Cyltezo

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
adalimumab
Dostupné s:
Boehringer Ingelheim International GmbH
ATC kód:
L04AB04
INN (Mezinárodní Name):
adalimumab
Terapeutické skupiny:
Imunosupresiva
Terapeutické oblasti:
Hidradenitis Suppurativa; Arthritis, Psoriatic; Psoriasis; Crohn Disease; Arthritis, Juvenile Rheumatoid; Uveitis; Arthritis, Rheumatoid; Colitis, Ulcerative; Spondylitis, Ankylosing
Terapeutické indikace:
Viz část 4. 1 Souhrnu údajů o přípravku v dokumentu o informacích o přípravku.
Přehled produktů:
Revision: 2
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004319
Datum autorizace:
2017-11-10
EMEA kód:
EMEA/H/C/004319

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

12-11-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

12-11-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

17-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

12-11-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

12-11-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

17-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

12-11-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

12-11-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

17-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

12-11-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

12-11-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

17-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

12-11-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

12-11-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

17-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

12-11-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

12-11-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

17-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

12-11-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

12-11-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

17-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

12-11-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

12-11-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

17-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

12-11-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

12-11-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

17-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

12-11-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

12-11-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

17-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

12-11-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

12-11-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

17-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

12-11-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

12-11-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

17-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

12-11-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

12-11-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

17-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

12-11-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

12-11-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

17-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

12-11-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

12-11-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

17-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

12-11-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

12-11-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

17-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

12-11-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

12-11-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

17-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

12-11-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

12-11-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

17-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

12-11-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

12-11-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

17-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

12-11-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

12-11-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

17-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

12-11-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

12-11-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

17-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

12-11-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

12-11-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

12-11-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

12-11-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

12-11-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

12-11-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

17-11-2017

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Cyltezo 40 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

adalimumabum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Váš lékař Vám rovněž vydá informační kartičku, která obsahuje důležité bezpečnostní

informace, se kterými musíte být seznámen(a) před zahájením léčby přípravkem Cyltezo

a během léčby tímto lékem. Mějte tuto informační kartičku vždy při sobě.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Cyltezo a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cyltezo používat

Jak se přípravek Cyltezo používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Cyltezo uchovávat

Obsah balení a další informace

Návod k použití

1.

Co je přípravek Cyltezo a k čemu se používá

Přípravek Cyltezo obsahuje léčivou látku adalimumab, což je lék, který působí na imunitní (obranný)

systém těla.

Přípravek Cyltezo je určen k léčbě níže uvedených zánětlivých onemocnění:

revmatoidní artritidy,

polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy,

entezopatické artritidy,

ankylozující spondylitidy,

axiální spondylartritidy bez radiologického průkazu ankylozující spondylitidy,

psoriatické artritidy,

psoriázy,

hidradenitis suppurativa,

Crohnovy choroby,

ulcerózní kolitidy a

neinfekční uveitidy.

Léčivá látka přípravku Cyltezo, adalimumab, je monoklonální protilátka. Monoklonální protilátky jsou

bílkoviny, které se váží na specifické cíle.

Vazebným cílem adalimumabu je bílkovina, které se říká tumor nekrotizující faktor (TNFα) a která je

přítomna ve zvýšené koncentraci u zánětlivých onemocnění uvedených výše. Vazbou na TNFα

potlačuje přípravek Cyltezo u těchto onemocnění zánětlivý proces.

Revmatoidní artritida

Revmatoidní artritida je zánětlivé onemocnění kloubů.

Přípravek Cyltezo se používá k léčbě revmatoidní artritidy u dospělých. Pokud máte středně těžkou

nebo těžkou aktivní revmatoidní artritidu, můžete nejdříve užívat jiné chorobu modifikující léky, jako

je methotrexát. Pokud tyto léky nepůsobí dostatečně, pak k léčbě revmatoidní artritidy dostanete

přípravek Cyltezo.

Přípravek Cyltezo je možné použít rovněž k léčbě těžké, aktivní a progresivní revmatoidní artritidy

bez předchozí léčby methotrexátem.

Přípravek Cyltezo může zpomalit poškození kloubní chrupavky a kosti způsobené onemocněním

a zlepšit tělesné funkce.

Přípravek Cyltezo se obvykle používá s methotrexátem. Pokud Váš lékař považuje methotrexát za pro

Vás nevhodný, může se přípravek Cyltezo podávat samostatně.

Polyartikulární juvenilní idiopatická artritida a entezopatická artritida

Polyartikulární juvenilní idiopatická artritida a entezopatická artritida jsou zánětlivá onemocnění

kloubů, která se obvykle poprvé projeví v dětství.

Přípravek Cyltezo se používá k léčbě polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy u dětí

a dospívajících od 2 do 17 let a entezopatické artritidy u dětí a dospívajících od 6 do 17 let. Pacienti

mohou zpočátku užívat jiné chorobu modifikující léky, jako je methotrexát. Pokud tyto léky nepůsobí

dostatečně, pak pacienti k léčbě polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy nebo entezopatické

artritidy dostanou přípravek Cyltezo.

Ankylozující spondylitida a axiální spondylartritida bez radiologického průkazu ankylozující

spondylitidy

Ankylozující spondylitida a axiální spondylartritida bez radiologického průkazu ankylozující

spondylitidy jsou zánětlivá onemocnění páteře.

Přípravek Cyltezo se používá k léčbě ankylozující spondylitidy a axiální spondylartritidy bez

radiologického průkazu ankylozující spondylitidy u dospělých. Jestliže trpíte ankylozující

spondylitidou nebo axiální spondylartritidou bez radiologického průkazu ankylozující spondylitidy,

budou Vám nejprve podávány jiné léky. Pokud tyto léky nepůsobí dostatečně, pak ke zmírnění

známek a příznaků tohoto onemocnění dostanete přípravek Cyltezo.

Psoriatická artritida

Psoriatická artritida je zánětlivé onemocnění kloubů při lupénce (psoriáze).

Přípravek Cyltezo se používá k léčbě psoriatické artritidy u dospělých. Přípravek Cyltezo může

zpomalit poškození chrupavky a kosti kloubů způsobené onemocněním a zlepšit tělesné funkce.

Ložisková psoriáza u dospělých a dětí

Ložisková psoriáza je zánětlivé kožní onemocnění, které se projevuje zarudlými, odlupujícími se, na

povrchu zatvrdlými plochami kůže, krytými stříbřitými šupinami. Ložisková psoriáza může postihovat

také nehty, může způsobit jejich drolení, zesílení a odlučování od nehtového lůžka, což může být

bolestivé. Psoriáza je pravděpodobně způsobena problémy s imunitním systémem organismu, které

vedou ke zvýšené tvorbě kožních buněk.

Přípravek Cyltezo se používá k léčbě středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých. Přípravek

Cyltezo se používá také k léčbě těžké ložiskové psoriázy u dětí a dospívajících od 4 do 17 let,

u kterých lokální léčba a fototerapie neúčinkovaly dobře nebo je u nich tato léčba nevhodná.

Hidradenitis suppurativa u dospělých a dospívajících

Hidradenitis suppurativa (někdy nazývaná acne inversa) je chronické a často bolestivé zánětlivé kožní

onemocnění. Příznaky mohou zahrnovat citlivé uzly (boláky) a abscesy (nežity), ze kterých může

vytékat hnis. Nejčastěji postihuje specifické části kůže, jako např. pod prsy, podpaždí, vnitřní část

stehen, třísla a hýždě. Na postižených částech se také mohou objevovat jizvy.

Přípravek Cyltezo se používá k léčbě hidradenitis suppurativa u dospělých a dospívajících od 12 let.

Přípravek Cyltezo pomáhá snižovat počet boláků a nežitů, které máte, a bolest, která je s tímto

onemocněním často spojena. Nejprve můžete dostávat jiné léky. Pokud tyto léky nepůsobí dostatečně,

bude Vám podán přípravek Cyltezo.

Crohnova choroba u dospělých a dětí

Crohnova choroba je zánětlivé onemocnění trávicího traktu.

Adalimumab se používá k léčbě Crohnovy choroby u dospělých a dětí od 6 do 17 let. Jestliže trpíte

Crohnovou chorobou, budou Vám nejprve podávány jiné léky. Pokud tyto léky nepůsobí dostatečně,

pak ke zmírnění známek a příznaků tohoto onemocnění dostanete přípravek Cyltezo.

Ulcerózní kolitida

Ulcerózní kolitida je zánětlivé onemocnění střev.

Přípravek Cyltezo se používá k léčbě ulcerózní kolitidy u dospělých. Jestliže trpíte ulcerózní kolitidou,

můžete zpočátku užívat jiná léčiva. Pokud tyto léky nepůsobí dostatečně, pak ke zmírnění známek

a příznaků tohoto onemocnění dostanete přípravek Cyltezo.

Neinfekční uveitida u dospělých a dětí

Neinfekční uveitida je zánětlivé onemocnění postihující některé části oka. Přípravek Cyltezo tento

zánět potlačuje.

Přípravek Cyltezo se používá k léčbě

dospělých s neinfekční uveitidou se zánětem postihujícím zadní část oka

dětí od 2 let s chronickou neinfekční uveitidou se zánětem postihujícím přední část oka

Tento zánět může vést ke zhoršení zraku a/nebo výskytu plovoucích zákalů v oku (černé tečky nebo

chomáčkovité čáry pohybující se přes zorné pole).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cyltezo používat

Nepoužívejte přípravek Cyltezo

Jestliže jste alergický(á) na adalimumab nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Jestliže máte závažnou infekci včetně tuberkulózy (viz „Upozornění a opatření“). Je důležité,

abyste lékaře informoval(a), pokud se u Vás vyskytují příznaky infekce, např. horečka, zranění,

pocit únavy nebo problémy se zuby.

Jestliže trpíte středně těžkým nebo těžkým srdečním selháním. Je důležité, abyste informoval(a)

svého lékaře, pokud se u Vás vyskytly nebo v současné době vyskytují vážné problémy se

srdcem (viz „Upozornění a opatření“).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Cyltezo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Alergické reakce

Jestliže máte alergické reakce s příznaky, jako je pocit tíhy na hrudi, sípání, závratě, otoky nebo

vyrážka, nepodávejte si další injekci přípravku Cyltezo a kontaktujte ihned svého lékaře,

protože tyto reakce mohou ve vzácných případech ohrožovat život.

Infekce

Jestliže máte nějakou infekci, včetně dlouhodobé nebo lokalizované (místní) infekce (např.

bércový vřed), obraťte se před zahájením léčby přípravkem Cyltezo na svého lékaře. Pokud si

nejste jistý(á), kontaktujte svého lékaře.

Při léčbě přípravkem Cyltezo můžete být náchylnější k infekcím. Riziko může stoupat, pokud

máte poškozenou funkci plic. Tyto infekce mohou být závažné a zahrnují tuberkulózu, infekce

způsobené viry, plísněmi, parazity nebo bakteriemi, jiné oportunní infekce (neobvyklé infekce,

které souvisí s oslabením imunitního systému) a sepsi (otravu krve). Ve vzácných případech

mohou být tyto infekce život ohrožující. Je důležité, abyste informoval(a) lékaře, pokud se

u Vás vyskytnou příznaky, jako je horečka, zranění, pocit únavy nebo problémy se zuby. Váš

lékař může doporučit dočasné přerušení léčby přípravkem Cyltezo.

Tuberkulóza

Protože u pacientů léčených adalimumabem byly hlášeny případy tuberkulózy, před zahájením

léčby přípravkem Cyltezo Vás lékař vyšetří, zda se známky a příznaky tohoto onemocnění

u Vás nevyskytly. To znamená, že u Vás podrobně zhodnotí dříve prodělaná onemocnění

a provede kontrolní vyšetření (například rentgen hrudníku a tuberkulinový test). Provedení

těchto vyšetření a jejich výsledky zaznamená do Vaší informační kartičky. Pokud jste

prodělal(a) tuberkulózu, anebo jste byl(a) v blízkém kontaktu s osobou s tuberkulózou, je velmi

důležité, abyste to řekl(a) svému lékaři. K rozvoji tuberkulózy může v průběhu léčby dojít

i v případě, že jste byl(a) na tuberkulózu preventivně přeléčen(a). Pokud se u Vás objeví

příznaky tuberkulózy (přetrvávající kašel, úbytek na váze, apatie, mírná horečka), nebo se

během léčby i po léčbě objeví jiná infekce, sdělte to ihned svému lékaři.

Infekce související s cestováním/opakované infekce

Sdělte svému lékaři, pokud pobýváte nebo cestujete do oblastí, kde se endemicky (ohraničený

výskyt v dané oblasti) vyskytují plísňové infekce jako je histoplazmóza, kokcidióza nebo

blastocystóza.

Sdělte svému lékaři, pokud se u Vás vyskytovaly opakované infekce nebo jiné stavy, které

zvyšují riziko infekcí.

Virus hepatitidy typu B

Jestliže jste nositelem viru hepatitidy typu B (HBV), jestliže máte aktivní HBV infekci nebo si

myslíte, že byste mohl(a) být v nebezpečí nakažení se infekcí HBV, sdělte to svému lékaři. Váš

lékař Vás na infekci HBV vyšetří. Přípravek Cyltezo může reaktivovat (obnovit) HBV infekci

u lidí, kteří jsou nositeli tohoto viru. V některých ojedinělých případech, zvláště pokud berete

jiné léky k potlačení imunitního systému, může být reaktivace infekce HBV život ohrožující.

Věk nad 65 let

Pokud jste ve věku nad 65 let, můžete být během používání přípravku Cyltezo náchylnější

k infekcím. Jak Vy, tak i Váš lékař byste měli věnovat zvýšenou pozornost známkám infekce

během léčby přípravkem Cyltezo. Je důležité, abyste oznámil(a) svému lékaři, pokud se u Vás

vyskytnou známky infekce, jako je horečka, zranění, pocit únavy nebo problémy se zuby.

Operace nebo stomatologický výkon

Pokud máte podstoupit operaci nebo stomatologický (zubní) výkon, informujte, prosím, svého

lékaře, že jste léčen(a) přípravkem Cyltezo. Váš lékař může doporučit dočasné přerušení léčby

přípravkem Cyltezo.

Demyelinizační onemocnění

Jestliže máte demyelinizační onemocnění (onemocnění, které postihuje izolační vrstvu nervů,

jako například roztroušená skleróza) nebo jestliže se u Vás demyelinizační onemocnění objeví,

lékař určí, zda můžete být léčen(a) přípravkem Cyltezo. Pokud se u Vás objeví některé

příznaky, například změny vidění, slabost rukou nebo nohou či znecitlivění nebo brnění

v některé části těla, musíte o tom Vašeho lékaře neprodleně informovat.

Očkovací látky

Během léčby přípravkem Cyltezo nesmíte dostat určité očkovací látky, protože obsahují

oslabené, ale živé formy bakterií nebo virů způsobujících dané onemocnění a mohly by vyvolat

infekci. Domluvte se se svým lékařem o možnosti očkování ještě předtím, než budete

očkován(a). Doporučuje se, aby děti absolvovaly pokud možno všechna očkování plánovaná pro

jejich věk ještě před zahájením léčby přípravkem Cyltezo. Pokud jste přípravek Cyltezo

používala během těhotenství, může být Vaše dítě náchylnější k infekcím po dobu přibližně pěti

měsíců poté, co jste dostala poslední dávku přípravku v průběhu těhotenství. Je důležité, abyste

oznámila lékaři Vašeho dítěte a jiným zdravotnickým pracovníkům, že Vám byl přípravek

Cyltezo v těhotenství podáván, aby se na základě této informace mohli rozhodnout, kdy je

vhodné Vaše dítě očkovat.

Srdeční selhání

Pokud se u Vás vyskytuje mírné srdeční selhání a jste léčen(a) přípravkem Cyltezo, musí být

lékařem pečlivě sledován stav Vašeho srdce. Je důležité, abyste sdělil(a) svému lékaři, že se

u Vás vyskytly nebo se v současné době vyskytují závažné problémy se srdcem. Pokud se u Vás

vyskytnou nové nebo se zhorší již stávající příznaky srdečního selhání (např. dýchavičnost nebo

otoky dolních končetin), musíte ihned kontaktovat svého lékaře. Váš lékař rozhodne, zda máte

používat přípravek Cyltezo.

Horečka, tvorba modřin, krvácení nebo bledost

U některých pacientů nedokáže organismus vytvářet dostatek krvinek působících proti infekcím

nebo pomáhajících při zástavě krvácení. Jestliže máte horečku, která neodeznívá, lehce se Vám

tvoří modřiny nebo snadno krvácíte, případně jste velmi bledý(á), ihned se spojte s lékařem.

Lékař se může rozhodnout ukončit léčbu.

Rakovina

U dětí i dospělých léčených adalimumabem nebo jinými blokátory TNFα byly popsány vzácné

případy výskytu určitých typů rakoviny. Lidé se závažnější formou revmatoidní artritidy, jejichž

onemocnění trvá delší dobu, mívají vyšší než průměrné riziko vzniku lymfomu (rakoviny

postihující mízní systém) a leukemie (rakoviny postihující krev a kostní dřeň). Jestliže

používáte přípravek Cyltezo, riziko onemocnění lymfomem, leukemií nebo jiným druhem

rakoviny může vzrůst. Ve vzácných případech byl u pacientů používajících adalimumab

pozorován závažný specifický typ lymfomu. Někteří z těchto pacientů byli také léčeni léky

azathioprinem nebo merkaptopurinem. Oznamte lékaři, pokud užíváte azathioprin nebo

merkaptopurin současně s přípravkem Cyltezo.

U pacientů léčených adalimumabem byly navíc pozorovány případy kožního karcinomu

nemelanomového typu. Pokud se během léčby nebo po ní objeví nové oblasti poškozené kůže

nebo pokud stávající poškozené oblasti nebo znaménka změní vzhled, sdělte to lékaři.

U pacientů se specifickým typem plicního onemocnění zvaným chronická obstrukční plicní

nemoc (CHOPN), kteří byli léčeni jiným blokátorem TNFα, byly hlášeny i případy jiných druhů

rakoviny, nežli jsou lymfomy. Jestliže trpíte CHOPN nebo hodně kouříte, měl(a) byste si se

svým lékařem promluvit, je-li pro Vás léčba blokátorem TNFα vhodná.

Lupus-like syndrom

Léčba přípravkem Cyltezo může vzácně vést k příznakům podobajícím se onemocnění

zvanému lupus. Pokud se objeví příznaky, jako je přetrvávající, jinak nevysvětlitelná vyrážka,

horečka, bolest kloubů nebo únava, kontaktujte svého lékaře.

Děti a dospívající

Očkování: pokud je to možné, mělo by být Vaše dítě očkováno ještě předtím, než začne

přípravek Cyltezo používat.

Přípravek Cyltezo nepodávejte dítěti s polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou, pokud je

mladší 2 let.

Pokud se doporučují dávky jiné než 40 mg, nepoužívejte 40mg předplněnou injekční stříkačku.

Další léčivé přípravky a přípravek Cyltezo

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Přípravek Cyltezo lze používat společně s methotrexátem nebo některými chorobu modifikujícími

antirevmatickými léky (sulfasalazin, hydroxychlorochin, leflunomid a injekční přípravky s obsahem

solí zlata), kortikosteroidy nebo léky proti bolesti a to i s nesteroidními protizánětlivými léky

(NSAID).

Přípravek Cyltezo nesmíte z důvodu zvýšeného rizika závažné infekce používat s léky, které obsahují

léčivé látky anakinra nebo abatacept. Máte-li nějaké dotazy, zeptejte se prosím svého lékaře.

Těhotenství a kojení

Účinky přípravku Cyltezo u těhotných žen nejsou známy, proto se jeho použití u těhotných žen

nedoporučuje. Během léčby přípravkem Cyltezo a po dobu nejméně 5 měsíců po poslední injekci

přípravku Cyltezo musíte používat vhodnou antikoncepci, abyste zabránila otěhotnění. Pokud jste

otěhotněla, navštivte svého lékaře.

Není známo, zda adalimumab přechází do mateřského mléka.

Jste-li kojící matka, musíte přerušit kojení během léčby přípravkem Cyltezo a po dobu nejméně

5 měsíců po jejím ukončení. Pokud jste přípravek Cyltezo používala během těhotenství, může být

Vaše dítě náchylnější k infekcím. Je důležité, abyste oznámila lékaři Vašeho dítěte a jiným

zdravotnickým pracovníkům, že Vám byl přípravek Cyltezo v těhotenství podáván, ještě předtím, než

bude Vaše dítě očkováno jakoukoliv vakcínou (více informací najdete v části týkající se očkování).

Pokud se domníváte, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem

nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Cyltezo může mít malý vliv na schopnost řídit, jezdit na kole nebo obsluhovat stroje. Po

použití přípravku Cyltezo se může objevit pocit točení hlavy (vertigo) a poruchy vidění.

Kryt jehly injekční stříkačky obsahuje latex

Vnitřní část krytu injekční stříkačky (kryt jehly) obsahuje přírodní pryž (latex). To může způsobit

závažné alergické reakce u pacientů citlivých na latex.

Cyltezo obsahuje sodík

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné 0,8ml dávce, tj. v podstatě je „bez

sodíku“.

3.

Jak se přípravek Cyltezo používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí s revmatoidní artritidou, psoriatickou artritidou, ankylozující spondylitidou nebo axiální

spondylartritidou bez radiologického průkazu ankylozující spondylitidy

Obvyklá dávka přípravku pro dospělé s revmatoidní artritidou, ankylozující spondylitidou, axiální

spondylartritidou bez radiologického průkazu ankylozující spondylitidy a u pacientů s psoriatickou

artritidou je 40 mg adalimumabu v jedné dávce podávané jednou za dva týdny.

U revmatoidní artritidy se při léčbě přípravkem Cyltezo pokračuje v podávání methotrexátu. Pokud

Váš lékař určí, že je pro Vás methotrexát nevhodný, podává se přípravek Cyltezo samostatně.

Jestliže máte revmatoidní artritidu a spolu s přípravkem Cyltezo nedostáváte methotrexát, může lékař

rozhodnout, že budete dostávat 40 mg adalimumabu každý týden nebo 80 mg jednou za dva týdny.

Děti, dospívající a dospělí s polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou

Děti a dospívající od 2 let s tělesnou hmotností od 10 kg do 30 kg

Přípravek Cyltezo je k dispozici pouze jako 40mg předplněná injekční stříkačka a předplněné pero.

Není tedy možné použít přípravek Cyltezo u dětí, jimž má být podána dávka nižší než plných 40 mg.

Je-li nutné podat jinou dávku, je třeba použít jiné přípravky obsahující adalimumab, jež takovou

možnost nabízejí.

Děti, dospívající a dospělí od 2 let s tělesnou hmotností 30 kg nebo vyšší

Doporučená dávka přípravku Cyltezo je 40 mg jednou za dva týdny.

Děti, dospívající a dospělí s entezopatickou artritidou

Děti

a dospívající od 6 let s

tělesnou hmotností

od 15 kg do 30 kg

Přípravek Cyltezo je k dispozici pouze jako 40mg předplněná injekční stříkačka a předplněné pero.

Není tedy možné použít přípravek Cyltezo u dětí, jimž má být podána dávka nižší než plných 40 mg.

Je-li nutné podat jinou dávku, je třeba použít jiné přípravky obsahující adalimumab, jež takovou

možnost nabízejí.

Děti, dospívající a dospělí

od 6 let s

tělesnou hmotností 30

kg nebo vyšší

Doporučená dávka přípravku Cyltezo je 40 mg jednou za dva týdny.

Dospělí s psoriázou

Obvyklé dávkování přípravku u dospělých s psoriázou je podání úvodní dávky 80 mg (jako dvě

injekce 40 mg v jednom dni), následované dávkou 40 mg podávanou každý druhý týden počínaje

prvním týdnem po dávce úvodní. V léčbě přípravkem Cyltezo musíte pokračovat tak dlouho, jak Vám

doporučil lékař. V závislosti na Vaší reakci na léčbu může Váš lékař zvýšit dávkování na 40 mg

jednou týdně nebo 80 mg jednou za dva týdny.

Děti a dospívající s ložiskovou psoriázou

Děti a dospívající od 4 do 17

let s

tělesnou hmotností

od 15 kg do 30 kg

Přípravek Cyltezo je k dispozici pouze jako 40mg předplněná injekční stříkačka a předplněné pero.

Není tedy možné použít přípravek Cyltezo u dětí, jimž má být podána dávka nižší než plných 40 mg.

Je-li nutné podat jinou dávku, je třeba použít jiné přípravky obsahující adalimumab, jež takovou

možnost nabízejí.

Děti a dospívající od 4 do 17

let s

tělesnou hmotností 30

kg nebo vyšší

Doporučené dávkování přípravku Cyltezo je podání úvodní dávky 40 mg následované o týden později

dávkou 40 mg. Poté se podává obvyklá dávka 40 mg jednou za dva týdny.

Dospělí s hidradenitis suppurativa

Obvyklý režim dávkování u hidradenitis suppurativa je podání úvodní dávky 160 mg (jako čtyři

40mg injekce v jednom dni nebo dvě 40mg injekce denně ve dvou po sobě následujících dnech),

následované dávkou 80 mg (jako dvě 40mg injekce v jednom dni) o dva týdny později. Po dalších

dvou týdnech se pokračuje dávkováním 40 mg jednou týdně nebo 80 mg jednou za dva týdny, jak

Vám předepsal lékař. Je doporučeno, abyste denně prováděl(a) na postižených místech antiseptické

ošetření.

Dospívající s hidradenitis suppurativa od 12 do 17 let s tělesnou hmotností 30 kg nebo vyšší

Doporučené dávkování přípravku Cyltezo je podání úvodní dávky 80 mg (jako dvě injekce 40 mg

v jednom dni) následované dávkou 40 mg každý druhý týden počínaje následujícím týdnem. Pokud

tato dávka nepůsobí dostatečně, může lékař zvýšit dávkování na 40 mg každý týden nebo 80 mg

jednou za dva týdny.

Doporučuje se postižená místa denně omývat antiseptickým přípravkem.

Dospělí s Crohnovou chorobou

Obvyklý režim dávkování u Crohnovy choroby je podání úvodní dávky 80 mg (jako dvě injekce

40 mg v jednom dni), následované dávkou 40 mg o dva týdny později a poté každý druhý týden.

Pokud je potřeba rychlejšího účinku, může Vám Váš lékař předepsat úvodní dávku 160 mg (jako čtyři

injekce 40 mg v jednom dni nebo dvě injekce 40 mg za den ve dvou po sobě následujících dnech), po

níž následuje o dva týdny později dávka 80 mg (jako dvě injekce 40 mg v jednom dni) a dále pak

40 mg každý druhý týden. Pokud tato dávka nepůsobí dostatečně, může Vám Váš lékař zvýšit

dávkování na 40 mg jednou týdně nebo 80 mg jednou za dva týdny.

Děti a dospívající s Crohnovou chorobou

Děti a dospívající od 6 do 17 let s tělesnou hmotností do 40 kg

Přípravek Cyltezo je k dispozici pouze jako 40mg předplněná injekční stříkačka a předplněné pero.

Není tedy možné použít přípravek Cyltezo u dětí, jimž má být podána dávka nižší než plných 40 mg.

Je-li nutné podat jinou dávku, je třeba použít jiné přípravky obsahující adalimumab, jež takovou

možnost nabízejí.

Děti

dospívající

od 6 do 17

let s tělesnou hmotností 40 kg nebo vyšší

Obvyklý režim dávkování je 80 mg (jako dvě injekce 40 mg v jednom dni) v úvodní dávce,

následované dávkou 40 mg o dva týdny později. Pokud je potřeba rychlejší odpovědi, předepíše lékař

Vašemu dítěti úvodní dávku 160 mg (jako čtyři 40mg injekce v jednom dni nebo dvě 40mg injekce za

den ve dvou po sobě následujících dnech), následovanou dávkou 80 mg (jako dvě injekce 40 mg

v jednom dni) o dva týdny později.

Poté je obvyklá dávka 40 mg každý druhý týden. Pokud tato dávka nepůsobí dostatečně, může lékař

zvýšit dávkování až na 40 mg jednou týdně nebo 80 mg jednou za dva týdny.

Dospělí s ulcerózní kolitidou

Obvyklá dávka přípravku Cyltezo u dospělých s ulcerózní kolitidou je 160 mg (jako čtyři 40mg

injekce v jednom dni nebo jako dvě 40mg injekce ve dvou po sobě následujících dnech) v týdnu 0

a 80 mg (jako dvě injekce 40 mg v jednom dni) v týdnu 2 a následně 40 mg každý druhý týden. Pokud

tato dávka nepůsobí dostatečně, může Vám lékař zvýšit dávkování na 40 mg jednou týdně nebo 80 mg

jednou za dva týdny.

Dospělí s neinfekční uveitidou

Obvyklá dávka přípravku u dospělých s neinfekční uveitidou je 80 mg (jako dvě injekce v jednom dni)

v úvodní dávce, následovaných dávkou 40 mg jednou za dva týdny, počínaje jedním týdnem po

podání úvodní dávky. Injekční aplikace přípravku Cyltezo musí pokračovat tak dlouho, jak určí Váš

lékař.

U neinfekční uveitidy se během terapie přípravkem Cyltezo může pokračovat v podávání

kortikosteroidů nebo jiných léků ovlivňujících imunitní systém. Přípravek Cyltezo se může podávat

i samostatně.

Děti a dospívající s chronickou neinfekční uveitidou ve věku od 2 let

Děti a dospívající

od 2 let s

tělesnou hmotností

do 30 kg

Přípravek Cyltezo je k dispozici pouze jako 40mg předplněná injekční stříkačka a předplněné pero.

Není tedy možné použít přípravek Cyltezo u dětí, jimž má být podána dávka nižší než plných 40 mg.

Je-li nutné podat jinou dávku, je třeba použít jiné přípravky obsahující adalimumab, jež takovou

možnost nabízejí.

Děti

a dospívající od 2 let s

tělesnou hmotností 30

kg nebo vyšší

Obvyklá dávka přípravku Cyltezo je 40 mg každý druhý týden s methotrexátem.

Váš lékař může také předepsat úvodní dávku 80 mg, která může být podána jeden týden před

zahájením obvyklého dávkování.

Způsob a cesta podání

Přípravek Cyltezo se podává injekčně pod kůži (subkutánní injekcí).

Podrobné pokyny k tomu, jak si máte aplikovat injekci přípravku Cyltezo, naleznete v bodě 7, „Návod

k použití“.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Cyltezo, než jste měl(a)

Pokud jste si náhodně aplikoval(a) přípravek Cyltezo častěji, než jste měl(a), kontaktujte svého lékaře

nebo lékárníka a vysvětlete mu, že jste použil(a) větší množství léku. Vždy si s sebou vezměte

krabičku od léku, a to i když je prázdná.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Cyltezo

Pokud si zapomenete aplikovat injekci, měl(a) byste si ji podat ihned, jak si vzpomenete. Poté si

aplikujte další dávku v den podle plánovaného schématu, jako kdybyste si nezapomněl(a) aplikovat

předchozí dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Cyltezo

Rozhodnutí o tom, zda používání přípravku Cyltezo přerušit, musí být konzultováno s Vaším lékařem.

Po ukončení léčby se Vám mohou příznaky vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Většina nežádoucích účinků je mírné nebo střední závažnosti. Některé však

mohou být závažné a vyžadují léčbu. Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout do 4 měsíců nebo

později po poslední injekci přípravku Cyltezo.

Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás vyskytnou tyto nežádoucí účinky:

silná vyrážka, kopřivka nebo jiné příznaky alergické reakce;

oteklý obličej, ruce, nohy;

obtíže s dechem či polykáním;

dušnost, která se zhorší při námaze nebo v poloze vleže nebo otoky nohou.

Oznamte svému lékaři co nejdříve, pokud se u Vás vyskytnou následující nežádoucí účinky:

příznaky infekce, jako je horečka, pocit nevolnosti, zranění, problémy se zuby, pálení při

močení;

pocit slabosti nebo únavy;

kašel;

brnění;

znecitlivění;

dvojité vidění;

slabost horních nebo dolních končetin;

otok (boule) nebo otevřená rána, která se nehojí;

známky a příznaky naznačující krevní poruchy, jako je přetrvávající horečka, tvorba modřin,

krvácení, bledost.

Příznaky popsané výše mohou být známkami níže uvedených nežádoucích účinků, které byly

pozorovány při používání adalimumabu.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

reakce v místě injekce (včetně bolesti, otoku, zarudnutí nebo svědění);

infekce dýchacích cest (včetně nachlazení, rýmy, infekce vedlejších nosních dutin, zápalu plic);

bolest hlavy;

bolest břicha;

pocit na zvracení a zvracení;

vyrážka;

bolest svalů.

Časté (mohou postihnout nejvýše 1 z 10 osob):

systémové infekce (včetně otravy krve a chřipky);

střevní infekce (včetně gastroenteritidy);

kožní infekce (včetně celulitidy a pásového oparu);

ušní infekce;

infekce v ústech (včetně zubních infekcí a oparu na rtu);

infekce pohlavních orgánů;

infekce močových cest;

plísňové infekce;

infekce kloubů;

nezhoubné nádory;

rakovina kůže;

alergické reakce (včetně sezónní alergie);

dehydratace;

změny nálad (včetně deprese);

úzkost;

poruchy spánku;

poruchy pocitového vnímání, jako je brnění, píchání nebo znecitlivění;

migréna;

příznaky útlaku nervových kořenů (včetně bolesti v bedrech a bolesti dolních končetin);

poruchy zraku;

zánět v oku;

zánět očního víčka a otok oka;

točení hlavy (závrať);

pocity rychlého bušení srdce;

vysoký krevní tlak;

návaly horkosti;

krevní podlitiny (tuhý otok se sraženou krví);

kašel;

astma;

dušnost;

krvácení v zažívacím ústrojí;

zažívací obtíže (poruchy trávení, nadýmání, pálení žáhy);

zpětný vstup žaludečních šťáv do jícnu (refluxní choroba jícnu);

sicca syndrom (včetně suchých očí a sucha v ústech);

svědění;

svědivá vyrážka;

tvorba modřin;

zánět kůže (jako je ekzém);

lámavost nehtů na prstech rukou a nohou;

zvýšené pocení;

vypadávání vlasů;

nový vznik nebo zhoršení psoriázy (lupénky);

svalové křeče;

krev v moči;

onemocnění ledvin;

bolest na hrudi;

otok (nahromadění tekutiny v těle, které způsobuje zduření postižené tkáně);

horečka;

snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení nebo tvorby modřin;

poruchy hojení.

Méně časté (mohou postihnout nejvýše 1 ze 100 osob):

oportunní infekce (které zahrnují tuberkulózu a jiné infekce, které se objevují, když je snížena

odolnost vůči onemocněním);

neurologické infekce (včetně virové meningitidy);

infekce oka;

bakteriální infekce;

divertikulitida (zánětlivé onemocnění, spojené s infekcí tlustého střeva);

rakovina;

včetně rakoviny mízního systému (lymfom) a

melanomu (druh rakoviny kůže);

poruchy imunitního systému, které mohou postihovat plíce, kůži a lymfatické uzliny (nejčastěji

jako nemoc zvaná sarkoidóza);

vaskulitida (zánět krevních cév);

třes;

neuropatie (poškození nervů);

mozková mrtvice;

ztráta sluchu, zvonění v uších;

pocity nepravidelného bušení srdce, jako je vynechání tepu;

srdeční obtíže, které mohou způsobovat dušnost nebo otékání kotníků;

srdeční příhoda (infarkt);

výduť ve stěně velkých tepen, zánět žilních městků, blokáda krevních cév;

plicní onemocnění způsobující dušnost (včetně zánětu);

plicní embolie (uzávěr plicní tepny);

pleurální výpotek (neobvyklé nahromadění tekutiny v prostoru pohrudnice);

zánět slinivky břišní, způsobující závažné bolesti břicha a zad;

potíže s polykáním;

otok tváře;

zánět žlučníku, žlučníkové kameny;

ztukovatění jater (nahromadění tuku v jaterních buňkách);

noční pocení;

zjizvení;

neobvyklé poškození svalů;

systémový lupus erytematosus (zahrnující zánět kůže, srdce, plic, kloubů a jiných orgánových

systémů);

přerušovaný spánek;

impotence (neplodnost);

záněty.

Vzácné (mohou postihnout nejvýše 1 z 1 000 osob):

leukemie (rakovina postihující krev a kostní dřeň);

závažné alergické reakce doprovázené šokem;

roztroušená skleróza;

nervové poruchy (jako zánět optického nervu v oku a Guillain-Barré syndrom, onemocnění,

které může způsobit svalovou slabost, neobvyklé pocity, brnění v pažích a horní části těla);

zástava srdečních stahů;

plicní fibróza (zjizvení plic);

perforace (protržení) střeva;

hepatitida (žloutenka);

reaktivace hepatitidy B;

autoimunní hepatitida (zánět jater způsobený imunitním systémem vlastního těla);

kožní vaskulitida (zánět krevních cév v kůži);

Stevensův-Johnsonův syndrom (časné příznaky zahrnují únavu, horečku, bolest hlavy

a vyrážku);

otok na tváři spojený s alergickými reakcemi;

erythema multiforme (zánětlivá kožní vyrážka);

lupus-like syndrom (onemocnění s příznaky podobnými lupus erytematodes);

angioedém (lokalizovaný otok kůže).

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit):

hepatosplenický T-buněčný lymfom (vzácný druh rakoviny krve, který je obvykle smrtelný);

karcinom z Merkelových buněk (typ kožní rakoviny);

selhání jater;

zhoršení onemocnění nazývaného dermatomyozitida (pozorovatelné jako kožní vyrážka

doprovázená svalovou slabostí).

Některé nežádoucí účinky pozorované u adalimumabu mohou probíhat bez příznaků a mohou být

objeveny pouze s pomocí krevních testů. Tyto zahrnují:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

nízký počet bílých krvinek;

nízký počet červených krvinek;

zvýšení tuků v krvi;

zvýšení hodnot jaterních enzymů.

Časté (mohou postihnout nejvýše 1 z 10 osob):

vysoký počet bílých krvinek;

nízký počet krevních destiček;

zvýšení kyseliny močové v krvi;

neobvyklé hodnoty sodíku v krvi;

nízké hodnoty vápníku v krvi;

nízké hodnoty fosforu v krvi;

vysoké hladiny krevního cukru;

vysoké hodnoty laktát dehydrogenázy v krvi;

přítomnost autoprotilátek v krvi;

nízká hladina draslíku v krvi.

Méně časté (mohou postihnout nejvýše 1 ze 100 osob)

zvýšená hladina bilirubinu (jaterní test z krve).

Vzácné (mohou postihnout nejvýše 1 z 1 000 osob):

nízké počty bílých krvinek, červených krvinek a destiček v krvi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více

informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Cyltezo uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku/blistru/krabičce za

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem.

Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Jiná možnost uchovávání:

Pokud je to potřeba (například pokud cestujete), je možno uchovávat jednotlivé předplněné injekční

stříkačky přípravku Cyltezo při pokojové teplotě (až do 25 °C) po dobu maximálně 14 dní. Vždy se

ujistěte, že je přípravek chráněn před světlem. Jakmile je vyjmuta z chladničky a ponechána při

pokojové teplotě, stříkačka musí být použita do 14 dní nebo zlikvidována, a to i v situaci, kdy je

vrácena zpět do chladničky.

Měl(a) byste si poznamenat datum, kdy jste stříkačku poprvé vyjmul(a) z chladničky, a také datum, po

jehož uplynutí je třeba ji znehodnotit.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Cyltezo obsahuje

Léčivou látkou je adalimumabum.

Pomocnými látkami jsou trihydrát natrium-acetátu, ledová kyselina octová, dihydrát trehalosy,

polysorbát 80 a voda na injekci.

Jak přípravek Cyltezo vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Cyltezo 40 mg injekční roztok (injekce) v předplněné injekční stříkačce je dodáván jako

0,8 ml sterilního, čirého až lehce opalescentního roztoku 40 mg adalimumabu.

Předplněná injekční stříkačka Cyltezo je vyrobena ze skla. Jedno balení určené pro použití pacientem

obsahuje 1, 2, 4 nebo 6 předplněných injekčních stříkaček a 2, 2, 4 nebo 6 tampónů napuštěných

alkoholem. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Přípravek Cyltezo je k dispozici jako předplněná injekční stříkačka a/nebo předplněné pero.

Držitel rozhodnutí o registraci

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Německo

Výrobce

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Birkendorfer Strasse 65

D-88397 Biberach an der Riss

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Lietuvos filialas

Tel: +370 37 473922

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ -

клон България

Тел: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Tel: +420 234 655 111

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Magyarországi Fióktelepe

Tel: +36 1 299 89 00

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf: +45 39 15 88 88

Malta

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v.

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Eesti filiaal

Tel: +372 612 8000

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105-0

España

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Polska

Boehringer Ingelheim Sp.zo.o.

Tel: +48 22 699 0 699

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal

Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Tel: +385 1 2444 600

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Viena - Sucursala Bucureşti

Tel: +40 21 302 28 00

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tel: +46 8 721 21 00

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Latvijas filiāle

Tel: +371 67 240 011

United Kingdom

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Tato příbalová informace byla naposledy revidována v MM.RRRR.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

7.

Návod k použití

V následujících pokynech je vysvětleno, jak si máte podat podkožní (subkutánní) injekci

přípravku Cyltezo pomocí předplněné injekční stříkačky. Nejdříve si všechny pokyny pečlivě

přečtěte a pak je postupně provádějte.

Lékař, zdravotní sestra nebo lékárník Vás seznámí s postupem, jak si injekci sám (sama) podat.

NEPOKOUŠEJTE SE podat si injekci sám (sama), dokud si nebudete jistý(á), že rozumíte

tomu, jak injekci připravit a jak si ji podat.

Po řádném nácviku si můžete injekci podat sám (sama) nebo to může provádět jiná osoba, např.

člen rodiny nebo přítel či přítelkyně.

Každou předplněnou injekční stříkačku použijte pouze k podání jedné injekce.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Cyltezo předplněná injekční stříkačka.

Předplněná injekční stříkačka přípravku Cyltezo je injekční stříkačka k jednorázovému použití,

pomocí které se aplikuje předem nastavená dávka přípravku.

NESNÍMEJTE kryt, dokud nejste připraven(a) na podání injekce (krok 6).

1) Připravte si potřebný materiál

Na čistý, rovný povrch si připravte potřebný materiál:

Jedna předplněná injekční stříkačka s přípravkem Cyltezo vyjmutá z chladničky. Vyčkejte

30 minut, než se přípravek ohřeje. Injekce přípravku, který je chladný, může způsobit

nepříjemné pocity.

Táhlo pístu

Držadlo

Píst

Lék

Jehla

Kryt

Nádoba na „ostré předměty“ (není součástí balení)

Vatový tampón nebo gáza (není součástí balení)

Tampón napuštěný alkoholem

Pokud nemáte veškerý materiál uvedený výše, obraťte se před dalším postupem na svého lékárníka.

2) Zkontrolujte předplněnou injekční stříkačku

Zkontrolujte předplněnou injekční stříkačku přípravku Cyltezo, lék a dobu použitelnosti.

Je normální, pokud uvidíte vzduchovou bublinu. Před injekcí není nutné vzduchovou bublinu

odstranit.

Předplněnou injekční stříkačku NEPOUŽÍVEJTE, pokud:

uplynula doba použitelnosti uvedená na předplněné injekční stříkačce nebo krabičce

je přípravek zakalený, má změněnou barvu, je zmrzlý nebo pokud obsahuje vločky nebo

částice

je předplněná injekční stříkačka prasklá, poškozená nebo netěsní

předplněná injekční stříkačka již byla použita

předplněná injekční stříkačka byla ponechána na přímém světle

3) Umyjte si ruce

Umyjte si ruce mýdlem a vodou a pak je úplně osušte.

Lék

Datum

použitelnosti

Měsíc Rok

EXP. Lot

4) Zvolte místo podání injekce

Zvolte místo na horní části stehen nebo na břiše (nejméně 5 centimetrů od pupku).

Při každé injekci zvolte jiné místo, a to nejméně 2,5 cm od předchozího místa.

Nevybírejte oblasti kůže, které jsou bolestivé, kde jsou podlitiny nebo jizvy.

Injekci nepodávejte přes oděv.

5) Očištěte místo podání injekce

Pro očištění vybraného místa podání injekce použijte tampón napuštěný alkoholem.

Před podáním injekce se této plochy kůže již nedotýkejte.

6) Sejměte kryt

Jemně sejměte kryt tak, že jej v přímém směru stáhnete. Nedotýkejte se jehly a zabraňte dotyku

jehly s jinými předměty.

Kryt vyhoďte do nádoby na „ostré předměty“.

Na jehlu kryt znovu nenasazujte.

Břicho

Stehna

Místa

podání

injekce

7) Stiskněte kůži

Jemně stiskněte kůži kolem očištěného místa podání injekce a pevně ji přidržte. Injekci podáte

do této vyvýšené oblasti kůže.

8) Zaveďte jehlu

Držte injekční stříkačku asi v úhlu 45 stupňů k místu podání injekce, pak zaveďte jehlu do kůže

rychlým a plynulým pohybem.

9) Podejte injekci

Palcem pomalu zmáčkněte píst, dokud není podán veškerý přípravek v injekční stříkačce. Píst

by měl narazit na dno injekční stříkačky.

Stiskněte kůži kolem místa

podání injekce a přidržte ji

Zaveďte jehlu

Pomalu stlačte píst

Píst

10) Vytáhněte jehlu z kůže

Vytáhněte jehlu z kůže ve stejném úhlu, v jakém jste ji zavedl(a) (45 stupňů).

Nedotýkejte se jehly.

Pokud je třeba, přitlačte místo podání injekce bavlněným tampónem nebo gázou, abyste

zabránil(a) krvácení.

Místo podání injekce netřete.

11) Vyhoďte předplněnou injekční stříkačku

Předplněnou injekční stříkačku přípravku Cyltezo vyhoďte do nádoby na „ostré předměty“.

Předplněnou injekční stříkačku nepoužívejte opakovaně.

Uchovávejte vždy nádobu na „ostré předměty“ mimo dohled a dosah dětí.

NEVYHAZUJTE (nelikvidujte) předplněné injekční stříkačky do domácího odpadu.

Pokud budete mít při podání injekce jakékoli problémy, další předplněnou injekční stříkačku

s přípravkem Cyltezo již nepoužívejte. Kontaktujte svého lékaře.

Vytáhněte jehlu

Příbalová informace: informace pro pacienta

Cyltezo 40 mg injekční roztok v předplněném peru

adalimumabum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Váš lékař Vám rovněž vydá informační kartičku, která obsahuje důležité bezpečnostní

informace, se kterými musíte být seznámen(a) před zahájením léčby přípravkem Cyltezo

a během léčby tímto lékem. Mějte tuto informační kartičku vždy při sobě.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Cyltezo a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cyltezo používat

Jak se přípravek Cyltezo používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Cyltezo uchovávat

Obsah balení a další informace

Návod k použití

1.

Co je přípravek Cyltezo a k čemu se používá

Přípravek Cyltezo obsahuje léčivou látku adalimumab, což je lék, který působí na imunitní (obranný)

systém těla.

Přípravek Cyltezo je určen k léčbě níže uvedených zánětlivých onemocnění:

revmatoidní artritidy,

polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy,

entezopatické artritidy,

ankylozující spondylitidy,

axiální spondylartritidy bez radiologického průkazu ankylozující spondylitidy,

psoriatické artritidy,

psoriázy,

hidradenitis suppurativa,

Crohnovy choroby,

ulcerózní kolitidy a

neinfekční uveitidy.

Léčivá látka přípravku Cyltezo, adalimumab, je monoklonální protilátka. Monoklonální protilátky jsou

bílkoviny, které se váží na specifické cíle.

Vazebným cílem adalimumabu je bílkovina, které se říká tumor nekrotizující faktor (TNFα), a která je

přítomna ve zvýšené koncentraci u zánětlivých onemocnění uvedených výše. Vazbou na TNFα

potlačuje přípravek Cyltezo u těchto onemocnění zánětlivý proces.

Revmatoidní artritida

Revmatoidní artritida je zánětlivé onemocnění kloubů.

Přípravek Cyltezo se používá k léčbě revmatoidní artritidy u dospělých. Pokud máte středně těžkou

nebo těžkou aktivní revmatoidní artritidu, můžete nejdříve užívat jiné chorobu modifikující léky, jako

je methotrexát. Pokud tyto léky nepůsobí dostatečně, pak k léčbě revmatoidní artritidy dostanete

přípravek Cyltezo.

Přípravek Cyltezo je možné použít rovněž k léčbě těžké, aktivní a progresivní revmatoidní artritidy

bez předchozí léčby methotrexátem.

Přípravek Cyltezo může zpomalit poškození kloubní chrupavky a kosti způsobené onemocněním

a zlepšit tělesné funkce.

Přípravek Cyltezo se obvykle používá s methotrexátem. Pokud Váš lékař považuje methotrexát za pro

Vás nevhodný, může se přípravek Cyltezo podávat samostatně.

Polyartikulární juvenilní idiopatická artritida a entezopatická artritida

Polyartikulární juvenilní idiopatická artritida a entezopatická artritida jsou zánětlivá onemocnění

kloubů, která se obvykle poprvé projeví v dětství.

Přípravek Cyltezo se používá k léčbě polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy u dětí

a dospívajících od 2 do 17 let a entezopatické artritidy u dětí a dospívajících od 6 do 17 let. Pacienti

mohou zpočátku užívat jiné chorobu modifikující léky, jako je methotrexát. Pokud tyto léky nepůsobí

dostatečně, pak pacienti k léčbě polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy nebo entezopatické

artritidy dostanou přípravek Cyltezo.

Ankylozující spondylitida a axiální spondylartritida bez radiologického průkazu ankylozující

spondylitidy

Ankylozující spondylitida a axiální spondylartritida bez radiologického průkazu ankylozující

spondylitidy jsou zánětlivá onemocnění páteře.

Přípravek Cyltezo se používá k léčbě ankylozující spondylitidy a axiální spondylartritidy bez

radiologického průkazu ankylozující spondylitidy u dospělých. Jestliže trpíte ankylozující

spondylitidou nebo axiální spondylartritidou bez radiologického průkazu ankylozující spondylitidy,

budou Vám nejprve podávány jiné léky. Pokud tyto léky nepůsobí dostatečně, pak ke zmírnění

známek a příznaků tohoto onemocnění dostanete přípravek Cyltezo.

Psoriatická artritida

Psoriatická artritida je zánětlivé onemocnění kloubů při lupénce (psoriáze).

Přípravek Cyltezo se používá k léčbě psoriatické artritidy u dospělých. Přípravek Cyltezo může

zpomalit poškození chrupavky a kosti kloubů způsobené onemocněním a zlepšit tělesné funkce.

Ložisková psoriáza u dospělých a dětí

Ložisková psoriáza je zánětlivé kožní onemocnění, které se projevuje zarudlými, odlupujícími se, na

povrchu zatvrdlými plochami kůže, krytými stříbřitými šupinami. Ložisková psoriáza může postihovat

také nehty, může způsobit jejich drolení, zesílení a odlučování od nehtového lůžka, což může být

bolestivé. Psoriáza je pravděpodobně způsobena problémy s imunitním systémem organismu, které

vedou ke zvýšené tvorbě kožních buněk.

Přípravek Cyltezo se používá k léčbě středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých. Přípravek

Cyltezo se používá také k léčbě těžké ložiskové psoriázy u dětí a dospívajících od 4 do 17 let,

u kterých lokální léčba a fototerapie neúčinkovaly dobře nebo je u nich tato léčba nevhodná.

Hidradenitis suppurativa u dospělých a dospívajících

Hidradenitis suppurativa (někdy nazývaná acne inversa) je chronické a často bolestivé zánětlivé kožní

onemocnění. Příznaky mohou zahrnovat citlivé uzly (boláky) a abscesy (nežity), ze kterých může

vytékat hnis. Nejčastěji postihuje specifické části kůže, jako např. pod prsy, podpaždí, vnitřní část

stehen, třísla a hýždě. Na postižených částech se také mohou objevovat jizvy.

Přípravek Cyltezo se používá k léčbě hidradenitis suppurativa u dospělých a dospívajících od 12 let.

Přípravek Cyltezo pomáhá snižovat počet boláků a nežitů, které máte, a bolest, která je s tímto

onemocněním často spojena. Nejprve můžete dostávat jiné léky. Pokud tyto léky nepůsobí dostatečně,

bude Vám podán přípravek Cyltezo.

Crohnova choroba u dospělých a dětí

Crohnova choroba je zánětlivé onemocnění trávicího traktu.

Adalimumab se používá k léčbě Crohnovy choroby u dospělých a dětí od 6 do 17 let. Jestliže trpíte

Crohnovou chorobou, budou Vám nejprve podávány jiné léky. Pokud tyto léky nepůsobí dostatečně,

pak ke zmírnění známek a příznaků tohoto onemocnění dostanete přípravek Cyltezo.

Ulcerózní kolitida

Ulcerózní kolitida je zánětlivé onemocnění střev.

Přípravek Cyltezo se používá k léčbě ulcerózní kolitidy u dospělých. Jestliže trpíte ulcerózní kolitidou,

můžete zpočátku užívat jiná léčiva. Pokud tyto léky nepůsobí dostatečně, pak ke zmírnění známek

a příznaků tohoto onemocnění dostanete přípravek Cyltezo.

Neinfekční uveitida u dospělých a dětí

Neinfekční uveitida je zánětlivé onemocnění postihující některé části oka. Přípravek Cyltezo tento

zánět potlačuje.

Přípravek Cyltezo se používá k léčbě

dospělých s neinfekční uveitidou se zánětem postihujícím zadní část oka

dětí od 2 let s chronickou neinfekční uveitidou se zánětem postihujícím přední část oka

Tento zánět může vést ke zhoršení zraku a/nebo výskytu plovoucích zákalů v oku (černé tečky nebo

chomáčkovité čáry pohybující se přes zorné pole).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cyltezo používat

Nepoužívejte přípravek Cyltezo

Jestliže jste alergický(á) na adalimumab nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Jestliže máte závažnou infekci včetně tuberkulózy (viz „Upozornění a opatření“). Je důležité,

abyste lékaře informoval(a), pokud se u Vás vyskytují příznaky infekce, např. horečka, zranění,

pocit únavy nebo problémy se zuby.

Jestliže trpíte středně těžkým nebo těžkým srdečním selháním. Je důležité, abyste informoval(a)

svého lékaře, pokud se u Vás vyskytly nebo v současné době vyskytují vážné problémy se

srdcem (viz „Upozornění a opatření“).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Cyltezo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Alergické reakce

Jestliže máte alergické reakce s příznaky, jako je pocit tíhy na hrudi, sípání, závratě, otoky nebo

vyrážka, nepodávejte si další injekci přípravku Cyltezo a kontaktujte ihned svého lékaře,

protože tyto reakce mohou ve vzácných případech ohrožovat život.

Infekce

Jestliže máte nějakou infekci, včetně dlouhodobé nebo lokalizované (místní) infekce (např.

bércový vřed), obraťte se před zahájením léčby přípravkem Cyltezo na svého lékaře. Pokud si

nejste jistý(á), kontaktujte svého lékaře.

Při léčbě přípravkem Cyltezo můžete být náchylnější k infekcím. Riziko může stoupat, pokud

máte poškozenou funkci plic. Tyto infekce mohou být závažné a zahrnují tuberkulózu, infekce

způsobené viry, plísněmi, parazity nebo bakteriemi, jiné oportunní infekce (neobvyklé infekce,

které souvisejí s oslabením imunitního systému) a sepsi (otravu krve). Ve vzácných případech

mohou být tyto infekce život ohrožující. Je důležité, abyste informoval(a) lékaře, pokud se

u Vás vyskytnou příznaky, jako je horečka, zranění, pocit únavy nebo problémy se zuby. Váš

lékař může doporučit dočasné přerušení léčby přípravkem Cyltezo.

Tuberkulóza

Protože u pacientů léčených adalimumabem byly hlášeny případy tuberkulózy, před zahájením

léčby přípravkem Cyltezo Vás lékař vyšetří, zda se známky a příznaky tohoto onemocnění

u Vás nevyskytly. To znamená, že u Vás podrobně zhodnotí dříve prodělaná onemocnění

a provede kontrolní vyšetření (například rentgen hrudníku a tuberkulinový test). Provedení

těchto vyšetření a jejich výsledky zaznamená do Vaší informační kartičky. Pokud jste

prodělal(a) tuberkulózu, anebo jste byl(a) v blízkém kontaktu s osobou s tuberkulózou, je velmi

důležité, abyste to řekl(a) svému lékaři. K rozvoji tuberkulózy může v průběhu léčby dojít

i v případě, že jste byl(a) na tuberkulózu preventivně přeléčen(a). Pokud se u Vás objeví

příznaky tuberkulózy (přetrvávající kašel, úbytek na váze, apatie, mírná horečka), nebo se

během léčby i po léčbě objeví jiná infekce, sdělte to ihned svému lékaři.

Infekce související s cestováním/opakované infekce

Sdělte svému lékaři, pokud pobýváte nebo cestujete do oblastí, kde se endemicky (ohraničený

výskyt v dané oblasti) vyskytují plísňové infekce jako je histoplazmóza, kokcidióza nebo

blastocystóza.

Sdělte svému lékaři, pokud se u Vás vyskytovaly opakované infekce nebo jiné stavy, které

zvyšují riziko infekcí.

Virus hepatitidy typu B

Jestliže jste nositelem viru hepatitidy typu B (HBV), jestliže máte aktivní HBV infekci nebo si

myslíte, že byste mohl(a) být v nebezpečí nakažení se infekcí HBV, sdělte to svému lékaři. Váš

lékař Vás na infekci HBV vyšetří. Přípravek Cyltezo může reaktivovat (obnovit) HBV infekci

u lidí, kteří jsou nositeli tohoto viru. V některých ojedinělých případech, zvláště pokud berete

jiné léky k potlačení imunitního systému, může být reaktivace infekce HBV život ohrožující.

Věk nad 65 let

Pokud jste ve věku nad 65 let, můžete být během používání přípravku Cyltezo náchylnější

k infekcím. Jak Vy, tak i Váš lékař byste měli věnovat zvýšenou pozornost známkám infekce

během léčby přípravkem Cyltezo. Je důležité, abyste oznámil(a) svému lékaři, pokud se u Vás

vyskytnou známky infekce, jako je horečka, zranění, pocit únavy nebo problémy se zuby.

Operace nebo stomatologický výkon

Pokud máte podstoupit operaci nebo stomatologický (zubní) výkon, informujte, prosím, svého

lékaře, že jste léčen(a) přípravkem Cyltezo. Váš lékař může doporučit dočasné přerušení léčby

přípravkem Cyltezo.

Demyelinizační onemocnění

Jestliže máte demyelinizační onemocnění (onemocnění, které postihuje izolační vrstvu nervů,

jako například roztroušená skleróza) nebo jestliže se u Vás demyelinizační onemocnění objeví,

lékař určí, zda můžete být léčen(a) přípravkem Cyltezo. Pokud se u Vás objeví některé

příznaky, například změny vidění, slabost rukou nebo nohou či znecitlivění nebo brnění

v některé části těla, musíte o tom Vašeho lékaře neprodleně informovat.

Očkovací látky

Během léčby přípravkem Cyltezo nesmíte dostat určité očkovací látky, protože obsahují

oslabené, ale živé formy bakterií nebo virů způsobujících dané onemocnění a mohly by vyvolat

infekci. Domluvte se se svým lékařem o možnosti očkování ještě předtím, než budete

očkován(a). Doporučuje se, aby děti absolvovaly pokud možno všechna očkování plánovaná pro

jejich věk ještě před zahájením léčby přípravkem Cyltezo. Pokud jste přípravek Cyltezo

používala během těhotenství, může být Vaše dítě náchylnější k infekcím po dobu přibližně pěti

měsíců poté, co jste dostala poslední dávku přípravku v průběhu těhotenství. Je důležité, abyste

oznámila lékaři Vašeho dítěte a jiným zdravotnickým pracovníkům, že Vám byl přípravek

Cyltezo v těhotenství podáván, aby se na základě této informace mohli rozhodnout, kdy je

vhodné Vaše dítě očkovat.

Srdeční selhání

Pokud se u Vás vyskytuje mírné srdeční selhání a jste léčen(a) přípravkem Cyltezo, musí být

lékařem pečlivě sledován stav Vašeho srdce. Je důležité, abyste sdělil(a) svému lékaři, že se

u Vás vyskytly nebo se v současné době vyskytují závažné problémy se srdcem. Pokud se u Vás

vyskytnou nové nebo se zhorší již stávající příznaky srdečního selhání (např. dýchavičnost nebo

otoky dolních končetin), musíte ihned kontaktovat svého lékaře. Váš lékař rozhodne, zda máte

používat přípravek Cyltezo.

Horečka, tvorba modřin, krvácení nebo bledost

U některých pacientů nedokáže organismus vytvářet dostatek krvinek působících proti infekcím

nebo pomáhajících při zástavě krvácení. Jestliže máte horečku, která neodeznívá, lehce se Vám

tvoří modřiny nebo snadno krvácíte, případně jste velmi bledý(á), ihned se spojte s lékařem.

Lékař se může rozhodnout ukončit léčbu.

Rakovina

U dětí i dospělých léčených adalimumabem nebo jinými blokátory TNFα byly popsány vzácné

případy výskytu určitých typů rakoviny. Lidé se závažnější formou revmatoidní artritidy, jejichž

onemocnění trvá delší dobu, mívají vyšší než průměrné riziko vzniku lymfomu (rakoviny

postihující mízní systém) a leukemie (rakoviny postihující krev a kostní dřeň). Jestliže

používáte přípravek Cyltezo, riziko onemocnění lymfomem, leukemií nebo jiným druhem

rakoviny může vzrůst. Ve vzácných případech byl u pacientů používajících adalimumab

pozorován závažný specifický typ lymfomu. Někteří z těchto pacientů byli také léčeni léky

azathioprinem nebo merkaptopurinem. Oznamte lékaři, pokud užíváte azathioprin nebo

merkaptopurin současně s přípravkem Cyltezo.

U pacientů léčených adalimumabem byly navíc pozorovány případy kožního karcinomu

nemelanomového typu. Pokud se během léčby nebo po ní objeví nové oblasti poškozené kůže

nebo pokud stávající poškozené oblasti nebo znaménka změní vzhled, sdělte to lékaři.

U pacientů se specifickým typem plicního onemocnění zvaným chronická obstrukční plicní

nemoc (CHOPN), kteří byli léčeni jiným blokátorem TNFα, byly hlášeny i případy jiných druhů

rakoviny, nežli jsou lymfomy. Jestliže trpíte CHOPN nebo hodně kouříte, měl(a) byste si se

svým lékařem promluvit, je-li pro Vás léčba blokátorem TNFα vhodná.

Lupus-like syndrom

Léčba přípravkem Cyltezo může vzácně vést k příznakům podobajícím se onemocnění

zvanému lupus. Pokud se objeví příznaky, jako je přetrvávající, jinak nevysvětlitelná vyrážka,

horečka, bolest kloubů nebo únava, kontaktujte svého lékaře.

Děti a dospívající

Očkování: pokud je to možné, mělo by být Vaše dítě očkováno ještě předtím, než začne

přípravek Cyltezo používat.

Přípravek Cyltezo nepodávejte dítěti s polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou, pokud je

mladší 2 let.

Pokud se doporučují dávky jiné než 40 mg, nepoužívejte 40mg předplněnou injekční stříkačku.

Další léčivé přípravky a přípravek Cyltezo

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Přípravek Cyltezo lze používat společně s methotrexátem nebo některými chorobu modifikujícími

antirevmatickými léky (sulfasalazin, hydroxychlorochin, leflunomid a injekční přípravky s obsahem

solí zlata), kortikosteroidy nebo léky proti bolesti, a to i s nesteroidními protizánětlivými léky

(NSAID).

Přípravek Cyltezo nesmíte z důvodu zvýšeného rizika závažné infekce používat s léky, které obsahují

léčivé látky anakinra nebo abatacept. Máte-li nějaké dotazy, zeptejte se prosím svého lékaře.

Těhotenství a kojení

Účinky přípravku Cyltezo u těhotných žen nejsou známy, proto se jeho použití u těhotných žen

nedoporučuje. Během léčby přípravkem Cyltezo a po dobu nejméně 5 měsíců po poslední injekci

přípravku Cyltezo musíte používat vhodnou antikoncepci, abyste zabránila otěhotnění. Pokud jste

otěhotněla, navštivte svého lékaře.

Není známo, zda adalimumab přechází do mateřského mléka.

Jste-li kojící matka, musíte přerušit kojení během léčby přípravkem Cyltezo a po dobu nejméně

5 měsíců po jejím ukončení. Pokud jste přípravek Cyltezo používala během těhotenství, může být

Vaše dítě náchylnější k infekcím. Je důležité, abyste oznámila lékaři Vašeho dítěte a jiným

zdravotnickým pracovníkům, že Vám byl přípravek Cyltezo v těhotenství podáván, ještě předtím, než

bude Vaše dítě očkováno jakoukoliv vakcínou (více informací najdete v části týkající se očkování).

Pokud se domníváte, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem

nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Cyltezo může mít malý vliv na schopnost řídit, jezdit na kole nebo obsluhovat stroje. Po

použití přípravku Cyltezo se může objevit pocit točení hlavy (vertigo) a poruchy vidění.

Kryt jehly injekční stříkačky obsahuje latex

Vnitřní část krytu injekční stříkačky (kryt jehly) obsahuje přírodní pryž (latex). To může způsobit

závažné alergické reakce u pacientů citlivých na latex.

Cyltezo obsahuje sodík

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné 0,8ml dávce, tj. v podstatě je „bez

sodíku“.

3.

Jak se přípravek Cyltezo používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí s revmatoidní artritidou, psoriatickou artritidou, ankylozující spondylitidou nebo axiální

spondylartritidou bez radiologického průkazu ankylozující spondylitidy

Obvyklá dávka přípravku pro dospělé s revmatoidní artritidou, ankylozující spondylitidou, axiální

spondylartritidou bez radiologického průkazu ankylozující spondylitidy a u pacientů s psoriatickou

artritidou je 40 mg adalimumabu v jedné dávce podávané jednou za dva týdny.

U revmatoidní artritidy se při léčbě přípravkem Cyltezo pokračuje v podávání methotrexátu. Pokud

Váš lékař určí, že je pro Vás methotrexát nevhodný, podává se přípravek Cyltezo samostatně.

Jestliže máte revmatoidní artritidu a spolu s přípravkem Cyltezo nedostáváte methotrexát, může lékař

rozhodnout, že budete dostávat 40 mg adalimumabu každý týden nebo 80 mg jednou za dva týdny.

Děti, dospívající a dospělí s polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou

Děti a dospívající od 2 let s tělesnou hmotností od 10 kg do 30 kg

Přípravek Cyltezo je k dispozici pouze jako 40mg předplněná injekční stříkačka a předplněné pero.

Není tedy možné použít přípravek Cyltezo u dětí, jimž má být podána dávka nižší než plných 40 mg.

Je-li nutné podat jinou dávku, je třeba použít jiné přípravky obsahující adalimumab, jež takovou

možnost nabízejí.

Děti, dospívající a dospělí od 2 let s tělesnou hmotností 30 kg nebo vyšší

Doporučená dávka přípravku Cyltezo je 40 mg jednou za dva týdny.

Děti, dospívající a dospělí s entezopatickou artritidou

Děti

a dospívající od 6 let s

tělesnou hmotností

od 15 kg do 30 kg

Přípravek Cyltezo je k dispozici pouze jako 40mg předplněná injekční stříkačka a předplněné pero.

Není tedy možné použít přípravek Cyltezo u dětí, jimž má být podána dávka nižší než plných 40 mg.

Je-li nutné podat jinou dávku, je třeba použít jiné přípravky obsahující adalimumab, jež takovou

možnost nabízejí.

Děti, dospívající a dospělí

od 6 let s

tělesnou hmotností 30

kg nebo vyšší

Doporučená dávka přípravku Cyltezo je 40 mg jednou za dva týdny.

Dospělí s psoriázou

Obvyklé dávkování přípravku u dospělých s psoriázou je podání úvodní dávky 80 mg (jako dvě

injekce 40 mg v jednom dni), následované dávkou 40 mg podávanou každý druhý týden počínaje

prvním týdnem po dávce úvodní. V léčbě přípravkem Cyltezo musíte pokračovat tak dlouho, jak Vám

doporučil lékař. V závislosti na Vaší reakci na léčbu může Váš lékař zvýšit dávkování na 40 mg

jednou týdně nebo 80 mg jednou za dva týdny.

Děti a dospívající s ložiskovou psoriázou

Děti a dospívající od 4 do 17

let s

tělesnou hmotností

od 15 kg do 30 kg

Přípravek Cyltezo je k dispozici pouze jako 40mg předplněná injekční stříkačka a předplněné pero.

Není tedy možné použít přípravek Cyltezo u dětí, jimž má být podána dávka nižší než plných 40 mg.

Je-li nutné podat jinou dávku, je třeba použít jiné přípravky obsahující adalimumab, jež takovou

možnost nabízejí.

Děti a dospívající od 4 do 17

let s

tělesnou hmotností 30

kg nebo vyšší

Doporučené dávkování přípravku Cyltezo je podání úvodní dávky 40 mg následované o týden později

dávkou 40 mg. Poté se podává obvyklá dávka 40 mg jednou za dva týdny.

Dospělí s hidradenitis suppurativa

Obvyklý režim dávkování u hidradenitis suppurativa je podání úvodní dávky 160 mg (jako čtyři

40mg injekce v jednom dni nebo dvě 40mg injekce denně ve dvou po sobě následujících dnech),

následované dávkou 80 mg (jako dvě 40mg injekce v jednom dni) o dva týdny později. Po dalších

dvou týdnech se pokračuje dávkováním 40 mg jednou týdně nebo 80 mg jednou za dva týdny, jak

Vám předepsal lékař. Je doporučeno, abyste denně prováděl(a) na postižených místech antiseptické

ošetření.

Dospívající s hidradenitis suppurativa od 12 do 17 let s tělesnou hmotností 30 kg nebo vyšší

Doporučené dávkování přípravku Cyltezo je podání úvodní dávky 80 mg (jako dvě injekce 40 mg

v jednom dni) následované dávkou 40 mg každý druhý týden počínaje následujícím týdnem. Pokud

tato dávka nepůsobí dostatečně, může lékař zvýšit dávkování na 40 mg každý týden nebo 80 mg

jednou za dva týdny.

Doporučuje se postižená místa denně omývat antiseptickým přípravkem.

Dospělí s Crohnovou chorobou

Obvyklý režim dávkování u Crohnovy choroby je podání úvodní dávky 80 mg (jako dvě injekce

40 mg v jednom dni), následované dávkou 40 mg o dva týdny později a poté každý druhý týden.

Pokud je potřeba rychlejšího účinku, může Vám Váš lékař předepsat úvodní dávku 160 mg (jako čtyři

injekce 40 mg v jednom dni nebo dvě injekce 40 mg za den ve dvou po sobě následujících dnech), po

níž následuje o dva týdny později dávka 80 mg (jako dvě injekce 40 mg v jednom dni) a dále pak

40 mg každý druhý týden. Pokud tato dávka nepůsobí dostatečně, může Vám Váš lékař zvýšit

dávkování na 40 mg jednou týdně nebo 80 mg jednou za dva týdny.

Děti a dospívající s Crohnovou chorobou

Děti a dospívající od 6 do 17 let s tělesnou hmotností do 40 kg

Přípravek Cyltezo je k dispozici pouze jako 40mg předplněná injekční stříkačka a předplněné pero.

Není tedy možné použít přípravek Cyltezo u dětí, jimž má být podána dávka nižší než plných 40 mg.

Je-li nutné podat jinou dávku, je třeba použít jiné přípravky obsahující adalimumab, jež takovou

možnost nabízejí.

Děti

dospívající

od 6 do 17

let s tělesnou hmotností 40 kg nebo vyšší

Obvyklý režim dávkování je 80 mg (jako dvě injekce 40 mg v jednom dni) v úvodní dávce,

následované dávkou 40 mg o dva týdny později. Pokud je potřeba rychlejší odpovědi, předepíše lékař

Vašemu dítěti úvodní dávku 160 mg (jako čtyři 40mg injekce v jednom dni nebo dvě 40mg injekce za

den ve dvou po sobě následujících dnech), následovanou dávkou 80 mg (jako dvě injekce 40 mg

v jednom dni) o dva týdny později.

Poté je obvyklá dávka 40 mg každý druhý týden. Pokud tato dávka nepůsobí dostatečně, může lékař

zvýšit dávkování až na 40 mg jednou týdně nebo 80 mg jednou za dva týdny.

Dospělí s ulcerózní kolitidou

Obvyklá dávka přípravku Cyltezo u dospělých s ulcerózní kolitidou je 160 mg (jako čtyři 40mg

injekce v jednom dni nebo jako dvě 40mg injekce ve dvou po sobě následujících dnech) v týdnu 0

a 80 mg (jako dvě injekce 40 mg v jednom dni) v týdnu 2 a následně 40 mg každý druhý týden. Pokud

tato dávka nepůsobí dostatečně, může Vám lékař zvýšit dávkování na 40 mg jednou týdně nebo 80 mg

jednou za dva týdny.

Dospělí s neinfekční uveitidou

Obvyklá dávka přípravku u dospělých s neinfekční uveitidou je 80 mg (jako dvě injekce v jednom dni)

v úvodní dávce, následovaných dávkou 40 mg jednou za dva týdny, počínaje jedním týdnem po

podání úvodní dávky. Injekční aplikace přípravku Cyltezo musí pokračovat tak dlouho, jak určí Váš

lékař.

U neinfekční uveitidy se během terapie přípravkem Cyltezo může pokračovat v podávání

kortikosteroidů nebo jiných léků ovlivňujících imunitní systém. Přípravek Cyltezo se může podávat

i samostatně.

Děti a dospívající s chronickou neinfekční uveitidou ve věku od 2 let

Děti a dospívající

od 2 let s

tělesnou hmotností

do 30 kg

Přípravek Cyltezo je k dispozici pouze jako 40mg předplněná injekční stříkačka a předplněné pero.

Není tedy možné použít přípravek Cyltezo u dětí, jimž má být podána dávka nižší než plných 40 mg.

Je-li nutné podat jinou dávku, je třeba použít jiné přípravky obsahující adalimumab, jež takovou

možnost nabízejí.

Děti

a dospívající od 2 let s

tělesnou hmotností 30

kg nebo vyšší

Obvyklá dávka přípravku Cyltezo je 40 mg každý druhý týden s methotrexátem.

Váš lékař může také předepsat úvodní dávku 80 mg, která může být podána jeden týden před

zahájením obvyklého dávkování.

Způsob a cesta podání

Přípravek Cyltezo se podává injekčně pod kůži (subkutánní injekcí).

Podrobné pokyny k tomu, jak si máte aplikovat injekci přípravku Cyltezo, naleznete v bodě 7, „Návod

k použití“.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Cyltezo, než jste měl(a)

Pokud jste si náhodně aplikoval(a) přípravek Cyltezo častěji, než jste měl(a), kontaktujte svého lékaře

nebo lékárníka a vysvětlete mu, že jste použil(a) větší množství léku. Vždy si s sebou vezměte

krabičku od léku, a to i když je prázdná.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Cyltezo

Pokud si zapomenete aplikovat injekci, měl(a) byste si ji podat ihned, jak si vzpomenete. Poté si

aplikujte další dávku v den podle plánovaného schématu, jako kdybyste si nezapomněl(a) aplikovat

předchozí dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Cyltezo

Rozhodnutí o tom, zda používání přípravku Cyltezo přerušit, musí být konzultováno s Vaším lékařem.

Po ukončení léčby se Vám mohou příznaky vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Většina nežádoucích účinků je mírné nebo střední závažnosti. Některé však

mohou být závažné a vyžadují léčbu. Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout do 4 měsíců nebo

později po poslední injekci přípravku Cyltezo.

Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás vyskytnou tyto nežádoucí účinky:

silná vyrážka, kopřivka nebo jiné příznaky alergické reakce;

oteklý obličej, ruce, nohy;

obtíže s dechem či polykáním;

dušnost, která se zhorší při námaze nebo v poloze vleže nebo otoky nohou.

Oznamte svému lékaři co nejdříve, pokud se u Vás vyskytnou následující nežádoucí účinky:

příznaky infekce, jako je horečka, pocit nevolnosti, zranění, problémy se zuby, pálení při

močení;

pocit slabosti nebo únavy;

kašel;

brnění;

znecitlivění;

dvojité vidění;

slabost horních nebo dolních končetin;

otok (boule) nebo otevřená rána, která se nehojí;

známky a příznaky naznačující krevní poruchy, jako je přetrvávající horečka, tvorba modřin,

krvácení, bledost.

Příznaky popsané výše mohou být známkami níže uvedených nežádoucích účinků, které byly

pozorovány při používání adalimumabu.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

reakce v místě injekce (včetně bolesti, otoku, zarudnutí nebo svědění);

infekce dýchacích cest (včetně nachlazení, rýmy, infekce vedlejších nosních dutin, zápalu plic);

bolest hlavy;

bolest břicha;

pocit na zvracení a zvracení;

vyrážka;

bolest svalů.

Časté (mohou postihnout nejvýše 1 z 10 osob):

systémové infekce (včetně otravy krve a chřipky);

střevní infekce (včetně gastroenteritidy);

kožní infekce (včetně celulitidy a pásového oparu);

ušní infekce;

infekce v ústech (včetně zubních infekcí a oparu na rtu);

infekce pohlavních orgánů;

infekce močových cest;

plísňové infekce;

infekce kloubů;

nezhoubné nádory;

rakovina kůže;

alergické reakce (včetně sezónní alergie);

dehydratace;

změny nálad (včetně deprese);

úzkost;

poruchy spánku;

poruchy pocitového vnímání, jako je brnění, píchání nebo znecitlivění;

migréna;

příznaky útlaku nervových kořenů (včetně bolesti v bedrech a bolesti dolních končetin);

poruchy zraku;

zánět v oku;

zánět očního víčka a otok oka;

točení hlavy (závrať);

pocity rychlého bušení srdce;

vysoký krevní tlak;

návaly horkosti;

krevní podlitiny (tuhý otok se sraženou krví);

kašel;

astma;

dušnost;

krvácení v zažívacím ústrojí;

zažívací obtíže (poruchy trávení, nadýmání, pálení žáhy);

zpětný vstup žaludečních šťáv do jícnu (refluxní choroba jícnu);

sicca syndrom (včetně suchých očí a sucha v ústech);

svědění;

svědivá vyrážka;

tvorba modřin;

zánět kůže (jako je ekzém);

lámavost nehtů na prstech rukou a nohou;

zvýšené pocení;

vypadávání vlasů;

nový vznik nebo zhoršení psoriázy (lupénky);

svalové křeče;

krev v moči;

onemocnění ledvin;

bolest na hrudi;

otok (nahromadění tekutiny v těle, které způsobuje zduření postižené tkáně);

horečka;

snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení nebo tvorby modřin;

poruchy hojení.

Méně časté (mohou postihnout nejvýše 1 ze 100 osob):

oportunní infekce (které zahrnují tuberkulózu a jiné infekce, které se objevují, když je snížena

odolnost vůči onemocněním);

neurologické infekce (včetně virové meningitidy);

infekce oka;

bakteriální infekce;

divertikulitida (zánětlivé onemocnění, spojené s infekcí tlustého střeva);

rakovina;

včetně rakoviny mízního systému (lymfom) a

melanomu (druh rakoviny kůže);

poruchy imunitního systému, které mohou postihovat plíce, kůži a lymfatické uzliny (nejčastěji

jako nemoc zvaná sarkoidóza);

vaskulitida (zánět krevních cév);

třes;

neuropatie (poškození nervů);

mozková mrtvice;

ztráta sluchu, zvonění v uších;

pocity nepravidelného bušení srdce, jako je vynechání tepu;

srdeční obtíže, které mohou způsobovat dušnost nebo otékání kotníků;

srdeční příhoda (infarkt);

výduť ve stěně velkých tepen, zánět žilních městků, blokáda krevních cév;

plicní onemocnění způsobující dušnost (včetně zánětu);

plicní embolie (uzávěr plicní tepny);

pleurální výpotek (neobvyklé nahromadění tekutiny v prostoru pohrudnice);

zánět slinivky břišní, způsobující závažné bolesti břicha a zad;

potíže s polykáním;

otok tváře;

zánět žlučníku, žlučníkové kameny;

ztukovatění jater (nahromadění tuku v jaterních buňkách);

noční pocení;

zjizvení;

neobvyklé poškození svalů;

systémový lupus erytematosus (zahrnující zánět kůže, srdce, plic, kloubů a jiných orgánových

systémů);

přerušovaný spánek;

impotence (neplodnost);

záněty.

Vzácné (mohou postihnout nejvýše 1 z 1 000 osob):

leukemie (rakovina postihující krev a kostní dřeň);

závažné alergické reakce doprovázené šokem;

roztroušená skleróza;

nervové poruchy (jako zánět optického nervu v oku a Guillain-Barré syndrom, onemocnění,

které může způsobit svalovou slabost, neobvyklé pocity, brnění v pažích a horní části těla);

zástava srdečních stahů;

plicní fibróza (zjizvení plic);

perforace (protržení) střeva;

hepatitida (žloutenka);

reaktivace hepatitidy B;

autoimunní hepatitida (zánět jater způsobený imunitním systémem vlastního těla);

kožní vaskulitida (zánět krevních cév v kůži);

Stevens-Johnsonův syndrom (časné příznaky zahrnují únavu, horečku, bolest hlavy a vyrážku);

otok na tváři spojený s alergickými reakcemi;

erythema multiforme (zánětlivá kožní vyrážka);

lupus-like syndrom (onemocnění s příznaky podobnými lupus erytematodes);

angioedém (lokalizovaný otok kůže).

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit):

hepatosplenický T-buněčný lymfom (vzácný druh rakoviny krve, který je obvykle smrtelný);

karcinom z Merkelových buněk (typ kožní rakoviny);

selhání jater;

zhoršení onemocnění nazývaného dermatomyozitida (pozorovatelné jako kožní vyrážka

doprovázená svalovou slabostí).

Některé nežádoucí účinky pozorované u adalimumabu mohou probíhat bez příznaků a mohou být

objeveny pouze s pomocí krevních testů. Tyto zahrnují:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

nízký počet bílých krvinek;

nízký počet červených krvinek;

zvýšení tuků v krvi;

zvýšení hodnot jaterních enzymů.

Časté (mohou postihnout nejvýše 1 z 10 osob):

vysoký počet bílých krvinek;

nízký počet krevních destiček;

zvýšení kyseliny močové v krvi;

neobvyklé hodnoty sodíku v krvi;

nízké hodnoty vápníku v krvi;

nízké hodnoty fosforu v krvi;

vysoké hladiny krevního cukru;

vysoké hodnoty laktát dehydrogenázy v krvi;

přítomnost autoprotilátek v krvi;

nízká hladina draslíku v krvi.

Méně časté (mohou postihnout nejvýše 1 ze 100 osob)

zvýšená hladina bilirubinu (jaterní test z krve).

Vzácné (mohou postihnout nejvýše 1 z 1 000 osob):

nízké počty bílých krvinek, červených krvinek a destiček v krvi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více

informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Cyltezo uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku/blistru/krabičce za

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem.

Uchovávejte předplněné pero v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Jiná možnost uchovávání:

Pokud je to potřeba (například pokud cestujete), je možno uchovávat jednotlivá předplněná pera

přípravku Cyltezo při pokojové teplotě (až do 25 °C) po dobu maximálně 14 dní. Vždy se ujistěte, že

je přípravek chráněn před světlem. Jakmile je vyjmuto z chladničky a ponecháno při pokojové teplotě,

pero musí být použito do 14 dní nebo zlikvidováno, a to i v situaci, kdy je vráceno zpět do

chladničky.

Měl(a) byste si poznamenat datum, kdy jste pero poprvé vyjmul(a) z chladničky, a také datum, po

jehož uplynutí je třeba je znehodnotit.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Cyltezo obsahuje

Léčivou látkou je adalimumabum.

Pomocnými látkami jsou trihydrát natrium-acetátu, ledová kyselina octová, dihydrát trehalosy,

polysorbát 80 a voda na injekci.

Jak přípravek Cyltezo vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Cyltezo 40 mg injekční roztok (injekce) v předplněném peru je dodáván jako 0,8 ml

sterilního, čirého až lehce opalescentního roztoku 40 mg adalimumabu.

Předplněné pero Cyltezo je pero bílé a zelené barvy s šedým krytem k jednorázovému použití, které

obsahuje skleněnou injekční stříkačku s přípravkem Cyltezo. Na každé straně pera je okénko, ve

kterém můžete vidět roztok přípravku Cyltezo uvnitř injekční stříkačky.

Předplněné pero Cyltezo je k dispozici v baleních, která obsahují 1, 2, 4 nebo 6 předplněných per.

1 předplněné pero je dodáváno se 2 tampóny napuštěnými alkoholem (1 náhradní). V baleních se 2, 4

a 6 předplněnými pery je každé předplněné pero dodáváno s 1 tampónem napuštěným alkoholem. Na

trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Přípravek Cyltezo je k dispozici jako předplněná injekční stříkačka a/nebo předplněné pero.

Držitel rozhodnutí o registraci

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Německo

Výrobce

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Birkendorfer Strasse 65

D-88397 Biberach an der Riss

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Lietuvos filialas

Tel: +370 37 473922

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ -

клон България

Тел: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Tel: +420 234 655 111

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Magyarországi Fióktelepe

Tel: +36 1 299 89 00

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf: +45 39 15 88 88

Malta

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v.

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Eesti filiaal

Tel: +372 612 8000

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105-0

España

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Polska

Boehringer Ingelheim Sp.zo.o.

Tel: +48 22 699 0 699

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal

Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Tel: +385 1 2444 600

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Viena - Sucursala Bucureşti

Tel: +40 21 302 28 00

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tel: +46 8 721 21 00

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Latvijas filiāle

Tel: +371 67 240 011

United Kingdom

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Tato příbalová informace byla naposledy revidována v MM.RRRR.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

7.

Návod k použití

V následujících pokynech je vysvětleno, jak si máte podat podkožní (subkutánní) injekci

přípravku Cyltezo pomocí předplněného pera. Nejdříve si všechny pokyny pečlivě přečtěte

a pak je postupně provádějte.

Lékař, zdravotní sestra nebo lékárník Vás seznámí s postupem, jak si injekci sám (sama) podat.

NEPOKOUŠEJTE SE podat si injekci sám (sama), dokud si nebudete jistý(á), že rozumíte

tomu, jak injekci připravit a jak si ji podat.

Po řádném nácviku si můžete injekci podat sám (sama) nebo to může provádět jiná osoba, např.

člen rodiny nebo přítel či přítelkyně.

Každé předplněné pero použijte pouze k podání jedné injekce.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Cyltezo předplněné pero.

Pero přípravku Cyltezo je předplněné pero k jednorázovému použití, pomocí kterého se aplikuje

předem nastavená dávka léku.

NESNÍMEJTE kryt, dokud nejste připraven(a) na podání injekce (krok 6).

1) Připravte si potřebný materiál

Na čistý, rovný povrch si připravte potřebný materiál:

Jedno předplněné pero s přípravkem Cyltezo vyjmuté z chladničky. Vyčkejte 30 minut, než se

přípravek ohřeje. Injekce přípravku, který je chladný, může způsobit nepříjemné pocity.

Nádoba na „ostré předměty“ (není součástí balení)

Vatový tampón nebo gáza (není součástí balení)

Injekční tlačítko

Držadlo

Lék

Okénko

Hrot (kryt jehly)

Kryt

Píst (uvnitř)

Tampón napuštěný alkoholem

Pokud nemáte veškerý materiál uvedený výše, obraťte se před dalším postupem na svého lékárníka.

2) Zkontrolujte předplněné pero

Zkontrolujte předplněné pero přípravku Cyltezo, lék a dobu použitelnosti.

Je normální, pokud v léku uvidíte jednu nebo více vzduchových bublin.

Pero NEPOUŽÍVEJTE, pokud:

○ uplynula doba použitelnosti uvedená na peru nebo krabičce

○ je přípravek zakalený, má změněnou barvu, je zmrzlý nebo pokud obsahuje vločky nebo

částice

○ je pero prasklé, poškozené nebo netěsní

○ pero již bylo použito

○ pero spadlo

○ pero bylo ponecháno na přímém světle

3) Umyjte si ruce

Umyjte si ruce mýdlem a vodou a pak je úplně osušte.

Lék

EXP

MM/RR

4) Zvolte místo podání injekce

Zvolte místo na horní části stehen nebo na břiše (nejméně 5 centimetrů od pupku).

Při každé injekci zvolte jiné místo, a to nejméně 2,5 cm od předchozího místa.

Nevybírejte oblasti kůže, které jsou bolestivé, na kterých jsou podlitiny nebo jizvy.

Injekci nepodávejte přes oděv.

5) Očištěte místo podání injekce

Pro očištění vybraného místa podání injekce použijte tampón napuštěný alkoholem.

Před podáním injekce se této plochy kůže již nedotýkejte.

6) Sejměte kryt

Jemně sejměte kryt tak, že jej přímo vysunete. Krytem neotáčejte. Otáčení by mohlo poškodit

jehlu.

Kryt vyhoďte do nádoby na „ostré předměty“.

Břicho

Stehna

Místa

podání

injekce

7) Stiskněte kůži

Jemně stiskněte kůži kolem očištěného místa podání injekce a pevně ji přidržte. Injekci podáte

do této vyvýšené oblasti kůže.

Před podáním injekce si přečtěte pokyny v krocích A-C v bodě 8, kde jsou uvedeny informace

o správném způsobu podání dávky.

8) Před podáním injekce si přečtěte pokyny v krocích A-C, kde jsou uvedeny informace

o správném způsobu podání dávky

A. Připravte se na podání dávky

Držte pero kolmo (v úhlu 90°) k místu podání injekce. Snažte se nezakrývat okénko rukou.

Přitlačte hrot pevně proti zmáčknutému místu podání injekce. Injekční tlačítko se odemkne

a bude připraveno k použití.

Stiskněte kůži kolem místa

podání injekce a přidržte ji

Zmáčkněte a

přidržte

Hrot

B. Podejte dávku

Podejte celou dávku:

Jednou stiskněte injekční tlačítko (uslyšíte „cvaknutí“, které označuje zahájení injekce), držte

pero pevně na kůži a pomalu napočítejte do 10.

S perem během injekce nehýbejte.

Předtím, než pero vyjmete z kůže, se ujistěte, že byla podána celá dávka. K tomu došlo, pokud

píst (je vidět v okénku) dosáhl dna pera.

C. Vytáhněte pero

Vytáhněte pero v přímém směru z kůže. Kryt hrotu jehly automaticky klesne tak, aby jehlu

zakryl.

Pokud je třeba, přitlačte místo podání injekce bavlněným tampónem nebo gázou, abyste

zabránil(a) krvácení.

Místo podání injekce netřete.

Stlačte tlačítko, přidržte na kůži a

pomalu počítejte do 10

Píst

9) Vyhoďte pero

Použité pero přípravku Cyltezo nepoužívejte opakovaně.

Celé pero přípravku Cyltezo zlikvidujte do nádoby na „ostré předměty“.

Uchovávejte vždy nádobu na „ostré předměty“ mimo dohled a dosah dětí.

Pokud budete mít při podání injekce jakékoli problémy, další pero s přípravkem Cyltezo již

nepoužívejte. Kontaktujte svého lékaře.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Cyltezo 40 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Cyltezo 40 mg injekční roztok v předplněném peru

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Cyltezo 40 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka na jedno použití o objemu 0,8 ml obsahuje adalimumabum 40 mg.

Cyltezo 40 mg injekční roztok v předplněném peru

Jedno předplněné pero na jedno použití o objemu 0,8 ml obsahuje adalimumabum 40 mg.

Adalimumabum je rekombinantní lidská monoklonální protilátka produkovaná ovariálními buňkami

čínských křečíků.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok (injekce).

Čirý až lehce opalescentní roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Revmatoidní artritida

Přípravek Cyltezo je v kombinaci s methotrexátem indikován:

k léčbě středně těžké až těžké aktivní revmatoidní artritidy u dospělých pacientů, jestliže

odpověď na chorobu modifikující antirevmatické léky včetně methotrexátu není dostatečná.

k léčbě těžké aktivní a progresivní revmatoidní artritidy u dospělých pacientů, kteří nebyli

v minulosti léčeni methotrexátem.

Přípravek Cyltezo je možné podávat v monoterapii při nesnášenlivosti methotrexátu nebo v případech,

kdy pokračování v léčbě methotrexátem není vhodné.

RTG vyšetřováním bylo prokázáno, že přípravek Cyltezo snižuje rychlost progrese poškození kloubů

a že zlepšuje fyzické funkce, pokud je podáván v kombinaci s methotrexátem.

Juvenilní idiopatická artritida

Polyartikulární juvenilní idiopatická artritida

Adalimumab je indikován, v kombinaci s methotrexátem, k léčbě aktivní polyartikulární juvenilní

idiopatické artritidy u pacientů od 2 let, u kterých odpověď na léčbu jedním nebo více chorobu

modifikujícími antirevmatiky (DMARD) nebyla dostatečná. Při nesnášenlivosti methotrexátu nebo

v případě, kdy pokračování v léčbě methotrexátem není vhodné, může být adalimumab podáván

samostatně (účinnost při monoterapii viz bod 5.1). Adalimumab nebyl studován u pacientů mladších

2 let.

Entezopatická artritida

Adalimumab je indikován k léčbě aktivní entezopatické artritidy u pacientů ve věku od 6 let, u nichž

nebylo dosaženo adekvátní odpovědi na konvenční léčbu, nebo u nichž konvenční léčba nebyla

tolerována (viz bod 5.1).

Axiální spondylartritida

Ankylozující spondylitida (AS)

Přípravek Cyltezo je indikován k léčbě dospělých pacientů s těžkou aktivní ankylozující

spondylitidou, u kterých nebyla dostatečná odpověď na konvenční léčbu.

Axiální spondylartritida bez radiologického průkazu AS

Přípravek Cyltezo je indikován k léčbě dospělých pacientů s těžkou axiální spondylartritidou bez

radiologického průkazu AS, ale s objektivními příznaky zánětu (jako je zvýšené CRP a/nebo příznaky

na MRI), kteří nedosáhli dostatečné odpovědi na nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky nebo je

netolerují.

Psoriatická artritida

Přípravek Cyltezo je indikován k léčbě aktivní a progresivní psoriatické artritidy u dospělých pacientů,

u kterých odpověď na předchozí léčbu chorobu modifikujícím antirevmatickým přípravkem nebyla

dostatečná. U adalimumabu bylo prokázáno snížení rychlosti progrese poškození periferních kloubů,

jež bylo měřeno pomocí RTG, u pacientů se symetrickým polyartikulárním subtypem onemocnění

(viz bod 5.1), a zlepšení fyzických funkcí.

Psoriáza

Přípravek Cyltezo je indikován k léčbě středně těžké až těžké chronické ložiskové psoriázy

u dospělých pacientů, kteří jsou kandidáty pro systémovou léčbu.

Ložisková psoriáza u pediatrických pacientů

Přípravek Cyltezo je indikován k léčbě těžké chronické ložiskové psoriázy u dětí a dospívajících od

4 let, u kterých reakce na lokální terapii a fototerapie nebyla dostatečná nebo kteří nejsou pro tuto

léčbu vhodnými kandidáty.

Hidradenitis suppurativa (HS)

Přípravek Cyltezo je indikován k léčbě aktivní středně těžké až těžké hidradenitis suppurativa (acne

inversa) u dospělých a dospívajících od 12 let při nedostatečné odpovědi na jinou konvenční

systémovou léčbu HS (viz body 5.1 a 5.2).

Crohnova choroba

Přípravek Cyltezo je indikován k léčbě středně těžké až těžké aktivní Crohnovy choroby u dospělých

pacientů, kteří i přes plnou a adekvátní léčbu kortikosteroidy a/nebo imunosupresivy na tuto léčbu

neodpovídali; nebo kteří ji netolerují nebo je u nich tato léčba kontraindikována.

Crohnova choroba u pediatrických pacientů

Přípravek Cyltezo je indikován k léčbě středně těžké až těžké aktivní Crohnovy choroby

u pediatrických pacientů (od 6 let), u kterých reakce na konvenční léčbu včetně primární nutriční léčby

a kortikosteroidů a/nebo imunosupresiv nebyla dostatečná, nebo kteří ji netolerují nebo je u nich tato

léčba kontraindikována.

Ulcerózní kolitida

Přípravek Cyltezo je indikován k léčbě středně těžké až těžké aktivní ulcerózní kolitidy u dospělých

pacientů, u kterých odpověď na předchozí konvenční léčbu včetně kortikosteroidů a 6-merkaptopurinu

(6-MP) nebo azathioprinu (AZA) nebyla dostatečná, nebo kteří ji netolerují nebo je u nich tato léčba

kontraindikována.

Uveitida

Přípravek Cyltezo je indikován k léčbě neinfekční intermediální a zadní uveitidy a panuveitidy

u dospělých pacientů, u kterých reakce na terapii kortikosteroidy nebyla dostatečná, u pacientů

vyžadujících kortikosteroidy šetřící terapii nebo u pacientů, pro něž terapie kortikosteroidy není

vhodná.

Uveitida u pediatrických pacientů

Přípravek Cyltezo je indikován k léčbě chronické neinfekční přední uveitidy u pediatrických pacientů

ve věku od 2 let, u kterých reakce na konvenční léčbu nebyla dostatečná, nebo kteří ji netolerují nebo

u nichž tato léčba není vhodná.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Cyltezo má být zahájena a sledována odborným lékařem se zkušenostmi

v diagnostice a léčbě těch typů onemocnění, pro něž je přípravek Cyltezo indikován. Oftalmologům se

doporučuje terapii přípravkem Cyltezo před zahájením zkonzultovat s příslušným odborným lékařem

(viz bod 4.4). Pacienti léčení přípravkem Cyltezo musí být vybaveni informační kartičkou pacienta.

Po řádném proškolení v podávání injekce si pacienti mohou přípravek Cyltezo aplikovat sami, jestliže

jejich lékař rozhodne, že je to vhodné, a je-li zajištěn podle potřeby lékařský dohled.

Po dobu léčby přípravkem Cyltezo je třeba upravit dávky ostatních současně užívaných léčiv

(např. kortikosteroidů a/nebo imunomodulačních léků).

Dávkování

Revmatoidní artritida

Doporučená dávka přípravku Cyltezo u dospělých pacientů s revmatoidní artritidou je 40 mg

adalimumabu podávaného jako jedna dávka subkutánní injekcí každý druhý týden. Během léčby

přípravkem Cyltezo je doporučeno pokračovat v léčbě methotrexátem.

Během léčby přípravkem Cyltezo se může pokračovat v podávání glukokortikoidů, salicylátů,

nesteroidních protizánětlivých léčivých přípravků či analgetik. Pro kombinaci s chorobu

modifikujícími antirevmatickými léky, s výjimkou methotrexátu, viz body 4.4 a 5.1.

Pokud u některých pacientů na monoterapii adalimumabem dojde ke snížení odpovědi na léčbu

přípravkem Cyltezo 40 mg jednou za dva týdny, může být u těchto pacientů prospěšné zvýšení

dávkování na 40 mg jednou týdně nebo 80 mg jednou za dva týdny.

Dostupné údaje nasvědčují tomu, že klinické odpovědi na léčbu je dosaženo obvykle během 12 týdnů

léčby. U pacientů, u kterých nedošlo k odpovědi během této doby, je nutné zvážit její pokračování.

Přerušení podávání

Je-li to potřeba, lze podávání přípravku přerušit, například před operací nebo při výskytu závažné

infekce.

Dostupné údaje naznačují, že znovuzavedení léčby adalimumabem po jejím přerušení na dobu 70 dní

nebo déle vedlo ke stejně významné klinické odpovědi a podobnému bezpečnostnímu profilu jako

před přerušením podávání.

Ankylozující spondylitida, axiální spondylartritida bez radiologického průkazu AS a psoriatická

artritida

Doporučená dávka přípravku Cyltezo u pacientů s ankylozující spondylitidou, axiální

spondylartritidou bez radiologického průkazu AS a u pacientů s psoriatickou artritidou je 40 mg

adalimumabu podávaného každé dva týdny v jedné dávce subkutánní injekcí.

Dostupné údaje nasvědčují tomu, že klinické odpovědi na léčbu je dosaženo obvykle během 12 týdnů

léčby. U pacientů, u kterých nedošlo k odpovědi během této doby, je nutné zvážit její pokračování.

Psoriáza

Doporučená úvodní dávka přípravku Cyltezo pro dospělé pacienty je 80 mg podaných subkutánně, po

níž následuje dávka 40 mg subkutánně každý druhý týden, počínaje prvním týdnem po úvodní dávce.

Pokračování v léčbě po dobu delší než 16 týdnů je nutno pečlivě zvážit u těch pacientů, u kterých

nedošlo během této doby k odpovědi.

Pacienti s nedostatečnou odpovědí na léčbu přípravkem Cyltezo 40 mg jednou za dva týdny mohou

mít kdykoli po 16. týdnu léčby přínos ze zvýšení dávkování na 40 mg jednou týdně nebo 80 mg

jednou za dva týdny. Přínos a rizika pokračování léčby 40 mg jednou týdně nebo 80 mg jednou za dva

týdny by měly být pečlivě zváženy u pacientů, u kterých nedošlo po zvýšení dávkování k adekvátní

odpovědi (viz bod 5.1). V případě dosažení adekvátní odpovědi při dávkování 40 mg jednou týdně

nebo 80 mg jednou za dva týdny může být dávkování následně sníženo na 40 mg každý druhý týden.

Hidradenitis suppurativa (HS)

Doporučená úvodní dávka přípravku Cyltezo u dospělých pacientů s hidradenitis suppurativa (HS) je

160 mg ve dni 1 (podaná jako čtyři injekce 40 mg ve dni 1 nebo jako dvě injekce 40 mg denně po dva

po sobě následující dny), následovaná za dva týdny dávkou 80 mg ve dni 15 (podanou jako dvě

injekce 40 mg v jednom dni). O dva týdny později (den 29) se pokračuje dávkou 40 mg jednou týdně

nebo 80 mg jednou za dva týdny (podanou jako dvě injekce 40 mg v jednom dni). Je-li to nutné, léčba

antibiotiky může během léčby přípravkem Cyltezo pokračovat. Pacientům se během léčby přípravkem

Cyltezo doporučuje provádět denně lokální antiseptické ošetření na místech s HS lézemi.

Pokračování léčby déle než 12 týdnů by mělo být pečlivě zváženo u pacientů, u kterých během tohoto

období nedošlo k žádnému zlepšení.

Pokud je třeba léčbu přerušit, lze ji znovu zahájit dávkou přípravku Cyltezo 40 mg jednou týdně nebo

80 mg jednou za dva týdny (viz bod 5.1).

Přínos a rizika nepřetržité dlouhodobé léčby mají být pravidelně přehodnocovány (viz bod 5.1).

Crohnova choroba

Doporučená úvodní dávka přípravku Cyltezo u dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní

Crohnovou chorobou je 80 mg v týdnu 0, dále pak 40 mg v týdnu 2. V případě nutnosti rychlejšího

nástupu odpovědi na léčbu je možno použít dávkovací schéma se 160 mg v týdnu 0 (podáno jako čtyři

injekce 40 mg v jednom dni nebo dvě injekce 40 mg za den ve dvou po sobě následujících dnech)

a 80 mg v týdnu 2 (podáno jako dvě injekce 40 mg v jednom dni), je však nutno si uvědomit vyšší

riziko nežádoucích účinků, které při zahájení léčby hrozí.

Po zahájení léčby je doporučená dávka 40 mg každé dva týdny, podávaná subkutánní injekcí. Také

v případě, kdy pacient používání přípravku Cyltezo ukončil a známky a příznaky nemoci se objeví

znova, může být přípravek Cyltezo opětovně nasazen. Zkušenost se znovunasazením léčby po více než

8 týdnech od předchozí dávky je omezená.

V průběhu udržovací léčby lze snižovat dávky kortikosteroidů v souladu s místními doporučeními pro

klinickou praxi.

Někteří pacienti, u kterých dojde k poklesu odpovědi na léčbu přípravkem Cyltezo 40 mg jednou za

dva týdny, mohou profitovat ze zvýšení dávkování na 40 mg přípravku Cyltezo každý týden nebo

80 mg jednou za dva týdny.

Někteří pacienti, u nichž se odpověď na léčbu nerozvinula do týdne 4, mohou profitovat, pokud

v udržovací léčbě pokračují až do týdne 12. U pacientů, u kterých se v průběhu tohoto období

odpověď na léčbu nerozvine, musí být další pokračování v léčbě pečlivě zváženo.

Ulcerózní kolitida

Doporučená úvodní dávka přípravku Cyltezo u dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou

ulcerózní kolitidou je 160 mg v týdnu 0 (podáno jako čtyři injekce 40 mg v jednom dni nebo jako dvě

injekce 40 mg denně ve dvou po sobě následujících dnech), dále pak 80 mg v týdnu 2 (podáno jako

dvě injekce 40 mg v jednom dni). Po úvodní léčbě je doporučená dávka 40 mg každý druhý týden

subkutánní injekcí.

V průběhu udržovací léčby lze snižovat dávky kortikosteroidů v souladu s místními doporučeními pro

klinickou praxi.

Někteří pacienti, u nichž odpověď na léčbu přípravkem Cyltezo 40 mg jednou za dva týdny nebyla

adekvátní, profitují ze zvýšení dávkování na 40 mg přípravku Cyltezo každý týden nebo 80 mg jednou

za dva týdny.

Dostupné údaje naznačují, že klinické odpovědi je obvykle dosaženo v průběhu 2-8 týdnů léčby.

V léčbě přípravkem Cyltezo se nedoporučuje pokračovat u těch pacientů, u nichž během tohoto období

nedošlo k odpovědi na léčbu.

Uveitida

Doporučená úvodní dávka přípravku Cyltezo u dospělých pacientů s uveitidou je 80 mg, následovaná

jeden týden po úvodní dávce dávkou 40 mg podávanou jednou za dva týdny. Zkušenosti se zahájením

léčby samotným adalimumabem jsou omezené. Terapii přípravkem Cyltezo lze zahájit v kombinaci

s kortikosteroidy a/nebo jinými nebiologickými imunomodulačními látkami. Dávku současně

podávaných kortikosteroidů je možno v souladu s klinickou praxí začít snižovat dva týdny po zahájení

terapie přípravkem Cyltezo.

Doporučuje se jednou ročně posoudit přínosy a rizika pokračující dlouhodobé léčby (viz bod 5.1).

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti

Není zapotřebí žádná úprava dávky.

Porucha funkce jater a/nebo ledvin

Užití adalimumabu nebylo u těchto skupin pacientů studováno. Nelze učinit žádná doporučení pro

dávkování.

Pediatrická populace

Přípravek Cyltezo je k dispozici pouze v dávce 40 mg v předplněné injekční stříkačce/předplněném

peru. Proto není možné přípravek Cyltezo podávat pediatrickým pacientům, kteří vyžadují nižší dávku

než 40 mg. Je-li nutné podat jinou dávku, je třeba použít jiné přípravky obsahující adalimumab, jež

takovou možnost nabízejí.

Juvenilní idiopatická artritida

Polyartikulární juvenilní idiopatická artritida od 2 let:

Doporučená dávka adalimumabu u pacientů s polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou ve věku

od 2 let, vychází z tělesné hmotnosti (tabulka 1). Přípravek Cyltezo se podává jednou za dva týdny

subkutánní injekcí.

Tabulka 1:

Dávka přípravku Cyltezo u pacientů s polyartikulární juvenilní idiopatickou

artritidou

Hmotnost pacienta

Režim dávkování

10 kg až < 30 kg

≥ 30 kg

40 mg jednou za dva týdny

Není relevantní. Přípravek Cyltezo je k dispozici pouze jako 40mg předplněná injekční

stříkačka/předplněné pero.

Dostupné údaje naznačují, že klinické odpovědi je obvykle dosaženo v průběhu 12 týdnů léčby.

Pokračování v léčbě je nutno pečlivě zvážit u těch pacientů, u kterých nedošlo během této doby

k odpovědi.

Použití adalimumabu u pacientů mladších než 2 roky není v této indikaci relevantní.

Entezopatická artritida:

Doporučená dávka přípravku Cyltezo u pacientů s entezopatickou artritidou ve věku od 6 let vychází

z tělesné hmotnosti (tabulka 2). Přípravek Cyltezo se podává jednou za dva týdny subkutánní injekcí.

Tabulka 2:

Dávka přípravku Cyltezo u pacientů s entezopatickou artritidou

Hmotnost pacienta

Režim dávkování

15 kg až < 30 kg

≥ 30 kg

40 mg jednou za dva týdny

Není relevantní. Přípravek Cyltezo je k dispozici pouze jako 40mg předplněná injekční

stříkačka/předplněné pero.

Adalimumab nebyl studován u pacientů s entezopatickou artritidou mladších než 6 let.

Ložisková psoriáza u pediatrických pacientů

Doporučená dávka přípravku Cyltezo u pacientů s ložiskovou psoriázou ve věku od 4 do 17 let

vychází z tělesné hmotnosti (tabulka 3). Přípravek Cyltezo se podává subkutánní injekcí.

Tabulka 3:

Dávka přípravku Cyltezo u pediatrických pacientů s ložiskovou psoriázou

Hmotnost pacienta

Režim dávkování

15 kg až < 30 kg

≥ 30 kg

Úvodní dávka 40 mg s následným

podáváním 40 mg jednou za dva týdny

od jednoho týdne po úvodní dávce

Není relevantní. Přípravek Cyltezo je k dispozici pouze jako 40mg předplněná injekční

stříkačka/předplněné pero.

Pokračování terapie déle než 16 týdnů by mělo být pečlivě zváženo u pacientů, kteří během této doby

neodpověděli na léčbu.

Je-li léčba adalimumabem indikována opětovně, měl by být dodržen výše uvedený postup dávkování

a trvání léčby.

Průměrná doba hodnocení bezpečnosti adalimumabu u pediatrických pacientů s ložiskovou psoriázou

byla 13 měsíců.

Použití adalimumabu v této indikaci u dětí ve věku do 4 let není relevantní.

Hidradenitis suppurativa u dospívajících (od 12 let, s tělesnou hmotností nejméně 30 kg)

U dospívajících pacientů s HS nebyly provedeny žádné klinické studie adalimumabu. Dávkování

adalimumabu u těchto pacientů bylo stanoveno na základě farmakokinetického modelování a simulace

(viz bod 5.2).

Doporučená dávka přípravku Cyltezo je 80 mg v týdnu 0 následovaná dávkou 40 mg podávanou

každý druhý týden od týdne 1 ve formě subkutánní injekce.

U dospívajících pacientů s nedostatečnou odpovědí na dávku 40 mg přípravku Cyltezo podávanou

každé dva týdny může být zváženo zvýšení dávkování na 40 mg jednou týdně nebo 80 mg jednou za

dva týdny.

Je-li to nutné, léčba antibiotiky může během léčby přípravkem Cyltezo pokračovat. Pacientům se

během léčby přípravkem Cyltezo doporučuje provádět denně lokální antiseptické ošetření na místech

s HS lézemi.

Pokračování léčby déle než 12 týdnů by mělo být pečlivě zváženo u pacientů, u kterých během tohoto

období nedošlo k žádnému zlepšení.

Pokud je třeba léčbu přerušit, může být léčba přípravkem Cyltezo podle potřeby znovu zahájena.

Přínos a rizika nepřetržité dlouhodobé léčby mají být pravidelně přehodnocovány (viz data

u dospělých v bodě 5.1).

Použití adalimumabu v této indikaci u dětí ve věku do 12 let není relevantní.

Crohnova choroba u pediatrických pacientů

Doporučená dávka přípravku Cyltezo u pacientů s Crohnovou chorobou ve věku od 6 do 17 let

vychází z tělesné hmotnosti (tabulka 4). Přípravek Cyltezo se podává subkutánní injekcí.

Tabulka 4:

Dávka přípravku Cyltezo u pediatrických pacientů s Crohnovou chorobou

Hmotnost

pacienta

Indukční dávka

Udržovací

dávka od

týdne 4

< 40 kg

≥ 40 kg

80 mg v týdnu 0 a 40 mg v týdnu 2

Je-li vyžadována rychlejší odpověď na léčbu s vědomím, že riziko

nežádoucích účinků může být vyšší při použití indukční dávky vyšší, lze

použít následující dávku:

160 mg v týdnu 0 a 80 mg v týdnu 2

40 mg

jednou za

dva týdny

Není relevantní. Přípravek Cyltezo je k dispozici pouze jako 40mg předplněná injekční

stříkačka/předplněné pero.

Pacienti s nedostatečnou odpovědí mohou mít přínos ze zvýšení dávkování:

< 40 kg:

Není relevantní. Přípravek Cyltezo je k dispozici pouze jako 40mg předplněná

injekční stříkačka/předplněné pero.

≥ 40 kg:

40 mg týdně nebo 80 mg jednou za dva týdny

Pokračování v léčbě je třeba pečlivě zvážit u pacientů, u nichž se nerozvine odpověď na léčbu do

12. týdne.

Použití adalimumabu v této indikaci u dětí mladších než 6 let není relevantní.

Uveitida u pediatrických pacientů

Doporučená dávka přípravku Cyltezo u pediatrických pacientů od 2 let s uveitidou vychází z tělesné

hmotnosti (tabulka 5). Přípravek Cyltezo se podává subkutánní injekcí.

U pediatrických pacientů s uveitidou nejsou k dispozici žádné zkušenosti s léčbou adalimumabem bez

současné léčby methotrexátem.

Tabulka 5:

Dávka přípravku Cyltezo u pediatrických pacientů s uveitidou

Hmotnost pacienta

Režim dávkování

< 30 kg

≥ 30 kg

40 mg jednou za dva týdny v kombinaci

s methotrexátem

Není relevantní. Přípravek Cyltezo je k dispozici pouze jako 40mg předplněná injekční

stříkačka/předplněné pero.

Při zahájení léčby adalimumabem může být podána úvodní dávka 40 mg pacientům s tělesnou

hmotností < 30 kg nebo 80 mg pacientům s tělesnou hmotností ≥ 30 kg jeden týden před zahájením

udržovací léčby. Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o použití úvodní dávky adalimumabu u dětí

ve věku < 6 let (viz bod 5.2).

Použití přípravku Cyltezo u dětí mladších než 2 roky není v této indikaci relevantní.

Je doporučeno, aby byl každý rok vyhodnocen poměr přínosu a rizika pokračování dlouhodobé léčby

(viz bod 5.1).

Ulcerózní kolitida u pediatrických pacientů

Bezpečnost a účinnost léčby adalimumabem u dětí ve věku 4 až 17 let nebyla dosud stanovena. Nejsou

dostupné žádné údaje. Použití adalimumabu v této indikaci u dětí ve věku do 4 let není relevantní.

Psoriatická artritida a axiální spondylartritida včetně ankylozující spondylitidy

Použití adalimumabu v indikaci ankylozující spondylartritidy nebo psoriatické artritidy není

u pediatrické populace relevantní.

Způsob podání

Přípravek Cyltezo se podává subkutánní injekcí. Podrobný návod k použití je uveden v příbalové

informaci.

Pediatrická léková forma pro pacienty, kteří potřebují nižší dávku než 40 mg, není k dispozici.

Pro pacienty, kteří potřebují plnou dávku 40 mg, je k dispozici 40mg předplněná injekční

stříkačka/40mg předplněné pero.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Aktivní tuberkulóza nebo jiné závažné infekce, jako je sepse a oportunní infekce (viz bod 4.4).

Středně těžké až těžké srdeční selhání (NYHA třída III/IV) (viz bod 4.4).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Dohledatelnost

Z důvodu zlepšení dohledatelnosti biologických léčivých přípravků musí být přesně zaznamenáván

název a číslo šarže podaného přípravku.

Infekce

Pacienti užívající antagonisty TNF jsou více náchylní k závažným infekcím. Riziko rozvoje infekcí

může stoupat při porušené funkci plic. Pacienti musí být proto pečlivě sledováni z hlediska výskytu

infekcí včetně tuberkulózy, a to před léčbou, během léčby i po ukončení léčby přípravkem Cyltezo.

Vzhledem k tomu, že eliminace adalimumabu z organismu může trvat až čtyři měsíce, sledování musí

trvat po celou tuto dobu.

Léčba přípravkem Cyltezo nesmí být zahájena u pacientů s aktivní infekcí včetně chronické nebo

lokalizované infekce do té doby, než jsou tyto infekce terapeuticky zvládnuty. U pacientů, kteří přišli

do styku s tuberkulózou, a pacientů, kteří cestovali do oblastí s vysokým rizikem výskytu tuberkulózy

nebo endemických mykóz, jako například histoplazmóza, kokcidiomykóza nebo blastomykóza, je

třeba zvážit poměr rizika a přínosu léčby přípravkem Cyltezo ještě před zahájením léčby

(viz Jiné oportunní infekce).

Ti pacienti, u nichž dojde během léčby přípravkem Cyltezo k rozvoji nové infekce, musí být pečlivě

sledováni a podstoupit kompletní diagnostické vyšetření. Pokud u pacienta dojde k rozvoji nové

závažné infekce nebo sepse, podávání přípravku Cyltezo se přeruší a je nutno zahájit vhodnou

antimikrobiální či antifungální léčbu do doby, než je infekce terapeuticky zvládnuta. Lékaři musí být

opatrní při zvažování léčby přípravkem Cyltezo u pacientů s anamnézou recidivující infekce nebo

u pacientů, jejichž celkový zdravotní stav k infekcím predisponuje, včetně těch, kteří současně užívají

imunosupresivní medikaci.

Závažné infekce

U pacientů používajících adalimumab byly hlášeny závažné infekce, včetně sepse, způsobené

bakteriemi, mykobakteriemi, invazivními plísněmi, parazity, viry či jiné oportunní infekce jako

například listerióza, legionelóza a pneumocystóza.

Jiné závažné infekce pozorované v klinických studiích zahrnují pneumonii, pyelonefritidu, septickou

arthritidu a septikemii. V souvislosti s těmito infekcemi byly hlášeny případy hospitalizace i fatálních

následků.

Tuberkulóza

U pacientů léčených adalimumabem byly hlášeny případy tuberkulózy včetně reaktivace i nového

vzniku infekce. Hlášení zahrnovala jak pulmonální, tak extrapulmonální (tj. diseminovanou)

tuberkulózu.

Před zahájením léčby přípravkem Cyltezo musí být všichni pacienti vyšetřeni na přítomnost aktivní či

inaktivní („latentní“) tuberkulózy. Toto vyšetření má spočívat v podrobném posouzení osobní

anamnézy pacienta cílené na výskyt tuberkulózy v minulosti či na možné dřívější kontakty s osobami

s aktivní tuberkulózou a na dřívější a/nebo současnou imunosupresivní léčbu. U všech pacientů musí

být provedena příslušná orientační vyšetření (tj. kožní tuberkulinový test a RTG vyšetření hrudníku),

přičemž se na vyšetření mohou vztahovat místní doporučení. Doporučuje se, aby provedení těchto

testů a jejich výsledky byly zaznamenány v informační kartičce pacienta. Předepisujícím lékařům

připomínáme riziko falešně negativních výsledků kožního tuberkulinového testu, a to zejména u těžce

nemocných nebo pacientů se sníženou imunitní odpovědí.

Léčba přípravkem Cyltezo nesmí být zahájena u pacientů s diagnostikovanou aktivní tuberkulózou

(viz bod 4.3).

Ve všech níže popsaných situacích by měl být velmi pečlivě posouzen poměr přínosu a rizika léčby.

Jestliže existuje podezření na latentní tuberkulózu, je třeba uvědomit lékaře, jenž má zkušenosti

s léčbou tuberkulózy.

V případě diagnózy latentní tuberkulózy musí být odpovídající profylaktická antituberkulózní léčba

započata ještě před zahájením léčby přípravkem Cyltezo a musí být v souladu s místními

doporučeními.

Použití profylaktické antituberkulózní léčby je třeba zvážit před zahájením léčby přípravkem Cyltezo

také u pacientů, u kterých se, i přes negativní testy na tuberkulózu, vyskytují významné rizikové

faktory nebo několik rizikových faktorů pro její rozvoj nebo kteří mají dřívější anamnézu latentní či

aktivní tuberkulózy a nelze u nich zaručit adekvátní postup léčby.

U pacientů léčených adalimumabem se i přes profylaktickou léčbu tuberkulózy objevily případy

reaktivace tuberkulózy. U některých pacientů, kteří byli v minulosti úspěšně léčeni na aktivní

tuberkulózu, se během léčby adalimumabem znovu rozvinula tuberkulóza.

Pacienty je třeba poučit, aby vyhledali lékaře, pokud se objeví během léčby přípravkem Cyltezo nebo

po jejím ukončení příznaky suspektní pro tuberkulózu (např. přetrvávající kašel, vyčerpání či váhový

úbytek, mírně zvýšená teplota, apatičnost).

Jiné oportunní infekce

U pacientů používajících adalimumab byly hlášeny oportunní infekce, včetně invazivních fungálních

infekcí. Tyto infekce nebyly u pacientů užívajících antagonisty TNF vždy rozpoznány, což mělo za

následek opožděné nasazení vhodné léčby a v některých případech vedlo až k fatálním následkům.

U pacientů, u nichž se rozvinou známky a příznaky, jako je horečka, malátnost, úbytek hmotnosti,

pocení, kašel, dyspnoe a/nebo plicní infiltráty či jiné závažné systémové onemocnění s nebo bez

doprovodného šoku, je třeba pomýšlet na možnost invazivní plísňové infekce; používání přípravku

Cyltezo je třeba ihned přerušit. Diagnóza onemocnění a zahájení empirické antifungální terapie

u těchto pacientů je třeba učinit po konzultaci s lékařem, který má zkušenost s léčbou pacientů

s invazivními plísňovými infekcemi.

Reaktivace hepatitidy B

Reaktivace hepatitidy B se objevila u pacientů užívajících antagonisty TNF včetně adalimumabu, kteří

jsou chronickými nositeli tohoto viru (tedy surface antigen pozitivní). Některé z případů byly fatální.

Pacienti by měli být testováni na přítomnost možné nákazy HBV ještě před započetím léčby

přípravkem Cyltezo. Pacientům, u kterých byl test na infekci hepatitidy B pozitivní, je třeba doporučit,

aby vyhledali pomoc lékaře, který má zkušenosti s léčbou hepatitidy B.

Nositelé HBV, kteří vyžadují léčbu přípravkem Cyltezo, musí být v průběhu léčby a několik dalších

měsíců po jejím ukončení pečlivě sledováni z hlediska výskytu známek a příznaků aktivní HBV

infekce. Adekvátní údaje, vypovídající o léčbě pacientů-nositelů HBV kombinací antagonisty TNF

a antivirotika z důvodu zabránění reaktivace HBV, nejsou k dispozici. U pacientů, u kterých dojde

k rozvoji HBV reaktivace, musí být přípravek Cyltezo vysazen a je třeba zahájit účinnou antivirovou

terapii a další podpůrnou léčbu.

Neurologické příhody

V souvislosti s podáváním antagonistů TNF včetně adalimumabu se vzácně vyskytly případy nového

vzniku nebo exacerbace klinických symptomů a/nebo radiografického průkazu demyelinizačního

onemocnění centrálního nervového systému, včetně roztroušené sklerózy a optické neuritidy,

a periferního nervového systému, včetně Guillain-Barré syndromu. Předepisující lékaři by měli

s opatrností zvážit použití přípravku Cyltezo u pacientů s preexistujícími nebo v nedávné době

vzniklými demyelinizačními poruchami centrálního nebo periferního nervového systému; pokud se

některá z uvedených poruch objeví, je třeba zvážit vysazení přípravku Cyltezo. Je známo, že existuje

spojení mezi intermediální uveitidou a demyelinizačními poruchami centrálního nervového systému.

U pacientů s neinfekční intermediální uveitidou je třeba před zahájením terapie přípravkem Cyltezo

a pravidelně během léčby provádět neurologické vyšetření k posouzení preexistujících nebo

vyvíjejících se demyelinizačních poruch centrálního nervového systému.

Alergické reakce

Při podávání adalimumabu v klinických studiích byly závažné alergické reakce, spojené s jeho

podáním, pozorovány pouze vzácně. V klinických studiích s adalimumabem se občas vyskytly

nezávažné alergické reakce. Hlášení uvádějí výskyt závažných alergických reakcí, včetně anafylaxe,

po podání adalimumabu. Pokud se objeví anafylaktická reakce nebo jiná závažná alergická reakce,

musí být ihned ukončeno podávání přípravku Cyltezo a zahájená příslušná léčba.

Citlivost na suchou přírodní pryž/latex

Vnitřní část krytu injekční stříkačky (kryt jehly) obsahuje přírodní pryž (latex). To může způsobit

závažné alergické reakce u pacientů citlivých na latex.

Imunosuprese

Ve studii u 64 pacientů s revmatoidní artritidou, kteří byli léčeni adalimumabem, nebylo prokázáno

snížení hypersenzitivity opožděného typu, snížení hladin imunoglobulinů nebo změna v počtu

efektorových T, B a NK buněk, monocytů/makrofágů a neutrofilů.

Maligní onemocnění a lymfoproliferativní poruchy

V kontrolovaných částech klinických studií s antagonisty TNF bylo u pacientů léčených antagonisty

TNF pozorováno v porovnání s kontrolní skupinou pacientů více případů malignit včetně lymfomů.

Jejich výskyt byl však vzácný. V postmarketingovém období byly u pacientů léčených antagonisty

TNF hlášeny případy leukemie. U pacientů s revmatoidní artritidou s dlouhodobým vysoce aktivním

zánětlivým onemocněním existuje zvýšené riziko vzniku lymfomu a leukemie, což komplikuje odhad

rizika. Podle současného stavu znalostí nelze u pacientů léčených antagonisty TNF vyloučit možné

riziko rozvoje lymfomů, leukemie a jiných maligních onemocnění.

V postmarketingovém období byly u dětí, dospívajících a mladých dospělých (do 22 let) užívajících

antagonisty TNF (zahájení léčby v ≤ 18 letech věku), včetně adalimumabu, hlášeny malignity, z nichž

některé byly fatální. Přibližně polovina případů byly lymfomy. Jiné případy představovaly různé druhy

malignit a zahrnovaly vzácné malignity, které jsou obvykle spojeny s imunosupresí. Riziko rozvoje

malignit u dětí a dospívajících léčených antagonisty TNF nelze vyloučit.

Z postmarketingové praxe u pacientů léčených adalimumabem byly hlášeny vzácné případy

hepatosplenického T-buněčného lymfomu. Tento vzácný typ T-buněčného lymfomu se vyznačuje

velmi agresívním průběhem onemocnění a je obvykle fatální. Některé z těchto hepatosplenických

T-buněčných lymfomů, spojované s adalimumabem, se vyskytly u mladých pacientů léčených

současně azathioprinem nebo 6-merkaptopurinem pro zánětlivé střevní onemocnění. Možné riziko

kombinace azathioprinu nebo 6-merkaptopurinu a přípravku Cyltezo je třeba pečlivě zvážit. Riziko

rozvoje hepatosplenického T-buněčného lymfomu nelze u pacientů léčených přípravkem Cyltezo

vyloučit (viz bod 4.8).

Nebyly provedeny žádné studie u pacientů s anamnézou maligního onemocnění nebo v případech, kde

by léčba adalimumabem dále pokračovala i u pacientů, u kterých došlo k rozvoji maligního

onemocnění. Je proto zapotřebí ještě větší opatrnost při úvaze o léčbě přípravkem Cyltezo u těchto

pacientů (viz bod 4.8).

Všechny pacienty, zvláště pacienty s anamnézou rozsáhlé imunosupresivní léčby nebo pacienty

s psoriázou, kteří byli v minulosti léčeni PUVA, je třeba vyšetřit na přítomnost nemelanomového

kožního karcinomu ještě před a během léčby přípravkem Cyltezo. U pacientů užívajících antagonisty

TNF, včetně adalimumabu, byl také hlášen výskyt melanomu a karcinomu z Merkelových buněk

(viz bod 4.8).

V explorační klinické studii, zkoumající užívání jiného antagonisty TNF, infliximabu, u pacientů se

středně těžkou až těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), bylo u pacientů léčených

infliximabem pozorováno více malignit, převážně plic, hlavy a krku, v porovnání s kontrolní skupinou

pacientů. Všichni pacienti byli v minulosti těžcí kuřáci. Z tohoto důvodu je zapotřebí opatrnosti při

užívání jakéhokoliv antagonisty TNF u pacientů s CHOPN, stejně jako u pacientů s vyšším rizikem

vzniku malignit v důsledku jejich těžkého kuřáctví.

Podle současných údajů není známo, zda léčba adalimumabem ovlivňuje riziko vzniku dysplazie nebo

kolorektálního karcinomu. Všichni pacienti s ulcerózní kolitidou, u nichž existuje zvýšené riziko pro

vznik dysplazie nebo kolorektálního karcinomu (např. pacienti s dlouhotrvající ulcerózní kolitidou

nebo primární sklerotizující cholangitidou), nebo u kterých se v minulosti vyskytla dysplazie nebo

kolorektální karcinom, by měli být vyšetřeni na možný rozvoj dysplazie nebo kolorektálního

karcinomu ještě před zahájením léčby a dále v pravidelných intervalech v jejím průběhu. Toto

vyšetření má, v souladu s místními požadavky, zahrnovat kolonoskopii a biopsii.

Hematologické reakce

Při užívání antagonistů TNF byly vzácně hlášeny případy pancytopenie včetně aplastické anémie.

U adalimumabu byly hlášeny nežádoucí příhody v oblasti hematologického systému, včetně

medicínsky významné cytopenie (např. trombocytopenie, leukopenie). Všem pacientům je nutné

doporučit, aby ihned vyhledali lékařskou pomoc, pokud se u nich při léčbě přípravkem Cyltezo

vyvinou známky a příznaky naznačující krevní dyskrazii (např. přetrvávající horečka, hematomy,

krvácení, bledost). U pacientů s potvrzenými významnými hematologickými abnormalitami je nutné

zvážit vysazení léčby.

Očkování

Obdobná protilátková odpověď na standardní 23složkovou pneumokokovou vakcínu a třísložkovou

virovou vakcínu proti chřipce byla pozorována ve studii s 226 dospělými subjekty s revmatoidní

artritidou, kteří byli léčeni adalimumabem nebo placebem. Nejsou dostupné žádné údaje, týkající se

sekundárního přenosu infekce v důsledku živé vakcíny u pacientů léčených adalimumabem.

Doporučuje se, aby pediatričtí pacienti absolvovali pokud možno všechna doporučená očkování

v souladu se současnými vakcinačními směrnicemi ještě před zahájením léčby adalimumabem.

Pacienti léčení přípravkem Cyltezo mohou být souběžně očkováni, s výjimkou očkování živými

vakcínami. Podávání živých vakcín se nedoporučuje u dětí, které byly adalimumabu vystaveny

in utero, a to po dobu 5 měsíců od poslední dávky adalimumabu, jež byla matce během těhotenství

injekčně podána.

Městnavé srdeční selhání

V klinické studii s jiným antagonistou TNF bylo pozorováno zhoršení městnavého srdečního selhání

a zvýšení mortality na městnavé srdeční selhání. Případy zhoršení městnavého srdečního selhání byly

rovněž popsány u pacientů léčených adalimumabem. U pacientů s mírným srdečním selháním (třída

I/II podle NYHA) se musí přípravek Cyltezo podávat s opatrností. Přípravek Cyltezo je

kontraindikován u středně těžkého až těžkého srdečního selhání (viz bod 4.3). U pacientů, u kterých

dojde k rozvoji nebo zhoršení příznaků městnavého srdečního selhání, musí být léčba přípravkem

Cyltezo ukončena.

Autoimunitní procesy

Léčba přípravkem Cyltezo může vést ke tvorbě autoimunitních protilátek. Dopad dlouhodobé léčby

přípravkem Cyltezo na rozvoj autoimunitních onemocnění není znám. Jestliže se u pacienta

v souvislosti s léčbou přípravkem Cyltezo vyvinou symptomy, svědčící pro lupus-like syndrom, a má-

li pacient pozitivní protilátky proti dvoušroubovici DNA, pak u něj léčba přípravkem Cyltezo nesmí

dále pokračovat (viz bod 4.8).

Současné podávání biologických DMARD nebo antagonistů TNF

V klinických studiích sledujících současné podávání anakinry a dalšího antagonisty TNF – etanerceptu

- byly pozorovány závažné infekce, přičemž nebyl zjištěn žádný další klinický přínos v porovnání

s monoterapií etanerceptem. Vzhledem k charakteru nežádoucích účinků pozorovaných při

kombinované léčbě etanerceptem a anakinrou se mohou vyskytnout obdobné toxické projevy při

podávání kombinace anakinry a jiných antagonistů TNF. Proto se nedoporučuje používat kombinaci

adalimumabu a anakinry (viz bod 4.5).

Současné používání adalimumabu spolu s jinými biologickými DMARD (např. anakinra a abatacept)

nebo jinými antagonisty TNF se nedoporučuje na základě možného zvýšení rizika infekcí včetně

závažných infekcí, ale i možných farmakologických interakcí (viz bod 4.5).

Chirurgické výkony

U pacientů léčených adalimumabem existují jen omezené zkušenosti týkající se bezpečnosti přípravku

v souvislosti s chirurgickými výkony. Při plánování chirurgického výkonu je třeba vzít v úvahu dlouhý

poločas adalimumabu. Pacient, u kterého je nutná operace během léčby přípravkem Cyltezo, musí být

pečlivě sledován z hlediska vzniku infekcí a musí být provedena příslušná opatření. U pacientů

léčených adalimumabem, u kterých byla provedena arthroplastika, existují jen omezené zkušenosti

týkající se bezpečnosti přípravku.

Obstrukce tenkého střeva

Selhání odpovědi na léčbu u Crohnovy choroby může signalizovat výskyt fixované fibrotické

striktury, která si může vyžádat chirurgickou léčbu. Dostupné údaje naznačují, že adalimumab

nezhoršuje ani nezpůsobuje striktury.

Starší pacienti

Frekvence závažných infekcí u pacientů ve věku nad 65 let (3,7 %), léčených adalimumabem, byla

vyšší než u pacientů ve věku do 65 let (1,5 %). Některé z těchto infekcí měly fatální následky. Při

léčbě starších pacientů je zapotřebí věnovat obzvláštní pozornost riziku vzniku infekcí.

Pediatrická populace

Viz Očkování výše.

Pomocné látky se známým účinkem

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné 0,8ml dávce, tj. v podstatě je „bez

sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Adalimumab byl studován u pacientů s revmatoidní artritidou, polyartikulární juvenilní idiopatickou

artritidou a psoriatickou artritidou, u kterých byl podáván v monoterapii nebo v kombinaci

s methotrexátem. Při podávání adalimumabu v kombinaci s methotrexátem byla v porovnání

s monoterapií tvorba protilátek nižší. Podávání adalimumabu bez methotrexátu vedlo ke zvýšené

tvorbě protilátek, zvýšené clearance a snížené účinnosti adalimumabu (viz bod 5.1).

Kombinovat přípravek Cyltezo s anakinrou se nedoporučuje (viz bod 4.4 „Současné podávání

biologických DMARD nebo antagonistů TNF“).

Kombinovat přípravek Cyltezo s abataceptem se nedoporučuje (viz bod 4.4 „Současné podávání

biologických DMARD nebo antagonistů TNF“).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku/antikoncepce u mužů a žen

Ženám ve fertilním věku se důrazně doporučuje k zabránění těhotenství používat vhodnou

antikoncepci a v jejím používání pokračovat po dobu nejméně pěti měsíců po posledním podání

přípravku Cyltezo.

Těhotenství

Jsou k dispozici omezené klinické údaje o podávání adalimumabu během těhotenství.

Ve vývojové toxikologické studii prováděné na opicích nebyly zjištěny známky toxicity u matek, ani

známky embryotoxicity či teratogenity. Preklinická data o účinku adalimumabu na postnatální toxicitu

nejsou k dispozici (viz bod 5.3).

Adalimumab podávaný v těhotenství může vzhledem k inhibici TNFα ovlivnit normální

imunologickou odpověď u novorozenců. Podávání přípravku Cyltezo v těhotenství se nedoporučuje.

Adalimumab může přecházet přes placentu do séra dětí narozených matkám, které byly v těhotenství

adalimumabem léčeny. V důsledku toho mohou být tyto děti náchylnější k infekcím. Podávání živých

vakcín dětem, které byly in utero přípravku Cyltezo vystaveny, se nedoporučuje po dobu 5 měsíců po

poslední injekci přípravku Cyltezo, kterou matka v průběhu těhotenství dostala.

Kojení

Není známo, zda se adalimumab vylučuje do lidského mateřského mléka, případně zda po požití

adalimumabu dochází k jeho systémové absorpci.

Protože se však lidské imunoglobuliny vylučují do mléka, ženy nesmějí kojit v průběhu léčby

přípravkem Cyltezo a ještě nejméně pět měsíců po jejím ukončení.

Fertilita

Preklinické studie zaměřené na vliv adalimumabu na fertilitu nejsou k dispozici.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Cyltezo má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Po podání přípravku

Cyltezo se může objevit vertigo a zrakové poruchy (viz bod 4.8).

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrnný bezpečnostní profil

Adalimumab byl hodnocen u 9 506 pacientů v kontrolovaných a otevřených pivotních studiích po

dobu až 60 měsíců nebo déle. Tyto studie zahrnovaly pacienty s revmatoidní artritidou s krátkým

a dlouhým trváním, pacienty s juvenilní idiopatickou artritidou (polyartikulární juvenilní idiopatickou

artritidou a entezopatickou artritidou), stejně jako pacienty s axiální spondylartritidou (ankylozující

spondylitidou a axiální spondylartritidou bez radiologického průkazu AS), psoriatickou artritidou,

pacienty s Crohnovou chorobou, ulcerózní kolitidou, psoriázou a pacienty s hidradenitis suppurativa

a uveitidou. Pivotní kontrolované studie zahrnovaly 6 089 pacientů léčených adalimumabem

a 3 801 pacientů, kteří v kontrolovaném období studií dostávali placebo nebo aktivní srovnávací lék.

Podíl pacientů, kteří předčasně ukončili léčbu pro nežádoucí účinky ve dvojitě zaslepené kontrolované

části pivotních studií, byl 5,9 % pacientů léčených adalimumabem a 5,4 % u pacientů užívajících

kontrolní léčbu.

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou infekce (jako je nazofaryngitida, infekce horních

dýchacích cest a sinusitida), reakce v místě injekce (erytém, svědění, krvácení, bolest nebo otoky),

bolest hlavy a muskuloskeletální bolest.

U adalimumabu byly hlášeny závažné nežádoucí účinky. Antagonisté TNF, jako například

adalimumab, ovlivňují imunitní systém a jejich užití může ovlivňovat obranyschopnost organismu

vůči infekci a rakovinnému bujení.

U adalimumabu byly také hlášeny fatální a život ohrožující infekce (včetně sepse, oportunních infekcí

a TBC), HBV reaktivace a různé malignity (včetně leukemie, lymfomů a HSTCL).

Byly také hlášeny závažné hematologické, neurologické a autoimunní reakce. Tyto zahrnují vzácně se

vyskytující případy pancytopenie, aplastické anémie, centrálních a periferních demyelinizačních

chorob, případy lupus erythematodes a stavů podobných lupusu a Stevens-Johnsonův syndrom.

Pediatrická populace

Obecně byly nežádoucí účinky u pediatrických pacientů, pokud jde o typ a četnost výskytu, podobné

těm, které byly pozorovány u dospělých pacientů.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Následující výčet nežádoucích účinků je založen na zkušenosti z klinických studií a z období

postmarketingu. Účinky jsou seřazeny podle orgánových systémů a frekvence výskytu v tabulce 6

níže: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné

(≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četností

jsou nežádoucí účinky řazeny podle klesající závažnosti. Jsou zde zahrnuty účinky, které se napříč

jednotlivými indikacemi vyskytovaly s nejvyšší frekvencí. Hvězdička (*) se ve sloupci tříd

orgánových systémů vyskytuje tehdy, pokud lze další informace nalézt na jiných místech textu,

v bodech 4.3, 4.4 a 4.8.

Tabulka 6:

Nežádoucí účinky

Třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Infekce a infestace*

Velmi časté

Infekce dýchacích cest (včetně infekce dolních

a horních cest dýchacích, pneumonie,

sinusitidy, faryngitidy, nazofaryngitidy a

pneumonie vyvolané herpetickými viry)

Časté

Systémové infekce (včetně sepse, kandidózy a

chřipky),

střevní infekce (včetně virové

gastroenteritidy),

infekce kůže a měkkých tkání (včetně

paronychia, celulitidy, impetiga, nekrotizující

fasciitidy a herpes zoster),

ušní infekce,

orální infekce (včetně herpes simplex, orální

herpes a zubních infekcí),

infekce reprodukčního systému (včetně

vulvovaginální mykotické infekce),

infekce močových cest (včetně

pyelonefritidy),

plísňové infekce,

kloubní infekce

Méně časté

Neurologické infekce (včetně virové

meningitidy),

oportunní infekce a tuberkulóza (včetně

kokcidiomykózy, histoplazmózy a infekcí

způsobených zástupci komplexu

mycobacterium avium), bakteriální infekce,

oční infekce,

divertikulitida

Novotvary benigní, maligní a

blíže neurčené (zahrnující

cysty a polypy)*

Časté

Karcinom kůže vyjma melanomu (včetně

karcinomu z bazálních buněk a skvamózního

buněčného karcinomu),

benigní novotvar

Méně časté

Lymfom**,

novotvary solidních orgánů (včetně karcinomu

prsu, plicního novotvaru a novotvaru štítné

žlázy),

melanom**

Vzácné

Leukemie

Není známo

Hepatosplenický T-buněčný lymfom

karcinom z Merkelových buněk

(neuroendokrinní karcinom kůže)

Poruchy krve a lymfatického

systému*

Velmi časté

Leukopenie (včetně neutropenie a

agranulocytózy),

anémie

Časté

Leukocytóza,

trombocytopenie

Méně časté

Idiopatická trombocytopenická purpura

Vzácné

Pancytopenie

Poruchy imunitního systému*

Časté

Hypersenzitivita,

alergie (včetně sezónní alergie)

Méně časté

Vzácné

Sarkoidóza

vaskulitida

Anafylaxe

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté

Zvýšení hodnot lipidů

Časté

Hypokalemie,

zvýšení kyseliny močové,

abnormální hladina sodíku v krvi,

hypokalcemie,

hyperglykemie,

hypofosfatemie,

dehydratace

Psychiatrické poruchy

Časté

Změna nálady (včetně deprese),

úzkost,

insomnie

Poruchy nervového systému*

Velmi časté

Bolest hlavy

Časté

Parestezie (včetně hypestézie),

migréna,

komprese nervových kořenů

Méně časté

Cévní mozková příhoda

tremor,

neuropatie

Vzácné

Roztroušená skleróza,

demyelinizační poruchy (např. optická

neuritida, Guillain-Barré syndrom)

Poruchy oka

Časté

Poruchy zraku,

konjunktivitida,

blefaritida,

otok oka

Méně časté

Diplopie

Poruchy ucha a labyrintu

Časté

Vertigo

Méně časté

Hluchota,

tinnitus

Srdeční poruchy*

Časté

Tachykardie

Méně časté

Infarkt myokardu

arytmie,

městnavé srdeční selhání

Vzácné

Srdeční zástava

Cévní poruchy

Časté

Hypertenze,

zrudnutí,

hematom

Méně časté

Aortální aneurysma,

cévní arteriální okluze,

tromoflebitida

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy*

Časté

Astma,

dyspnoe,

kašel

Méně časté

Plicní embolie

intersticiální plicní choroba,

chronická obstrukční plicní nemoc,

pneumonitida,

pleurální výpotek

Vzácné

Plicní fibróza

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Bolest břicha,

nauzea a zvracení

Časté

Krvácení z GI traktu,

dyspepsie,

refluxní choroba jícnu,

sicca syndrom

Méně časté

Pankreatitida,

dysfagie,

edém obličeje

Vzácné

Perforace střeva

Poruchy jater a žlučových

cest*

Velmi časté

Zvýšení hodnot jaterních enzymů

Méně časté

Cholecystitida a cholelithiáza,

jaterní steatóza,

zvýšení bilirubinu

Vzácné

Hepatitida,

reaktivace hepatitidy B

autoimunní hepatitida

Není známo

Selhání jater

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

Velmi časté

Vyrážka (včetně exfoliativní vyrážky)

Časté

Nový výskyt nebo zhoršení psoriázy (včetně

palmoplantární pustulózní psoriázy)

kopřivka,

tvorba modřin (včetně purpury),

dermatitida (včetně ekzému),

onychoklázie,

hyperhidróza,

alopecie

pruritus

Méně časté

Noční pocení,

zjizvení

Vzácné

Erythema multiforme

Stevensův-Johnsonův syndrom

angioedém

kožní vaskulitida

Není známo

Zhoršení příznaků dermatomyozitidy

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Velmi časté

Muskuloskeletální bolest

Časté

Svalové spasmy (včetně zvýšení

kreatinfosfokinázy v krvi)

Méně časté

Rabdomyolýza,

systémový lupus erytematodes

Vzácné

Lupus-like syndrom

Poruchy ledvin a močových

cest

Časté

Renální poškození,

hematurie

Méně časté

Nokturie

Poruchy reprodukčního

systému a prsu

Méně časté

Erektilní dysfunkce

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace*

Velmi časté

Reakce v místě injekce (včetně erytému v

místě injekce)

Časté

Bolest na hrudi,

edém,

pyrexie

Méně časté

Zánět

Vyšetření*

Časté

Poruchy koagulace a krvácení (včetně

prodloužení aktivovaného parciálního

tromboplastinového času),

pozitivní test autoprotilátek (včetně protilátek

proti dvoušroubovici DNA),

zvýšení laktátdehydrogenázy v krvi

Poranění, otravy a

procedurální komplikace

Časté

Poruchy hojení

další informace lze nalézt na jiných místech textu, v bodech 4.3, 4.4 a 4.8

** včetně otevřené fáze prodloužených studií

včetně údajů ze spontánního hlášení

Hidradenitis suppurativa

Bezpečnostní profil u pacientů s hidradenitis suppurativa léčených adalimumabem jednou týdně byl

v souladu se známým bezpečnostním profilem adalimumabu.

Uveitida

Bezpečnostní profil u pacientů s uveitidou léčených adalimumabem jednou za dva týdny byl v souladu

se známým bezpečnostním profilem adalimumabu.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Reakce v místě injekce

V pivotních kontrolovaných studiích se u 12,9 % dětí a dospělých léčených adalimumabem vyvinuly

reakce v místě injekce (erytém a/nebo svědění, krvácení, bolest nebo otok) v porovnání se 7,2 %

pacientů léčených placebem nebo aktivní kontrolou. Reakce v místě injekce obecně nevyžadovaly

přerušení podávání léčivého přípravku.

Infekce

V pivotních kontrolovaných studiích se u dětí a dospělých léčených adalimumabem vyskytla infekce

ve frekvenci 1,51 a u pacientů léčených placebem nebo aktivní kontrolou ve frekvenci 1,46 případů na

pacienta léčeného po dobu jednoho roku (případ/pacient/rok). Jednalo se především o nazofaryngitidu,

infekci horních cest dýchacích a sinusitidu. Většina pacientů pokračovala po vyléčení infekce v léčbě

adalimumabem.

Výskyt závažných infekcí u pacientů léčených adalimumabem činil 0,04 případů/pacient/rok

a u pacientů léčených placebem nebo aktivní kontrolou 0,03 případů/pacient/rok.

V kontrolovaných a otevřených studiích u dospělých i pediatrických pacientů s adalimumabem byly

hlášeny závažné infekce (včetně fatálních infekcí, které se vyskytovaly vzácně), jako jsou tuberkulóza

(včetně miliární a mimoplicní tuberkulózy) a invazivní oportunní infekce (např. diseminovaná nebo

mimoplicní histoplazmóza, blastocystóza, kokcidiomykóza, pneumocystóza, kandidóza, aspergilóza

a listerióza). Většina případů tuberkulózy se vyskytla v prvních osmi měsících po zahájení léčby

a mohlo se jednat o opětovné vzplanutí latentního onemocnění.

Maligní onemocnění a lymfoproliferativní poruchy

Ve studiích s adalimumabem nebyly u 249 pediatrických pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou

(polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou a entezopatickou artritidou) pozorovány žádné

malignity při expozici odpovídající 655,6 pacientorokům léčby. Žádné malignity nebyly navíc

pozorovány ani u 192 pediatrických pacientů při expozici 498,1 pacientoroků léčby v průběhu studií

s adalimumabem, zaměřených na pediatrické pacienty s Crohnovou chorobou. Žádné malignity nebyly

pozorovány u 77 pediatrických pacientů při expozici 80,0 pacientoroků léčby v průběhu studie

s adalimumabem u pediatrických pacientů s chronickou ložiskovou psoriázou. U 60 pediatrických

pacientů s expozicí 58,4 pacientoroků nebyly během klinického hodnocení s adalimumabem

u pediatrických pacientů s uveitidou pozorovány žádné malignity.

V průběhu kontrolovaného období pivotních klinických studií u dospělých s adalimumabem, v trvání

nejméně 12 týdnů, byly u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou,

ankylozující spondylitidou, axiální spondylartritidou bez radiologického průkazu AS, psoriatickou

artritidou, psoriázou, hidradenitis suppurativa, Crohnovou chorobou, ulcerózní kolitidou a uveitidou

pozorovány případy malignit jiného druhu, než jsou lymfomy či nemelanomový karcinom kůže,

s četností výskytu 6,8 (4,4 a 10,5) na 1 000 pacientoroků při 95% intervalu spolehlivosti, v porovnání

s četností jejich výskytu 6,3 (3,4 a 11,8) na 1 000 pacientoroků u kontrolní skupiny. Skupina

s adalimumabem zahrnovala 5 291 pacientů a 3 444 pacientů bylo v kontrolní skupině (medián trvání

léčby byl 4,0 měsíce u adalimumabu a 3,8 měsíce u pacientů léčených kontrolou). Četnost výskytu

kožních karcinomů nemelanomového typu (95% interval spolehlivosti) byla 8,8 (6,0 a 13,0) na

1 000 pacientoroků u pacientů léčených adalimumabem a 3,2 (1,3 a 7,6) na 1 000 pacientoroků

v kontrolní skupině. Z těchto kožních karcinomů se skvamózní buněčný karcinom vyskytoval

s četností 2,7 (1,4 a 5,4) na 1 000 pacientoroků při 95% intervalu spolehlivosti u pacientů léčených

adalimumabem a 0,6 (0,1 a 4,5) na 1 000 pacientoroků u kontrolních pacientů. Četnost výskytu

lymfomů (95% interval spolehlivosti) byla 0,7 (0,2 a 2,7) na 1 000 pacientoroků u pacientů léčených

adalimumabem a 0,6 (0,1 a 4,5) na 1 000 pacientoroků u kontrolních pacientů.

Když se zkombinují kontrolovaná období těchto studií a probíhající a ukončené otevřené prodloužené

fáze studií s mediánem trvání přibližně 3,3 roku, zahrnující 6 427 pacientů a více než

26 439 pacientoroků léčby, pak pozorovaná četnost výskytu malignit jiného typu, než jsou lymfomy

a nemelanomové karcinomy kůže, činí přibližně 8,5 na 1 000 pacientoroků. Pozorovaná četnost

výskytu nemelanomového typu kožního karcinomu činí přibližně 9,6 na 1 000 pacientoroků

a pozorovaná četnost lymfomů je přibližně 1,3 na 1 000 pacientoroků.

Ve sledování po uvedení přípravku na trh v období od ledna 2003 do prosince 2010, a to především

u pacientů s revmatoidní artritidou, činila četnost všech hlášených malignit přibližně 2,7 na

1 000 pacientoroků léčby. Hlášená četnost výskytu u kožního karcinomu nemelanomového typu činila

přibližně 0,2 a u lymfomů přibližně 0,3 na 1 000 pacientoroků léčby (viz bod 4.4).

U pacientů léčených adalimumabem byly hlášeny vzácné postmarketingové případy

hepatosplenického T-buněčného lymfomu (viz bod 4.4).

Autoprotilátky

U pacientů bylo prováděno vyšetření vzorků séra na autoprotilátky v různých časových intervalech

studií I-V s revmatoidní artritidou. V těchto studiích byly u 11,9 % pacientů léčených adalimumabem

a u 8,1 % pacientů léčených placebem a aktivní kontrolou, kteří měli negativní výchozí titry

antinukleárních protilátek, zjištěny pozitivní titry ve 24. týdnu léčby. U dvou pacientů

z 3 441 nemocných léčených adalimumabem ve všech studiích s revmatoidní a psoriatickou artritidou

došlo k rozvoji klinických příznaků naznačujících možnost nového vzniku lupus-like syndromu. Po

vysazení léčby došlo u těchto pacientů ke zlepšení. U žádného pacienta nedošlo k rozvoji lupusové

nefritidy či symptomů postižení centrálního nervového systému.

Hepatobiliární příhody

V kontrolovaných klinických studiích fáze 3 s adalimumabem, zaměřených na revmatoidní artritidu

a psoriatickou artritidu, se po kontrolní dobu trvající v rozmezí od 4 do 104 týdnů objevilo zvýšení

ALT ≥ 3 x ULN u 3,7 % pacientů léčených adalimumabem a u 1,6 % pacientů léčených kontrolním

přípravkem.

V kontrolovaných klinických studiích fáze 3 s adalimumabem u pacientů s polyartikulární juvenilní

idiopatickou artritidou ve věku 4 až 17 let a u pacientů s entezopatickou artritidou ve věku 6 až 17 let

se objevilo zvýšení ALT ≥ 3 x ULN u 6,1 % pacientů léčených adalimumabem a u 1,3 % pacientů

léčených v kontrolní skupině. Ve většině případů se zvýšení ALT vyskytlo při současném podávání

methotrexátu. Žádné zvýšení ALT ≥ 3 x ULN se nevyskytlo ve fázi 3 klinické studie s adalimumabem

u pacientů s polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou ve věku 2 až < 4 roky.

V kontrolovaných klinických studiích fáze 3 s adalimumabem u pacientů s Crohnovou chorobou

a ulcerózní kolitidou se po dobu sledování v rozmezí od 4 do 52 týdnů objevilo zvýšení ALT

≥ 3 x ULN u 0,9 % pacientů léčených adalimumabem a u 0,9 % pacientů léčených kontrolním

přípravkem.

V klinické studii fáze 3 s adalimumabem u pediatrických pacientů s Crohnovou chorobou, která

hodnotila účinnost a bezpečnost dvou udržovacích dávkovacích režimů upravených dle hmotnosti po

hmotnostně upravené indukční léčbě trvající do 52 týdnů léčby, se objevilo zvýšení ALT ≥ 3 x ULN

u 2,6 % (5 ze 192) pacientů, z nichž 4 podstupovali současnou léčbu imunosupresivy.

V kontrolovaných klinických studiích fáze 3 s adalimumabem u pacientů s ložiskovou psoriázou se po

dobu sledování v rozmezí od 12 do 24 týdnů objevilo zvýšení ALT ≥ 3 x ULN u 1,8 % pacientů

léčených adalimumabem a u 1,8 % pacientů léčených kontrolním přípravkem.

Žádné zvýšení ALT ≥ 3 x ULN se nevyskytlo v klinické studii fáze 3 s adalimumabem u pediatrických

pacientů s ložiskovou psoriázou.

V kontrolovaných klinických studiích s adalimumabem (úvodní dávky 160 mg v týdnu 0 a 80 mg

v týdnu 2, následované 40 mg jednou týdně počínaje týdnem 4) u pacientů s hidradenitis suppurativa

s dobou sledování v rozmezí od 12 do 16 týdnů se objevilo zvýšení ALT ≥ 3 x ULN u 0,3 % pacientů

léčených adalimumabem a u 0,6 % pacientů léčených kontrolním přípravkem.

V kontrolovaných klinických studiích s adalimumabem (úvodní dávky 80 mg v týdnu 0, následované

40 mg jednou za dva týdny počínaje týdnem 1) se u dospělých pacientů s uveitidou léčených až po

dobu 80 týdnů s mediánem expozice 166,5 dne v případě terapie adalimumabem a 105,0 dne v případě

terapie kontrolním přípravkem objevilo zvýšení ALT ≥ 3 x ULN u 2,4 % pacientů léčených

adalimumabem a u 2,4 % pacientů léčených kontrolním přípravkem.

V klinických studiích napříč všemi indikacemi byli pacienti se zvýšeným ALT asymptomatičtí a ve

většině případů bylo zvýšení ALT přechodné a vymizelo s pokračováním léčby. Nicméně po uvedení

přípravku na trh byly u pacientů, jimž byl podáván adalimumab, hlášeny případy selhání jater, stejně

jako případy méně závažných poruch jater, které mohou selhání jater předcházet, jako je hepatitida,

včetně autoimunní hepatitidy.

Současná léčba azathioprinem/6-merkaptopurinem

Ve studiích s Crohnovou chorobou byla u dospělých pacientů léčených kombinací adalimumabu

a azathioprinu/6-merkaptopurinu pozorována vyšší incidence malignit a závažných nežádoucích

účinků souvisejících s infekcemi v porovnání s pacienty, kteří byli léčeni pouze adalimumabem.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

V klinických studiích nebyla pozorována toxicita omezující dávku léku. Nejvyšší hodnocenou dávkou

bylo opakované intravenózní podávání 10 mg/kg, což je přibližně 15 násobek doporučené dávky.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Imunosupresiva, inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α),

ATC kód: L04AB04

Přípravek Cyltezo je tzv. podobným biologickým léčivým přípravkem („biosimilar“). Podrobné

informace jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu.

Mechanismus účinku

Adalimumab se specificky váže na TNF a neutralizuje biologickou funkci TNF blokováním jeho

interakce s p55 a p75 TNF receptorů na povrchu buněk.

Adalimumab rovněž moduluje biologickou odpověď, která je indukována nebo regulována TNF,

včetně změn hladin adhezních molekul zodpovědných za migraci leukocytů (ELAM-1, VACM-1

a ICAM-1 při IC

0,1-0,2 nM).

Farmakodynamické účinky

Po léčbě adalimumabem byl u pacientů s revmatoidní artritidou v porovnání s výchozím stavem

pozorován rychlý pokles hladin ukazatelů akutní fáze zánětu (C-reaktivní protein (CRP) a sedimentace

erytrocytů (FW)) a sérových cytokinů (IL-6). Po podání adalimumabu byly rovněž sníženy sérové

koncentrace matrixových metaloproteináz (MMP-1 a MMP-3), které vyvolávají přestavbu tkání

způsobující destrukci chrupavek. U pacientů léčených adalimumabem obvykle došlo ke zlepšení

hematologických příznaků chronického zánětu.

Rychlý pokles hladin CRP během léčby adalimumabem byl také pozorován u pacientů

s polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou, Crohnovou chorobou, ulcerózní kolitidou

a hidradenitis suppurativa. U pacientů s Crohnovou chorobou bylo také pozorováno snížení počtu

buněk exprimujících markery zánětlivých faktorů v tlustém střevě, což zahrnovalo i významný pokles

exprese TNFα. Endoskopické zkoumání střevní sliznice prokázalo slizniční hojení u pacientů léčených

adalimumabem.

Klinická účinnost a bezpečnost

Revmatoidní artritida

Adalimumab byl hodnocen u více než 3 000 pacientů ve všech klinických studiích s revmatoidní

artritidou. Účinnost a bezpečnost adalimumabu byly hodnoceny v 5 randomizovaných, dvojitě

zaslepených a dobře kontrolovaných studiích. Někteří pacienti byli léčeni po dobu až 120 měsíců.

Ve studii RA I bylo hodnoceno 271 pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní

artritidou, kteří byli ve věku 18 let a starší a selhala u nich léčba nejméně jedním chorobu

modifikujícím antirevmatickým lékem a léčba methotrexátem v dávkách 12,5-25 mg (10 mg v případě

nesnášenlivosti methotrexátu) jednou týdně nebyla dostatečně účinná, při konstantní dávce 10-25 mg

methotrexátu jednou týdně. Pacienti dostávali dávky 20, 40 nebo 80 mg adalimumabu nebo placebo

každý druhý týden po dobu 24 týdnů.

Ve studii RA II bylo hodnoceno 544 pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní

artritidou, kteří byli ve věku 18 let a starší a selhala u nich léčba nejméně jedním chorobu

modifikujícím antirevmatickým lékem. Pacientům byla po dobu 26 týdnů podávána subkutánní injekcí

dávka 20 nebo 40 mg adalimumabu každý druhý týden a placebo v týdnu bez podání aktivní léčby

nebo každý týden; placebo bylo podáváno jednou týdně po stejnou dobu. Ve studii nebyly povoleny

žádné jiné chorobu modifikující antirevmatické léky.

Ve studii RA III bylo hodnoceno 619 pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní

artritidou, kteří byli ve věku 18 let a starší a u kterých nebyla odpověď na léčbu methotrexátem

v dávkách 12,5-25 mg dostatečná nebo kteří vykázali nesnášenlivost methotrexátu v dávce 10 mg

týdně. Ve studii byly tři skupiny. První skupina dostávala injekce placeba jednou týdně po dobu

52 týdnů. Druhá skupina dostávala adalimumab 20 mg jednou týdně po dobu 52 týdnů. Třetí skupina

byla léčena adalimumabem 40 mg každý druhý týden, přičemž v týdnu bez podávání aktivní látky

dostávali pacienti placebo. Po ukončení prvních 52 týdnů bylo 457 pacientů zařazeno do otevřené

prodloužené fáze studie, kdy bylo podáváno 40 mg adalimumabu/MTX každý druhý týden po dobu až

10 let.

Studie RA IV primárně hodnotila bezpečnost léčby u 636 pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní

revmatoidní artritidou, kteří byli ve věku 18 let a starší. Studie se mohli zúčastnit pacienti, kteří dosud

neužívali chorobu modifikující antirevmatické léky, i pacienti, kteří byli i v průběhu studie léčeni svou

stávající revmatologickou léčbou za předpokladu, že tato terapie byla stabilní po dobu nejméně 28 dní.

Jednalo se o léčbu methotrexátem, leflunomidem, hydroxychlorochinem, sulfasalazinem a/nebo

solemi zlata. Pacienti byli randomizováni na léčbu 40 mg adalimumabu nebo placebem každý druhý

týden po dobu 24 týdnů.

Studie RA V hodnotila 799 dospělých pacientů se středně až výrazně aktivní časnou revmatoidní

artritidou dosud neléčených methotrexátem (průměrné trvání nemoci méně než 9 měsíců). Tato studie

hodnotila účinnost adalimumabu 40 mg podávaného každý druhý týden/v kombinační terapii

s methotrexátem, adalimumabu 40 mg každý druhý týden v monoterapii a methotrexátu v monoterapii

na snížení známek a příznaků a rychlost progrese poškození kloubů u revmatoidní artritidy po dobu

104 týdnů. Po ukončení prvních 104 týdnů bylo 497 pacientů zařazeno do otevřené prodloužené fáze,

ve které bylo 40 mg adalimumabu podáváno každý druhý týden po dobu až 10 let.

Primárním cílovým parametrem ve studiích RA I, II a III a sekundárním cílovým parametrem ve studii

RA IV bylo procento pacientů, kteří dosáhli odpověď ACR 20 ve 24. nebo 26. týdnu. Primárním

cílovým parametrem ve studii RA V bylo procento pacientů, kteří dosáhli odpověď ACR 50

v týdnu 52. Ve studiích RA III a V bylo dalším primárním cílovým parametrem v 52. týdnu zpomalení

progrese onemocnění (stanovené pomocí RTG vyšetření). Studie RA III měla také jako primární

cílový parametr změnu kvality života.

ACR odpověď

Procento pacientů léčených adalimumabem, kteří dosáhli odpověď ACR 20, 50 a 70, bylo ve studiích

RA I, II a III konzistentní. Výsledky při podávání dávky 40 mg každý druhý týden jsou shrnuty

v tabulce 7.

Tabulka 7:

Odpověď ACR v placebem kontrolovaných studiích (procento pacientů)

Odpověď

Studie RA I

Studie RA II

Studie RA III

Placebo/MTX

n = 60

Adalimumab

n = 63

Placebo

n = 110

Adalimu

n = 113

Placebo/

n = 200

Adalimumab

n = 207

ACR 20

6 měsíců

13,3 %

65,1 %

19,1 %

46,0 %

29,5 %

63,3 %

12 měsíců

24,0 %

58,9 %

ACR 50

6 měsíců

6,7 %

52,4 %

8,2 %

22,1 %

9,5 %

39,1 %

12 měsíců

9,5 %

41,5 %

ACR 70

6 měsíců

3,3 %

23,8 %

1,8 %

12,4 %

2,5 %

20,8 %

12 měsíců

4,5 %

23,2 %

Studie RA I za 24 týdnů, studie RA II za 26 týdnů a studie RA III za 24 a 52 týdnů

Adalimumab 40 mg podávaný každý druhý týden

MTX = methotrexát

** p < 0,01, adalimumab versus placebo

Ve studiích RA I-IV došlo po 24 a 26 týdnech léčby v porovnání s placebem ke zlepšení všech

jednotlivých složek kritérií odpovědi ACR (počet bolestivých a oteklých kloubů, hodnocení aktivity

onemocnění a bolesti lékařem a pacientem, skóre indexu disability (HAQ) a hodnoty CRP (mg/dl)).

Ve studii RA III toto zlepšení přetrvávalo po dobu 52 týdnů.

V otevřené prodloužené fázi studie RA III si většina pacientů, kteří dosáhli odpovědi dle ACR, udržela

v následném sledování odpověď v trvání až 10 let. Z 207 pacientů, kteří byli randomizováni na

adalimumab 40 mg každý druhý týden, jich 114 pokračovalo v léčbě adalimumabem 40 mg každý

druhý týden po dobu 5 let. Z těchto pacientů 86 (75,4 %) dosáhlo odpovědi ACR 20; 72 pacientů

(63,2 %) dosáhlo odpovědi ACR 50 a 41 pacientů (36 %) dosáhlo odpovědi ACR 70. Z 207 pacientů

jich 81 pokračovalo v léčbě adalimumabem v dávce 40 mg každý druhý týden po dobu 10 let. Mezi

těmito dosáhlo 64 pacientů (79,0 %) odpovědi ACR 20, 56 pacientů (69,1 %) dosáhlo odpovědi ACR

50 a 43 pacientů (53,1 %) dosáhlo odpovědi ACR 70.

Ve studii RA IV byla odpověď ACR 20 u pacientů léčených adalimumabem a standardní léčbou

statisticky významně lepší než u pacientů léčených placebem a standardní léčbou (p < 0,001).

Ve studiích RA I-IV dosáhli pacienti léčení adalimumabem statisticky významné odpovědi ACR 20

a 50 v porovnání s placebem již za jeden až dva týdny po zahájení léčby.

Ve studii RA V u pacientů s časnou revmatoidní artritidou, kteří dosud nebyli léčeni methotrexátem,

vedla kombinační léčba adalimumabem a methotrexátem k rychlejší a významně větší odpovědi ACR

než monoterapie methotrexátem a monoterapie adalimumabem v 52. týdnu a odpověď přetrvávala i ve

104. týdnu (viz tabulka 8).

Tabulka 8:

Odpověď ACR ve studii RA V(procento pacientů)

Odpověď

MTX

n = 257

Adalimumab

n = 274

Adalimumab

/MTX

n = 268

Hodnota

p

a

Hodnota

p

b

Hodnota p

c

ACR 20

Týden 52

62,6 %

54,4 %

72,8 %

0,013

< 0,001

0,043

Týden 104

56,0 %

49,3 %

69,4 %

0,002

< 0,001

0,140

ACR 50

Týden 52

45,9 %

41,2 %

61,6 %

< 0,001

< 0,001

0,317

Týden 104

42,8 %

36,9 %

59,0 %

< 0,001

< 0,001

0,162

ACR 70

Týden 52

27,2 %

25,9 %

45,5 %

< 0,001

< 0,001

0,656

Týden 104

28,4 %

28,1 %

46,6 %

< 0,001

< 0,001

0,864

Hodnota p pochází z párového srovnání monoterapie methotrexátem a kombinační terapie

adalimumabem/methotrexátem pomocí Mann-Whitneyova U testu.

Hodnota p pochází z párového srovnání monoterapie adalimumabem a kombinační terapie

adalimumabem/methotrexátem pomocí Mann-Whitneyova U testu.

Hodnota p pochází z párového srovnání monoterapie adalimumabem a monoterapie methotrexátem

pomocí Mann-Whitneyova U testu.

V otevřené prodloužené fázi studie RA V byly v následném sledování odpovědi ACR na léčbu

zachovány po dobu až 10 let. Z 542 pacientů, kteří byli randomizováni na léčbu adalimumabem 40 mg

každý druhý týden, pokračovalo 170 pacientů v léčbě adalimumabem 40 mg každý druhý týden po

dobu 10 let. Mezi těmi dosáhlo 154 pacientů (90,6 %) odpovědi ACR 20; 127 pacientů (74,7 %)

dosáhlo odpovědi ACR 50 a 102 pacientů (60,0 %) dosáhlo odpovědi ACR 70.

V týdnu 52 dosáhlo 42,9 % pacientů léčených kombinací adalimumab/methotrexát klinickou remisi

(DAS28 (CRP) < 2,6) v porovnání s 20,6 % pacientů léčených methotrexátem v monoterapii a 23,4 %

pacientů léčených adalimumabem v monoterapii. Kombinační terapie adalimumabem/methotrexátem

byla klinicky a statisticky lepší než monoterapie methotrexátem (p < 0,001) a monoterapie

adalimumabem (p < 0,001) z hlediska dosažení stavu nízké aktivity choroby u pacientů se střední až

těžkou formou revmatoidní artritidy diagnostikovanou v nedávné době. Odpověď u obou větví studie

s monoterapií byla podobná (p = 0,447).

Z 342 subjektů, kteří se účastnili otevřené prodloužené fáze studie a byli původně randomizováni na

léčbu adalimumabem v monoterapii nebo adalimumabem v kombinaci s methotrexátem, 171 subjektů

dokončilo 10 let léčby adalimumabem. Z těchto subjektů dosáhlo remise po 10 letech 109 subjektů

(63,7 %).

RTG odpověď

Ve studii RA III, kde průměrné trvání revmatoidní artritidy u pacientů léčených adalimumabem bylo

přibližně 11 let, bylo strukturální poškození kloubů hodnoceno radiograficky a vyjádřeno jako změna

modifikovaného celkového Sharpova skóre (Total Sharp Score, TSS) a jeho komponent, skóre erozí

a skóre zúžení kloubní štěrbiny. U pacientů léčených adalimumabem/methotrexátem byla zjištěna

významně menší RTG progrese v 6. a 12. měsíci léčby než u pacientů léčených methotrexátem

v monoterapii (viz tabulka 9).

Snížení rychlosti progrese strukturálního poškození u části pacientů v otevřené prodloužené fázi studie

RA III přetrvává po dobu 8 a 10 let. Po 8 letech bylo 81 z 207 pacientů původně léčených

adalimumabem v dávce 40 mg každý druhý týden radiograficky zhodnoceno. U 48 z těchto pacientů

nedošlo k progresi strukturálního poškození, což bylo definováno jako 0,5 či nižší změna hodnoty

mTSS v porovnání s výchozím stavem. Po 10 letech 79 z 207 pacientů původně léčených

adalimumabem v dávce 40 mg každý druhý týden bylo radiograficky zhodnoceno. Mezi těmito se

u 40 pacientů neprokázala progrese strukturálního poškození, definovaná jako změna mTSS

o 0,5 nebo méně v porovnání s výchozím stavem.

Tabulka 9:

Průměrné radiografické změny po 12 měsících ve studii RA III

Placebo/MTX

Adalimumab/

MTX 40 mg

každý druhý

týden

Placebo/MTX-

adalimumab/MTX

(95% interval

spolehlivosti

Hodnota p

Celkové Sharpovo

skóre

2,6 (1,4; 3,8)

< 0,001

Skóre erozí

1,6 (0,9; 2,2)

< 0,001

Skóre JSN

0,9 (0,3; 1,4)

0,002

methotrexát

95% intervaly spolehlivosti pro rozdíly změny skóre mezi methotrexátem a adalimumabem

na základě analýzy pořadí

zúžení kloubní štěrbiny (joint space narrowing, JSN)

Ve studii RA V bylo strukturální poškození kloubů hodnoceno radiograficky a vyjádřeno jako změna

upraveného celkového Sharpova skóre (viz tabulka 10).

Tabulka 10:

Průměrné radiografické změny v týdnu 52 ve studii RA V

n = 257

(95% interval

spolehlivosti)

Adalimumab

n = 274

(95% interval

spolehlivosti)

Adalimumab/

n = 268

(95% interval

spolehlivosti)

Hodnota

Hodnota

Hodnota

Celkové

Sharpovo

skóre

5,7 (4,2-7,3)

3,0 (1,7-4,3)

1,3 (0,5-2,1)

< 0,001

0,0020

< 0,001

Skóre erozí

3,7 (2,7-4,7)

1,7 (1,0-2,4)

0,8 (0,4-1,2)

< 0,001

0,0082

< 0,001

Skóre JSN

2,0 (1,2-2,8)

1,3 (0,5-2,1)

0,5 (0-1,0)

< 0,001

0,0037

0,151

Hodnota p pochází z párového srovnání monoterapie methotrexátem a kombinační terapie

adalimumabem/methotrexátem pomocí Mann-Whitneyova U testu.

Hodnota p pochází z párového srovnání monoterapie adalimumabem a kombinační terapie

adalimumabem/methotrexátem pomocí Mann-Whitneyova U testu.

Hodnota p pochází z párového srovnání monoterapie adalimumabem a monoterapie

methotrexátem pomocí Mann-Whitneyova U testu.

Po 52 a 104 týdnech terapie bylo procento pacientů bez progrese (změna modifikovaného celkového

Sharpova skóre oproti výchozímu stavu ≤ 0,5) významně vyšší při kombinační terapii

adalimumabem/methotrexátem (63,8 %, resp. 61,2 %) v porovnání s monoterapií methotrexátem

(37,4 %, resp. 33,5 %, p < 0,001) a monoterapií adalimumabem (50,7 %, p < 0,002, resp. 44,5 %,

p < 0,001).

V otevřené prodloužené fázi studie RA V byla v desátém roce průměrná změna modifikovaného

celkového Sharpova skóre oproti výchozímu stavu 10,8, 9,2 a 3,9 u pacientů původně

randomizovaných na léčbu methotrexátem v monoterapii, adalimumabem v monoterapii

a adalimumabem v kombinaci s methotrexátem. Odpovídající podíly pacientů bez radiografické

progrese byly 31,3 %, 23,7 % a 36,7 %.

Kvalita života a tělesné funkce

Kvalita života odvozená od zdravotního stavu a tělesné funkce byly ve čtyřech původních

adekvátních, dobře kontrolovaných studiích hodnoceny indexem disability pomocí Dotazníku

hodnocení zdraví (Health Assessment Quesionnaire – HAQ). Tento parametr byl předem stanoveným

primárním cílovým parametrem v 52. týdnu ve studii RA III. U všech dávek/režimů podávání

adalimumabu ve všech čtyřech studiích bylo prokázáno statisticky významně větší zlepšení indexu

disability HAQ mezi výchozí hodnotou a hodnotou v 6. měsíci v porovnání s placebem a ve studii RA

III byly pozorovány stejné výsledky v 52. týdnu. Tyto nálezy podporují i výsledky Stručného

formuláře průzkumu zdraví (Short Form Health Survey, SF 36) u všech dávek/režimů podávání

adalimumabu ve všech čtyřech studiích se statisticky významným zlepšením skóre souhrnu tělesných

komponent (physical component summary – PCS) a statisticky významným zlepšením skóre příznaků

bolesti a vitality při dávkování přípravku 40 mg každý druhý týden. Ve všech třech studiích, ve

kterých byla hodnocena únavnost (studie RA I, III, IV), byl pozorován její statisticky významný

pokles stanovením funkčního hodnocení léčby chronického onemocnění (functional assessment of

chronic illness therapy, FACIT).

Ve studii RA III se u většiny subjektů, kteří dosáhli zlepšení tělesných funkcí a pokračovali v léčbě,

udrželo zlepšení až do týdne 520 (120 měsíců) otevřené fáze studie. Zlepšení kvality života bylo

hodnoceno až do týdne 156 (36 měsíců), toto zlepšení přetrvávalo v průběhu celého tohoto období.

Ve studii RA V se zlepšení indexu disability HAQ a tělesné komponenty v průzkumu SF 36 prokázalo

jako větší (p < 0,001) při kombinační léčbě adalimumabem/methotrexátem v porovnání s monoterapií

methotrexátem a monoterapií adalimumabem v 52. týdnu a zůstávalo větší až do 104. týdne. Mezi

250 subjekty, které dokončily otevřenou prodlouženou fázi studie RA V, bylo po dobu 10 let léčby

zachováno zlepšení fyzických funkcí.

Juvenilní idiopatická artritida (JIA)

Polyartikulární juvenilní idiopatická artritida (pJIA)

Bezpečnost a účinnost adalimumabu byla hodnocena ve dvou studiích (pJIA I a pJIA II) u dětí

s aktivním polyartikulárním nebo polyartikulárním průběhem juvenilní idiopatické artritidy, které

trpěly různými typy výskytu JIA (nejčastěji revmatoidní faktor negativní nebo pozitivní polyartritida

a rozšířená oligoartritida).

pJIA I

Bezpečnost a účinnost adalimumabu byla hodnocena v multicentrické, randomizované, dvojitě

zaslepené studii paralelních skupin pacientů u 171 dětí (ve věku 4 až 17 let) s polyartikulární JIA.

V otevřené úvodní fázi (OL LI, open-label lead in phase) studie byli pacienti rozděleni do dvou

skupin, na pacienty léčené MTX (methotrexátem) a pacienty neléčené MTX. Pacienti ve skupině

neléčené MTX byli buď dosud neléčení MTX nebo jim byl MTX vysazen minimálně dva týdny před

zahájením léčby hodnoceným přípravkem. Pacienti zůstali na stabilních dávkách NSAID a/nebo

prednisonu (≤ 0,2 mg/kg/den nebo při maximu 10 mg/den). V OL LI fázi dostávali všichni pacienti

dávku 24 mg/m

až do maximální dávky 40 mg adalimumabu každé dva týdny po dobu 16 týdnů.

Distribuce pacientů podle věku a dále dle toho, zda dostávali minimální, střední nebo maximální

dávku v průběhu OL LI fáze studie, je znázorněna v tabulce 11.

Tabulka 11:

Distribuce pacientů podle věku a dávky adalimumabu, podávané v průběhu OL

LI fáze

Skupina dle věku

Počet pacientů ve výchozím stavu

n (%)

Minimální, střední a maximální dávka

4 až 7 let

31 (18,1)

10, 20 a 25 mg

8 až 12 let

71 (41,5)

20, 25 a 40 mg

13 až 17 let

69 (40,4)

25, 40 a 40 mg

Pacienti vykazující odpověď ACR 30 pediatrického ACR v týdnu 16 byli vhodní k randomizaci do

dvojitě zaslepené (DB) fáze, kdy dostávali buď adalimumab v dávce 24 mg/m

až do maximální dávky

40 mg či placebo každý druhý týden po dobu dalších 32 týdnů nebo do doby vzplanutí onemocnění.

Kritéria vzplanutí byla definována jako zhoršení o ≥ 30 % v porovnání s výchozím stavem u ≥ 3 ze

6 hlavních kritérií pediatrického ACR, přítomnost ≥ 2 aktivních kloubů a zlepšení o > 30 % u ne více

než 1 ze 6 kritérií. Po 32 týdnech léčby nebo při vzplanutí onemocnění byli pacienti vhodní k zařazení

do otevřené prodloužené fáze.

Tabulka 12:

Odpovědi Ped ACR 30 ve studii s JIA

Skupina

Bez MTX

Fáze

OL-LI 16 týdnů

Odpovědi Ped

ACR 30 (n/N)

94,1 % (80/85)

74,4 % (64/86)

Výsledky účinnosti

Dvojitě zaslepených

32 týdnů

Adalimumab/MTX

(n = 38)

Placebo/MTX

(n = 37)

Adalimumab

(n = 30)

Placebo

(n = 28)

Vzplanutí

onemocnění na

konci 32 týdnů

(n/N)

36,8 % (14/38)

64,9 %

(24/37)

43,3 % (13/30)

71,4 %

(20/28)

Medián doby do

vzplanutí

onemocnění

> 32 týdnů

20 týdnů

> 32 týdnů

14 týdnů

Odpovědi Ped ACR 30/50/70 v týdnu 48 byly významně vyšší než ty u pacientů léčených

placebem

p = 0,015

p = 0,031

Mezi těmi, jež dosáhli odpovědi v týdnu 16 (n = 144), byly odpovědi pediatrického ACR v OLE fázi

udržovány na hodnotách 30/50/70/90 po dobu až šesti let u těch pacientů, jež byli léčeni

adalimumabem po celou dobu studie. Celkem 19 subjektů, z nichž 11 bylo při zahájení studie ve věku

4 až 12 let a 8 ve věku 13 až 17 let, bylo léčeno 6 let nebo déle.

Celkově byly odpovědi obecně lepší a u menšího množství pacientů došlo k tvorbě protilátek, pokud

byli léčeni kombinací adalimumabu a MTX ve srovnání s monoterapií adalimumabem. Uvážíme-li

tyto výsledky, doporučuje se, aby byl přípravek Cyltezo používán v kombinaci s MTX a v monoterapii

pak u těch pacientů, u nichž není užití MTX vhodné (viz bod 4.2).

pJIA II

Bezpečnost a účinnost adalimumabu byla hodnocena v multicentrické otevřené studii se 32 dětmi (ve

věku 2 až < 4 roky nebo ve věku 4 roky a více s tělesnou hmotností < 15 kg) se středně těžkou až

těžkou aktivní polyartikulární JIA. Pacienti dostávali adalimumab v dávce 24 mg/m

tělesného

povrchu (body surface area, BSA) až do maximální dávky 20 mg každý druhý týden subkutánní

injekcí jako jednu dávku po dobu nejméně 24 týdnů. V průběhu studie užívala většina subjektů

současně methotrexát a u menšího množství případů bylo hlášeno užívání kortikosteroidů nebo

NSAID.

Z pozorovaných údajů vyplývá, že v týdnu 12 bylo dosaženo odpovědi PedACR 30 u 93,5 % subjektů

a v týdnu 24 bylo této odpovědi dosaženo u 90,0 % subjektů. Podíl subjektů s odpovědí PedACR

50/70/90 v týdnu 12 byl 90,3 %/61,3 %/38,7 % a podíl subjektů s touto odpovědí v týdnu 24 byl

83,3 %/73,3 %/36,7 %. Mezi pacienty, kteří dosáhli odpovědi PedACR 30 v týdnu 24 (n = 27 ze

30 pacientů), přetrvávala u těch, kterým byl adalimumab podáván po celou OLE fázi, odpověď

PedACR 30 až 60 týdnů. Celkově bylo 20 subjektů léčeno po dobu 60 týdnů nebo déle.

Entezopatická artritida

Bezpečnost a účinnost adalimumabu byla hodnocena v multicentrické, randomizované, dvojitě

zaslepené studii u 46 pediatrických pacientů (ve věku 6 až 17 let) se středně těžkou entezopatickou

artritidou. Pacienti byli randomizováni do skupiny dostávající buď 24 mg/m

tělesného povrchu (BSA)

adalimumabu do maximální dávky 40 mg nebo placebo každý druhý týden po dobu 12 týdnů. Po

dvojitě zaslepeném období následovalo otevřené období (OL), během kterého pacienti dostávali

24 mg/m

BSA adalimumabu do maximální dávky 40 mg každý druhý týden subkutánně až po dobu

dalších 192 týdnů. Primárním cílovým parametrem byla procentuální změna v počtu aktivních kloubů

s artritidou (otok nezpůsoben deformitou nebo klouby s úbytkem pohyblivosti plus bolest a/nebo

citlivost) od výchozího stavu do týdne 12, které bylo dosaženo průměrným procentuálním snížením

-62,6 % (medián procentuální změny -88,9 %) u pacientů ve skupině s adalimumabem ve srovnávní

s -11,6 % (medián procentuální změny -50,0 %) u pacientů ve skupině s placebem. Zlepšení v počtu

aktivních kloubů s artritidou bylo během OL období do týdne 156 zachováno u 26 z 31 (84 %)

pacientů ve skupině s adalimumabem, kteří ve studii zůstali. Ačkoli to nebylo statisticky významné,

u většiny pacientů bylo prokázáno klinické zlepšení sekundárních cílových parametrů, jako počet míst

s entezitidou, počet citlivých kloubů (tender joint count, TJC), počet oteklých kloubů (swollen joint

count, SJC), pediatrická odpověď ACR 50 a pediatrická odpověď ACR 70.

Axiální spondylartritida

Ankylozující spondylitida (AS)

Adalimumab 40 mg byl podáván každý druhý týden ve dvou randomizovaných, dvojitě zaslepených,

placebem kontrolovaných studiích 393 pacientům s aktivní ankylozující spondylitidou, u nichž nebyla

dostatečná odpověď na konvenční terapii (průměrné výchozí skóre aktivity choroby [Bath Ankylosing

Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI)] bylo u všech skupin 6,3). Studie trvaly 24 týdnů.

79 pacientů (20,1 %) bylo léčeno současně chorobu modifikujícími antirevmatiky a 37 pacientů

(9,4 %) glukokortikoidy. Po zaslepené fázi následovala otevřená fáze, během níž pacienti dostávali

adalimumab 40 mg každý druhý týden subkutánně po dobu dalších 28 týdnů. Subjekty hodnocení

(n = 215, 54,7 %), u kterých se v týdnech 12, 16 nebo 20 nepodařilo dosáhnout ASAS 20, byli

předčasně zařazeni do otevřené fáze studie a každý druhý týden pak dostávali subkutánně 40 mg

adalimumabu a byli poté v dvojitě zaslepených statistických analýzách považováni za na léčbu

neodpovídající.

V rozsáhlejší studii AS I s 315 pacienty výsledky prokázaly statisticky významné zlepšení známek

a příznaků ankylozující spondylitidy u pacientů léčených adalimumabem ve srovnání s placebem.

Významná odpověď byla poprvé pozorována v týdnu 2 a přetrvávala až do týdne 24 (tabulka 13).

Tabulka 13:

Odpovědi související s účinností v placebem kontrolované studii s AS – studie I,

redukce známek a příznaků

Odpověď

Placebo

n = 107

Adalimumab

n = 208

ASAS

Týden 2

16 %

42 %***

Týden 12

21 %

58 %***

Týden 24

19 %

51 %***

ASAS 50

Týden 2

16 %***

Týden 12

10 %

38 %***

Týden 24

11 %

35 %***

ASAS 70

Týden 2

7 %**

Týden 12

23 %***

Týden 24

24 %***

BASDAI

Týden 2

20 %***

Týden 12

16 %

45 %***

Týden 24

15 %

42 %***

∗∗∗

∗∗

Statisticky významné při p < 0,001, < 0,01 pro všechna srovnání adalimumabu a placeba

v týdnech 2, 12 a 24

Stanovení stupně ankylozující spondylitidy (Assessments in Ankylosing Spondylitis)

Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index

Pacienti léčení adalimumabem vykazovali signifikantně významnější zlepšení v týdnu 12, které

přetrvávalo až do týdne 24, a to v obou dotaznících SF36 i v ASQoL (Ankylosing Spondylitis Quality

of Life Questionnaire – dotazník kvality života pacientů s ankylozující spondylitidou).

Obdobné tendence (ne všechny statisticky významné) byly pozorovány v menší randomizované,

dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii AS II u 82 dospělých pacientů s aktivní ankylozující

spondylitidou.

Axiální spondylartritida bez radiologického průkazu AS

Bezpečnost a účinnost adalimumabu byla hodnocena ve dvou randomizovaných, dvojitě zaslepených,

placebem kontrolovaných studiích u pacientů s axiální spondylartritidou bez radiologického průkazu

(nr-axSpA). Studie nr-axSpA I hodnotila pacienty s aktivní nr-axSpA. Studie nr-axSpA II byla studie

s vysazením léčby u pacientů s aktivní nr-axSpA, kteří dosáhli remise během otevřené léčby

adalimumabem.

Studie nr-axSpA I

Ve studii nr-axSpA I byl adalimumab v dávce 40 mg každý druhý týden hodnocen u 185 pacientů ve

12 týdnů trvající randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii u pacientů s aktivní

nr-axSpA (průměrné výchozí skóre aktivity choroby [Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity

Index (BASDAI)] bylo 6,4 u pacientů léčených adalimumabem a 6,5 u pacientů na placebu), kteří

nedosáhli dostatečné odpovědi nebo netolerovali ≥ 1 NSAID nebo jsou u nich NSAID

kontraindikovány.

Ve výchozím stavu bylo třicet tři pacientů (18 %) současně léčeno chorobu modifikujícími

antirevmatiky a 146 (79 %) pacientů bylo léčeno NSAID. Po dvojitě zaslepeném období následovala

otevřená fáze, během níž byl pacientům podáván adalimumab v dávce 40 mg každý druhý týden

subkutánně po dobu dalších 144 týdnů. Výsledky v týdnu 12 prokázaly statisticky významné zlepšení

známek a příznaků aktivní nr-axSpA u pacientů léčených adalimumabem v porovnání s placebem

(tabulka 14).

Tabulka 14:

Účinnost v placebem kontrolované studii nr-axSpA I

Odpověď v týdnu 12 - dvojitě zaslepeno

Placebo

n = 94

Adalimumab

n = 91

ASAS

15 %

36 %***

ASAS 20

31 %

52 %**

ASAS 5/6

31 %***

ASAS částečná remise

16 %***

BASDAI

15 %

35 %***

ASDAS

c,d,e

-0,3

-1,0***

ASDAS neaktivní onemocnění

24 %***

hs-CRP

d,f,g

-0,3

-4,7***

SPARCC

MRI sakroiliakální klouby

-0,6

-3,2**

SPARCC MRI páteř

-0,2

-1,8**

ASAS = Assessments in SpondyloArthritis International Society, klasifikační kritéria pro stanovení

stupně AS

Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index

Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score

průměrná změna v porovnání s výchozí hodnotou

n = 91 placebo a n = 87 adalimumab

vysoká citlivost C-reaktivního proteinu (mg/l)

n = 73 placebo a n = 70 adalimumab

Spondyloarthritis Research Consortium of Canada

n = 84 placebo a adalimumab

n = 82 placebo a n = 85 adalimumab

***, **, * statisticky významné při p < 0,001, < 0,01 a < 0,05, v tomto pořadí, pro všechna srovnání

mezi adalimumabem a placebem.

V otevřené prodloužené fázi studie bylo zlepšení známek a příznaků udrženo při léčbě adalimumabem

do týdne 156.

Inhibice zánětu

U pacientů léčených adalimumabem do týdne 156, resp. týdne 104, bylo udrženo významné zlepšení

příznaků zánětu měřených hs-CRP a MRI u obou sakroiliakálních kloubů a páteře.

Kvalita života a tělesné funkce

Otázka kvality života a tělesných funkcí v závislosti na zdraví byla hodnocena prostřednictvím

dotazníků HAQ-S a SF-36. Adalimumab prokázal statisticky významně vyšší zlepšení v celkovém

skóre HAQ-S a ve skóre tělesných funkcí (Physical Component Score, PCS) dotazníku SF-36 v době

od výchozího stavu do týdne 12 v porovnání s placebem. Během otevřené fáze prodloužené studie

bylo udrženo zlepšení kvality života a tělesných funkcí do týdne 156.

Studie nr-axSpA II

673 pacientů s aktivní nr-axSpA (průměrná výchozí aktivita onemocnění [BASDAI] byla 7,0)

s nedostatečnou odpovědí na ≥ 2 NSAID nebo intolerancí či kontraindikací NSAID bylo zařazeno do

otevřené fáze studie nr-axSpA II, během které dostávali adalimumab 40 mg každý druhý týden po

dobu 28 týdnů. Tito pacienti měli také objektivní průkaz zánětu sakroiliakálních kloubů nebo páteře na

MRI nebo zvýšenou hladinu hs-CRP. Pacienti, kteří dostáhli trvalé remise po dobu nejméně 12 týdnů

(n = 305) (ASDAS < 1,3 v týdnech 16, 20, 24 a 28) během otevřené fáze, byli pak randomizováni buď

na pokračování léčby adalimumabem 40 mg každý druhý týden (n = 152), nebo na placebo (n = 153)

po dobu dalších 40 týdnů ve dvojitě zaslepené, placebem kontrolované fázi (celková doba trvání studie

68 týdnů). Pacienti, u kterých došlo ke vzplanutí během dvojitě zaslepené fáze, mohli dostávat

záchrannou léčbu adalimumabem 40 mg každý druhý týden po dobu nejméně 12 týdnů.

Primárním cílovým ukazatelem účinnosti byl podíl pacientů bez vzplanutí do týdne 68 studie.

Vzplanutí bylo definováno jako ASDAS ≥ 2,1 při dvou po sobě jdoucích návštěvách s odstupem čtyř

týdnů. U většího podílu pacientů na léčbě adalimumabem nedošlo ke vzplanutí onemocnění během

dvojitě zaslepené fáze při porovnání s pacienty na placebu (70,4 % vs. 47,1 %, p < 0,001) (obrázek 1).

Obrázek 1: Kaplan-Meierovy křivky shrnující dobu do vzplanutí ve studii nr-axSpA II

Poznámka: P = placebo (počet s rizikem (vzplanutí)); A = adalimumab (počet s rizikem (vzplanutí)).

Z 68 pacientů ve skupině zařazené do vysazení léčby, u kterých došlo ke vzplanutí, dokončilo

12 týdnů záchranné léčby adalimumabem 65 pacientů, z nichž 37 (56,9 %) se dostalo znovu do remise

(ASDAS < 1,3) po 12 týdnech opětovného zahájení otevřené léčby.

Do týdne 68 vykazovali pacienti, kteří byli kontinuálně léčeni adalimumabem, statisticky výraznější

zlepšení známek a příznaků aktivní nr-axSpA v porovnání s pacienty, kteří byli zařazeni do vysazení

léčby během dvojitě zaslepené fáze studie (tabulka 15).

Tabulka 15:

Účinnost v placebem kontrolované fázi studie nr-axSpA II

Dvojitě zaslepená odpověď

v týdnu 68

Placebo

n = 153

Adalimumab

n = 152

ASAS

47,1 %

70,4 %***

ASAS

45,8 %

65,8 %***

ASAS

částečná remise

26,8 %

42,1%**

ASDAS

neaktivní onemocnění

33,3 %

57,2%***

Částečné vzplanutí

64,1 %

40,8%***

Assessments of SpondyloArthritis International Society, stanovení stupně AS

Výchozí stav je definován jako výchozí stav v otevřené fázi studie, kdy mají pacienti aktivní

onemocnění.

Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score

Částečné vzplanutí je definováno jako ASDAS ≥ 1,3, ale < 2,1 při 2 po sobě jdoucích

návštěvách.

Adalimuma

***, ** Statisticky významné při p < 0,001 a < 0,01, v tomto pořadí, pro všechna srovnání mezi

adalimumabem a placebem.

Psoriatická artritida

Adalimumab 40 mg podávaný každý druhý týden byl studován u pacientů se střední a výraznou

aktivitou psoriatické artritidy ve dvou placebem kontrolovaných studiích PsA I a II. Ve studii PsA I,

která trvala 24 týdnů, bylo léčeno 313 dospělých pacientů s nedostatečnou odpovědí na nesteroidní

antirevmatika a z nich přibližně 50 % užívalo methotrexát. Ve studii PsA II, která trvala 12 týdnů,

bylo léčeno 100 pacientů s nedostatečnou odpovědí na léčbu DMARD. Po dokončení obou studií bylo

383 pacientů zahrnuto do otevřené prodloužené fáze studie, kdy používali 40 mg adalimumabu každý

druhý týden.

Pro malý počet studovaných pacientů s psoriatickou artropatií podobnou ankylozující spondylitidě

nejsou k dispozici dostatečné důkazy o účinnosti adalimumabu.

Tabulka 16:

Odpověď ACR v placebem kontrolovaných studiích u pacientů s psoriatickou

artritidou (procento pacientů)

Studie PsA I

Studie PsA II

Odpověď

Placebo

n = 162

Adalimumab

n = 151

Placebo

n = 49

Adalimumab

n = 51

ACR 20

Týden 12

Týden 24

ACR 50

Týden 12

Týden 24

ACR 70

Týden 12

Týden 24

14 %

15 %

58 %***

57 %***

36 %***

39 %***

20 %***

23 %***

16 %

39 %*

25 %***

14 %*

p < 0,001 pro všechna porovnání mezi adalimumabem a placebem

p < 0,05 pro všechna porovnání mezi adalimumabem a placebem

neuplatňuje se

Odpověď ACR ve studii PsA I byla obdobná při současné léčbě methotrexátem jako odpověď bez

současné léčby touto látkou. Odpovědi ACR přetrvávaly v otevřené prodloužené fázi studie po dobu

136 týdnů.

Radiografické změny byly hodnoceny ve studiích s psoriatickou artritidou. Radiografie rukou, zápěstí

a chodidel byly provedeny ve výchozím stavu a v týdnu 24 v průběhu dvojitě zaslepeného období, kdy

pacienti používali buď adalimumab nebo placebo, a poté v týdnu 48, kdy všichni pacienti přešli do

otevřené fáze s adalimumabem. Bylo použito modifikované celkové Sharpovo skóre (mTSS), které

zahrnovalo distální interfalangeální klouby (tedy nikoli identické s TSS, které bylo použito

u revmatoidní artritidy).

Léčba adalimumabem snížila, v porovnání s léčbou placebem, rychlost progrese poškození periferních

kloubů, jež bylo měřeno jako změna oproti výchozímu mTSS (průměr ± SD) 0,8 ± 2,5 ve skupině

léčené placebem (v týdnu 24) v porovnání s 0,0 ± 1,9; (p < 0,001) ve skupině léčené adalimumabem

(v týdnu 48).

Ze subjektů bez radiografické progrese oproti výchozímu stavu do týdne 48 (n = 102), léčených

adalimumabem, 84 % nadále nevykazovalo radiografickou progresi v průběhu 144 týdnů léčby.

Pacienti léčení adalimumabem vykazovali statisticky významné zlepšení fyzických funkcí

hodnocených dotazníky HAQ a Short Term Health Survey (SF 36) ve srovnání s placebem v týdnu 24.

Zlepšení fyzických funkcí pokračovalo v průběhu otevřené prodloužené fáze studie až do týdne 136.

Psoriáza

Bezpečnost a účinnost adalimumabu byla studována u dospělých pacientů s chronickou ložiskovou

psoriázou (≥ 10 % BSA a Psoriasis Area and Severity Index (PASI) ≥ 12 nebo ≥ 10), kteří byli

kandidáty pro systémovou léčbu nebo fototerapii v randomizovaných, dvojitě zaslepených studiích.

73 % pacientů zahrnutých do psoriatických studií I a II podstoupilo předcházející systémovou léčbu

nebo fototerapii. Bezpečnost a účinnost adalimumabu byla také studována u dospělých pacientů se

středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou a současně s psoriázou na rukou a/nebo chodidlech,

kteří byli kandidáty pro systémovou léčbu, v randomizované, dvojitě zaslepené studii (psoriatická

studie III).

Psoriatická studie I (REVEAL) hodnotila 1 212 pacientů ve třech fázích léčby. Ve fázi A užívali

pacienti placebo nebo adalimumab v úvodní dávce 80 mg, následované dávkou 40 mg každý druhý

týden počínaje prvním týdnem po podání dávky úvodní. Po 16 týdnech léčby pacienti, kteří dosáhli

odpovědi alespoň PASI 75 (PASI skóre zlepšení alespoň 75 % ve vztahu k výchozímu stavu),

postoupili do fáze B a používali 40 mg adalimumabu v otevřené fázi studie každý druhý týden.

Pacienti, u kterých přetrvávala odpověď PASI ≥ 75 v týdnu 33 a kteří byli původně randomizováni

k aktivní terapii ve fázi A, byli re-randomizováni do fáze C a používali 40 mg adalimumabu každý

druhý týden nebo placebo po dobu dalších 19 týdnů. Napříč všemi léčebnými skupinami bylo

průměrné výchozí skóre PASI 18,9 a výchozí skóre Physician’s Global Assessment (PGA, celkové

posouzení stavu lékařem) se pohybovalo od „středně těžkého“ (53 % sledovaných subjektů) po„těžké“

(41 %) až „velmi těžké“ (6 %).

Psoriatická studie II (CHAMPION) porovnávala účinnost a bezpečnost adalimumabu oproti

methotrexátu a placebu u 271 pacientů. Pacienti užívali placebo a MTX v úvodní dávce 7,5 mg, která

se následně zvyšovala až do týdne 12 do maximální dávky 25 mg, nebo používali úvodní dávku 80 mg

adalimumabu, následovanou dávkou 40 mg každý druhý týden (počínaje prvním týdnem po úvodní

dávce) po dobu 16 týdnů. Nejsou dostupné žádné údaje o porovnání adalimumabu a MTX po této

16týdenní léčbě. Pacientům, kteří užívali MTX a kteří dosáhli odpovědi PASI ≥ 50 v týdnu 8 a/nebo

12, nebyla dávka dále navyšována. Napříč všemi léčebnými skupinami bylo průměrné výchozí PASI

skóre 19,7 a výchozí PGA skóre se pohybovalo od „mírného“ (< 1 %) po „středně těžké“ (48 %),

„těžké“ (46 %) až „velmi těžké“ (6 %).

Pacienti, kteří se účastnili celé fáze 2 a fáze 3 psoriatických studií, byli vhodní k tomu, aby byli

zařazeni do otevřené prodloužené fáze studie, v níž byl adalimumab podáván minimálně po dobu

dalších 108 týdnů.

V psoriatických studiích I a II byl primárním cílovým parametrem podíl pacientů, kteří dosáhli

odpovědi PASI 75 v týdnu 16 od výchozího stavu (viz tabulky 17 a 18).

Tabulka 17:

Studie Ps I (REVEAL) - výsledky účinnosti za 16 týdnů

Placebo

n = 398

n (%)

Adalimumab 40 mg každý druhý

týden

n = 814

n (%)

≥ PASI 75

26 (6,5)

578 (70,9)

PASI 100

3 (0,8)

163 (20,0)

PGA: čistý/minimální

17 (4,3)

506 (62,2)

Procento pacientů, kteří dosáhli odpovědi PASI75, bylo vypočteno jako střední průměr hodnot

p < 0,001, adalimumab vs. placebo

Tabulka 18:

Studie Ps II (CHAMPION) – výsledky účinnosti za 16 týdnů

Placebo

n = 53

n (%)

MTX

n = 110

n (%)

Adalimumab 40 mg

každý druhý týden

n = 108

n (%)

≥ PASI 75

10 (18,9)

39 (35,5)

86 (79,6)

a, b

PASI 100

1 (1,9)

8 (7,3)

18 (16,7)

c, d

PGA: čistý/minimální

6 (11,3)

33 (30,0)

79 (73,1)

a, b

p < 0,001 adalimumab vs. placebo

p < 0,001 adalimumab vs. methotrexát

p < 0,01 adalimumab vs. placebo

p < 0,05 adalimumab vs. methotrexát

V psoriatické studii I došlo u 28 % pacientů, kteří dosáhli odpovědi PASI 75 a byli re-randomizováni

na placebo v týdnu 33, ke „ztrátě adekvátní odpovědi“ (PASI skóre po týdnu 33 a v týdnu 52 nebo

před ním, které vyústilo v odpověď PASI < 50 vzhledem k výchozímu stavu s minimálně 6bodovým

vzestupem PASI skóre vzhledem k týdnu 33), v porovnání s 5 % těch, kteří pokračovali v léčbě

adalimumabem, p < 0,001. Z pacientů, u kterých došlo ke „ztrátě adekvátní odpovědi“ po

re-randomizaci na placebo a kteří byli zařazeni do otevřené prodloužené fáze studie, došlo u 38 %

pacientů (25 z 66) k opětovnému návratu odpovědi PASI 75 po 12 týdnech léčby a u 55 % pacientů

(36 z 66) po 24 týdnech léčby.

Celkem 233 pacientů, kteří dosáhli odpovědi PASI 75 v týdnu 16 a v týdnu 33, pokračovalo v léčbě

adalimumabem po dobu 52 týdnů v psoriatické studii I a postoupilo do otevřené prodloužené fáze

studie. Po dalších 108 týdnech otevřené fáze léčby (celkem 160 týdnů) dosáhlo 74,7 % z těchto

pacientů jasné nebo minimální úrovně odpovědi PASI 75 a 59 % z nich dosáhlo stejné úrovně PGA.

V analýze, v níž byli všichni pacienti, kteří ze studie odstoupili z důvodu nežádoucích účinků či

nedostatečné účinnosti nebo kteří vyžadovali navyšování dávky, považováni za neodpovídající na

léčbu, bylo u těchto pacientů po dalších 108 týdnech otevřené fáze léčby (celkem 160 týdnů) dosaženo

jasné nebo minimální odpovědi PASI 75 a PGA celkem u 69,9 % v případě PASI 75 a 55,7 % u PGA.

Celkem 347 na léčbu stabilně odpovídajících pacientů se účastnilo otevřené prodloužené fáze studie,

ve které byl adalimumab vysazen a opětovně nasazen. V průběhu období po vysazení se symptomy

psoriázy vrátily po čase zpět s mediánem doby do relapsu (pokles PGA na mírné nebo horší) přibližně

5 měsíců. U žádného z těchto pacientů nedošlo k rebound fenoménu po dobu vysazení léčby. Celkem

76,5 % pacientů (218 z 285), kteří přešli do fáze znovunasazení adalimumabu, mělo po 16 týdnech

znovunasazení léčby jasnou nebo minimální úroveň odpovědi PGA, bez ohledu na to, zda se u nich

v průběhu období, kdy byl lék vysazen, objevil relaps (u 69,1 % [123 ze 178] se objevil relaps

a 88,8 % [95 ze 107] bylo v tomto období bez relapsu). V průběhu doby po znovunasazení léčby byl

pozorován podobný bezpečnostní profil jako v období před vysazením léčby.

Významné zlepšení v týdnu 16 oproti výchozímu stavu v porovnání s léčbou placebem (studie I a II)

a MTX (studie II) bylo prokázáno v dermatologickém indexu kvality života (DLQI, Dermatology Life

Quality Index). Ve studii I došlo také k významnému zlepšení fyzické a mentální části celkového

skóre SF-36 v porovnání s placebem.

V otevřené prodloužené studii u pacientů, u nichž byla z důvodu odpovědi PASI pod 50 % dávka

zvýšena ze 40 mg každý druhý týden na 40 mg týdně, dosáhlo opětovného návratu odpovědi PASI 75

26,4 % pacientů (92 z 349) v týdnu 12 a 37,8 % (132 z 349) v týdnu 24.

Psoriatická studie III (REACH) srovnávala účinnost a bezpečnost adalimumabu v porovnání

s placebem u 72 pacientů se středně těžkou až těžkou chronickou ložiskovou psoriázou a psoriázou na

rukou a/nebo chodidlech. Pacienti dostávali úvodní dávku 80 mg adalimumabu, po níž následovala

dávka 40 mg každý druhý týden (počínaje prvním týdnem po úvodní dávce), nebo placebo po dobu

16 týdnů. V týdnu 16 významně větší podíl pacientů, kteří byli léčeni adalimumabem, dosáhl PGA

skóre (Physician´s Global Assessment) „čisté“ nebo „téměř čisté“ pro ruce a/nebo chodidla ve

srovnání s pacienty, kteří dostávali placebo (30,6 % versus 4,3 %, resp. [p = 0,014]).

Psoriatická studie IV porovnávala účinnost a bezpečnost adalimumabu oproti placebu u 217 dospělých

pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou nehtů. Pacienti dostávali úvodní dávku 80 mg

adalimumabu následovanou dávkou 40 mg každý druhý týden (počínaje prvním týdnem po úvodní

dávce), nebo placebo po dobu 26 týdnů; pak následovala otevřená fáze léčby adalimumabem po

dalších 26 týdnů. Hodnocení psoriázy nehtů zahrnovalo modifikovaný index skóre závažnosti nehtové

psoriázy (Modified Nail Psoriasis Severity Index, mNAPSI), celkové posouzení nehtové psoriázy

lékařem (Physician´s Global Assessment of Fingernail Psoriasis, PGA-F) a index závažnosti nehtové

psoriázy (Nail Psoriasis Severity Index, NAPSI) (viz tabulka 19). Léčba adalimumabem byla

prospěšná u pacientů s psoriázou nehtů s různým rozsahem postižení kůže (BSA≥ 10 % (60 %

pacientů) a BSA< 10 % a ≥ 5 % (40 % pacientů)).

Tabulka 19:

Výsledky účinnosti v týdnech 16, 26 a 52 u psoriatické studie IV

Primární cílový parametr

Týden 16

Placebem kontrolovaná

Týden 26

Placebem kontrolovaná

Týden 52

Otevřená

Placebo

n = 108

Adalimumab

40 mg každý

druhý týden

n = 109

Placebo

n = 108

Adalimumab

40 mg každý

druhý týden

n = 109

Adalimumab

40 mg každý

druhý týden

n = 80

≥ mNAPSI 75 (%)

26,0

46,6

65,0

PGA-F čistý/minimální

a ≥ 2stupňové

zlepšení (%)

29,7

48,9

61,3

Procentuální změna v

celkovém NAPSI

nehtů (%)

-7,8

-44,2

-11,5

-56,2

-72,2

p < 0,001, adalimumab vs. placebo

U pacientů léčených adalimumabem bylo prokázáno statisticky významné zlepšení v týdnu 26 ve

srovnání s placebem v DLQI.

Ložisková psoriáza u pediatrických pacientů

Účinnost adalimumabu byla hodnocena v randomizované, dvojitě zaslepené, kontrolované studii

u 114 pediatrických pacientů ve věku od 4 let s těžkou chronickou ložiskovou psoriázou (definovanou

jako PGA ≥ 4 nebo > 20 % BSA nebo > 10 % BSA s velmi silnými lézemi nebo PASI ≥ 20 nebo

≥ 10 s klinicky relevantním postižením obličeje, genitálií nebo rukou/chodidel), kteří neadekvátně

reagovali na lokální terapii a helioterapii nebo fototerapii.

Pacienti dostávali adalimumab 0,8 mg/kg každý druhý týden (do maximální dávky 40 mg), 0,4 mg/kg

každý druhý týden (do maximální dávky 20 mg) nebo methotrexát 0,1-0,4 mg/kg týdně (do maximální

dávky 25 mg). V týdnu 16 dosáhlo pozitivní odpovědi týkající se účinnosti více pacientů

randomizovaných do skupiny používající adalimumab v dávce 0,8 mg/kg (např. PASI 75) než

pacienti, kteří byli randomizováni do skupiny používající 0,4 mg/kg každý druhý týden nebo

methotrexát.

Tabulka 20:

Výsledky účinnosti v týdnu 16 u ložiskové psoriázy pediatrických pacientů

n = 37

Adalimumab 0,8 mg/kg každý

druhý týden

n = 38

PASI 75

12 (32,4 %)

22 (57,9 %)

PGA: čistý/minimální

15 (40,5 %)

23 (60,5 %)

MTX = methotrexát

p = 0,027, adalimumab 0,8 mg/kg versus MTX

p = 0,083, adalimumab 0,8 mg/kg versus MTX

Pacienti, kteří dosáhli skóre PASI 75 a PGA čisté nebo minimální, byli z léčby vyřazeni na dobu až

36 týdnů a monitorováni kvůli „ztrátě kontroly nad nemocí“ (tj. zhoršení PGA skóre nejméně

o 2 stupně). Pacientům byl poté znovu nasazen adalimumab 0,8 mg/kg každý druhý týden po dobu

dalších 16 týdnů a odpovědi na léčbu pozorované během znovunasazení léčby byly podobné jako

v předchozí dvojitě zaslepené fázi: odpověď PASI 75 byla u 78,9 % (15 z 19 subjektů) a PGA čisté

nebo minimální u 52,6 % (10 z19 subjektů).

V otevřené fázi studie byly odpovědi PASI 75 a PGA čisté nebo minimální udrženy až po dobu

dalších 52 týdnů s žádnými novými bezpečnostními nálezy.

Hidradenitis suppurativa

Bezpečnost a účinnost adalimumabu byla hodnocena v randomizovaných, dvojitě zaslepených,

placebem kontrolovaných studiích a v otevřené prodloužené studii u dospělých pacientů se středně

těžkou až těžkou hidradenitis suppurativa (HS), kteří netolerovali, měli kontraindikace nebo

nedostatečnou odpověď na nejméně 3 měsíce trvající systémovou léčbu antibiotiky. Pacienti ve studii

HS-I a HS-II měli stupeň onemocnění II nebo III podle klasifikace Hurley s nejméně 3 abscesy nebo

zánětlivými ložisky.

Studie HS-I (PIONEER I) hodnotila 307 pacientů ve dvou léčebných fázích. Během fáze A dostávali

pacienti placebo nebo adalimumab v úvodní dávce 160 mg v týdnu 0, 80 mg v týdnu 2 a 40 mg každý

týden počínaje týdnem 4 do týdne 11. Během studie nebyla dovolena současná léčba antibiotiky. Po

12 týdnech léčby byli pacienti, kteří dostávali ve fázi A adalimumab, re-randomizováni ve fázi B do 1

ze 3 léčebných skupin (adalimumab 40 mg jednou týdně, adalimumab 40 mg každý druhý týden nebo

placebo od týdne 12 do týdne 35). Pacienti, kteří byli ve fázi A randomizováni do skupiny placeba,

byli ve fázi B převedeni na adalimumab 40 mg jednou týdně.

Studie HS-II (PIONEER II) hodnotila 326 pacientů ve dvou léčebných fázích. Během fáze A dostávali

pacienti placebo nebo adalimumab v úvodní dávce 160 mg v týdnu 0 a 80 mg v týdnu 2 a 40 mg každý

týden počínaje týdnem 4 do týdne 11. 19,3 % pacientů kontinuálně pokračovalo během studie ve

výchozí antibiotické léčbě. Po 12 týdnech léčby byli pacienti, kteří dostávali ve fázi A adalimumab,

re-randomizováni ve fázi B do 1 ze 3 léčebných skupin (adalimumab 40 mg jednou týdně,

adalimumab 40 mg každý druhý týden nebo placebo od týdne 12 do týdne 35). Pacienti, kteří byli ve

fázi A randomizováni do skupiny placeba, dostávali placebo i ve fázi B.

Pacienti, kteří se účastnili studií HS-I a HS-II, byli vhodní k tomu, aby byli zařazeni do otevřené

prodloužené fáze studie, ve které byl adalimumab 40 mg podáván jednou týdně. Průměrná expozice

u celé populace léčené adalimumabem byla 762 dní. Ve všech 3 studiích pacienti denně prováděli

lokální antiseptické ošetření.

Klinická odpověď

Redukce zánětlivých lézí a prevence zhoršení abscesů a píštělí s výtokem byly posuzovány za použití

klinické odpovědi „Hidradenitis Suppurativa Clinical Response“ (HiSCR; minimálně 50% snížení

v celkovém počtu abscesů a zánětlivých nodulů s nezvýšením počtu abscesů a nezvýšením počtu

píštělí s výtokem proti výchozím hodnotám). Snížení bolesti kůže spojené s HS bylo posuzováno za

použití číselné škály (Numeric Rating Scale) u pacientů, kteří vstoupili do studie s počáteční bodovou

hodnotou 3 nebo větší na 11 bodové škále.

V týdnu 12 dosáhla odpovědi podle HiSCR významně větší část pacientů léčených adalimumabem

versus placebo. V týdnu 12 pocítila významně větší část pacientů ve studii HS-II klinicky relevantní

snížení bolesti kůže spojené s HS (viz tabulka 21). U pacientů léčených adalimumabem došlo během

počátečních 12 týdnů léčby k významnému snížení rizika vzplanutí onemocnění.

Tabulka 21:

Výsledky účinnosti v týdnu 12, studie HS I a II

Studie HS I

Studie HS II

Placebo

Adalimumab

40 mg jednou

týdně

Placebo

Adalimumab

40 mg jednou

týdně

Klinická odpověď

Hidradenitis Suppurativa

Clinical Response (HiSCR)

n = 154

40 (26,0 %)

n = 153

64 (41,8 %)*

n = 163

45 (27,6 %)

n = 163

96 (58,9 %)***

≥ 30% snížení bolesti kůže

n = 109

27 (24,8 %)

n = 122

34 (27,9 %)

n = 111

23 (20,7 %)

n = 105

48 (45,7 %)***

p < 0,05, ***p < 0,001, adalimumab versus placebo

U všech randomizovaných pacientů.

U pacientů s výchozí hodnotou bolesti kůže spojené s HS ≥ 3, na podkladě číselné

škály 0-10; 0 = žádná bolest kůže, 10 = bolest kůže tak velká, jak si jen lze představit.

Léčba adalimumabem 40 mg jednou týdně významně snížila riziko zhoršení abscesů a píštělí

s výtokem. Přibližně dvakrát větší podíl pacientů ve skupině placeba během prvních 12 týdnů trvání

studie HS-I a HS-II, ve srovnání s pacienty ve skupině s adalimumabem, pocítil zhoršení abscesů

(23,0 % vs. 11,4 %, resp.) a píštělí s výtokem (30,0 % vs. 13,9 %, resp.).

Větší zlepšení v týdnu 12 oproti výchozím hodnotám ve srovnání s placebem bylo demonstrováno

v kvalitě života týkající se zdraví a specificky kůže, dle měření dermatologického indexu kvality

života (DLQI; studie HS-I a HS-II), v celkové spokojenosti pacienta s léčbou, dle měření dotazníku

spokojenosti s léčbou (Treatment Satisfaction Questionnaire – medication, TSQM; studie HS-I

a HS-II) a ve fyzickém zdraví dle měření skóre souhrnu tělesných komponent (physical component

summary) SF-36 (studie HS-I).

U pacientů s alespoň částečnou odpovědí na léčbu adalimumabem 40 mg jednou týdně v týdnu 12 byla

hodnota HiSCR v týdnu 36 větší u pacientů, kteří pokračovali v léčbě adalimumabem jednou týdně,

než u pacientů, u kterých byla frekvence dávkování snížena na jednou za dva týdny nebo u kterých

byla léčba přerušena (viz tabulka 22).

Tabulka 22:

Podíl pacientů

a

, kteří dosáhli HiSCR

b

v týdnech 24 a 36 po přeřazení z léčby

adalimumabem jednou týdně v týdnu 12

Placebo

(ukončení léčby)

n = 73

Adalimumab 40 mg každý

druhý týden

n = 70

Adalimumab 40 mg

jednou týdně

n = 70

Týden 24

24 (32,9 %)

36 (51,4 %)

40 (57,1 %)

Týden 36

22 (30,1 %)

28 (40,0 %)

39 (55,7 %)

Pacienti s alespoň částečnou odpovědí na léčbu adalimumabem 40 mg jednou týdně po 12 týdnech

léčby.

U pacientů vyhovujících kritériím stanoveným v protokolu pro ztrátu odpovědi nebo žádné zlepšení

bylo požadováno vyřazení ze studie a byli započteni jako pacienti, kteří neodpovídali na léčbu.

U pacientů, kteří měli alespoň částečnou odpověď na léčbu v týdnu 12 a kteří dostávali kontinuálně

léčbu adalimumabem jednou týdně, byla v týdnu 48 hodnota HiSCR 68,3 % a v týdnu 96 pak 65,1 %.

Během dlouhodobé léčby adalimumabem v dávce 40 mg jednou týdně po dobu 96 týdnů nebyla

zjištěna žádná nová bezpečnostní rizika.

U pacientů, u kterých byla léčba adalimumabem přerušena v týdnu 12 ve studiích HS-I a HS-II, se

hodnoty HiSCR 12 týdnů po opětovném nasazení adalimumabu 40 mg jednou týdně vrátily na úroveň

podobnou té, která byla pozorována před vysazením (56,0 %).

Hidradenitis suppurativa u dospívajících

U dospívajících pacientů s HS nejsou k dispozici žádné klinické studie u adalimumabu. Účinnost

adalimumabu v léčbě dospívajících pacientů s HS je predikována na základě prokázané účinnosti

a vztahu expozice-odpověď u dospělých pacientů s HS a pravděpodobnosti, že průběh onemocnění,

patofyziologie a účinky léku budou značně podobné jako u dospělých se stejnými úrovněmi expozice.

Bezpečnost doporučené dávky adalimumabu u dospívající populace s HS vychází z bezpečnostního

profilu adalimumabu napříč indikacemi jak u dospělých, tak u pediatrických pacientů při podobných

nebo častějších dávkách (viz bod 5.2).

Crohnova choroba

Bezpečnost a účinnost adalimumabu byla ověřena u více než 1 500 pacientů se středně těžkou až

těžkou aktivní Crohnovou chorobou (index aktivity Crohnovy choroby (CDAI) ≥ 220 a ≤ 450)

v randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studiích. Bylo povoleno současné

podávání konstantních dávek aminosalicylátů, kortikosteroidů a/nebo imunomodulačních léků,

přičemž 80 % pacientů pokračovalo v užívání nejméně jednoho z těchto léků.

Indukce klinické remise (definovaná jako CDAI < 150) byla hodnocena ve dvou studiích, studii CD I

(CLASSIC I) a studii CD II (GAIN). Ve studii CD I bylo 299 pacientů dosud neléčených antagonisty

TNF randomizováno do jedné ze čtyř terapeutických skupin; pacienti užívající placebo v týdnech 0

a 2, adalimumab v dávce 160 mg v týdnu 0 a 80 mg v týdnu 2, 80 mg v týdnu 0 a 40 mg v týdnu 2

a 40 mg v týdnu 0 a 20 mg v týdnu 2. Ve studii CD II bylo 325 pacientů, u kterých došlo ke ztrátě

odpovědi či k rozvoji intolerance na infliximab, randomizováno do skupin, kdy používali buď

adalimumab v dávce 160 mg v týdnu 0 a 80 mg v týdnu 2, nebo placebo v týdnech 0 a 2. Primárně na

léčbu neodpovídající pacienti byli ze studií vyřazení, a proto nebyli dále hodnoceni.

Přetrvávání klinické remise bylo hodnoceno ve studii CD III (CHARM). V otevřené fázi studie CD III

užívalo 854 pacientů dávku 80 mg v týdnu 0 a 40 mg v týdnu 2. V týdnu 4 byli pacienti

randomizováni do skupin, kdy používali buď 40 mg každý druhý týden, 40 mg každý týden nebo

placebo při celkové délce trvání studie 56 týdnů. Pacienti s klinickou odpovědí na léčbu v týdnu 4

(pokles CDAI ≥ 70) byli stratifikováni a hodnoceni odděleně od těch, kteří v týdnu 4 klinické

odpovědi nedosáhli. Snižování dávek kortikosteroidů bylo povoleno po týdnu 8.

Indukci remise a četnost odpovědí ve studiích CD I a CD II uvádí tabulka 23.

Tabulka 23:

Indukce klinické remise a odpovědi (procento pacientů)

Studie CD I: Pacienti dosud neléčení

infliximabem

Studie CD II: Pacienti

dříve léčení infliximabem

Placebo

n = 74

Adalimumab

80/40 mg

n = 75

Adalimumab

160/80 mg

n = 76

Placebo

n = 166

Adalimumab

160/80 mg

n = 159

Týden 4

Klinická remise

12 %

24 %

36 %*

21 %*

Klinická odpověď

(CR-100)

24 %

37 %

49 %**

25 %

38 %**

Všechny hodnoty p jsou párovým srovnáním hodnot pro adalimumab versus placebo

p < 0,001

∗∗

p < 0,01

U obou úvodních dávkovacích schémat, u 160/80 mg i u 80/40 mg, byly v období do týdne 8

pozorovány podobné počty remisí, nežádoucí účinky byly častěji pozorovány ve skupině se

160/80 mg.

Ve studii CD III dosáhlo v týdnu 4 58 % pacientů (499 z 854) klinické odpovědi a byli zařazeni do

primární analýzy. Z těchto pacientů, jež v týdnu 4 dosáhli klinické odpovědi na léčbu, bylo 48 % už

dříve exponováno antagonistům TNF. Doba trvání remise a počty odpovídajících pacientů jsou

uvedeny v tabulce 24. Výsledky klinické odpovědi zůstávaly relativně konstantní bez ohledu na

předchozí expozici antagonistům TNF.

Počet hospitalizací a chirurgických zákroků, spojených s tímto onemocněním, byl v týdnu 56

statisticky významně snížen u pacientů používajících adalimumab v porovnání s placebem.

Tabulka 24:

Přetrvávání klinické remise a odpovědi (procento pacientů)

Placebo

Adalimumab v dávce

40 mg každý druhý

týden

Adalimumab

v dávce 40 mg

jednou týdně

Týden 26

n = 170

n = 172

n = 157

Klinická remise

17 %

40 %*

47 %*

Klinická odpověď (CR-100)

27 %

52 %*

52 %*

Pacienti v remisi bez užívání

steroidů po dobu ≥ 90 dní

3 % (2 z 66)

19 % (11 z 58)**

15 % (11 ze 74)**

Týden 56

n = 170

n = 172

n = 157

Klinická remise

12 %

36 %*

41 %*

Klinická odpověď (CR-100)

17 %

41 %*

48 %*

Pacienti v remisi bez užívání

steroidů po dobu ≥ 90 dní

5 % (3 z 66)

29 % (17 z 58)*

20 % (15 ze 74)**

p < 0,001 párové srovnání hodnot pro adalimumab versus placebo

∗∗

p < 0,02 párové srovnání hodnot pro adalimumab versus placebo

u těch, kteří užívali kortikosteroidy ve výchozím stavu

Z pacientů, kteří byli v týdnu 4 bez odpovědi na léčbu, dosáhlo v týdnu 12 odpovědi 43 % pacientů

léčených adalimumabem, ve srovnání s 30 % pacientů, již dostávali placebo. Tyto výsledky naznačují,

že někteří pacienti, kteří nedosáhli odpovědi do týdne 4, profitují z pokračování udržovací léčby do

týdne 12. Léčba pokračující po 12. týdnu nevedla k významně více odpovědím (viz bod 4.2).

117 z 276 pacientů účastnících se studie CD I a 272 ze 777 pacientů účastnících se studie CD II a III

bylo dále sledováno po dobu minimálně 3 let v otevřené fázi studie adalimumabu. 88 z těchto 117

a 189 z těchto 272 pacientů bylo i nadále v klinické remisi. Klinická odpověď (CR-100) přetrvávala

u 102 pacientů z těchto 117 a u 233 z těchto 272 pacientů.

Kvalita života

Ve studiích CD I a CD II bylo v týdnu 4 u pacientů, randomizovaných do skupin používajících

adalimumab v dávce 80/40 mg a 160/80 mg, dosaženo ve srovnání s placebem statisticky významného

zlepšení celkového skóre ve specifickém, na chorobu zaměřeném dotazníku kvality života při

zánětlivém onemocnění střev (IBDQ, inflammatory bowel disease questionnaire); u studie CD III

v týdnech 26 a 56 bylo toto zlepšení rovněž pozorováno ve skupině léčené adalimumabem,

v porovnání se skupinou léčenou placebem.

Crohnova choroba u pediatrických pacientů

Adalimumab byl hodnocen v multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené klinické studii,

zaměřené na hodnocení účinnosti a bezpečnosti úvodní a udržovací léčby s dávkováním v závislosti na

tělesné hmotnosti (< 40 kg nebo ≥ 40 kg) u 192 pediatrických subjektů ve věkovém rozmezí 6 až

17 let (včetně) se středně těžkou až těžkou Crohnovou chorobou (Crohn's Disease, CD), definovanou

pediatrickým indexem aktivity Crohnovy choroby (Paediatric Crohn’s Disease Activity Index,

PCDAI) se skóre > 30. Subjekty musely splňovat tato kritéria: musela u nich selhat konvenční léčba

Crohnovy choroby (včetně kortikosteroidů a/nebo imunomodulátorů). Dále u nich také dříve mohlo

dojít ke ztrátě odpovědi na léčbu nebo netolerovaly infliximab.

Všechny subjekty dostaly v otevřené fázi úvodní dávku v závislosti na jejich výchozí tělesné

hmotnosti: 160 mg v týdnu 0 a 80 mg v týdnu 2 u subjektů ≥ 40 kg a 80 mg v týdnu 0 a 40 mg

v týdnu 2 u subjektů < 40 kg.

V týdnu 4 byly subjekty randomizovány v poměru 1:1 v závislosti na jejich tělesné hmotnosti v daném

čase a byla jim v režimu udržovací léčby podávána buď snížená dávka, nebo dávka standardní, jak je

patrno v tabulce 25.

Tabulka 25:

Režim udržovací léčby

Hmotnost pacienta

Snížená dávka

Standardní dávka

< 40 kg

10 mg každý druhý týden

20 mg každý druhý týden

≥ 40 kg

20 mg každý druhý týden

40 mg každý druhý týden

Výsledky hodnocení účinnosti

Primárním cílovým parametrem studie bylo dosažení klinické remise v týdnu 26, definované jako

skóre PCDAI ≤ 10.

Rozsah klinické remise a klinické odpovědi (definované jako snížení skóre PCDAI o minimálně

15 bodů v porovnání s výchozím stavem) je prezentován v tabulce 26. Rozsah míry vysazení

kortikosteroidů nebo imunomodulátorů je prezentován v tabulce 27.

Tabulka 26:

Studie u pediatrických pacientů s Crohnovou chorobou - PCDAI klinická remise

a odpověď

Standardní dávka

40/20 mg každý

druhý týden

n = 93

Snížená dávka

20/10 mg

každý druhý

týden

n = 95

Hodnota p*

Týden 26

Klinická remise

38,7 %

28,4 %

0,075

Klinická odpověď

59,1 %

48,4 %

0,073

Týden 52

Klinická remise

33,3 %

23,2 %

0,100

Klinická odpověď

41,9 %

28,4 %

0,038

Hodnota p pro standardní dávku v porovnání se sníženou dávkou

Tabulka 27:

Studie u pediatrických pacientů s Crohnovou chorobou - vysazení

kortikosteroidů nebo imunomodulátorů a remise píštělí

Standardní

dávka

40/20 mg každý

druhý týden

Snížená dávka

20/10 mg

každý druhý

týden

Hodnota p

1

Vysazení kortikosteroidů

n = 33

n = 38

Týden 26

84,8 %

65,8 %

0,066

Týden 52

69,7 %

60,5 %

0,420

Vysazení imunomodulátorů

2

n = 60

n = 57

Týden 52

30,0 %

29,8 %

0,983

Remise píštělí

3

n = 15

n = 21

Týden 26

46,7 %

38,1 %

0,608

Týden 52

40,0 %

23,8 %

0,303

Hodnota p pro standardní dávku v porovnání se sníženou dávkou

Léčba imunosupresivy může být vysazena až v týdnu 26 nebo po jeho uplynutí dle úsudku

zkoušejícího, pokud subjekt splňuje kritéra považovaná za odpověď

Přetrvávání uzavření všech píštělí po dobu 2 po sobě jdoucích vizit, které byly ve výchozím stavu

secernující

V obou léčebných skupinách bylo pozorováno statisticky významné zvýšení (zlepšení) indexu tělesné

hmotnosti a rychlosti růstu v týdnu 26 a 52 v porovnání s výchozím stavem.

Statisticky a klinicky významné zlepšení v parametrech kvality života (včetně IMPACT III)

v porovnání s výchozím stavem bylo také pozorováno v obou terapeutických skupinách.

Sto pacientů (n = 100) ze studie s Crohnovou chorobou u pediatrických pacientů pokračovalo

v otevřené dlouhodobé prodloužené fázi studie. Po 5 letech léčby adalimumabem přetrvávala klinická

remise u 74,0 % (37 z 50) pacientů setrvávajících ve studii a u 92,0 % (46 z 50) pacientů přetrvávala

klinická odpověď podle PCDAI.

Ulcerózní kolitida

Bezpečnost a účinnost opakovaných dávek adalimumabu byla hodnocena u dospělých pacientů se

středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou (Mayo skóre 6 až 12 včetně endoskopického

podskóre od 2 do 3) v randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studiích.

Ve studii UC-I bylo zařazeno 390 pacientů v minulosti antagonisty TNF neléčených (naivních), kteří

byli randomizováni do skupin, kdy jim bylo podáváno buď placebo v týdnu 0 a 2, 160 mg

adalimumabu v týdnu 0 a následně 80 mg v týdnu 2, nebo 80 mg adalimumabu v týdnu 0 a následně

40 mg v týdnu 2. Po týdnu 2 dostávali pacienti v obou ramenech s adalimumabem dávku 40 mg každý

druhý týden. Klinická remise (definovaná jako Mayo skóre ≤ 2 bez podskóre > 1) byla hodnocena

v týdnu 8.

Ve studii UC-II dostávalo 248 pacientů dávku 160 mg adalimumabu v týdnu 0, 80 mg v týdnu 2

a následně 40 mg každý druhý týden a 246 pacientů dostávalo placebo. U klinických výsledků byla

hodnocena indukce remise v týdnu 8 a přetrvávání remise v týdnu 52.

Pacienti, u nichž byla léčba zahájena dávkou 160/80 mg adalimumabu, dosáhli klinické remise

v týdnu 8 ve statisticky významně vyšším procentu v porovnání s placebem, a to jak ve studii UC-I,

kde remise dosáhlo 18 % pacientů léčených adalimumabem ve srovnání s 9 % pacientů léčených

placebem (p = 0,031), tak ve studii UC-II, kde remise dosáhlo 17 % pacientů léčených adalimumabem

ve srovnání s 9 % pacientů léčených placebem (p = 0,019). U 21 ze 41 subjektů (51 %), jimž byl ve

studii UC-II podáván adalimumab a kteří dosáhli remise v týdnu 8, bylo dosaženo remise i v týdnu 52.

Výsledky z celé populace studie UC-II jsou zobrazeny v tabulce 28.

Tabulka 28:

Odpovědi, remise a slizniční hojení ve studii UC-II (procento pacientů)

Placebo

Adalimumab 40 mg

každý druhý týden

Týden 52

n = 246

n = 248

Klinická odpověď

18 %

30 %*

Klinická remise

17 %*

Slizniční hojení

15 %

25 %*

Remise bez steroidů po ≥ 90 dní

(n = 140)

13 % *

(n = 150)

Týden 8 a 52

Udržení odpovědi

12 %

24 %**

Udržení remise

8 %*

Udržení slizničního hojení

11 %

19 %*

Klinická remise je definována jako Mayo skóre ≤ 2 bez podskóre > 1;

Klinická odpověď je snížení oproti výchozímu stavu v Mayo skóre ≥ 3 body a ≥ 30 % plus snížení

subskóre rektálního krvácení [RBS] ≥ 1 nebo absolutního RBS 0 nebo 1;

p < 0,05 párové porovnání hodnot u adalimumabu versus placebo.

** p < 0,001 párové porovnání hodnot u adalimumabu versus placebo.

Z těch, kterým byly ve výchozím stavu podávány kortikosteroidy.

Z pacientů, u kterých existovala odpověď v týdnu 8, došlo u 47 % k odpovědi, 29 % bylo v remisi,

u 41 % došlo ke slizničnímu hojení a 20 % bylo v remisi bez steroidů ≥ 90 dnů v týdnu 52.

Přibližně u 40 % pacientů ve studii UC-II selhala dřívější anti-TNF léčba infliximabem. Účinnost

adalimumabu u těchto pacientů byla snížena v porovnání s anti-TNF naivními pacienty. Mezi

pacienty, u nichž selhala předchozí anti-TNF terapie, dosáhlo v týdnu 52 remise 3 % pacientů na

placebu a 10 % pacientů na adalimumabu.

Pacienti ve studiích UC-I a UC-II měli možnost přejít do otevřené dlouhodobé prodloužené studie

(UC-III). Po 3 letech terapie adalimumabem pokračovala u 75 % (301 z 402) klinická remise dle

částečného Mayo skóre.

Míra hospitalizace

Během 52 týdnů studií UC-I a UC-II byla pozorována nízká míra hospitalizace ze všech příčin

a hospitalizace z důvodů souvisejících s ulcerózní kolitidou pro léčebné rameno adalimumabu ve

srovnání s placebem. Počet hospitalizací ze všech příčin v léčebné skupině adalimumabu byl 0,18 na

pacienta a rok vs. 0,26 na pacienta a rok ve skupině placeba; odpovídající počty hospitalizací z důvodů

souvisejících s ulcerózní kolitidou byly 0,12 na pacienta a rok vs. 0,22 na pacienta a rok.

Kvalita života

Ve studii UC-II vedla léčba adalimumabem ke zlepšení ve skóre dotazníku kvality života při

zánětlivém onemocnění střev (IBDQ).

Uveitida

Bezpečnost a účinnost adalimumabu byla hodnocena u dospělých pacientů s neinfekční intermediální

a zadní uveitidou a panuveitidou, s výjimkou pacientů s izolovanou přední uveitidou, ve dvou

randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studiích (UV I a II). Pacienti

dostávali placebo nebo adalimumab v úvodní dávce 80 mg, následované 40 mg podávanými jednou za

dva týdny počínaje jedním týdnem po úvodní dávce. Současně podávané stálé dávky jednoho

nebiologického imunosupresiva byly povoleny.

Studie UV I hodnotila 217 pacientů s aktivní uveitidou přetrvávající i přes léčbu kortikosteroidy

(perorální prednison v dávce 10 až 60 mg/den). Všichni pacienti dostali při vstupu do studie

dvoutýdenní standardizovanou dávku prednisonu 60 mg/den. Tato dávka se pak podle závazného

harmonogramu snižovala, přičemž do týdne 15 byly kortikosteroidy zcela vysazeny.

Studie UV II hodnotila 226 pacientů s neaktivní uveitidou vyžadující ve výchozím stavu ke kontrole

onemocnění chronickou terapii kortikosteroidy (perorální prednison v dávce 10 až 35 mg/den). Tato

dávka se pak podle závazného harmonogramu snižovala, přičemž do týdne 19 byly kortikosteroidy

zcela vysazeny.

Primárním cílovým parametrem účinnosti v obou studiích byla „doba do selhání léčby“. Selhání léčby

bylo definováno vícesložkovým výstupem založeným na zánětlivých chorioretinálních a/nebo

ČETNOST SELHÁNÍ LÉČBY (%)

zánětlivých retinálních vaskulárních lézích, typu buněk v přední komoře (AC), stupni zákalu ve sklivci

(VH) a nejlepší korigované zrakové ostrosti (best corrected visual acuity, BCVA).

Klinická odpověď

Výsledky z obou studií prokázaly statisticky významné snížení rizika selhání léčby u pacientů

léčených adalimumabem v porovnání s pacienty dostávajícími placebo (tabulka 29). Obě studie

prokázaly časný a setrvalý účinek adalimumabu na četnost selhání léčby v porovnání s placebem

(obrázek 2).

Tabulka 29:

Doba do selhání léčby ve studiích UV I a UV II

Analýza

Léčba

n

Selhání

n (%)

Medián doby

do selhání

(měsíce)

HR

a

CI 95%

pro HR

a

Hodnota

p

b

Doba do selhání léčby v týdnu 6 nebo později ve studii UV I

Primární analýza (ITT)

Placebo

Adalimumab

84 (78,5)

60 (54,5)

0,50

0,36, 0,70

< 0,001

Doba do selhání léčby v týdnu 2 nebo později ve studii UV II

Primární analýza (ITT)

Placebo

Adalimumab

61 (55,0)

45 (39,1)

0,57

0,39, 0,84

0,004

Poznámka:

Selhání léčby v týdnu 6 nebo později (studie UV I) nebo v týdnu 2 či později

(studie UV II) bylo počítáno jako příhoda. Ukončení studie z důvodů jiných než kvůli

selhání terapie bylo cenzurováno v době ukončení.

HR adalimumab vs. placebo z regrese poměrných rizik s léčbou jako faktorem

2stranná hodnota p z log rank testu

NE = nehodnotitelný. K příhodě došlo u méně než poloviny rizikových subjektů.

Obrázek 2:

Kaplan-Meierovy křivky shrnující dobu do selhání léčby v týdnu 6 nebo později

(studie UV I) nebo v týdnu 2 nebo později (studie UV II)

ČAS (MĚSÍCE)

Studie UV I

Léčba

Placebo

Adalimumab

ČETNOST SELHÁNÍ LÉČBY (%)

ČAS (MĚSÍCE)

Studie UV II

Léčba

Placebo

Adalimumab

Poznámka: P# = placebo (počet příhod/počet rizikových); A# = adalimumab (počet příhod/počet rizikových)

Ve studii UV I byly pozorovány statisticky významné rozdíly ve prospěch adalimumabu v porovnání

s placebem u každé složky selhání léčby. Ve studii UV II byly pozorovány statisticky významné

rozdíly jen u zrakové ostrosti, ale ostatní složky hovořily ve prospěch adalimumabu numericky.

Ze 417 subjektů zařazených do nekontrolovaných dlouhodobých pokračovacích fází studií UV I a

UV II bylo 46 subjektů shledáno nezpůsobilými (např. došlo u nich k rozvoji sekundárních komplikací

diabetické retinopatie, podstoupili operaci katarakty nebo vitrektomii) a vyřazeno z primární analýzy

účinnosti. Z 371 zbývajících pacientů dosáhlo 276 hodnotitelných pacientů 78 týdnů otevřené léčby

adalimumabem. Dle pozorovaných dat bylo u 222 (80,4 %) pacientů onemocnění v klidovém stádiu

(bez aktivních zánětlivých lézí, stupeň AC buněk ≤ 0,5+, VH stupeň ≤ 0,5+) na souběžné dávce

steroidů ≤ 7,5 mg denně a u 184 (66,7 %) pacientů bylo onemocnění v klidu bez podávání steroidů.

V týdnu 78 se BCVA buď zlepšila nebo zůstala stejná (zhoršení o < 5 písmen) u 88,4 % očí.

Z pacientů, kteří ukončili studii před týdnem 78, 11 % ukončilo studii z důvodu nežádoucích příhod a

5 % v důsledku nedostatečné odpovědi na léčbu adalimumabem.

Kvalita života

Pacienty hlášené výsledky související se zrakovými funkcemi byly hodnoceny v obou klinických

studiích za pomoci skóre NEI VFQ-25. Adalimumab měl numericky lepší výsledky ve většině

podskóre, přičemž ve studii UV I byl statisticky významný rozdíl průměrů zaznamenán u všeobecného

vidění, bolesti oka, vidění na blízko, duševního zdraví a celkového skóre, a ve studii UV II

u všeobecného vidění a duševního zdraví. Numerické zlepšení zraku po podání adalimumabu nebylo

prokázáno u barevného vidění ve studii UV I a u barevného vidění, periferního vidění a vidění na

blízko ve studii UV II.

Uveitida u

pediatrických pacientů

Bezpečnost a účinnost adalimumabu byla hodnocena v randomizované, dvojitě zaslepené,

kontrolované studii u 90 pediatrických pacientů ve věku od 2 do < 18 let s neinfekční přední uveitidou

související s JIA, kteří byli refrakterní na nejméně 12týdenní léčbu methotrexátem. Pacienti dostávali

buď placebo, nebo 20 mg adalimumabu (pokud měli tělesnou hmotnost < 30 kg) nebo 40 mg

adalimumabu (pokud měli tělesnou hmotnost ≥ 30 kg) každý druhý týden v kombinaci se svou úvodní

dávkou methotrexátu.

Primárním cílovým ukazatelem byla doba do selhání léčby. Kritériem pro stanovení selhání léčby bylo

zhoršení nebo trvalé nezlepšení očního zánětu, částečné zlepšení s rozvojem trvalých očních

komorbidit nebo zhoršení očních komorbidit, nepovolené použití souběžné léčby a přerušení léčby po

delší časové období.

Klinická odpověď

Adalimumab významně prodloužil dobu do selhání léčby v porovnání s placebem (viz obrázek 3,

P < 0,0001 z log rank testu). Medián doby do selhání léčby byl 24,1 týdnů u pacientů s placebem,

zatímco medián doby do selhání léčby nebylo možné odhadnout u pacientů léčených adalimumabem,

protože léčba selhala u méně než poloviny těchto pacientů. Adalimumab významně snížil riziko

selhání léčby o 75 % v porovnání s placebem, jak je zřejmé z hodnoty poměru rizik (HR = 0,25 [95%

CI: 0,12; 0,49]).

Obrázek 3:

Kaplan-Meierovy křivky shrnující dobu do selhání léčby ve studii

u pediatrických pacientů s uveitidou

Poznámka: P = Placebo (počet v riziku); H = ADALIMUMAB (počet v riziku).

Imunogenita

Během léčby adalimumabem může dojít k vytváření protilátek proti adalimumabu. Tvorba protilátek

proti adalimumabu je spojena se zvýšenou clearance a sníženou účinností adalimumabu. Mezi

přítomností protilátek proti adalimumabu a výskytem nežádoucích účinků neexistuje žádná zjevná

korelace.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií

s adalimumabem u jedné nebo více podskupin pediatrické populace s ulcerózní kolitidou, informace

o použití u dětí viz bod 4.2.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce a distribuce

Po jednorázovém subkutánním podání dávky 40 mg byla absorpce a distribuce adalimumabu pomalá

a vrcholové sérové koncentrace byly dosaženy zhruba za 5 dní po jeho podání. Průměrná absolutní

biologická dostupnost adalimumabu se odhaduje na 64 %, a to na základě výsledků ze tří studií

s podáním jednorázové dávky 40 mg subkutánně. Po jednorázových intravenózních dávkách

v rozmezí 0,25-10 mg/kg byly koncentrace léku úměrné podané dávce. Po dávkách 0,5 mg/kg (cca

40 mg) se clearance pohybovala mezi 11-15 ml/hod., distribuční objem (V

) se pohyboval mezi 5-6 l

a průměrný terminální poločas byl přibližně 2 týdny. Koncentrace adalimumabu v synoviální tekutině

u několika pacientů s revmatoidní artritidou představovala 31-96 % sérové koncentrace léku.

Po subkutánním podání 40 mg adalimumabu každý druhý týden dospělým pacientům s revmatoidní

artritidou (RA) byla průměrná nejnižší koncentrace v ustáleném stavu přibližně 5 μg/ml (bez

současného podávání methotrexátu) a 8-9 μg/ml (při současném podávání methotrexátu). Nejnižší

sérové koncentrace adalimumabu v ustáleném stavu stoupaly přibližně proporcionálně s dávkou při

subkutánním podávání 20, 40 a 80 mg každý druhý týden i každý týden.

Po podání dávky 24 mg/m

(do maximální dávky 40 mg) subkutánně každý druhý týden u pacientů

s polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou (JIA) ve věku 4 až 17 let byly průměrné nejnižší

sérové koncentrace adalimumabu v ustáleném stavu (hodnoty naměřené v době od týdne 20 do

týdne 48) 5,6 ± 5,6 µg/ml (102 % CV) při používání adalimumabu bez současného podávání

methotrexátu a 10,9 ± 5,2 µg/mL (47,7 % CV) při použití současně s methotrexátem.

U pacientů s polyartikulární JIA ve věku 2 až < 4 roky nebo ve věku 4 roky a starší s tělesnou

hmotností < 15 kg, léčených adalimumabem v dávce 24 mg/m

, byly průměrné nejnižší sérové

koncentrace adalimumabu v ustáleném stavu 6,0 ± 6,1 µg/ml (101 % CV) u těch pacientů, kteří

používali adalimumab bez methotrexátu, a 7,9 ± 5,6 µg/ml (71,2 % CV) u těch, kteří současně užívali

methotrexát.

Po podání dávky 24 mg/m

(do maximální dávky 40 mg) subkutánně každý druhý týden pacientům

s entezopatickou artritidou ve věku 6 až 17 let byly průměrné nejnižší sérové koncentrace (hodnoty

naměřené v týdnu 24) adalimumabu v ustáleném stavu 8,8 ± 6,6 µg/ml při podávání adalimumabu bez

současného podávání methotrexátu a 11,8 ± 4,3 µg/ml při současném podávání methotrexátu.

Po podání dávky 40 mg adalimumabu subkutánně každý druhý týden dospělým pacientům s axiální

spondylartritidou bez radiologického průkazu dosahovaly průměrné (±SD) nejnižší sérové koncentrace

v týdnu 68 hodnoty 8,0 ± 4,6 μg/ml.

U dospělých pacientů s psoriázou léčených adalimumabem v monoterapii v dávce 40 mg každý druhý

týden byly průměrné nejnižší koncentrace v ustáleném stavu 5 μg/ml.

Po podání dávky 0,8 mg/kg (do maximální dávky 40 mg) subkutánně každý druhý týden pediatrickým

pacientům s chronickou ložiskovou psoriázou byla průměrná nejnižší ± SD koncentrace adalimumabu

v ustáleném stavu přibližně 7,4 ± 5,8 µg/ml (79 % CV).

Při použití dávky 160 mg adalimumabu v týdnu 0, následované dávkou 80 mg v týdnu 2, bylo

u dospělých pacientů s hidradenitis suppurativa dosaženo nejnižších sérových koncentrací

adalimumabu přibližně 7-8 µg/ml v týdnu 2 a 4. Průměrné nejnižší koncentrace v ustáleném stavu

v týdnu 12 do týdne 36 byly přibližně 8-10 µg/ml při léčbě dávkou adalimumabu 40 mg jednou týdně.

Expozice adalimumabu u dospívajících pacientů s HS byla predikována pomocí populačního

farmakokinetického modelování a simulace na základě farmakokinetiky napříč indikacemi u dalších

pediatrických pacientů (pediatrická psoriáza, juvenilní idiopatická artritida, pediatrická Crohnova

choroba a entezopatická artritida). Doporučený plán dávkování u dospívajících s HS je 40 mg každý

druhý týden. Vzhledem k tomu, že expozice adalimumabu může být ovlivněna tělesnou hmotností,

může být u dospívajících s vyšší tělesnou hmotností a nedostatečnou odpovědí prospěšné dávkování

40 mg jednou týdně.

Při použití startovací dávky 80 mg adalimumabu v týdnu 0, následované dávkou 40 mg adalimumabu

v týdnu 2, bylo u pacientů s Crohnovou chorobou během indukčního období dosaženo nejnižších

sérových koncentrací adalimumabu přibližně 5,5 µg/ml. Při startovací dávce 160 mg adalimumabu

v týdnu 0, následované dávkou 80 mg adalimumabu v týdnu 2, bylo během indukčního období

dosaženo nejnižších sérových koncentrací adalimumabu přibližně 12 µg/ml. U pacientů s Crohnovou

chorobou, kteří dostávali udržovací dávku adalimumabu 40 mg každý druhý týden, byly pozorovány

průměrné nejnižší hladiny v ustáleném stavu přibližně 7 µg/ml.

U pediatrických pacientů se středně těžkou až těžkou Crohnovou chorobou v otevřené fázi studie byly

úvodní dávky adalimumabu v týdnech 0 a 2 buď 160/80 mg, nebo 80/40 mg, v závislosti na tělesné

hmotnosti, přičemž hranicí byla hmotnost 40 kg. V týdnu 4 byli pacienti randomizováni v poměru 1:1

a dostávali v udržovací léčbě buď standardní dávku (40/20 mg každý druhý týden), nebo sníženou

dávku (20/10 mg každý druhý týden) v závislosti na jejich tělesné hmotnosti. Průměrné nejnižší

(± SD) sérové koncentrace adalimumabu, kterých dosáhli pacienti v týdnu 4, byly 15,7 ± 6,6 µg/ml

u pacientů ≥ 40 kg (160/80 mg) a 10,6 ± 6,1 µg /ml u pacientů < 40 kg (80/40 mg).

U pacientů, kteří setrvávali na léčbě tak, jak byli randomizováni, byly průměrné nejnižší (± SD)

koncentrace adalimumabu v týdnu 52 9,5 ± 5,6 µg /ml u skupiny, která používala standardní dávku,

a 3,5 ± 2,2 µg/ml u skupiny, která používala sníženou dávku. Průměrné nejnižší koncentrace

adalimumabu se udržely u těch pacientů, u nichž se s podáváním adalimumabu každý druhý týden

pokračovalo 52 týdnů. U pacientů, u kterých byla dávka zvýšena z podávání každý druhý týden na

jednou týdně, byly průměrné (± SD) sérové koncentrace adalimumabu v týdnu 52 15,3 ± 11,4 µg/ml

(40/20 mg, jednou týdně) a 6,7 ± 3,5 µg /ml (20/10 mg, jednou týdně).

U pacientů s ulcerózní kolitidou, jimž byla podána startovací dávka 160 mg adalimumabu v týdnu 0,

následovaná dávkou 80 mg adalimumabu v týdnu 2, bylo během indukčního období dosaženo

nejnižších sérových koncentrací adalimumabu přibližně 12 μg/ml. U pacientů s ulcerózní kolitidou,

kterým byla podávána udržovací dávka 40 mg adalimumabu každý druhý týden, byly pozorovány

průměrné nejnižší hladiny v ustáleném stavu přibližně 8 µg/ml.

U dospělých pacientů s uveitidou, jimž byla podána startovací dávka 80 mg adalimumabu v týdnu 0,

následovaná dávkou 40 mg adalimumabu každý druhý týden počínaje týdnem 1, byly zjištěny

průměrné koncentrace v ustáleném stavu přibližně 8 až 10 µg/ml.

Expozice adalimumabu u pediatrických pacientů s uveitidou byla predikována pomocí populačního

farmakokinetického modelování a simulace na základě farmakokinetiky u dalších pediatrických

indikací (psoriáza u dětí, juvenilní idiopatická artritida, Crohnova nemoc u dětí a entezopatická

artritida). Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o použití úvodní dávky u dětí ve věku < 6 let.

Predikované expozice ukazují, že bez methotrexátu může úvodní dávka vést k počátečnímu zvýšení

systémové expozice.

Populační farmakokinetické a farmakokineticko/farmakodynamické modelování a simulace

předpověděly srovnatelné expozice a účinnost adalimumabu u pacientů léčených dávkou 80 mg

jednou za dva týdny ve srovnání s dávkou 40 mg jednou týdně (včetně dospělých pacientů s RA, HS,

UC, CD nebo psoriázou, dospívajících pacientů s HS a pediatrických pacientů ≥ 40 kg s CD).

Vztah expozice-odpověď u pediatrické populace

Na základě dat z klinické studie u pacientů s JIA (pJIA a ERA) byl stanoven vztah expozice-odpověď

mezi plazmatickými koncentracemi a PedACR 50 odpovědí. Zjevná plazmatická koncentrace

adalimumabu, která vede k poloviční maximální pravděpodobnosti PedACR 50 odpovědi (EC50),

byla 3 μg/ml (95% CI: 1-6 μg/ml).

Vztah expozice-odpověď mezi koncentrací adalimumabu a účinností u pediatrických pacientů se

závažnou chronickou ložiskovou psoriázou byl stanoven pro PASI 75 a PGA čistý nebo minimální,

v uvedeném pořadí. PASI 75 a PGA čistý nebo minimální se zvyšoval se zvyšujícími se

koncentracemi adalimumabu s podobnou zjevnou EC50 přibližně 4,5 μg/ml (95% CI 0,4-47,6

a 1,9-10,5, v uvedeném pořadí).

Eliminace

Populační farmakokinetické analýzy s údaji od více než 1 300 pacientů s RA zjistily trend směrem

k vyšší zdánlivé clearance adalimumabu s rostoucí tělesnou hmotností. Po úpravě hmotnostních

rozdílů, pohlaví a věku byl zřejmý minimální efekt na clearance adalimumabu. Koncentrace volného

adalimumabu v séru (nevázaného na protilátky proti adalimumabu, AAA) byly nižší u pacientů

s detekovanými protilátkami proti adalimumabu.

Porucha funkce jater nebo ledvin

Použití adalimumabu nebylo studováno u pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě studií toxicity po jednorázovém podání, toxicity po opakovaném

podávání a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Ve studii sledující embryofetální toxicitu a perinatální vývoj u makaka jávského (Macaca

fascicularis), během níž byly zvířatům podávány dávky adalimumabu 0, 30 a 100 mg/kg (9-17 opic ve

skupině), nebyl zjištěn žádný faktor naznačující poškození plodů adalimumabem. Ani studie

karcinogenity, ani standardní hodnocení fertility a postnatální toxicity nebyly ve studii

s adalimumabem prováděny, protože neexistuje vhodný model pro protilátky s omezenou zkříženou

reaktivitou na TNF hlodavců a pro rozvoj neutralizačních protilátek u hlodavců.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Trihydrát natrium-acetátu

Ledová kyselina octová

Dihydrát trehalosy

Polysorbát 80

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými

léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte předplněnou injekční

stříkačku/předplněné pero v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Jednotlivé předplněné injekční stříkačky/předplněná pera přípravku Cyltezo mají být uchovávány při

teplotě do maximálně 25 °C po dobu až 14 dní. Předplněné injekční stříkačky/předplněná pera musí

být chráněny před světlem a znehodnoceny, pokud nejsou použity v průběhu těchto 14 dní.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Cyltezo 40 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Cyltezo 40 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce na jedno použití (sklo typu I), která dále

obsahuje píst (butylová pryž), jehlu a kryt jehly (vnější část je vyrobena z plastového materiálu a

vnitřní část z elastomeru obsahujícího latex).

Balení:

1 předplněná injekční stříkačka (0,8 ml sterilního roztoku) v blistru, se 2 tampóny napuštěnými

alkoholem.

2 předplněné injekční stříkačky (0,8 ml sterilního roztoku), každá v blistru, se 2 tampóny

napuštěnými alkoholem.

4 předplněné injekční stříkačky (0,8 ml sterilního roztoku), každá v blistru, se 4 tampóny

napuštěnými alkoholem.

6 předplněných injekčních stříkaček (0,8 ml sterilního roztoku), každá v blistru, se 6 tampóny

napuštěnými alkoholem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Cyltezo 40 mg injekční roztok v předplněném peru

Cyltezo 40 mg injekční roztok v předplněném peru na jedno použití, určeném pro použití pacientem,

uvnitř kterého se nachází předplněná injekční stříkačka. Stříkačka uvnitř pera je vyrobena ze skla typu

I a dále obsahuje píst (butylová pryž), jehlu a kryt jehly (vnější část je vyrobena z plastového materiálu

a vnitřní část z elastomeru obsahujícího latex).

Balení:

1 předplněné pero (0,8 ml sterilního roztoku) v blistru, se 2 tampóny napuštěnými alkoholem.

2 předplněná pera (0,8 ml sterilního roztoku), každé v blistru, se 2 tampóny napuštěnými

alkoholem.

4 předplněná pera (0,8 ml sterilního roztoku), každé v blistru, se 4 tampóny napuštěnými

alkoholem.

6 předplněných per (0,8 ml sterilního roztoku), každé v blistru, se 6 tampóny napuštěnými

alkoholem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Německo

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Cyltezo 40 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/17/1240/001

EU/1/17/1240/002

EU/1/17/1240/003

EU/1/17/1240/004

Cyltezo 40 mg injekční roztok v předplněném peru

EU/1/17/1240/005

EU/1/17/1240/006

EU/1/17/1240/007

EU/1/17/1240/008

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 10 listopad 2017

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/618757/2017

EMEA/H/C/004319

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Cyltezo

adalimumabum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Cyltezo. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Cyltezo

používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Cyltezo, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Cyltezo a k čemu se používá?

Cyltezo je léčivý přípravek, který působí na imunitní systém a používá se k léčbě těchto onemocnění:

ložisková psoriáza (onemocnění způsobující tvorbu zarudlých šupinatých ložisek na kůži),

psoriatická artritida (onemocnění způsobující tvorbu zarudlých šupinatých ložisek na kůži a zánět

kloubů),

revmatoidní artritida (onemocnění způsobující zánět kloubů),

axiální spondylartritida (zánět páteře způsobující bolesti zad) včetně ankylozující spondylitidy

a případů, kdy na rentgenovém snímku nejsou patrné známky onemocnění, jsou však přítomny

zřetelné známky zánětu,

Crohnova choroba (onemocnění způsobující zánět střev),

ulcerózní kolitida (onemocnění způsobující zánět a tvorbu vředů ve sliznici střev),

polyartikulární juvenilní idiopatická artritida a aktivní entezopatická artritida (vzácná onemocnění

způsobující zánět kloubů),

Cyltezo

EMA/618757/2017

strana 2/3

hidradenitis suppurativa (acne inversa), což je dlouhodobé onemocnění kůže, které způsobuje

bulky, abscesy (hnisavá ložiska) a zjizvení kůže,

neinfekční uveitida (zánět vrstvy pod očním bělmem).

Přípravek Cyltezo se používá většinou u dospělých, jejichž onemocnění je závažného nebo středně

závažného charakteru nebo se zhoršuje, nebo u pacientů, kteří nemohou podstoupit jinou léčbu.

Podrobné informace o používání přípravku Cyltezo u všech onemocnění včetně podmínek pro podávání

přípravku dětem jsou uvedeny v souhrnu údajů o přípravku.

Přípravek Cyltezo obsahuje léčivou látku adalimumab. Jedná se o „biologicky podobný“ léčivý

přípravek. Znamená to, že přípravek Cyltezo je obdobou biologického léčivého přípravku

(označovaného rovněž jako „referenční léčivý přípravek“), který je již v Evropské unii registrován.

Referenčním léčivým přípravkem přípravku Cyltezo je přípravek Humira. Více informací o biologicky

podobných léčivých přípravcích naleznete zde

Jak se přípravek Cyltezo používá?

Přípravek Cyltezo je dostupný ve formě injekčního roztoku k podání pod kůži v předplněné injekční

stříkačce nebo peru. Obvykle se podává jednou za dva týdny. Dávkování a četnost injekcí závisí na

léčeném onemocnění, přičemž u dětí se dávka vypočítá na základě jejich tělesné hmotnosti a výšky.

Pokud to lékař považuje za vhodné, mohou injekce přípravku Cyltezo po zaškolení podávat samotní

pacienti nebo jejich ošetřující osoby.

Léčba přípravkem Cyltezo musí být zahájena lékařem se zkušenostmi s léčbou onemocnění, k jejichž

léčbě se přípravek Cyltezo používá, a musí probíhat pod jeho dohledem. V případě uveitidy by se

ošetřující lékaři měli poradit také s lékaři, kteří mají zkušenosti s používáním přípravku Cyltezo.

Výdej přípravku Cyltezo je vázán na lékařský předpis. Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové

informaci.

Jak přípravek Cyltezo působí?

Léčivá látka v přípravku Cyltezo, adalimumab, je monoklonální protilátka (typ bílkoviny), která byla

vyvinuta tak, aby v těle rozpoznala látku zvanou tumor nekrotizující faktor a navázala se na ni. Tumor

nekrotizující faktor se podílí na vzniku zánětu a v těle pacientů trpících onemocněními, k jejichž léčbě

se přípravek Cyltezo používá, se vyskytuje ve vysoké míře. Navázáním se na tumor nekrotizující faktor

blokuje adalimumab jeho činnost, čímž zmírňuje zánět a další příznaky onemocnění.

Jaké přínosy přípravku Cyltezo byly prokázány v průběhu studií?

Z laboratorních studií porovnávajících přípravek Cyltezo s přípravkem Humira vyplynulo, že léčivá látka

v přípravku Cyltezo je z hlediska struktury, čistoty a biologické aktivity velmi podobná léčivé látce

v přípravku Humira. Studie rovněž prokázaly, že přípravek Cyltezo vytváří podobné hladiny léčivé látky

v těle jako přípravek Humira.

Studie, do které bylo zařazeno 645 pacientů se středně závažnou nebo závažnou revmatoidní artritidou

léčených zároveň methotrexátem, navíc prokázala, že přípravky Cyltezo a Humira vykazují podobnou

účinnost. Za reakci na léčbu bylo považováno 20% nebo vyšší zlepšení skóre příznaků. Tato reakce

byla po 12 týdnech léčby zaznamenána u 67 % pacientů a po 24 týdnech u 69 % pacientů, kterým byl

podáván přípravek Cyltezo. U přípravku Humira k tomuto zlepšení došlo po 12 týdnech léčby u 61 %

pacientů a po 24 týdnech u 65 % pacientů. V případě dlouhodobé léčby byl porovnatelný přínos

pozorován po dobu 48 týdnů.

Cyltezo

EMA/618757/2017

strana 3/3

Jelikož přípravek Cyltezo je biologicky podobný léčivý přípravek, nebylo pro něj třeba opakovat studie

účinnosti a bezpečnosti adalimumabu, které již byly provedeny pro přípravek Humira.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Cyltezo?

Nejčastějšími nežádoucími účinky adalimumabu (zaznamenanými u více než 1 pacienta z 10) jsou

infekce (včetně infekcí nosu, krku a dutin), reakce v místě vpichu injekce (zarudnutí, svědění,

krvácení, bolest nebo otok), bolest hlavy, svalů a kostí.

Stejně jako jiné léčivé přípravky této třídy může přípravek Cyltezo ovlivnit schopnost imunitního

systému bojovat s infekcemi a nádorovými onemocněními. U pacientů užívajících adalimumab se

vyskytlo několik případů závažných infekcí a nádorových onemocnění krve.

K dalším vzácným závažným nežádoucím účinkům (které mohou postihnout až 1 osobu z 1 000) patří

neschopnost kostní dřeně vytvářet krevní buňky, onemocnění nervů, lupus a onemocnění podobná

lupusu (kdy imunitní systém napadá tkáně pacienta a způsobuje zánět a poškození orgánů) a Stevens-

Johnsonův syndrom (závažné onemocnění kůže).

Přípravek Cyltezo nesmějí užívat pacienti s aktivní tuberkulózou či s jinými závažnými infekcemi ani

pacienti se středně závažným až závažným srdečním selháním (neschopností srdce pumpovat do těla

dostatečné množství krve).

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Cyltezo je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Cyltezo schválen?

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že v souladu s požadavky EU pro biologicky podobné

léčivé přípravky bylo prokázáno, že přípravek Cyltezo vykazuje velmi podobnou strukturu, čistotu

a biologickou aktivitu jako přípravek Humira a v těle je distribuován stejným způsobem.

Studie u revmatoidní artritidy navíc prokázala, že při léčbě tohoto onemocnění má přípravek Cyltezo

stejné účinky jako přípravek Humira. Všechny tyto údaje byly považovány za dostatečné k vyvození

závěru, že se přípravek Cyltezo, pokud jde o účinnost a bezpečnost, bude ve schválených použitích

chovat stejným způsobem jako přípravek Humira. Stanovisko agentury proto bylo takové, že stejně

jako u přípravku Humira přínosy přípravku Cyltezo převyšují zjištěná rizika. Agentura doporučila, aby

přípravku Cyltezo bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Cyltezo?

Společnost, která přípravek Cyltezo dodává na trh, musí předepisujícím lékařům poskytnout informační

balíčky, které budou obsahovat informace o bezpečnosti přípravku. Informační kartičku obdrží také

pacienti.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Cyltezo, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Další informace o přípravku Cyltezo

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Cyltezo je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další

informace o léčbě přípravkem Cyltezo naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace