Invirase

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
sachinavir
Dostupné s:
Roche Registration GmbH
ATC kód:
J05AE01
INN (Mezinárodní Name):
saquinavir
Terapeutické skupiny:
Antivirotika pro systémové použití,
Terapeutické oblasti:
HIV infekce
Terapeutické indikace:
Přípravek Invirase je indikován k léčbě dospělých pacientů infikovaných HIV-1. Invirase by měl být podáván pouze v kombinaci s ritonavirem a jinými antiretrovirovými léčivými přípravky.
Přehled produktů:
Revision: 47
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000113
Datum autorizace:
1996-10-03
EMEA kód:
EMEA/H/C/000113

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

08-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

08-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

17-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

08-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

08-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

17-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

08-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

08-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

17-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

08-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

08-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

17-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

08-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

08-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

17-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

08-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

08-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

17-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

08-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

08-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

17-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

08-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

08-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

17-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

08-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

08-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

17-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

08-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

08-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

17-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

08-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

08-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

17-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

08-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

08-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

17-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

08-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

08-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

17-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

08-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

08-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

17-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

08-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

08-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

17-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

08-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

08-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

17-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

08-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

08-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

17-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

08-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

08-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

17-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

08-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

08-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

17-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

08-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

08-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

17-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

08-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

08-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

17-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

08-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

08-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

08-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

08-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

08-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

08-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

17-05-2018

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Invirase 500 mg potahované tablety

Saquinavirum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci, pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Invirase a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Invirase užívat

Jak se přípravek Invirase užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Invirase uchovávat

Obsah balení a d informace

1.

Co je přípravek Invirase a k čemu se používá

Přípravek Invirase obsahuje léčivou látku saquinavirum, což je protivirová látka. Patří do skupiny

léčiv nazývané proteázové inhibitory. Je určený k léčbě infekce virem lidské imunitní nedostatečnosti

(HIV).

Přípravek Invirase se užívá při léčbě dospělých infikovaných virem HIV-1. Přípravek Invirase je

užíván v kombinaci s ritonavirem (přípravkem Norvir) a jinými antiretrovirovými léky.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Invirase užívat

Neužívejte přípravek Invirase, jestliže máte:

alergii na sachinavir, ritonavir nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (viz „Přípravek

Invirase obsahuje laktosu“ níže v tomto bodě a „Co přípravek Invirase obsahuje“ v bodě 6).

jakékoli problémy se srdcem, které jsou patrné na elektrokardiogramu (EKG, elektrický záznam

srdeční činnosti) - tyto problémy mohou být vrozené

velmi pomalý puls (bradykardie)

slabé srdce (srdeční selhání)

jste někdy v minulosti měl(a) nepravidelný tlukot srdce (arytmie)

nerovnováhu solí v krvi, zvláště nízkou koncentraci draslíku v krvi (hypokalémie), která není

v současné době upravena léčbou

závažné problémy s játry, jako je žloutenka, hepatitida (zánět jater) nebo jaterní selhání - kdy se

břišní dutina plní tekutinou, jste zmatený(á) a krvácíte do jícnu (trubice spojující ústa

se žaludkem)

nebo jste nedávno užil/a lék k léčbě infekce HIV rilpivirin.

Neužívejte přípravek Invirase, pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Invirase užívat.

Neužívejte přípravek Invirase, jestliže užíváte jakýkoli z následujících léků:

Jakýkoli lék, který může vést ke změnám tlukotu srdce

, jako jsou:

určité léky k léčbě HIV infekce, jako jsou atazanavir, lopinavir, rilpivirin

určité léky na srdce - amiodaron, bepridil, disopyramid, dofetilid, flekainid, hydrochinidin,

ibutilid, lidokain, propafenon, chinidin, sotalol

určité léky na depresi - amitryptililn, imipramin, trazodon, maprotilin

léky na jiné závažné duševní problémy - jako jsou klozapin, haloperidol, mesoridazin,

fenothiaziny, sertindol, sultoprid, thioridazin, ziprasidon

určité léky na infekční onemocnění - jako jsou klarithromycin, dapson, erythromycin,

halofantrin, pentamidin, sparfloxacin

určité silné léky proti bolesti (narkotika) - jako jsou alfentanyl, fentanyl, methadon

léky na poruchy erekce - sildenafil, vardenafil, tadalafil

určité léky, které lze použít na různá onemocnění: cisaprid, difemanil, mizolastin, chinin,

vinkamin

určité léky používané k prevenci odmítnutí nových orgánů po transplantaci jako je takrolimus

určité léky používané k léčbě příznaků benigní hyperplazie prostaty (nezhoubného zvětšení

prostaty) jako je alfuzosin

určité léky užívané k léčbě alergických příznaků, jako jsou terfenadin a astemizol

určité léky používané k léčbě závažných duševních problémů, jako je pimozid

určité léky (tzv. inhibitory tyrosinkinázy) používané k léčbě určitých druhů zhoubných

onemocnění, jako jsou dasatinib a sunitinib.

Jakékoli z těchto dalších léků:

námelové alkaloidy - na migrény

triazolam a midazolam (užívaný ústy) - k navození spánku nebo zmírnění úzkostných stavů

rifampicin - k prevenci nebo léčbě tuberkulózy

simvastatin a lovastatin - ke snížení cholesterolu v krvi

kvetiapin – používaný k léčbě schizofrenie, bipolárních poruch a závažných depresivních

poruch

lurasidon - používaný k léčbě schizofrenie.

Neužívejte přípravek Invirase s jakýmikoli dalšími léky, nejdříve se poraďte se svým lékařem. Léky

uvedené výše mohou způsobit závažné nežádoucí účinky, pokud je užijete společně s přípravkem

Invirase.

Neužívejte přípravek Invirase, pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Invirase užívat.

Upozornění a opatření

Měl(a) byste vědět, že léčba přípravkem Invirase/ritonavir nevede k úplnému vyléčení infekce virem

HIV a není proto zcela vyloučena možnost propuknutí infekcí a HIV doprovodných onemocnění. Je

proto nutné, abyste během léčení přípravkem Invirase zůstal(a) v péči lékaře.

I když užíváte tento léčivý přípravek, stále můžete šířit HIV, ačkoli riziko je účinnou antiretrovirovou

léčbou sníženo. Poraďte se s lékařem o opatřeních potřebných k zabránění přenosu infekce na další

osoby.

V současné době jsou k dispozici pouze omezené informace, na základě kterých by bylo možno

doporučit podání Invirase/ritonaviru dětem a dospělým starším 60 let.

Poruchy srdečního rytmu (arytmie)

Přípravek Invirase může změnit tlukot Vašeho srdce, což může být velmi závažné. Toto se stává

zvláště, jste-li žena nebo starší pacient.

Pokud užíváte jakýkoli lék, který snižuje hladinu draslíku v krvi, řekněte to svému lékaři dříve,

než začnete přípravek Invirase užívat.

Pokud se u Vás v průběhu léčby objeví palpitace (bušení srdce) nebo nepravidelný tlukot

srdce, okamžitě kontaktujte svého lékaře. Váš lékař m

ůže provést EKG vyšetření ke

zhodnocení tlukotu Vašeho srdce.

Další onemocnění

Existují určitá onemocnění, která můžete nebo jste mohl(a) mít, a která vyžadují zvláštní opatření před

zahájením léčby přípravkem Invirase/ritonavir nebo v jejím průběhu. Proto je nutné před zahájením

léčby tímto přípravkem informovat lékaře, pokud máte průjem nebo alergii (viz bod 4) nebo pokud

trpíte nesnášenlivostí některých cukrů (viz bod „Přípravek Invirase obsahuje laktosu“).

Onemocnění ledvin: Informujte svého lékaře, pokud jste v minulosti měl(a) onemocnění ledvin.

Onemocnění jater: Prosím, informujte svého lékaře, pokud jste v minulosti měl(a) onemocnění jater. U

pacientů s chronickou hepatitidou B nebo C, kteří jsou léčeni antiretrovirovými léky, je zvýšené riziko

závažných jaterních komplikací, které v některých případech mohou být fatální, je proto třeba

provádět pravidelné testy jaterních funkcí.

Infekce: U některých pacientů s HIV infekcí (AIDS) v pokročilém stádiu, kteří dříve prodělali

oportunní infekce, se mohou brzy po zahájení anti-HIV léčby vyskytnout známky a příznaky zánětu

z předchozích infekcí. Má se za to, že tyto příznaky jsou důsledkem zlepšení imunitní odpovědi

organizmu umožňující zdolávat infekce, které mohou být bez viditelných příznaků v těle přítomné.

Všimnete-li si jakýchkoli příznaků infekce, informujte, prosím, ihned svého lékaře (viz bod 4).

Jakmile začnete užívat léčivé přípravky k léčbě HIV infekce, mohou se u Vás kromě oportunních

infekcí vyskytnout autoimunitní onemocnění (stavy, které se vyskytují, když imunitní systém napadá

zdravé tkáně). Autoimunitní onemocnění se mohou objevit mnoho měsíců po zahájení léčby. Pokud

zaznamenáte příznaky infekce nebo jiné příznaky jako jsou svalová slabost, slabost začínající v rukách

a chodidlech a postupující směrem k tělesnému trupu, bušení srdce, třes nebo hyperaktivita, prosím,

informujte ihned svého lékaře a požádejte ho o nezbytnou léčbu.

Kostní poruchy: U některých pacientů se může při užívání kombinované antiretrovirové terapie

vyvinout kostní onemocnění zvané osteonekróza (odumírání kostní tkáně způsobené nedostatečným

zásobením kosti krví). Délka kombinované antiretrovirové terapie, používání kortikosteroidů,

konzumace alkoholu, závažné snížení imunity a vyšší index tělesné hmotnosti mohou být některými z

mnoha rizikových faktorů vzniku tohoto onemocnění. Známky osteonekrózy jsou ztuhlost kloubů,

bolesti kloubů (zvláště kyčlí, kolen a ramen) a pohybové potíže. Pokud zpozorujete některé z těchto

příznaků, informujte o tom prosím svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Invirase

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Invirase/ritonavir

může být užíván

současně s dalšími léky, které jsou běžně používány k léčbě HIV

infekce.

Existují ještě další léky,

které nesmějí být užívány

zároveň s přípravkem Invirase/ritonavir (viz

„Neužívejte přípravek Invirase, jestliže užíváte jakýkoli z následujících léků:“ výše). Existují rovněž

určité léky, při jejichž užívání může být nutné

snížit jejich dávku

nebo dávku přípravku Invirase nebo

ritonaviru (viz bod „Mezi léky, jejichž účinky se mohou vzájemně ovlivňovat s účinky sachinaviru

nebo ritonaviru, patří:“ níže). Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, aby Vám podali více informací o

užívání Invirase/ritonaviru s jinými léky.

Mezi léky, které mohou ovlivnit účinnost sachinaviru nebo ritonaviru, patří:

další léky k léčbě HIV infekce - jako jsou nelfinavir, indinavir, nevirapin, delavirdin, efavirenz,

maravirok, kobicistat

některé léky ovlivňující imunitní systém - jako jsou cyklosporin, sirolimus (rapamycin),

takrolimus

různé steroidy - jako jsou dexamethason, ethinyl estradiol, flutikason

určité léky na onemocnění srdce - jako jsou blokátory vápníkových kanálů, chinidin, digoxin

léky užívané ke snížení cholesterolu v krvi - jako jsou statiny

antimykotika - ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, mikonazol

antikonvulziva - jako jsou fenobarbital, fenytoin, karbamazepin

léky používané k navození sedace (ke zklidnění) - jako jsou midazolam podávaný injekčně

určitá antibiotika - jako jsou kvinupristin/dalfopristin, rifabutin, kyselina fusidová

léky používané k léčbě deprese - jako jsou nefazodon, tricyklická antidepresiva

léky proti srážení krve - warfarin

rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou nebo česnekové tobolky

některé léky, které léčí onemocnění související se zvýšenou kyselostí žaludku - jako jsou

omeprazol nebo jiné inhibitory protonové pumpy

léky používané k léčbě astmatu nebo jiného onemocnění hrudníku jako chronické obstrukční

plicní nemoci, jako je salmeterol

léky na dnu, jako je kolchicin

léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku v tepnách plic (onemocnění známé jako plicní

arteriální hypertenze), jako je bosentan.

Z uvedených důvodů nikdy neužívejte přípravek Invirase/ritonavir současně s jinými léky bez

souhlasu svého lékaře.

V případě, že užíváte perorální antikoncepci k zabránění otěhotnění, měli byste užívat další nebo

odlišný typ antikoncepce, neboť ritonavir může snížit účinnost perorální antikoncepce.

Přípravek Invirase s jídlem a pitím

Invirase musí být užíván společně s ritonavirem s jídlem nebo po jídle.

Těhotenství a kojení

Poraďte se s Vaším lékařem nebo lékárníkem, než začnete užívat jakýkoliv lék. Informujte svého

lékaře, jste-li těhotná nebo těhotenství plánujete. Během těhotenství může být lék užíván pouze s

vědomím Vašeho lékaře.

Pokud užíváte Invirase/ritonavir, neměla byste své dítě kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vliv přípravku Invirase na vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyl testován. Nicméně v průběhu

léčby přípravkem Invirase byl hlášen výskyt závratí, únavy a postižení zraku. Pokud zaznamenáte tyto

příznaky, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Invirase obsahuje laktosu

Jedna potahovaná tableta obsahuje 38,5 mg laktosy (monohydrát). V případě, že se u Vás projevuje

nesnášenlivost některých cukrů, kontaktujte před započetím užívání tohoto léčivého přípravku svého

lékaře.

3.

Jak se přípravek Invirase užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

s lékařem nebo lékárníkem. Invirase je k dispozici jako 500 mg potahovaná tableta. Lékař Vám

předepíše přípravek Invirase v kombinaci s ritonavirem (přípravkem Norvir) a dalšími léky proti HIV.

Jak se užívá

Užívejte přípravek Invirase ve stejný čas jako tobolky ritonaviru (přípravku Norvir).

Potahované tablety přípravku Invirase užívejte s jídlem nebo po něm.

Potahované tablety spolkněte celé a zapijte vodou.

Kolik se užívá

Standardní dávka

Užívejte dvě 500 mg potahované tablety přípravku Invirase dvakrát denně.

Užívejte jednu 100 mg tobolku ritonaviru (přípravku Norvir) dvakrát denně.

Pokud je toto Váš první lék k léčbě HIV infekce nebo pokud je to poprvé, kdy užíváte ritonavir

(přípravek Norvir)

Potřebujete užívat nižší dávku přípravku Invirase po dobu prvního týdne léčby.

Týden 1:

Užívejte jednu 500 mg potahovanou tabletu přípravku Invirase dvakrát denně.

Užívejte jednu 100 mg tobolku ritonaviru (přípravku Norvir) dvakrát denně.

Týden 2 a následující:

Pokračujte se standardní dávkou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Invirase, než jste měl(a)

Jestliže užijete větší dávku přípravku Invirase, než je předepsáno, musíte kontaktovat svého lékaře

nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Invirase

V případě, že opomenete užít jednu dávku přípravku, nikdy nezdvojnásobujte dávku další. Jestliže si

zapomenete vzít jednu dávku, vezměte si ji s trochou jídla, jakmile si vzpomenete. Potom pokračujte v

pravidelném užívání tak, jak je předepsáno. Neměňte sám(a) předepsané dávkování.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Invirase

V užívání léku pokračujte, dokud Vám lékař nedoporučí jej vysadit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů (tuků) a glukosy

v krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě lipidů

v krvi někdy se samotnou léčbou HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto změny zjistil.

Při léčbě HIV infekce je někdy velmi těžké odlišit nežádoucí účinky způsobené přípravkem Invirase

od účinků jiných léků, které užíváte současně, nebo od příznaků způsobených komplikacemi tohoto

onemocnění. Z tohoto důvodu je naprosto nezbytné informovat Vašeho lékaře o všech změnách vaší

kondice, ke kterým dojde během léčby.

Nejčastěji se vyskytující nežádoucí účinky sachinaviru (

u více než deseti ze sta osob

) užívaného v

kombinaci s ritonavirem postihují trávicí trakt a obvykle se jedná o nevolnost, průjem, zvýšenou

únavu, zvracení, plynatost a bolest břicha. Velmi často byly také hlášeny změny hodnot laboratorních

testů (např. testy krve nebo moči).

Jinými nežádoucími účinky (

více než jeden ze sta osob a současně méně než jeden z deseti osob

), jsou

vyrážka, svědění, ekzém a suchá kůže, ztráta vlasů, sucho v ústech, bolest hlavy, periferní neuropatie

(poruchy nervů v končetinách, které se mohou projevovat jako necitlivost, brnění, pocit vystřelující

bolesti nebo pálení), slabost, závratě, problémy libida, změny chutě, vřídky v ústech, suché rty,

nepříjemné pocity v oblasti břicha, poruchy trávení, pokles tělesné hmotnosti, zácpa, zvýšená chuť

k jídlu, svalové křeče a dušnost.

Další nežádoucí účinky, které byly hlášeny méně často (

více než jeden z jednoho tisíce osob, ale méně

než jeden ze sta osob

), zahrnují: snížení chuti k jídlu, poruchy zraku, zánět jater, záchvaty, alergické

reakce, puchýře, ospalost, poruchy činnosti ledvin, zánět slinivky břišní, zežloutnutí kůže nebo očního

bělma způsobené poruchou funkce jater a Stevens-Johnsonův syndrom (závažné onemocnění

s puchýři na kůži, sliznici očí, úst a genitálu).

U pacientů s hemofilií A a B léčených tímto přípravkem nebo jinými inhibitory proteázy byly

pozorovány případy zvýšeného krvácení. V případě výskytu těchto komplikací vyhledejte okamžitě

svého lékaře.

Byly hlášeny případy svalových bolestí, zvýšené citlivosti nebo slabosti svalů, především v kombinaci

s antiretrovirovou léčbou zahrnující inhibitory proteázy a nukleosidové analogy. Ve vzácných

případech byly tyto svalové potíže závažné (rabdomyolýza).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Invirase uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za

„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Invirase nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné l přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Invirase obsahuje

Léčivou látkou je saquinavirum. Jedna potahovaná tableta přípravku Invirase obsahuje

saquinavirum 500 mg ve formě saquinaviri-mesilas.

Dalšími složkami (pomocnými látkami) jsou mikrokrystalická celulosa, sodná sůl

karboxymethylškrobu, povidon, (monohydrát) laktosy 38,5 mg, magnesium-stearát,

hypromelóza, oxid titaničitý (E171), mastek, triacetin, žlutý oxid železitý (E172) a červený oxid

železitý (E172).

Jak přípravek Invirase vypadá a co obsahuje toto balení

Invirase 500 mg potahované tablety jsou světle oranžové až šedavé nebo oranžovohnědé barvy

oválného cylindrického bikonvexního tvaru označené na jedné straně nápisem "SQV 500" a na opačné

straně nápisem "ROCHE". Jedna plastová lahvička (HDPE) obsahuje 120 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Německo

Výrobce

Roche Pharma AG,

Emil-Barell-Strasse 1,

79639 Grenzach-Wyhlen,

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 23 446 800

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See Ireland)

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: + 385 1 47 22 333

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 - 67 039831

United Kingdom (Northern Ireland)

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {měsíc RRRR}.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu

Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace

k dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

INVIRASE 500 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje saquinaviri mesilas v množství odpovídajícím saquinavirum 500

Pomocná látka se známým účinkem: monohydrát laktosy: 38,5 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

Potahované tablety světle oranžové až šedavé nebo oranžovohnědé barvy oválného cylindrického

bikonvexního tvaru označené na jedné straně nápisem "SQV 500" a na opačné straně nápisem

"ROCHE".

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Invirase je určen k léčbě dospělých pacientů s HIV-1 infekcí. Přípravek Invirase musí být podáván

pouze v kombinaci s ritonavirem a dalšími antiretrovirovými léčivými přípravky (viz bod 4.2).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Léčbu přípravkem Invirase musí zahájit lékař, který má zkušenosti s léčbou HIV infekce.

V kombinaci s ritonavirem

Doporučené dávkování přípravku Invirase je 1000 mg (5 x 200 mg tobolek) dvakrát denně společně s

ritonavirem v dávce 100 mg dvakrát denně v kombinaci s dalšími antiretrovirovými přípravky. U dříve

neléčených pacientů, kteří zahajují léčbu přípravkem Invirase/ritonavir, je doporučená úvodní dávka

přípravku Invirase 500 mg (1 x 500 mg potahovaná tableta) dvakrát denně spolu se 100 mg ritonaviru

dvakrát denně v kombinaci s dalšími antiretrovirovými přípravky po dobu prvních 7 dní léčby. Po 7

dnech je doporučená dávka přípravku Invirase 1000 mg dvakrát denně spolu se 100 mg ritonaviru

dvakrát denně v kombinaci s dalšími antiretrovirovými přípravky. Pacienti, kteří přecházejí přímo bez

wash-out intervalu z léčby jiným inhibitorem proteázy užívaným spolu s ritonavirem nebo z režimu

založeném na nenukleosidovém inhibitoru reverzní transkriptázy kromě rilpivirinu (viz bod 4.5), však

zahajují i pokračují v léčbě přípravkem Invirase v obvyklé doporučené dávce 1000 mg dvakrát denně

spolu se 100 mg ritonaviru dvakrát denně.

Porucha funkce ledvin:

U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávky. Pacientům

se závažnou poruchou funkce ledvin je třeba věnovat zvláštní pozornost (viz bod 4.4).

Porucha funkce jater:

U HIV-infikovaných pacientů s mírnou poruchou funkce jater není nutná úprava dávky. Na základě

omezených údajů se zdá, že úprava dávky není nutná u pacientů se středně závažnou poruchou funkce

jater. Z důvodu zvýšené variability expozice u této skupiny pacientů je doporučeno pečlivé sledování

bezpečnosti (včetně známek srdeční arytmie) a virologické odpovědi. Invirase/ritonavir je

kontraindikován u pacientů s dekompenzovanou poruchou funkce jater (viz body 4.3 a 4.4).

Pediatrická populace:

Nebyla stanovena bezpečnost a aktivita sachinaviru posíleného ritonavirem u pacientů infikovaných

HIV mladších než 2 roky. Pro pediatrické pacienty ve věku ≥ 2 roky nemohly být stanoveny

doporučené dávky, které jsou nejen spolehlivě účinné, ale také pod hranicí související s prodloužením

QT a PR intervalu.

Dospělí starší 60 let:

Zkušenosti s podáváním přípravku Invirase dospělým starším 60 let jsou omezené.

Způsob podání

Potahované tablety Invirase mají být polykány celé a ve stejnou dobu jako ritonavir s jídlem nebo po

jídle (viz bod 5.2).

4.3

Kontraindikace

Přípravek Invirase je kontraindikován u pacientů s:

hypersenzitivitou na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

dekompenzovaným jaterním onemocněním (viz bod 4.4)

vrozeným nebo prokázaným získaným prodloužením QT intervalu

elektrolytovou poruchou, zejména nekorigovanou hypokalémií

klinicky významnou bradykardií

klinicky významným srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí levé komory

anamnézou symptomatických arytmií

současnou léčbou jakýmkoli z následujících přípravků, u kterých může v důsledku

vzájemných interakcí dojít k potenciálně život ohrožujícím nežádoucím účinkům (viz body

4.4, 4.5 a 4.8):

léky, které prodlužují QT a/nebo PR interval (viz body 4.4 a 4.5)

midazolam podávaný perorálně (upozornění týkající se parenterálně podávaného

midazolamu, viz bod 4.5) triazolam (možnost zvýšení nebo prodloužení sedativních

účinků, útlum dýchání)

simvastatin a lovastatin (zvýšené riziko myopatií včetně rhabdomyolýzy)

námelové alkaloidy (např. ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin a metylergonovin)

(rizikové z důvodu akutní toxicity námelu)

rifampicin (rizikový z důvodu vážné hepatocelulární toxicity) (viz body 4.4, 4.5 a 4.8).

-

kvetiapin (riziko kómatu, viz bod 4.5)

-

lurasidon (možnost vážných a/nebo život ohrožujících reakcí, viz bod 4.5)

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Co je třeba vzít v úvahu před zahájením terapie přípravkem Invirase:

Invirase by neměl být podáván

jako jediný inhibitor proteázy. Invirase by měl být podáván pouze v kombinaci s ritonavirem (viz

bod 4.2). Použití přípravku Invirase v kombinaci s kobicistatem se nedoporučuje, doporučené

dávkování nebylo pro tuto kombinaci stanoveno.

Pacienti by měli být informování o tom, že užívání sachinaviru nevede k vyléčení infekce HIV a proto

u nich může nadále docházet k propuknutí jiných onemocnění spojených s rozvojem HIV infekce,

včetně oportunních infekcí. Přestože se prokázalo, že efektivní virová suprese antiretrovirovou léčbou

významně snižuje riziko sexuálního přenosu, nelze vyloučit reziduální riziko. Je nutno dodržet

opatření k zabránění přenosu v souladu s národními doporučeními.

Pacienty je nutné upozornit na možnost výskytu nežádoucích účinků v důsledku současného užívání

jiných léků.

Abnormality vedení srdečního vzruchu a repolarizace:

U zdravých dobrovolníků, kteří dostávali přípravek Invirase posílený ritonavirem, bylo pozorováno na

dávce závislé prodloužení QT a PR intervalů (viz bod 5.1).

Společné užití přípravku Invirase

posíleného ritonavirem s dalšími léčivými přípravky, které prodlužují QT a/nebo PR interval, je

proto kontraindikováno (viz bod 4.3).

Vzhledem k tomu, že velikost prodloužení QT a PR intervalů stoupá se zvyšováním koncentrací

sachinaviru, neměla by být doporučená dávka přípravku Invirase posíleného ritonavirem překročena.

Přípravek Invirase v dávce 2000 mg jednou denně posílený ritonavirem v dávce 100 mg jednou denně

nebyl dosud hodnocen s ohledem na riziko prodloužení QT intervalu, a proto se nedoporučuje. Další

léčivé přípravky, u kterých je známo, že zvyšují plazmatické koncentrace přípravku Invirase

posíleného ritonavirem, je třeba používat pouze s opatrností.

Ženy a starší pacienti mohou být citlivější k účinkům léků na QT a/nebo PR interval.

Klinický postup:

Je třeba zvážit provedení vstupního i následných EKG vyšetření po zahájení léčby, např. u pacientů

užívajících současně léčivé přípravky, u kterých je známo, že zvyšují expozici sachinaviru (viz bod

4.5). Objeví-li se subjektivní nebo objektivní příznaky, které naznačují vznik srdeční arytmie, je třeba

provádět kontinuální EKG monitorování. Pokud se prokáže arytmie nebo pokud se objeví prodloužení

QT nebo PR intervalu, je třeba přípravek Invirase posílený ritonavirem vysadit.

Pacienti, kteří zahajují léčbu přípravkem Invirase posíleným ritonavirem:

EKG vyšetření je třeba provést u všech pacientů před zahájením léčby: pacienti s QT

intervalem > 450 ms nesmí přípravek Invirase posílený ritonavirem užívat. U pacientů

s QT intervalem < 450 ms je doporučeno provést vyšetření EKG v průběhu léčby.

U dosud neléčených pacientů, kteří zahajují léčbu kombinací Invirase/ritonavir v dávce

500/100 mg dvakrát denně po dobu prvních 7 dnů léčby s následným podáváním

přípravku Invirase 1000 mg dvakrát denně spolu s ritonavirem 100 mg dvakrát denně po

7 dnech, a kteří mají QT interval < 450 ms v úvodu léčby, je vhodné provést EKG

vyšetření po přibližně 10 dnech léčby.

Pacienti, u kterých se projevuje následné prodloužení QT intervalu na > 480 ms nebo

prodloužení o > 20 ms v porovnání s hodnotami před léčbou, je třeba léčbu přípravkem

Invirase posíleným ritonavirem ukončit.

Pacienti, kteří jsou stabilizovaní na léčbě přípravkem Invirase posíleným ritonavirem a kteří

vyžadují souběžnou medikaci, o které je známo, že může zvyšovat expozici sachinaviru, nebo

pacienti léčení přípravky, které mohou zvyšovat expozici sachinaviru, a kteří vyžadují

souběžnou léčbu přípravkem Invirase posíleným ritonavirem a zároveň u nich není možnost jiné

alternativní léčby a prospěch z léčby převažuje její možná rizika:

EKG vyšetření je třeba provést před zahájením souběžné léčby: u pacientů s QT

intervalem > 450 ms nesmí být souběžná léčba zahájena (viz bod 4.5).

U pacientů s QT intervalem < 450 ms před zahájením léčby je třeba provést EKG

vyšetření v průběhu léčby. U pacientů, u kterých dochází k následnému prodloužení QT

intervalu na > 480 ms, nebo u kterých dojde ke zvýšení o > 20 ms po zahájení souběžné

léčby, musí lékař velmi pečlivě zvážit, zda ukončit léčbu přípravkem Invirase posíleným

ritonavirem, souběžnou léčbu, nebo zda je nutné ukončit léčby obě.

Základní informace pro pacienty:

Lékař, který předepisuje léčivý přípravek, musí zajistit, aby byl pacient plně informován o

následujících poznatcích týkajících se abnormalit vedení srdečního vzruchu a repolarizace:

Pacienty, kteří zahajují léčbu přípravkem Invirase posíleným ritonavirem, je třeba poučit

o možném riziku vzniku arytmie souvisejícím s prodloužením QT a PR intervalů a o

nutnosti hlásit svému lékaři všechny subjektivní nebo objektivní příznaky, které by mohly

nasvědčovat srdeční arytmii (např. palpitace, synkopa, presynkopa).

Lékař by měl pátrat po všech známých případech náhlého úmrtí v mladém věku, které se

objevily v jejich rodinné anamnéze, protože by mohly poukazovat na možné kongenitální

prodloužení QT intervalu.

Pacienty je třeba poučit o nutnosti nepřekračovat doporučené dávky.

Každého pacienta (nebo jeho pečovatele) je třeba upozornit, aby si přečetl příbalovou

informaci pro pacienta, která je uvnitř balení přípravku Invirase.

Onemocnění jater:

Bezpečnost a účinnost sachinaviru/ritonaviru nebyla stanovena u pacientů s

významnou primární poruchou funkce jater,, proto by měl být těmto pacientům sachinavir/ritonavir

podáván s velkou opatrností. Invirase/ritonavir je kontraindikován u pacientů s vážným poškozením

jaterních funkcí (viz bod 4.3). U pacientů s chronickou hepatitidou B nebo C, léčených kombinací

antiretrovirových přípravků, je zvýšené riziko závažných hepatálních nežádoucích účinků, které

mohou být fatální. V případě konkomitantní antivirové léčby hepatitidy B nebo hepatitidy C, vezměte

prosím v úvahu příslušné informace o jednotlivých léčivých přípravcích.

U pacientů s poruchami jaterních funkcí v anamnéze, včetně chronické aktivní hepatitidy, je zvýšená

frekvence výskytu abnormalit jaterních funkcí v průběhu kombinované antiretrovirové léčby, a tito

pacienti by měli být pravidelně monitorováni v souladu se standardními postupy. V případě náznaku

dalšího zhoršení jaterního onemocnění by mělo být zváženo přerušení nebo ukončení léčby.

Na základě omezených údajů se zdá, že úprava dávky není nutná u pacientů se středně závažnou

poruchou funkce jater. Z důvodu zvýšené variability expozice u této skupiny pacientů je doporučeno

pečlivé sledování bezpečnosti (včetně známek srdeční arytmie) a virologické odpovědi (viz body 4.2 a

5.2).U pacientů s hepatitidou B nebo C, cirhózou a jinými onemocněními jater v anamnéze byly

zaznamenány případy exacerbace chronických jaterních dysfunkcí včetně portální hypertenze.

Poruchy renálních funkcí:

Sachinavir je ledvinami vylučován pouze v malé míře a většina

metabolizmu a vylučování sachinaviru probíhá v játrech. Proto u pacientů s poruchami renálních

funkcí není zapotřebí upravovat počáteční dávkování. U pacientů s těžším stupněm renálního selhání

však dosud nebyly prováděny příslušné studie, a proto je u této populace nutná zvýšená opatrnost při

předepisování sachinaviru.

Pacienti s chronickým průjmem nebo poruchami vstřebávání:

K dispozici jsou jen omezené

informace o účinnosti a bezpečnosti sachinaviru u pacientů s chronickým průjmem nebo poruchami

vstřebávání. Není známo, zda u těchto pacientů vzhledem k jejich onemocnění nedochází k podávání

subterapeutických dávek sachinaviru.

Pediatrická populace:

Nebyla stanovena bezpečnost a aktivita sachinaviru posíleného ritonavirem u

pacientů infikovaných HIV mladších než 2 roky. Pro pediatrické pacienty ve věku ≥ 2 roky nemohly

být stanoveny doporučené dávky, které jsou nejen spolehlivě účinné, ale také pod hranicí související s

prodloužením QT a PR intervalu. Z tohoto důvodu použití není doporučeno u této populace.

Dospělí starší 60 let:

Zkušenosti s podáváním přípravku Invirase dospělým starším 60 let jsou

omezené. Starší pacienti mohou být vnímavější k účinku léku na prodloužení QT a/nebo PR intervalu

spojeného s podáním přípravku.

Laktosová intolerance:

Invirase 500 mg potahované tablety obsahují laktosu. Pacienti s vzácnými

dědičnými poruchami snášení galaktosy, deficitem laktázy nebo glukoso-galaktosovým

malabsorbčním syndromem by tento lék neměli užívat.

Pacienti s hemofilií:

U pacientů s hemofilií A a B léčených proteázovými inhibitory byla pozorována

zvýšená krvácivost včetně spontánní tvorby kožních hematomů a krvácení do kloubů. U některých z

těchto pacientů bylo třeba podat faktor VIII. Ve více než polovině těchto případů však bylo v léčbě

proteázovými inhibitory dále pokračováno, či byla tato léčba po přerušení opět zahájena. Příčinný

vztah mezi zvýšenou krvácivostí a terapií proteázovými inhibitory nelze vyloučit, ale mechanizmus

účinku je dosud nejasný. V každém případě je nutné pacienty s hemofilií upozornit na riziko

zvýšeného krvácení.

Tělesná hmotnost a metabolické parametry

V průběhu antiretrovirové léčby se může vyskytnout zvýšení tělesné hmotnosti a hladin lipidů

a glukosy v krvi. Tyto změny mohou být částečně spojeny s kontrolou onemocnění a životním stylem.

U lipidů existuje v některých případech důkaz účinku léčby, zatímco u přírůstku tělesné hmotnosti

není významný průkaz spojení s touto léčbou. Při monitorování lipidů a glukosy v krvi je třeba

sledovat zavedené pokyny pro léčbu HIV. Poruchy lipidů je třeba léčit podle klinické potřeby.

Osteonekróza:

Ačkoli je etiologie považována za multifaktoriální (zahrnující používání

kortikosteroidů, konzumaci alkoholu, těžkou imunosupresi a vyšší index tělesné hmotnosti), byly

případy osteonekrózy hlášeny především u pacientů s pokročilým onemocněním HIV a/nebo při

dlouhodobé expozici kombinované antiretrovirové terapii (CART). Pacienti mají být poučeni, aby

vyhledali lékařskou pomoc, pokud zaznamenají bolesti kloubů, ztuhlost kloubů nebo pokud mají

pohybové potíže.

Syndrom imunitní reaktivace:

Při zahájení kombinované antiretrovirové terapie

(combination

antiretroviral therapy, CART)

se u pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí může

vyskytnout zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní patogeny, která může

způsobit klinicky závažné stavy nebo zhoršení příznaků onemocnění. Takové reakce byly nejčastěji

pozorovány během několika prvních týdnů či měsíců po zahájení CART. Jedná se například

o cytomegalovirovou retinitidu, generalizované a/nebo fokální mykobakteriální infekce a pneumonii

způsobenou

Pneumocystis carinii

. Jakékoli příznaky zánětu by měly být vyhodnoceny a v případě

potřeby by měla být zahájena příslušná léčba.

Při imunitní reaktivaci byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova choroba

a autoimunitní hepatitida), avšak hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se

mohou objevit mnoho měsíců po zahájení léčby.

Interakce CYP3A4:

Sachinavir může interagovat s ostatními léčivy, které jsou substráty CYP3A4

a/nebo P-gp a může pozměnit jejich farmakokinetiku, a proto je třeba ho užívat s opatrností. Naopak

ostatní léčiva, která indukují CYP3A4, mohou také redukovat plazmatické koncentrace sachinaviru.

Může být indikováno sledování plazmatických koncentrací sachinaviru. Monitorování léčiva se

známým a/nebo možným potenciálem interakce se sachinavirem a zvláštní doporučení jsou uvedena

v tabulce 1, bod 4.5.

Interakce s ritonavirem:

Doporučená dávka Invirase v kombinaci s ritonavirem je 1000 mg Invirase a

100 mg ritonaviru dvakrát denně. Vyšší dávky ritonaviru jsou spojeny s vyšším výskytem nežádoucích

účinků. Současné podávání sachinaviru s ritonavirem vedlo ke vzniku závažných nežádoucích účinků

- především diabetické ketoacidózy a jaterních poruch, a to zejména u pacientů s jaterním

onemocněním v anamnéze.

Interakce s tipranavirem:

Současné užití potencovaného sachinaviru a tipranaviru, podávaného

společně s nízkými dávkami ritonaviru v dvojitě potencovaném režimu, mělo za následek výrazné

snížení plazmatických koncentrací sachinaviru (viz bod 4.5). Z tohoto důvodu současné podávání

potencovaného sachinaviru a tipranaviru spolu s nízkými dávkami ritonaviru není doporučováno.

Interakce s inhibitory HMG-CoA reduktázy:

Při použití Invirase/ritonaviru současně s atorvastatinem,

který je v menší míře metabolizován cestou CYP3A4, je nutné postupovat se zvýšenou opatrností. V

této situaci je třeba zvážit snížení dávek atorvastatinu. Pokud je indikována léčba inhibitorem HMG-

CoA reduktázy, doporučuje se při použití pravastatinu nebo fluvastatinu pečlivé sledování (viz bod

4.5).

Perorální antikoncepce:

Při současném podávání s Invirase/ritonavirem může dojít ke snížení

koncentrace ethynil estradiolu. Při současném podávání orálních antikoncepčních látek na bázi

estrogenu by měla být použitá jiná nebo přídatná forma antikoncepce (viz bod 4.5).

Glukokortikoidy:

Souběžné podávání sachinaviru a flutikasonu nebo jiných glukokortikoidů, které

jsou metabolizovány izoenzymem CYP3A4, se nedoporučuje, pokud možný přínos léčby nepřeváží

riziko vzniku systémových nežádoucích účinků léčby kortikosteroidy, včetně Cushingova syndromu a

adrenální suprese (viz bod 4.5).

Interakce s efavirenzem:

Podávání kombinace sachinaviru a ritonaviru s efavirenzem bylo spojeno se

zvýšením rizika jaterní toxicity. Pokud jsou sachinavir a ritonavir podávány společně s efavirenzem, je

třeba monitorovat jaterní funkce. Žádné klinicky významné změny koncentrací sachinaviru ani

efavirenzu nebyly ve studiích se zdravými dobrovolníky nebo HIV pozitivními pacienty zaznamenány

(viz bod 4.5).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Většina studií lékových interakcí byla prováděna s přípravkem Invirase nebo se sachinavirem ve

formě měkkých tobolek. Pro sachinavir ve formě Invirase nebo měkké tobolky v kombinaci s

ritonavirem byl dokončen omezený počet studií.

Výsledky získané při provádění studií lékových interakcí sachinaviru nemusí být typicky pozorovány

při terapii se sachinavir/ritonavirem, navíc z výsledků pro Fortovase nelze usuzovat na rozsah těchto

interakcí s Invirase a naopak.

Metabolizmus sachinaviru je zprostředkován cytochromem P450, účinkem specifického izoenzymu

CYP3A4, který je zodpovědný za 90 % jaterního metabolizmu. Mimo to bylo v

in vitro

studiích

prokázáno, že sachinavir je substrátem a inhibitorem P-glykoproteinu (P-gp), proto všechny ostatní

léčivé přípravky, které jsou buď rovněž metabolizovány touto cestou, nebo které ovlivňují aktivitu

izoenzymu CYP3A4 a/nebo P-gp (viz

"Další možné interakce"

), mohou ovlivňovat farmakokinetiku

sachinaviru. Podobně sachinavir může ovlivňovat farmakokinetiku jiných léčivých přípravků, které

jsou substrátem CYP3A4 nebo P-gp.

Ritonavir, který je silným inhibitorem CYP3A4 a P-gp, může ovlivňovat farmakokinetiku dalších

léčivých přípravků. V případech, kdy je sachinavir podáván v kombinaci s ritonavirem, je proto třeba

brát v úvahu možný účinek ritonaviru na další léčivé přípravky (viz Souhrn údajů o přípravku Norvir).

Na základě nálezů na dávce závislých prodloužení QT a PR intervalů u zdravých dobrovolníků

užívajících přípravek Invirase/ritonavir (viz body 4.3, 4.4 a 5.1) lze očekávat další účinky na

prodloužení QT a PR intervalů. Proto je současné užívání přípravku Invirase posíleného ritonavirem

s dalšími léčivými přípravky, které prodlužují QT a/nebo PR interval, kontraindikováno.

Kombinovaná léčba přípravkem Invirase/ritonavir s léky, o kterých je známo, že zvyšují expozici

sachinaviru, není doporučena a je třeba se jí vyvarovat, je-li dostupná jiná možnost léčby. Je-li

současné užití nezbytné z důvodu převážení možného prospěchu z léčby pro pacienta nad jejími riziky,

je třeba takové léčbě věnovat zvláštní pozornost (viz bod 4.4, pro další informace o jednotlivých lécích

viz tabulka 1).

Tabulka 1: Interakce a dávková doporučení s dalšími léčivými přípravky

Léčivý přípravek podle

terapeutické oblasti

(dávka přípravku

Invirase užitá ve studii)

Interakce

Doporučení týkající se

současného užívání

Antiretrovirové látky

Nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NRTIs)

Zalcitabin a/nebo

zidovudin

- Žádné farmakokinetické

interakční studie nebyly

dokončeny.

- U dospělých bylo zkoumáno

použití neposíleného

sachinaviru se zalcitabinem

a/nebo zidovudinem. Absorpce,

distribuce a eliminace

jednotlivých léčiv jsou při

současném použití beze změn.

- Interakce se zalcitabinem je

vzhledem k odlišným drahám

metabolismu i exkrece

nepravděpodobná.

Pro zidovudin (200 mg každých

8 hodin) bylo pozorováno 25 %

snížení hodnot AUC, pokud byl

kombinován s ritonavirem

(300 mg každých 6 hodin).

Farmakokinetika ritonaviru

zůstala nezměněná.

- Není nutná úprava dávkování.

Didanosin

400 mg jednotlivá dávka

(sachinavir/ritonavir

1600/100 mg 1x denně)

AUC sachinaviru

30 %

sachinaviru

25 %

sachinaviru

Není nutná úprava dávkování.

Tenofovir-disoproxyl-

fumarát 300 mg 1x denně

(sachinavir/ritonavir

1000/100 mg 2x denně)

AUC sachinaviru

sachinaviru

sachinaviru

Není nutná úprava dávkování.

Nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NNRTIs)

Delavirdin

(sachinavir/ritonavir)

- Interakce s Invirase/ritonavirem

nebyly studovány.

Delavirdin

(neposílený sachinavir)

- AUC sachinaviru ↑ 348 %.

V současné době není dostatek

údajů o bezpečnosti a nejsou

žádné informace o účinnosti

této kombinace. V menší

předběžné studii byl při

současném podávání

sachinaviru a delavirdinu

během několika týdnů od

zahájení léčby pozorován

vzestup jaterních enzymů u

13 % jedinců (u 6 % až do

stupně 3 nebo 4).

- Pokud je předepsána tato

kombinace, měly by být často

monitorovány hepatocelulární

změny.

Léčivý přípravek podle

terapeutické oblasti

(dávka přípravku

Invirase užitá ve studii)

Interakce

Doporučení týkající se

současného užívání

Efavirenz 600 mg denně

(sachinavir/ritonavir

1600/200 mg 1x denně,

nebo

sachinavir/ritonavir

1000/100 mg 2x denně,

nebo

sachinavir/ritonavir

1200/100 mg 1x denně)

Sachinavir

Efavirenz

Není nutná úprava dávkování.

Je třeba monitorovat jaterní

funkce (viz bod 4.4).

Rilpivirin

Přechod přímo z režimu

obsahujícího rilpivirin na

přípravek Invirase/ritonavir i

současné podávání s přípravkem

Invirase/ritonavir je

kontraindikováno z důvodu

možného rizika vzniku život

ohrožující srdeční arytmie (viz

body 4.3 a 4.4).

Nevirapin

(sachinavir/ritonavir)

- Interakce s Invirase/ritonavirem

nebyly dosud hodnoceny.

Nevirapin

(neposílený sachinavir)

- AUC sachinaviru

24 %

AUC nevirapinu

- Není nutná úprava dávkování.

Inhibitory proteáz viru HIV (PIs)

Atazanavir 300 mg denně

(sachinavir/ritonavir

1600/100 mg 1x denně)

AUC sachinaviru ↑ 60 %

sachinaviru ↑ 42 %

AUC ritonaviru ↑ 41 %

ritonaviru ↑ 34 %

Atazanavir

Pro kombinaci

sachinavir/ritonavir 1000/100 mg

2x denně a atazanavir nejsou

dostupné žádné klinické údaje.

Kombinovaná léčba

s přípravkem Invirase/ritonavir

je kontraindikována z důvodu

možného rizika vzniku život

ohrožující srdeční arytmie (viz

body 4.3 a 4.4).

Fosamprenavir

700 mg 2x denně

(sachinavir/ritonavir

1000/100 mg 2x denně)

AUC sachinaviru

15 %

sachinaviru

sachinaviru

24 % (zůstává

nad cílovou prahovou hodnotou

pro efektivní terapii.)

Pro Invirase/ritonavir není nutná

žádná úprava dávkování.

Indinavir

(sachinavir/ritonavir)

- Nízká dávka ritonaviru zvyšuje

koncentraci indinaviru.

Zvýšené koncentrace indinaviru

mohou způsobit nefrolithiázu.

Indinavir 800 mg 3x

denně

(sachinavir 600-

1200 mg jednotlivá

dávka)

- AUC sachinaviru ↑ 4,6-7,2-

násobně

Indinavir

V současné době nejsou pro

tuto kombinaci k dispozici

žádné údaje o bezpečnosti a

účinnosti. Vhodné dávky pro

kombinaci nebyly stanoveny.

Léčivý přípravek podle

terapeutické oblasti

(dávka přípravku

Invirase užitá ve studii)

Interakce

Doporučení týkající se

současného užívání

Lopinavir/ritonavir

400/100 mg 2x denně

(sachinavir 1000 mg 2x

denně v kombinaci s 2 nebo

3 NRTIs)

Sachinavir

Ritonavir

(účinnost jako

posilující látky nebyla ovlivněna).

Lopinavir

(založeno na

dřívějším porovnání s

neposíleným lopinavirem)

Kombinovaná léčba

s přípravkem Invirase/ritonavir

je kontraindikována z důvodu

možného rizika vzniku život

ohrožující srdeční arytmie (viz

body 4.3 a 4.4).

Nelfinavir 1250 mg 2x

denně

(sachinavir/ritonavir

1000/100 mg 2x denně)

Sachinavir AUC ↑ 13 %

(90 % CI: 27

- 74↑)

Sachinavir C

↑ 9 %

(90 % CI: 27

- 61↑ )

Nelfinavir AUC

(90 % CI: 28

- 22↑)

Nelfinavir C

(90 % CI: 23

- 16↑)

- Kombinace není doporučena.

Ritonavir 100 mg 2x denně

(sachinavir 1000 mg 2x

denně)

Sachinavir ↑

Ritonavir

Invirase, nebo sachinavir měkké

tobolky v kombinaci s

ritonavirem v dávce 1000/100 mg

2x denně u HIV-infikovaných

pacientů zajistil více jak 24-

hodinovou systémovou expozici

sachinaviru podobnou, nebo

vyšší, než které bylo dosaženo se

sachinavirem měkké tobolky

1200 mg 3x denně (viz bod 5.2).

Toto je schválený režim

kombinací. Žádná úprava

dávkování není nutná.

Tipranavir/ritonavir

(sachinavir/ritonavir)

sachinaviru

78 %

Kombinovaná léčba se dvěma

inhibitory proteázy u již

mnohonásobně léčených HIV-

pozitivních dospělých pacientů.

Současné podávání tipranaviru s

nízkou dávkou ritonaviru a

sachinaviru/ritonaviru se

nedoporučuje. Pokud je léčba

takovou kombinací považována

za nutnou, důrazně se

doporučuje sledování

plazmatických hladin

sachinaviru (viz bod 4.4).

Inhibitory fúze HIV

Enfuvirtid

(sachinavir/ritonavir

1000/100 mg 2x denně)

Sachinavir

Enfuvirtid

Nebyly zaznamenány žádné

klinicky významné interakce.

Úprava dávkování není nutná.

Antagonista CCR5 HIV

Maravirok 100 mg 2x

denně

(sachinavir/ritonavir

1000/100 mg 2x denně)

Maravirok AUC

↑ 8,77

Maravirok C

: ↑ 3,78

Koncentrace

sachinaviru/ritonaviru neměřeny,

neočekává se žádný vliv.

Úprava dávkování

sachinaviru/ritonaviru není

nutná. Dávka maraviroku má být

snížena na 150 mg 2x denně a

pacient má být sledován.

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/165191/2018

EMEA/H/C/000113

Invirase (saquinavirum)

Přehled pro přípravek Invirase a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Invirase a k čemu se používá?

Invirase je antivirotikum, které se používá k léčbě dospělých infikovaných virem lidské imunodeficience

typu 1 (HIV-1), což je virus vyvolávající syndrom získané imunodeficience (AIDS). Přípravek Invirase

by se měl používat pouze v kombinaci s ritonavirem (jiným antivirotikem) a dalšími antivirotiky.

Přípravek Invirase obsahuje léčivou látku sachinavir.

Jak se přípravek Invirase používá?

Výdej přípravku Invirase je vázán na lékařský předpis a léčbu by měl zahájit lékař, který má

zkušenosti s léčbou infekce HIV.

Přípravek Invirase je k dispozici ve formě tobolek (200 mg) a tablet (500 mg). U pacientů, kteří již

užívají léčivé přípravky proti HIV, je doporučená dávka přípravku Invirase 1 000 mg spolu se 100 mg

ritonaviru dvakrát denně. U pacientů, kteří neužívají léčivé přípravky proti HIV, se léčba přípravkem

Invirase zahajuje dávkou 500 mg dvakrát denně se 100 mg ritonaviru dvakrát denně po dobu prvních

7 dnů léčby a v kombinaci s jinými léčivými přípravky proti HIV. Po 7 dnech je doporučená dávka

přípravku Invirase 1 000 mg dvakrát denně spolu se 100 mg ritonaviru dvakrát denně v kombinaci

s dalšími léčivými přípravky proti HIV.

Více informací o používání přípravku Invirase naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého

lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Invirase působí?

Léčivá látka v přípravku Invirase, sachinavir, je tzv. inhibitor proteázy. Blokuje proteázu, což je enzym

podílející se na množení viru HIV. Jestliže je enzym blokován, virus se nemůže normálně množit, čímž

se zpomaluje šíření infekce. Ritonavir je dalším inhibitorem proteázy, který se používá jako „booster“

(látka zvyšující účinek léčby). Zpomaluje odbourávání sachinaviru, což zvyšuje jeho hladinu v krvi. To

umožňuje účinně pacienta léčit bez nutnosti podávat vyšší dávky sachinaviru. Přípravek Invirase

užívaný v kombinaci s jinými léčivými přípravky proti HIV snižuje virovou zátěž (množství viru HIV

v krvi) a udržuje jej na nízké hladině. Přípravek Invirase infekci HIV ani AIDS neléčí, ale může oddálit

poškození imunitního systému a vznik infekcí a onemocnění souvisejících s AIDS.

Invirase (saquinavir)

EMA/165191/2018

strana 2/3

Jaké přínosy přípravku Invirase byly prokázány v průběhu studií?

V šesti hlavních studiích, které zahrnovaly celkem 1 576 pacientů, bylo zjištěno, že přípravek Invirase

je účinný v rámci léčby infekce virem HIV.

V prvních čtyřech studiích přípravek Invirase v kombinaci s jinými léčivými přípravky proti HIV, ale bez

ritonaviru, snížil virovou zátěž a zlepšil funkci imunitního systému.

Dvě další studie zahrnující 656 pacientů porovnávaly přípravek Invirase s indinavirem nebo lopinavirem

(jinými léčivými přípravky proti HIV). Tyto léčivé přípravky byly podávány v kombinaci s ritonavirem

a dvěma dalšími léčivými přípravky proti HIV. V těchto studiích byla virová zátěž měřena po

48 týdnech. Přípravek Invirase v kombinaci s ritonavirem byl v rámci snížení virové zátěže na méně

než 50 kopií/ml stejně účinný jako indinavir a prokázal dokonce vyšší účinnost než lopinavir.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Invirase?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Invirase v kombinaci s ritonavirem (které mohou

postihnout více než 1 pacienta z 10) jsou průjem, nauzea (pocit nevolnosti), zvýšené hladiny jaterních

enzymů, cholesterolu a triglyceridů (druhu tuku) v krvi a snížené hladiny krevních destiček (složek,

které napomáhají srážení krve) v krvi. Úplný seznam nežádoucích účinků přípravku Invirase je uveden

v příbalové informaci.

Přípravek Invirase nesmějí užívat pacienti se závažnými jaterními potížemi, prodloužením intervalu QT

(změnou elektrické aktivity srdce), abnormálními hladinami elektrolytů v krvi (zvláště nízkými hladinami

draslíku), bradykardií (pomalou srdeční frekvencí) nebo se srdečním selháním (pokud srdce nepracuje

tak, jak by mělo). Přípravek nesmí být používán u pacientů, kteří trpí arytmií (nepravidelnou tepovou

frekvencí). Nesmí být používán ani u pacientů užívajících některý z následujících léčivých přípravků,

jejichž souběžné užívání s přípravkem Invirase by mohlo vést ke škodlivým nežádoucím účinkům:

léčivé přípravky, které by mohly vyvolat prodloužení intervalu QT nebo prodloužení intervalu PR

(další typ změny srdeční činnosti),

midazolam užívaný ústy a triazolam (léčivé přípravky používané k úlevě od úzkosti a při potížích se

spaním),

simvastatin a lovastatin (léčivé přípravky používané ke snížení hladiny cholesterolu),

námelové alkaloidy, jako je ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin a methylergonovin (léčivé

přípravky používané k léčbě migrény),

rifampicin (léčivé přípravky používané k léčbě tuberkulózy),

lurasidon, kvetiapin (léčivé přípravky používané k léčbě psychiatrických onemocnění, jako je

schizofrenie).

Úplný seznam omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Invirase registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Invirase převyšují jeho rizika

a může tak být registrován k použití v EU.

Invirase (saquinavir)

EMA/165191/2018

strana 3/3

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Invirase?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Invirase, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Invirase průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Invirase jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Invirase

Přípravku Invirase bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 4. října 1996.

Další informace o přípravku Invirase jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 03-2018.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace