Adempas

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
31-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
31-08-2023

Aktiv bestanddel:

riociguat

Tilgængelig fra:

Bayer AG

ATC-kode:

C02KX05

INN (International Name):

riociguat

Terapeutisk gruppe:

Antihypertensive midler til pulmonal arteriel hypertension

Terapeutisk område:

Hypertension, lunge

Terapeutiske indikationer:

Chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH)Adempas is indicated for the treatment of adult patients with WHO Functional Class (FC) II to III withinoperable CTEPH,persistent or recurrent CTEPH after surgical treatment,to improve exercise capacity. Pulmonary arterial hypertension (PAH)AdultsAdempas, as monotherapy or in combination with endothelin receptor antagonists, is indicated for the treatment of adult patients with pulmonary arterial hypertension (PAH) with WHO Functional Class (FC) II to III to improve exercise capacity. Effekten har været vist i en PAH befolkningen, herunder aetiologies af idiopatisk eller arvelige PAH eller PAH, der er forbundet med bindevævssygdom. PaediatricsAdempas is indicated for the treatment of PAH in paediatric patients aged less than 18 years of age and body weight ≥ 50 kg with WHO Functional Class (FC) II to III in combination with endothelin receptor antagonists.

Produkt oversigt:

Revision: 13

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2014-03-27

Indlægsseddel

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
ADEMPAS 0,5 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
ADEMPAS 1 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
ADEMPAS 1,5 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
ADEMPAS 2 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
ADEMPAS 2,5 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
riociguat
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke
er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
-
Denne indlægsseddel er blevet skrevet som om personen, der tager
lægemidlet, læser den. Hvis
du giver lægemidlet til dit barn, skal du erstatte ”du” med
”dit barn” i hele indlægssedlen.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Adempas
3.
Sådan skal du tage Adempas
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Adempas indeholder det aktive stof riociguat, en guanylatcyklase
(sGC)-stimulator. Det virker ved at
udvide blodkarrene, der fører fra hjertet til lungerne.
Adempas anvendes til at behandle voksne og børn med visse former for
pulmonal hypertension
(forhøjet blodtryk i lungerne). Pulmonal hypertension er en tilstand,
hvor disse blodkar bliver
forsnævrede, og dermed gør det sværere for hjertet at pumpe blod
gennem dem. Dette medfører højt
blodtryk i blodkarrene. Da hjertet må arbejde hårdere end normalt,
føler et menneske med pulmonal
hypertension sig træt, svimmel og stakåndet.
Adempas udvider de forsnævrede arterier og forbedrer dermed evnen til
at udføre fysi
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Adempas 0,5 mg filmovertrukket tablet
Adempas 1 mg filmovertrukket tablet
Adempas 1,5 mg filmovertrukket tablet
Adempas 2 mg filmovertrukket tablet
Adempas 2,5 mg filmovertrukket tablet
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Adempas 0,5 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 0,5 mg riociguat.
Adempas 1 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 1 mg riociguat.
Adempas 1,5 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 1,5 mg riociguat.
Adempas 2 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 2 mg riociguat.
Adempas 2,5 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 2,5 mg riociguat.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
_Adempas 0,5 mg filmovertrukne tabletter_
Hver 0,5 mg filmovertrukket tablet indeholder 37,8 mg lactose (som
monohydrat).
_Adempas 1 mg filmovertrukne tabletter_
Hver 1 mg filmovertrukket tablet indeholder 37,2 mg lactose (som
monohydrat).
_Adempas 1,5 mg filmovertrukne tabletter_
Hver 1,5 mg filmovertrukket tablet indeholder 36,8 mg lactose (som
monohydrat).
_Adempas 2 mg filmovertrukne tabletter_
Hver 2 mg filmovertrukket tablet indeholder 36,3 mg lactose (som
monohydrat).
_Adempas 2,5 mg filmovertrukne tabletter_
Hver 2,5 mg filmovertrukket tablet indeholder 35,8 mg lactose (som
monohydrat).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet (tablet).
-
_0,5 mg tablet:_
hvide, runde, bikonvekse tabletter på 6 mm præget med Bayer-korset
på den ene
side og med 0,5 og et "R" på den anden side.
-
_1 mg tablet:_
lysegule, runde, bikonvekse tabletter på 6 mm præget med
Bayer-korset på den ene
side og med 1 og et "R" på den anden side.
-
_1,5 mg tablet:_
orangegul, runde, bikonvekse tabletter på 6 mm præget med
Bayer-korset på den
ene side og med 1,5 og et "R" på den anden side.
-
_2 mg tablet:_
lys orange, runde, bikonvekse tabletter på 6 mm præget med
Bayer-korset på d
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 31-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 31-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 01-08-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 31-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 31-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 01-08-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 31-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 31-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 01-08-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 31-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 31-08-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 31-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 31-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 01-08-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 31-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 31-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 01-08-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 11-02-2019
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 11-02-2019
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 10-04-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 31-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 31-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 01-08-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 31-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 31-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 01-08-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 31-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 31-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 01-08-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 31-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 31-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 01-08-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 31-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 31-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 01-08-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 31-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 31-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 01-08-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 31-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 31-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 01-08-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 31-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 31-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 01-08-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 31-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 31-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 01-08-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 31-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 31-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 01-08-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 31-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 31-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 01-08-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 31-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 31-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 01-08-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 31-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 31-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 01-08-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 31-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 31-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 01-08-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 31-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 31-08-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 31-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 31-08-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 31-08-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 31-08-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 01-08-2023

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik