Puregon

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
folitropin beta
Dostupné s:
N.V. Organon
ATC kód:
G03GA06
INN (Mezinárodní Name):
follitropin beta
Terapeutické skupiny:
Pohlavní hormony a modulátory genitálního systému,
Terapeutické oblasti:
Infertility; Hypogonadism
Terapeutické indikace:
V ženské:Puregon je určen pro léčbu ženské neplodnosti v následujících klinických situacích:anovulace (včetně syndromu polycystických ovarií, PCOS) u žen, které byly nereaguje na léčbu klomifen citrát;řízené hyperstimulace ovárií k indukci vývoje mnohočetných folikulů v programech asistované reprodukce (e. in-vitro fertilizace / embryo transfer (IVF/ET), gamet intrafallopian převod (DÁREK) a intracytoplazmatická injekce spermie (ICSI)). V mužské:poruchy spermatogeneze zapříčiněné hypogonadotropním hypogonadismem.
Přehled produktů:
Revision: 32
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000086
Datum autorizace:
1996-05-02
EMEA kód:
EMEA/H/C/000086

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

16-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

16-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

31-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

16-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

16-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

31-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

16-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

16-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

31-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

16-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

16-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

31-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

16-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

16-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

31-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

16-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

16-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

31-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

16-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

16-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

31-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

16-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

16-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

31-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

16-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

16-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

31-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

16-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

16-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

31-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

16-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

16-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

31-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

16-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

16-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

31-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

16-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

16-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

31-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

16-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

16-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

31-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

16-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

16-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

31-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

16-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

16-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

31-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

16-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

16-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

31-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

16-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

16-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

31-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

16-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

16-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

31-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

16-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

16-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

31-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

16-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

16-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

31-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

16-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

16-07-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

16-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

16-07-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

16-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

16-07-2021

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPR

AVKU

1.

NÁZEV PŘÍP

RAVKU

Puregon 150 IU/0,18

ml injekční roztok

Puregon 300 IU/0,36

ml injekční

roztok

Puregon 600 IU/0,72

ml injekční roztok

Puregon 900 IU/1,08

ml injekční

roztok

2.

KVALITATIVNÍ

A KVANTIT

ATIVNÍ

SLOŽENÍ

Puregon 150 IU/0,18 ml inj

ekční roztok

Jedna zásobn

í vložka

bsahuje čistou (netto) celkovou dávku 150

rekombinantní folikuly

stimulující hormon (FSH)

v 0,18

ml vodného roztoku. Injekční roz

tok obsahuje lé

čivo

u látku

follitropinum beta, produkovanou

pomocí geneti

ckého inže

nýrství bun

ěčnou linií ovariál

ích buněk

křeč

ka čínského (CHO) v koncentraci 833

IU/ml vodného roztoku. Tat

o síla odpovídá

83,3

mikrogramům

proteinu/ml (specifická biologic

ká aktivita in vivo

odpovídající přibližně

10 000 IU FSH/mg proteinu).

Puregon 300 IU/0,36 ml

injekční roztok

Jedna zásobn

í vložka

obsahuje

čistou (netto) celkovou dávku 300 IU

rekombinantn

í folikuly

stimulující hormon (FSH)

v 0,36 ml vod

ného roztoku. I

njek

ční roztok obsahuje léčivou

látku

follitropinum beta, produkovanou pom

ocí genetického

enýrství

buněčnou lin

ií ovariáln

ích buněk

křeč

ka čínského (CHO) v koncentraci 833

IU/ml vodného ro

ztoku. Tato síla odpovídá

83,3

mikrogramům

protei

nu/ml (specific

ká b

iologická aktivita

in vivo odpovída

jící přibližně

10 000 IU FSH/mg proteinu).

Puregon 600 IU/0,72

ml injekční

roztok

Jedna záso

bní vložka

obsahuje čistou (netto) celkovou dávku 600 IU

ombinantní folikuly

stimulující h

ormon (FSH)

v 0,72

ml vodného roztoku. Injekční roztok obsahuje léčivo

u látku

folli

tropinum be

ta, produko

vanou pomocí genetické

inže

nýrství bun

ěčnou lin

ovariálních buněk

křeč

ka čínského (CHO) v koncentraci 833

IU/ml v

odného roztoku. Tato síla odpovíd

83,3 mikrogra

mům

proteinu/ml (specifická biologická aktivita

in vivo

odpovídající

přibližně

10 000 IU F

SH/mg proteinu).

Puregon 900 IU/1,08 ml

injekční r

oztok

Jedna záso

bní vložka

obsahuje čistou (netto) celkovou dávku 9

00 IU

rekombinant

ní folikuly

stimulu

jící hormon (FSH)

1,08 ml vodného roztoku. Injekční roztok obsahuje léčivou

látku

follitropinum beta, pr

odukovanou pomocí geneti

ckého i

nžen

ství buněč

nou linií ov

ariálních buněk

křeč

ka čínského (CHO) v koncentraci 83

IU/ml vodného r

oztoku. Tato sí

la odpovídá

83,3

mikrogramům

proteinu/ml (specifická biologická aktivit

a in vivo odpovídají

cí přibližně

10 000 IU

FSH/mg proteinu).

Pomocná látka/

Pomocné lá

tky se známým účinkem:

Tento léčivý přípravek

obsahuje 10 mg benzylalkoholu v jednom mililitru.

Úplný seznam pomocných

látek viz bod 6.1.

3.

LÉK

OVÁ FORMA

Injekční ro

ztok (injekce).

Čirý a bezbar

vý roztok.

ásobní vložk

s náplní jsou určeny k použití společně s injekčním

perem.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

U dospělých žen:

Puregon je určen pro léčbu žen

ské infertili

ty při těchto

klinických situacích:

Anovulace (včetně syndromu poly

cystických

ovárií, PCOS) u

žen, které nereagovaly na léčbu

klomifen-citrátem.

Řízená hy

perstimul

ace ovárií k indukci vývoje mnohočetných folikulů v

programech asistované

reprodu

kce [např.

in vitro fertil

izace/embry

o transf

er (IVF/ET), tubární přenos gamet

(GIFT) a

tracytoplazmatická injekce spermie (ICSI)].

U dospělých mužů:

Poruchy spermatogenez

e u hypogonadotropního hypogonadismu.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípr

vkem Pureg

on má být zaháje

na pod dohl

edem lék

aře, který má zkušenost s

léčbou

infertility.

První injekce přípravku Puregon by měla být podána pod přímým

ékařským do

hledem.

Dávkování

Dávkování u žen

V odpovědi ovárií

exogenní gonadotropiny existují

velké inter-

a intraindivid

uální rozdíly. Proto je

nemožné stanovit jednotné dáv

kovací sché

ma. Z toho důvodu má být dávkování individuálně

upraveno v závi

slosti na odp

ovědi ov

árií. K

tomu je zapotřebí ultrazvukové vyšetření

zrání

folikulů.

Rovněž může být

žitečné současně stan

ovit sérové hladiny estradiolu.

Při používání injekčního

pera je

třeba si uvědomit, že pero je přesný nástroj, který podá přesně

tako

vou dávku,

na ktero

u je nastaveno. Bylo prokázáno, že při podání perem je aplikovaná průměrně

o 18 %

vyšší dávka FSH než při po

dání konven

ční stříkačkou.

To může být zvláště význ

amné

při

přechodu z používání injekčního pera na užívání konvenční stříkačky

ěhem jednoho léčebn

ého cyklu.

Zvláště při přechodu z používání stříkačky na pero může b

ýt nutná dro

bná úprava

dávkování, aby se

zabránilo podávání

příliš vysokých dávek.

Na základ

výsle

dků srovnávacích klinických studiích je považováno za vhodné apliko

t nižší

celkovou dá

vku přípravku Puregon během kratšího období léčby, než je obecně používáno pro F

získaný z

moči, a to neje

n v zájmu d

sažení

optimál

ního vývoje folikulů, ale

také ke

sníž

ení rizika

nechtěné ovariální hyperstimulace (viz bod

5.1).

Klini

cká zkušeno

st s

pří

pravkem

Puregon je založena až na třech léčebných cyklech v

obou

indikacích. Celk

ová zkuš

enost s IVF ukazuje

, že během

prvních

čtyř pokusů zůstává úspěšnost léčb

ětši

stabilní a poté se postupně snižuje.

Anovulace

Doporučuje se se

enční léčeb

né schém

a začínající podáváním

50 IU

přípravku Puregon denně.

Počáteční dávka se neměn

í po dobu n

ejméně sedmi dnů. N

edojde-li k

žádné odpovědi

ovárií, je

denní dávka pos

ně zvyšována až do zaznamenání adekvátní farmakodynamické odpovědi na

zák

ladě zvýšeného růst

u foliku

lů nebo plazmatické hladiny estradiolu. Za optimální je

pova

žováno den

zvýšení

hladiny estradiolu

o 40-100 %. Denní d

ávka se pak nemění až do

dosažení

preovul

ačního stavu. Preovulačního stavu je dosaženo tehdy, kdy podle

ultras

onografické

ho nález

u dosáhne dominantní folikul nejméně 18

mm v průměru a/nebo při

dosažení plazm

atických hl

adin estradiolu 300

-900 pikogra

/ml (1 000-3 000 pmol/1).

dosažení to

hoto stavu

obvykle postačí léčba v trvání 7

14 dnů. Podávání přípravku Pur

egon je

poté

přerušen

o a ovul

ace může být indukována podáním humánního choriového gonadot

ropinu

(hCG).

Je-li

množství reagujících folikulů

říliš v

ysoké n

ebo zvyšují

-li se hladiny estradiolu p

říliš

rychle, tzn. dochází

li ke dvojnásobnému zvýšení hladiny

tradiolu častěji než jednou

denně

dva či tři po sobě následující dny, má být denní dávka snížena

Vzhledem

k tomu, že folikuly

větší než

14 mm mo

hou vést k těhotenství, představuj

í v

íceč

etné

preovulační folikuly větší než 14

mm riziko vícečetného těhote

nství. V tako

vém případě nemá

být hCG aplikován a těhotenství je třeba se vyhnout, aby se zabránil

o ví

cečetnému těho

tenství.

Říze

ná ovariální hyperstimulace

v programech asistované r

eprodukce

oužívají se různé stimulační protokoly. Minimálně pro první čtyři

dny je dop

oručena počátečn

dávka 100-225

IU. Poté může být dávka individuálně upraven

a na zákla

dě odpověd

i ovárií.

V klinických studiích bylo pr

okázáno, že postačující udržovac

í dávka se po

hybuje v rozmezí

75-375

IU po dobu šesti až dvanácti dní, někdy

šak může bý

t nutná

delší léčba.

Puregon může být podáván samotný nebo v kombinaci s ag

onistou nebo antago

nistou GnRH

pro preve

nci předčas

né luteinizace. Je-li podáván s agonistou GnRH, m

ůže být zapotřebí vyšší

celková léčebná dávka přípravku Puregon.

ověď ovárií

je moni

torována ultrazvukovým vyšetřením. Rovněž může být užitečné

současně stanovi

t sérové hl

adiny estradiolu

. Kon

ečná fáze d

ozrávání

folikulů

je indukována

podáním hCG poté, co je

ultrazvukovým vyšetřením

zjištěna přítomnost nejméně tří fol

ulů

o velikosti 16-20

mm a je prokázána dobrá odpověď estradiolu (plazmatické hladiny asi 300

400 pikogra

mů/ml (1

000-1 300 pmol/1) pro ka

dý foli

kul o průměru větším než 18

mm).

Získání oocy

tů je provedeno o 34

35 hodin později.

Dávkování u mužů

Puregon se podává v dávce 450

IU/týden, nejlépe rozdělen do 3 dávek po 150

IU společně s

hCG.

léčbě

řípra

vkem

Puregon a hCG je třeba

pokračovat

nejméně

4 měsíce, než lze očekávat

jakékoliv z

lepš

ení spermatogeneze. K

posouzení odpovědi se doporučuje analýza

spermatu za 4

až 6

měsíců po zahájení léčby. Pokud pacient po tomto období nereagoval, je

možno

v kombinované terapii

pokračovat,

stávající klinická

zkušenost ukazuje, že pro dosaž

ení spermatog

eneze může být zapotřebí

léčba trvající 18 měsíců nebo déle.

Pediatrická populace

e schválené indikaci není u pediatrické populace pro přípravek Puregon žádn

é relevantn

í použití.

Způsob pod

ání

Pureg

on injekč

ní roztok v zásobních

vložk

ách s náplní byl vyvin

ut pro použití společně s

injekčním

perem Pure

gon Pen a j

určen k podkožnímu podání. Místo podkožní injekce je třeba měnit, aby se

předešlo atrofii tukov

tkáně.

použitím injekčního pera může aplikac

ípr

avku Puregon provést pacient/ka,

za p

edpokladu

náležitého poučení lékařem.

4.3

Kontraindik

ace

Pro mu

žen

Hypersenz

itivita na léčivou

látku

nebo na kteroukoli pomocnou látku

uvedenou v b

odě

6.1.

Nádory ovária, prs

u, dělohy,

arlat, hypofýzy nebo

hypotalamu.

Primární gonadální porucha.

Navíc pro ženy

Vaginální krvácení do

sud nejasné etiologie.

Ovariáln

í cysty nebo zvětšená ovária bez souvislosti se syndromem polycystických ovárií

(PCOS).

Malfo

rmace repro

dukčních orgánů nesluč

telné s těhotenstvím

Myomy dělohy nesluč

itelné

s tě

hotenstvím.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použi

Sledovatelnost

by se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých př

ravků, má se přehledně zaznamenat n

ázev

podaného

přípravku a číslo šarže.

Hypersenzitivní

reakce na antibiotika

Puregon může

obsahovat sto

py streptomycinu a/nebo neomycinu. Tato

antibiotika mohou

u náchyln

ých osob zp

sobovat reakce z

přecitlivě

losti.

Vyšetř

ení na nepl

odnost před zahájením

éčby

Před z

ahájen

ím léč

by je nutno

neplodnost

párů

řádně vyšetřit

Pacienty je nutno vyšetřit

zejména na

hypothyroidism

insuficienci nadled

, hyperprola

ktinémii a n

ádory hypof

ýzy

nebo hypothalamu, a

je nutno podat pří

šnou

léč

U žen

Ovariální h

yperstimula

ční syndrom

(OHSS)

OHSS je zdra

votní příhoda odlišná od

nekomplikovaného zvětš

ení ovárií.

Klinickými známkami a

příznaky mírného až

středně závažného ovariáln

ího hyperst

lačního syndromu jsou bolesti břicha

nauzea,

průj

em, m

írné až střední z

ětšení ovár

ií a ovariální cysty. Z

ávažný

OHSS m

ůž být život

hrožující

Klinickými známka

mi a příznaky závažného ovariálního hyperstimulačního

syndromu jsou

velké ovariální cysty, akut

ní bolesti břicha

, ascites, pleur

ální výpotek, hydrothorax, d

ušnost

, oligurie,

hematologické abnormality a

přibývá

ní na váze.

Ve vzácných případech se v

souvislosti s

OHSS může

objevit žilní nebo

arteriální tromboembolie. V

souvislosti s

S byly rovn

ěž hlášeny přechodné

abnormality jaterních fu

nkčn

ích

testů, které naznačují

jaterní dysfunkci s mor

fologickými

změnami

při

biopsii

jater nebo bez nich

OHSS m

ůže bý

t vyvo

lán podáním lidského

choriového gonadotropinu (hCG) a

těhotenstvím

(endogenním hCG).

asný OHSS

se obvykle objeví během 10 dní

po podání hCG a

může souviset

s na

dměrnou odpovědí ovárií

na stimulaci gonadotropinem. Pozdní OHSS

se objevuje více než 10

dní

po podání hCG, jako

důsledek hormonálních změn v těhotenství

Kvůli riziku v

zniku OHSS je nutno

pacientky sledovat nejméně 2 týdn

y po podání hCG.

Ženy se známými

rizikovými

faktory pro silnou odpo

věď ovár

ií mohou být

zvláště náchylné ke vzniku

OHSS

m léčby přípravkem Puregon nebo po ní

U žen v

prvním cyklu sti

mulace ovárií,

u kterých

ou rizikové faktory známy pouze částečně

, se dop

oručuje pečlivé sledování č

asných znám

ek a

příznaků

OHSS.

držujte

současné léč

ebné postupy

ke sní

ení

rizika OHSS

během

programu

asistované reproduk

(ART).

Dodržová

ní doporu

čené dávky

příprav

ku Puregon a

léče

bného

režimu

pečlivé monitorování

ovariální

odpovědi j

důležité

e snížení r

ika OHSS.

K monitorování

rizika vzniku

OHSS je nutno

před léčbou provést ultrazvukové vyšetření vývoje folikulů a to pak

provádět pravidelně v

průběhu

léčby

ovněž

může být užitečné současně stanov

it hladiny sérové

ho estradiolu

Při asistova

reprodukci je riziko OHSS zvý

šeno při

nebo více f

olikulech o průměru

mm nebo více

Pokud se OHSS vyvine, je

nutno nasadit a dodržovat

standardní a

vhodn

ou léč

bu OHSS.

Vícečetné těhotenství

U všech způsobů léčby gonad

otropine

m, včetně přípravku

Puregon, byla

hlášena mnohočetná

těhotenství a porody. Vícečetné těhotenství, především jeho pozdější

stád

ia zvyšují

riziko

nežádoucích důsledků pro matku (k

omplikace v

těhotenství a při porodu) a pro dítě (nízká

porodní

hmotnost). U a

novulačních žen, kter

é podstupují

indukci ovulace

může sledování vývoje folikulů za

využití transva

ginálního u

ltrazvuku napomo

ci stanovit, zda v cykl

u pokračovat či nikoli, aby se

ížilo

riziko v

ícečetného těhotenství

Rovněž může být užitečné současně s

tanovovat hladiny sérového

estradiolu. Pacientky

je nutno před zahájením léčby na možnost vícečetného těhotenst

ví upozornit.

žen podstu

ujících asist

ovanou reprodukci

(ART) riziko

vícečetného tě

hotenství souvisí zejména

počtem přene

sených embr

yí. Poku

d se používá k

cyklu i

ndukujícímu

ovulaci, měla by příslušná

úprav

a dávky (p

říslušné úpravy dávek) F

SH vývoji v

ícečetných folikulů zabráni

Mimoděložní těhotenství

U infertilních

en, které se po

drobují asistované reprodukci

je zvýšen

a incidence

mimoděložních

ěhotenství. P

oto je důležité časné ultrazvukové p

otvrzení intrauter

inní lokalizace těhotens

tví.

Spont

ánní potrat

Četn

ost nedokon

čených těhotenství je u žen podstupujících

asistovanou repr

odukci vyšší než u

normální populace.

Cévní komplikace

léčbě gonadotropiny,

četně přípravku Puregon, byly hlášeny t

romboembolic

příhody, jak

v souvislosti s OHSS, tak s OHSS nesouvisející. Intravaskulární tromb

óza, která může

vzniknout

žil

ách nebo arteriích,

může vést ke snížení krevního průtoku životně důležitým

i orgány nebo

končetina

U žen s

obecně uznávanými rizikovými faktory tromboembolických př

íhod, jako

osobní nebo r

odinná anamnéza,

silná obezita nebo

trombofilie,

může

čba

gonadotropiny,

včetně

přípravku

Puregon, toto riziko dále zvý

šit

. U t

ěchto žen je třeba př

nosy podává

gonadotropin

včetně přípravku

Puregon,

zvážit proti rizikům

e nutno však mít na paměti,

že samotné

těhotenství

rovněž přináší zvýšené rizi

ko trombózy.

Vrozené malformace

Incidence kongenitálních m

alformací p

ři asist

ované re

produkci může

být nepatrn

ě vyšší než u

spontánní k

oncepce. To může být způsobeno rozdíly v

charakterist

ikách rodičů (např. věk mat

charakteristika spermií) a vícečetný

hotenstvím.

Torze ovária

Po léčbě gonadotropiny, včetně přípravku

Puregon

, byly hlášeny torze

ovárií. Torz

e ovárií může

souviset s

dalšími rizikovými

faktory, například OHSS, těhotenstvím, proděl

anými

břišními

eracemi, anamnézou torze ovári

a v minulosti, ovariálními cystami v

přítomnosti či minulosti a s

polycystickými ovárii

. Poškození ovárií v

ůsledku sníženého přívodu krve lze omezit včasnou

diag

nózou a neprodlenou deto

rzí.

Nádory

ovárií a jinýc

h částí rep

odukčního systému

Byly hlášeny případy ná

ů vaječníků a jiných orgánů reprodukčního systému a to

benigních a

malign

ích u žen, které pods

oupily léčb

u neplodno

sti řadou různých způsobů léčby.

Nejsou jednotné

názory na to, zda l

éčebné užití gonadotropinů

vyšuje riziko těchto nádorů u neplodnýc

ší zdrav

otní stavy

Před zahájením léčby přípravk

em Puregon

je rovněž nutno

vyhodnotit zd

ravotní stav

y, které jsou

kontraindikací těhotenství.

U mužů

Primární testiku

lární poruc

Zvýšené hladi

ny endogenn

ho FSH u mužů svědčí pro primární testiku

lární poruchu. Tito pacienti

nereagují na léčbu kombinací

Puregon/hCG.

Benzylalkohol

Benzylalkohol

může způs

obit a

nafylaktoidní

reakce. Velké

množství

benzylalkoholu m

ůže

způsob

metabo

lickou acidózu,

proto je

potřeba

přijmout zvláštní opatření

při předepisování přípravku

Puregon

těhotným nebo kojícím ž

enám a

pacientům s

poruchou

funkce ledvin a

jater.

Sodík

ento léčivý přípravek obsahuje méně než 1

mmol (23 mg) sodíku na injekci, to zn

amená, že je

podstatě

„bez

sodíku“.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současné použití přípravku P

uregon a klomifen-

citrátu můž

e zesílit folikulárn

í odpověď. Po

hypofyzární desenzibilac

i vyvolané GnRH agon

istou může být k dosažení adek

vátní folikulární

ovědi zapotřebí podávat Puregon ve vyšší dávce.

4.6

Fertilita, těhotenství a k

ojení

Fertilita

Puregon se

používá v

léčbě žen

podstupujících ovar

iální indukci nebo kontrolovanou ovari

ální

hyperstimulaci v

rámci program

ů asistované reprodukce. U mužů se P

uregon u

žívá v

léčbě deficitní

spermatogeneze podmí

něné hypogonadotropním hypogo

nadi

smem. Dávkování a způsob

podání viz

bod 4.2.

Těhot

enství

Podáv

ání přípravku Puregon v

těhotenství ne

ní indikován

o. V případě

neúmyslnéh

podání během

těhotenstv

í nejsou do

statečné

klinick

é údaje k vyloučení

teratogenního působení

rekombinantního

FSH. Nicm

éně u těchto případů neb

yl dosud

hlášen žá

dný speciální malform

ační efekt. Ve studiích

provád

ěných na

íř

atech nebyl poz

orován žádný te

ratogenní efekt

Kojení

Nejsou k dispozici

žádné informace z

klinických hodnocení nebo ze studií na zvířatech o vylučo

vání

follitropinu beta d

o mléka. Vzhledem

k vysoké molekulární

hmotnosti follitropinu beta je

nepravd

ěpo

né, že

by se t

ato látka vyluč

ovala do lidského

mateřsk

ého mléka. Pokud by byl

follit

ropin beta vylučován do

lidského

mateřského mléka, byl by rozště

pen v

gastrointestinální

traktu dítěte. F

ollitropin bet

a může

ovlivňovat tvorbu

mléka.

4.7

Účinky n

a schopnost

řídit a

obsluhovat stro

je

Puregon nemá žádný ne

bo má zaned

batelný

vliv na schopnost řídit

nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Klini

cké užití přípravku Pure

gon intramuskulárn

í nebo podk

ožn

í aplik

ací může v

yvolat lokální reakce

v míst

ě v

pichu injekce (3

% všech léčených pacientů). Průběh těcht

o lokálních reakcí je mírný a

přechodný. Generalizované reakce

z přecitlivělosti byly poz

orován

y velmi zřídka (přibližně 0,2

všech pac

entů léče

ných follitr

opinem beta

Léčba u žen:

Z klinických studií bylo refer

ováno o přibližně 4

% žen, kte

ré byly lé

čeny

follitropinem beta

a měly

známky a příznaky syndromu ovariální hyperstimulace (OHSS)

(viz

bod 4.4). Nežádoucí účin

týkající se to

hoto syndromu zahrnují

bolest v oblasti pánve a/nebo tlak, b

olest

břicha

a/nebo

napětí,

potíže s prsy a zvětše

ní ovárií.

V následující tabu

lce jsou uvedeny nežádoucí účinky

follitropinu beta

, hlášené v

klinických studiích

žen, seřazené podle tříd orgáno

vých systém

ů a

tnosti

; časté (≥

1/100 až <

1/10), méně čast

1/1 000

až <

1/100).

Třída or

gánového systému

Četnost

Nežádoucí účinky

oruchy nervového systému

Časté

Bolest hlavy

Gastrointestinální poru

Čas

Napětí břicha

Bolest

břicha

Méně ča

sté

Břišní

dyskomfort

Zácpa

Průjem

Nevolnost

Poruchy reprod

ukč

ního

systému a prsu

Časté

OHSS

olest v oblasti pánve

éně časté

Potíže s

prsy

Krvácení z

dělohy mimo cyklus

Ovariální cysta

Zvětšení ovárií

Ovariální torze

Zvětšení dělohy

Krvácení z poch

Celkové poruchy a reakce

místě aplikace

Časté

Reakce v míst

ě apli

kace

injekce

Méně ča

sté

Generalizovaná reakc

přecitlivělosti

Potíže s

prsy zahrnují citlivost, bolest a/nebo napětí prsou a bo

lest bradavky

Lokální rekace

místě aplikac

e injekce zahrnují: mod

řiny, bolest, zarudnutí, otok a svěděn

Ke generalizované reakci z

přecitlivělosti patří zarudnutí, kopřiv

ka, vyrá

žka a svědění

Navíc byla hlášena ektopická těhotenství, potraty a vícečetná

těhotenství. Tyto jevy pravděpodobně

souvisí s asistovanou rep

rodukcí nebo následným těhotenstvím.

Ve vzácných

případech je léčba foll

itropinem beta/

hCG spojen

a stejně ja

ko ostat

ními gonadotropiny

rizikem tromboembolick

é příhody.

Léčba u mužů:

V násle

dující tabulce jsou uved

eny nežádoucí úč

inky follitropinu beta,

hlášené v

klinických studiích

mužů

(30 pa

cientů

, kterým

byl přípavek podán), seřazené

podle tří

d orgánovýc

h systém

ů a četnosti;

časté (≥

1/100 až <

1/10).

Třída orgánového systému

Če

tnost

1

N

ežádoucí účinky

Poruchy

nervového syst

ému

Časté

Bolest hlavy

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Akné

rážka

Poruchy

reprodukčního

systému a

prsu

Časté

Epididymální cysta

Gynekomastie

Celkové poruchy a reakce v

místě

aplikace

Časté

Reakce v

místě a

plikace

injekce

Než

ádoucí

účinky,

které jsou hlá

šeny pouz

jednou, jsou uvedeny jako časté,

prot

ože

jediné h

lášení

vyšuje četnost

nad 1 %.

Lokální reakc

e v místě a

plikace

injekce včetně indu

race a bolesti.

Hlášení podezření na nežádoucí úč

inky

ášení podezření na nežád

oucí ú

inky po registraci lé

ivého p

ípravku je d

ůležité. Umožň

uje to

pokra

ovat ve sledování pom

ru p

ínos

a rizik lé

ivého p

ípravku.

Žádáme zdra

votnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostř

ednictvím náro

dního systému hlášení nežádoucích

účin

ů uve

deného v Dodatku V.

4.9

P

ředávkování

Ohledně akutní toxicity přípravku Puregon u člověka nej

sou k di

spozici žádné údaje, ale

ve studiích

zvířat byla

prokázána ve

lmi nízká akutní toxicita přípravku Pu

regon a z mo

či získaných preparátů

gonadotropinů. Příliš vys

oké dávková

ní FSH m

ůže mít za následek hyperstimulaci ovárií (

bod 4.4).

5.

FARMA

KOLOGICKÉ

VLASTNOSTI

5.1

Farmako

dynamické vlas

tnosti

Farmakoterapeutic

ká skupina: pohlavní hormony a modulát

ory pohlavního systé

mu, gonadotropi

ATC kód: GO3GA06.

Puregon obsahuje rek

ombinantní FSH. Ten je vyráběn technikou rekombinace DNA za použití

tkáňové kultury ovariálních buněk křeč

ka čínsk

ého, do které

byly přene

eny humánní geny pro

podjednotku FSH.

Primární sekvence am

inokyselin je i

dentická se sekvencí u p

řirozeného

humánního

FSH. Je známo, že existují malé rozdíly ve struktuře sacharidového

řetězce.

Mechanismus účinku

H je nepostrad

telný při n

málním růs

u a dozrávání folikulů a při gonadální

produkci st

eroidů.

ženy je hladi

na FSH kritic

ká pro zahájení a trvání vývoj

e folikulů a následně pro načasování dozrá

a pro počet folikulů,

které dosá

hly zralosti. Ve vybraný

ch případech

orušené gona

dální funkce lze

tedy Puregon použít ke stimulaci v

ývoje foliku

lů a produkce steroidů.

Puregon lze dá

le použít

podpor

u víceče

tného vý

voje folikulů v programech asistované reprodukce [např.

in vitro

fert

ilizace/embryo transfer

(IVF/ET), tubární

přenos g

amet (GIFT) a

intracytoplazmatická

injekce

spermie (ICSI)]. Obe

cně platí, že po léčbě přípravkem Pure

gon násle

duje podání

hCG k indukci

konečné fáze dozrávání folikulů, za

hájení meiózy a ruptury f

olikulu.

Klinická účinnost a bezpečnost

V klin

ických hodno

eních porov

ávajících rekombinantní FSH (follitrop

in beta) a m

očový FSH při

kontrolov

ané ovariální s

timulaci

u žen zapoj

ených do

programu asistované reprodukce (ART) a př

indukci ovulace (viz ta

bulky 1 a

2 níže) byl Puregon účinnější než moč

vý FSH, prot

že ke spuště

zrání folikulů bylo zapotřebí nižší

celkové dávky a kra

tšího období léčby.

U kontrolované st

imulace ová

rií vedl

Puregon v porovnání s

močovým FSH k vyššímu počtu oocytů

získaných

při nižší

celkové dávce a kratším

období léčby

Tabulka 1:

Výsledky kl

nického hodnocení 37

608 (randomizovan

é klinické hodnocení

porovnáváním

skupin, srovnávající be

zpečnost a účinnost

přípravku Puregon s močovým FSH při

kontr

olované stimulaci ovárií)

Puregon

(n = 546)

u-FSH

(n = 361)

Průměrný

očet získa

nýc

h oocytů

10,84*

8,95

Průměrná celková dávka (poče

t ampulek po 75 IU)

28,5*

31,8

Průměr

né trvání stimulace p

omocí FSH (

dny)

10,7*

11,3

*Rozdíly mezi oběma skupinami byly statisticky významné (p

< 0,05)

U ovariální indukce ved

l Puregon v p

rovnání s mo

vým FSH k

ižšímu mediánu celkové dávky a

ke krat

ímu mediánu trvání

léčby.

Tabulka

2: Výsledky klinického

hodnocení 37 609 (r

andomizované klinické hodnocení

porovnáváním skupin, srovnávající

bezpečnost a účinnost přípravku Puregon s močo

ým FSH při

ovariální indukci).

Puregon

(n = 105)

u-FSH

(n = 66)

ůměr

počet folikulů

12 mm

15 mm

18 mm

Medián celkové dávky (IU)

1 035

Medián trvání léčby (dny

10,0

13,0

* Rozdíly mezi oběm

a skupinami byly statisticky významné (p < 0,05)

Omezeno na ženy s indukov

anou ovulací (Puregon, n = 76; u-FSH, n = 42).

5.2

Farmako

kinetické v

lastnosti

Absorpce

Po podkožním podání přípravku Puregon je dosaženo maxim

ální konce

ntrace FSH přibližně za

hodin. V d

sledku pozvo

ného uvolňo

ání z místa injekce a poločasu elimina

bližně

40 hodin

(rozmezí 12

70 hodin) zůstává hladina FSH zvýš

ena po dobu 24 -

48 hodin. Vzhledem k poměrně

dlou

hému poločasu eliminace b

ude mít op

akované podání stejné dá

vky za násled

k plazmatick

koncentrace

FSH, které jsou přibližně 1,5

- 2,5 krát vy

šší než po pod

ání jednotlivé

dávky. Toto

zvýšení umožňuje dosáhn

out tera

peutických koncentrací FSH.

Absolutní biologická dostupnost subkutá

nně podaného přípravku Puregon je přibližně 77

Distribuce, biotransf

ormace a eliminace

Rekombinantní FSH j

e biochemicky velmi

podobný z moči

získanému humán

nímu FSH a je

distribuován,

metabolizován a vylučován stejným způsobem

5.3

Předklinické údaje

vztahující se k

bezpečnosti

Podá

ní jednotlivé

dávky přípra

ku Puregon

aboratorním potkanům nevyvolalo žádné

toxikologicky

signif

ikantní účinky.

Ve studiích op

akovaného podávání u laborat

orních potkanů (dva týdny) a u

psů

(13 týd

nů) až do stonásobku max

imální dávk

y používané u člověka ne

vyvolal Pure

on žádné

toxi

kologicky si

nifikantní účinky. V Amesově testu ani

in vitro testu chro

mozomových aber

ací

humánních lymfocyt

ů nevykazov

al Pureg

on žádný mutagenní potenciál.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Sezna

m pomocných

látek

Puregon

injekční

roztok obsahuje:

Sacharózu

Dihydrát natrium-citrátu

Methionin

Polysorbát 20

Benzylalkohol

Vodu pro injekci.

Pro úpravu p

H mohly b

ýt použity hydroxid sodný a/nebo kyselina chlorovodíková.

6.2

Inkompatibility

Studie

kompatibili

ty nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento lé

čivý pří

pravek mísen s jinými

léčiv

ými p

říp

ravky.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPR

AVKU

1.

NÁZEV PŘÍP

RAVKU

Puregon 150 IU/0,18

ml injekční roztok

Puregon 300 IU/0,36

ml injekční

roztok

Puregon 600 IU/0,72

ml injekční roztok

Puregon 900 IU/1,08

ml injekční

roztok

2.

KVALITATIVNÍ

A KVANTIT

ATIVNÍ

SLOŽENÍ

Puregon 150 IU/0,18 ml inj

ekční roztok

Jedna zásobn

í vložka

bsahuje čistou (netto) celkovou dávku 150

rekombinantní folikuly

stimulující hormon (FSH)

v 0,18

ml vodného roztoku. Injekční roz

tok obsahuje lé

čivo

u látku

follitropinum beta, produkovanou

pomocí geneti

ckého inže

nýrství bun

ěčnou linií ovariál

ích buněk

křeč

ka čínského (CHO) v koncentraci 833

IU/ml vodného roztoku. Tat

o síla odpovídá

83,3

mikrogramům

proteinu/ml (specifická biologic

ká aktivita in vivo

odpovídající přibližně

10 000 IU FSH/mg proteinu).

Puregon 300 IU/0,36 ml

injekční roztok

Jedna zásobn

í vložka

obsahuje

čistou (netto) celkovou dávku 300 IU

rekombinantn

í folikuly

stimulující hormon (FSH)

v 0,36 ml vod

ného roztoku. I

njek

ční roztok obsahuje léčivou

látku

follitropinum beta, produkovanou pom

ocí genetického

enýrství

buněčnou lin

ií ovariáln

ích buněk

křeč

ka čínského (CHO) v koncentraci 833

IU/ml vodného ro

ztoku. Tato síla odpovídá

83,3

mikrogramům

protei

nu/ml (specific

ká b

iologická aktivita

in vivo odpovída

jící přibližně

10 000 IU FSH/mg proteinu).

Puregon 600 IU/0,72

ml injekční

roztok

Jedna záso

bní vložka

obsahuje čistou (netto) celkovou dávku 600 IU

ombinantní folikuly

stimulující h

ormon (FSH)

v 0,72

ml vodného roztoku. Injekční roztok obsahuje léčivo

u látku

folli

tropinum be

ta, produko

vanou pomocí genetické

inže

nýrství bun

ěčnou lin

ovariálních buněk

křeč

ka čínského (CHO) v koncentraci 833

IU/ml v

odného roztoku. Tato síla odpovíd

83,3 mikrogra

mům

proteinu/ml (specifická biologická aktivita

in vivo

odpovídající

přibližně

10 000 IU F

SH/mg proteinu).

Puregon 900 IU/1,08 ml

injekční r

oztok

Jedna záso

bní vložka

obsahuje čistou (netto) celkovou dávku 9

00 IU

rekombinant

ní folikuly

stimulu

jící hormon (FSH)

1,08 ml vodného roztoku. Injekční roztok obsahuje léčivou

látku

follitropinum beta, pr

odukovanou pomocí geneti

ckého i

nžen

ství buněč

nou linií ov

ariálních buněk

křeč

ka čínského (CHO) v koncentraci 83

IU/ml vodného r

oztoku. Tato sí

la odpovídá

83,3

mikrogramům

proteinu/ml (specifická biologická aktivit

a in vivo odpovídají

cí přibližně

10 000 IU

FSH/mg proteinu).

Pomocná látka/

Pomocné lá

tky se známým účinkem:

Tento léčivý přípravek

obsahuje 10 mg benzylalkoholu v jednom mililitru.

Úplný seznam pomocných

látek viz bod 6.1.

3.

LÉK

OVÁ FORMA

Injekční ro

ztok (injekce).

Čirý a bezbar

vý roztok.

ásobní vložk

s náplní jsou určeny k použití společně s injekčním

perem.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

U dospělých žen:

Puregon je určen pro léčbu žen

ské infertili

ty při těchto

klinických situacích:

Anovulace (včetně syndromu poly

cystických

ovárií, PCOS) u

žen, které nereagovaly na léčbu

klomifen-citrátem.

Řízená hy

perstimul

ace ovárií k indukci vývoje mnohočetných folikulů v

programech asistované

reprodu

kce [např.

in vitro fertil

izace/embry

o transf

er (IVF/ET), tubární přenos gamet

(GIFT) a

tracytoplazmatická injekce spermie (ICSI)].

U dospělých mužů:

Poruchy spermatogenez

e u hypogonadotropního hypogonadismu.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípr

vkem Pureg

on má být zaháje

na pod dohl

edem lék

aře, který má zkušenost s

léčbou

infertility.

První injekce přípravku Puregon by měla být podána pod přímým

ékařským do

hledem.

Dávkování

Dávkování u žen

V odpovědi ovárií

exogenní gonadotropiny existují

velké inter-

a intraindivid

uální rozdíly. Proto je

nemožné stanovit jednotné dáv

kovací sché

ma. Z toho důvodu má být dávkování individuálně

upraveno v závi

slosti na odp

ovědi ov

árií. K

tomu je zapotřebí ultrazvukové vyšetření

zrání

folikulů.

Rovněž může být

žitečné současně stan

ovit sérové hladiny estradiolu.

Při používání injekčního

pera je

třeba si uvědomit, že pero je přesný nástroj, který podá přesně

tako

vou dávku,

na ktero

u je nastaveno. Bylo prokázáno, že při podání perem je aplikovaná průměrně

o 18 %

vyšší dávka FSH než při po

dání konven

ční stříkačkou.

To může být zvláště význ

amné

při

přechodu z používání injekčního pera na užívání konvenční stříkačky

ěhem jednoho léčebn

ého cyklu.

Zvláště při přechodu z používání stříkačky na pero může b

ýt nutná dro

bná úprava

dávkování, aby se

zabránilo podávání

příliš vysokých dávek.

Na základ

výsle

dků srovnávacích klinických studiích je považováno za vhodné apliko

t nižší

celkovou dá

vku přípravku Puregon během kratšího období léčby, než je obecně používáno pro F

získaný z

moči, a to neje

n v zájmu d

sažení

optimál

ního vývoje folikulů, ale

také ke

sníž

ení rizika

nechtěné ovariální hyperstimulace (viz bod

5.1).

Klini

cká zkušeno

st s

pří

pravkem

Puregon je založena až na třech léčebných cyklech v

obou

indikacích. Celk

ová zkuš

enost s IVF ukazuje

, že během

prvních

čtyř pokusů zůstává úspěšnost léčb

ětši

stabilní a poté se postupně snižuje.

Anovulace

Doporučuje se se

enční léčeb

né schém

a začínající podáváním

50 IU

přípravku Puregon denně.

Počáteční dávka se neměn

í po dobu n

ejméně sedmi dnů. N

edojde-li k

žádné odpovědi

ovárií, je

denní dávka pos

ně zvyšována až do zaznamenání adekvátní farmakodynamické odpovědi na

zák

ladě zvýšeného růst

u foliku

lů nebo plazmatické hladiny estradiolu. Za optimální je

pova

žováno den

zvýšení

hladiny estradiolu

o 40-100 %. Denní d

ávka se pak nemění až do

dosažení

preovul

ačního stavu. Preovulačního stavu je dosaženo tehdy, kdy podle

ultras

onografické

ho nález

u dosáhne dominantní folikul nejméně 18

mm v průměru a/nebo při

dosažení plazm

atických hl

adin estradiolu 300

-900 pikogra

/ml (1 000-3 000 pmol/1).

dosažení to

hoto stavu

obvykle postačí léčba v trvání 7

14 dnů. Podávání přípravku Pur

egon je

poté

přerušen

o a ovul

ace může být indukována podáním humánního choriového gonadot

ropinu

(hCG).

Je-li

množství reagujících folikulů

říliš v

ysoké n

ebo zvyšují

-li se hladiny estradiolu p

říliš

rychle, tzn. dochází

li ke dvojnásobnému zvýšení hladiny

tradiolu častěji než jednou

denně

dva či tři po sobě následující dny, má být denní dávka snížena

Vzhledem

k tomu, že folikuly

větší než

14 mm mo

hou vést k těhotenství, představuj

í v

íceč

etné

preovulační folikuly větší než 14

mm riziko vícečetného těhote

nství. V tako

vém případě nemá

být hCG aplikován a těhotenství je třeba se vyhnout, aby se zabránil

o ví

cečetnému těho

tenství.

Říze

ná ovariální hyperstimulace

v programech asistované r

eprodukce

oužívají se různé stimulační protokoly. Minimálně pro první čtyři

dny je dop

oručena počátečn

dávka 100-225

IU. Poté může být dávka individuálně upraven

a na zákla

dě odpověd

i ovárií.

V klinických studiích bylo pr

okázáno, že postačující udržovac

í dávka se po

hybuje v rozmezí

75-375

IU po dobu šesti až dvanácti dní, někdy

šak může bý

t nutná

delší léčba.

Puregon může být podáván samotný nebo v kombinaci s ag

onistou nebo antago

nistou GnRH

pro preve

nci předčas

né luteinizace. Je-li podáván s agonistou GnRH, m

ůže být zapotřebí vyšší

celková léčebná dávka přípravku Puregon.

ověď ovárií

je moni

torována ultrazvukovým vyšetřením. Rovněž může být užitečné

současně stanovi

t sérové hl

adiny estradiolu

. Kon

ečná fáze d

ozrávání

folikulů

je indukována

podáním hCG poté, co je

ultrazvukovým vyšetřením

zjištěna přítomnost nejméně tří fol

ulů

o velikosti 16-20

mm a je prokázána dobrá odpověď estradiolu (plazmatické hladiny asi 300

400 pikogra

mů/ml (1

000-1 300 pmol/1) pro ka

dý foli

kul o průměru větším než 18

mm).

Získání oocy

tů je provedeno o 34

35 hodin později.

Dávkování u mužů

Puregon se podává v dávce 450

IU/týden, nejlépe rozdělen do 3 dávek po 150

IU společně s

hCG.

léčbě

řípra

vkem

Puregon a hCG je třeba

pokračovat

nejméně

4 měsíce, než lze očekávat

jakékoliv z

lepš

ení spermatogeneze. K

posouzení odpovědi se doporučuje analýza

spermatu za 4

až 6

měsíců po zahájení léčby. Pokud pacient po tomto období nereagoval, je

možno

v kombinované terapii

pokračovat,

stávající klinická

zkušenost ukazuje, že pro dosaž

ení spermatog

eneze může být zapotřebí

léčba trvající 18 měsíců nebo déle.

Pediatrická populace

e schválené indikaci není u pediatrické populace pro přípravek Puregon žádn

é relevantn

í použití.

Způsob pod

ání

Pureg

on injekč

ní roztok v zásobních

vložk

ách s náplní byl vyvin

ut pro použití společně s

injekčním

perem Pure

gon Pen a j

určen k podkožnímu podání. Místo podkožní injekce je třeba měnit, aby se

předešlo atrofii tukov

tkáně.

použitím injekčního pera může aplikac

ípr

avku Puregon provést pacient/ka,

za p

edpokladu

náležitého poučení lékařem.

4.3

Kontraindik

ace

Pro mu

žen

Hypersenz

itivita na léčivou

látku

nebo na kteroukoli pomocnou látku

uvedenou v b

odě

6.1.

Nádory ovária, prs

u, dělohy,

arlat, hypofýzy nebo

hypotalamu.

Primární gonadální porucha.

Navíc pro ženy

Vaginální krvácení do

sud nejasné etiologie.

Ovariáln

í cysty nebo zvětšená ovária bez souvislosti se syndromem polycystických ovárií

(PCOS).

Malfo

rmace repro

dukčních orgánů nesluč

telné s těhotenstvím

Myomy dělohy nesluč

itelné

s tě

hotenstvím.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použi

Sledovatelnost

by se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých př

ravků, má se přehledně zaznamenat n

ázev

podaného

přípravku a číslo šarže.

Hypersenzitivní

reakce na antibiotika

Puregon může

obsahovat sto

py streptomycinu a/nebo neomycinu. Tato

antibiotika mohou

u náchyln

ých osob zp

sobovat reakce z

přecitlivě

losti.

Vyšetř

ení na nepl

odnost před zahájením

éčby

Před z

ahájen

ím léč

by je nutno

neplodnost

párů

řádně vyšetřit

Pacienty je nutno vyšetřit

zejména na

hypothyroidism

insuficienci nadled

, hyperprola

ktinémii a n

ádory hypof

ýzy

nebo hypothalamu, a

je nutno podat pří

šnou

léč

U žen

Ovariální h

yperstimula

ční syndrom

(OHSS)

OHSS je zdra

votní příhoda odlišná od

nekomplikovaného zvětš

ení ovárií.

Klinickými známkami a

příznaky mírného až

středně závažného ovariáln

ího hyperst

lačního syndromu jsou bolesti břicha

nauzea,

průj

em, m

írné až střední z

ětšení ovár

ií a ovariální cysty. Z

ávažný

OHSS m

ůž být život

hrožující

Klinickými známka

mi a příznaky závažného ovariálního hyperstimulačního

syndromu jsou

velké ovariální cysty, akut

ní bolesti břicha

, ascites, pleur

ální výpotek, hydrothorax, d

ušnost

, oligurie,

hematologické abnormality a

přibývá

ní na váze.

Ve vzácných případech se v

souvislosti s

OHSS může

objevit žilní nebo

arteriální tromboembolie. V

souvislosti s

S byly rovn

ěž hlášeny přechodné

abnormality jaterních fu

nkčn

ích

testů, které naznačují

jaterní dysfunkci s mor

fologickými

změnami

při

biopsii

jater nebo bez nich

OHSS m

ůže bý

t vyvo

lán podáním lidského

choriového gonadotropinu (hCG) a

těhotenstvím

(endogenním hCG).

asný OHSS

se obvykle objeví během 10 dní

po podání hCG a

může souviset

s na

dměrnou odpovědí ovárií

na stimulaci gonadotropinem. Pozdní OHSS

se objevuje více než 10

dní

po podání hCG, jako

důsledek hormonálních změn v těhotenství

Kvůli riziku v

zniku OHSS je nutno

pacientky sledovat nejméně 2 týdn

y po podání hCG.

Ženy se známými

rizikovými

faktory pro silnou odpo

věď ovár

ií mohou být

zvláště náchylné ke vzniku

OHSS

m léčby přípravkem Puregon nebo po ní

U žen v

prvním cyklu sti

mulace ovárií,

u kterých

ou rizikové faktory známy pouze částečně

, se dop

oručuje pečlivé sledování č

asných znám

ek a

příznaků

OHSS.

držujte

současné léč

ebné postupy

ke sní

ení

rizika OHSS

během

programu

asistované reproduk

(ART).

Dodržová

ní doporu

čené dávky

příprav

ku Puregon a

léče

bného

režimu

pečlivé monitorování

ovariální

odpovědi j

důležité

e snížení r

ika OHSS.

K monitorování

rizika vzniku

OHSS je nutno

před léčbou provést ultrazvukové vyšetření vývoje folikulů a to pak

provádět pravidelně v

průběhu

léčby

ovněž

může být užitečné současně stanov

it hladiny sérové

ho estradiolu

Při asistova

reprodukci je riziko OHSS zvý

šeno při

nebo více f

olikulech o průměru

mm nebo více

Pokud se OHSS vyvine, je

nutno nasadit a dodržovat

standardní a

vhodn

ou léč

bu OHSS.

Vícečetné těhotenství

U všech způsobů léčby gonad

otropine

m, včetně přípravku

Puregon, byla

hlášena mnohočetná

těhotenství a porody. Vícečetné těhotenství, především jeho pozdější

stád

ia zvyšují

riziko

nežádoucích důsledků pro matku (k

omplikace v

těhotenství a při porodu) a pro dítě (nízká

porodní

hmotnost). U a

novulačních žen, kter

é podstupují

indukci ovulace

může sledování vývoje folikulů za

využití transva

ginálního u

ltrazvuku napomo

ci stanovit, zda v cykl

u pokračovat či nikoli, aby se

ížilo

riziko v

ícečetného těhotenství

Rovněž může být užitečné současně s

tanovovat hladiny sérového

estradiolu. Pacientky

je nutno před zahájením léčby na možnost vícečetného těhotenst

ví upozornit.

žen podstu

ujících asist

ovanou reprodukci

(ART) riziko

vícečetného tě

hotenství souvisí zejména

počtem přene

sených embr

yí. Poku

d se používá k

cyklu i

ndukujícímu

ovulaci, měla by příslušná

úprav

a dávky (p

říslušné úpravy dávek) F

SH vývoji v

ícečetných folikulů zabráni

Mimoděložní těhotenství

U infertilních

en, které se po

drobují asistované reprodukci

je zvýšen

a incidence

mimoděložních

ěhotenství. P

oto je důležité časné ultrazvukové p

otvrzení intrauter

inní lokalizace těhotens

tví.

Spont

ánní potrat

Četn

ost nedokon

čených těhotenství je u žen podstupujících

asistovanou repr

odukci vyšší než u

normální populace.

Cévní komplikace

léčbě gonadotropiny,

četně přípravku Puregon, byly hlášeny t

romboembolic

příhody, jak

v souvislosti s OHSS, tak s OHSS nesouvisející. Intravaskulární tromb

óza, která může

vzniknout

žil

ách nebo arteriích,

může vést ke snížení krevního průtoku životně důležitým

i orgány nebo

končetina

U žen s

obecně uznávanými rizikovými faktory tromboembolických př

íhod, jako

osobní nebo r

odinná anamnéza,

silná obezita nebo

trombofilie,

může

čba

gonadotropiny,

včetně

přípravku

Puregon, toto riziko dále zvý

šit

. U t

ěchto žen je třeba př

nosy podává

gonadotropin

včetně přípravku

Puregon,

zvážit proti rizikům

e nutno však mít na paměti,

že samotné

těhotenství

rovněž přináší zvýšené rizi

ko trombózy.

Vrozené malformace

Incidence kongenitálních m

alformací p

ři asist

ované re

produkci může

být nepatrn

ě vyšší než u

spontánní k

oncepce. To může být způsobeno rozdíly v

charakterist

ikách rodičů (např. věk mat

charakteristika spermií) a vícečetný

hotenstvím.

Torze ovária

Po léčbě gonadotropiny, včetně přípravku

Puregon

, byly hlášeny torze

ovárií. Torz

e ovárií může

souviset s

dalšími rizikovými

faktory, například OHSS, těhotenstvím, proděl

anými

břišními

eracemi, anamnézou torze ovári

a v minulosti, ovariálními cystami v

přítomnosti či minulosti a s

polycystickými ovárii

. Poškození ovárií v

ůsledku sníženého přívodu krve lze omezit včasnou

diag

nózou a neprodlenou deto

rzí.

Nádory

ovárií a jinýc

h částí rep

odukčního systému

Byly hlášeny případy ná

ů vaječníků a jiných orgánů reprodukčního systému a to

benigních a

malign

ích u žen, které pods

oupily léčb

u neplodno

sti řadou různých způsobů léčby.

Nejsou jednotné

názory na to, zda l

éčebné užití gonadotropinů

vyšuje riziko těchto nádorů u neplodnýc

ší zdrav

otní stavy

Před zahájením léčby přípravk

em Puregon

je rovněž nutno

vyhodnotit zd

ravotní stav

y, které jsou

kontraindikací těhotenství.

U mužů

Primární testiku

lární poruc

Zvýšené hladi

ny endogenn

ho FSH u mužů svědčí pro primární testiku

lární poruchu. Tito pacienti

nereagují na léčbu kombinací

Puregon/hCG.

Benzylalkohol

Benzylalkohol

může způs

obit a

nafylaktoidní

reakce. Velké

množství

benzylalkoholu m

ůže

způsob

metabo

lickou acidózu,

proto je

potřeba

přijmout zvláštní opatření

při předepisování přípravku

Puregon

těhotným nebo kojícím ž

enám a

pacientům s

poruchou

funkce ledvin a

jater.

Sodík

ento léčivý přípravek obsahuje méně než 1

mmol (23 mg) sodíku na injekci, to zn

amená, že je

podstatě

„bez

sodíku“.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současné použití přípravku P

uregon a klomifen-

citrátu můž

e zesílit folikulárn

í odpověď. Po

hypofyzární desenzibilac

i vyvolané GnRH agon

istou může být k dosažení adek

vátní folikulární

ovědi zapotřebí podávat Puregon ve vyšší dávce.

4.6

Fertilita, těhotenství a k

ojení

Fertilita

Puregon se

používá v

léčbě žen

podstupujících ovar

iální indukci nebo kontrolovanou ovari

ální

hyperstimulaci v

rámci program

ů asistované reprodukce. U mužů se P

uregon u

žívá v

léčbě deficitní

spermatogeneze podmí

něné hypogonadotropním hypogo

nadi

smem. Dávkování a způsob

podání viz

bod 4.2.

Těhot

enství

Podáv

ání přípravku Puregon v

těhotenství ne

ní indikován

o. V případě

neúmyslnéh

podání během

těhotenstv

í nejsou do

statečné

klinick

é údaje k vyloučení

teratogenního působení

rekombinantního

FSH. Nicm

éně u těchto případů neb

yl dosud

hlášen žá

dný speciální malform

ační efekt. Ve studiích

provád

ěných na

íř

atech nebyl poz

orován žádný te

ratogenní efekt

Kojení

Nejsou k dispozici

žádné informace z

klinických hodnocení nebo ze studií na zvířatech o vylučo

vání

follitropinu beta d

o mléka. Vzhledem

k vysoké molekulární

hmotnosti follitropinu beta je

nepravd

ěpo

né, že

by se t

ato látka vyluč

ovala do lidského

mateřsk

ého mléka. Pokud by byl

follit

ropin beta vylučován do

lidského

mateřského mléka, byl by rozště

pen v

gastrointestinální

traktu dítěte. F

ollitropin bet

a může

ovlivňovat tvorbu

mléka.

4.7

Účinky n

a schopnost

řídit a

obsluhovat stro

je

Puregon nemá žádný ne

bo má zaned

batelný

vliv na schopnost řídit

nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Klini

cké užití přípravku Pure

gon intramuskulárn

í nebo podk

ožn

í aplik

ací může v

yvolat lokální reakce

v míst

ě v

pichu injekce (3

% všech léčených pacientů). Průběh těcht

o lokálních reakcí je mírný a

přechodný. Generalizované reakce

z přecitlivělosti byly poz

orován

y velmi zřídka (přibližně 0,2

všech pac

entů léče

ných follitr

opinem beta

Léčba u žen:

Z klinických studií bylo refer

ováno o přibližně 4

% žen, kte

ré byly lé

čeny

follitropinem beta

a měly

známky a příznaky syndromu ovariální hyperstimulace (OHSS)

(viz

bod 4.4). Nežádoucí účin

týkající se to

hoto syndromu zahrnují

bolest v oblasti pánve a/nebo tlak, b

olest

břicha

a/nebo

napětí,

potíže s prsy a zvětše

ní ovárií.

V následující tabu

lce jsou uvedeny nežádoucí účinky

follitropinu beta

, hlášené v

klinických studiích

žen, seřazené podle tříd orgáno

vých systém

ů a

tnosti

; časté (≥

1/100 až <

1/10), méně čast

1/1 000

až <

1/100).

Třída or

gánového systému

Četnost

Nežádoucí účinky

oruchy nervového systému

Časté

Bolest hlavy

Gastrointestinální poru

Čas

Napětí břicha

Bolest

břicha

Méně ča

sté

Břišní

dyskomfort

Zácpa

Průjem

Nevolnost

Poruchy reprod

ukč

ního

systému a prsu

Časté

OHSS

olest v oblasti pánve

éně časté

Potíže s

prsy

Krvácení z

dělohy mimo cyklus

Ovariální cysta

Zvětšení ovárií

Ovariální torze

Zvětšení dělohy

Krvácení z poch

Celkové poruchy a reakce

místě aplikace

Časté

Reakce v míst

ě apli

kace

injekce

Méně ča

sté

Generalizovaná reakc

přecitlivělosti

Potíže s

prsy zahrnují citlivost, bolest a/nebo napětí prsou a bo

lest bradavky

Lokální rekace

místě aplikac

e injekce zahrnují: mod

řiny, bolest, zarudnutí, otok a svěděn

Ke generalizované reakci z

přecitlivělosti patří zarudnutí, kopřiv

ka, vyrá

žka a svědění

Navíc byla hlášena ektopická těhotenství, potraty a vícečetná

těhotenství. Tyto jevy pravděpodobně

souvisí s asistovanou rep

rodukcí nebo následným těhotenstvím.

Ve vzácných

případech je léčba foll

itropinem beta/

hCG spojen

a stejně ja

ko ostat

ními gonadotropiny

rizikem tromboembolick

é příhody.

Léčba u mužů:

V násle

dující tabulce jsou uved

eny nežádoucí úč

inky follitropinu beta,

hlášené v

klinických studiích

mužů

(30 pa

cientů

, kterým

byl přípavek podán), seřazené

podle tří

d orgánovýc

h systém

ů a četnosti;

časté (≥

1/100 až <

1/10).

Třída orgánového systému

Če

tnost

1

N

ežádoucí účinky

Poruchy

nervového syst

ému

Časté

Bolest hlavy

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Akné

rážka

Poruchy

reprodukčního

systému a

prsu

Časté

Epididymální cysta

Gynekomastie

Celkové poruchy a reakce v

místě

aplikace

Časté

Reakce v

místě a

plikace

injekce

Než

ádoucí

účinky,

které jsou hlá

šeny pouz

jednou, jsou uvedeny jako časté,

prot

ože

jediné h

lášení

vyšuje četnost

nad 1 %.

Lokální reakc

e v místě a

plikace

injekce včetně indu

race a bolesti.

Hlášení podezření na nežádoucí úč

inky

ášení podezření na nežád

oucí ú

inky po registraci lé

ivého p

ípravku je d

ůležité. Umožň

uje to

pokra

ovat ve sledování pom

ru p

ínos

a rizik lé

ivého p

ípravku.

Žádáme zdra

votnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostř

ednictvím náro

dního systému hlášení nežádoucích

účin

ů uve

deného v Dodatku V.

4.9

P

ředávkování

Ohledně akutní toxicity přípravku Puregon u člověka nej

sou k di

spozici žádné údaje, ale

ve studiích

zvířat byla

prokázána ve

lmi nízká akutní toxicita přípravku Pu

regon a z mo

či získaných preparátů

gonadotropinů. Příliš vys

oké dávková

ní FSH m

ůže mít za následek hyperstimulaci ovárií (

bod 4.4).

5.

FARMA

KOLOGICKÉ

VLASTNOSTI

5.1

Farmako

dynamické vlas

tnosti

Farmakoterapeutic

ká skupina: pohlavní hormony a modulát

ory pohlavního systé

mu, gonadotropi

ATC kód: GO3GA06.

Puregon obsahuje rek

ombinantní FSH. Ten je vyráběn technikou rekombinace DNA za použití

tkáňové kultury ovariálních buněk křeč

ka čínsk

ého, do které

byly přene

eny humánní geny pro

podjednotku FSH.

Primární sekvence am

inokyselin je i

dentická se sekvencí u p

řirozeného

humánního

FSH. Je známo, že existují malé rozdíly ve struktuře sacharidového

řetězce.

Mechanismus účinku

H je nepostrad

telný při n

málním růs

u a dozrávání folikulů a při gonadální

produkci st

eroidů.

ženy je hladi

na FSH kritic

ká pro zahájení a trvání vývoj

e folikulů a následně pro načasování dozrá

a pro počet folikulů,

které dosá

hly zralosti. Ve vybraný

ch případech

orušené gona

dální funkce lze

tedy Puregon použít ke stimulaci v

ývoje foliku

lů a produkce steroidů.

Puregon lze dá

le použít

podpor

u víceče

tného vý

voje folikulů v programech asistované reprodukce [např.

in vitro

fert

ilizace/embryo transfer

(IVF/ET), tubární

přenos g

amet (GIFT) a

intracytoplazmatická

injekce

spermie (ICSI)]. Obe

cně platí, že po léčbě přípravkem Pure

gon násle

duje podání

hCG k indukci

konečné fáze dozrávání folikulů, za

hájení meiózy a ruptury f

olikulu.

Klinická účinnost a bezpečnost

V klin

ických hodno

eních porov

ávajících rekombinantní FSH (follitrop

in beta) a m

očový FSH při

kontrolov

ané ovariální s

timulaci

u žen zapoj

ených do

programu asistované reprodukce (ART) a př

indukci ovulace (viz ta

bulky 1 a

2 níže) byl Puregon účinnější než moč

vý FSH, prot

že ke spuště

zrání folikulů bylo zapotřebí nižší

celkové dávky a kra

tšího období léčby.

U kontrolované st

imulace ová

rií vedl

Puregon v porovnání s

močovým FSH k vyššímu počtu oocytů

získaných

při nižší

celkové dávce a kratším

období léčby

Tabulka 1:

Výsledky kl

nického hodnocení 37

608 (randomizovan

é klinické hodnocení

porovnáváním

skupin, srovnávající be

zpečnost a účinnost

přípravku Puregon s močovým FSH při

kontr

olované stimulaci ovárií)

Puregon

(n = 546)

u-FSH

(n = 361)

Průměrný

očet získa

nýc

h oocytů

10,84*

8,95

Průměrná celková dávka (poče

t ampulek po 75 IU)

28,5*

31,8

Průměr

né trvání stimulace p

omocí FSH (

dny)

10,7*

11,3

*Rozdíly mezi oběma skupinami byly statisticky významné (p

< 0,05)

U ovariální indukce ved

l Puregon v p

rovnání s mo

vým FSH k

ižšímu mediánu celkové dávky a

ke krat

ímu mediánu trvání

léčby.

Tabulka

2: Výsledky klinického

hodnocení 37 609 (r

andomizované klinické hodnocení

porovnáváním skupin, srovnávající

bezpečnost a účinnost přípravku Puregon s močo

ým FSH při

ovariální indukci).

Puregon

(n = 105)

u-FSH

(n = 66)

ůměr

počet folikulů

12 mm

15 mm

18 mm

Medián celkové dávky (IU)

1 035

Medián trvání léčby (dny

10,0

13,0

* Rozdíly mezi oběm

a skupinami byly statisticky významné (p < 0,05)

Omezeno na ženy s indukov

anou ovulací (Puregon, n = 76; u-FSH, n = 42).

5.2

Farmako

kinetické v

lastnosti

Absorpce

Po podkožním podání přípravku Puregon je dosaženo maxim

ální konce

ntrace FSH přibližně za

hodin. V d

sledku pozvo

ného uvolňo

ání z místa injekce a poločasu elimina

bližně

40 hodin

(rozmezí 12

70 hodin) zůstává hladina FSH zvýš

ena po dobu 24 -

48 hodin. Vzhledem k poměrně

dlou

hému poločasu eliminace b

ude mít op

akované podání stejné dá

vky za násled

k plazmatick

koncentrace

FSH, které jsou přibližně 1,5

- 2,5 krát vy

šší než po pod

ání jednotlivé

dávky. Toto

zvýšení umožňuje dosáhn

out tera

peutických koncentrací FSH.

Absolutní biologická dostupnost subkutá

nně podaného přípravku Puregon je přibližně 77

Distribuce, biotransf

ormace a eliminace

Rekombinantní FSH j

e biochemicky velmi

podobný z moči

získanému humán

nímu FSH a je

distribuován,

metabolizován a vylučován stejným způsobem

5.3

Předklinické údaje

vztahující se k

bezpečnosti

Podá

ní jednotlivé

dávky přípra

ku Puregon

aboratorním potkanům nevyvolalo žádné

toxikologicky

signif

ikantní účinky.

Ve studiích op

akovaného podávání u laborat

orních potkanů (dva týdny) a u

psů

(13 týd

nů) až do stonásobku max

imální dávk

y používané u člověka ne

vyvolal Pure

on žádné

toxi

kologicky si

nifikantní účinky. V Amesově testu ani

in vitro testu chro

mozomových aber

ací

humánních lymfocyt

ů nevykazov

al Pureg

on žádný mutagenní potenciál.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Sezna

m pomocných

látek

Puregon

injekční

roztok obsahuje:

Sacharózu

Dihydrát natrium-citrátu

Methionin

Polysorbát 20

Benzylalkohol

Vodu pro injekci.

Pro úpravu p

H mohly b

ýt použity hydroxid sodný a/nebo kyselina chlorovodíková.

6.2

Inkompatibility

Studie

kompatibili

ty nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento lé

čivý pří

pravek mísen s jinými

léčiv

ými p

říp

ravky.

Přečtěte si celý dokument

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/86

EVROPSKÁ VEŘEJNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ (EPAR)

PUREGON

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro humánní léčivé přípravky

provedené studie, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku.

Chcete-li získat další informace o svém onemocnění nebo jeho léčbě, přečtěte si příbalové

informace (které jsou součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka. Bližší

informace o tom, na základě čeho Výbor pro humánní léčivé přípravky svá doporučení

vypracoval, jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR).

Co je Puregon?

Puregon je prášek a rozpouštědlo pro přípravu injekčního roztoku. Je rovněž k dispozici jako injekční

roztok v lahvičce nebo zásobní vložce. Přípravek Puregon obsahuje léčivou látku follitropin beta.

Na co se přípravek Puregon používá?

Přípravek Puregon se používá k léčbě neplodnosti u žen v následujících situacích:

u žen, které trpí anovulací (v jejich těle se netvoří vajíčka) a nereagují na léčbu klomifencitrátem

(jiným lékem stimulujícím ovulaci),

podstupuje-li žena léčbu neplodnosti (některou z metod asistované reprodukce, například

oplodněním

in vitro

). Přípravek Puregon je podáván pro stimulaci vaječníků k produkci více než

jednoho vajíčka ve stejné době.

Přípravek Puregon může být také použit ke stimulaci produkce spermií u mužů, kteří trpí

hypogonadotropním hypogonadismem (vzácné onemocnění spočívající v hormonální nedostatečnosti).

Přípravek Puregon je dostupný pouze na lékařský předpis.

Jak se přípravek Puregon používá?

Léčba přípravkem Puregon by měla být prováděna lékařem, který má zkušenosti s léčbou problémů

s plodností. Přípravek Puregon se podává „subkutánní“ (podkožní) injekcí nebo do svalu. Prášek by se

měl smíchat s přiloženým rozpouštědlem bezprostředně před použitím. Injekce mohou aplikovat sami

pacienti nebo jejich partneři. Samostatná aplikace přípravku Puregon by měla být prováděna jen

osobami, které jsou vyškoleny lékařem a mají přístup k radě odborníka. Dávka a četnost podávání

přípravku Puregon závisí na jeho použití (viz výše) a pacientově reakci na léčbu. Úplný popis

dávkování naleznete v příbalových informacích.

Jak přípravek Puregon působí?

Léčivá látka v přípravku Puregon, follitropin beta, je kopií přirozeně se vyskytujícího hormonu

stimulujícího folikuly (hormonu FSH). Tento hormon reguluje v těle reprodukční funkce: u žen

stimuluje produkci vajíček a u mužů podněcuje produkci spermií ve varlatech. Dříve se hormon FSH

používaný jako lék získával z moči. Follitropin beta v přípravku Puregon se vyrábí metodou

označovanou jako „technologie rekombinantní DNA“: je vytvářen buňkou, do které byl vložen gen

(DNA), díky němuž je schopná produkovat lidský hormon FSH.

Jak byl přípravek Puregon zkoumán?

U žen, které podstupují léčbu neplodnosti, bylo použití přípravku Puregon zkoumáno na 981

pacientkách. Hlavními měřítky účinnosti byl počet získaných vajíček a průběžná míra otěhotnění.

Přípravek Puregon byl zkoumán na 172 ženách bez ovulace (trpících anovulací), přičemž bylo měřeno,

kolik cyklů léčby bude u těchto žen potřeba k dosažení ovulace. U mužů bylo na 49 pacientech

zkoumáno, zda přípravek Puregon ovlivňuje produkci spermií. Ve všech studiích byl přípravek

Puregon srovnáván s přirozeným hormonem FSH, který byl získáván z moči.

Jaký přínos přípravku Puregon byl prokázán v průběhu studií?

Přípravek Puregon byl ve všech studiích stejně účinný jako srovnávací lék. Přípravek Puregon byl při

léčbě neplodnosti - vyvolání ovulace a produkce spermií - stejně účinný jako hormon FSH získaný

z moči.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Puregon?

Mezi nejběžnější zaznamenané vedlejší účinky patří reakce a bolesti v místě vpichu. U 4 % žen

léčených přípravkem Puregon v klinických studiích byly zaznamenány příznaky související se

syndromem hyperstimulace vaječníků (například nevolnost, přírůstek hmotnosti a průjem).

K syndromu hyperstimulace vaječníků dochází tehdy, pokud vaječníky přehnaně reagují na léčbu.

Lékaři i pacientky si musí být této možnosti vědomi. Úplný seznam vedlejších účinků hlášených

v souvislosti s přípravkem Puregon je uveden v příbalových informacích.

Přípravek Puregon by neměly užívat osoby s možnou přecitlivělostí (alergií) na follitropin beta nebo

na kteroukoli jinou složku přípravku. Přípravek Puregon nesmějí užívat pacientky a pacienti s nádory

vaječníků, prsou, dělohy, varlat, hypofýzy nebo hypotalamu. Nesmí se používat u mužů se selháním

varlat. U žen se nesmí používat v případě selhání nebo zvětšení vaječníků, výskytu cyst, které

nesouvisejí se syndromem polycystických vaječníků, nebo v případě vaginálního krvácení. Úplný

seznam omezení je uveden v příbalových informacích.

Na základě čeho byl přípravek Puregon schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) rozhodl, že přínosy přípravku Puregon u žen v rámci

léčby neplodnosti a u mužů v rámci léčby poruchy tvorby spermatu zapříčiněné hypogonadotropním

hypogonadismem převyšují jeho rizika. Výbor doporučil, aby přípravku Puregon bylo uděleno

rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Puregon:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Puregon platné v celé Evropské unii dne 3.

května 1996

.

Držitelem rozhodnutí o registraci je společnost N.V. Organon. Registrace byla obnovena

dne 3. května 2001 a dne 3. května 2006.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Puregon je k dispozici zde

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 03-2009.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace