Velactis

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
cabergolin
Dostupné s:
Ceva Santé Animale
ATC kód:
QG02CB03
INN (Mezinárodní Name):
cabergoline
Terapeutické oblasti:
Další gynecologicals, Prolactine inhibitory, Genito močový systém a pohlavní hormony
Terapeutické indikace:
Pro použití v program řízení stáda dojnic jako pomoc při náhlé sušení-off snížením produkce mléka:snížení úniku mléka na sušení off;snížení rizika nové intramamární infekce během období sucha;snížení nepohodlí.
Přehled produktů:
Revision: 1
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/V/C/003739
Datum autorizace:
2015-12-09
EMEA kód:
EMEA/V/C/003739

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 25-01-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 25-01-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 25-01-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 25-01-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 25-01-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 25-01-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 25-01-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 25-01-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 25-01-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 25-01-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 25-01-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 25-01-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 06-09-2016
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 06-09-2016
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 25-01-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 25-01-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 25-01-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 25-01-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 25-01-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 25-01-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 25-01-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 25-01-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 25-01-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 25-01-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 25-01-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 25-01-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 25-01-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 25-01-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 25-01-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 25-01-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 25-01-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 25-01-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 25-01-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 25-01-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 25-01-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 25-01-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 25-01-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 25-01-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 25-01-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 25-01-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 25-01-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 25-01-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 25-01-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 25-01-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 25-01-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 25-01-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 25-01-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 25-01-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 25-01-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 25-01-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 25-01-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 25-01-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 25-01-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 25-01-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 25-01-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 25-01-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 25-01-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 25-01-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 25-01-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 25-01-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 25-01-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 25-01-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 25-01-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
norština 25-01-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
norština 25-01-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
islandština 25-01-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
islandština 25-01-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
chorvatština 25-01-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
chorvatština 25-01-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
chorvatština 25-01-2021

Přečtěte si celý dokument

Přípavek již není registrován

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

Přípavek již není registrován

1.

DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Velactis 1.12 mg/ml soluție injectabilă pentru bovine

2.

COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare ml conține:

Substanța activă:

Cabergolină..........................1.12 mg

Excipienți:

Pentru lista completă a excipienților vezi secțiunea 6.1.

3.

FORMĂ FARMACEUTICĂ

Soluție injectabilă.

Soluție clară galben pal.

4.

PARTICULARITĂŢI CLINICE

4.1

Specii țintă

Bovine (vaci de lapte).

4.2

Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

Pentru utilizare în cadrul managementului fermelor de vaci de lapte, ca un ajutor în instalarea bruscă a

repausului mamar prin reducerea cantității de lapte cu scopul de a:

- reduce scurgerile de lapte în perioada de repaus mamar;

- reduce riscul de infecții noi intramamare în timpul perioadei de repaus mamar;

- reduce disconfortul animalelor.

4.3

Contraindicații

A nu se folosi în cazul hipersensibilității la cabergolină sau la oricare dintre excipienți.

4.4

Atenționări speciale

Velactis trebuie utilizat în cadrul programului complex de control al mastitelor și calității laptelui sub

supravegherea medicului veterinar, ceea ce poate implica necesitatea tratamentului intramamar.

Pentru vacile considerate libere de mastite subclinice la înțărcare și la care utilizarea antibioticelor nu

este justificată sau permisă, Velactis poate fi folosit ca tratament de înțărcare. Vacile ar trebui să fie

diagnosticate ca fiind libere de mastite subclinice, utilizând criterii potrivite ca examenul bacteriologic

al laptelui, numărarea celulelor somatice sau alte teste recunoscute.

Într-un studiu multicentric randomizat unde vacilor de lapte fără infecții intramamare la momentul

înțărcării li s-a administrat sau Velactis sau placebo la înțărcare, incidența infecțiilor intramamare la 7

zile după fătarea următoare a fost semnificativ mai mică în cazul vacilor tratate cu Velactis (20.5%)

comparativ

placebo

(26.0%).

Diferența

procente

noilor

infecții

i n t r a m a m a r e

î n

t i m p u l

repausului mamar între vacile tratate cu Velactis și placebo a fost de 5.5% (95% interval de încredere

0.5-10.4%). Eficacitatea Velactis în reducerea riscului de noi infecții intramamare în timpul repausului

Přípavek již není registrován

mamar

când

administrează

concomitent

tratament

antimicrobian

vacile

infecții

intramamare, nu a fost investigat comparativ cu tratamentul antimicrobian de sine stătător.

