Zuprevo

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

тилдипирозин

Предлага се от:

Intervet International BV

АТС код:

QJ01FA

INN (Международно Name):

tildipirosin

Терапевтична група:

Pigs; Cattle

Терапевтична област:

Противоинфекционные за подаване на заявления,

Терапевтични показания:

40 мг разтвор/ml разтвор за инжекции за pigsTreatment и метафилактики респираторни заболявания прасета (СР), свързани с Actinobacillus плевропневмонии, бактерии, Pasteurella multocida, Бордетелл bronchiseptica и Haemophilus parasuis чувствителни към tildipirosin. Наличието на болестта в стадото трябва да бъде потвърдено преди прилагането на метафилаксия. 180 мг разтвор/ml разтвор за инжекции за cattleFor лечение и профилактика на респираторни заболявания едър рогат добитък (БРД), свързани с Mannheimia haemolytica, бактерии Pasteurella multocida и Histophilus изберете somni чувствителни към tildipirosin. Наличието на болестта в стадото трябва да бъде потвърдено преди превантивно лечение.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-05-06

Листовка

                28
B. ЛИСТОВКА
29
ЛИСТОВКА ЗА :
ZUPREVO 40 MG/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР ЗА СВИНЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба
:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
The NETHERLANDS
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата
:
Intervet International GmbH
Feldstrasse 1a
85716 Unterschleissheim
GERMANY
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
ZUPREVO 40 mg/ml инжекционен разтвор за свине
Tildipirosin
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Ветеринарномедицинският продукт е
бистър, жълтеникав инжекционен
разтвор, съдържащ
40 mg/ml tildipirosin.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За лечение и метафилаксия на
респираторна болест при свинете (SRD),
причинена от
_Actinobacillus pleuropneumoniae_
_, Pasteurella multocid, Bordatella bronchiseptica _
и
_Haeophilus _
_parasuis,_
чувствителни към tildipirosin.
Инфекцията трябва да бъде доказана в
стадото преди да се приложи
метафилаксия.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при установена
свръхчувствителност към макролидни
антибиотици или
някои от ексципиентите.
Да не се прилага интравенозно.
Да не се прилага съвместно с други
макролиди или линкозамиди (виж т.12)
6.
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
ZUPREVO 40 mg/ml инжекционен разтвор за свине
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Tildipirosin
40 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък наексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър, жълтеникав разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Свине
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение и метафилаксия на
респираторна болест при свинете (SRD),
причинена от
_Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella
bronchiseptica и Haemophilus _
_parasuis,_
чувствителни към tildipirosin.
Инфекцията трябва да бъде доказана в
стадото преди да се приложи
метафилаксията.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към макролидни
антибиотици или някои от
ексципиентите.
Да не се прилага интравенозно.
Да не се прилага съвместно с други
макролиди или линкозамиди (виж т.4.8)
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
В съответствие с принципите на
отговорното прилагане,
метафилаксията при употребата на
Zuprevo се 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-02-2022
Листовка Листовка чешки 03-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-02-2022
Листовка Листовка датски 03-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-02-2022
Листовка Листовка немски 03-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-02-2022
Листовка Листовка естонски 03-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-02-2022
Листовка Листовка гръцки 03-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-02-2022
Листовка Листовка английски 03-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-08-2015
Листовка Листовка френски 03-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-02-2022
Листовка Листовка италиански 03-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-08-2015
Листовка Листовка латвийски 03-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-08-2015
Листовка Листовка литовски 03-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-02-2022
Листовка Листовка унгарски 03-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-02-2022
Листовка Листовка малтийски 03-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-08-2015
Листовка Листовка нидерландски 03-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-08-2015
Листовка Листовка полски 03-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-02-2022
Листовка Листовка португалски 03-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-08-2015
Листовка Листовка румънски 03-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-02-2022
Листовка Листовка словашки 03-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-02-2022
Листовка Листовка словенски 03-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-08-2015
Листовка Листовка фински 03-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-02-2022
Листовка Листовка шведски 03-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-02-2022
Листовка Листовка норвежки 03-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-02-2022
Листовка Листовка исландски 03-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-02-2022
Листовка Листовка хърватски 03-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-08-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите