, og

under efterfølgende behandlinger bør disse patienter fortsat overvåges.

Efterfølgende Ceplene-injektioner kan foretages i hjemmet af patienten selv, hvis denne udviser god

forståelse for de nødvendige forholdsregler og har vist tilstrækkelig færdighed til at foretage

injektionen.

Injektioner skal helst foretages i overvågede omgivelser under tilstedeværelse af et voksent

familiemedlem, en ven eller anden omsorgsperson, som er i stand til at reagere korrekt, hvis der skulle

vise sig tegn eller symptomer på hypotension.

De foretrukne injektionsområder er lår og abdomen. Ceplene bør ikke injiceres i samme anatomiske

område som IL-2.

Der bør være mindst 6 timer mellem de to daglige doser af IL-2 og Ceplene. Patienter bør forholde sig

i ro i 20 minutter efter injektion af Ceplene.

For instruktioner om rekonstitution og fortynding af Interleukin-2 (aldesleukin) før administration, se

produktresumé for kommercielt tilgængeligt IL-2.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne (se pkt.

6.1).

Patienter med betydelig hjerteinsufficiens, f.eks. NYHA klasse III/IV.

Patienter i behandling med systemisk steroidbehandling, clonidin og H

-blokkere.

Patienter, der har modtaget allogent stamcelletransplantat.

Under graviditet.

Under amning.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ceplene bør gives 1 til 3 minutter efter indgivelsen af IL-2 – og ikke samtidigt.

Hurtig subkutan injektion eller injektion i et vaskulært område kan forårsage alvorlig hypotension,

takykardi eller synkope.

Behandling med Ceplene i forbindelse med IL-2 bør foretages med forsigtighed hos patienter med

dårligt afhjulpet hjerteinsufficiens. Patienter med hjertesygdom bør vurderes med hensyn til

ventrikulær uddrivningsfraktion og hjertevæg-funktion ved hjælp af ekkokardiografi eller

nuklearmedicinsk stresstest, og de skal behandles med forsigtighed.

Patienterne

bør

overvåges

under

behandlingen

hensyn

mulige

kliniske

komplikationer

forårsaget af hypotension eller hypovolæmi. Ceplene bør gives på hospitalet under overvågning af

lægen på dag 1 i den første behandlingscyklus. Overvågning af patienten på dag 1 bør omfatte vitale

tegn såsom puls, blodtryk og respirationsfrekvens.

På de efterfølgende behandlingsdage eller -cyklusser bør overvågningen fortsættes, så længe patienten

oplever signifikante ændringer i vitale tegn under behandlingen med Ceplene. Hvis der observeres

signifikant hypotension eller relaterede symptomer i de efterfølgende behandlingscyklusser, bør

dosisreduktion initieres, og om nødvendigt bør indgivelsen foretages på hospitalet, indtil responsen på

behandlingen muliggør indgivelse i hjemmet.

Der bør udvises forsigtighed hos patienter med en eller flere af følgende lidelser: symptomatisk

perifer arteriesygdom, tidligere eller eksisterende peptisk eller øsofageal ulcussygdom med blødning,

klinisk signifikant nyresygdom og apopleksi i anamnesen inden for de sidste 12 måneder. Hvor det er

relevant, bør samtidig behandling med en protonpumpehæmmer overvejes.

Patienter med klinisk signifikant infektion, som kræver behandling med antibiotika, antimykotika eller

antivirale midler, eller patienter, som inden for 14 dage før initiering af behandling har gennemgået

behandling mod infektion, bør behandles med forsigtighed, medmindre brugen af antibiotika og

antivirale midler havde profylaktiske formål.

Patienter,

tidligere

haft

autoimmun

sygdom

anamnesen

(såsom

systemisk

lupus,

inflammatorisk tarmsygdom, psoriasis og rheumatoid artritis) bør behandles med forsigtighed.

Monitorering af laboratorieprøveresultater anbefales, herunder standard hæmatologiske analyser og

blodprøver.

Patienter, som får følgende lægemidler, bør behandles med forsigtighed (se punkt 4.5)

Beta-blokkere eller andre antihypertensive midler.

-blokkere og neuroleptika (antipsykotika) med H

-receptorblokerende egenskaber.

Tricykliske antidepressiver, som kan have H

-og H

-receptorblokerende egenskaber.

Monoaminoxidasehæmmere og malariamidler og antitrypanosomale midler.

Neuromuskulære blokkere, narkotiske analgetika og forskellige kontrastmedier.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Da doseringen varierer, når Ceplene anvendes sammen med IL-2, bør lægerne også gøre sig bekendt

med produktresuméet for IL-2 og de respektive lægemiddelinteraktioner, som er angivet heri.

-receptorantagonister med imidazolstrukturer svarende til histamin, f.eks. cimetidin, systemiske

steroider og clonidin, må ikke anvendes ved behandling med Ceplene (se punkt 4.3).

Beta-blokkere og andre antihypertensiva bør anvendes med forsigtighed ved behandling med Ceplene.

Samtidig anvendelse af lægemidler med kardiotoksisk virkning eller med blodtrykssænkende

virkninger kan forøge Ceplenes toksicitet.

-receptorblokerende antihistaminer eller neuroleptika (antipsykotika) med H

-receptorblokerende

egenskaber, som kan nedsætte virkningen af Ceplene, bør undgås.

-Tricykliske antidepressiver, som kan have H

- og H

-receptorblokerende egenskaber, bør undgås.

Monoaminoxidasehæmmere, malariamedicin og antitrypanosomalt aktive stoffer kan ændre

metabolismen af Ceplene og bør undgås (se punkt 4.4).

Det er bemærket, at neuromuskulære blokkere, narkotiske analgetika og forskellige kontraststoffer

kan forårsage frigørelse af endogent histamin. Derfor bør den additive virkning af behandling med

Ceplene tages i betragtning hos patienter, som skal gennemgå diagnostiske eller kirurgiske indgreb,

før sådanne procedurer igangsættes (se punkt 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Prævention til mænd og kvinder

Fertile kvinder og seksuelt aktive mænd bør anvende effektive præventionsmetoder under behandling

med Ceplene og IL-2.

Graviditet

Der foreligger ingen tilgængelige kliniske data om graviditeter eksponeret for Ceplene. Dyrestudie har

vist reproduktionstoksicitet, men kun ved maternotoksiske doser, og der er ikke indikeret direkte

skadelige virkninger hvad angår graviditet, embryonal/føtal udvikling, fødselsproces eller postnatal

udvikling (se punkt 5.3). Ceplene i kombination med IL-2 må ikke anvendes under graviditet.

Amning

Det vides ikke, hvorvidt histamin udskilles i human modermælk. Udskillelse af histamin i mælk er

ikke undersøgt hos dyr, men ved maternotoksiske doser hos rotter blev der observeret svag toksicitet

hos rotteunger i den tidlige laktationsperiode (se punkt 5.3). Ceplene i kombination med IL-2 må ikke

anvendes under amning.

Der henvises til produktresuméet for IL-2 vedrørende information om graviditet og amning under brug

af IL-2.

Fertilitet

Der foreligger ingen kliniske data for virkningen af Ceplene på human fertilitet. Studie med dyr viste

ingen uønsket virkning på fertiliteten bortset fra en svag nedgang i implantationer og levedygtige

fostre (se punkt 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ceplene påvirker i moderat grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Anvendelsen af

Ceplene kan forårsage hypotension og kan resultere i svimmelhed af forskellig grad og uklart syn.

Efter indgivelsen af Ceplene bør patienten vente i mindst en time, inden han / hun fører motorkøretøj

eller betjener maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Der er indberettet bivirkninger, som med rimelighed kan henføres til behandling med IL-2 og Ceplene

for næsten alle patienter i studier af akut myeloid leukæmi (AML).

De mest almindelige bivirkninger (anført i faldende hyppighedsgrad), som blev oplevet af 30 % eller

flere af patienterne i behandling med IL-2 og Ceplene, var følgende: Rødmen, hovedpine, træthed,

granulom på injektionsstedet, pyreksi og erythem på injektionsstedet

.

Tabel over bivirkninger

De bivirkninger, som anses for med rimelighed at kunne henføres til behandlingen med lave doser af

IL-2 i kombination med Ceplene i AML-studierne (n=280 for IL-2 plus Ceplene-behandlingsgruppen),

er anført nedenfor efter organklasse og hyppighed. Inden for hver hyppighedsgruppering er

bivirkningerne ordnet efter faldende sværhedsgrad. Hyppighed defineres som meget almindelig

1/10), almindelig (

1/100 til < 1/10), ikke almindelige (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjældne (≥ 1/10.000

til < 1/1.000), meget sjældne (< 1/10.000), eller ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Bivirkning

Hyppighed

Infektioner og parasitære

sygdomme

øvre luftvejsinfektioner

Meget almindelig

pneumoni

Almindelig

Blod- og lymfesystem

eosinofili, trombocytopeni

Meget almindelig

leukopeni

neutropeni

Almindelig

Metabolisme og ernæring

anoreksi

Almindelig

Psykiske forstyrrelser

insomni

Almindelig

Nervesystemet

hovedpine, svimmelhed,

dysgeusi

Meget almindelig

Hjerte

takykardi

Meget almindelig

palpitationer

Almindelig

Vaskulære sygdomme

rødmen, hypotension

Meget almindelig

Luftveje, thorax og

mediastinum

hoste, dyspnø

Meget almindelig

tilstoppet næse

Almindelig

Mave-tarm-kanalen

kvalme, dyspepsi, diarré

Meget almindelig

opkastning, mavesmerter,

mundtørhed, gastritis,

abdominal distension

Almindelig

Hud og subkutane væv

udslæt

Meget almindelig

erythem, hyperhidrose,

nattesved, pruritus

Almindelig

Knogler, led, muskler og

bindevæv

artralgi, myalgi

Meget almindelig

smerter i ekstremiteter,

rygsmerter

Almindelig

Almene symptomer og

reaktioner på injektionsstedet

granulom på injektionsstedet,

træthed, pyreksi, erythem på

Meget almindelig

injektionsstedet,

følelse af varme, reaktion på

injektionsstedet, pruritus på

injektionsstedet,

influenzalignende sygdom,

kulderystelser, inflammation på

injektionsstedet, smerter på

injektionsstedet

urticaria på injektionsstedet, blå

mærker på injektionsstedet,

udslæt på injektionsstedet,

hævelse på injektionsstedet,

asteni, brystsmerter

Almindelig

Andre onkologiske undersøgelser (fremskreden tumor)

Ceplene og lave doser af IL-2 er undersøgt i andre kliniske studier med forskellige doser (1,0 mg

histamindihydrochlorid to gange daglig) og med forskellige dosisregimer med lave doser af IL-2 og

interferon-alfa. Følgende bivirkninger, som ikke er anført ovenfor, var i det mindste med en vis

sandsynlighed relateret til studiemedicinen:

Systemorganklasse

Bivirkning

Hyppighed

Blod- og lymfesystem

anæmi

Almindelig

Det endokrine system

hypotyroidisme

Almindelig

Metabolisme og ernæring

nedsat appetit

Meget almindelig

dehydrering

Almindelig

Psykiske forstyrrelser

angst

Meget almindelig

depression

Almindelig

Nervesystemet

paræstesi

Almindelig

Øre og labyrint

vertigo

Almindelig

Vaskulære sygdomme

hedeture

Almindelig

Luftveje, thorax og

mediastinum

hvæsende vejrtrækning

Almindelig

Mave-tarm-kanalen

konstipation, abdominal

udspilning, stomatitis

Almindelig

Hud og subkutane væv

tør hud

Meget almindelig

Almene symptomer og

reaktioner på injektionsstedet

utilpashed, perifert ødem

Meget almindelig

fibrose omkring

injektionsstedet, smerter

Almindelig

Investigations

vægtreduktion

Meget almindelig

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Indgivelse af Ceplene eller IL-2 ved hurtig injektion eller injektion i vaskulære områder i højere doser

end de godkendte kan forstærke bivirkningerne ved Ceplene.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk gruppe: Immunstimulerende midler, andre immunstimulerende ATC-kode:

L03AX14.

Virkningsmekanisme

Ceplene/IL-2 er en immunterapi, som har til formål at inducere immunmedieret destruktion af

resterende akut myeloid leukæmiceller og derved forhindre leukæmi-recidiv. Ceplenes rolle er at

beskytte lymfocytterne, især NK-celler og T-celler, som er ansvarlige for den immunmedierede

destruktion af resterende leukæmiceller. IL-2’s rolle er at fremme NK-cellernes og T-cellernes

funktion ved at aktivere disse cellers antileukæmiske egenskaber og ved celledeling øge antallet af

disse celler.

Farmakodynamisk virkning

Den mekanisme, hvorved Ceplene forbedrer den antileukæmiske lymfocytaktivitet ved AML, er ikke

fuldstændigt klarlagt. Det anses for sandsynligt, at det sker ved inhibering af reaktive oxygenarter

(ROS eller “oxygen-frie radikaler”), som syntesiseres af monocytter/makrofager og granulocytter.

ROS vides at begrænse den antileukæmiske virkning af lymfocyt-aktivatorer som IL-2 ved at udløse

dysfunktion og død ved apoptose i NK-celler og T-celler. Ceplene hæmmer NAPDH-oxidase, som

initierer dannelse og frigørelse af ROS ud fra fagocytter. Ved at hæmme oxidasefunktionen og

nedsætte produktionen af ROS beskytter Ceplene de NK-celler og T-celler, som aktiveres af IL-2,

mod hæmning og apoptose forårsaget af oxygenfrie radikaler. Samtidig anvendelse af Ceplene og IL-2

har derfor til formål at optimere de antileukæmiske funktioner af NK-celler og T-celler.

Klinisk virkning og sikkerhed

Der er gennemført 2 kliniske undersøgelser for at vurdere brugen af Ceplene til fastholdelse af

remission hos voksne AML-patienter. AML-1 var en eksplorativ undersøgelse, som omfattede 39

AML-patienter i remission med henblik på at fastlægge doseringen samt muligheden for at give

Ceplene sammen med IL-2. Resultaterne fra denne pilotundersøgelse blev anvendt til at udforme og

gennemføre en multinational fase III-undersøgelse

.

Den randomiserede fase III-undersøgelse (0201)

sammenlignede Ceplene plus IL-2-behandling med ingen behandling hos 261 patienter i første

remission (CR1) og hos yderligere 59 patienter i efterfølgende remission efter recidiv (CR>1). For

CR1-patienter øgedes den gennemsnitlige varighed af leukæmifri overlevelse fra 291 dage (9,7

måneder) til 450 dage (15 måneder) efter Ceplene/IL-2 i forhold til ingen vedligeholdelsesbehandling

Intention to Treat

[ITT], p=0,01. n=261). Andelen af CR1-patienter, som forblev leukæmifri i 3 år

efter behandling med Ceplene+IL-2, var 40 % mod 26 % af de patienter, som ikke fik denne

behandling (p=0,01).

Pædiatrisk population

Ceplene er indiceret til voksne patienter. Der foreligger ingen data for dens farmakodynamiske

virkning hos børn og unge under 18 år.

Dette lægemiddel er godkendt under “særlige omstændigheder”. Det betyder, at det ikke har været

muligt at opnå fuldstændig dokumentation for dette lægemiddel, fordi det drejer sig om en sjælden

sygdom. Det Europæiske Lægemiddelagentur vurderer hvert år ny information vedrørende produktet,

og produktresuméet vil om nødvendigt blive opdateret.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Histamin absorberes hurtigt efter subkutan injektion. Maksimal plasmakoncentration opnås ca. 10

minutter efter afslutning af subkutan infusion. Histaminkoncentrationer og PK varierede meget på

tværs af undersøgelserne samt inden for grupperne af raske frivillige og patientgrupper.

Fordeling

Patienterne udviste større forskellighed med hensyn til systemisk eksponering end de raske personer.

Samlet systemisk eksponering for Ceplene var større hos patienter end de raske personer. Men denne

forskel var ikke statistisk signifikant.

Det vides ikke, om histamin passerer placenta.

Biotransformation/Elimination

Histamin udskilles ved metabolisme i nyrerne, leveren og andre væv. De vigtigste enzymer, som

medvirker ved nedbrydning af histamin, er HNMT (histamin-N-metyltransferase) og DAO

(diaminoxidase). Metabolitterne udskilles hovedsageligt via urinen. Den gennemsnitlige halveringstid

var 0,75 til 1,5 time i patientgrupperne

Der er ingen signifikante virkninger med hensyn til alder og vægt på histaminets farmakokinetiske

egenskaber. Clearance af Ceplene er næsten dobbelt så høj hos kvinder som hos mænd, hvilket

betyder en væsentlig lavere eksponering end hos mænd.

Nedsat nyrefunktion

Farmakokinetikken for histamin hos raske frivillige med normal nyrefunktion svarer til den hos

frivillige med mild, moderat eller svær nyreinsufficiens. Hos personer med svær nyreinsufficiens blev

der observeret fald i det systoliske og diastoliske blodtryk ved histamin-plasmakoncentrationer, som

ikke forårsagede nævneværdigt blodtryksfald hos andre personer. Personer med alvorlig

nyreinsufficiens kan således være mere følsomme over for den blodtrykssænkende virkning af

eksogent indgivet histamin end personer med normal nyrefunktion eller personer med mild eller

moderat nyreinsufficiens. Selvom graden af nyreinsufficiens kun har lille indflydelse på histamins

PK-disposition, bør der udvises forsigtighed ved anvendelse af histamin til patienter med svær

nyreinsufficiens.

Nedsat leverfunktion

En undersøgelse blev gennemført for at måle histamins PK hos raske frivillige sammenlignet med

patienter med mild, moderat eller svær leverinsufficiens. Der var ingen klinisk signifikante forskelle i

sikkerhedsparametre eller farmakodynamik. Histaminkoncentrationerne i plasma varierede meget og

var betydeligt højere hos patientgrupper med moderat eller svær leverinsufficiens (henholdsvis 10 og

5 gange i gennemsnit sammenlignet med raske frivillige). Patienter med alle grader af

leverinsufficiens kan opleve takykardi eller hypotension i 30-60 minutter efter indgivelsen af

Ceplene+IL-2.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af toksicitet efter gentagne doser, lokal tolerance og genotoksicitet. I de prækliniske

studier blev der kun set virkninger efter doser, der i væsentlig grad overstiger den maksimale humane

eksponering. Disse vurderes derfor at være af ringe relevans for klinisk anvendelse. Der er ikke udført

karcinogenicitetsundersøgelser for Ceplene.

Histamindihydrochlorid var hverken teratogent hos rotter eller kaniner ved doser, der resulterede i

flere hundrede gange højere systemisk eksponering end klinisk eksponering. Hos hunrotter, som blev

doseret før gestationsdag 7, fandtes en svag nedgang i fertilitet i form af nedsat implantering af æg og

levedygtige fostre, men uden nogen dosisrespons og inden for området af historiske kontroldata. I den

peri/post-natale udviklingsundersøgelse forårsagede høje doser histamindihydrochlorid maternel

toksicitet, og afkommet viste toksicitet i laktationsperioden (færre levende unger dag 21 sammenlignet

med dag 4 i laktationsperioden), men ikke efter fravænning.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Natriumhydroxid (til pH-justering)

Saltsyre (til pH-justering)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette lægemiddel

ikke blandes med andre lægemidler, diluenter eller infusionsopløsninger.

6.3

Opbevaringstid

3 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke nedfryses.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

2 ml hætteglas af type I, af glas, med brombutyl-gummiprop forseglet med “flip-off” aluminiumkapsel

indeholdende 0,5 ml opløsning (0,70 ml inklusive overfyldning).

Hver æske indeholder 14 hætteglas.

6.6

Særlige regler for bortskaffelse

Ceplene

Hætteglassene indeholder 0,70 ml opløsning (inklusiv overskud) for at lette udtagning af en enkelt 0,5

ml dosis.

Patienterne bør forsynes med polypropylensprøjter med hætte og få besked på at trække 0,5 ml

opløsning op i sprøjten.

Inden indgivelsen skal opløsningen kontrolleres visuelt for partikler og misfarvning. Opløsningen skal

være klar og farveløs.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Interleukin-2 (IL-2; aldesleukin)

Fortyndet IL-2 dispenseret i polypropylen-tuberculinsprøjter med hætte skal fremstilles på apoteket

under kontrollerede aseptiske forhold og opbevares i køleskab ved 2°C – 8°C.

Se produktresumé for kommercielt tilgængeligt IL-2 for instruktioner angående initiel

rekonstitution

og efterfølgende fortynding til 200 μg/mL af Interleukin-2 (aldesleukin) før administration.

Dispenseringsvejledning for IL-2 (aldesleukin)

IL-2 (aldesleukin) skal af apoteket rekonstitueres, aseptisk, fortyndes og dispenseres i polypropylen-

tuberculinsprøjter med hætte, baseret på den enkelte patients vægt med en anbefalet dosis på 16.400

IE/kg (1 μg/kg) (se nedenstående administrationsskema for aldesleukin). Op til 2 ugers forbrug af

fyldte tuberculinsprøjter med hætte kan udleveres til patienten til hjemmeadministration med

instruktioner om, at sprøjterne skal opbevares i køleskab ved 2°C – 8°C indtil brug.

Studier har vist, at fortyndet aldesleukin (dispenseret i polypropylen-tuberculinsprøjter med hætte) er

kemisk stabilt og sterilt i op til 3 uger, hvis opløsningen er tilberedt i et kontrolleret aseptisk miljø og

opbevares i køleskabet ved 2°C – 8°C.

Bemærk: Dispensering af aldesleukin skal udføres under kontrollerede aseptiske forhold.

Dispensering af fortyndet IL-2 (aldesleukin) til den enkelte patient

Den fortyndede opløsning IL-2 (aldesleukin) trækkes aseptisk op i den sterile polypropylen-

tuberculinsprøjte, og hætten sættes på. Doseringen til den enkelte patient er 1 μg/kg med et

minimums-standarddoseringsvolumen på 0,25 ml (50 μg) og en maksimal dosis på 0,5 ml (100 μg).

Doseringsvoluminet skal baseres på patientens vægt og fremgår af nedenstående tabel 3. Tabellen

indeholder ligeledes volumenangivelser, hvis 20 % dosisreduktion ordineres.

Tabel 3: Administrationsskema for IL-2 (aldesleukin)

Patientens vægt

(kg)

Standarddosis

(µg)

Injektionsvolumen*

(ml)

20 % dosisreduktion,

injektionsvolumen

(ml)**

≤50

50

0,25

0,20

>50 til ≤60

60

0,30

0,25

>60 til ≤70

70

0,35

0,30

>70 til ≤80

80

0,40

0,30

>80 til ≤90

90

0,45

0,35

>90 til ≤100

100

0,50

0,40

>100

100

0,50

0,40

Injektionsvolumen rundet op til nærmeste 0,05 ml.

Injektionsvoluminer baseret på 20 % reduktion er afrundet således, at den aktuelle dosisreduktion

varierer mellem 15 % og 25 %.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Noventia Pharma srl

Via Carlo PISACANE 31

I-47121 Forli (FC)

Italien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/477/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 07/10/2008

Dato for seneste fornyelse: 26/08/2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

.

EMA/486869/2018

EMEA/H/C/000796

Ceplene (histamindihydrochlorid)

En oversigt over Ceplene, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Ceplene, og hvad anvendes det til?

Ceplene er et lægemiddel, der anvendes i kombination med interleukin-2 (et kræftlægemiddel) som

vedligeholdelsesbehandling hos voksne med akut myeloid leukæmi (AML), en form for kræft i de hvide

blodlegemer. Det anvendes under patientens første remission (bedringsperiode uden symptomer efter

det første behandlingsforløb).

AML er sjælden, og Ceplene blev udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 11. april 2005.

Yderligere oplysninger om lægemidler til sjældne sygdomme findes her:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Ceplene indeholder det aktive stof histamindihydrochlorid.

Hvordan anvendes Ceplene?

Ceplene udleveres kun efter recept, og behandlingen skal indgives under opsyn af en læge med

erfaring i behandling af AML.

Det fås som en injektionsvæske til indsprøjtning under huden. Den anbefalede dosis Ceplene er én

injektion to gange dagligt, der indgives 1-3 minutter efter en interleukin-2-injektion. Ceplene og

interleukin-2 indgives i 10 cyklusser. En cyklus varer 3 uger. Mellem hver cyklus skal der være en

behandlingsfri periode på 3 uger. Hver Ceplene-injektion skal indgives langsomt over 5-15 minutter,

og det skal ske et andet sted end interleukin-2-injektionen, helst i låret eller maven. Patienterne kan

give sig selv indsprøjtningerne, når de er blevet oplært i det.

Når Ceplene indgives første gang, skal patientens blodtryk, hjerterytme og lungefunktion tjekkes. Alt

efter patientens respons og forekomsten af bivirkninger kan behandlingen afbrydes eller dosen

justeres.

For mere information om brug af Ceplene, se indlægssedlen eller kontakt lægen eller

apotekspersonalet.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hvordan virker Ceplene?

Det aktive stof i Ceplene, histamindihydrochlorid, et en såkaldt immunmodulator. Det vil sige, at det

ændrer aktiviteten i immunsystemet (kroppens naturlige forsvar). Histamin er et stof, der forekommer

naturligt i kroppen, og som indgår i mange processer. Ved behandling af AML menes det at virke ved

at beskytte immunsystemets celler mod skade. Derved forbedres virkningen af interleukin-2, som er et

lægemiddel, der stimulerer immunsystemet til at gå til angreb på kræftceller. Når Ceplene gives i

kombination med interleukin-2, hjælper det immunsystemet med at dræbe de leukæmiceller, der kan

være tilbage i kroppen i bedringsperioden. Dette kan forlænge patientens bedringsperiode.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Ceplene?

Ceplenes virkning er undersøgt i ét hovedstudie af 320 voksne med AML, der var i bedring efter

leukæmi-behandling. Ceplene blev givet i kombination med interleukin-2 og sammenholdt med ingen

behandling.

Hos patienter, der var i deres første bedringsperiode, var kombinationen af Ceplene og interleukin-2

mere effektiv end ingen behandling til at forlænge den sygdomsfri periode frem til tilbagefald af AML

eller patientens død uanset årsag. Den gennemsnitlige sygdomsfri periode steg fra 291 dage ved ingen

behandling til 450 dage ved behandling med Ceplene og interleukin-2. Der sås ingen effekt af Ceplene

og interleukin-2 hos patienter i anden eller senere bedringsperiode.

Hvilke risici er der forbundet med Ceplene?

De hyppigste bivirkninger ved Ceplene (der kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter) er

ansigtsblussen, hovedpine, træthed, feber og betændelse eller rødme ved injektionsstedet. Den

fuldstændige liste over bivirkninger ved Ceplene fremgår af indlægssedlen.

Ceplene må ikke anvendes hos patienter med alvorlige hjerteproblemer eller hos kvinder, der er

gravide eller ammer. Ceplene må heller ikke anvendes hos patienter, der har fået transplanteret

knoglemarv fra en donor, eller som bruger steroider (medicin, der mindsker eller forebygger

inflammation) indgivet systemisk (gennem munden eller som injektion), clonidin (mod forhøjet

blodtryk) eller histamin H2-blokkere (mod mavesår, fordøjelsesbesvær eller halsbrand). Den

fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Ceplene godkendt?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Ceplene opvejer risiciene, og at

det kan godkendes til anvendelse i EU.

Ceplene er godkendt under "særlige omstændigheder". Det skyldes, at det grundet sygdommens

sjældenhed ikke har været muligt at indhente fyldestgørende oplysninger om Ceplene. Hvert år

gennemgår agenturet alle nye oplysninger, der bliver tilgængelige, og ajourfører om nødvendigt denne

oversigt.

Hvilke oplysninger afventes der stadig for Ceplene?

Den virksomhed, der markedsfører Ceplene, skal sørge for årlig opdatering, hvad angår sikkerheden og

virkningen ved Ceplene i kombination med interleukin-2 hos AML-patienter i første bedringsperiode.

Ceplene (histamindihydrochlorid)

EMA/486869/2018

Side 2/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Ceplene?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Ceplene.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Ceplene løbende overvåget. Bivirkninger

rapporteret for Ceplene vurderes omhyggeligt, og der tages de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Ceplene

Ceplene fik markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 7. oktober 2008.

Yderligere information vedrørende Ceplene findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 07-2018.

Ceplene (histamindihydrochlorid)

EMA/486869/2018

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information