În același studiu, incidența scurgerilor de lapte a fost semnificativ mai mică în cazul animalelor tratate

cu Velactis (2.0%) comparativ cu placebo (10.7%). Diferența între grupuri a fost de 8.7% (95%

interval de încredere 4.9-12.6%). Acest lucru a fost confirmat de un alt studiu multicentric randomizat

unde incidența scurgerilor de lapte a fost semnificativ redusă (3.9%) la vacile tratate cu Velactis

comparativ cu placebo (17.6%). Diferența între grupuri a fost de 13.7% (95% interval de încredere

6.4-21%).

Într-un studiu randomizat și controlat placebo, vacile tratate cu Velactis, au prezentat mai puține

semne de durere la nivelul ugerului comparativ cu lotul de control în primele două zile după înțărcare.

Diferența privind apariția durerii a fost de 9.9% (95% interval de încredere 4.0-15.8%)

între

vacile

tratate cu Velactis și placebo. Într-un studiu randomizat și controlat placebo, reducerea disconfortului a

fost demonstrată în timpul primei zile de repaus mamar prin creșterea perioadei în care vacile stau

culcate cu 143+/- 17 minute în cazul vacilor tratate cu Velactis comparativ cu placebo.

4.5

Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Trebuie respectate regulile obișnuite de asepsie pentru administrarea preparatelor injectabile.

Utilizați doar ace uscate sterile, evitând introducerea apei sau umidității în timpul administrării.

Produsul trebuie utilizat doar în fermele de lapte în perioada înțărcării.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal

veterinar la animale.

P r o d u s u l

m e d i c i n a l

v e t e r i n a r

p o a t e

c a u z a

sensibilitate

cutanată.

Persoanele cu

hipersensibilitate

cunoscută la cabergolină sau la oricare dintre excipienți trebuie să evite contactul cu produsul

medicinal veterinar. Administrarea produsului medicinal veterinar trebuie făcută cu grijă pentru a evita

a u t o - i n j e c t a r e a .

Î n

c a z u l

auto-injectării

accidentale,

cereți

sfatul

medicului

arătând

prospectul

produsului și eticheta.

Spălați mâinile după utilizare.

Studiile pe animale de laborator au arătat risc de mortalitate embrionară după expuneri orale repetate.

În absența unor studii privind evoluția sarcinii la om consecutiv injectării de cabergolină, femeile

însărcinate sau care încearcă să rămână gravide trebuie să evite contactul cu produsul.

Datorita efectului farmacologic ( inhibarea lactatiei) femeile care alapteaza ar trebui sa evite contactul

cu acest produs.

Alte precauții

Cabergolina nu trebuie să ajungă în apele de suprafață deoarece are efecte nocive asupra organismelor

acvatice. Din această cauză, vacile tratate cu Velactis nu trebuie să aibă acces la ape deschise și nu

trebuie să contamineze cursurile de apă cu fecale cel puțin 5 zile după administrare.

4.6

Reacții adverse (frecvență și gravitate)

Reacții ușoare la locul injectării (umflături) au fost observate în mod frecvent și pot persista până la 7

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

Přípavek již není registrován

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

Přípavek již není registrován

1.

DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Velactis 1.12 mg/ml soluție injectabilă pentru bovine

2.

COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare ml conține:

Substanța activă:

Cabergolină..........................1.12 mg

Excipienți:

Pentru lista completă a excipienților vezi secțiunea 6.1.

3.

FORMĂ FARMACEUTICĂ

Soluție injectabilă.

Soluție clară galben pal.

4.

PARTICULARITĂŢI CLINICE

4.1

Specii țintă

Bovine (vaci de lapte).

4.2

Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

Pentru utilizare în cadrul managementului fermelor de vaci de lapte, ca un ajutor în instalarea bruscă a

repausului mamar prin reducerea cantității de lapte cu scopul de a:

- reduce scurgerile de lapte în perioada de repaus mamar;

- reduce riscul de infecții noi intramamare în timpul perioadei de repaus mamar;

- reduce disconfortul animalelor.

4.3

Contraindicații

A nu se folosi în cazul hipersensibilității la cabergolină sau la oricare dintre excipienți.

4.4

Atenționări speciale

Velactis trebuie utilizat în cadrul programului complex de control al mastitelor și calității laptelui sub

supravegherea medicului veterinar, ceea ce poate implica necesitatea tratamentului intramamar.

Pentru vacile considerate libere de mastite subclinice la înțărcare și la care utilizarea antibioticelor nu

este justificată sau permisă, Velactis poate fi folosit ca tratament de înțărcare. Vacile ar trebui să fie

diagnosticate ca fiind libere de mastite subclinice, utilizând criterii potrivite ca examenul bacteriologic

al laptelui, numărarea celulelor somatice sau alte teste recunoscute.

Într-un studiu multicentric randomizat unde vacilor de lapte fără infecții intramamare la momentul

înțărcării li s-a administrat sau Velactis sau placebo la înțărcare, incidența infecțiilor intramamare la 7

zile după fătarea următoare a fost semnificativ mai mică în cazul vacilor tratate cu Velactis (20.5%)

comparativ

placebo

(26.0%).

Diferența

procente

noilor

infecții

i n t r a m a m a r e

î n

t i m p u l

repausului mamar între vacile tratate cu Velactis și placebo a fost de 5.5% (95% interval de încredere

0.5-10.4%). Eficacitatea Velactis în reducerea riscului de noi infecții intramamare în timpul repausului

Přípavek již není registrován

mamar

când

administrează

concomitent

tratament

antimicrobian

vacile

infecții

intramamare, nu a fost investigat comparativ cu tratamentul antimicrobian de sine stătător.

În același studiu, incidența scurgerilor de lapte a fost semnificativ mai mică în cazul animalelor tratate

cu Velactis (2.0%) comparativ cu placebo (10.7%). Diferența între grupuri a fost de 8.7% (95%

interval de încredere 4.9-12.6%). Acest lucru a fost confirmat de un alt studiu multicentric randomizat

unde incidența scurgerilor de lapte a fost semnificativ redusă (3.9%) la vacile tratate cu Velactis

comparativ cu placebo (17.6%). Diferența între grupuri a fost de 13.7% (95% interval de încredere

6.4-21%).

Într-un studiu randomizat și controlat placebo, vacile tratate cu Velactis, au prezentat mai puține

semne de durere la nivelul ugerului comparativ cu lotul de control în primele două zile după înțărcare.

Diferența privind apariția durerii a fost de 9.9% (95% interval de încredere 4.0-15.8%)

între

vacile

tratate cu Velactis și placebo. Într-un studiu randomizat și controlat placebo, reducerea disconfortului a

fost demonstrată în timpul primei zile de repaus mamar prin creșterea perioadei în care vacile stau

culcate cu 143+/- 17 minute în cazul vacilor tratate cu Velactis comparativ cu placebo.

4.5

Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Trebuie respectate regulile obișnuite de asepsie pentru administrarea preparatelor injectabile.

Utilizați doar ace uscate sterile, evitând introducerea apei sau umidității în timpul administrării.

Produsul trebuie utilizat doar în fermele de lapte în perioada înțărcării.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal

veterinar la animale.

P r o d u s u l

m e d i c i n a l

v e t e r i n a r

p o a t e

c a u z a

sensibilitate

cutanată.

Persoanele cu

hipersensibilitate

cunoscută la cabergolină sau la oricare dintre excipienți trebuie să evite contactul cu produsul

medicinal veterinar. Administrarea produsului medicinal veterinar trebuie făcută cu grijă pentru a evita

a u t o - i n j e c t a r e a .

Î n

c a z u l

auto-injectării

accidentale,

cereți

sfatul

medicului

arătând

prospectul

produsului și eticheta.

Spălați mâinile după utilizare.

Studiile pe animale de laborator au arătat risc de mortalitate embrionară după expuneri orale repetate.

În absența unor studii privind evoluția sarcinii la om consecutiv injectării de cabergolină, femeile

însărcinate sau care încearcă să rămână gravide trebuie să evite contactul cu produsul.

Datorita efectului farmacologic ( inhibarea lactatiei) femeile care alapteaza ar trebui sa evite contactul

cu acest produs.

Alte precauții

Cabergolina nu trebuie să ajungă în apele de suprafață deoarece are efecte nocive asupra organismelor

acvatice. Din această cauză, vacile tratate cu Velactis nu trebuie să aibă acces la ape deschise și nu

trebuie să contamineze cursurile de apă cu fecale cel puțin 5 zile după administrare.

4.6

Reacții adverse (frecvență și gravitate)

Reacții ușoare la locul injectării (umflături) au fost observate în mod frecvent și pot persista până la 7

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

Přípavek již není registrován

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/669530/2015

EMEA/V/C/003739

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Velactis

cabergolinum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro Velactis. Objasňuje, jakým způsobem agentura zhodnotila toto veterinární léčivo,

aby mohla doporučit jeho registraci v Evropské unii (EU) a podmínky jeho používání. Účelem tohoto

dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak Velactis používat.

Pokud by majitelé nebo chovatelé zvířat chtěli získat praktické informace o používání Velactisu, měli by

si přečíst příbalovou informaci nebo by se měli obrátit na veterinárního lékaře či lékárníka.

Co je Velactis a k čemu se používá?

Velactis je léčivý přípravek používaný v programech péče o stáda dojnic jako pomoc při snižování

produkce mléka dojnic na počátku období stání na sucho (období, kdy se kráva nedojí před otelením a

začátkem další laktace). Velactis se používá ke:

snížení produkce mléka v období stání na sucho (okamžik, od kterého se kráva již nedojí),

snížení rizika vzniku nových infekcí vemene během období stání na sucho,

snížení diskomfortu dojnic po zasušení.

Obsahuje léčivou látku kabergolin. Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci.

Jak se Velactis používá?

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis. Velactis se podává v den zasušení ve formě

jednorázové injekce do svalu během čtyř hodin po posledním dojení. Velactis je k dispozici jako

injekční roztok ve vícedávkových injekčních lahvičkách o obsahu 5 ml, 25 ml nebo 50 ml.

Přípavek již není registrován

Velactis

EMA/669530/2015

strana 2/3

Jak Velactis působí?

Tvorbu mléka stimuluje hormon prolaktin, který se uvolňuje ze zvláštních buněk v hypofýze (malé

žláze spojené s mozkem). Kabergolin dlouhodobě působí na receptory v těchto buňkách (tzv. D2

receptory), které blokují uvolňování prolaktinu. Blokováním uvolňování prolaktinu se sníží tvorba

mléka.

Jaké přínosy Velactisu byly ve studiích prokázány?

V první terénní studii, do které bylo zařazeno 917 krav, byl Velactis podáván kravám bez subklinické

mastitidy (zánětu vemene bez viditelných klinických příznaků) a bez antimikrobiální léčby, došlo

k 5,5% snížení nových infekcí vemene během období stání na sucho v porovnání s kravami, jimž bylo

podáváno placebo (neúčinný přípravek). Velactis snížil výskyt tvorby mléka na 2% v porovnání

s 10,7% u krav léčených placebem.

Ve druhé terénní studii, do které bylo zařazeno 263 dojnic, došlo během 14 dnů od zasušení krav

k tvorbě mléka u 3,9% dojnic léčených Velactisem ve srovnání s 17,6% krav léčených placebem.

Do třetí terénní studie bylo zařazeno 228 dojnic. U krav léčených Velactisem se první den stání na

sucho na základě zvýšení doby, kterou přes den strávily ležením, prokázalo snížení diskomfortu.

Jaká rizika jsou spojena s Velactisem?

Nejčastějším nežádoucím účinkem Velactisu (který může postihnout až 1 z 10 krav) jsou mírné reakce

v místě vpichu (většinou otoky) po aplikaci přípravku, které mohou přetrvávat nejméně 7 dnů.

Úplný seznam omezení je uveden v příbalové informaci.

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které toto léčivo podávají nebo se

dostávají do kontaktu se zvířetem?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace pro Velactis byly zahrnuty informace

o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí pracovníci i majitelé

nebo chovatelé zvířat.

Lidé s přecitlivělostí (alergií) na kabergolin by se měli kontaktu s Velactisem vyhnout.

Po každém podání léčivého přípravku je třeba si umýt ruce.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem je třeba ihned vyhledat

lékařskou pomoc a ukázat příbalovou informaci nebo etiketu lékaři.

Těhotné ženy a ženy usilující o otěhotnění by se měly kontaktu s Velactisem vyvarovat. Vzhledem

k tomu, že Velactis snižuje tvorbu mléka, kojící ženy by s tímto přípravkem neměly přijít do kontaktu.

Jaká je ochranná lhůta u zvířat určených k produkci potravin?

Ochranná lhůta je časový interval po podání léčiva, který je nutno dodržet před tím, než může být

zvíře poraženo a jeho maso použito pro lidskou spotřebu. Jedná se rovněž o časový interval po podání

léčiva, který je nutno dodržet před tím, než může být mléko použito pro lidskou spotřebu.

Ochranná lhůta pro maso z dojnic léčených Velactisem je 23 dnů.

Přípavek již není registrován

Velactis

EMA/669530/2015

strana 3/3

Podání mléka od dojnic léčených Velactisem je „bez ochranné lhůty („0 dnů“)“, což znamená, že po

podání tohoto léčiva a po otelení není nutné odkládat jeho spotřebu, trvá-li období stání na sucho

nejméně 32 dnů. Je-li období stání na sucho kratší než 32 dnů, je po otelení třeba čekat 4 dny (což je

8 dojení).

Na základě čeho byl Velactis schválen?

Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) agentury rozhodl, že přínosy Velactisu převyšují jeho

rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU.

Další informace o Velactisu

Evropská komise udělila Velactisu registraci platnou v celé Evropské unii dne 9. prosince 2015.

Plné znění zprávy EPAR pro Velactis je k dispozici na internetových stránkách agentury:

ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Další

informace o léčbě Velactisem naleznou majitelé nebo chovatelé zvířat v příbalové informaci nebo by se

měli obrátit na veterinárního lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v říjnu 2015.

Přečtěte si celý dokument

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace